N-Acetylcysteïne: een nieuw geneesmiddel voor de dodelijke bloedziekte trombotische trombocytopenische purpura?

Charlotte
Dekimpe

N-Acetylcysteïne: een nieuw geneesmiddel voor de dodelijke bloedziekte trombotische trombocytopenische purpura?

In 1924 stierf een 16-jarig Amerikaans meisje na het plotse onstaan van bloeduitstortingen, bloedarmoede, koorts, verlamming en uiteindelijk ook coma. Dit was het eerste geval van de bloedziekte trombotische trombocytopenische purpura (TTP): een hele mond vol voor een uiterst zeldzame en levensbedreigende ziekte. Momenteel komt TTP bij zo’n vier miljoen personen per jaar voor. Zonder behandeling is TTP meestal fataal. De huidige therapieën voor deze ziekte kennen echter veel nadelen. Daarom moet er zo snel mogelijk een alternatief voor deze patiënten worden gevonden. Het geneesmiddel N-Acetylcysteïne werd tijdens dit onderzoek getest als nieuwe behandeling voor TTP.

Trombotische trombocytowat??

“Trombotische”: Bij TTP worden er kleine trombi gevormd in ons bloed. Deze ontstaan doordat het eiwit von Willebrand Factor (VWF), dat belangrijk is voor het stelpen van bloedingen, onvoldoende wordt geknipt in ons bloed. Hierdoor circuleren er te lange ketens van deze factor doorheen de bloedbaan. Aan deze ketens binden ook veel bloedplaatjes. De vorming van een netwerk van bloedplaatjes en VWF kan zo’n trombus vormen. Dit kan kleine bloedvaten afsluiten, waardoor de zuurstoftoevoer naar bepaalde organen beperkt wordt. Zonder intensieve behandeling leidt dit zuurstoftekort tot de dood van de meeste TTP-patiënten.

“Trombocytopenische”: De ziekte wordt ook gekenmerkt door een tekort aan vrije bloedplaatjes in de bloedbaan, aangezien bloedplaatjes gevangen zitten in de trombi. Dit tekort wordt ook trombocytopenie genoemd.

“Purpura”: TTP-patiënten vertonen bovendien vaak rode, puntvormige stippen op de huid, ook pupura genoemd. Deze bloeduitstortingen onstaan doordat kleine bloedingen, die ook bij gezonde personen voorkomen, niet meer kunnen worden gestopt door het lage vrije bloedplaatjesaantal bij TTP.

De naam trombotische trombocytopenische purpura weerspiegelt dus de drie belangrijke symptomen van deze ziekte.

Huidige behandelingen voor TTP schieten vaak tekort

De belangrijkste huidige behandeling voor TTP bestaat uit het vervangen van het bloedplasma. Hierbij wordt het plasma van de patiënt, dat een tekort heeft aan een functionele knipfactor voor VWF, vervangen door het plasma van een donor. Dit donorplasma bezit de factor wel voldoende. Deze vorm van therapie heeft echter heel wat nadelen: ze is duur, tijdrovend, vermoeiend en gevaarlijk. Er moet dus dringend een nieuwe behandeling voor deze zeldzame ziekte gevonden worden.

N-Acetylcysteïne: een alternatief voor een therapie vol nadelen?  

N-Acetylcysteïne, afgekort NAC, is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij luchtwegeninfecties en overdosissen paracetamol. In het labo werd reeds aangetoond dat NAC de factor VWF kan knippen. Helaas strookt de situatie in de proefbuis niet altijd met de werkelijkheid. Het geneesmiddel moest dus ook geanalyseerd worden bij dieren. Tijdens dit onderzoek ging men na of NAC werkzaam is bij muizen met de ziekte TTP. Het resultaat bleek negatief: NAC is niet effectief in het verwijderen van kleine trombi.

Opmerkelijk was dat NAC wel werkzaam was ter preventie van TTP in muizen. Dit is een belangrijk fenomeen, aangezien TTP-patiënten vaak hervallen. Omdat er niet veel nadelen gekend zijn bij het gebruik van NAC op lange termijn, zou dit geneesmiddel een goede oplossing kunnen bieden voor deze hervallende patiënten.

NAC is effectief ter preventie, maar niet ter genezing van TTP in muizen

Hoewel bloedplasma-uitwisseling al veel levens heeft kunnen redden, heeft de behandeling veel nadelen en is men dringend op zoek naar een alternatief. NAC is al jaren verkrijgbaar als slijmoplossend middel of ter behandeling van paracetamol overdossisen. Omdat NAC onder laboratoriumcondities de factor VWF kan knippen, wat niet meer mogelijk is in geval van TTP, werd het verder getest op muizen. NAC kon muizen met TTP niet genezen, maar het was wel werkzaam ter preventie van TTP. Daarom zou NAC mogelijk kunnen worden gebruikt om het herval van patiënten met TTP te vermijden. Ondertussen is dit werk onder revisie bij het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift “Blood” en worden er TTP patiënten gerecruteerd om deel te nemen aan een klinische studie met dit geneesmiddel!

 

 

 

 

 

 

Bibliografie

[1] Akiyama, M., Takeda, S., Kokame, K., Takagi, J. & Miyata, T. (2009). Crystal structures of the noncatalytic domains of ADAMTS13 reveal multiple discontinuous exosites for von Willebrand factor. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(46): 19274-19279.

[2] Anfossi, G., Russo, I., Massucco, P., Mattiello, L., Cavalot, F., Trovati, M. (2001). N-acetyl-Lcysteine exerts direct anti-aggregating effect on human platelets. Eur J Clin Invest, 31(5): 452-461.

[3] Arakawa, M. & Ito, Y. (2007). N-acetylcysteine and neurodegenerative diseases: basic and clinical pharmacology. Cerebellum, 6(4): 308-314.

[4] Becker, L.B. (2004). New concepts in reactive oxygen species and cardiovascular reperfusion physiology. Cardiovascular Research, 61: 461-470.

[5] Blombery, P. & Scully, M. (2014). Management of thrombotic thrombocytopenic purpura: current perspectives. Journal of Blood Medicine, 5: 15-23

[6] Bork, P., & Beckmann, G. (1993). The CUB domain: a widespread module in developmentally regulated proteins. Journal of Molecular Biology, 231(2): 539-545.

[7] Cabanillas, G., Popescu-Martinez, A. (2015). N-acetylcysteine for Relapsing Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: More Evidence of a Promising Drug. Am J Ther, Epub 2015.

[8] Callewaert, F., Roodt, J., Ulrichts, H., et al. (2012). Evaluation of efficacy and safety of the anti-VWF Nanobody ALX-0681 in a preclinical baboon model of acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 120(17): 3603-3610.

[9] Cataland, S.R., Peyvandi, F., Mannucci, P.M., et al. (2012). Initial experience from a double-blind, placebo-controlled, clinical outcome study of ARC1779 in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. American Journal of Hematology, 87(4): 430-432.

[10] Chapin, J., Weksler, B., Magro, C., Laurence, J. (2012). Eculizumab in the treatment of refractory idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura. Br J Haematol, 157: 772-774.

[11] Chapin, J.C. & Hajjar, K.A. (2015). Fibrinolysis and the control of blood coagulation. Blood Reviews, 29(1): 17-24.

[12] Chen, J., Reheman, A., Gushiken, F.C., et al. (2011). N-acetylcysteine reduces the size and activity of von Willebrand factor in human plasma and mice. Journal of Clinical Investigation, 121(2): 593-603.

[13] Coppo, P. & Veyradier, A. (2012). Current management and therapeutical perspectives in thrombotic thrombocytopenic purpura. La Presse Mdicale, 41(3): e163-e176. 64

[14] Crawley, J.T.B., Lam, J.K., Rance, J.B., Mollica, L.R., O'Donnell, J.S. & Lane, D.A. (2005). Proteolytic inactivation of ADAMTS13 by thrombin and plasmin. Blood, 105(3):1085-1093.

[15] Crawley, J.T.B., de Groot, R., Xiang, Y., Luken, B.M. & Lane, D.A. (2011). Unraveling the scissile bond: how ADAMTS13 recognizes and cleaves von Willebrand factor. Blood, 118(12): 3212-3221.

[16] De Ceunynck, K., De Meyer, S.F., Vanhoorelbeke, K. (2013). Unwinding the von Willebrand factor strings puzzle. Blood, 121(2): 270-277.

[17] Deforche, L., Roose, E., Vandenbulcke, A., et al. (2015). Linker regions and around the metalloprotease domain account for conformational activation of ADAMTS13. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 13(11): 2063-2075

[18] de Groot, R., Bardhan, A., Ramroop, N., Lane, D.A. & Crawley, J.T.B. (2009). Essential role of the disintegrin-like domain in ADAMTS13 function. Blood, 113(22): 5609-5616.

[19] de Groot, R., Lane, D.A. & Crawley, J.T.B. (2010). The ADAMTS13 metalloprotease domain: roles of subsites in enzyme activity and specificity. Blood, 116(16): 3064-3072.

[20] de Groot, R., Lane, D.A., & Crawley, J.T.B. (2015). The role of the ADAMTS13 cysteine-rich domain in VWF binding and proteolysis. Blood, 125(12): 1968-1975.

[21] De Meyer, S.F., Deckmyn, H. & Vanhoorelbeke, K. (2009). Von Willebrand factor to the rescue. Blood, 113(21): 5049-5057.

[22] de Wit, T.R., Fijnheer, R., Brinkman, H.J., Kersting, S., Hene, R.J., Mourik, J.A. (2003). Endothelial cell activation in thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP): a prospective analysis. Britisch Journal of Haematology, 123: 522-527.

[23] Di Stasio, E., Romitelli, F., Lancellotti, S., Arcovito, A., Giardina, B., De Cristofaro, R. (2009). Kinetic study of von Willebrand factor self-aggregation induced by ristocetin. Biophysical Chemistry, 144(3): 101-107.

[24] Dong, J.F., Moake, J.L., Nolasco, L., et al. (2002). ADAMTS-13 rapidly cleaves newly secreted ultralarge von Willebrand factor multimers on the endothelial surface under flowing conditions. Blood, 100(12): 4033-4039.

[25] Federici, A.B., Bader, R., Pagani, S., Colibretti, M.L., De Marco, L., Mannucci, P.M. (1989). Binding of von Willebrand factor to glycoproteins Ib and IIb/IIIa complex: affinity is related to multimeric size. Br J Haematol, 73: 93-9.

[26] Ferrari, S., Scheiinger, F., Rieger, M., et al. (2007). Prognostic value of anti-ADAMTS13 antibody features (Ig isotype, titer, and inhibitory e_ect) in a cohort of 35 adult French patients undergoing a first episode of thrombotic microangiopathy with undetectable ADAMTS13 activity. Blood, 109(7): 2815-2822

[27] Ferrari, S., Mudde, G.C., Rieger, M., Veyradier, A., Hovinga, J.A.K. & Scheiinger, F. (2009). IgG subclass distribution of anti-ADAMTS13 antibodies in patients with acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 7(10): 1703-1710.

[28] Feys, H.B, Liu,F., Dong, N., Pareyn, I., Vauterin, S., Vandeputte, N., Noppe, W., Ruan, W., Deckmyn, H., Vanhoorelbeke, K. (2006). ADAMTS-13 plasma level determination uncovers antigen absence in acquired thrombotic thrombocytopenic purpuraand ethnic differences. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 4: 955-962.

[29] Feys, H.B., Anderson, P.J., Vanhoorelbeke, K., Majerus, E.M. & Sadler, J.E. (2009). Multi-step binding of ADAMTS-13 to von Willebrand factor. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 7(12): 2088-2095.

[30] Feys, H.B., Vandeputte, N., Palla, R., et al. (2010). Inactivation of ADAMTS13 by plasmin as a potential cause of thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 8(9): 2053-2062.

[31] Feys, H.B., Roodt, J., Vandeputte, N., et al. (2010). Thrombotic thrombocytopenic purpura directly linked with ADAMTS13 inhibition in the baboon (Papio ursinus). Blood,116(12): 2005-2010.

[32] Feys, H.B., Roodt, J., Vandeputte, N., et al. (2012). Inhibition of von Willebrand factor- platelet glycoprotein Ib interaction prevents and reverses symptoms of acute acquired thrombotic thrombocytopenic purpura in baboons. Blood, 120(17): 3611-3614.

[33] Fischer, B.E., Kramer, G., Mitterer, A., Grillberger, L., Reiter, M., Mundt, W., Dorner, F., Eibl, J. (1996). Effect of multimerization of human and recombinant von Willebrandfactor on platelet aggregation, binding to collagen and binding of coagulation factor VIII.Thromb Res, 84: 55-66.

[34] Gale, A.J. (2011). Current understanding of hemostasis. Toxicol Pathol, 39(1): 273-280.

[35] Galle, J., Heermeier, K., Wanner, C. Atherogenic lipoproteins, oxidative stress, and cell death. Kidney Int. Suppl, 71: S62-5.

[36] Gardner, M.D., Chion, C.K.N.K., de Groot, R., Shah, A., Crawley, J.T.B. & Lane, D.A. (2009). A functional calcium-binding site in the metalloprotease domain of ADAMTS13. Blood, 113(5): 1149-1157.

[37] George, J.N. (2010). How I treat patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 116(20): 4060-4069

[38] Heard, K.J. (2008). Acetylcysteine for acetaminophen poisoning. New England Journal of Medicine, 359(3): 285-292.

[39] Hernandez-Zamora, E., Zavala-Hernandez, C., Quintana-Gonzalez, S. & Reyes-Maldonado, E. (2015). Von Willebrand disease. Molecular biology and diagnosis, 83(3): 255-264.

[40] Hovinga, J.A.K. & Lammle, B. (2012). Role of ADAMTS13 in the pathogenesis, diagnosis, and treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. Hematology-American Society of Hematology Education Program, 2012: 610-616.

[41] Jepsen, S. & Hansen, A.B. (1994). The inuence of N-acetylcysteine on the measurement of prothrombin time and activated partial thromboplastin time in healthy subjects. Scand J Clin Lab Invest, 54(7): 543-7.

[42] Knudsen, T.T., Thorsen, S., Jensen, S.A., Dalho_, K., Schmidt, L..E., Becker, U., Bendtsen, F. (2005). Effect of intravenous N-acetylcysteine infusion on haemostatic parameters in healthy subjects. Gut, 54: 515-521.

[43] Lammle, B., Hovinga, J.A.K. & Alberio, L. (2005). Thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(8): 1663-1675.

[44] Lenting, P.J., Westein, E., Terraube, V., Ribba, A.S., Huizinga, E.G., Meyer, D., de Groot, P.G., Denis, C.V. (2004). An experimental model to study the in vivo survival of von willebrand factor: basic aspects and application to the R1205H mutation. J Biol Chem, 279: 12102-12109.

[45] Lenting, P.J., Casari, C., Christophe, O.D. & Denis, C.V. (2012). Von Willebrand factor: the old, the new and the unknown. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10(12): 2428-2437.

[46] Levy, G.G., Nichols, W.C., Lian, E.C., et al. (2001). Mutations in a member of the ADAMTS gene family cause thrombotic thrombocytopenic purpura. Nature, 413(6855):488-494.

[47] Li, G.W., Rambally, S., Kamboj, J., et al. (2014). Treatment of refractory thrombotic thrombocytopenic purpura with N-acetylcysteine: a case report. Transfusion, 54(5): 1221-1224.

[48] Loscalzo, J. (1985). N-Acetylcysteine potentiates inhibition of platelet aggregation by nitroglycerin. J Clin Invest, 76(2): 703-708.

[49] Luken, B.M., Turenhout, E.A.M., Hulstein, J.J.J., Van Mourik, J.A., Fijnheer, R. & Voorberg, J. (2005). The spacer domain of ADAMTS13 contains a major binding site for antibodies in patients with thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 93(2): 267-274.

[50] Luo, G.P., Ni, B., Yang, X., Wu & Y.Z. (2012). Von Willebrand Factor: More Than a Regulator of Hemostasis and Thrombosis. Acta Haematologica, 128(3): 158-169.

[51] Meitinger, T., Meindl, A., Bork, P., et al. (1993). Molecular modeling of the norrie disease protein predicts a cystine knot growth-factor tertiary structure. Nature Genetics, 5(4): 376-380.

[52] Moake, J.L. (2002). Mechanisms of disease - Thrombotic microangiopathies. New England Journal of Medicine, 347(8): 589-600.

[53] Motto, D., Chauhan, A., Zhu, G., et al. (2005). Shigatoxin triggers thrombotic thrombocytopenic purpura in genetically susceptible ADAMTS13-deficient mice. J Clin Invest, 115(10): 2752-2761.

[54] Muia, J., Zhu, J., Gupta, G., et al. (2014). Allosteric activation of ADAMTS13 by von Willebrand factor. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52): 18584-18589.

[55] Niemi, T.T., Munsterhielm, E., Poyhia, R., Hynninen, M.S., Salmenpera, M.T. (2006). The effect of N-acetylcysteine on blood coagulation and platelet function in patients undergoing open repair of abdominal aortic aneurysm. Blood Coagul Fibrinolysis, 17(1): 29-34.

[56] Nishio,K., Anderson, P.J., Zheng, X.L. & Sadler, J.E. (2004). Binding of platelet glycoprotein Ib alpha to von Willebrand factor domain A1 stimulates the cleavage of the adjacent domain A2 by ADAMTS13. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(29): 10578-10583.

[57] Palmer, L.A., Doctor, A., Chhabra, P., Sheram, M.L., Laubach, V.E., Karlinsey, M.Z., Forbes, M.S., Macdonald, T., Gaston, B. (2007). S-nitrosothiols signal hypoxia-mimetic vascular pathology. J Clin Invest, 117(9): 2592-601.

[58] Perez-Vilar, J. & Hill, R.L. (1999). The structure and assembly of secreted mucins. J Biol Chem, 274(45): 31751-31544

[59] Peyvandi, F., Scully, M., Hovinga, J.A.K., et al. (2016). Caplacizumab for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. New England Journal of Medicine, 374(6): 511-522.

[60] Pimanda, J.E., Ganderton, T., Maekawa, A., et al. (2004). Role of thrombospondin-1 in control of von Willebrand factor multimer size in mice. Journal of Biological Chemistry, 279(20): 21439-21448.

[61] Plaimauer, B., Hovinga, J.A.K., Juno, C., et al. (2011). Recombinant ADAMTS13 normalizes von Willebrand factor-cleaving activity in plasma of acquired TTP patients by overriding inhibitory antibodies. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 9(5): 936-944.

[62] Pruss, C.M., Golder, M., Bryant, A., Hegadorn, C. Haberichter, S., Lillicrap, D. (2012). Use of a mouse model to elucidate the phenotypic effects of the von Willebrand factor cleavage mutants, Y1605A/M1606A and R1597W. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10(5): 940-950

[63] Rottenstreich, A., Hochberg- Klein, S., Rund, D. & Kalish, Y. (2015). The role of N-acetylcysteine in the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Thrombolysis, 2015: 1-6.

[64] Ruggeri, Z.M. (2007). The role of von Willebrand factor in thrombus formation. Thrombosis Research, 120: S5-S9.

[65] Sadler, J.E. (1998). Biochemistry and genetics of von Willebrand factor. Annual Review of Biochemistry, 67: 395-424.

[66] Sadler, J.E. (2005). Von Willebrand factor: two sides of a coin. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(8): 1702-1709.

[67] Sadler, J.E. (2008). Von Willebrand factor, ADAMTS13, and thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 112(1): 11-18.

[68] Scheiinger, F., Knobl, P., Trattner, B., et al. (2013). Nonneutralizing IgM and IgG antibodies to von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS-13) in a patient with thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 102(9): 3241-3243

[69] Schiviz, A., Wuersch, K., Piskernik, C., et al. (2012). A new mouse model mimicking thrombotic thrombocytopenic purpura: correction of symptoms by recombinant human ADAMTS13. Blood, 119(25): 6128-6135.

[70] Schulze, H. & Shivdasani, R.A. (2005). Mechanisms of thrombopoiesis. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3(8): 1717-1724.

[71] Scully, M., McDonald, V., Cavenagh, J., et al. (2011). A phase 2 study of the safety and efficacy of rituximab with plasma exchange in acute acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood, 118(7):1746-1753.

[72] Sekhon, B., Sekhon, C., Khan, M., Patel, S.J., Singh, I., Singh, A.K. (2003). N-Acetylcysteine protects against injury in a rat model of focal cerebral ischemia. Brain Res, 971(1): 1-8.

[73] Sheffner, A.L., Medler, E.M., Jacobs, L.W., Sarett, H.P. (1964). The in vitro reduction in viscosity of human tracheobronchial secretions by acetylcysteine. Am Rev Respir Dis, 90: 721-729.

[74] Shida, Y., Brown, C., Mewburn, J., Sponagle, K., Lillicrap, D. (2013). Impact of ADAMTS13-mediated regulation of von Willebrand factor multimer profile on hemostasis and VWF clearance. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 11 Suppl 2: 288 [abstract].

[75] Shortt, J., Opat, S.S. & Wood, E.M. (2014). N-Acetylcysteine for thrombotic thrombocytopenic purpura: is a von Willebrand factor-inhibitory dose feasible in vivo? Transfusion, 54(9):2362-2363.

[76] Somerville, R.P.T., Longpre, J.M., Jungers, K.A., et al. (2003). Characterization of ADAMTS-9 and ADAMTS-20 as a distinct ADAMTS subfamily related to Caenorhabditis elegans GON-1. Journal of Biological Chemistry, 278(11): 9503-9513.

[77] South, K., Luken, B.M., Crawley, J.T.B., et al. (2014). Conformational activation of ADAMTS13. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52): 18578-18583.

[78] Spagnuolo, G., D'Anto, V., Cosentino, C., Schmalz, G., Schweikl, H., Rengo, S. (2006). Biomaterials, 27(9): 1803-9.

[79] Sun, Y., Pu, Y., Lu, L., Wang, X.H., Zhang, F., Rao, J.H. (2014). N-acetylcysteine  attenuates reactive-oxygen-species-mediated endoplasmic reticulum stress during liver ischemia-reperfusion injury. World J Gastroenterol, 20(41): 15289-98.

[80] Tersteeg, C., Schiviz, A., De Meyer, S.F., et al. (2015). Potential for Recombinant ADAMTS13 as an effective Therapy for Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology, 35(11): 2336-2342.

[81] Thomas, M.R., de Groot, R., Scully, M.A. & Crawley, J.T.B. (2015). Pathogenicity of Anti-ADAMTS13 Autoantibodies in Acquired Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Ebiomedicine, 2(8): 942-952.

[82] Tsai, H.M. (2010). Pathophysiology of thrombotic thrombocytopenic purpura. International Journal of Hematology, 91(1): 1-19.

[83] Ulrichts, H., Udvardy, M.S., Lenting, P.J., et al. (2006). Shielding of the A1 domain by the D'D3 domains of von Willebrand factor modulates its interaction with platelet glycoprotein Ib-IX-V. Journal of Biological Chemistry, 281(8): 4699-4707.

[84] Ulrichts, H., Silence, K., Schoolmeester, A., et al. (2011). Antithrombotic drug candidate ALX-0081 shows superior preclinical efficacy and safety compared with currently marketed antiplatelet drugs. Blood, 118(3): 757-765.

[85] Vanhoorelbeke, K., Cauwenberghs, N., Vauterin, S., Schlammadinger, A., Mazurier C. & Deckmyn, H. (2000). A reliable and reproducible ELISA method to measure ristocetin cofactor activity of von Willebrand factor. Thrombosis and Haemostasis, 83 (1): 107-113.

[86] Vanhoorelbeke, K. & De Meyer, S.F. (2013). Animal models for thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 11: 2-10.

[87] Wang, A., Liu, F., Dong, N., et al. (2010). Thrombospondin-1 and ADAMTS13 competitively bind to VWF A2 and A3 domains in vitro. Thromb Res, 126(4): e260-e265.

[88] Zhang, Q, Zhou, Y.F., Zhang, C.Z., Zhang, X., Lu, C. & Springer, T.A. (2009). Structural specializations of A2, a force-sensing domain in the ultralarge vascular protein von Willebrand factor. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(23): 9226-9231.

[89] Zheng, X.L., Chung, D., Takayama, T.K., Majerus, E.M., Sadler, J.E. & Fujikawa, K. (2001). Structure of von Willebrand factor-cleaving protease (ADAMTS13), a metalloprotease involved in thrombotic thrombocytopenic purpura. Journal of Biological Chemistry, 276(44): 41059-41063.

[90] Zheng, X.L., Wu, H.M., Shang, D., et al. (2010). Multiple domains of ADAMTS13 are targeted by autoantibodies against ADAMTS13 in patients with acquired idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura. Haematologica-the Hematology Journal, 95(9):1555-1562.

[91] Zhou, Y.F., Eng, E.T., Zhu, J., Lu, C., Walz, T. & Springer, T.A. (2012). Sequence and structure relationships within von Willebrand factor. Blood, 120(2): 449-458.

Download scriptie (8.32 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. Karen Vanhoorelbeke