Humaan Leukocyten Antigeen-B27

Cato Jacobs
Persbericht

HLA-B27: methodeverandering bespaart tijd en arbeid

De bepaling van HLA-B27 kan via verschillende methodes gebeuren. Door een vergelijking te maken tussen de flowcytometrische en de moleculaire methode kan nagegaan worden welke techniek het meest efficiënte resultaat tot gevolg heeft. Dreigen de moleculaire technieken de bovenhand te nemen, of blijft de flowcytometer zijn vertrouwde positie behouden?

HLA-B27, klinkt het humaan leukocyten antigeen type B27 u bekend in de oren? Of bent u verbaasd over het onderwerp van deze scriptie? Om de verbazing weg te werken en meer duidelijkheid te scheppen over het onderwerp, wordt in de volgende paragraaf de term toegelicht.

Zoals al eerder vermeld is HLA de afkorting van het humaan leukocyten antigeen. Dit antigeen is terug te vinden op alle gekernde cellen en trombocyten in het bloed. Tot de gekernde cellen behoren onder andere de witte bloedcellen, of leukocyten, die de term HLA vervolledigen. In de scriptie wordt de aandacht gevestigd op een subklasse van de algemene term, namelijk HLA-B27. Het al dan niet aanwezig zijn van het antigeen in het bloed heeft invloed op de ontwikkeling van bepaalde aandoeningen. Een HLA-B27-positieve patiënt kan een gezond leven leiden, maar heeft een verhoogd risico om aandoeningen, zoals de ziekte van Bechterew bijvoorbeeld, te ontwikkelen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat HLA-B27-negatieve patiënten deze aandoeningen niet kunnen ontwikkelen. Als diagnostische test kan de HLA-B27-bepaling dus niet gebruikt worden.

In de scriptie wordt een validatie van de bepaling van HLA-B27 bestudeerd. Omdat men altijd streeft naar verbeteringen, en de bepaling van HLA-B27 via een flowcytometrische techniek niet als efficiënt wordt ervaren, wordt in deze scriptie een validatie uitgevoerd van de HLA-B27-bepaling via een moleculaire techniek, namelijk PCR. Deze revolutionaire techniek kent een enorme opmars in het wetenschappelijke milieu. Zo weet de bepaling zijn mogelijke intrede te doen in de laboratoriumwereld, voor de HLA-B27-bepaling weliswaar.

De resultaten van de validatie zijn terug te vinden in de scriptie en omschrijven zo de vergelijking tussen de flowcytometrische en de moleculaire bepaling. Uit de bekomen resultaten blijkt dat beide methoden eenzelfde uitkomst bekomen. Er wordt geen enkele discordantie waargenomen bij de onderzochte stalen. Hieruit kan besloten worden dat de PCR-test voldoet aan de vooropgestelde criteria. Doordat de PCR-techniek dan ook nog als minder arbeidsintensief en minder tijdrovend wordt ervaren, geeft dit reden te meer om de bepaling zijn intrede te laten maken in het laboratoriumwezen.

Vanuit wetenschappelijk perspectief, gekoppeld aan de resultaten van de validatie, kan besloten worden dat PCR een efficiënte, tactvolle methode is voor de bepaling van HLA-B27. Dreigen de moleculaire technieken dan toch de bovenhand te nemen?

Bibliografie

Abbott Molecular Inc. (2014). m2000sp: Operation Manual. Onuitgegeven nota’s van manual van m2000sp, Centrum voor Medische Analyse te Herentals.

Becton & Dickinson (s.a.). Introduction to Flow Cytometry. Onuitgegeven cd-rom, Centrum voor Medische Analyse in Herentals, Afdeling Hematologie.

Becton and Dickinson (s.a.). Introduction to Flow Cytometry. Onuitgegeven PowerPoint-presentatie behorende bij ‘Basic Operator Training FACSCalibur’, Centrum voor Medische Analyse in Herentals, Afdeling Hematologie.

Becton, Dickinson and Company (2007). BD FACSCalibur Instructions For Use.

Becton, Dickinson and Company (2015). BD HLA-B27 Kit: Catalog No. 340183.

Berkow, R. (2000). Merck Manual Medische Handboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer. Gevonden op 7 maart 2016 op het internet: http://merckmanual.nl/mmhenl/sec16/ch183/ch183c.html

Berkow, R. (2000). Merck Manual Medische Handboek. New York: Bohn Stafleu van Loghum. Gevonden op 7 maart 2016 op het internet: http://www.merckmanual.nl/mmhenl/print/sec16/ch183/ch183a.html

Bracke, M. (s.a.). Onuitgegeven nota’s, Centrum voor Medische Analyse in Herentals, Afdeling Hematologie.

Clark, B.R., Sharma, S.D., & Lerch, L.B. (1990). MHC-mediated toxic conjugates useful in ameliorating autoimmunity. Gevonden op 4 maart op het internet: http://www.google.com/patents/US5284935

Elisabeth Pharmacon (s.a.). Eligene® Spondylitis HLA-B27 RT. Bijsluiter bij kit, Centrum voor Medische Analyse in Herentals, Afdeling PCR.

Genetics Home Reference. (2016). Gevonden op 3 maart 2016 op het internet: https://ghr.nlm.nih.gov/geneFamily/hla

Gevonden op 12 mei 2016 op het internet: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/166/833/RUG01-002166833_2014_0001…

Gevonden op 29 april 2016 op het internet: https://www.abbottmolecular.com/products/m2000-realtimesystem.html#Tech…

Gevonden op 3 mei 2016 op het internet: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sacroiliitis/symptoms-cau…

Gevonden op 3 mei 2016 op het internet: http://www.sanquin.nl/repository/documenten/nl/onderwijs/bloed-en-afwee…

Gevonden op 4 mei 2016 op het internet: http://www.braille.be/nl

Gevonden op 4 mei 2016 op het internet: http://www.reumaliga.be/vrlireit.htm

Gevonden op 8 maart 2016 op het internet: http://bio1152.nicerweb.com/Locked/media/ch43/cytotoxic_t.html

Gevonden op 8 maart 2016 op het internet: http://www.ebioscience.com/knowledge-center/cell-type/natural-killer-t-…

Gevonden op 8 maart 2016 op het internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3106

Het HLA-systeem: de relatie tussen HLA en bloedtransfusie. (s.a.). Gevonden op 3 maart 2016 op het internet: http://www.sanquin.nl/repository/documenten/nl/onderwijs/bloed-en-afwee…

Martini, F.H., & Bartholomew, E.F. (2012). Anatomie en fysiologie: Een inleiding. Amsterdam: Pearson.

Mungall, A.J., Palmer, S.A., Sims, S.K., Edwards, C.A., Ashurst, J.L., Wilming, L., e.a. (2003). The DNA sequence and analysis of human chromosome 6. Nature, 425 (6960). Gevonden op 4 maart 2016 op het internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14574404

One Lambda, Inc. (2004). HLA-B27 Fluorescein Isothiocyanate (FITC) Conjugated Monoclonal Antibody: Catalog #B27F50X.

Ontwikkeling en validatie van PCR-methoden voor de detectie van Brassica nigra en Brassica juncea (2013). Gevonden op 12 mei 2016 op het internet: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/166/833/RUG01-002166833_2014_0001…

Prohaska, E. (1984). Isolated sacroiliitis as monosymptomatic form of ankylosing spondylitis - a possible cause of chronic back pain. Clinical rheumatology, 3 (1).

Rabenau, H.F., Kessler, H.H., Kortenbusch, M., Steinhorst, A., Raggam, R.B., Berger, A. (2007). Verification and validation of diagnostic laboratory tests in clinical virology. Journal of Clinical Virology, 40 (2007).

Raymaekers, M., Bakkus, M., Boone, E., de Rijke, B. El Housni, H., De Scheemaeker, P., e.a. (2011). Reflections and proposals to assure quality in molecular diagnostics. Acta Clinica Belgica, 66 (1).

Rijkers, G.T., Kroese, F.G.M., Kallenberg, C.G.M., & Derksen, R.H.W.M. (2009). Immunologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer. Gevonden op 9 maart 2016 op het internet: https://books.google.be/books?id=YDiLNBtSxgEC&pg=PA352&lpg=PA352&dq=ove…

Schoone, K. (s.a.). Statistiek: Statistiek. Onuitgegeven nota’s bij een cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, Thomas More Geel.

Stehouwer, C.D.A, Koopmans, R.P., van der Meer, J. (2010). Interne geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer. Gevonden op 8 maart 2016 op het internet: https://books.google.be/books?id=HBiLVgJzOn4C&pg=PA110&lpg=PA110&dq=kla…

Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L. (2013). Microbiology: An Introduction. United States of America: Pearson Education, Inc.

Van Der Linden, J.M.J.P, & Schreuder, I. (1977). HLA-B27 en reumatische ziekten. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 121 (36), 1395-1399. Gevonden op het internet: https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1977113940001a.pdf

Universiteit of Hogeschool
Biomedische Laboratoriumtechnologie
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Det Vangeel
Share this on: