De Europese Unie als bemiddelaar in diplomatieke conflicten: nieuw perspectief of ijdele hoop?

Inge
Hannon

Vaak wordt de Europese Unie afgeschilderd als economisch sterk, maar politiek en militair erg zwak. De Unie loopt politiek mank door een waaier aan interne crisissen zoals de vluchtelingencrisis en (jongeren)werkloosheid. Het zou u dan ook vergeven worden mocht u ervan uitgaan dat zo’n intern verdeelde organisatie onmogelijk een betekenisvolle rol kan spelen op internationaal vlak. Maar is dat wel zo? Vrijwel volledig onder de radar heeft de EU een cruciale rol gespeeld in één van de belangrijkste diplomatieke akkoorden uit de recente geschiedenis: de nucleaire deal met Iran. Deze deal bracht na meer dan een decennium van spanningen en onderhandelingen een eind aan het dubieuze karakter van het Iraanse nucleaire programma en aan de internationale sancties tegen Iran. De EU kan er blijkbaar toch nog wat van. Of niet?

De EU als bemiddelaar

In de onderhandelingen met Iran trad de EU niet op als hoofdrolspeler, maar wel als bemiddelaar tussen Iran en de internationale gemeenschap (lees: de Verenigde Staten). Ze deed dit met succes, want op 14 juli 2015 werd een historische deal ondertekend. Hierin ging Iran akkoord met beperkingen op haar nucleair programma in ruil voor het beëindigen van de internationale sancties die haar economie zwaar hadden getroffen. Deze deal is op zich al historisch, want de spanningen over een eventuele Iraanse nucleaire bom hadden even goed nog maar eens een oorlog in de regio kunnen ontketenen. Voor de EU zelf is dit akkoord echter ook van groot belang. Ze heeft immers bewezen een talentvolle bemiddelaar te zijn in een conflict dat al jaren aansleepte. Als we begrijpen hoe en waarom de EU deze rol heeft kunnen spelen, kunnen we ook bekijken of de EU als bemiddelaar zou kunnen optreden in andere oude conflicten zoals dat tussen Israël en Palestina of op het Koreaanse schiereiland.

De Iran deal: de feiten

Belangrijke diplomatieke onderhandelingen verlopen altijd in een sfeer van geheimhouding. Toch is het mogelijk om de grote lijnen van de onderhandelingen uiteen te zetten. In 2002 kwamen geheime nucleaire activiteiten in Iran aan het licht. In de internationale gemeenschap, met de VS op kop, ontketende dit grote ongerustheid over een mogelijk nucleair wapen in de handen van een autoritair regime. De Europese Unie was al snel betrokken bij het onderhandelen van een akkoord. Tevergeefs: het Iraans nucleair programma groeide en tussen 2006 en 2010 werden er verschillende internationale sancties tegen het land afgekondigd.

In 2010 kreeg de EU er een nieuwe functie bij. De nieuwe Hoge Vertegenwoordiger, ook wel de Europese Minister van Buitenlandse Zaken genoemd, zou vanaf nu de onderhandelingen leiden. Gezien de spanningen, die al jaren opliepen, was dit niet vanzelfsprekend. Vooral omdat het Iraans programma gevaarlijk snel vorderingen maakte, maar ook omdat de Iraniërs weinig enthousiasme toonden voor diplomatieke onderhandelingen, besloot de EU om in 2012 alle olie-import uit het land stop te zetten. Dit olie-embargo heeft de Iraanse economie zwaar getroffen. De bevolking eiste dan ook economische hervormingen en in 2013 verkozen ze Rouhani als president. Deze doorgewinterde politicus besefte dat de sancties enkel konden worden opgeheven als hij met de EU en de VS aan de onderhandelingstafel ging zitten.

De verkiezing van Rouhani was een kantelmoment in het proces, omdat de Iraniërs eindelijk bereid waren om te praten. Terwijl de EU voordien weinig anders kon doen dan economische druk uitoefenen, slaagde ze er vanaf 2013 in om haar diplomatieke troeven uit te spelen en volop haar rol als bemiddelaar op zich te nemen. De Hoge Vertegenwoordiger en haar team leidden alle ontmoetingen tussen Iran en de VS. Al in november 2013 bereikten ze een tijdelijk akkoord, dat de brede lijnen voor de uiteindelijke deal bevatte. De EU diplomaten waren ook degenen die de definitieve tekst van het akkoord hebben neergepend, aangezien ze de standpunten van alle onderhandelingspartijen kenden. Zo speelde de EU een onmisbare rol in het bereiken van de nucleaire deal.

Europese troeven ... en tekortkomingen

Na afloop van de onderhandelingen kreeg het Europees diplomatiek team veel lof, onder andere van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. De kwaliteit van het team vol ervaren onderhandelaars was zeer hoog. Dit team is dan ook de grootste troef van de Europese Unie. Daarenboven had de EU altijd relatief goede banden onderhouden met zowel Iran als de VS. Het vertrouwen dat ze hierdoor van beide partijen genoot, speelde een belangrijke rol in het succesvol bemiddelen. De EU bezit dus de cruciale combinatie van vertrouwen en talent. Op zich lijkt de EU dan ook erg geschikt als internationaal bemiddelaar.

Helaas betekent het bezitten van een troef niet meteen dat je deze ook kan uitspelen. Al sinds 2010 heeft de EU een uitgebreid team van diplomaten en onderhandelaars. Toch duurde het tot 2013 voor dit team zijn werk écht kon doen. Per definitie ben je als bemiddelaar afhankelijk van de bereidwilligheid van de conflictpartijen om te onderhandelen. De Amerikanen waren al langer bereid, maar de Iraniërs kwamen pas na de verkiezing van Rouhani met een positieve attitude aan de onderhandelingstafel. Naast deze externe factor, speelt ook interne cohesie een belangrijke rol. In dit geval waren alle lidstaten van de EU het eens over het te bereiken doel: Iran mocht geen nucleair wapen in handen krijgen en het conflict moest op een vredevolle manier opgelost worden, via de diplomatieke weg. Het is echter geen geheim dat een gemeenschappelijk standpunt in de EU niet altijd zo makkelijk bereikt wordt.

De Iran deal heeft dus bewezen dat de EU de capaciteiten bezit om als bemiddelaar in internationale conflicten op te treden. Interne meningsverschillen en conflictpartijen die niet willen onderhandelen, kunnen echter belangrijke beperkingen vormen op de mogelijkheid om deze capaciteiten ook effectief te benutten. Deze beperkingen zorgen er dan ook voor dat de EU niet meteen deze rol opnieuw kan opnemen in een ander conflict. De Iran deal was dus zeker een diplomatiek succes voor de EU, maar heeft niet meteen de deur geopend naar nieuwe opportuniteiten.

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

Afionis, S., & Stringer, L. C. (2012). European Union leadership in biofuels regulation: Europe as a normative power? Journal of Cleaner Production, 32, 114-123. doi:10.1016/j.jclepro.2012.03.034

Allen, D., & Smith, M. (1990). Western Europe's presence in the contemporary international arena. Review of International Studies Rev. Int. Stud., 16(01), 19-37. doi:10.1017/s0260210500112628

Al Jazeera. (2015, March 9). GOP senators threaten to overturn Iran nuclear deal. Retrieved from: http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/9/gop-senators-warning-ove…

Annan, K. (1999, April 26). Addressing Europe's World Role in the 21st Century. Speech presented at Berliner Reden in Hotel Adlon, Berlin.

Arms Control Association. (2015, September 8). Timeline of Nuclear Diplomacy with Iran. Retrieved from: https://www.armscontrol.org/factsheet/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-Wit…

Arts, B., & Verschuren, P. (1999). Assessing Political Influence in Complex Decision-Making: An Instrument Based on Triangulation. International Political Science Review, 20(4), 411-424. doi:10.1177/0192512199204006

Ashton, C. (2010a, January 19). Statement on Iran. Speech, Strasbourg. Retrieved from http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-4_en.htm?locale=en

Ashton, C. (2010a, February 6). Remarks by HR Catherine Ashton. Address presented at Munich Security Conference, Munich. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff…

Ashton, C. (2010c, March 10). Contribution to the Joint Debate on Foreign and Security Policy. Address presented at Plenary session in European Parliament, Strasbourg.

Ashton, C. (2013a, August 27). Draft Annual Report from the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament. Brussels. Retrieved from: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13116-2013-INIT/en/pdf

Ashton, C. (2013b, September 26). Press briefing by EU HR Ashton following the E3+3 meeting. Retrieved from: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/eu-the-68th-un-general-asse…

Bache, I., George, S., & Bulmer, S. (2011). Politics in the European Union (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Barrinha, A. (2016), "Progressive realism and the EU’s international actorness: towards a grand strategy?", Journal of European Integration. DOI: 10.1080/07036337.2016.1141905

Bassiri Tabrizi, A. (2015, July 16). The provisions of the nuclear deal: A historic agreement between Iran and the P5 1. Retrieved December 6, 2015, from https://www.aspeninstitute.it/ aspenia-online/article/provisions-nuclear-deal-historic-agreement-between-iran-and-p51

BBC. (2015, April 3). Iran nuclear talks: ‘Framework’ deal agreed. Retrieved from: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32166814

BBC. (2016, July 16) Our World: Iran's Nuclear Deal [Video file]. BBC Documentary. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=KbWEfWcSgu8

Bergenäs, J. (2010a). The European Union's Evolving Engagement With Iran. The Nonproliferation Review, 17(3), 491-512. doi:10.1080/10736700.2010.516998

Bergenäs, J. (2010b, July 15). Ashton Seeks to Revive EU role in Iran Nuclear Talks. World Politics Review. Retrieved from: http://www.worldpoliticsreview.com/articles/6040/ashton-seeks-to-revive…

Biscop, S. (2010). 2010: en toen werd de EU een grootmacht? Retrieved from: https://biblio.ugent.be/publication/1175149/file/6749515

Biscop, S. (2016, June). The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Retrieved from: http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2016/06/SPB75.pdf

Biscop, S., & Drieskens, E. (2006). The European Security Strategy: Confirming the Choice for Collective and Comprehensive Security. In J. Wouters, F. Hoffmeister and T. Ruys (eds.), The United Nations and the European Union: An Ever Stronger Partnership. The Hague: T.M.C.Asser Press.

Blair, D. (2013, November 24). Iran nuclear deal takes Catherine Ashton from 'zero' to hero. The Telegraph. Retrieved from http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10471355/Iran-nucle…

Borger, J. (2009, January 21). Barack Obama: Administration willing to talk to Iran 'without preconditions' The Guardian. Retrieved August 7, 2016.

Borger, J., & Kamali Deghan, S. (2013, November 9). Iran nuclear negotiations at a crucial juncture over Arak reactor. The Guardian. Retrieved August 9, 2016, from https://www.theguardian.com/world/2013/nov/09/iran-nuclear-negitiations…

Bozorgmehr, N., & Arnold, M. (2016, July 15). Iran awaits investment dividend post-nuclear sanctions. Retrieved from: http://www.ft.com/cms/s/0/2a6019f4-321b-11e6-ad39-3fee5ffe5b5b.html?sit…

Bretherton, C., & Vogler, J. (2006). The European Union as a global actor (2nd ed.). London: Routledge.

Burchell, J., & Lightfoot, S. (2004). Leading the way? The European Union at the WSSD. Eur. Env. European Environment, 14(6), 331-341. doi:10.1002/eet.368

Collier, D. (2011). Understanding Process Tracing. PS: Political Science & Politics APSC, 44(04), 823-830. doi:10.1017/s1049096511001429

Cmakalova, K., & Rolenc, J. M. (2012). Actorness and legitimacy of the European Union. Cooperation and Conflict, 47(2), 260-270. doi:10.1177/0010836712443176

Coolsaet, R. (2015). Machten en Waarden in de Wereldpolitiek. Gent: Academia Press.

Council of the European Union. (2003, December 10). EU strategy against proliferation of Weapons of Mass Destruction. Brussels. Retrieved from: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015708%202003%20…

Council of the European Union. (2010a, June 1). Draft reply to a written question from Fiorello Provera (EFD) and Charles Tannock (ECR). Brussels. Retrieved from:

Council of the European Union. (2010b, June 14). Press release of the 3023rd Council meeting of the Council of Foreign Affairs (June 14 2010). Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff…

Council of the European Union. (2010c, July 26). Council decision establishing the organization and functioning of the European External Action service (2010/427/EU). Retrieved from: http://www.eeas.europa.eu/background/docs/eeas_decision_en.pdf

Council of the European Union. (2012, January 23). Council Decision 2012/35/CFPS of 23 January 2012 amending Decision 2010/431/CFSP concerning restrictive measures against Iran. Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:019:002…

Council of the European Union. (2015, July 20). Council conclusions on the Middle East Peace Process. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/07/20-fac-m…

Council of the European Union. (2016, August 1). EU restrictive measures against Iran. Retrieved from: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/iran/

Diez, T. (2005). Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering `Normative Power Europe' Millennium - Journal of International Studies, 33(3), 613-636. doi:10.1177/03058298050330031701

Dryburgh, L. (2008). The EU as a Global Actor? EU Policy Towards Iran. European Security, 17(2-3), 253-271. doi:10.1080/09662830802481549

Dupont, P. (2010). The EU-Iran Dialogue in the Context of the Ongoing Nuclear Crisis. Central European Journal of International and Security Studies, 3(1), 97-112.

EEAS. (n.d.). European Security Strategy. Retrieved from: http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security-strategy/

EEAS. (2014, December 5). High Representative Federica Mogherini appoints Catherine Ashton as her Special Advisor for Iran talks. Retrieved from: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141205_04_en.htm

EEAS. (2015, March 10). High Representative Federica Mogherini to host a meeting in the framework of nuclear negotiations with Iran on March 16. Retrieved from: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150310_01_en.htm

Einhorn, R. (2016, July 13). The Iran deal: off to an encouraging start, but expect challenges. Retrieved from: https://www.brookings.edu/2016/07/13/the-iran-deal-off-to-an-encouragin…

Elgström, O., & Smith, M. (2006). Introduction. In O. Elgström & M. Smith (Eds.), The European Union's Roles in International Politics: Concepts and Analysis. New York: Routledge.

European Centre for Development Policy (ECDP). (2013, May 15). Doing better on EU visibility: lessons for the EEAS review. Retrieved from: http://ecdpm.org/talking-points/doing-better-on-eu-visibility-lessons-f…

European Commission. (2012, March 23). Factsheet: The European Union and Iran. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-12-15_en.htm

European Commission. (2016, April 29). EU Trade with Iran. Retrieved from: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/iran/

European Council. (2003). A Secure Europe in a Better World – European Security Strategy. Brussels: European Council.

European Council. (2010, June 17). Conclusions from the June 17 European Council meeting. Brussels. Retrieved from: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2010-INIT/en/pdf

European Parliament. (2011, March 10). European Parliament resolution of 10 March 2011 on the EU’s approach towards Iran (2010/2050(INI)). Retrieved from: https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/1fff7d2c-43b0-4…

European Parliament. (2014, April 3). European Parliament resolution of 3 April 2014 on the EU’s strategy towards Iran. Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2…

European Parliament. (2016, January). Conflict in Syria: Trigger factors and the EU response. Retrieved from:http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573924/EPRS_BRI(…

European Union. (2007). Consolidated Version of the Treaty of the European Union. Brussels.

Falleti, T. G. (2006). Theory-guided process-tracing in comparative politics: Something old, something new. Newsletter of the Organized Section in Comparative Politics of the American Political Science Association, 17(1), 9-14.

Farhi, F. (2014, November 13). Distrust and verify: why Iranian President Hassan Rouhani’s obstacles to a nuclear deal are surprisingly similar to President Obama’s. Retrieved from: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/11/iran…

Geranmayeh, E. (2013a, October 22). Assessing the talks with Iran: a step towards pragmatism. Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/Assessing_the_talks_with_Iran_a_step_towards…

Geranmayeh, E. (2013b, November 11). French resistance to a deal with Iran: un petit problème? Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/commentary_french_resistance_to_a_deal_with_…

Geranmayeh, E. (2013c, November 25). Third time lucky in Geneva. Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/commentary_third_time_lucky_in_geneva227

Geranmayeh, E. (2014a, February 6). Boost the momentum with Iran, don’t slow it down. Retrieved from:http://www.ecfr.eu/article/commentary_boost_the_momentum_with_iran_dont…

Geranmayeh, E. (2014b, July 21). Nuclear talks with Iran: no summer lull for negotiators. Retrieved from:http://www.ecfr.eu/article/commentary_nuclear_talks_with_iran_no_summer…

Geranmayeh, E. (2014c, November 13). Prospects for the Iranian nuclear talks. Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/commentary_prospects_for_the_Iranian_nuclear…

Geranmayeh, E. (2014d, November 25). Iran nuclear talks extension: not ideal, but not defeat. Retrieved from:http://www.ecfr.eu/article/commentary_iran_nuclear_talks_extension_not_…

Geranmayeh, E. (2015a, July 14). Engaging with Iran: A European Agenda. Retrieved from http:// www.ecfr.eu/page/-/EngagingWithIran-Final1.pdf

Geranmayeh, E. (2015b, July 17). Explainer: The Iran nuclear deal. Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/iran_explainer3070

Giddens, A. (1984). The constitution of society: Introduction of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press.

Groen, L., & Niemann, A. (2013). The European Union at the Copenhagen climate negotiations: A case of contested EU actorness and effectiveness. International Relations, 27(3), 308-324. doi:10.1177/0047117813497302

Heller, J. (2012, September 27). Netanyahu draws “red line” on Iran’s nuclear programme. Retrieved from:http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-israel-iran-idUSBRE88Q0GI…

Hensch, M. (2016, July 5). Adviser: Trump ‘not going to get rid of’ Iran deal. Retrieved from: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/286453-adviser-t…

Huigens, J., & Niemann, A. (2009). The EU within the G8: A case of ambiguous and contested actorness. EU Diplomacy Papers. Bruges: College of Europe.

Hyde-Price, A. (2006). ‘Normative’ power Europe: A realist critique. Journal of European Public Policy, 13(2), 217-234. doi:10.1080/13501760500451634

IAEA. (2014). Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the IAEA - A Chronology. Retrieved from https://www.iaea.org/newscenter/focus/npt/chronology-of-key-events

Iran Daily. (2015, July 11). Kerry setting records with long Vienna stay. Retrieved from: http://www.iran-daily.com/News/122105.html

Jackson, R. H., & Sørensen, G. (2006). Introduction to international relations: Theories and approaches (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Joint Plan of Action (JPOA). EU-Fr.-UK-Ger.-U.S.-Ru.-Ch.-Ir., November 24, 2013.

Jovanovic, T. H., & Kristensen, S. B. (2015). Introduction – Understanding EU Actorness Today: The Role of Crisis on the Division Between EU’s Internal and External Actions and Practices. International Journal of Public Administration, 38(12), 833-837. doi:10.1080/01900692.2015.1077055

Jørgensen, K. E. (2004). Theorising the European Union’s foreign policy. In T. Christiansen & E. Kirchner (Eds.), Rethinking European Union Foreign Policy (pp. 10-25). Manchester: Manchester University Press.

Jupille, J. and Caporaso, J. A. (1998). States, Agency, and Rules: The European Union in Global Environmental Politics. In Rhodes, C. (ed) The European Union in the World Community, pp. 213–229.

Kamali Deghan, S. (2013, November 10). Iranians angry and bewildered after French torpedo Geneva nuclear entente. The Guardian. Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/2013/nov/10/iran-anger-france-geneva-…

Kaussler, B. (2012). From Engagement to Containment: EU–Iran Relations and the Nuclear Programme, 1992–2011. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 14(1), 53-76. doi:10.1080/19448953.2012.656935

Kessler, G. (2009, October 22). Iranian officials accept draft deal on uranium. The Washington Post. Retrieved from http://www.highbeam.com/doc/1P2-20918177.html?refid=easy_hf

Kobia, R. (2008). The EU and Non-Proliferation: Need for a Quantum Leap? Nuclear Law Bulletin, (81), 35-53.

Laatikainen, K., & Smith, K. (2006). Introduction: The European Union at the United Nations: Leader, Partner or Failure? In K. Laatikainen and K.  Smith (eds.), The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Lander, M. (2012, March 5). Obama Presses Netanyahu to Resist Strikes on Iran. The New York Times. Retrieved August 8, 2016, from http://www.nytimes.com/2012/03/06/world/middleeast/obama-cites-window-f…

Levy, D. (2012, June 1). Iran nuclear talks succeed just by continuing. Retrieved from: http://www.ecfr.eu/article/commentary_iran_nuclear_talks_succeed_just_b…

Manners, I. (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? JCMS: Journal of Common Market Studies JCMS: J Common Market Studies, 40(2), 235-258. doi:10.1111/1468-5965.00353

Manners, I. (2006). The European Union as a Normative Power: A Response to Thomas Diez. Millennium - Journal of International Studies, 35(1), 167-180. doi:10.1177/03058298060350010201

Meier, O. (2013, February). European efforts to solve the conflict over Iran's nuclear programme: How has the European Union performed? Non-Proliferation Papers, (27).

Meier, O., & Quille, G. (2005). Testing Time for Europe’s Nonproliferation Strategy. Retrieved from: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2015708%202003%20…

Mogherini, F. (2015a, April 2). Joint statement by EU High Representative Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif. Speech, Lausanne. Retrieved from: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150402_03_en.htm

Mogherini, F. (2015b, July 7). Press statement by EU High Representative Federica Mogherini on July 7th 2015. Press statement, Vienna. Retrieved from: http://www.rferl.org/media/video/iran-nuclear-extension-mogherini/27114…

Mogherini, F. (2015c, July 14). Joint statement by EU High Representative Federica Mogherini and Iranian Foreign Minister Javad Zarif. Speech, Vienna. Retrieved from: http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160115_01_en.htm

Mogherini, F. (2015d, September 9). Statement by EU HR Mogherini on the Iran nuclear agreement. Speech presented at Plenary session in European Parliament, Strasbourg.

Murphy, D. (1989). European Political Cooperation After the Single European Act: The Future of Foreign Affairs in the European Communities. Boston College International and Comparative Law Review, 12(2), 335-355.

Niemann, A., & Bretherton, C. (2013). EU external policy at the crossroads: The challenge of actorness and effectiveness. International Relations, 27(3), 261-275. doi:10.1177/0047117813497306

Orbie, J. (2006). Civilian Power Europe: Review of the Original and Current Debates. Cooperation and Conflict, 41(1), 123-128. doi:10.1177/0010836706063503

Orbie, J. (2009). A Civilian Power in the World? Instruments and Objectives in European Union External Policies. In J. Orbie (Ed.), Europe's Global Role: External Policies of the European Union. Surrey: Ashgate Publishing.

Orbie. J., & Versluys, H. (2009). The European Union’s International Development Policy: Leading and Benevolent? In J. Orbie (Ed.), Europe's Global Role: External Policies of the European Union. Surrey: Ashgate Publishing.

Political and Security Committee (PSC). (2011, July 6). Annual Report from the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament. Brussels. Retrieved from: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12562-2011-INIT/en/pdf

Prior, B. (2013, April 8). The Utility of the Iran Sanctions. The National Interest.

Recknagel, C. (2013, November 19). Explainer: Five things to know about Iran’s Arak reactor. Radio Free Europe. Retrieved from: http://www.rferl.org/content/iran-nuclear-talks-arak-reactor/25173130.h…

Reuters. (2010, February 9). Israel urges “crippling” sanctions now against Iran. Retrieved from: http://www.reuters.com/article/israel-iran-netanyahu-idUSLDE6181A820100…

Rouhani, H. (2013, September 24). Statement by H. E. Dr. Hassan Rouhani President of the Islamic Republic of Iran. Address presented at Sixty-eight Session of the United Nations General Assembly in United Nations, New York.

Russia Today. (2013, September 26). ‘Substantial’ Iran nuclear talks set ground for ‘tangible results’ at next P5 1 meeting. Retrieved August 9, 2016, from https://www.rt.com/news/us-iran-nuclear-meeting-un-418/

Russia Today. (2016, April 16). Iran asks EU to put pressure on US to let it back into global banking system. Retrieved from: https://www.rt.com/news/339850-mogherini-iran-sanctions-banking/

Schmid, H. (2015, November 11). Keynote Speech and Introductory Remarks Helga Schmid, Deputy Secretary General, EEAS. Speech presented at EU Non-Proliferation and Disarmament Conference in International Institute for Security Studies, Brussels.

Schunz, S. (2010). How to Assess the European Union's Influence in International Affairs: Addressing a Major Conceptual Challenge for EU Foreign Policy Analysis. Journal of Contemporary European Research, 6(1), 22-42.

Security Council Report. (2016). Iran Chronology of Events. Retrieved from: http://www.securitycouncilreport.org/chronology/iran.php?page=all&print…

Shirvani, T., & Vuković, S. (2015). After the Iran Nuclear Deal: Europe's Pain and Gain. The Washington Quarterly, 38(3), 79-92. doi:10.1080/0163660x.2015.1099026

Sjöstedt, G. (1977). The external role of the European Community. Westmead, Eng.: Saxon House.

Smith, K. E. (2003). European Union foreign policy in a changing world. Cambridge: Polity.

Solana, J. (2003, August 30). Summary of the statement of Javier Solana, EU High Representative for CFSP at a press conference in Tehran (Iran). Retrieved from http://eu-un.europa.eu/articles/en/ article_2674_en.htm

Solana, J. (2009, October 1). Introductory remarks at the press conference in Geneva following his meeting with Saeed Jalili. Geneva. Retrieved from http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/discou…

Stavridis, S. (2001). “Militarising” the EU: The concept of civilian power Europe revisited. The International Spectator, 36(4), 43-50. doi:10.1080/03932720108456945

Storey, A. (2006). Normative Power Europe? Economic Partnership Agreements and Africa. Journal of Contemporary African Studies, 24(3), 331-346. doi:10.1080/02589000600976646

Tass. (2013, November 10). Ashton, Zarif, Fabius meet in Geneva. Retrieved from: http://tass.ru/en/middle-east-and-north-africa/706558

The Economist. (2009, November 26). Behold, two mediocre mice. Retrieved from: http://www.economist.com/node/14966247

The Economist. (2010, August 16). Why Israel is obsessed with Iran. Retrieved from: http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/08/bombing_iran

The Syria Institute. (2016, June). The International Syria Support Group (ISSG). Retrieved from: http://syriainstitute.org/wp-content/uploads/2016/06/ISSG-Cheat-Sheet-S…

United Nations. (2006a, July 31). United Nations Security Council Resolution 1696. Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1696-2006.pdf

United Nations. (2006b, December 27). United Nations Security Council Resolution 1737. Retrieved from: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737%282006%29

United Nations. (2007, March 24). United Nations Security Council Resolution 1747. Retrieved from: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747%282007%29

United Nations. (2008, March 3). United Nations Security Council Resolution 1803. Retrieved from: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803%282008%29

United Nations. (2015, July 20). United Nations Security Council Resolution 2231. Retrieved from: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2231(2015)

Vanden Brande, E. (2009). Green Civilian Power Europe? In J. Orbie (Ed.), Europe's Global Role: External Policies of the European Union. Surrey: Ashgate Publishing.

Van Elsuwege, P. (2010). Law versus Politics: The Limits of Judicial Review in External Relations.

Wagner, W. (2003). Why the EU's common foreign and security policy will remain intergovernmental: A rationalist institutional choice analysis of European crisis management policy. Journal of European Public Policy, 10(4), 576-595. doi:10.1080/1350176032000101262

Wendt, A. E. (1987). The agent-structure problem in international relations theory. International Organization Int. Org., 41(03). doi:10.1017/s002081830002751x

Whitman, R. (2002). The Fall, and Rise, of Civilian Power Europe?

Zwolski, K. (2015). Institutions and Epistemic Networks in the EU’s Non-Proliferation Governance (D. Bourantonis & C. Portela, Eds.). In S. Blavoukos (Ed.), The EU and the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: Strategies, Policies, Actions. Londen: Palgrave Macmillan.

 

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Hendrik Vos