Revalideren op (sport)niveau

Kevin
Van Belleghem
  • Elien
    Daelman
  • Delano
    Lenaert
  • Arne
    Schelstraete

Revalidatie op (sport)niveau

Inleiding

Stel: Je bent een arm, vijftienjarig voetballertje uit Madeira. Voetbal is jouw leven en je traint tot vier keer in de week, de laatste weken extra hard  en extra lang want binnen drie weken komt er een belangrijke scouting aan. Het noodlot slaat echter toe en je blesseert je tijdens een van de zware trainingen aan de enkel. De diagnose: enkeldistorsie, verzwikte enkel. Je wordt doorverwezen naar de kinesist maar wat nu? Wie kies je en waarom?

De inbreng van de personal trainer

Het grote probleem van deze onbekende jongeman is niet enkel dat hij goed en snel moet revalideren maar hij moet ook zoveel mogelijk op niveau blijven. De kinesist zorgt er wel voor dat de blessure genezen is, maar de grote vraag luidt of onze jongeman na zijn behandeling klaar is om opnieuw het veld op te stappen?

Het onderzoek richt zich op de vraag of de personal trainer hier een positieve inbreng kan hebben. We vermoedden dat hij met zijn inzichten in de sport en het bewegingsgestel de sporter tijdens de revalidatie op niveau kan houden of na de revalidatie opnieuw op niveau kan brengen. Dit op een aangepaste manier en met de blessure in het achterhoofd.

In België bestaan er reeds dergelijke samenwerkingen tussen een personal trainer en een kinesist. Zo’n team waarbij meerdere disciplines samenwerken wordt ook wel een multidisciplinair team genoemd. Uit de literatuur blijkt dat de samenwerking op verschillende niveaus kan verlopen, gaande van een heel oppervlakkige samenwerking tot een heel nauwe samenwerking waarbij men gezamenlijk de patiënten bespreekt.

Omtrent de samenwerking tussen een personal trainer en een kinesist was er in de literatuur heel weinig tot geen informatie te vinden. Aangezien dit onderzoek het eerste binnen deze context was, werd er geopteerd voor een verkennend onderzoek waarbij de samenwerking in grote lijnen werd onderzocht. In functie van het kwalitatief onderzoek is men die multidisciplinaire teams gaan opzoeken. Daar werden zowel de personal trainers als de kinesisten in een interview bevraagd over de vorming, de belemmerende en bevorderende factoren, de voor- en nadelen en de organisatie van het team.

Nadien werden alle vragen gesorteerd en geanalyseerd per samenwerking. Op die manier is er een goed beeld verkregen van elke samenwerking. Vervolgens werden alle antwoorden gecodeerd om zo een mooi overzicht te krijgen welke antwoorden er (meermaals) werden gegeven en binnen welke samenwerkingen. Uit de gecodeerde interviews konden dan uiteindelijk de conclusies getrokken worden.

Uit het onderzoek blijkt dat de personal trainer zeker een meerwaarde kan bieden binnen het team en dat in verschillende opzichten. Eerst en vooral is er de meerwaarde ten opzichte van de klant of de patiënt. Nadat de sporter door de kinesist opnieuw klaargestoomd is voor het dagelijkse leven, kan de personal trainer in een volgende fase een belangrijke functie vervullen. Hij kan de sporter opnieuw op niveau brengen voor te sporten. Dit kan hij doen in samenspraak met de kinesist zodat de training volledig op maat én op niveau kan gebeuren.

Ten tweede is er het voordeel voor de kinesist. Bij nauwere samenwerkingen vermindert de werklast van de kinesist. Ook hier keert terug dat een nauwe samenwerking voor een grote efficiëntie zorgt. Door de geïntegreerde aanpak stijgt de kwaliteit van de behandeling/training waardoor de klant op een snelle manier revalideert zonder het sporten al te lang te moeten stopzetten.

Een andere meerwaarde aan de samenwerking met de personal trainer is het feit dat men heel dicht bij elkaar zit. Er kan onderling veel overlegd worden en de kinesist kan de klant na zijn beurten nog bijsturen bij de personal trainer. Hij heeft op die manier ook een goed zicht op de vooruitgang of eventueel herval van de sporter. Daarnaast weet de kinesist dat de kwaliteit van het bewegen van de sporter goed blijft door de begeleiding van de personal trainer. Door de begeleiding wordt de kans op onmiddellijk herval verkleind en kan de positieve evolutie bekrachtigd worden. Ook de personal trainer kan in omgekeerde richting doorverwijzen bij een herval of blessure van een klant.

Conclusie

Voor onze jongeman lijkt de beste keuze dus te gaan aankloppen bij een kinesist die in een multidisciplinair team samenwerkt met een personal trainer. Zijn inbreng kan ervoor zorgen dat de jongeman op een veilige, aangepaste manier zijn topniveau opnieuw bereikt. In samenspraak met de kinesist kunnen er tijdens de conditionele, sportspecifieke trainingen stabiliserende oefeningen voor de enkel gegeven worden die het genezingsproces positief bekrachtigen en de enkel verstevigen voor de grote impacten tijdens het sporten. Hierdoor heeft hij de grootste kans om weer op en top het veld op te lopen en de scout te verrassen met zijn voetbalkunsten. Want wie weet is die eerste scouting wel de start van een heel mooie voetbalcarriëre met successen van in Manchester United tot in Real Madrid.

Bibliografie

American College of Sports Medicine. (2014). PART I: Introduction to the Field and Profession of Personal Training. In A. C. Medicine, ACSM's recourses for the personal trainer (pp. 1-40). S.L.: Wolters Kluwer.

Antonucci, T. C. (2015). Teams Do It Better. University of Michigan.

Bo, V. (2012). Kwaliteit van interprofessioneel teamwerk in een acute ziekenhuissetting: een interventiestudie op een intensieve zorgafdeling. Universiteit Gent.

Boon, H., Verhoef, M., O'Hara, D., & Findlay, B. (2004). From parallel practice to integrative health care: a conceptual framework. BMC Health Services Research , 4 (15), 1-5.

BusinessDictionary.com. (2016). multidisciplinary team. Retrieved februari 28, 2016, from BusinessDictionary.com: http://www.businessdictionary.com/definition/multidisciplinary- team.html#ixzz44CjdW9cW

CLB. (2016). Kinesitherapeut (m/v/x). Retrieved februari 22, 2016 from www.onderwijskiezer.be: https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=255

CPV. (2011, december 12). Definitie van de competentie samenwerken. Retrieved februari 28, 2016, from Competentiesvoorbeelden.nl: http://www.competentiesvoorbeelden.nl/2011/12/12/definitie- van-de-competentie-samenwerken

D’Amour, D., Ferrada-Videla, M., Rodriguez, L. S., & Beaulieu, M.-D. (2005). The conceptual basis for interprofessional collaboration: Core concepts and theoretical frameworks. Journal of Interprofessional Care, (Supplement 1), 116-131.

Detemmerman, E. D. (2010-2011). Interdisciplinaire praktijk van erkende multidisciplinaire teams in Vlaamse revalidatiecentra voor kinderen als werkomgeving van de logopedist. Universiteit Gent: Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Farlex, Inc. (2016). team. Retrieved februari 28, 2016, from The Free Dictionary by Farlex: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/multidisciplinary+team

Landa, D. J. (sd). De succesfactoren van een multidisciplinair overleg voor de eerste lijn in Vlaanderen. KU Leuven.

Lycaeus BV. (2015). woordenboek ris. Retrieved februari 28, 2016, from Lycaeus Juridisch Woordenboek: http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekris.html#18095

McPherson, K., Headrick, L., & Moss, F. (2001). Working and learning together: good quality care depends on it, but how can we achieve it? Quality in Health Care, 10(Suppl II):ii46-ii53.

Mickan, S.M. (2005). Evaluating the effectiveness of health care teams. Australian Health Review, 29,

211-217.

Onderzoek naar de tewerkstelling van de personal trainer in de fitnesssector. 42

Minkman MM, Ahaus KT, Huijsman R. (2009) A four phase development model for integrated care services in the Netherlands. BMC Health Serv Res.

Nationale Raad voor de Kinesitherapie. Beroeps- en competentieprofiel van de kinesitherapeut in België. Brussel: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Maart 2010.

Peynsaert, H. (2014-2015). Multidisciplinaire samenwerking tussen studenten in het hoger onderwijs. Een exploratief onderzoek vanuit een multi-actorenperspectief. Gent: Universiteit Gent.

Redactie Ensie. (2015, april 8). Samenwerken. Retrieved februari 28, 2016, from www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/samenwerken

Suter, E., Arndt, J., Arthur, N., Parboosingh, J., Taylor, E., Deutschlander, S. (2009) Role understanding and effective communication as core competencies for collaborative practice. Journal of Interprofessional Care, 23(1):41-51.

Universiteit Gent. (2014). Master of Science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen). Retrieved februari 28, 2016, from oasis.ugent.be: https://oasis.ugent.be/studiekiezer- web/nl/afstudeerrichting/DMKINEMU

UZ Gent. (2016, februari 11). Multidisciplinair team. Retrieved februari 22, 2016 from www.uzgent.be: http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Centrum-voor- locomotorische-en-neurologische-revalidatie/Paginas/Multidisciplinair-team.aspx

UZ Leuven. (2014, augustus 7). Revalidatieteam. Retrieved februari 22, 2016 from www.uzleuven.be: https://www.uzleuven.be/revalidatiecentrum/revalidatieteam

Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen. (1997). Studie 16 beroepsprofiel kinesitherapeut (m/v). Retrieved februari 22, 2016 from www.vlor.be: http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/studie_016_beroepsprofiel_ki…

Download scriptie (1.58 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Ine De Clerck