Gezocht: CLIL-leerkracht

Boris
Souffriau
  • Jorien Schoors
    Anneleen Dousselaere

Gezocht: CLIL-leerkracht

De Vlaamse onderwijswereld lijkt dol te zijn op aanstekelijke acroniemen. Na STEM maakt ook CLIL (Content and Language Integrated Learning) een opmars in Vlaanderen. Vanaf september 2016 mogen opnieuw negentien scholen een CLIL-curriculum inrichten. Zo komt het totaal op zestig scholen in Vlaanderen. (De Standaard, 2016) Die scholen zijn bijgevolg op zoek naar geschikte kandidaten om CLIL-lessen uit te werken en de methodiek toe te passen. De leerkrachtenopleiding die wij hebben doorlopen, stelde de onderwijsmethode echter niet voor als een optie voor onze loopbaan. Het product van de bachelorproef Getting comfortable with CLIL, een workshop van vijf sessies, is een initiatief om leerkrachten in opleiding bewust te maken van CLIL.

CLIL is een onderwijsmethode die integratie als troef biedt. In een CLIL-programma wordt een zaakvak namelijk aangeboden in een vreemde taal. De zaakvakleerkracht brengt de leerinhouden over in een vreemde taal die als medium dient.  Daarnaast streeft de taalleerkracht naar taalcorrectheid door de woordenschat en structuren die de leerlingen nodig hebben om de leerstof te benaderen, vast te zetten.

De populariteit van CLIL berust niet louter op toeval. De methodiek komt namelijk tegemoet aan de wensen en noden van de maatschappij. Bij traditioneel taalonderwijs passen de studenten de leerstof en de vaardigheden vaak te laat toe. Een CLIL-les biedt de leerlingen daarentegen de kans om de leerinhoud meteen te gebruiken in een authentieke context. De taalleerkracht kan bijvoorbeeld de geschikte structuur voorstellen om te praten over oorzaak en gevolg in een vreemde taal. Die structuur kunnen de leerlingen dan meteen toepassen in een les over chemische reacties. Op die manier oefenen ze hun communicatieve vaardigheden in een vreemde taal, wat uiteindelijk deuren opent op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven.

Om leerkrachten in opleiding bewust te maken van de optie om CLIL-leerkracht te worden, kunnen de opleidingsinstanties verschillende initiatieven nemen: cursussen, gastcolleges, schoolbezoeken … Getting comfortable with CLIL biedt een uitgewerkte workshop aan om CLIL voor te stellen aan de studenten van de opleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool. Naast de workshop bevat de bachelorproef een bondig naslagwerk over CLIL als concept en haar toepassing in Vlaanderen. Die informatie maakt op haar beurt deel uit van het gebruiksklaar pakket dat de instructeur van de workshop ter beschikking krijgt. Daartoe behoren ook de instructor’s guide, de participant’s guide, de PowerPointpresentaties en het materiaal voor elke sessie.

Diegenen die deelnemen aan de workshop ervaren beide kanten van CLIL aan de hand van interactieve werkvormen. Onder het motto practise what you preach ontworpen we de workshop met de aspecten van CLIL als kader. Op die manier ontdekken de deelnemers de meerwaarde voor de CLIL-leerlingen. Als potentieel CLIL-leerkracht bereiden ze daarnaast stapsgewijs een CLIL-les voor om concrete ervaring op te doen. Dat gebeurt tijdens teacher’s lounge, de laatste fase in de vaste structuur van elke sessie. Tijdens die fase kunnen de deelnemers de aspecten die ze net hebben ontdekt, toevoegen aan hun lesvoorbereiding. Ook kunnen ze dan samenwerken met de andere participanten en de instructeur van de workshop.

De populariteit van CLIL in Vlaanderen schept een ideale kans voor nieuwe leerkrachten om aan de slag te gaan in vernieuwend onderwijs. Het product van deze bachelorproef wil leerkrachten in opleiding een job als CLIL-leerkracht laten overwegen.

Bron: Lessen in het Engels worden populairder. (22 mei 2016). De Standaard.

Bibliografie

Council of Europe. (s.d.). Common European Framework of Reference for Languages: Learning,

Teaching, Assessment (CEFR). Retrieved April 4, 2016 from Council of Europe:

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Council of the European Union (1995). Council Resolution of 31 March 1995 on improving and

diversifying language learning and teaching within the education systems of the European Union. OJ

C 207, 12.8.1995, p. 1–5.

Coyle, D., Marsh, D., & Hood, P. (2010). CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge

University Press.

Dale, L. & Tanner, R. (2012). CLIL Activities. Cambridge: Cambridge University Press.

Eurydice. (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice

European Unit.

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press.

Lessen in het Engels worden populairder. (2016, May 22). De Standaard.

Lyster, R. (2004). Differential Effects of Prompts and Recasts in Form-Focused Instruction. Studies in

Second Language Acquisition, 399 - 432.

Mehisto, P., Marsh, D. & Jesús Frigols, M. (2008). Uncovering CLIL. Oxford: Macmillan.

Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). Formulieren. Retrieved April 2016, 2016 from

Vlaanderen is onderwijs en vorming: http://dataonderwijs.

vlaanderen.be/formulieren/default.aspx?id=5738

Monaghan, A. (2016, April 2016). Unilever warns of fragile consumer market. From The Guardian:

https://www.theguardian.com/business/2016/apr/14/unilever-warns-of-frag…

REVIEW: Ben & Jerry's Blueberry Cheesecake (Walmart Exclusive). (2012, May 27). From the ice

cream informant: http://www.theicecreaminformant.com/2012/05/ben-jerrys-blueberrycheesec…-

ive.html

Strobbe, L., & Sercu, L. (2011). Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie van de CLIL-projecten in

het secundair onderwijs in Vlaanderen. Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). CLIL in Vlaanderen. Retrieved April 16, 2016

from ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/clil/in-Vlaanderen/

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). CLIL in Vlaanderen. Retrieved April 16, 2016

from ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/clil/in-Vlaanderen/

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). Formulieren. Retrieved April 16, 2016 from

ond.vlaanderen: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/formulieren/default.aspx?id=5738

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (s.d.). Kaart: CLIL in VLaanderen. Retrieved April 15,

2016 from ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/clil/in-Vlaanderen/kaart.htm

28

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2015, October 21). Motivating student output. From

ond.vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/clil/presentaties/files/2015-10-21-P-de-Bo…-

Motivating-student-output.pdf

Vlaamse Overheid. (2013, August 27). JUSTEL - geconsolideerde wetgeving. Retrieved April 16, 2016

from ejustice.just.fgov:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&tab…

1957&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd%20AS%20RANK&rech=1&numero=1&sql=(text%20cont

ains%20(''))#texte

Download scriptie (11.1 KB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Vanessa De Wilde en Geert De Meyer
Thema('s)