Impact van strategische wendbaarheid op menselijke duurzaamheid binnen organisaties

Bart De Keyser
Persbericht

Rumble in the Jungle

Rumble in the Jungle

Wanneer bedrijven en werknemers moeten knokken om staande te blijven

 

Ali, boma ye! Ali, boma ye! Het is de publiekshymne die, gezongen anno 1974 te Kinshasa, het ondenkbare inleidt: nieuwkomer Muhammad Ali verslaat wereldkampioen George Foreman in het boksen voor zwaargewichten. Ali, kill him! Ali, kill him! De overwinning van ‘the man with the iron fists and the beautiful tan’ slaat in als een bom. Dat bij Ali een kleine tien jaar later bokserdementie geconstateerd wordt – een motorieke aftakeling ten gevolge van veelvuldige slagen op het hoofd- doet dat zo mogelijk nog meer. De publiekshymnen stokken: ‘the greatest’ is gebroken. Werknemers zien zich vandaag voor eenzelfde tweekamp geplaatst.

 

Was het de kracht van Ali’s arm, die hem tot ‘de grootste’ kroonde? De precisie van zijn voetenwerk? De reikwijdte van zijn slag? Nee: anderen waren sterker, preciezer, groter. Hoewel bokslegende Muhammad Ali ontegensprekelijk over een ruime waaier aan capaciteiten beschikte, was het één specifieke troef die hem een carrière van iets meer dan twintig jaar opleverde: zijn wendbaarheid. Werkte de ene aanpak niet, dan schakelde Ali over op de andere. Linkervoet werd rechtervoet, verdediging werd aanval. Het is een dergelijke flexibiliteit in de benadering van het spel die we vandaag ook in bedrijven terug vinden. Willen organisaties blijvend meedraaien in het snel wijzigende speelveld van vandaag én morgen, dan dienen zij voortdurend de zeilen bij te zetten. Linkervoet wordt rechtervoet, verkopen wordt aankopen. Dat een dergelijke veerkracht echter niet geheel zonder prijs komt, mag duidelijk wezen. Waar ‘the greatest’ zich in de valavond van zijn leven geschokt zag door de ziekte van Parkinson, zo zien bedrijven een steeds grotere schare aan werknemers tijdelijk of permanent ‘uitvallen’. Burn-out wordt als concept al lang niet meer geassocieerd met het tegensputteren van die dekselse barbecue tijdens de zwoele zomerschemering: het betreft een staat van emotionele uitputting die werknemers ieder vermogen tot presteren ontneemt. In een wereld waar het vuur van de vooruitgang immer gevoed wordt, lijkt uitdoven –ironisch genoeg- eerder regel dan uitzondering.

 

Van fossiel naar duurzaam werk

Mogen bedrijven zich dan neerleggen bij deze stand van zaken? Tanken zij dan best menselijke brandstof, om door de bedrijfsmotoren te jagen en gulzig op zoek te gaan naar meer? Progressieve organisaties schudden op deze vragen steeds vaker van nee: net zoals de negatieve ‘bijwerkingen’ van fossiele brandstoffen ons zullen noodzaken om voor duurzamere energievoorzieningen te kiezen, zo zal de stem van de toekomstige werknemer steeds luider om duurzaam werk weerklinken. Organisaties dienen te begrijpen dat de werknemer van morgen zich niet langer uitsluitend gemotiveerd ziet door het vooruitzicht van een mooie loonbrief. Werknemers vragen steeds vaker om het recht om zelf het werk te organiseren naar de eigen agenda en voorkeuren. Vroeger vertrekken om de kinderen op te halen van school? Moet kunnen. Daarbij wenst men aanhoudend nieuwe competenties te kunnen vergaren en perspectief te verkrijgen op dromen en verwachtingen. Waar sta ik vandaag, en waar sta ik morgen? Kunnen aanhechten bij een maatschappelijk doel en het weten plaatsen van de eigen inzet als wezenlijk nuttig speelt eveneens mee. Schroeven indraaien in een stalen plaat blijft slechts dat. Schroeven indraaien in een mobiel echografietoestel ter ondersteuning van zwangere vrouwen in derdewereldlanden overstijgt de wereld van de pure handeling.

 

Clash der trends

Onze arbeidstoekomst lijkt aldus twee voorname trends in te houden. Enerzijds zullen bedrijven zich steeds vaker ‘wendbaar’ trachten te positioneren. Anderzijds zullen de werknemers van diezelfde bedrijven –dat betekent, jij en ik- steeds veeleisender worden omtrent de invulling van het hen opgelegde werk. De kritische lezer kan zich echter de vraag stellen of beide trends überhaupt wel verzoenbaar zijn. Vier conflicten lijken hieromtrent met name op de voorgrond te treden. Eerst en vooral kan men spreken van een sturingsconflict. Wil een bedrijf snel kunnen inspelen op wijzigingen in de markt, dan dient het een zekere vorm van eensgezindheid aan te hangen. Of werknemers zich in een dergelijke toestand nog de vrijheid kunnen permitteren om het werk naar de eigen noden in te richten, lijkt op zijn minst twijfelachtig. Een tweede probleemveld betreft de ontwikkeling van competenties. Waar de organisatie van hot naar her beweegt, kan het gedegen aanhechten bij nieuwe vakkennis voor werknemers lastig worden. Vandaag A, morgen B – doet u maar. Frictieveld nummer drie haakt dan weer in op de nutservaring. Kan ik mij nog herkennen in een bedrijf dat zichzelf om de haverklap heruitvindt? Waar gaan we eigenlijk naartoe? De slotsom wordt gemaakt door de mentale grenzen die in ieder van ons aanwezig zijn. De mens is een bijzonder kneedbaar wezen - maar zelfs goede klei heeft nood aan wat voorverwarming, wil men barstjes voorkomen. Beoogt het bedrijf aan honderd kilometer per uur de bocht te maken, dan kan het maar beter degelijke gordels hebben voorzien. Waar de wagen al keert, wil het lichaam daarom nog niet mee.

 

De vlinder en de bij

Willen organisaties zich én bedrijfsmatig flexibel én menselijk duurzaam positioneren, dan dienen zij eerst en vooral te beseffen dat ze onderhevig zijn aan de vier vooropgestelde probleemvelden. Pas als zij met kennis van zaken de eigen situatie onder de loep nemen, kan een verzoening tussen beide ideeën tot de mogelijkheden behoren. Menselijke vrijheid en bedrijfskundige tact, gelukkig gehuwd tot één.

Float like a butterfly, sting like a bee. You can’t hit what your eyes can’t see.

Zeg dat ‘de grootste’ het gezegd heeft.

Bibliografie

Aghina, W., De Smet, A., & Weerda, K. (2015, December). Agility: It rhymes with stability. McKinsey Quarterly. Geraadpleegd uit http://www.mckinsey.com/Insights/Organization/Agility_it_rhymes_with_st…

Aldrich, H. (1999). Organizations Evolving. Thousand Oaks: Sage.

Allied Consultants Europe. (2010). Organisational Agility: The New Normal. Geraadpleegd uit http://www.alliedconsultantseurope.net/publications

Andri, M., & Kyriakidou, O. (2014). Professional autonomy under pressure: towards a dialectical approach. Journal of Health Organization and Management, 28(5), 635 – 652.

Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Bateman, T.S., & Crant, J.M. (1993). The Proactive Component of Organizational Behavior: A Measure and Correlates. Journal of Organizational Behavior, 14(2), 103-118.

Bazigos, M., De Smet, A., & Gagnon, C. (2015). Why agility pays. McKinsey Quarterly. Geraadpleegd uit http://www.mckinsey.com/insights/organization/why_agility_pays?cid=orgf…

Beinhocker, E.D. (1999). Robust Adaptive Strategies. Sloan Management Review, 40(3), 46-54.

Bendoly, E., & Prietula, M. (2008). In “the zone”. International Journal of Operations & Production Management, 28(12), 1130 – 1152.

Bipp, T., & Kleingeld, A. (2011). The effects of personality and perceptions of the goal-setting process on job-satisfaction and goal commitment. Personnel Review, 40(3), 306-323.

Boudrias, J.S., Gaudreau, P., Savoie, A., & Morin, A.J.S. (2009). Employee empowerment. Leadership & Organization Development Journal, 30(7), 625 – 638.

Boundless. (2015). The First Law: Inertia. Geraadpleegd uit https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-textbook/…

Brannen, M.Y., & Doz, Y.L. (2012). Corporate languages and strategic agility: Trapped in your jargon or lost in translation? California Management Review, 54(3), 77–97.

Brown, S.L., & Eisenhardt, K.M. (1997). The art of continuous change: linking complexity theory and time- 
paced evolution in relentlessly shifting organizations. Administrative Science Quarterly, 42(1), 1-34.

Bruch, H., & Ghoshal, S. (2003). Unleashing organizational energy. MIT Sloan Management Review, Image removed. 45(1), Image removed. 45-51.

Burchell, B., Ladipo D., & Wilkinson, F. (Eds). (2002). Job Insecurity and Work Intensification. London: Routledge.

Business Insider. (2015c). McDonald’s employees are swarming headquarters to protest low wages during the company’s anual meeting. Geraadpleegd uit http://uk.businessinsider.com/r-mcdonalds-other-fast-food-workers-prote…

CNN. (2015). McDonald’s workers allege unsafe working conditions. Geraadpleegd uit http://money.cnn.com/2015/03/16/news/companies/mcdonalds-working-condit…

Coleman, H.J. (1996). Why employee empowerment is not just a fad. Leadership & Organization Development Journal, 17(4), 29 – 36.

Collins, D. (2000). Management Fads and Buzzwords: Critical-Practical Perspectives. London: Routledge.

Collins, D. (2001). The fad motif in management scholarship. Employee Relations, 23(1), 26 – 37.

Cordes, C.L. & Doughtery, T.W. (1993). A Review and an Integration of Research on Job Burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-656.

Crochitto, M., & Youssef, M. (2003). The Human Side of Organizational Agility. Industrial Management and Data Systems, 103(6), 388-397.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper & Row.

Csikszentmihalyi, M. (2003). Good business: Leadership, flow, and the making of meaning. New York: Viking.

Darr, A. (2003). Control and autonomy among knowledge workers in sales: an employee perspective. Employee Relation, 25(1), 31 – 41.

Davis, J. R., Frechette, H. M. , & Boswell, E. H. (2010). Strategic speed: Mobilize people, accelerate execution. Boston, Mass.: Harvard Business Press.

De Cuyper, N., Sulea, C., Philippaers, K., Fischmann, G., Iliescu, D., & De Witte, H. (2014). Perceived employability and performance: moderation by felt job insecurity. Personnel Review, 43(4), 536 – 552.

Denys, S. (2016a). Het veranderingsproces binnen PSA. Interview met Director HR & Corporate Communications bij PSA Antwerpen, 15/02/2016.

Denys, S. (2016b). Het veranderingsproces binnen PSA: Terugkoppeling en gevolgtrekking. Telefonisch interview met Director HR & Corporate Communications bij PSA Antwerpen, 27/04/2016.

De Wachter, J. (2016). Het veranderingsproces binnen PSA. Interview met Terminal Manager bij PSA Antwerpen, 29/02/2016.

De Wit, B., & Meyer, R. (2010). Strategy synthesis: resolving strategy paradoxes to create competitive advantage (3rd ed). Andover: South-Western Cengage Learning.

Deming, W.E. (1982). Out Of The Crisis. Massachusetts: MIT Press.

Doz, Y. L., & Kosonen, M. (2008a). Fast strategy: How strategic agility will help you stay ahead of the game. Harlow, England ; New York: Pearson/Longman.

Doz, Y.L., & Kosonen, K. (2008b). The Dynamics of Strategic Agility: Nokia’s Rollercoaster Experience. California Management Review, 50(3), 95-118.

Doz, Y.L., & Kosonen, K. (2010). Embedding Strategic Agility: A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal. Longe Range Planning, 43(2), 370-382.

Dulaney, C. (2015, 8 Juni). McDonald’s sales fall in May. Wall Street Journal. Geraadpleegd uit http://www.wsj.com

Duncan, R.B. (1976). The Ambidextrous organization: Designing Dual Structures for Innovation. In R. Kilmann & L. Pondy (Eds.), The Management of Organizational Design. (pp. 167-188). New York: North Holland.

Duys, B. (2015). Impact van strategische wendbaarheid op de menselijke draagkracht binnen hedendaagse organisaties. Telefonisch interview met Senior Consultant bij McKinsey & Company, 05/10/2015.

Dyer, L. & Shafer, R. A. (1998). From human resource strategy to organizational effectiveness: Lessons from research on organizational agility (CAHRS Working Paper #98-12). Ithaca, NY: Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human Resource Studies.

Eisenhardt, K.M. (1989).  Making Fast Strategic Decisions in High-Velocity Environments. Academy of Management Journal, 32(3), 543-576.

Ericsson. (2002). Annual Report 2002. Geraadpleegd uit http://www.ericsson.com/thecompany/investors/financial-reports/annual-r…

Ericsson. (2014). Annual Report 2014. Geraadpleegd uit http://www.ericsson.com/thecompany/investors/financial-reports/annual-r…

Ericsson. (2016a). Company facts. Geraadpleegd uit http://www.ericsson.com/thecompany/company_facts

Ericsson. (2016b). In Wikipedia. Geraadpleegd op 23/01/2016 uit https://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson

Foster, R. and Kaplan, S. (2001). Creative destruction: why companies that are built to last underperform the market and how to successfully transform them. New York: Currency.

Gibson, J.W., & Tesone, D.V. (2001). Management Fads: Emergence, Evolution, and Implication for Managers. Academy of Management Executive, 15(4), 122-133.

Gill, A., Fitzgerald, S., Bhutani, S., Mand, H., & Sharma, S. (2010). The relationship between transformational leadership and employee desire for empowerment. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 263 – 273.

Glassdoor. (2015). McDonald’s Reviews. Geraadpleegd uit http://www.glassdoor.com/Reviews/McDonald-s-Reviews-E432.htm

Grant, R.M. (1996). Prospering in Dynamically-Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration. Organization Science, 7(4), 375–387.

 

Grant, A.M., & Ashford, S.J. (2008). The Dynamics of Proactivity at Work. Research in Organizational Behavior, 28(1), 3–34.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). The Motivation to Work. New York: John Wiley.

Herzig, S.E., & Jimmieson, N.L. (2006). Middle managers' uncertainty management during organizational change. Leadership & Organization Development Journal, 27(8),628 – 645.

Hill, E.J., Jacob, J.I., Shannon, L.L., Brennan, R.T., Blachard, V.L., & Martinengo, G. (2008). Exploring the relationship of workplace flexibility, gender, and life stage to family-to-work conflict, and stress and burnout. Community, work & family, 11(2), 165-181.

Hochschild, A.R. (1983). The managed heart: commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.

Honold, L. (1997). A review of the literature on employee empowerment. Empowerment in Organizations, 5(4), 202 – 212.

Hulshof, M., Van Leeuwen, S., & Meijers, J. (2013). Strategic Agility. Geraadpleegd uit http://www.indora.nl/wp-content/uploads/2014/01/Preview-boek-Strategic-…

Innosight. (2012). Creative Destruction Whips Through Corporate America. Geraadpleegd uit http://www.innosight.com/innovation-resources/strategy-innovation/uploa…

Ireland, R.D., & Hitt, M.A. (1992). Mission Statements: Importance, Challenge, and Recommendations for Development. Business Horizons, 35(3), 34 - 42.

Jacobs, E. (2015, 11 November). Anxiety: The office fear factor. Financial Times. Geraadpleegd uit http://www.ft.com/intl/cms/s/2/75b99926-77da-11e5-a95a-27d368e1ddf7.html

Jargon, J. (2012, 8 November). McDonald’s is feeling fried. Wall Street Journal. Geraadpleegd uit http://www.wsj.com

Jones, M.B. (2007). The Multiple Sources of Mission Drift. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 36(2), 299 - 307.

Juran, J. M., (1980). Quality planning and analysis: From product development through use. New York: McGraw-Hill.

Kappelman, L.A., & Richards, T.C. (1996). Training, empowerment, and creating a culture for change. Empowerment in Organizations, 4(3), 26 – 29.

Karlsson, S., & Lugn, A. (n.d.). Ericsson History: What happened to the people who lost their jobs? Geraadpleegd uit http://www.ericssonhistory.com/changing-the-world/Everyone-on-board/Wha…

Klemm, M., Sanderson, S., & Luffman, G. (1991). Mission Statements : Selling Corporate Values to Employees. Longe Range Planning, 24(3), 73 - 78.

Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.

Langfred, C.W. (2013). To Be or Not to Be Autonomous: Exploring Why Employees Want More Autonomy. North American Journal of Psychology, 15(2), 355-366.

Lawrence, P. R. (1954). How to deal with resistance to change. Harvard Business Review, 32(3), 49-57.

Leonard-Barton, D. (1995). Well-springs of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation. Boston: Harvard Business School Press.

Lewin, K. (1947). Frontiers in Group Dynamics: Concept, method and reality in social science; social equilibria. Human Relations, 1(1/2), 5-40 .

Lewis, M.W., Andiopoulos, C., & Smith, W.K. (2014). Paradoxical Leadership to Enable Strategic Agility. California Management Review, 56(3), 58-77.

Loehr, J. (2012). The Only Way to Win: How Building Character Drives Higher Achievement and Greater Fulfillment in Business and Life. Geraadpleegd uit http://www.ebook-ee.com/980130/the-only-way-to-win-how-building-charact…

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnal Psychology, 60(3), 541-572.

Maccoby, E.E., Newcomb, T.M, & Hartley, E.L. (Eds.). (1958). Readings in Social Psychology. New York: Holt.

March, J.G. (1991). Exploration and Exploitation in Organizational Learning. Organization Science, 2(1), 71-87.

Marks, S.R. (1977). Multiple Roles and Role Strain: Some Notes on Human Energy, Time and Commitment. American Sociological Review, 42(1), 921-936.

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.

McCaskey, M.B. (1982). The Executive Challenge: Managing Change and Ambiguity. Boston: Pitman.

McClelland, D. (1961). The Achieving Society. Princeton, N.J.: Van Nostrand.

McCracken, G. (2013, December 16). How Strategic Agility Can Lead to Denial. Harvard Business Review. Geraadpleegd uit https://hbr.org/2013/12/how-strategic-agility-can-lead-to-denial

McDonald’s. (2014). Annual Report 2014. Geraadpleegd uit http://www.aboutmcdonalds.com/content/dam/AboutMcDonalds/Investors/McDo…

McDonald’s. (2015). McDonald’s: Webcast. Geraadpleegd uit https://mcdonalds.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1063465

McKinsey & Company. (2015). Building Capabilities for Performance. Geraadpleegd uit http://www.mckinsey.com/insights/organization/building_capabilities_for…

McKinsey & Company. (2016, Januari). How Ericsson aligned its people with its transformation strategy: An interview with chief HR officer Bina Chaurasia. McKinsey Quarterly. Geraadpleegd uit http://www.mckinsey.com/insights/organization/How_Ericsson_aligned_its_…

Melamed, S., Ben-Avi, I., Luz, J., & Green, M.S. (1995). Objective and subjective work monotony: Effects on job satisfaction, psychological distress, and absenteeism in blue-collar workers. Journal of Applied Psychology, 80(1), 29-42.

Meyers, E. (2015). Impact van strategische wendbaarheid op de menselijke draagkracht binnen hedendaagse organisaties. Telefonisch interview met Business Unit Manager ‘Talent Management Solutions’ bij Hudson, 09/10/15.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. New York: The Free Press.

Molloy, J.C., & Barney, J.B. (2015). Who captures the value created with human capital? A market based view. Academy of Management Perspectives, 29(3), 309–325.

Morgan, R.E., & Page, K. (2008). Managing Business Transformation to Deliver Strategic Agility. Strategic Change, 17(5-6), 155-168.

Newton’s Laws of Motion. (2015). In Wikipedia. Geraadpleegd op 14/10/2015 uit https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_laws_of_motion

Nijssen, M., & Paauwe, J. (2012). HRM in Turbulent Times: How to Achieve Organizational Agility? International Journal of Human Resource Management, 23(16), 3315-3335.

Nossin, N. (2016). Het veranderingsproces binnen Tenneco. (Telefonisch) interview met teamleider packaging bij Tenneco Sint-Truiden, 15/03/2016.

Organ, D.W., & Ryan, K. (1995). A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors of Organizational Citizenship Behavior. Personnel Psychology, 48(4), 775-802.

Pelit, E., Öztürk, Y., & Arslantürk, Y. (2011). The effects of employee empowerment on employee job satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(6), 784 – 802.

Penrose, E.T. (1958). The Theory of the Growth of the Firm. New York: Wiley.

Peterson, H. (2015a., 4 Mei). McDonald’s reveals turnaround plan. Business Insider. Geraadpleegd uit http://uk.businessinsider.com/mcdonalds-ceo-reveals-turnaround-plan-201…

Peterson, H. (2015b, 22 Juni). Former McDonald’s executives question turnaround strategy. Business Insider. Geraadpleegd uit http://uk.businessinsider.com/former-mcdonalds-executives-question-turn…

Pfeffer, J. (2009). Building sustainable organizations: The Human Factor. Academic Management Perspectives, 24(1), 34-45.

Pfeffer, J. (2010). Building Sustainable Organizations: The Human Factor. Academy of Management Perspectives, 24(1), 34-45.

Piderit, S.K. (2000). Rethinking Resistance and Recognizing Ambivalence: A Multidimensional View of Attitudes toward an Organizational Change. The Academy of Management Review, 25(4), 783-794.

Pieters, R. (2016). Het veranderingsproces binnen Tenneco. Interview met Productiemanager bij Tenneco Sint-Truiden, 09/03/2016.

Pink, D. H. (2009). Drive: The surprising truth about what motivates us. New York, NY: Riverhead Books.

Ployhart, R.E. (2015). Strategic Organizational Behavior (STROBE): The Missing Voice in the Strategic Human Capital Conversation. Academy of Management Perspectives, 29(3), 342–356.

Porter, M. E., & van der Linder, C. (1995). Green and Competitive: Ending the Stalemate. Harvard Business Review, 73(5), 120-134.

Porter, M.E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 57(2), 137-145.

Project Management Institute. (2012). In-depth report: Organizational Agility. Geraadpleegd uit https://www.pmi.org/~/media/PDF/Research/Organizational-Agility-In-Dept…

PSA. (2016). About PSA Antwerp. Geraadpleegd uit http://www.psa-antwerp.be/en/content/about-psa-antwerp

Reeves, M., & Deimler, M. (2011). Adaptability: The New Competitive Advantage. Harvard Business Review, 89(7/8), 134-141.

Richter, A., Näswall, K., De Cuyper, N., Sverke, M., De Witte, H., & Hellgren, J. (2013). Coping with job insecurity. Career Development International, 18(5), 484 – 502.

Rumelt, R. P. (1984). Towards a strategic theory of the firm. In R. B. Lamb (Ed.), Competitive Strategic Management. (pp.556-570). Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68-78.

Schreyers, S. (2015). Impact van strategische wendbaarheid op de menselijke draagkracht binnen hedendaagse organisaties. Telefonisch interview met Senior Consultant bij Quintessence Consulting, 16/10/15.

Schwenk, C.R. (1984). Cognitive Simplification Processes in Strategic Decision-Making. Strategic Management Journal, 5(2), 111-128.

Shapiro, C. (1989). The theory of business strategy. RAND Journal of Economics, 20(1), 125-137.

Sisney, L. (2011). Organizational Physics. Geraadpleegd uit http://organizationalphysics.com/2011/12/13/the-physics-of-executing-fa…

Spreitzer, G., & Porath, C.L (2012). Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 250–275.

Spreitzer, G., Porath, C.L., & Gibson, C.B. (2012). Toward human sustainability: How to enable more thriving at work. Organizational Dynamics, 41(2), 155-162.

Spreitzer, G., Sutcliffe, K., Dutton, J., Sonenshein, S., & Grant, A.M. (2005). A Socially Embedded Model of Thriving at Work. Organization Science, 16(5), 537-549.

Stacey, R.D. (1993). Strategy as Order Emerging from Chaos. Long Range Planning, 26(1), 10-17.

Standing on the shoulders of Giants. (2015). In Wikipedia. Geraadpleegd op 13/08/2015 uit https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants

Teece, D.J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

Tenneco. (2016). Overview. Geraadpleegd uit http://www.tenneco.com/overview/

The Economist. (2009). Organizational Agility: How businesses can survive and thrive in turbulent times. Geraadpleegd uit http://www.emc.com/collateral/leadership/organisational-agility-230309…

The Economist. (2015a, 10 Januari). When the chips come down. Geraadpleegd uit http://www.economist.com/news/business/21638115-after-long-run-success-…

The Economist. (2015b, 14 Januari). Why McDonald’s sales are falling. Geraadpleegd uit http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/01/economist-exp…

There ain’t no such thing as a free lunch. In Wikipedia. Geraadpleegd op 08/11/2015 uit https://nl.wikipedia.org/wiki/There_ain%27t_no_such_thing_as_a_free_lun…

Thompson, P., & Guile, D. (1994). Matching Skills. Education and Training, 36(2), 3 – 9.

Thyssen, D. (2016). Het veranderingsproces binnen PSA. Interview met Dispatch Manager bij PSA Antwerpen, 23/02/2016.

Tolman, E.C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. The Psychological Review, 55(4), 189-208.

Tushman, M., & O’Reilly, C.A. (1996). Evolution and Revolution: Mastering the Dynamics of Innovation and Change. California Management Review, 38(4), 8-30.

Van Loo, J., De Grip, A., & De Steur, M. (2001). Skills obsolescence: causes and cures. International Journal of Manpower, 22(1/2), 121 – 138.

Van Praet, A. (2016a). Het veranderingsproces binnen Tenneco. Interview met Director HR bij Tenneco Sint-Truiden, 25/02/2016.

Van Praet, A. (2016b). Het veranderingsproces binnen Tenneco: Terugkoppeling en gevolgtrekking. Telefonisch interview met Director HR bij Tenneco Sint-Truiden, 25/04/2016.

Vokurka, R.J., & Fliedner, G. (1998). The Journey towards Agility. Industrial Management and Data Systems, 98(4), 165-171.

Wahba, P. (2015). McDonald’s fix-it plan fails to impress: Where’s the beef? Fortune. Geraadpleegd uit http://fortune.com/2015/05/04/mcdonalds-turnaround-menu/

Weber, A., & Jaekel-Reinhard, A. (2000). Burnout syndrome: A disease of modern societies? Occupational Medicine, 50(7), 512-517.

Weber, Y., & Tarba, S.Y. (2014). Strategic Agility: A State of the Art. California Management Review, 56(3), 5-12.

Wernerfelt, B. (1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

Yang, S.B., & Choi, S.O. (2009). Employee empowerment and team performance. Team Performance Management: An International Journal, 15(5/6), 289 – 301.

Universiteit of Hogeschool
Master in de Toegepast Economische Wetenschappen: Handelsingenieur
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Koen Vandenbempt
Kernwoorden
Share this on: