Vrouwen, net als mannen, alleen goedkoper

Sarah
Bouzzaouit

Vrouwen, net zoals mannen, alleen goedkoper

 

Helaas leven we niet in een perfecte wereld. Sinds het prille begin van het bestaan van de wereld, is er altijd al onrechtvaardigheid geweest en de arbeidsmarkt is jammer genoeg geen uitzondering. In België, vormen vrouwen bijna de helft van de beroepsbevolking. Bij sommige families zijn de vrouwen zelf de belangrijkste kostwinner. Bovendien zijn Belgische vrouwen in het algemeen hoger opgeleid dan Belgische mannen. Nochtans verdienen Belgische vrouwen nog steeds aanzienlijk minder dan mannen. Dit fenomeen wordt de “loonkloof” genoemd.

Loonkloof in België

Afbeelding verwijderd.

De loonkloof is één van de vele ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in België. Indien  een deel van dit verschil in loon tussen mannen en vrouwen niet verklaard kan worden op basis van objectieve criteria, zoals opleiding en werkervaring, kan het voorzichtig worden toegewezen aan discriminatie. Waarom voorzichtig? Het verschil kan ook te wijten zijn aan variabelen die niet in de analyse in acht zijn genomen, zoals bijvoorbeeld het manier van onderhandelen bij het tekenen van een arbeidscontract.

Bovendien, indien dergelijke oneerlijke verschil blijft bestaan door de jaren heen, zou het belangrijke gevolgen kunnen hebben op vrouwen zoals verlaagde pensioenen of risico op armoede op latere leeftijd. De loonkloof is een probleem dat zo efficiënt mogelijk moet worden aangepakt. Want, inderdaad, zoals Nelson Mandela zei: “Zolang armoede, onrechtvaardigheid en ernstige ongelijkheid blijven bestaan in onze wereld, niemand mag echt rusten”.  Het is juist omwille van dergelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen dat de Belgische federale instelling genaamd het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) sinds 2002 instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het zet zich in voor de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht, en dus onder andere, van de loonkloof.

 

Cijfers

De scriptie “An issue of equality: analysis of the evolution and patterns of the Belgian gender wage gap from 2014 to 2015 with the Oaxaca-Blinder decomposition method” bestudeert de evolutie van de Belgische loonkloof van 2014 naar 2015. De studie is gebaseerd op data van de WageIndicator questionnaire van het Instituut voor Onderzoek van Arbeid (ISA). De loonkloof in 2014 bedroeg 33%, wat eigenlijk betekent dat Belgische vrouwen in 2014 gemiddeld 33% minder hebben verdiend dan Belgische mannen. Voor elke Euro die een man kreeg, verdiende een vrouw echter alleen 67 cents. In 2015 verdienden Belgische vrouwen gemiddeld 30% minder dan hun mannelijke tegenhangers. Dit komt dan neer op een reductie van de loonkloof van 3%. Vele initiatieven zijn in plaats gezet om de loonkloof te verminderen, maar de loonkloof blijft een hardnekkig probleem. Het is bovendien ook bewezen dat, voor beide jaren, de discriminatie tegen vrouwen veel groter is dan de discriminatie in het voordeel van mannen.

 

Patronen

Daarenboven kunnen er verschillende patronen in de loonkloof worden geïdentificeerd. De loonkloof wordt alsmaar groter met de leeftijd, de opleiding en de werkervaring van de werknemers. Zo is bijvoorbeeld de loonkloof tussen relatief oudere werknemers groter dan tussen starters. Het blijkt dat mannen met de tijd een veel grotere  toename in hun loon ervaren dan hun vrouwelijke tegenstanders. Mannen onderhandelen veel meer over hun loon en beklimmen de hiërarchische ladder relatief sneller. Dit kan gekoppeld worden aan het fenomeen genaamd “glazen plafond”, dewelke verwijst naar het feit dat vrouwen wel degelijk hoger geraken in de hiërarchie, maar dit slechts tot een bepaald niveau.  Andere factoren die ook meespelen zijn het feit dat vrouwen veel meer deeltijds werken en op zwangerschapsverlof gaan. Wanneer een vrouw terugkomt van haar zwangerschapsverlof, zijn er ook weinig initiatieven die haar effectief helpen en steunen bij het herintegreren in de werkwereld.  

Er bestaat ook een relatief grotere loonkloof binnen de privé sector dan binnen de publieke sector. De strengere regels voor het definiëren van de loon van een werknemer aan de hand van barema’s in de publieke sector zorgen voor een verminderde Belgische publieke loonkloof. Wat wel verbazingwekkend is, is dat de loonkloof groter is wanneer de werknemers getrouwd zijn. Met andere woorden, wanneer een man trouwt, neemt zijn loon sterker toe dan wanneer een vrouw trouwt. Het gaat zelfs zo ver dat de loonkloof als maar groter wordt naargelang het aantal kinderen, maar dit alleen voor mannen. Wanneer een man kinderen krijgt neemt zijn loon toe, terwijl deze van een vrouw gemiddeld onveranderd blijft.

 

Ongelijkheid

Er heeft een vermindering van 3%  in de Belgisch loonkloof plaatsgevonden van 2014 naar 2015, maar deze blijft nog steeds veel te hoog. Vrouwen blijven in het algemeen 30% minder verdienen dan mannen. Sommige mensen pleiten voor overheidsingrepen, maar deze blijken niet zo efficiënt te zijn. Sommige ondernemingen zoals Microsoft en Facebook menen dat ze de loonkloof binnen hun respectievelijke ondernemingen hebben gesloten. Want uiteindelijk, zoals Mahatma Gandhi heel goed zei: “Be the change you wish to see in the world”.

Bibliografie

Amiri, S., Von Rosen, D., & Zwanzig, S. (2008). On the comparison of parametric and nonparametric

bootstrap (Report No. 2008-15). Retrieved from Department of Mathematics of Uppsala

University website: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.158.9996&

rep=rep1& type=pdf

Althauser, R. P., & Wigler, M. (1972). Standardization and component analysis. Sociological Methods

& Research, 1 (1), 97-135.

Armah, F. A., Boamah, S. A., Quansah, R., Obiri, S., & Luginaah, I. (2016). Working conditions of

male and female artisanal and small-scale goldminers in Ghana: Examining existing disparities.

The Extractive Industries and Society, 3 (2), 464-474.

Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Baxter, J., & Wright, E. O. (2000). The glass ceiling hypothesis a comparative study of the united

states, sweden, and australia. Gender & society, 14 (2), 275-294.

Becker, G. S. (1971). The Economics of Discrimination (2nd ed.). London, United Kingdom: The

University of Chicago Press.

Belg. Const. art. XIV

Belg. Const. art. XIV bis

Bertrand, M., & Hallock, K. F. (2001). The gender gap in top corporate jobs. Industrial & Labor

Relations Review, 55 (1), 3-21.

Bertrand, M., & Mullainathan, S. (2004). Are Emily and Greg more employable than Lakisha and

Jamal? A field experiment on labor market discrimination. The American Economic Review,

94 (4), 991-1013.

Bevers, T., Gilbert, V., & Van Hove, H. (2007). De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België

(Report 2007). Retrieved from FOD Economie website: http: http://economie.fgov.be/nl/

binaries/wagegap2007nl%5B1%5Dtcm325-33425.pdf

Blau, F. D., & Kahn, L. M. (1992). The gender earnings gap: learning from international comparisons.

The American Economic Review, 82 (2), 533- 538.

Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2000). Gender Differences in Pay. Journal of Economic Perspectives,

14 (4), 75-99.

Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2007). The Gender Pay Gap Have Women Gone as Far as They Can?.

The Academy of Management Perspectives, 21 (1), 7-23.

Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. The Journal of

Human Resources, 8 (4), 436-455.

Blue Collar. (n.d.). In Business Dictionary’s online dictionary. Retrieved from http://www.business

dictionary.com/definition/blue-collar.html

Booth, A. L., & Van Ours, J. C. (2008). Job satisfaction and family happiness: the part-time work

puzzle. The Economic Journal, 118 (526), F77-F99.

Buelens, M., & Van den Broeck, H. (2007). An analysis of differences in work motivation between

public and private sector organizations. Public administration review, 67 (1), 65-74.

Burtless, G., & Hausman, J. A. (1978). The effect of taxation on labor sup- ply: Evaluating the Gary

negative income tax experiment. The Journal of Political Economy, 86 (6), 1103-1130.

Cadden, D., & Lueder, S. (2012). Modern Management of Small Businesses. Retrieved from http://2012

books.lardbucket.org/pdfs/modern-management-of-small-businesses.pdf

Charles, M. (2003). Deciphering sex segregation vertical and horizontal inequalities in ten national

labor markets. Acta sociologica, 46 (4), 267-287.

Chiplin, B. (1979). An evaluation of Sex Discrimination: Some Problems and a Suggested Reorientation.

New York, WA: Columbia University Press.

Cohen, M. S. (1971). Sex Differences in Compensation, Journal of Human Resources, 6 (3), 434-447.

Conway, N., & Briner, R. B. (2002). Full-time versus part-time employees: Understanding the links

between work status, the psychological contract, and attitudes. Journal of Vocational Behavior,

61 (2), 279-301.

Cotton, J. (1988). On the decomposition of wage differentials. The review of economics and statistics,

70 (2), 236-243.

Crain, G. G. (1986). The economic analysis of labor market discrimination: A survey. Handbook of

Labor Economics, 1, 693-781.

Darity, W., Guilkey, D. K., & Winfrey, W. (1996). Explaining differences in economic performance

among racial and ethnic groups in the USA. American Journal of Economics and Sociology, 55 (4),

411-425.

Daymont, T. N., & Andrisani, P. J. (1984). Job preferences, college major, and the gender gap in

earnings. Journal of Human Resources, 19 (3), 408-428.

De Pelsmacker, P., & Van Kenhove, P. (2006). Marktonderzoek (2nd ed.). Amsterdam, The Netherlands:

Pearson Education.

Delmotte, J., Sels, L., Vandekerckhove, S., & Vandenbrande, T. (2010). De samenstelling van de loonkloof

in België. Een onderzoek op basis van de Vacature Salarisenquête 2008 (WSE Research Report

MO1002). Retrieved from Steunpunt Werk en Sociale Economie website: http://www.steun

puntwse.be/system/files/wse-report -2010_-07.pdf

Delmotte, J., Sels, L., Vandekerckhove, S., & Vandenbrande, T. (2011). Eindverslag wagegap -

Naar een verklaring van de loonkloof. Retrieved from Belspo website: http:www.belspo.be/

belspo/fedra/TA/TA29_nl.pdf

Discrimination (n.d.). In Cambridge Dictionaries Online. Retrieved from http://dictionary.cambridge.

org/fr/dictionnaire/britannique/discrimination

Discrimination (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary. Retrieved from http://www.merriamwebster.

com/dictionary/discrimination

Discrimination (n.d.). In Oxford Dictionaries online. Retrieved from http://www.oxford dictionaries.

com /fr/definition/anglais_americain/discrimination

Duncan, H. D. (1968). Symbols in society. New York: Oxford University Press.

Duncan, K., & Sandy, J. (2013). Using the Blinder-Oaxaca Decomposition Method to Measure Racial

Bias in Achievement Tests. The Review of Black Political Economy, 40 (2), 185-206.

Efron, B. (1979). Computers and the theory of statistics: thinking the unthinkable. SIAM review,

21 (4), 460-480.

European Commission (2013). National protection beyond the two EU Anti-discrimination Directives.

Retrieved from http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/final_beyond_ employment_en

.pdf

European Commission (2014). Tackling the gender pay gap in the European Union. Retrieved from

European Union, Directorate-General for Justice website: http://ec.europa.eu/justice/genderequality/

files/gender_pay_gap/140319_gpg_en.pdf

Federal Service of Justice Belgium (n.d.) Discriminatie. Retrieved from http: http://www.belgium.be/

nl/justitie/slachtoffer/klachten_en_aangiften/discriminatie/

FindLaw (n.d.). What is discrimination?. Retrieved from http://civilrights.findlaw.com/civil-rightsoverview/

what-is-discrimination.html

Fogel, W., & Lewin, D. (1974). Wage determination in the public sector. Industrial and Labor Relations

Review, 27 (3), 410-431.

Fortin, N., Lemieux, T., & Firpo, S. (2011). Decomposition methods in economics. Handbook of labor

economics, 4, 1-102.

Fuchs, V. R. (1971). Differences in Hourly Earnings Between Men and Women. Monthly Labor Review,

94 (5), 9-15.

Gardner, J. (1989). Liberals and Unlawful Discrimination. Oxford Journal of Legal Studies, 9 (1), 1-22.

Guy, M. E., & Newman, M. A. (2004). Women’s jobs, men’s jobs: Sex segregation and emotional

labor. Public Administration Review, 64 (3), 289-298.

Hlavac, M. (2016). Blinder-Oaxaca Decomposition in R. Retrieved from: https://cran.r-project.org/web

/packages/oaxaca/vignettes/oaxaca.pdf

IDSC (2016). WageIndicator Survey [Post]. Retrieved from https://idsc.iza.org/datasets/dataset/59/

wageindicator-survey

Institute for Equality of Women and Men (2014). Gelijkheid Vrouwen-Mannen: de loonkloof. Retrieved

from http://www.werk.belgie.be/defaul ttab.aspx?id=8486

Jann, B. (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. The Stata Journal,

8 (4), 453-479.

Jones, F. L., & Kelley, J. (1984). Decomposing Differences between Groups A Cautionary Note on

Measuring Discrimination. Sociological Methods & Research, 12 (3), 323-343.

Kenessey, Z. (1987). The primary, secondary, tertiary and quaternary sectors of the economy. Review

Of Income & Wealth, 33 (4), 359-385.

Kitagawa, E. M. (1955). Components of a Difference Between Two Rates. Journal of the American

Statistical Association, 50 (272), 1168-1194.

Kroon, J. (2011). Het sluimerende gevaar van interne organisatiediscriminatie. Sigma-Tijdschrift voor

Excellent Ondernemen, 55 (5), 26-29.

Kunze, A. (2008). Gender wage gap studies: consistency and decomposition. Empirical Economics,

35 (1), 63-76.

Lazear, E. P. (2000). Performance Pay and Productivity. American Economic Review, 90 (5), 1346-

1361.

Livchen, R. (1944). Net Wages and Real Wages in Germany. International Labour Review, 50, 65-72.

Malkiel, B. G., & Malkiel, J. A. (1973). Male-female pay differentials in professional employment. The

American Economic Review, 63 (4) 693-705.

Manhardt, P. J. (1972). Job orientation of male and female college graduates in business. Personnel

Psychology, 25 (2), 361-368.

Meulders, D., Plasman, R., Rigo, A., & O’Dorchai, S. (2010). Horizontal and vertical segregation. Metaanalysis

of gender and science research. Retrieved from http://www.genderandscience.org/doc/

TR1_Segregation.pdf

Mincer, J. (1975). Education, Experience, and the Distribution of Earnings and Employment: An

Overview. In F. T. Juster (Ed.), Education, Income, and Human Behavior (pp. 71-94). Hightstown,

NJ: McGraw-Hill Book Compay.

Moore, R. L. (1983). Employer discrimination: Evidence from self-employed workers. The Review of

Economics and Statistics, 65 (3), 496-501.

Moral-Arce, I., Sperlich, S., Fernandez-Sainz, A. I., & Roca, M. J. (2012). Trends in the Gender Pay

Gap in Spain: A Semiparametric Analysis. Journal of Labor Research, 33 (2), 173-195.

Munoz-Bullon, F. (2009). The gap between male and female pay in the Spanish tourism industry.

Tourism Management, 30 (5), 638-649.

Neumark, D. (1988). Employers’ Discriminatory Behavior and the Estimation of Wage Discrimination.

Journal of Human Resources, 23 (3), 279- 295.

Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic

Review, 14 (3), 693-709.

Oaxaca, R., & Ransom, M. R. (1994). On discrimination and the decomposition of wage differentials.

Journal of Econometrics, 61, 5-21.

Oostendorp, R. H. (2009). Globalization and the gender wage gap. The World Bank Economic Review,

23 (1), 141-161.

Plantenga, J., & Remery, C. (2006). The gender pay gap. Origins and policy responses. A comparative

review of thirty European countries. Luxembourg, Luxembourg: Office for Official Publications of

the European Communities.

Prechal, S. (1995). Directives in European Community Law: A Study of Directives and their Enforcement

in National Courts. The American Journal of Comparative Law, 47 (1), 222-225.

Reimers, C. W. (1983). Labor Market Discrimination against Hispanic and Black Men. The Review of

Economics and Statistics, 65 (4), 570-79.

Rubery, J., Grimshaw, D., & Figueiredo, H. (2005). How to close the gender pay gap in Europe:

towards the gender mainstreaming of pay policy. Industrial Relations Journal, 36 (3), 184-213.

Sanborn, H. (1964). Pay Differences Between Men and Women. Industrial and Labor Relations Review,

17 (7), 534-550.

Sandberg, S. (2013). Lean in: Women, work, and the will to lead. New York, MA: Random House.

Santos, L. D., & Varejao, J. (2007). Employment, pay and discrimination in the tourism industry.

Tourism Economics, 13 (2), 225-240.

Schäfer, A., & Gottschall, K. (2015). From wage regulation to wage gap: how wage-setting institutions

and structures shape the gender wage gap across three industries in 24 European countries and

Germany. Cambridge Journal of Economics, 39 (2), 467-496.

Scheurs, C., & Reuskens, H. (2012). Analyse van het loon in België: hoe relevant is geslacht? (Masters

thesis, University of Hasselt). Retrieved from https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream

1942/14048/1/08268452011632.pdf

Skalpe, O. (2007). The CEO gender pay gap in the tourism industry - Evidence from Norway. Tourism

Management, 28 (3), 845-853.

Theunissen, G., & Sels, L. (2006). Waarom vrouwen beter verdienen (maar mannen meer krijgen).

Een kritisch essay over de sekseloonkloof. Leuven, Belgium: Acco.

Theunissen, G., Verbruggen, M., Forrier, A., & Sels, L. (2007). Career sidestep, wage stepback? The

impact of different types of career breaks on wages (WSE Report). Retrieved from KUL Faculteit

Economie en Bedrijfswetenschappen website: http://feb.kuleuven.be/eng/ tew/academic/mo/pdf

publicaties/org_studies/10206.pdf

Thrane, C. (2008). Earnings differentiation in the tourism industry: Gen- der, human capital and

socio-demographic effects. Tourism Management, 29 (3), 514-524.

Tobler, C. (2005). Indirect discrimination: a case study into the development of the legal concept of

indirect discrimination under EC law (Vol.10). Antwerpen, Belgium: Intersentia Publishers.

United Nations (n.d.). Goal 3: Promote Gender Equality and Empower women. Retrieved from http:

http://www.un.org/millenniumgoals/gender.shtml

United Nations Development Programme (2014). Human Development Report. Retrieved from http://

hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-reporten- 1.pdf

United Nations Development Programme (n.d.). Income Gini Coefficient. Retrieved from http://hdr.

undp.org/fr/content/income-gini-coefficient

US Equal Employment Opportunity Commission (n.d.). Discrimination by Type. Retrieved from

http://www.eeoc.gov/laws/types/

Vandenbrande T. & Pauwels F. (2006). Loopbaanbreuken: effect op loon en positie in het bedrijf.

Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 4, 84-92.

Vermandere, C., Vandenbrande, T., Delmotte, J., Theunissen, G., & Sels, L. (2010). Genderloonverschillen

in België. Retrieved from Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen website:

http://www.raadvandegelijkekansen.be/media/products/387/380/HIVA OnderzoekNL.pdf

Vlaamse Overheid (2015). Hoger onderwijs in cijfers: Academiejaar 2014-2015. Retrieved from

http://www.ond.vlaanderen.be/HogerOnderwijs/werken/studentadmin/student…

_2014.pdf

Vrielink, J., Sottiaux, S., & De Prins, D. (2003). De anti-discriminatiewet: een artikelsgewijze analyse

(deel 1). Nieuw juridisch weekblad, 23, 258-275.

Walker, I., & Zhu, Y. (2008). The college wage premium and the expansion of higher education in the

UK. The Scandinavian Journal of Economics, 110 (4), 695-709.

Weber, M. (1947). The Theory of the Social and Economic Organization. New York, WA: Free Press.

White Collar. (n.d.). In Business Dictionary’s online dictionary. Retrieved from http://www.

businessdictionary.com/definition/white-collar.html

World Economic Forum (2014). The Global Gender Gap Report (Report 2014). Retrieved from

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/

Yun, M. S. (2005). A simple solution to the identification problem in detailed wage decompositions.

Economic inquiry, 43 (4), 766-772.

Download scriptie (1.87 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Marie-Anne Guerry