Extra kosten voor bedrijven door strengere regelgeving inzake transferprijzen

Eline
Vermeersch

Om agressieve belastingplanning bij multinationals tegen te gaan, werd het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) actieplan recentelijk gepubliceerd. Verschillende landen hebben dit plan al omgezet naar regelgeving en ook in België ligt de ontwerpwet reeds op tafel. Dit onderzoek bestudeert de impact die deze nieuwe regels hebben op multinationals in termen van kosten en transfer pricing strategie.

Impact op ondernemingen

Transferprijzen zijn prijzen die gezet worden om transacties tussen verbonden ondernemingen te waarderen. Uit het onderzoek blijkt dat de strengere wetgeving inzake deze transfer pricing verschillende kosten met zich mee brengt. Grote multinationals ervaren hierbij nog niet echt moeilijkheden, maar proberen ze toch te drukken door middel van schaalvoordelen, automatisatie en standaardisatie van processen. Bovendien is er een trend dat bedrijven beslissingen inzake transfer pricing meer centraal willen beheren. Zo kunnen ze controle bewaren en misbruik uitsluiten. Deze strategie wordt niet altijd hartelijk ontvangen door de sub-entiteit managers die dan een verlies aan autonomie ervaren. In sommige bedrijven speelt deze trend geen rol aangezien de bonus van de managers niet gebaseerd is op het transferprijssysteem, maar bijvoorbeeld op EBIT (earnings before intrest & taxes). Wel rekent het hoofdkwartier de kosten inzake transfer pricing vaak door aan de sub-entiteiten via een verdeelsleutel. In een bevraagde multinational liepen deze kosten op tot 2% van de omzet. Managers vinden dit niet altijd fair, want het zijn kosten van diensten waarvan niet iedereen weet wat deze precies doen voor het bedrijf. Om deze reden worden er op regelmatige basis trainingen geïnitieerd over het begrip transfer pricing.

Belangrijkste kosten

De zwaarste kosten die gepaard gaan met de nieuwe wetgeving, zijn onder andere de technologiekosten. De kostprijs van standaardisering of investering in technologiesystemen kan tot 50 miljoen euro bedragen. Daarnaast is er een grote kost om documentatie voor transfer pricing aan te leggen. Deze ligt ongeveer rond de 2 miljoen euro. Ook personeels –en consultancykosten blijken behoorlijk hoog te zijn. De overname van een wereldwijde compliance neemt namelijk de volle tijd van 3 à 4 experts in beslag. Als bedrijven echter niet in regel zijn met de wetgeving hebben ze de kans om een nadelige controle te ondergaan. Het onderzoek geeft weer dat de gevolgen hiervan veel ingrijpender zijn. Bedrijven ondergaan dan namelijk boetes, dubbele heffingen en negatieve publiciteit.

Bibliografie

Baldenius, T., Melumad, N., & Reichelstein, S. 2004. Integrating managerial and tax objectives of transfer pricing. Accounting Review, 79(3): 591–615.

Cecchini, M., Robert, L., & Caroline, S. 2013. Multinational transfer pricing: A transaction cost and resource based view. Journal of Accounting Literature, 31(1): 31–48.

Centrowicz, L. 2015, October 20. EU rulings on Fiat and Starbucks could lead to billions in back taxes. Independent. www.independent.co.uk, April 16, 2016.

Chan, K., Lo, A., & Lai L. 2006. Managerial Autonomy and Tax Compliance: An Empirical Study on International Transfer Pricing. Journal of the American Taxation Association, 28(2): 1–22.

Cools, M., & Emmanuel, C. 2007. Transfer Pricing: The Implications of Fiscal Compliance. Handbook of Management Accounting Research: 573–585. Elsevier.

Cools, M., Emmanuel, C., & Jorissen, A. 2007. Management control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise. Accounting, Organizations and Society, 33(6): 603–628.

Corrado, D., Hill, T., Moore, J., & Yang, W. 2014. World Transfer Pricing 2014: The comprehensive guide to the world’s leading transfer pricing firms. International Tax Review, 23–26.

De Tijd. 2015a, February 28. Fiscus richt vizier op multinationals. De Tijd. www.tijd.be, October 25, 2015.

De Tijd. 2015b, December 4. Ook Belgische fiscale rulings onder vuur. De Tijd. www.tijd.be, December 11, 2015.

De Wolf, D. 2016, February 21. Implementatie van OESO BEPS maatregelen. www. zwitsersbankgeheim.wordpress.com, April 18, 2016.

 

Eisenhardt, K. 1989. Building theories from case study research. Academy of                     Management Review, 14 (4): 532–550.

Ernst & Young. 2011, January 4. Zijn Belgische multinationals voldoende voorbereid op transfer pricing controles in België, maar ook in het bijzonder in het buitenland? www.ey.com, October 25, 2015.

Ernst & Young. 2013, February. Transfer pricing global reference guide. www.ey.com, November 8, 2015.

Ernst & Young. 2014, October 2. 2014 Worldwide Transfer Pricing Reference Guide Belgium. www.ey.com, November 8, 2015.

Ernst & Young. 2015, November 17. New reporting requirements under OECD BEPS Action 13. Diegem.

EUR-Lex. 2006. Resolution of the Council and of the representatives of the governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 June 2006 on a code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the European Union (EU TPD). Official Journal of the European Union. www.eur-lex.europa.eu, November 8, 2015.

Federale Overheidsdienst Financiën. n.d. Voorafgaande beslissing nr. 2011.265 dd. 06.09.2011. www.minfin.fgov.be, October 14, 2015.

Ferreira, L., & Merchant, K. 1992. Field Research in Management Accounting and Control: A Review and Evaluation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 5(4): 3-34.

Haver, O., & Russ, R. 2013. Systems and the next frontier for transfer pricing: ERP implementation, 24(1): 55–57.

Informatie Rijksoverheid. 2015. Wet- en regelgeving. www.wetten.overheid.nl, October 25, 2015.

IRS. 2015. The agency, its mission and statutory authority. www.irs.gov, April 16, 2016.

Jost, S., Pfaffermayr, M., & Winner, H. 2014. Transfer pricing as a tax compliance risk. Accounting and Business Research, 44(3): 260–279.

Konrad, K., & Schön, W. 2012. Fundamentals of International Transfer Pricing in Law and Economics: 25–46. Springer Berlin Heidelberg.

Lashmar, P. 2016, April 4. Panama Papers: How a global media operation held the rich and powerful to account. ABC. April 24, 2016.

Love, P. 2013, February 13. BEPS: why you’re taxed more than a multinational. www.oecdinsights.org, November 8, 2015.

Ministerie van buitenlandse zaken. 2014, December 8. OESO-richtlijn hoofdstuk 11: Belasting. www.oesorichtlijnen.nl, December 21, 2015.

Mortelmans, D. 2007. Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (1st ed.): 223–292. Acco.

OECD. 2014. About Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). www.oecd.org, October 19, 2015.

OECD. 2015a. Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting. www.oecd.org, December 11, 2015.

OECD. 2015b. Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status, action 7 – 2015 final report: 9-10. OECD publishing.

OESO. 2014, December 8. XI Belastingen. www.oesorichtlijnen.nl, October 25, 2015.

Rossing, P. 2013. Tax strategy control: The case of transfer pricing tax risk management. Management Accounting Research, 24(2): 175–194.

Rossing, P., & Rohde, C. 2014. Transfer pricing: aligning the research agenda to organizational reality. Journal of Accounting & Organizational Change, 10(3): 266–287.

Saelens, N. 2016, April 22. Welke maatregelen heeft de regering al genomen tegen fiscale fraude? Trends. www.moneytalk.knack.be, April 24, 2016.

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booij, M., & Verckens P. 2011. Methoden en technieken van onderzoek (5de ed.): 603. Pearson Education Benelux.

Silverman, D. 2005. Doing qualitative research (2de ed.): 472. Sage publications.

Simons, R. 1994. How new top managers use control systems as levers of strategic  renewal. Strategic Management Journal, 15 (3), 169–189.

 

Trends. 2016, January 26. 36 bedrijven sloten een excess profit ruling. Trends. www.trends.knack.be, April 16, 2016.

Tully, B. 2012. Transfer Pricing Strategies and the Impact on Organizations. Financial Executive, 28(8): 34–37.

Vanden Branden, L. &  De Witte, V. 2011, November 28. Transfer pricing: van ongekend en onbemind naar gekend en gevreesd. www.taxworld.be, October 25, 2015.

Van Stappen, D. 2008. Companies involved in business reorganisations face transfer pricing audits. International Tax Review, 19(8).

Van Vaeck, J. 2015, December 18. Weet u nog wat BEPS is? Welke praktische gevolgen kunnen we in de nabije toekomst verwachten? www.taxworld.be, April 16, 2016.

Webber, S. 2011. The Tax-Efficient Supply Chain: Considerations for Multinationals. TaxAnalysts, 61(2): 149–168.

Wiesener, C. 2014. Transfer Pricing in today’s times: operational transfer pricing. Accountancy SA, 42–44.

Yin, R.K. 2003. Case study research: Design and methods. (3de ed.): 282. Sage Publications.

Download scriptie (613.23 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Martine Cools