Leesmotiverende leerkrachten

Roxanne
Van den Heuvel

Ik heb geen journalistiek artikel. 

Bibliografie

 

Agentschap voor Onderwijscommunicatie Canon Cultuurcel. (2013). Jaar van het lezen 2013. Agentschap voor Facilitair Management Digitale Drukkerij.

 

Baker, L. & Wigfield, A. (1999). Dimensions of Children’s Motivation for Reading and Their Relations to Reading Activity and Reading Achievement. Reading Research Quarterly, 34, 452-477.

 

Baker, L., Dreher, M. J. & Guthrie, J. T. (2000). Engaging young readers. New York, United States of America: The Guilford Press.

 

Böck, M. (2000). Das Lesen in der neuen Medienlandschaft: zu den Lesegewohnheiten und Leseinteressen der 8- bis 14-Jährigen in Österreich. Innsbruck: Studienverlag.

 

Bogner, K., Raphael, L., & Pressley, M. (2002). How grade 1 teachers motivate literate activity by their students. Scientific studies of reading, 6(2), 135-165.

 

Bus, A. & Nielen, T. (2015). Bibliotheek op School onder de loep. Leesmotivatie stimuleren. Amersfoort: JSW.

 

Centrum voor Taal en Onderwijs & Steunpunt Diversiteit en Lezen. (2013). Identificatie en typering van de LEESKAARTEN BOEKENJUF. Toolkit breed evalueren. Geraadpleegd op 6 april 2016, van Onderwijs Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/toolkit_breed_evalueren…

 

Cornelissen, K. (2014). Een kwartiertje lezen per dag: Onderzoek naar vrij lezen en leesmotivatie in het basisonderwijs. [Masterscriptie]. Utrecht: Universiteit Utrecht.

 

De Jonge, E. (2010). “Mama leest ook (niet) graag”. Een onderzoek naar de leesmotivatie van ouders en hun kinderen uit het vijfde leerjaar. Gent: Universiteit Gent.

 

De leesmonitor. (z.j.). De leescoördinator werkt. Geraadpleegd op 6 april 2016, van De Leesmonitor: http://www.leesmonitor.nu/

 

Dresang, E.T. (2008). Radical change revisited: Dynamic digital age books for youth. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(3), p. 294-304.

 

Drs. Ficq-Weijnen, A.P.G.M.A & prof. dr. Weijnen, A.A. (2004). Prisma woordenboek. Nieuwe editie meeste trefwoorden. Utrecht: Het Spectrum B.V.

 

Du, Y. (2009). Librarians’ responses to “reading at risk”: A Delphy study. Library & Information Science Research, 31(1), p. 46-53.

 

Gambrell, L. B. (1996). Creating classroom cultures that foster reading motivation. The Reading Teacher, 50(1), 14-25.

 

Griswold, W., McDonnell, T. & Wright, N. (2005). Reading and the reading class in the twenty-first century. Annual Review of Sociology, 31, p. 127-141.

 

Huizenga, H. (2010). Aanvankelijk en technisch lezen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

 

Huysmans, F. (2013). Van woordjes naar wereldliteratuur. De leeswereld van kinderen van 7-15 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

 

Jansen, R. (z.j.). Het verband tussen leesmotivatie, leesfrequentie en leesvaardigheid onderzocht. Amsterdam: HvA Domein Onderwijs en Opvoeding.

 

Klappe, B. (z.j.). Delen van leeservaringen verhoogt de leesmotivatie. Geraadpleegd op 10 oktober 2015 van: http://www.drschaepmanschool.nl/docs/Artikel%20Bianca.pdf

 

Maynard, S. (2010). The impact of e-books on young children’s reading habits. Publishing Research Quarterly, 26, p. 236-248.

 

Moerenhout, L. (2013). Bevorderen van het leesplezier bij leerlingen in het Vlaamse Onderwijs. [Masterscriptie] Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

 

Otten, J. (2015). Leesmotivatie basisonderwijs: een onderzoek naar het verhogen van de leesmotivatie van leerlingen in het basisonderwijs. [Bachelor Thesis]. Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

 

Overbeek, A. (2014). De invloed van leesgesprekken op leesmotivatie en leesattitude. [onderzoek]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

 

Roberts, D.F. & Foehr, U.G. (2008). Trends in Media Use. The Future of Children, 18(1), 11-38. Scholastic Kids & Family Reading Report (4th ed.). (2013). New York: Scholastic. Geraadpleegd op 12 maart 2016, van Scholastic: http://mediaroom.scholastic.com/files/kfrr2013-noappendix.pdf.

 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.

 

Schuit, H., Sleegers, P. & de Vrieze, I. (2011). Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren. [Literatuurstudie] Heerlen: Ruud de Moor Centrum – Open universiteit.

 

Smits, A. & Koeven, E. (2013). Motiverende leesactiviteiten in de klas en de lezersidentiteit van de leraar. In D. Schram (Red.). De aarzelende lezer over de streep, recente wetenschappelijke inzichten. Delft, Nederland: Eburon.

 

Soetaert, R. (2006). De cultuur van het lezen. Den Haag: Nederlandse taalunie.

 

Stalpers, C.P. (2007). Het verhaal achter de lezer. Een empirisch onderzoek naar variabelen die verschillen in leesgedrag verklaren. Delft, Nederland: Eburon.

 

Stasse, C. S. (2013). De invloed van leraren op de leesmotivatie van leerlingen in het basisonderwijs. [Masterproef]. Gent: Universiteit Gent.

 

Stichting lezen. (2012). Leesmonitor.nu, het magazine. Amsterdam: Stichting lezen.

 

Stichting Lezen. (2014). Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? Amsterdam: Stichting Lezen.

 

Stichting Lezen (2014). Ouders betrekken bij het lezen. Over het hoe en waarom van het betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis. Amsterdam: Stichting Lezen.

 

Stichting Nederlands Kenniscentrum Verteltassen. (z.j.). Een verteltas. Geraadpleegd op 6 april 2016, van Verteltas: http://www.verteltas.nl/een_verteltas

 

Stiftung Lesen. (2011). Das Potenzial von E-readern in der Leseförderung. Geraadpleegd op 12 maart 2016 van Stiftung Lesen: http://www.stiftunglesen.de/institut-fuer-lese-und medienforschung/forschungsprojekte/ereaderstudie.

 

Tellegen, S. & Frankhuisen, J. (2002). Waarom is lezen plezierig? Delft: Eburon

 

Van Coillie, J. & Raeds, M. (2014). Zijn digikids nog boekenbeesten? Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12. Amsterdam: Stichting Lezen.

 

Van Dale. (2016). Van Dale Online. Geraadpleegd op 21 februari 2016, van Van Dale Online: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=lezen&lang=nn#.VsnXbvnhDIU

 

Van de Eynde, R. (2014). Nederlands 2PBLO Jeugdliteratuur. Antwerpen: Karel de Grote-Hogeschool

 

Van de Ven, M. (2000). Nieuwe media en lezen. Amsterdam: Stichting Lezen.

 

Van den Eede, L. (2012). Een positief leesklimaat in de klas? Een interventieonderzoek in het vijfde leerjaar naar de invloed op leesmotivatie. [Masterproef]. Gent: Universiteit Gent.

 

Van den Wouwer, S. (2011). Leesgedrag en leesmotivatie. Een onderzoek aan de hand van leesdagboeken bij leerlingen uit het vijfde leerjaar. [Masterproef]. Gent: Universiteit Gent.

 

van der Kaa, J. (2014). Van Leesclub tot leesbeest. Een onderzoek naar Leesclub gericht op invloedrijke factoren voor de leesmotivatie van leerlingen in het basisonderwijs. [Masterthesis]. Utrecht: Uitgeverij Zwijsen.

 

Verstuyf, J. & Vansteenkiste, M. (2008). Willen versus moeten: de invloed van motivatie op het therapeutisch proces. Agora, 24, 7-22.

 

Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. (2000). Nederlands Lezen Deelleerplan. Brussel: CRKLKO.

 

Walta, J. (2013). Open boek: Handboek leesbevordering (2e druk). Eindhoven, Nederland: Kinderboekenwinkel de Boekenberg.

 

Wang, J. H. Y. & Guthrie, J. T. (2004). Modeling the Effects of Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation, Amount of Reading, and Past Reading Achievement on Text Comprehension Between U.S. and Chinese Students. ReadingResearch Quarterly, 39(2), 162–186.

 

Wigfield, A. (1997). Children’s motivations for reading and reading engagement. Newark: International Reading Association.

 

Witte, T. (2008) Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van HAVO-en VWO- leerlingen in de tweede graad van het voortgezet onderwijs. Delft: Uitgeverij Eburon.

 

Zandstra, F. (2015). Leesmotivatie: het bevorderen van de leesmotivatie tijdens het vrij lezen. [Bachelor Thesis]. Zwolle: Katholieke Pabo Zwolle.

Download scriptie (2.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
Karel De Grote Hogeschool
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Sanne Nackaerts