Equity crowdfunding: duidelijkheid over de positionering en de werking

Kevin
De Moortel

De ondernemer beschikt over verschillende methoden om zijn onderneming te financieren. Veel van deze methoden blijken echter onbereikbaar. Equity crowdfunding, vormt een bijkomende en nieuwe methode voor het financieren van een onderneming. Er heerst heel wat onduidelijkheid over waar nu precies de verschillen liggen tussen equity crowdfunding en de klassieke financieringsmethoden en hoe de procedures van equity crowdfunding juist in elkaar zitten.

De nood aan equity crowdfunding

De evolutie van het internet lijkt maar geen grenzen te kennen. Het ultieme communicatiemiddel infiltreert nu ook de financieringsmarkt via een nieuwe financieringsmethode genaamd equity crowdfunding. De methode maakt gebruik van online platformen, genaamd equity crowdfunding platformen, om investeerders en ondernemers met elkaar in contact te brengen. Goed nieuws dus voor ondernemers, die met de handen in het haar zaten wegens de onbereikbaarheid van de oudere en alternatieve methoden.

Banken stellen hoge eisen vooraleer een nieuwe onderneming te financieren. Zo zal een ondernemer een gedetailleerd plan moeten voorleggen over hoe hij exact inkomsten zou verwerven in zijn onderneming. Dat is informatie waarover de ondernemer vaak nog niet beschikt. Financiering van banken wordt ook graag ontweken omdat de ondernemer dan alleen verantwoordelijk is voor het slagen of falen van zijn project. Om deze reden staat de deur van de ondernemer vaak open voor drie alternatieve methoden, waarbij een deel van dat risico wordt overgedragen naar een andere partij. Deze methoden zijn (1) financiering door familie en vrienden, (2) financiering door business angels, en (3) financiering door venture capital.

Familie en vrienden schieten vaak de ondernemer te hulp bij de financiering indien zijn/haar middelen niet volstaan. Jammer genoeg volstaat ook die hulp vaak niet voor het tot stand brengen van een nieuwe zaak. Business angels zijn welvarende ex-ondernemers die graag nieuwe ondernemingen doen openbloeien. Venture capital is kapitaal dat specifiek gebruik wordt om nieuwe, risicovolle ondernemingen te steunen. Zowel business angels als venture capitalists verwachten op het einde van de rit hun inbreng in meervouden terug. Ook deze methoden zijn vaak onbereikbaar en staan onder fel kritiek omdat ze vaak te regionaal zijn of te gefocust op één bepaalde doelgroep.

De plaatsing van equity crowdfunding

Equity crowdfunding neemt nu een plaats in naast deze drie financieringsmethoden. Dit kan worden besloten na een gedetailleerde en gestructureerde literatuurstudie. Aan de ene kant, kan worden vastgesteld dat equity crowdfunding de klassieke methoden aanvult op de financieringsmarkt, net omdat het zo een uniek concept is: dankzij equity crowdfunding kunnen gewone mensen individueel de ondernemer financieren met kleine bijdragen. En dit gebeurt gewoonweg via het internet. De ondernemer beschikt uiteindelijk over een groep individuele investeerders die gezamenlijk een hoop kapitaal ter beschikking stellen voor de ondernemer. Deze groep wordt vaak als marketingmiddel gebruikt door de ondernemer. Het kapitaal kan behoorlijk oplopen: het overstijgt kapitaal dat business angels kunnen voorzien, maar biedt nog niet de mogelijkheden dat venture capital kan bieden. Bovendien kan equity crowdfunding internationaal plaatsvinden en zijn procedures voor de investeerders netjes gestandaardiseerd. Equity crowdfunding onderscheidt zich dus in al deze elementen.

Aan de andere kant, kan ook worden gezegd dat equity crowdfunding in strijd gaat met de traditionele methoden omdat er gelijkenissen voorkomen. Zo bestaan er geen mechanismen die investeerders in equity crowdfunding beschermen, hetgeen ook het geval is voor familie en vrienden. Een gelijkenis met business angels is dan weer dat beide methoden eerder passieve investeerders hebben, die niet veel inbreng bieden, naast het financiële kant dan, in de nieuwe onderneming. Een gelijkenis tussen equity crowdfunding en venture capital is dat er eerder een formele relatie ontstaat tussen de investeerders en de ondernemer en dat een snelle groei van de onderneming centraal staat.

Duiding omtrent equity crowdfunding platformen

Equity crowdfunding fungeert dus als complement en als substituut op de financieringsmarkt. Deze vaststelling biedt de ondernemer duidelijkheid over welke plaats equity crowdfunding nu juist inneemt. Echter, er zijn nog meer onduidelijkheden met betrekking tot equity crowdfunding die de ondernemer liever beantwoord ziet, zoals welke diensten die online platformen aanbieden, hoe communicatie verloopt met investeerders, wat voor soort contract de investeerders krijgen, of er controle is op alle procedures en partijen, waaraan ondernemers moeten voldoen, enzovoort. Vandaar dat een studie op 20 populaire equity crowdfunding platformen werd uitgevoerd om een antwoord te bieden op al deze vragen.

De bevindingen kunnen worden samengevoegd in zeven dimensies: financiële bevindingen, project drijvers, controleprocedures, het equity crowdfunding proces, interactie met investeerders, ondersteuning van de platformen, en wettelijke bevindingen. Elk van deze dimensies biedt informatie die vaak op de achtergrond verblijft van de onwetende ondernemer. Dankzij dit onderzoek is er nu, onder andere, klaarheid over wat de controleprocedures zijn binnen equity crowdfunding, hoe de ondernemer verwacht wordt om te gaan met zijn investeerders en welke stappen doorgaans moeten worden verlopen en onder welke voorwaarden deze geldig zijn.

Dit alles biedt een ideale basis voor de ondernemer om een keuze te maken omtrent welke financieringsmethode voor hem/haar het best van toepassing is. Indien de keuze zou gaan naar equity crowdfunding, beschikt de ondernemer eveneens over alle nodige informatie. Deze studie bouwt voort op reeds bestaande literatuur omtrent equity crowdfunding en durft zelfs enkele voorafgaande bevindingen te betwisten en in vraag te stellen. Naast implicaties voor de ondernemer en voor de literatuur, worden ook vooruitzichten op toekomstige studies opgesteld.

Besluit

Samenvattend kan worden gesteld dat equity crowdfunding enerzijds de traditionele financieringsmethoden complementeert, en anderzijds op sommige vlakken als een substituut ervan fungeert. Na onderzoek op de equity crowdfunding platformen is er nu ook een antwoord op tal van essentiële vraagstukken. Zeven dimensies, die de kern van equity crowdfunding omvatten, tonen aan wat de ondernemer allemaal in beschouwing moet nemen wanneer hij/zij de equity crowdfunding weg inslaat. Op die manier ontstaat via equity crowdfunding misschien wel de nieuwe Steve Jobs, Walt Disney of Larry Page.

Bibliografie

Aernoudt, R. (1999). Business Angels: Should they fly on their own wings? Venture Capital, 1(2), 187–195. doi:10.1080/136910699295965.

Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some Simple Economics of Crowdfunding (Working Paper no. 19133). Retrieved from National Bureau of Economic Research website: http://www.nber.org/papers/w19133

Ahlers, G. K. C., Cumming, D. J., Guenther, C., & Schweizer, D. (2012). Signaling in Equity Crowdfunding. SSRN Electronic Journal, 49. doi:10.2139/ssrn.2161587.

Barnet, C. (2015). SEC Approves Title III of JOBS Act, Equity Crowdfunding with Non-Accrediteds. Forbes.com. Retrieved from http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2015/10/30/sec-approves-title…

Basu, A., & Parker, S. C. (2001). Family finance and new business start-ups. Oxford Bulletin Of Economics and Statistics, 63(3). doi: 10.1111/1468-0084.00224.

Bergemann, D., & Hege, U. (1998). Venture capital financing, moral hazard, and learning. Journal of Banking & Finance, 22, 703–735. doi:10.1016/S0378-4266(98)00017-X.

Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2007). Principles of Corporate Governance. New York, United States: McGraw-Hill.

Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, 19(2), 261–283. doi:10.1016/S0883-9026(03)00029-6.

Collins Dictionaries. (2016). Definitions of vetting. Retrieved from http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vetting

Collins, L., & Pierrakis, Y. (2012). The Venture Crowd: Crowdfunding Equity Investment into Business (Project Report, Kingston University, London: NESTA). Retrieved from http://eprints.kingston.ac.uk/29089/

Davila, A., Foster, G., & Gupta, M. (2000). Venture Capital Financing and the Growth of Startup Firms. Journal of Business Venturing 18(6), 689–708. doi: 10.1016/S0883-9026(02)00127-1.

Decoster, S., & Lewalle, C. (2014). Le crowdfunding: réglementation applicable, enjeux et perspectives. Rev. banc. fin.

Dyer, G. W. (1992). The Entrepreneurial Experience: Confronting Career Dilemmas of the Start-up Executive. San Francisco: Jossey-Bass.

Dyer, G. W., & Handler, W. (1994, fall). Entrepreneurship and Family Business: Exploring the Connections. Entrepreneurship Theory & Practice, 71–83. Retrieved from https://noppa.lut.fi/noppa/opintojakso/a365a0400/harjoitukset/dyer___ha…

Estrin, S., & Khavul, S.. (2016). Equity crowdfunding: a new model for financing entrepreneurship? CentrePiece Winter 2015/16. Retrieved from http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp462.pdf

Fairchild, R. (2011). An entrepreneur’s choice of venture capitalist or angel-financing: A behavioral game-theoretic approach. Journal of Business Venturing, 26(3), 359–374. doi:10.1016/j.jbusvent.2009.09.003.

Financial Conduct Authority. (2015). A review of the regulatory regime for crowdfunding and the promotion of non-readily realisable securities by other media. Retrieved from https://www.fca.org.uk/static/documents/crowdfunding-review.pdf

Freear, J., Sohl, J. E., & Wetzel, W. E. (1994). Angels and non-angels: Are there differences? Journal of Business Venturing, 9, 109–123. doi:10.1016/0883-9026(94)90004-3.

Hagedorn, A., & Pinkwart, A. (2013). Crowdinvesting as a Financing Instrument for Startups in Germany: A Critical Platform Analysis (HHL Working Paper no. 120). Retrieved from Leipzig Graduate School of Management website: http://www.hhl.de/fileadmin/texte/publikationen/arbeitspapiere/hhlap012…

Hellmann, T. F., & Puri, M. (2000). The Interaction Between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital. Review of Financial Studies, 13(4), 959–984. doi:10.1093/rfs/13.4.959.

Hornuf, L., & Schwienbacher, A. (2014a). Crowdinvesting: Angel Investing For The Masses? Handbook of Research on Venture Capital, 3 (forthcoming). Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=2401515

Hornuf, L., & Schwienbacher, A. (2014b). The Emergence of Crowdinvesting in Europe (Discussion Paper no. 2014-43, Ludwig-Maximilians University Munich). Retrieved from http://epub.ub.uni-muenchen.de/21388/

Ibrahim, D. M. (2008). The (Not So) Puzzling Behavior of Angel Investors. Vanderbilt Law Review, 61(5), 1405–1452. Retrieved from http://papers.ssrn.com/abstract=984899

Investopedia. (2016a). Vetting. Retrieved from http://www.investopedia.com/terms/v/vetting.asp

Investopedia. (2016b). Tag-Along Rights. Retrieved from http://www.investopedia.com/terms/t/tagalongrights.asp?layout=infini&v=…

Investopedia. (2016c). Drag-Along Rights. Retrieved from http://www.investopedia.com/terms/d/dragalongrights.asp?o=40186&l=dir&q…

Investopedia. (2016d). Preemptive Rights. Retrieved from http://www.investopedia.com/terms/p/preemptiveright.asp?o=40186&l=dir&q…

Lavens, P. (2015). Equity Crowdfunding: Een evenwicht tussen flexibele financiering en investeerdersbescherming. Retrieved from http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/213/421/RUG01-002213421_2015_0001…

Lee, S., & Persson, P. (2012). Financing from Family and Friends (Working Paper no. 358/2013). Retrieved from European Corporate Governance Institute website: http://ssrn.com/abstract=2086625

Lerner, J. (1998). “Angel” financing and public policy: An overview. Journal of Banking & Finance, 22(6-8), 773–783. doi:10.1016/S0378-4266(98)00043-0.

Macmillan, I. C., Siegel, R., & Narasimha, P. N. S. (1985). Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venturing, 1, 119–128. doi:10.1016/0883-9026(85)90011-4.

Manchandra, K., & Muralidharan, P. (2014). Crowdfunding: A new Paradigm in Start-Up Financing. Global Conference On Business and Finance Proceedings, 9(1), 369–374. Retrieved from http://www.researchgate.net/profile/Cristobal_Fernandez/publication/260…

Mason, C. (2007). Informal sources of venture finance. International Handbook Series on Entrepreneurship, 3, 259–299. doi:10.1007/978-0-387-32313-8_10.

Muzyka, D., Birley, F. S., & Leleux, B. (1996). Trade-Offs in the Investment Decisions of European Venture Capitalists. Journal of Business Venturing, 11(4), 273–287. doi: 10.1016/0883-9026(95)00126-3.

Prowse, S. (1998). Angel investors and the market for angel investments. Journal of Banking & Finance, 22(6-8), 785–792. doi: 10.1016/S0378-4266(98)00044-2.

Quinlivan, S., Jenson, D., Brenckman, N., & Kuettel, A. (2015). SEC FINALIZES REGULATION CROWDFUNDING. Stinson Leonard Street. Retrieved from http://dodd-frank.com/wp-content/uploads/2015/11/SEC-Finalizes-Regulati…

Ramadani, V. (2009). Business angels: who they really are. Strategic Change, 18, 249–258. doi: 10.1002/jsc.852.

Sahlman, W. A. (1990). The structure and governance of venture-capital organizations. Journal of Financial Economics, 27, 473–521. doi:10.1016/0304-405X(90)90065-8.

Salomon, V. (2014). The Circulation of Wealth Emergent Models of Financial Intermediation for Innovative Companies: From Venture Capital to Crowdinvesting Platforms (Working Paper no. 8 – 2014/E). Retrieved from Maison d’Analyse Des Processus Sociaux website: www2.unine.ch/maps

Schweinbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures. Handbook of Entrepreneurial Finance (forthcoming). Retrieved from http://www.w-t-w.org/en/wp-content/uploads/2014/03/Schweinbacher-Larral…

Securities and exchange commission. (2016). Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act. Retrieved from http://www.sec.gov/spotlight/jobs-act.shtml

Stein, J. C. (1992). Convertible bonds as backdoor equity financing. Journal of Financial Economics, 32(1), 3–21. doi: 10.1016/0304-405X(92)90022-P.

Weinberg, L. M. (n.d.). Pitfalls of Friends & Family, Angel and VC Funding. Retrieved from http://www.firstangelnetwork.ca/sites/default/files/Pitfalls of Family, Friends, Angel and VC Funding_1.pdf

Weston, F. (n.d.). Business Finance. In Encyclopaedia Britannica Online. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/86250/business-finance/21803/…

Wilson, K. E., & Testoni, M. (2014). Improving the role of equity crowdfunding in europe’s capital markets. Breugel Policy Contribution, (9). Retrieved from http://www.bruegel.org/fileadmin/bruegel_files/Events/Event_materials/2…

Wong, A., Bhatia, M., & Freeman, Z. (2009). Angel finance: the other venture capital. Strategic Change, 18, 221–230. doi: 10.1002/jsc.849.

Download scriptie (1.15 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Marc Goldchstein