Het gebruik van online leerplatformen in het Vlaams Secundair Onderwijs

Timo Haesaerts
Persbericht

Het gebruik van online leerplatformen in het Vlaams Secundair Onderwijs

Het gebruik van digitale leerplatformen is onmisbaar geworden in het onderwijs. Het aantal leerplatformen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Deze tools helpen leerkrachten in de belangrijke ontwikkeling van het leerproces bij middelbare scholieren. Het aantal functies dat deze platformen bevatten wordt steeds groter. Deze masterproef heeft als doel om na te gaan wat voor jongeren van belang is om al dan niet gebruik te maken van het digitale leerplatform dat de school hen aanbiedt. Door gebruik te maken van het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model wordt gekeken naar welke factoren primeren in het al dan niet gebruiken van deze platformen. Over het algemeen is SmartSchool het meest gebruikte platform. Wanneer een leerplatform goed scoort op performance expectancy, effort expectancy en social influence des te groter studenten de intentie hebben om er gebruik van te maken. Hoe groter de intentie, des te groter het effectieve gebruik van het online leerplatform. Voor deze studie werden 461 studenten onderworpen aan een online vragenlijst. Verdere resultaten tonen aan dat studenten over het algemeen positief staan ten opzichte van de leerplatformen. Jongeren die uit een wetenschappelijke richting komen, maken er het meest gebruik van. De leerplatformen worden voornamelijk gebruikt om studiemateriaal en punten te raadplegen alsook om schoolwerk in te dienen.

Bibliografie

Beheshti, J., & Bilal, D. (2014). New directions in children’s and adolescents’ information behavior research. Bingley, U.K.: Emerald. Geraadpleegd van http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1812225

Cannaerts, M., & Raad Volwassenenonderwijs. (2006). Elektronisch ondersteund leren in het volwassenenonderwijs: een verkenning. Antwerpen; Apeldoorn: Garant

Cole, J. R., & Foster, H. (2008). Using Moodle: [teaching with the popular open source course management system] (2nd ed). Sebastopol, CA: O’Reilly Community Press.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319. http://doi.org/10.2307/249008

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982–1003.

De Smet, C., Valcke, M., Schellens, T., & De Wever, B. (2015). Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische Leeromgeving (pp. 1–4). Gepresenteerd bij Onderwijs Research Dagen, Onderwijs research dagen, Proceedings.: University College Ghent. Geraadpleegd van https://biblio.ugent.be/publication/6851150/file/6851156.pdf

van Erkel, I. (2013). @DeDocentcoach. Unieboek I Het Spectrum.

d’Haenens, L., & Vandoninck, S. (2012). Hoe digitaal geletterd zijn Belgische kinderen en jongeren in vergelijking met leeftijdsgenoten in Europa? Gent: Academia Press. Geraadpleegd van http://www.kekidatabank.be/docs/Onderzoek/Rapport_Resultaten_Kids_Online

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison-Wesley.

Horrigan, J. (2007). A Typology of Information and Communciation Technology Users. PEW INTERNET & AMERICAN LIFE PROJECT. Geraadpleegd van http://www.pewinternet.org/files/old-media//Files/Reports/2007/PIP_ICT_…

Information Resources Management Association, & Khosrow-Pour, M. (Red.). (2002). Issues and trends of information technology management in contemporary organizations: 2002 Information Resources Management Association International Conference, Seattle, Washington, USA, May 19-22, 2002. Hershey, PA: Idea Group Pub.

Kent, N., & Facer, K. (2004). Different worlds? A comparison of young people’s home and school ICT use: A comparison of young people’s home and school ICT use. Journal of Computer Assisted Learning, 20(6), 440–455. http://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2004.00102.x

Law, N., Pelgrum, W. J., & Plomp, T. (2008). Pedagogy and ICT Use In Schools Around the World Findings from the IEA Sites 2006 Study. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V. Geraadpleegd van http://0-dx.doi.org.fama.us.es/10.1007/978-1-4020-8928-2

Park, S. Y. (2009). An Analysis of the Technology Acceptance Model in Understanding University Students’ Behavioral Intention to Use e-Learning. Educational Technology & Society, 12(3), 150–162.

Pattje, Lian, and Elly van der Heide. Digitaal onderwijs is anders. Antwerpen; Apeldoorn: Garant, 2005.

Quek, C. L., & Wang, Q. (2014). Exploring Teachers’ Perceptions of Wikis for Learning Classroom Cases. Australian Journal of Teacher Education, 39(2). http://doi.org/10.14221/ajte.2014v39n2.2

Salmon, G. (2013). E-tivities the key to active online learning. New York: Routledge. Geraadpleegd van http://site.ebrary.com/id/10723429

Smahel, D., Helsper, E., Green, L., Kalmus, V., Blinka, L. & Ólafsson, K. (2012) Excessive internet use among European children. EU Kids Online, London School of Economics & Political Science, London, UK.

Stald, G. & Haddon, L. (2008) Cross-cultural contexts of research: factors influencing the study of children and the internet in Europe. Deliverable D2. EU Kids Online, London, UK. ISBN 9780853283560.

Streelder, D. (2010). Elektronische leeromgevingen: over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs. saMBO-ICT. Geraadpleegd van https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2012/08/Whitepaper-elos-in-…

Sumak, B., Polancic, G., & Hericko, M. (2010). An Empirical Study of Virtual Learning Environment Adoption Using UTAUT (pp. 17–22). IEEE. http://doi.org/10.1109/eLmL.2010.11

Van Braak, J., Elen, J, & Goeman, K. (2012). Monitor Voor ICT-Integratie in Het Vlaamse Onderwijs. Geraadpleegd van http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2011/11.02/VIII.Discussie&…

Van Cleemput, K. (2012). Flemish high school students’ everyday use of communication technologies for schoolwork-related communication. Journal of Children and Media, 6(3), 367–383. http://doi.org/10.1080/17482798.2011.619550

Van Ryssen, S. (2001). De hoop van Pandora: ICT in het onderwijs. Leuven; Apeldoorn: Garant.

Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, F.D., and Davis, G.B. “User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View,” MIS Quarterly, 27, 2003, 425-478.

Vlaamse Onderwijsraad & Raad Secundair Onderwijs (2003). Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren. Antwerpen: Garant.

Vlaamse Scholierenkoepel (2013). Nieuwe media in de klas: meerwaarde of gadget? Geraadpleegd van http://www.scholierenkoepel.be/sites/default/files/wysiwyg/advies_nieuw…