Invloed van osteoporose op de genezing van polsfracturen

Egmont
Mechelaere

Osteoporose en polsfracturen

Osteoporose is een ziekte die gekenmerkt wordt door een gedaalde botdensiteit, met botzwakte als gevolg. De ziekte is sluipend en manifesteert zich meestal symptoomloos. Het is pas wanneer een fractuur optreedt, dat de ziekte symptomatisch wordt.

De ziekte komt voornamelijk voor bij postmenopauzale vrouwen en is sterk gelinkt aan de leeftijd. Ongeveer 6% van de mannen en 21% van de vrouwen tussen de 50 en 84 jaar lijden aan osteoporose. Door de vergrijzing verwacht men dat dit percentage zal blijven stijgen.

 

Ongeveer 10-12% van alle fracturen zijn polsfracturen. Ze komen typisch voor bij de actieve oudere. Deze groep heeft verzwakte botten, maar is nog steeds mobiel. De meest voorkomende oorzaak van de fractuur, is een val uit staande houding, die opgevangen wordt door de polsen. Het contact met de grond wordt gemaakt met de handpalmen.

 

Er is reeds veel onderzoek verricht naar de invloed van osteoporose op botsterkte en –metabolisme. Vreemd genoeg zijn er weinig studies die de effecten van osteoporose op de genezing van fracturen beschrijven. Dit ondanks het veelvoudig voorkomen en de hoge kostprijs van fracturen ten gevolge van osteoporose.

 

Hoe worden polsfracturen behandeld?

Men kan de chirurgische behandelingsopties indelen in gesloten en in open reductie. Reductie betekent de herpositionering van een of meer verschoven botfragmenten, om tot een zo correct mogelijke positie te komen.

 

Bij de gesloten reductietechnieken wordt er geen incisie gemaakt. Men kan het verschoven bot terugplaatsen door middel van uitwendige druk. Ook kan gebruik gemaakt worden van pinnen en externe fixatoren om de fractuur te fixeren na de reductie.

 

Bij open reductie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van interne fixatie. Hierbij wordt een incisie gemaakt ter hoogte van de pols. Vervolgens wordt de fractuur gereduceerd en wordt er een fractuuroverspannende plaat vastgeschroefd aan het spaakbeen (radius). De meest moderne platen maken gebruik van hoekstabiele schroeven. Deze schroeven zitten vast in de plaat onder een vaste hoek. Hierdoor is de fixatie van de schroef in het bot minder belangrijk. Men vermoedt dat dit een voordeel biedt bij osteoporotische fracturen. Door de verminderde botdensiteit heeft het bot immers een sterk verminderde capaciteit om implantfixatie te behouden.

 

Er is geen consensus omtrent de optimale behandeling van polsfracturen bij patiënten met osteoporose. Vaak zijn deze fracturen vergruisd en gefragmenteerd. Het is daarom niet eenvoudig om de keuze te maken tussen een conservatieve behandeling (d.i. een behandeling zonder te opereren) en een chirurgische behandeling. De behandelingsopties zijn uiteenlopend en blijven een onderwerp van debat.

 

Hoe beoordeel je de genezing van fracturen?

De resultaten van een polsfractuur-behandeling worden traditioneel geëvalueerd aan de hand van radiologische parameters en van objectieve fysieke variabelen zoals knijpkracht en polsbewegelijkheid. Deze parameters en variabelen kunnen in een scoringssysteem verwerkt worden. Zo kan men op basis van een enkele eindscore de postoperatieve status van de patiënt op een eenvoudige manier inschatten en vergelijken met andere patiënten.

Men kan eveneens gebruik maken van een subjectieve evaluatie d.m.v. vragenlijsten die de patiënt zelf invult. Deze vragenlijsten beoordelen meestal het uitvoeren van dagdagelijkse taken en het comfort van de patiënt.

Het is moeilijk om de meest gepaste beoordelingswijze van botfracturen te beschrijven. Het beoordelen van het botgenezingsproces is immers zeer subjectief.

 

Onderzoek

Een literatuurstudie werd uitgevoerd om de invloed van botdensiteit op de genezing van polsfracturen te bepalen. Van de 6 bestudeerde studies toonden slechts 3 een correlatie aan tussen de botdensiteit en de resultaten na behandeling.

 

Besluit

Er is nog geen consensus over de invloed van osteoporose op de genezing van polsfracturen; er is meer onderzoek noodzakelijk. Er dient opgemerkt, dat de 6 gebruikte onderzoeken samen slechts 350 patiënten omvatten, wat nogal weinig is. Het is ook moeilijk om de studies onderling te vergelijken, omdat de evaluatie vaak op verschillende wijze uitgevoerd werd. Dit benadrukt het belang van uniforme onderzoeksmethoden.

Bibliografie

1. Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al. Osteoporosis

in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared

in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of

Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Archives of osteoporosis. 2013;8(1-2):136.

2. Pesce V, Speciale D, Sammarco G, Patella S, Spinarelli A, Patella V. Surgical approach to

bone healing in osteoporosis. Clinical cases in mineral and bone metabolism : the official journal of the

Italian Society of Osteoporosis, Mineral Metabolism, and Skeletal Diseases. 2009;6(2):131-5.

3. Rachner TD, Khosla S, Hofbauer LC. Osteoporosis: now and the future. Lancet.

2011;377(9773):1276-87.

4. Silva BC, Leslie WD, Resch H, Lamy O, Lesnyak O, Binkley N, et al. Trabecular bone score:

a noninvasive analytical method based upon the DXA image. Journal of bone and mineral research :

the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 2014;29(3):518-30.

5. Chen CW, Huang TL, Su LT, Kuo YC, Wu SC, Li CY, et al. Incidence of subsequent hip

fractures is significantly increased within the first month after distal radius fracture in patients older

than 60 years. The journal of trauma and acute care surgery. 2013;74(1):317-21.

6. Giannoudis P, Tzioupis C, Almalki T, Buckley R. Fracture healing in osteoporotic fractures:

is it really different? A basic science perspective. Injury. 2007;38 Suppl 1:S90-9.

7. Slagel BE, Luenam S, Pichora DR. Management of post-traumatic malunion of fractures of

the distal radius. The Orthopedic clinics of North America. 2007;38(2):203-16, vi.

8. Gehrmann SV, Windolf J, Kaufmann RA. Distal radius fracture management in elderly

patients: a literature review. The Journal of hand surgery. 2008;33(3):421-9.

9. Arora R, Gabl M, Erhart S, Schmidle G, Dallapozza C, Lutz M. Aspects of current

management of distal radius fractures in the elderly individuals. Geriatric orthopaedic surgery &

rehabilitation. 2011;2(5-6):187-94.

10. Padegimas EM, Osei DA. Erratum to: Evaluation and treatment of osteoporotic distal radius

fracture in the elderly patient. Current reviews in musculoskeletal medicine. 2013;6(2):205.

11. Porrino JA, Jr., Maloney E, Scherer K, Mulcahy H, Ha AS, Allan C. Fracture of the distal

radius: epidemiology and premanagement radiographic characterization. AJR American journal of

roentgenology. 2014;203(3):551-9.

12. Padegimas EM, Osei DA. Evaluation and treatment of osetoporotic distal radius fracture in

the elderly patient. Current reviews in musculoskeletal medicine. 2013;6(1):41-6.

13. Shauver MJ, Yin H, Banerjee M, Chung KC. Current and future national costs to medicare for

the treatment of distal radius fracture in the elderly. The Journal of hand surgery. 2011;36(8):1282-7.

14. Figl M, Weninger P, Jurkowitsch J, Hofbauer M, Schauer J, Leixnering M. Unstable distal

radius fractures in the elderly patient--volar fixed-angle plate osteosynthesis prevents secondary loss of

reduction. The Journal of trauma. 2010;68(4):992-8.

15. D'Elia G, Caracchini G, Cavalli L, Innocenti P. Bone fragility and imaging techniques.

Clinical cases in mineral and bone metabolism : the official journal of the Italian Society of

Osteoporosis, Mineral Metabolism, and Skeletal Diseases. 2009;6(3):234-46.

16. Middleton RG, Shabani F, Uzoigwe CE, Shoaib A, Moqsith M, Venkatesan M. FRAX and the

assessment of the risk of developing a fragility fracture. The Journal of bone and joint surgery British

volume. 2012;94(10):1313-20.

17. Roux S, Cabana F, Carrier N, Beaulieu M, April PM, Beaulieu MC, et al. The World Health

Organization Fracture Risk Assessment Tool (FRAX) underestimates incident and recurrent fractures

in consecutive patients with fragility fractures. The Journal of clinical endocrinology and metabolism.

2014;99(7):2400-8.

18. Sroga GE, Vashishth D. Effects of bone matrix proteins on fracture and fragility in

osteoporosis. Current osteoporosis reports. 2012;10(2):141-50.

19. Friedman AW. Important determinants of bone strength: beyond bone mineral density.

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases.

2006;12(2):70-7.

20. Majumdar S, Genant HK, Grampp S, Newitt DC, Truong VH, Lin JC, et al. Correlation of

trabecular bone structure with age, bone mineral density, and osteoporotic status: in vivo studies in the

distal radius using high resolution magnetic resonance imaging. Journal of bone and mineral research :

the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 1997;12(1):111-8.

21. An overview of osteoporosis. Lancet. 1982;2(8295):423-4.

46

22. Firoozabadi R, Morshed S, Engelke K, Prevrhal S, Fierlinger A, Miclau T, 3rd, et al.

Qualitative and quantitative assessment of bone fragility and fracture healing using conventional

radiography and advanced imaging technologies--focus on wrist fracture. Journal of orthopaedic

trauma. 2008;22(8 Suppl):S83-90.

23. Yamamoto T, Otani T, Hagino H, Katagiri H, Okano T, Mano I, et al. Measurement of human

trabecular bone by novel ultrasonic bone densitometry based on fast and slow waves. Osteoporosis

international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for

Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. 2009;20(7):1215-24.

24. Licata AA. Bone density, bone quality, and FRAX: changing concepts in osteoporosis

management. American journal of obstetrics and gynecology. 2013;208(2):92-6.

25. Mueller TL, Stauber M, Kohler T, Eckstein F, Muller R, van Lenthe GH. Non-invasive bone

competence analysis by high-resolution pQCT: an in vitro reproducibility study on structural and

mechanical properties at the human radius. Bone. 2009;44(2):364-71.

26. Langton CM, Pisharody S, Keyak JH. Generation of a 3D proximal femur shape from a single

projection 2D radiographic image. Osteoporosis international : a journal established as result of

cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis

Foundation of the USA. 2009;20(3):455-61.

27. Ashe MC, Khan KM, Kontulainen SA, Guy P, Liu D, Beck TJ, et al. Accuracy of pQCT for

evaluating the aged human radius: an ashing, histomorphometry and failure load investigation.

Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European

Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. 2006;17(8):1241-

51.

28. Kalpakcioglu BB, Engelke K, Genant HK. Advanced imaging assessment of bone fragility in

glucocorticoid-induced osteoporosis. Bone. 2011;48(6):1221-31.

29. Burghardt AJ, Kazakia GJ, Link TM, Majumdar S. Automated simulation of areal bone

mineral density assessment in the distal radius from high-resolution peripheral quantitative computed

tomography. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the

European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA.

2009;20(12):2017-24.

30. Burghardt AJ, Buie HR, Laib A, Majumdar S, Boyd SK. Reproducibility of direct quantitative

measures of cortical bone microarchitecture of the distal radius and tibia by HR-pQCT. Bone.

2010;47(3):519-28.

31. Liu XS, Cohen A, Shane E, Yin PT, Stein EM, Rogers H, et al. Bone density, geometry,

microstructure, and stiffness: Relationships between peripheral and central skeletal sites assessed by

DXA, HR-pQCT, and cQCT in premenopausal women. Journal of bone and mineral research : the

official journal of the American Society for Bone and Mineral Research. 2010;25(10):2229-38.

32. Raum K, Grimal Q, Varga P, Barkmann R, Gluer CC, Laugier P. Ultrasound to assess bone

quality. Current osteoporosis reports. 2014;12(2):154-62.

33. Ilyas AM, Jupiter JB. Distal radius fractures--classification of treatment and indications for

surgery. The Orthopedic clinics of North America. 2007;38(2):167-73, v.

34. Xarchas KC, Verettas DA, Kazakos KJ. Classifying fractures of the distal radius: impossible

or unnecessary? Review of the literature and proposal of a grouping system. Medical science monitor :

international medical journal of experimental and clinical research. 2009;15(3):RA67-74.

35. van Leerdam RH, Souer JS, Lindenhovius AL, Ring DC. Agreement between Initial

Classification and Subsequent Reclassification of Fractures of the Distal Radius in a Prospective

Cohort Study. Hand. 2010;5(1):68-71.

36. Ipaktchi K, Livermore M, Lyons C, Banegas R. Current concepts in the treatment of distal

radial fractures. Orthopedics. 2013;36(10):778-84.

37. Kvernmo HD, Krukhaug Y. Treatment of distal radius fractures. Tidsskrift for den Norske

laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke. 2013;133(4):405-11.

38. Meena S, Sharma P, Sambharia AK, Dawar A. Fractures of distal radius: an overview. Journal

of family medicine and primary care. 2014;3(4):325-32.

39. Belloti JC, Tamaoki MJ, Franciozi CE, Santos JB, Balbachevsky D, Chap Chap E, et al. Are

distal radius fracture classifications reproducible? Intra and interobserver agreement. Sao Paulo

medical journal = Revista paulista de medicina. 2008;126(3):180-5.

40. Dimitriou R, Jones E, McGonagle D, Giannoudis PV. Bone regeneration: current concepts

and future directions. BMC medicine. 2011;9:66.

41. Phillips AM. Overview of the fracture healing cascade. Injury. 2005;36 Suppl 3:S5-7.

42. Beckmann R, Tohidnezhad M, Lichte P, Wruck CJ, Jahr H, Pape HC, et al. [New from old :

relevant factors for fracture healing in aging bone]. Der Orthopade. 2014;43(4):298-305.

47

43. Cortet B. Bone repair in osteoporotic bone: postmenopausal and cortisone-induced

osteoporosis. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the

European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA.

2011;22(6):2007-10.

44. Namkung-Matthai H, Appleyard R, Jansen J, Hao Lin J, Maastricht S, Swain M, et al.

Osteoporosis influences the early period of fracture healing in a rat osteoporotic model. Bone.

2001;28(1):80-6.

45. Ring D, Jupiter JB. Treatment of osteoporotic distal radius fractures. Osteoporosis

international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for

Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. 2005;16 Suppl 2:S80-4.

46. Kodama N, Takemura Y, Ueba H, Imai S, Matsusue Y. Acceptable parameters for alignment

of distal radius fracture with conservative treatment in elderly patients. Journal of orthopaedic science :

official journal of the Japanese Orthopaedic Association. 2014;19(2):292-7.

47. Laino DK, Tejwani N. Indications for operative fixation of distal radius fractures: a review of

the evidence. Bulletin of the NYU hospital for joint diseases. 2012;70(1):35-40.

48. Obert L, Rey PB, Uhring J, Gasse N, Rochet S, Lepage D, et al. Fixation of distal radius

fractures in adults: a review. Orthopaedics & traumatology, surgery & research : OTSR.

2013;99(2):216-34.

49. Vargaonkar G. Distal end radius fractures: evaluation of results of various treatments and

assessment of treatment choice. Chinese journal of traumatology = Zhonghua chuang shang za zhi /

Chinese Medical Association. 2014;17(4):214-9.

50. Foote JE, Rozental TD. Osteoporosis and upper extremity fragility fractures. The Journal of

hand surgery. 2012;37(1):165-7.

51. Dijkman BG, Sprague S, Schemitsch EH, Bhandari M. When is a fracture healed?

Radiographic and clinical criteria revisited. Journal of orthopaedic trauma. 2010;24 Suppl 1:S76-80.

52. Wilcke MK, Abbaszadegan H, Adolphson PY. Patient-perceived outcome after displaced

distal radius fractures. A comparison between radiological parameters, objective physical variables,

and the DASH score. Journal of hand therapy : official journal of the American Society of Hand

Therapists. 2007;20(4):290-8; quiz 9.

53. Schoneveld K, Wittink H, Takken T. Clinimetric evaluation of measurement tools used in

hand therapy to assess activity and participation. Journal of hand therapy : official journal of the

American Society of Hand Therapists. 2009;22(3):221-35; quiz 36.

54. Changulani M, Okonkwo U, Keswani T, Kalairajah Y. Outcome evaluation measures for wrist

and hand: which one to choose? International orthopaedics. 2008;32(1):1-6.

55. Souer JS, Lozano-Calderon SA, Ring D. Predictors of wrist function and health status after

operative treatment of fractures of the distal radius. The Journal of hand surgery. 2008;33(2):157-63.

56. Gartland JJ, Jr., Werley CW. Evaluation of healed Colles' fractures. The Journal of bone and

joint surgery American volume. 1951;33-A(4):895-907.

57. Amadio PC, Berquist TH, Smith DK, Ilstrup DM, Cooney WP, 3rd, Linscheid RL. Scaphoid

malunion. The Journal of hand surgery. 1989;14(4):679-87.

58. Slutsky DJ. Outcomes assessment in wrist surgery. J Wrist Surg. 2013;2(1):1-4.

59. Kumar S, Penematsa S, Sadri M, Deshmukh SC. Can radiological results be surrogate markers

of functional outcome in distal radial extra-articular fractures? International orthopaedics.

2008;32(4):505-9.

60. Karnezis IA, Fragkiadakis EG. Association between objective clinical variables and patientrated

disability of the wrist. The Journal of bone and joint surgery British volume. 2002;84(7):967-70.

61. MacDermid JC, Richards RS, Donner A, Bellamy N, Roth JH. Responsiveness of the short

form-36, disability of the arm, shoulder, and hand questionnaire, patient-rated wrist evaluation, and

physical impairment measurements in evaluating recovery after a distal radius fracture. The Journal of

hand surgery. 2000;25(2):330-40.

62. Chen NC, Jupiter JB. Management of distal radial fractures. The Journal of bone and joint

surgery American volume. 2007;89(9):2051-62.

63. The DASH outcome measure Toronto: Institute for Work & Health; 2006 [updated 23

februari 2016. Available from: http://dash.iwh.on.ca/.

64. Hoang-Kim A, Pegreffi F, Moroni A, Ladd A. Measuring wrist and hand function: common

scales and checklists. Injury. 2011;42(3):253-8.

65. Braziulis K, Rimdeika R, Kregzdyte R, Tarasevicius S. Associations between the fracture type

and functional outcomes after distal radial fractures treated with a volar locking plate. Medicina.

2013;49(9):399-402.

48

66. Bhattacharyya R, Morgan BS, Mukherjee P, Royston S. Distal radial fractures: the

significance of the number of instability markers in management and outcome. The Iowa orthopaedic

journal. 2014;34:118-22.

67. Mehta SP, MacDermid JC, Richardson J, MacIntyre NJ, Grewal R. A systematic review of the

measurement properties of the patient-rated wrist evaluation. The Journal of orthopaedic and sports

physical therapy. 2015;45(4):289-98.

68. Boymans TA, van Helden S, Kessels A, Ten Broeke R, Brink PR. Bone Mineral Density is

Not Correlated with One-Year Functional Outcome in Distal Radial Fractures: A Preliminary Study.

European journal of trauma and emergency surgery : official publication of the European Trauma

Society. 2009;35(3):281-6.

69. Choi WS, Lee HJ, Kim DY, Lee CH, Lee BG, Kim JH, et al. Does osteoporosis have a

negative effect on the functional outcome of an osteoporotic distal radial fracture treated with a volar

locking plate? The bone & joint journal. 2015;97-B(2):229-34.

70. Buyukkurt CD, Bulbul M, Ayanoglu S, Esenyel CZ, Ozturk K, Gurbuz H. The effects of

osteoporosis on functional outcome in patients with distal radius fracture treated with plate

osteosynthesis. Acta orthopaedica et traumatologica turcica. 2012;46(2):89-95.

71. Fitzpatrick SK, Casemyr NE, Zurakowski D, Day CS, Rozental TD. The effect of

osteoporosis on outcomes of operatively treated distal radius fractures. The Journal of hand surgery.

2012;37(10):2027-34.

72. Hollevoet N, Verdonk R. Outcome of distal radius fractures in relation to bone mineral

density. Acta orthopaedica Belgica. 2003;69(6):510-4.

73. Voigt C, Plesz A, Jensen G, Katthagen C, Lill H. [Volar locking plating for distal radial

fractures. Is osteoporosis associated with poorer functional results and higher complications rates?].

Der Chirurg; Zeitschrift fur alle Gebiete der operativen Medizen. 2012;83(5):463-71.

74. Downs SH, Black N. The feasibility of creating a checklist for the assessment of the

methodological quality both of randomised and non-randomised studies of health care interventions. J

Epidemiol Community Health. 1998;52(6):377-84.

75. Deeks JJ, Dinnes J, D'Amico R, Sowden AJ, Sakarovitch C, Song F, et al. Evaluating nonrandomised

intervention studies. Health Technol Assess. 2003;7(27):iii-x, 1-173.

76. Burns PB, Rohrich RJ, Chung KC. The levels of evidence and their role in evidence-based

medicine. Plast Reconstr Surg. 2011;128(1):305-10.

77. Molvik H, Khan W. Bisphosphonates and their influence on fracture healing: a systematic

review. Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European

Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA. 2015;26(4):1251-

60.

78. Goldhahn J, Feron JM, Kanis J, Papapoulos S, Reginster JY, Rizzoli R, et al. Implications for

fracture healing of current and new osteoporosis treatments: an ESCEO consensus paper. Calcif Tissue

Int. 2012;90(5):343-53.

79. Royston P, Sauerbrei W. Interaction of treatment with a continuous variable: simulation study

of significance level for several methods of analysis. Stat Med. 2013;32(22):3788-803.

80. De Moor G, Van Maele G. Inleiding tot de biomedische statistiek. tweede, herziene druk ed.

Leuven: Acco; 2009.

81. Binkley N, Adler R, Bilezikian JP. Osteoporosis diagnosis in men: the T-score controversy

revisited. Current osteoporosis reports. 2014;12(4):403-9.

82. Diaz-Garcia RJ, Oda T, Shauver MJ, Chung KC. A systematic review of outcomes and

complications of treating unstable distal radius fractures in the elderly. The Journal of hand surgery.

2011;36(5):824-35 e2.

83. Ramaswamy R, Evans S, Kosashvili Y. Holding power of variable pitch screws in

osteoporotic, osteopenic and normal bone: are all screws created equal? Injury. 2010;41(2):179-83.

84. Goldhahn J, Suhm N, Goldhahn S, Blauth M, Hanson B. Influence of osteoporosis on fracture

fixation--a systematic literature review. Osteoporosis international : a journal established as result of

cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis

Foundation of the USA. 2008;19(6):761-72.

85. Chung KC, Shauver MJ, Birkmeyer JD. Trends in the United States in the treatment of distal

radial fractures in the elderly. The Journal of bone and joint surgery American volume.

2009;91(8):1868-73.

86. Hollevoet N, Verdonk R, Kaufman JM, Goemaere S. Osteoporotic fracture treatment. Acta

orthopaedica Belgica. 2011;77(4):441-7.

Download scriptie (2.27 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Nadine Hollevoet
Thema('s)