‘Le kilométrage’: de kilometerafstand tot een ‘world event’ als nieuwsselectiecriterium. Case study: de hoofdjournaals op VRT en VTM (2011-2015)

Marijn Vanhoutven Joep Crompvoets
Persbericht

‘Le kilométrage’: de kilometerafstand tot een ‘world event’ als nieuwsselectiecriterium.

Weinig studies hebben systematisch onderzocht of kilometerafstand een factor kan zijn voor de aandacht die massamedia hebben voor bepaalde gebeurtenissen. Deze studie wilde daar echter komaf mee maken en onderzocht of de kilometerafstand tot een ‘world event’ een bepalende determinant was voor de aandacht van de Vlaamse massamedia. Het deed dat door gebruik te maken van het elektronisch nieuwsarchief, een databank die alle nieuwsuitzending van 19 uur van VRT en VTM sinds 2003 bewaart. Verder werd er gekozen om drie grote categorieën van ‘world events’ te onderzoeken: conflicten, verkiezingen en politiek-maatschappelijke kwesties. De resultaten werden gekoppeld aan de nieuwsselectietheorie van de Noren Johan Galtung en Mari Holmboe Ruge en aan de bestaande literatuur.

Concreet keek dit onderzoek naar de verslaggeving van VRT en VTM binnen de tijdsperiode 2011-2015. De hoofdhypothese ging er vanuit dat onder een bepaald niveau van nieuwswaarde de kilometerafstand waarschijnlijk een rol zou spelen. De bijkomende hypothese vroeg zich af of de kilometerafstand tot een bepaald ‘world event’ de inhoud en accuraatheid van de verslaggeving zou beïnvloeden.

Uit de analyse van de resultaten bleek dat landen in Midden- en Zuid-Amerika, alsook Azië ondervertegenwoordigd waren in de media-aandacht. Ook werd vastgesteld dat VRT kwantitatief meer nieuwsitems had dan VTM en dat conflicten meer aandacht kregen dan verkiezingen. De meeste resultaten van dit onderzoek konden echter verklaard worden aan de hand van de nieuwsselectietheorie. Een klein deel van de resultaten viel daarentegen te verklaren door een mix van verscheidene factoren. Sommige complexere items kregen vanaf een bepaalde afstand weinig tot geen aandacht. Het was net die combinatie van complexiteit en afstand die een belangrijke factor was. Met andere woorden, geografische proximiteit speelt voor de Vlaamse massamedia een rol wanneer bepaalde complexe ‘world events’ geografisch ver verwijderd waren. Wel was niet alleen de kilometerafstand een bepalende factor, maar was het net een mix van verschillende factoren waarbinnen de kilometerafstand een rol speelde.

De vraag of er een verschil in verslaggeving was bij gelijkaardige ‘world events’, moest negatief beantwoord worden. Er waren wel inhoudelijke verschillen tussen VRT en VTM, maar die waren niet al te uitgesproken. Bovendien bracht dat geen problemen met zich mee op vlak van accuraatheid.

Tenslotte spitste dit onderzoek zich toe op de nieuwsjournaals van VRT en VTM waardoor de veralgemeenbaarheid van de resultaten niet kon worden toegepast.

Bibliografie

1.1Bronnen

Elektronisch nieuwsarchief, 2016 (http://www.nieuwsarchief.be/).

1.2Werken

1.2.1Studies

ADAMS, W.C. ‘Whose lives count? TV coverage of natural disasters’, Journal of Communication, 36 (1986), 133-122.

BELL, A., The language of news media, Oxford, 1991.

BLAKIE, N., Designing Social Research, Cambridge, 2009.

BRANTON, R.P., en DUNAWAY, J., ‘Spatial Proximity to the U.S.-Mexico Border and Newspaper Coverage of Immigration Issues’, Political Research Quarterly, 62 (2009), 289-302.

BREED, W., 'Social control in the newsroom: A functional analysis', Social Forces, 33 (1955), 326-335.

BRYMAN, A., Social Research Methods, New York, 2012.

BUSH, C.R., The Art of News Communication, New York, 1954.

CARTER, R.E. en MITOFSKY, W.J., ‘Actual and Perceived Distances in the News’, Journalism Quarterly, 38 (1961), 223-225.

CHANG, T.K. en LEE, J.W., ‘Factors Affecting Gatekeepers’ Selection of Foreign News: a National Survey of Newspaper Editors’, Journalism Quarterly, 69 (1992), 554-561.

CHANG, T.K., SHOEMAKER, P.J. en BRENDLINGER, N., ‘Determinants of International News Coverage in the U.S. Media’, Communication Research, 14 (1987), 396-414.

‘Conflict Barometer 2011’, Heidelberg Institute for International Conflict Research, 20 (2012), 1-109.

‘Conflict Barometer 2012’, Heidelberg Institute for International Conflict Research, 21 (2013), 1-122.

‘Conflict Barometer 2013’, Heidelberg Institute for International Conflict Research, 22 (2014), 1-149.

‘Conflict Barometer 2014’, Heidelberg Institute for International Conflict Research, 23 (2015), 1-175.

‘Conflict Barometer 2015’, Heidelberg Institute for International Conflict Research, 24  (2016), 1-197.

CRESWELL, J.W., Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thousand Oaks, 2009.

DE SMEDT, J., WOUTERS, R. en DE SWERT, K., Inter-coder reliability in the TV News Archive. A Report on Coding Issues, Countries and Actors in Belgian television news, Antwerpen, 2013.

DRIESKENS, E., ‘Inleiding’, Internationale Organisatie, PowerPoint, Katholieke Universiteit Leuven, departement Sociale Wetenschappen, 2014.

DUPREE, J.D., ‘International Communication: View from a Window of the World’, Gazette, 17 (1971), 224-235.

FIERS, S. en VAN HECKE, S., De spelregels van de democratie. Kiesstelsels en politieke systemen in Europa, Brussel, 2013.

FRANKLIN, B., Newszak and news media, London, 1997.

GALTUNG, J. en RUGE, M.H., ‘The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, Journal of Peace Research, 2 (1965), 64-91.

GANS, H.J., Deciding what's news: a study of CBS evening news, NBC nightly news, Newsweek and Time, London, 1980.

HAFEZ, K., 'International news coverage and the problems of media globalization. In search of a 'new global-local nexus', The European Journal of Social Science Research, 12 (1999), 47-62.

HARCUP en D. O'NEILL, 'What Is News? Galtung and Ruge revisited', Journalism Studies, 2 (2001), 261-280.

HERBERT, J., Journalism in the digital age: theory and practice for broadcast, print and on-line media, Oxford, 2001.

HICKS, R.G. en GORDON, A., ‘Foreign News Content in Israeli and U.S. Newspapers’, Journalism Quarterly, 51 (1974), 639-644.

HUXFORD, J., ‘The proximity paradox. Live reporting, virtual proximity and the concept of place in the news’, Journalism, 8 (2007), 657-674.

JOYE, S., ‘De media(de)constructie van rampen. Onderzoek naar de selectie en berichtgeving van rampen in Vlaamse nieuwsmedia’, Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 38 (2010), 139-155.

LIPPMANN, W., Public Opinion, New York, 1922.

LUTTBERG, N.R., ‘Proximity Does Not Assure Newsworthiness’, Journalism Quarterly, 60 (1983), 731-732.

MACLEAN, S.M. en PINNA, L., ‘Distance and News Interest: Scarperia, Italy’, Journalism Quarterly, 35 (1958), 36-48.

MALFLIET, K., ‘Russia and The World’, Russian Politics, PowerPoint, Katholieke Universiteit Leuven, departement Sociale Wetenschappen, 2014. 

MCQUAIL, D., McQuail's mass communication theory, London, 2010.

MORTON, L.P. en WARREN, J., ‘Proximity: Localization vs. Distance in PR News Releases’, Journalism Quarterly, 69 (1992), 1023-1028.

NAM, S., ‘The Flow of International News Into Korea’, International Communication Gazette, 16 (1970), 14-26.

OSTGAARD, E., ‘Factors Influencing the Flow of News’, Journal of Peace Research, 2 (1965), 39-63.

ROOSE, H. en MEULEMAN, B., Methodologie van de sociale wetenschappen. Een inleiding, Gent, 2014.

ROSENGREN, K.E., ‘Four Types of Tables’, Journal of Communication, 27 (1977), 67-75.

ROSENGREN, K.E., ‘International News: Methods, Data and Theory’, Journal of Peace Research, 11 (1974), 145-156.

SINGER, E., ENDRENY, P. en GLASSMAN, M.B., ‘Media Coverage of Disasters: Effect of Geographic Location’, Journalism Quarterly, 68 (1991), 48-58.

SEGEV, E., ‘Visible and invisible countries: News flow theory revised’, Journalism, 16 (2015), 412-428.

SERVAES, J. De Nieuwsmakers: informatie in de media, Antwerpen 1983.

SWAIN, K., ‘Proximity and Power Factors in Western Coverage of the Sub-Saharan AIDS Crisis’, Journalism & Mass Communication Quarterly, 80 (2003), 145-165.

TILLEMA, T., DIJST, M. en SCHWANEN, T., ‘Face-to-face and electronic communications in maintaining social networks: the influence of geographical and relational distance and of information content’, New Media & Society, 12 (2010), 965-983.

VERLINDEN, P., ‘Buitenlandberichtgeving Internationaal Nieuws’, Media en internationale conflicten, PowerPoint, Katholieke Universiteit Leuven, departement Sociale Wetenschappen, 2015.

VERLINDEN, P., ‘Formats journaal VRT 2013’, Media en internationale conflicten, PowerPoint, Katholieke Universiteit Leuven, departement Sociale Wetenschappen, 2015.

VERLINDEN, P., ‘Internationale nieuwsstromen’, Media en internationale conflicten, PowerPoint, Katholieke Universiteit Leuven, departement Sociale Wetenschappen, 2015.

VERLINDEN, P., persoonlijk gesprek, 24 maart 2016.

WATSON, J., Media Communication: an Introduction to Theory and Process, New York, 2003.

WESTERSTAHL, J. en JOHANSSON, F., ‘Foreign News: News Values and Ideologies’, European Journal of Communication, 9 (1994), 71-89.

WHITE, D.M., ‘The ‘Gate Keeper’: A Case Study in the Selection of News’, Journalism and Mass Communication Quarterly, 27 (1950), 383-390.

WU, H.D., ‘A Brave New World for International News? Exploring the Determinants of the Coverage of Foreign Nations on US Websites’, The International Communication Gazette, 69 (2007), 539-551.

WU, H.D., ‘investigating the Determinants of International News Flow. A Meta-Analysis’, Gazette, 60 (1998), 493-512.

WU, H.D., ‘Homogeneity Around the World? Comparing the Systemic Determinants of International News Flow between Developed and Developing Countries’, Gazette: The International Journal for Communication Studies, 65 (2003), 9-24.

WU, H.D., ‘Systemic Determinants of International News Coverage: A Comparison of 38 Countries’, Journal of Communication, 50 (2000), 110-130.

ZIPF, G.K., ‘Some Determinants of the Circulation of Information’, The American Journal of Psychology, 59 (1946), 401-421.

1.2.2Websites

Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2016 (http://hiik.de/en/methodik/index.html).

HUYGHEBAERT, P.J., WILLEMS F. en MATYN, J., ‘193 en 6 Belgen kwamen om bij ramp met MH17’, De Redactie, 19 juli 2014 (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2036106).

Steunpunt Media, 2016 (http://www.steunpuntmedia.be).

 

Universiteit of Hogeschool
Vergelijkende en Internationale Politiek
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Peter Verlinden
Kernwoorden
https://twitter.com/VanhoutvenM
Share this on: