Gentse ecosysteem voor student-ondernemers

Sasha
Herssens

Gentse ecosysteem voor student-ondernemers

We leven in snel evoluerende tijden. Er is meer dan ooit vraag naar meer ondernemende vaardigheden om bij te blijven in het alledaagse leven. Het is niet meer voldoende om bij één product/ dienst te blijven en daar je hele leven de vruchten van te plukken. Competitie is alom vertegenwoordigd en kan ervoor zorgen dat je van vandaag op morgen niet meer relevant bent.

 

Trends opvolgen en jezelf steeds verbeteren, worden steekwoorden die je niet enkel terugvindt in de bedrijfswereld, maar ook op persoonlijk vlak. Mensen denken steeds meer aan groeien en hun doel vinden in het leven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de generatie van morgen voldoende voorbereid is om deel te nemen aan deze wereld?

Hoe ondernemend zijn Gentse studenten?

Maxim Sergeant, Katrien Vanderstraeten, Tanguy Serraes, Fabrice Guillermin, Laura Verhulst, Matthias Browaeys, ... Enkele bekende Gentse student-ondernemers op dit moment. Maar hoe is het gesteld met de rest van de Gentse studentenpopulatie?

Hiervoor heb ik in functie van mijn bachelorproef 150 studenten ondervraagd. 70 van de 150 ondervraagde studenten gaf aan ondernemende ambities te hebben. 50 studenten hebben ook reeds een concreet idee in gedachten.

“Volgens een onderzoek komt 10% van de studenten in aanmerking om ondernemer te worden. Omgerekend naar Gentse maatstaven, zouden we dus in één studentenstad alleen al kunnen vissen in een vijver van 7.000 mogelijk toekomstige ondernemers.” – Anne De Paepe

Uit het onderzoek is echter wel gebleken dat slechts 30 % van de ondervraagden weet welke stappen er komen kijken bij het oprichten van een eigen onderneming.

Voor- en nadelen aan ondernemerschap volgens studenten

Je leven toewijden aan iets wat je graag doet, wordt duidelijk gesmaakt door onze Vlaamse studenten. 107 studenten vinden “van je passie je werk maken” het aantrekkelijkst aan ondernemen. Maar wat vinden ze dan minder aantrekkelijk aan ondernemen?

79 studenten vinden de administratie die komt kijken bij ondernemen een afknapper. We leven in een tijdperk waar we alles vrolijk delen op sociale media. Wat we eten, welke reizen we maken, met wie we optrekken, ... Maar wat met slecht nieuws? 50 % gaf aan dat sociale druk aanwezig is. Wat indien je faalt? Hoe denkt de buitenwereld dan over je?

Er is een te grote focus op succesverhalen. Om meer studenten warm te maken rond ondernemerschap, is er dringend nood aan een cultuur waarin het OK is om te falen.

Gentse start-up ecosysteem voor student-ondernemers

Gemeenschappen waar start-ups terecht kunnen om te netwerken zijn er genoeg in Gent. Denk maar aan Gent BC, Ghent Web Valley of aan Gent M. Maar wie doet wat voor student-ondernemers in Gent?

Om een duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende initiatieven voor student- ondernemers, heb ik ze onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. Initiatieven die niet-gebonden zijn aan één onderwijsinstelling

  1. Aerey

  2. Flyse

  3. Young Prozzz

  4. iStart.light

  5. Vlajo

  6. ARTEpreneur

  7. Ghentrepreneur

 2. Opleidingsinitiatieven voor student-ondernemers

  1. Idea Factory (vroeger: ACCIO)

  2. Durf Ondernemen (UGent)

  3. Centrum Voor Ondernemen (HoGent)

 3. Ondernemende onderwijstrajecten, die geen deel uitmaken van een standaard curriculum

  1. Extra-curriculaire OLOD Ondernemen waarbij je het attest bedrijfsbeheer kan verkrijgen

  2. Optionele leerlijn (UGent)

  3. Ondernemend keuzevak (Centrum Voor Ondernemen)

  4. Extra: Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Gentse student-ondernemers aan het woord

Vorig jaar in maart 2015, waren er 150 student-ondernemers in Gent. De onderwijsinstellingen streven naar 350 op jaarbasis. Hoe is het nu werkelijk om student-ondernemer te zijn? Hiervoor heb ik enkele student-ondernemers met heel uiteenlopende profielen ondervraagd. Van KMO-management tot verpleegkunde, in elke niche zijn er ondernemende mogelijkheden te vinden.

Wanneer ik hen vroeg wat het moeilijkst is aan het combineren van ondernemen met hun studies, gaven ze volgende antwoorden:

 • De balans vinden tussen studeren en ondernemen, prioriteiten stellen

 • Mensen nemen studenten niet altijd serieus, wat ondernemen soms moeilijk maakt

Als tip naar toekomstige student-ondernemers, waren de ondervraagde studenten unaniem: gewoon doen is de boodschap!

Rol van de overheid om ondernemerschap te stimuleren bij Gentse studenten

Een groot struikelblok is nog steeds het statuut van student-ondernemers. Momenteel mogen deze slechts € 1439,42 verdienen op jaarbasis om geen sociale bijdragen te moeten betalen. Veel studenten haken hierdoor helaas af. UNIZO heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt om student-ondernemers een duwtje in de rug te geven. Concreet willen ze het netto belastbaar inkomen verhogen naar € 6505,33. Tot deze drempel moeten student-ondernemers geen sociale bijdrage betalen.

Het label van student-ondernemer biedt gelukkig ook enkele voordelen. Dankzij deze erkenning kunnen student- ondernemers genieten van business coaching, faciliteiten, netwerken van ondernemers, bootcamps, ...

Sinds 2014 kunnen ondernemende studenten, afhankelijk van de fase waarin ze zich bevinden, een startersportefeuille aanvragen via Ghentrepreneur. Dit is een initiatief waarbij studenten virtueel een bepaald bedrag krijgen om hun te helpen met juridisch advies, business coaching of om deel te nemen aan (betalende) events.

Wat als we studenten aanzetten om samen te werken om hun gemeenschap te verbeteren? Dit zou burgemeester Daniel Termont’s visie over Gent als Smart City goed uitkomen.

Toekomst voor student-ondernemers

Het Gentse ecosysteem voor student-ondernemers heeft enkele spannende zaken om naar uit te kijken in de toekomst. Zo zal de komst van de Startersfabriek in Gent ervoor zorgen dat ondernemende studenten te rade kunnen gaan in één gecentraliseerde plek. Hier zullen ze kunnen samenwerken en netwerken met andere (student-)ondernemers. Een initiatief zoals de MONO Masterclass zal er voor zorgen dat de brug tussen de theoretische kennis geslagen kan worden met intense praktijkervaring. Inspelen op de capaciteiten van deze levendige gemeenschap kan Gent alleen maar ten goede komen.

Ik begon dit onderzoek met de bedoeling om de succesgraad van studentenstart-ups te verbeteren, door technieken uit de bedrijfswereld in kaart te brengen. Maar na het ondervragen van de diverse initiatieven en student-ondernemers zelf, werd me duidelijk dat het nut van student-ondernemerschap niet per se het oprichten van succesvolle start-ups is. Het gaat hier meer over de ervaring. In een later stadium zien we dat studenten vaak kiezen voor een eigen onderneming, of voor de rol van intrapreneur. In beide gevallen dragen deze bij aan de Belgische economie en zorgen zo voor verdere groei van onze gemeenschap.

Bibliografie

Academics for Companies. (z.d.). Over AFC. Opgeroepen op mei 17, 2016, van http://afcleu ven.be/nl/OverAFC

Arteveldehogeschool. (2016, januari 27). Minister Muyters reikt eerste attesten bedrijfsbeheer uit aan studenten Arteveldehogeschool, HoGent en UGent. Opgeroepen op februari 1, 2016, van https://www.arteveldehogeschool.be/nieuws-opinie/nieuws/minis ter-muyters-reikt-eerste-attesten-bedrijfsbeheer-uit-aan-studenten

BRYO. (z.d.). Wie zijn we. Opgeroepen op maart 7, 2016, van http://www.bryo.be/wie-zijn-we

Catmull, E., & Wallace, A. (2014). Creativity, Inc. In E. Catmull, & A. Wallace, Creativity, Inc. (p. 340). Londen: Random House LLC.

Coughlan, S. (2016, februari 24). Are billionaires more likely to be graduates? Opgeroepen op februari 28, 2016, van http://www.bbc.com/news/business-35631029?ocid=soci al ow_twitter

Crevits, H. (2016, januari 17). Meer dan 31000 Vlaamse kinderen genieten in 2016 van buiten schoolse STEM-activiteiten. Opgeroepen op maart 6, 2016, van http://www.hildecr vits.be/nl/ meer-dan-31000-vlaamse-kinderen-genieten-2016-van-buiten schoolse-stem-activiteiten

De Punt. (z.d.). Missie van De Punt. Opgeroepen op maart 8, 2016, van http://www.depunt.be/ depunt

Digipolis. (2016, februari 24). Bouw mee aan een innovatieve en interactieve bibliotheekerva ring. Opgeroepen op maart 5, 2016, van http://www.dekrook.be/nieuws/ bouw-mee-aan-een-innovatieve-en-interactieve-bibliotheekbeleving

Durf Ondernemen. (z.d.). Ondernemende keuzevakken. Opgeroepen op februari 1, 2016, van http://www.durfondernemen.be/leerlijn

Flanders DC. (z.d.). Wil je van je creativiteit je beroep of zaak maken? Wij zetten je op weg. Op geroepen op maart 7, 2016, van http://www. andersdc.be/nl/word-ondernemender

FLYSE. (z.d.). Over ons. Opgeroepen op maart 2, 2016, van http:// yse.be/nl/over-ons

High Potential Students. (z.d.). Partnership with USG Professionals. Opgeroepen op maart 22, 2016, van http://hps.be/company/usgprofessionals/

Hinssen, P., Van Belleghem, S., & Demey, H. (2015). The Spirit of the Valley. In P. Hinssen, S. Van Belleghem, & H. Demey, The Spirit of the Valley (p. 192). Tielt: Lannoo.

HoGent. (2012, oktober 3). Ondernemen aan de HoGent extra ondersteund. Opgeroepen op maart 3, 2016, van https://www.hogent.be/www/assets/File/121000-keuzevakonder nemen.pdf

iMinds. (z.d.). iStart.light programma voor student-ondernemers. Opgeroepen op maart 2, 2016, van https://www.iminds.be/nl/business-ondersteuning/istart-light-program

52

iMinds. (z.d.). Over iMinds. Opgeroepen op maart 8, 2016, van https://www.iminds.be/nl/ over-ons Innoverend ondernemen. (2015, Augustus 26). Innoverend ondernemen. Op geroepen op maart 1, 2016, van https://innoverendondernemen.be/

Innoverend ondernemen. (2015, Augustus 26). Innoverend ondernemen. Opgeroepen op maart 1, 2016, van https://innoverendondernemen.be/

JADE. (z.d.). What is a Junior Enterprise? Opgeroepen op maart 18, 2016, van http://www.ja denet.org/about/what-is-a-junior-enterprise/

Joly, D. (2015, Juni 16). Overheid werkt aan beter statuut student-ondernemer. Opgehaald van Newsmonkey:http://newsmonkey.be/article/47330

Kalanick, T. (2016, Januari 11). CEO van Uber: “Dit zijn de charmes van de deeleconomie”. Op geroepen op Januari 11, 2016, van http://www.ielon.be/charmes-van-deeleconomie/

Kestens, P. (2015, september - oktober). Pleidooi voor jong ondernemerschap. Opgeroepen op februari 18, 2016, van http://www.sterckmagazines.be/limburg/magazines/sterck. magazine-limburg-12-september-oktober-2015/pleidooi-voor-jong-ondernermer schap

LCIE. (z.d.). LCIE Entrepreneurship Academy. Opgeroepen op maart 1, 2016, van http://www. lcie.be/nl/opleidingen/lcie-entrepreneurship-academy

Lent, R. V. (2015, maart 19). Studententijd ideaal moment om bedrijf te starten. Opgeroepen op maart 15, 2016, van https://innoverendondernemen.be/media/in-de-pers/stu dententijd-ideaal-moment-om-bedrijf-te-starten

Mohout, O. (2015). Het Belgische start-uplandschap. In O. Mohout, Het Belgische start-upland schap (p. 36). Brugge: Die Keure.

OOGent. (z.d.). Bouw mee aan de Startersfabriek. Opgeroepen op maart 7, 2016, van https://oog.stad.gent/nl/nieuws/bouw-mee-aan-de-startersfabriek

OOGent. (z.d.). Welkom. Opgeroepen op maart 7, 2016, van https://oog.stad.gent/

Paepe, A. D. (2015, Mei 12). Student-ondernemers. Opgeroepen op Februari 4, 2016, van http://www.tijd.be/nieuws/archief/Student_ondernemers.9632469-1615.art?… c=1&ts=1459080091

Paepe, A. D. (2016, maart 3). Geef doctoraatsstudenten alle kansen op een carrière buiten

de universiteit. Opgeroepen op maart 25, 2016, van http://trends.knack.be/economie ondernemen/anne-de-paepe-rector-universiteit-gent-geef-doctoraatsstudenten-al le-kansen-op-een-carriere-buiten-de-universiteit/article-opinion-673663.html

Ries, E. (2011). The Lean Startup. In E. Ries, The Lean Startup (p. 320). Londen: Penguin Books Ltd.

Robertson, B. (2015). Holacracy. In B. Robertson, Holacracy (p. 240). New York: Henry Hold & Company.

Stad Gent. (2016, februari 24). Smart City Gent. Opgeroepen op maart 5, 2016, van https:// stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/ gent-digitale-stad/smart-city-gent

53

Staes, B. (2016, maart 6). Stad Gent wil durfkapitaalfonds voor start-ups oprichten: ‘Nodig om te groeien’ Opgeroepen op 7 maart, 2016 van http://www.nieuwsblad.be/cnt/ dmf20160306_02167171

Start it @kbc. (z.d.). Over Start it @kbc. Opgeroepen op maart 7, 2016, van http://startitkbc. prezly.com/

Starterslabo. (z.d.). Onze missie. Opgeroepen op maart 8, 2016, van http://www.starterslabo. be/oost-vlaanderen/missie/

Student Ghentrepreneur. (z.d.). Student Ghentrepreneur investeert fors in haar student- ondernemers via een startersportefeuille. Opgeroepen op maart 2, 2016, van http:// www.studentghentrepreneur.be/startersinfo

Telenet. (z.d.). Over ons. Opgeroepen op mei 2016, van http://telenetkickstart.be/over-ons/

Torfs, W. (2014). Werken met hart en ziel. In W. Torfs, Werken met hart en ziel. Tielt: Lannoo.

Universiteit Antwerpen. (z.d.). Studieprogramma. Opgeroepen op maart 1, 2016, van https:// www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/bachelor-bouwkunde/ studieprogramma/

UNIZO. (2016, januari 23). UNIZO lanceert nieuw statuut voor student-ondernemers. Opge haald van http://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-lanceert-nieuw-statuut-voor-stu dent-ondernemers

UNIZO. (z.d.). UNIZO versterkt ondernemers. Opgeroepen op maart 7, 2016, van http://www. unizo.be/unizo-versterkt-ondernemers

VDAB. (z.d.). Ondernemer worden. Opgeroepen op maart 7, 2016, van https://www.vdab.be/ werkinzicht/zelfstandige.shtml

Verheijden, M. (2016, februari 22). Daniël Termont vanuit Silicon Valley: “We staan in België verder dan we zelf denken”. Opgeroepen op maart 7, 2016, van http://www.bloovi.be/ nieuws/detail/daniel-termont-vanuit-silicon-valley-we-staan-in-gent-verder-dan- we-zelf-denken

Vigor Unit. (z.d.). Hunchup. Opgeroepen op maart 3, 2016, van http://hunchup.be/

Vlaio. (z.d.). Over ons. Opgeroepen op maart 7, 2016, van http://www.vlaio.be/content/over- ons

Vlajo. (z.d.). Onze missie: learning-by-doing. Opgeroepen op maart 2, 2016, van https://www. vlajo.org/wat-doet-vlajo/missie

Xerius. (2014, juli 7). Zelfstandige worden in Gent: 7 concrete voordelen. Opgeroepen op maart 8, 2016, van http://www.xerius.be/blog/zelfstandige-worden-in-gent/

Young Prozzz. (z.d.). Over Young Prozzz. Opgeroepen op maart 2, 2016, van http://young prozzz. com/about

ZED, & Van Lysebeth, I. (2015, juni 18). Zo werkt het niet. (J. Konings, & P. Seynhaeve, Red.) Brussel: Canvas.

Download scriptie (1.35 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Extern: Bert Van Wassenhove & An Boone, intern: Katrien Vandermarcke