Kan seksuele dienstverlening soelaas bieden?

Quinten
Verdonck

Kan seksuele dienstverlening soelaas bieden?

Gentse student onderzoekt het hoe en waarom van seksuele dienstverlening bij een persoon met een meervoudige beperking

Gent - Dat toegang tot seksualiteit een universeel mensenrecht is, valt niet te betwijfelen. Maar toch is het niet voor iedereen even makkelijk om toegang te krijgen. Als je een handicap hebt wordt het plots veel lastiger om een relatie te vinden, laat staan een leuke flirt. Je woont in een voorziening, of in een groepshuis. Je bent afhankelijk van je begeleiders om te eten, slapen en een avondje uit te gaan. Sommige mensen met een verstandelijke beperking zijn verlengd minderjarig verklaard en ga zo maar door. Het aantal barrières tussen een persoon met een beperking en seksualiteit is bijzonder groot.

Wat dan, als je toch echt die behoefte voelt aan een relatie, aan intimiteit of gewoon aan seksueel contact? Een mogelijke oplossing kan zijn om seksuele dienstverlening in te schakelen. Anders dan bij prostitutie gaat het bij seksuele dienstverlening om zorg en vertrekt het niet vanuit een economisch model. Vaak gaat het  veel meer om intimiteit en genegenheid en hoeft het niet altijd tot penetratieve seks te komen.

Masterstudent Quinten Verdonck onderzocht in een gevalsstudie hoe het komt dat een regelmatig afspraakje met een seksueel dienstverle(e)n(st)er tot erg positieve ervaringen kan leiden bij Bennie (pseudoniem), een persoon met meervoudige beperkingen.

“De bedoeling is niet zozeer om spectaculaire cijfers op tafel te leggen, maar veeleer om de discussie te openen. Dit gaat immers over sociale inclusie, en daar hoort seksueel en relationeel plezier ook bij”

Vaak is de berichtgeving over seksuele dienstverlening erg sensationeel en worden personen met een beperking voorgesteld als aseksueel of juist hyperseksueel. Niets is minder waar. “Bennie is gewoon een man met een meervoudige beperking die op zoek gaat naar oplossingen om toch enige vorm van intimiteit en seksualiteit te kunnen beleven. Uiteindelijk wil hij niets liever dan een vaste relatie, maar dat lukt niet zo goed gezien zijn situatie”.

Het onderzoek wijst uit dat seksuele dienstverlening zeker niet de enige oplossing is, maar dat het wel helpt om Bennie’s gevoel van eenzaamheid en gemis aan intimiteit het hoofd te bieden. Ondanks heel wat drempels, taboes en regeltjes van sommige grote voorzieningen, kan Bennie rekenen op een klein maar zeer warm ondersteuningsnetwerk wat het voor hem mogelijk maakt om van seksuele dienstverlening een fijne ervaring te maken. Ook de houding van de dienstverleenster en Bennie’s eigen sociale vaardigheden versterken deze ervaringen.

Bibliografie

Art. 2 en art. 3 Belgische wet van 3 juli 1978 over arbeidsovereenkomsten, B.S. 22 augustus 1978, erratum B.S. 30 augustus.

 

Aditi. (2013). Seksuele dienstverlening voor personen met een beperking of ouderen? Iets voor jou?? Haacht:Aditi

Aditi. (s.d.). Visie en missie. Aditi

Aga, N., & Enzlin, P. (2010). Seksualiteit bij volwassen personen meteen verstandelijke handicap: een kwalitatief onderzoek naar de houding van begeleiders. Tijdschrift voor Seksuologie (34), 74-83.

Albury, K. (2014). Porn and Sex Education, Porn as Sex Education. Journal of Porn Studies, 1(1), 172-181.

BELGA. (2013, December 4). Frans parlement stemt verbod op hoerenlopen. De Standaard.

Block, P. (2000). Sexuality, fertility and danger: Twentieth century images of women with cognitive disabilities. Sexuality and Disability, 18, 239–254.

Blockeel, H. (2009). Naar een adequaat seksueel dienstaabod voor personen met een handicap. Een evaluatieonderzoek van de vzw Seksualiteit en Handicap. Gent: Universiteit Gent.

Bosch, E. (1995). Seksualiteit en relatievorming van mensen met een verstandelijke handicap. Een praktijk- en discussieboek. Baarn: H. Nelissen.

Brendtro, L., Brokenleg, M., & Van Bockern, S. (1991). The circle of courage. Beyond Behavior, 2(1), 5-12. Doi:10.1.1.506.3580

Brown, R. (2004). Life for Adults with Down Syndrome: an Overview. Kirkby Lonsdale: DSE Enterprises. ISBN13:9781903806616

Brown, R.I., Brown, I. (2005). The application of quality of life. Journal of Intellectual Disability Research, 49(10),p 718-727. DOI: 10.1111/j.1365-2788.2005.00740.

Conix, G., Claerhout, H., & Ryckaert, A. (2005). Deel 1: Seksualiteit. In Seks@relaties.kom. Werkboek voormensen met een verstandelijke beperking. Berchem: EPO.

De Belie, E., Ivens, C., Lesseliers, J., & Van Hove, G. (2000). Seksueel misbruik van mensen met eenverstandelijke handicap. Handboek preventie en hulpverlening. Leuven: Acco.

Deleuze , G., & Guattari, F. (1998). Rizoom. (R. Sanders, Trans.) Utrecht: Uitgeverij Rizoom.

Freedom to Marry. (2013, April). International Progress Toward the Freedom to Marry. Retrieved fromFreedomtomarry.org: http://www.freedomtomarry.org/pages/international-progress-toward-the-f…

Glesne, C. (2011). Prestudy tasks: Doing what is good for you. In C. Glesne, Becoming qualitative researchers:An introduction. Boston: Pearson.

Goffman, E. (2009). Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.): A Division of Transaction Publishers.

Handiwatch. (2012, January 7). Het beeld van handicap in Hasta la Vista. Een analyse door Handiwatch.Retrieved from http://www.gripvzw.be/beeldvorming/568-het-beeld-van-handicap-in-hasta-…

Hooyberghs, E. (2015). Becoming Nomads in the Special Youth Care System: a Rhyzoanalysis of a Mother-Daughter Story. Ghent: Ghent University

Howitt, D. (2010). Introduction to Qualitative Methods in Psychology. Harlow: Pearson Education.

Jones, C. (2012). Paying for Sex; The Many Obstacles in the Way of Men with Learning Disabilities Using Prostitutes. British Journal of Learning Disabilities (41), 121-127.

Kok, G., Maassen, R., Maaskant, M., & Curfs, L. (2009). Zorgverlenders over seksualiteit van mensen metverstandelijke beperkingen; een kwalitatief onderzoek. Tijdschrift voor Seksuologie (33), 199-206.

Lesseliers, J. (1991). A Right to Sexuality? British Journal of Learning Disabilities (27), 137-140.

Lesseliers, J. (2009). Persons with Disabillities: Their Experience of Relationships and Sexuality. Proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Gent: Universiteit Gent.

Lyotard, J.F.  (2011). De postmoderne conditie - rapport over het weten. (6th ed.) Kampen (NL): Kok Agora

Mazzei, L.A. (2016). Voice Without a Subject. Cultural Studies <--> Critical Methodologies 6(1) 1-11. DOI:10.1177/1532708616636893

McBride, K., Sanders, S., Janssen, E., Grabe, M., Bass, J., Sparks, J., Heiman, J. (2007). Turning Sexual Science Into News: Sex Research and the Media. The Journal of Sex Research, 44(4), 347-358.

Pfeiffer, D. (1994). Eugenetics and Disability Discrimination. Disability & Society, 9(4), 481-499. Retrieved from http://www.independentliving.org/docs1/pfeiffe1.html

Quinn Patton, M., & Cochran, M. (2002). A Guide to Using Qualitative Research Methodology. United kingdom:Medecins Sans Frontiers.

Rathus, S. A., Nevid, J. S., & Fichner-Rathus, L. (2013). Human Sexuality in a World of Diversity. Harlow: Pearson.

Saegerman, L. (2009). Seksualiteit bij personen met een verstandelijke beperking: op zoek naar good practices in (semi-) residentiële voorzieningen. Gent: Universiteit Gent.

Schaafsma, D., Stoffelen, J., Kok, G., & Curfs, L. (2013). Exploring the Defelopment of Existing Sex Education Programmes for People with Intellectual Disabilities: An Intervention Mapping Approach. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (26), 157-166.

Shandra, C., & Chowdhury, A. (2012). The First Sexual Experience Among Adolescent Girls With and Without Disabilities. Youth Adolescence (41), 515-532.

Shuttleworth, R. (2007). Introduction to Special Issue: Critical Research and Policy Debates in Disability and Sexuality Studies. Sexuality Research & Social Policy 4(1), 1-14.

Sermijn, J., Devlieger, P., & Loots, G. (2008). The narrative construction of the self: Selfhood as a rhizomatic story. Qualitative Inquiry, 14(4), 632-650.

Tassé, M.J., Schalock, R., Thompson, J.R., & Wehmeyer, M. (2005). Guidelines for interviewing People with ID: Supports Intensity Scale. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities: Washington, DC.

Tepper, M. (2000). Sexuality and Disability: The Missing Discourse of Pleasure. Sexuality and Disability, 18(4), 283-291.

Verschuren, J., Geertzen, J. E., Dijkstra, P., Dekker, R., & van der Sluis, C. (2013). Addressing Sexuality as Standard Care in People with an Upper Limb Deficiency: Taboo or Necessary Topic? Sexuality and  Disability (31), 167-177.

WHO. (2010). Developing Sexual Health Programmes: a Framework for Action. Geneve: WHO Press.

Yin, R.K. (1985) Case Study Research. Design and Methods. 2nd ed. Beverly Hills London New Delhi: Sage Publications. ISBN 0-8039-2057-1

Yin, R.K. (2009). Case Study Research. Design and Methods. 4th ed. Beverly Hills London New Delhi: Sage Publications. ISBN 978-4129-6099-1

Download scriptie (1.63 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Geert Van Hove