Immigratiediscours van Vlaamse politieke partijen in de nieuwsmedia.

Lien
Verbeeck

Immigratie is vandaag de dag een actueel onderwerp. Politieke actoren vormen mee het maatschappelijk debat. Ze verspreiden hun immigratiediscours via de nieuwsmedia en proberen zo de kiezers te bereiken.

Het doel van deze studie is een inzicht te verkrijgen in het immigratiediscours van de voornaamste Vlaamse politieke partijen en ze met elkaar te vergelijken. Hiertoe werd een kwantitatieve inhoudsanalyse uitgevoerd van de nieuwsfragmenten van het VRT Journaal en het VTM Nieuws van 19u. Deze studie is hiermee de eerste die voor een periode van zes jaar (2009-2014) op systematische wijze het immigratiediscours van politieke partijen in Vlaanderen onderzoekt.

Enerzijds werd er gekeken naar de hoeveelheid aandacht die de verschillende partijen besteden aan het immigratiethema. Anderzijds werd gekeken naar framing, gebaseerd op de typologie van Helbling (2014), van het immigratiethema door de Vlaamse politieke partijen.

 De resultaten tonen aan dat Open VLD en N-VA het vaakst aan het woord kwamen met het immigratiethema en het Vlaams Belang en Groen het minst vaak. Er blijkt een verband te zijn tussen de ideologie, de positie en de grootte van een partij en de functie van Minister voor Asiel en Migratie enerzijds en de hoeveelheid aandacht voor immigratie anderzijds. Het pragmatisch-, het veiligheids- en het morele frame werden het vaakst door politieke partijen toegepast. Rechtse partijen lijken op andere frames te focussen dan linkse partijen. Er blijkt dus ook een verband te zijn tussen de ideologie, de positie en de grootte van een partij en de aspecten waarop een partij focust als ze spreekt over immigratie.

Op deze manier kan het inzicht in de inhoud van het immigratiediscours van politieke partijen gebruikt worden in toekomstig onderzoek naar het effect ervan op attitudes ten aanzien van immigranten en stemvoorkeuren.

 

Bibliografie

Atwell Seate, A., & Mastro, D. (2015). Media’s influence on                       immigration attitudes: An intergroup threat theory approach.         Communication Monographs, 1–20.

Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2010). Agendas and                 instability in American politics. University of Chicago                       Press.

Bennett, W. L., Pickard, V. W., Iozzi, D. P., Schroeder, C. L., Lagos,           T., & Caswell, C. E. (2004). Managing the Public Sphere:             Journalistic Construction of the Great Globalization Debate. Journal of Communication, 54 (3), 437–455.

Boomgaarden, H. G., & Vliegenthart, R. (2009). How news content influences anti‐immigration   attitudes: Germany, 1993                –2005. European Journal of Political Research48(4), 516-542.

Bouteca, N. (2014). Vlaams Belang: de relevantie is voorbij. Knack.           Geraadpleegd via http://hdl.handle.net/1854/LU-5686431

Budge, I., & Farlie, D. (1983). Explaining and predicting elections: Issue effects and party strategies in twenty-three democracies.   Taylor & Francis.

Charrett, C. (2009). A Critical Application of Securitization Theory:            Overcoming the Normative Dilemma of Writing Security.                     International Catalan Institute for Peace. Working Paper                2009/7, 3-47.

Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). A theory of framing and                  opinion formation in competitive elite environments. Journal of        Communication57(1), 99-118.                                                        Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing theory. Annual      Review of Political Science, 10, 103-126.                               CIM. (2014). Top 10 best bekeken programma’s per zender                     [Databestand]. Geraadpleegd via                                           http://www.cim.be/nl/televisie/openbare-resultaten             Creswell, J. W. (2009). Research Design. Qualitative, Quantitative,        and Mixed Methods Approaches. Sage Publications. Third               Edition.                                                                              Cumuleo. (z.d.). De Barometer van de Cumul van Mandaten.                      Cumuleo. Geraadpleegd via   http://www.cumuleo.be/              De Smedt, J., Wouters, R., & De Swert, K. (2013). Inter-coder                 reliability in the TV News Archive. A Report on Coding Issues,   Countries and Actors in Belgian television news. Steunpunt       Media. 1-12.                                                                                      De Swert, K. (2012). Calculating inter-coder reliability in media                  content analysis using Krippendorff’s Alpha. Center for Politics      and Communication, 1-15.                                                       Vreese, C. H. (2003). Framing Europe: television news and               European integration. Amsterdam School of Communication                   Research, 1-243.                                                                      De Vreese, C. H. (2012). New Avenues for Framing Research.                  American Behavioral Scientist 56(3), 365–375.                        De  Vreese, C. H., & Lecheler, S. (2012). News Framing Research:        An Overview and New Developments. The Sage Handbook      of         Political Communication, 292-306.                                        Dinas, E., & van Spanje, J. (2011). Crime Story: The role of            Crime and Immigration in the Anti-immigration Vote.               Electoral Studies, 30(4), 658–671.                                   Druckman, J. N. (2001). On the limits of framing effects: Who can       frame? Journal of Politics, 63, 1041-1066.                       Dunaway, J., Branton, R. P., Abrajano, M. A., & Diego, S. (2010). Agenda Setting, Public Opinion, and the Issue of Immigration          Reform. Social Science Quarterly91(2), 359-378.                                                                                   Dunaway, J., Goidel, R. K., Kirzinger, A., & Wilkinson, B. C.             (2011). Rebuilding or intruding? Media coverage and public     opinion on Latino immigration in post-Katrina Louisiana. Social Science  Quarterly, 92, 917-937.                                            ENA. (z.d.). Project Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen. Het    Elektronisch Nieuwsarchief. Geraadpleegd via                                http://www.nieuwsarchief.be/?pg=2                                   Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured  paradigm. Journal of Communication, 43, 51-58.                Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, D.                (2002). Shaping abortion discourse: Democracy and the public     sphere in Germany and the United States. Cambridge: Cambridge          University Press.              

Foucault, M. (1961). Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge     classique. Paris, Gallimard. 1-673.                                         Galtung J., & Ruge M. H. (1965). The Structure of Foreign News the           presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crisis in four              Norwegian newspapers. Journal of Peace Research, 2(1), 64           -91. Gamson, W., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public   opinion on nuclear power: A constructionist approach. American     Journal of Sociology, 95, 1-37.                                    Gamson, W. A. (2004). Bystanders, public opinion, and the            media. The Blackwell companion to social movements, 242-261.  Hänggli, R. (2012). Key Factors in Frame Building: How Strategic          Political Actors Shape News Media Coverage. American                  Behavioral Scientist, 56(3), 300-317.                              Hänggli, R., & Kriesi, H. (2010). Political Framing Strategies and         their Impact on Media Framing in a Swiss Direct-Democratic        Campaign. Political Communication, 27(2), 141-157.        Hänggli, R., & Kriesi, H. (2012). Frame Construction and Frame        Promotion (Strategic Framing Choices). American Behavioral      Scientist, 56(3), 260-278.                                                            Hanseeuw, L. (2012). België, Immigratienatie: Statistieken en                     evoluties (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd via Itinera Institute     website: http://statbel.fgov.be/nl/binaries/1678_nl%20Belgi%      C3%AB%2C%20immigratienatie.%20Statistieken%20en%20ev     oluties_tcm325-179500.pdf                                                Helbling, M. (2014). Framing Immigration in Western Europe.                     Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(1), 21-41.      Hooghe, M., Jacobs, L., & Claes, E. (2015). Gender Bias in                    Reporting on Political Elite Positions: Media Coverage of Female     MPs in Belgian News Broadcasts (2003–2011). The International    Journal of Press/Politics, 1-20.                                           Iyengar, S., & Kinder, D. R. (2010). News that matters: Television   and American opinion. University of Chicago Press.          Jacobs, D. (1998). Nieuwkomers in de politiek: het parlementaire        debat omtrent kiesrecht voor vreemdelingen in Nederland en          België 1970-1997. Academia Press.                                                   Krippendorff, K. (2004). Content analysis An introduction to Its                 Methodology. Pennsylvania: Sage Publications.                      Krouwel, A. (2010). De politieke ruimte volgens André Krouwel.         Geraadpleegd via www.kieskompas.nl                               Manifesto Project. (z.d.). Manifesto Project Data Dashboard.            Manifesto Project. Geraadpleegd via                                                        https://manifestoproject.wzb.eu/                                       …; Maddens, B., & Smulders, J. (2014). De financiële gevolgen van de            verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke       partijen. Ku Leuven Instituut voor de Overheid, 1-9.           Matthes, J. (2008). Media frames and public opinion: Exploring the boundaries of framing effects in a two-wave panel study. Studies    in Communication Sciences, 8(2), 101-128.                        Matthes, J. (2012). Framing politics: An integrative approach.            American Behavioral Scientist, 56(3), 247-259.                   McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting              function of mass media. Public opinion quarterly36(2), 176-187. Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An                          approach to news discourse. Political communication10(1), 55      -75.                                                                                       Sleegers, F. (2007). In debat over Nederland: veranderingen in het discours over de multiculturele samenleving en nationale         identiteit. Amsterdam University Press.                             Swanson, D. L., & Mancini, P. (1996). Patterns of modern electoral                campaigning and their consequences. Politics, media, and modern   democracy. An international study of innovations in electoral           campaigning and their consequences, 247-277.                         Thesen, G. (2014). Political Agenda Setting as Mediatized Politics?  Media-Politics Interactions from a Party and Issue Competition    Perspective. The International Journal of Press/Politics,                   19(2), 181-201.                                                           Thorbjørnsrud, K. (2015). Framing Irregular Immigration in Western           Media. American Behavioral Scientist, 59, 771-782.                 Van den Bulck, H., & Broos, D. (2011). Can a charter make the                difference in ethnic minority          reporting? A comparative content      and production analysis of two Flemish television          newscast. Communications, 36(2), 195-216.

Van Erkel, P., Thijssen, P., & Van Aelst, P. (2014, juni x). Vier                   ideologische dimensies, één breuklijn. Stichting Gerrit Kreveld:        Samenleving en Politiek. Geraadpleegd via                                http://www.stichtinggerritkreveld.be/samenleving-en                    …; -politiek/zoeken-in-sampol/1741                                        Walgrave, S., Lefevere, J., & Tresch, A. (2012). The associative                  dimension of issue ownership. Public Opinion Quarterly, 1-12.

Walgrave, S., Van Aelst, P., & Nuytemans, M. (2006). Media en      politiek: De spanningsrelatie tussen journalisten en politici in         kaart gebracht. Media, Middenveld, Politiek. 1-27. Geraadpleegd     via http://uahost.uantwerpen.be/m2p/media/mediaenpolitiek_    nota.pdf

 

Download scriptie (849.15 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Marc Hooghe