Smeltloos recycleren vergroent de aluminiumsector

Matthias
Floru

Op het eerste zicht lijkt aluminium een ‘groen’ materiaal. Lichtgewicht aluminium zorgt ervoor dat auto’s en vliegtuigen minder verbruiken. Wat velen echter niet weten, is dat de productie van aluminium zeer veel energie kost. Een kilogram aluminium produceren kost zes keer zoveel energie als een kilogram staal produceren. Nog geen probleem, denken velen dan, jij en ik recycleren onze aluminium drankblikjes immers steevast in de PMD zak. Door het steeds opnieuw gebruiken van datzelfde aluminium hoeft er dus niet veel nieuw aluminium geproduceerd te worden. Maar ook dat is iets te kort door de bocht. Bij de recyclage gaat immers een deel van het aluminium onherroepelijk verloren omdat het oxideert tijdens het hersmelten. Onderzoekers hebben daar een oplossing voor bedacht, die technisch reeds mogelijk is: smeltloos recycleren. Deze thesis onderzoekt of smeltloos recycleren zowel vanuit economisch als ecologisch oogpunt zijn beloftes waar kan maken.

Vooral het smeltloos recycleren van aluminium verspaningsafval is veelbelovend. Dit verspaningsafval, afkomstig van bijvoorbeeld het draaien of frezen van auto-onderdelen, is een schrootfractie waarbij smeltverliezen aanzienlijk zijn. Het is licht en drijft bij het recycleren op het oppervlak van de smelt. Daar oxideert het en zo gaat 10 tot 25% van dat aluminium verloren. Bovendien is het een significante bron van aluminium afval. Gemiddeld is 25% van al het aluminium productieschroot in Europa verspaningsafval. In de vliegtuigbouw wordt zelfs tot 80% van al het gebruikte aluminium verspaand. Door het hersmelten van verspaningsafval gaat in Europa elk jaar meer dan tachtigduizend ton aluminium verloren, een verlies van meer dan 100 miljoen euro. Het wordt dus dringend tijd om de recyclage van verspaningsafval aan te pakken.

Smeltloos recycleren, de oplossing, bestaat uit het reinigen van de spanen die uit productie komen, het samenpersen van de spanen tot een precompact die reeds een dichtheid van 80-90% aluminium bezit en tenslotte het aluminium volledig consolideren en de lucht eruit persen door middel van extrusie of sintertechnieken. Technisch gezien leveren de technieken een volledig gerecycleerd aluminium met een zeer goede sterkte en stijfheid. De KU Leuven testte smeltloos recycleren via warmextrusie en vonkplasmasinteren uit op grote schaal, in samenwerking met een aantal industriële partners. Om te bepalen of we de technieken kunnen valoriseren, behandelt de thesis 3 grote vragen. Eerst bekijkt de thesis of er een potentiële vraag is naar aluminium producten gemaakt uit smeltloos gerecycleerd verspaningsafval. Vervolgens wordt de mogelijke vermindering in ecologische impact door het overschakelen van hersmelten naar smeltloos recycleren onder de loep genomen. Tenslotte onderzoekt de thesis of het ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt interessant is om aan smeltloze recyclage te doen.

Wat blijkt nu? In de bouwsector, goed voor 22% van al het aluminiumgebruik in Europa, is er een enorme vraag naar lichte en sterke extrusieprofielen, wat precies overeenkomt met het resultaat van het smeltloos recycleren van aluminium spanen via warmextrusie. Voor de veelal esthetische toepassingen, bijvoorbeeld in raamprofielen, moet wel nog onderzocht worden hoe het nogal ruwe oppervlak van smeltloos gerecycleerd aluminium, veroorzaakt door het hoge oxidegehalte, nabehandeld kan worden tot een glad oppervlak. Lukt dit, dan boort smeltloos gerecycleerd aluminium een markt aan die de jaarlijkse Europese verspaningsafvalproductie meer dan driemaal overtreft. Dit betekent dat we potentieel naar een Europa zonder smeltverliezen op verspaningsafval kunnen evolueren.

Om de mogelijke vermindering in ecologische impact door het invoeren van smeltloos recycleren op een wetenschappelijke manier te kunnen onderbouwen werd in deze thesis een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Die vergelijkt de ecologische impact van smeltoos recycleren met die van recycleren via hersmelten door middel van een totale impactscore gebaseerd op factoren zoals klimaatopwarming, impact op biodiversiteit of uitputting van grondstoffen. De impact van smeltloze recyclage ligt in een voorzichtig scenario meer dan 60% lager dan de impact van recyclage via hersmelten. In een meer optimistisch scenario is die impact zelfs tot 82% lager. Kijken we naar broeikasgasuitstoot, die we willen verminderen om de klimaatopwarming tegen te gaan, dan ligt die ook ongeveer 60% lager in het voorzichtige scenario. Op Europees niveau betekent dit dat we de equivalente jaarlijkse CO2-uitstoot van 0,5 tot 1 miljoen auto’s kunnen vermijden door verspaningsafval smeltloos te gaan recycleren.

Tot slot, en misschien wel de belangrijkste vraag voor bedrijven die willen omschakelen naar het smeltloos recycleren van aluminium verspaningsafval, is er de vraag of er wel iets mee te verdienen valt. Kostgewijs werd de operationele kost van het recycleren via hersmelten vergeleken met de kost van smeltloos recycleren in 3 scenario’s: de ‘ambachtelijke’ testopstelling, batchgewijze productie met machines en een volautomatische productielijn. Hoewel de twee eerste scenario’s duurder zijn dan recyclage via hersmelten, is volautomatische smeltloze recyclage wel 15% goedkoper. De lagere kost is vooral te danken aan het vermijden van metaalverliezen.

De analyse van de thesis maakt duidelijk dat het de moeite waard is om een volautomatische productielijn te ontwikkelen voor smeltloze recyclage. De eerste stappen daarvoor zijn reeds gezet. Een Duits bedrijf kan de automatische reinigingslijn voor de spanen leveren. Stansz, een Nederlands bedrijf, gelooft dat het een automatische precompactiepers kan ontwikkelen. Het aluminiumrecyclagebedrijf E-Max produceerde in samenerking met de KU Leuven  een eerste smeltloos gerecycleerd profiel op zijn extrusiepersen. Een eerste klant heeft reeds interesse getoond voor de profielen.

Smeltloze recyclage heeft alles in zich om geadopteerd te worden door de Europese aluminiumindustrie. Er is een markt voor de resulterende extrusieprofielen en ecologisch gezien kan het enorm veel impact vermijden door de lagere broeikasgasuitstoot en het vermijden van aluminiumverliezen. De kost van deze techniek is lager dan de huidige technieken, mits het opzetten van een volautomatische lijn. De KU Leuven, samen met betrokken bedrijfspartners, zal nu verder gaan om de laatste technische problemen op te lossen en die voorgestelde volautomatische lijn waar te maken. Over enkele jaren zullen we met trots kunnen zeggen dat aluminium een steeds groener metaal wordt, en dit met dank aan de Belgen.

Bibliografie

AAM a. The Automotive Aluminium Manual - Products – Extruded products. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 4 Apr. 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2012/01/AAM-Product…;.

AAM b. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Chassis&suspension – Suspension parts. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 21 Mar. 2016. < http://european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/11/AAM-Application…;.

AAM c. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Chassis&suspension – Steering system. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/11/AAM-Applica…;.

AAM d. The Automotive Aluminium Manual - Applications - Power Train - Heat exchangers. rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 27 Feb. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/11/AAM-Applica…;.

AAM e. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Chassis&Suspension – Brake-system. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/11/AAM-Applica… >.

AAM f. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Car body – Hang-on parts. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/12/3_AAM_Hang-…;.

AAM g. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Car body – Roof and trim. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/12/5_6_AAM_Roo…;.

AAM h. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Car body – Body structures. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/12/1_AAM_Body-…;.

AAM i. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Car body – Body components. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/12/2_AAM_Body-…;.

AAM j. The Automotive Aluminium Manual - Applications - Power Train - Heat Shields. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 27 Feb. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/11/AAM-Applica…;.

AAM k. The Automotive Aluminium Manual - Applications – Car body – Interior and other applications. Rep. European Aluminium Association, 2011. Web. 28 Feb. 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/12/7_AAM_Inter…;.

ACEA, Car. "Cars, Trucks & The Environment." European Automobile Manufacturers Association, 01 Dec. 2009. Web. 16 May 2016. <https://www.acea.be/uploads/publications/20100309_Brochure_Cars_Trucks_…;.

Aizawa, Tatsuhiko, Tachai Luangvaranunt, and Katsuyoshi Kondoh. "Environmentally Benign Manufacturing and Material Processing Toward Dematerialization. Solid State Recycling of Recyclable Aluminum Wastes with In-Process Microstructure Control." Materials Transactions 43.3 (2002): 315-21. Web.

Allwood, Julian M., Jonathan M. Cullen, and Mark A. Carruth. Sustainable Materials: With Both Eyes Open. Cambridge: UIT Cambridge, 2012. Print.

AluMATTER a | Aluminium | Automotive. University of Liverpool, European Aluminium Association, 2001. Web. 28 Feb. 2016. <http://aluminium.matter.org.uk/content/html/eng/default.asp?catid=7&pag…;.

AluMATTER a | Materials Science & Engineering | Physical properties | Property comparisons | Thermal and Electrical Conductivity – a Comparison. University of Liverpool, European Aluminium Association, 2001. Web. 23 Mar. 2016. <http://aluminium.matter.org.uk/content/html/eng/default.asp?catid=162&p…;.

AluMATTER b | Materials Science & Engineering | Case Studies | Overhead Cables. University of Liverpool, European Aluminium Association, 2001. Web. 23 Mar. 2016. <http://aluminium.matter.org.uk/content/html/eng/default.asp?catid=164&p…;.

Aluminium Centrum. "Verspanen Van Aluminium." Aluminium Infoblad (2002): n. pag. Print.

Anilchandra, A.r., and M.k. Surappa. "Influence of Tool Rake Angle on the Quality of Pure Magnesium Chip-consolidated Product." Journal of Materials Processing Technology 210.3 (2010): 423-28. Web.

Anilchandra, A.r., and M.k. Surappa. "Microstructure and Damping Behaviour of Consolidated Magnesium Chips." Materials Science and Engineering: A 542 (2012): 94-103. Web.

Anilchandra, A.r., and M.k. Surappa. "Microstructure and Tensile Properties of Consolidated Magnesium Chips." Materials Science and Engineering: A 560 (2013): 759-66. Web.

Anilchandra, Adamane R., Ritwik Basu, Indradev Samajdar, and Mirle K. Surappa. "Microstructure and Compression Behavior of Chip Consolidated Magnesium." Journal of Materials Research J. Mater. Res. 27.04 (2012): 709-19. Web.

Art. 32bis, 3.2 KB 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968.

ASSuRe. Aanvraagdocument MIP-ICON Projectoproep 2014. Tech. Leuven: n.p., 2014. Print.

Behnagh, Reza Abdi, Ninggang Shen, Mohammad Ali Ansari, Morteza Narvan, Mohammad Kazem Besharati Givi, and Hongtao Ding. "Experimental Analysis and Microstructure Modeling of Friction Stir Extrusion of Magnesium Chips." Journal of Manufacturing Science and Engineering J. Manuf. Sci. Eng 138.4 (2015): 041008. Web.

Behnagh, Reza Abdi, Ramezanali Mahdavinejad, Amin Yavari, Masoud Abdollahi, and Morteza Narvan. "Production of Wire From AA7277 Aluminum Chips via Friction-Stir Extrusion (FSE)." Metall and Materi Trans B Metallurgical and Materials Transactions B 45.4 (2014): 1484-489. Web.

Behrens, Bernd-Arno, Conrad Frischkorn, and Martin Bonhage. "Reprocessing of AW2007, AW6082 and AW7075 Aluminium Chips by Using Sintering and Forging Operations." Prod. Eng. Res. Devel. Production Engineering 8.4 (2014): 443-51. Web.

Bertram, Marlen, Kurt Buxmann, and Peter Furrer. "Analysis of Greenhouse Gas Emissions Related to Aluminium Transport Applications." Int J Life Cycle Assess The International Journal of Life Cycle Assessment 14.S1 (2009): 62-69. Web.

Bertram, Marlen. "European Mass Flow Model." International Aluminium Institute, 2014. Web. 09 Dec. 2015. <http://www.world-aluminium.org/publications/&gt;.

Bogaert, Geert, Anthony Callens, Bert Gielen, Dirk Le Roy, and Karl Van Biervliet. Evaluatie Van Het Reductiepotentieel Voor VOS-emissies Naar Het Compartiment Lucht En De Problematiek Van De Implementatie Van De Europese Richtlijn 99/13/EG in De Sector Van De Metaalontvetting En De Oppervlaktereiniging in Vlaanderen. Rep. no. AMINAL/MNB/TWOL2000/mjp2000-a10-opp. AMINAL, 13 Dec. 2002. Web. 16 May 2016. <http://www.lne.be/themas/luchtverontreiniging/informatie-studies/Eindra…;.

Boin, U.M.J.; Bertram, M. Melting standardized aluminium scrap: A mass balance model for Europe. J. Met. Mater. Soc. 2005, 57, 26–33.

Bonnyns, Niko. Telefoongesprek. +32 (0)497434082. 25 mei 2016.

C.S. Sharma, T. Nakagawa, N. Takenaka." Recent Development in the Recycling of Machining Swarfs by Sintering and Powder Forging." CIRP Annals Manufacturing Technology 26.1 (1977): 121–125.

Canakci, Aykut, and Temel Varol. "Microstructure and Properties of AA7075/Al–SiC Composites Fabricated Using Powder Metallurgy and Hot Pressing."Powder Technology 268 (2014): 72-79. Web.

Chiba, Ryoichi, and Morihiro Yoshimura. "Solid-state Recycling of Aluminium Alloy Swarf into C-channel by Hot Extrusion." Journal of Manufacturing Processes 17 (2015): 1-8. Web.

Chiba, Ryoichi, Tamon Nakamura, and Mitsutoshi Kuroda. "Solid-state Recycling of Aluminium Alloy Swarf through Cold Profile Extrusion and Cold Rolling." Journal of Materials Processing Technology 211.11 (2011): 1878-887. Web.

Chino, Yasumasa, Mamoru Mabuchi, Hajime Iwasaki, Atsushi Yamamoto, and Harushige Tsubakino. "Tensile Properties and Blow Forming of 5083 Aluminum Alloy Recycled by Solid-State Recycling." Materials Transactions 45.8 (2004): 2509-515. Web.

Chino, Yasumasa, Mamoru Mabuchi, Satoshi Otsuka, Koji Shimojima, Hiroyuki Hosokawa, Yasuo Yamada, Cui’E Wen, and Hajime Iwasaki. "Corrosion and Mechanical Properties of Recycled 5083 Aluminum Alloy by Solid State Recycling." Materials Transactions 44.7 (2003): 1284-289. Web.

Chino, Yasumasa, T. Furuta, M. Hakamada, and M. Mabuchi. "Fatigue Behavior of AZ31 Magnesium Alloy Produced by Solid-state Recycling." J Mater Sci Journal of Materials Science 41.11 (2006): 3229-232. Web.

Chino, Yasumasa, Tetsuji Hoshika, and Mamoru Mabuchi. "Mechanical and Corrosion Properties of AZ31 Magnesium Alloy Repeatedly Recycled by Hot Extrusion." Materials Transactions 47.4 (2006): 1040-046. Web.

Chino, Yasumasa, Tetsuji Hoshika, Jae-Seol Lee, and Mamoru Mabuchi. "Mechanical Properties of AZ31 Mg Alloy Recycled by Severe Deformation."Journal of Materials Research J. Mater. Res. 21.03 (2006): 754-60. Web.

Chmura, W., and Z. Gronostajski. "Bearing Composites Made from Aluminium and Aluminium Bronze Chips." Journal of Materials Processing Technology 178.1-3 (2006): 188-93. Web.

Cooper, Daniel R., and Julian M. Allwood. "Reusing Steel and Aluminum Components at End of Product Life." Environmental Science & Technology Environ. Sci. Technol. (2012): 120827111245009. Web.

Cui, Jirang, Anne Kvithyld, and Hans Roven. "Degreasing of Aluminium Turnings and Implications for Solid-State Recycling." Minerals, Metals and Materials Society/AIME, 420 Commonwealth Dr., P. O. Box 430 Warrendale PA 15086 USA.[np]. 14-18 Feb (2010).

De Roovere, Helmut. E-mail. helmut@robojob.be. 23 mei 2016.

De Vlieger, I., L. Schrooter, L. Pelckmans, and L. Int Panis. 80 Km/h Maatregel Voor Vrachtwagens Wetenschappelijke Screening Van Het Effect Op De Uitstoot Van CO 2 En Schadelijke Emissies. Rep. no. 051662. VITO, Oct. 2005. Web. 30 Apr. 2016. <http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/persberichten/80-studie03.pdf&gt;.

Dhokia, V., A. Shokrani, D. Correa Paulino, and S. T. Newman. "Effect of Cryogenic Cooling on the Surface Quality and Tool Wear in End Milling 6061-T6 Aluminium." 22nd International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (2012): n. pag. University of Bath. Web.

Dow. "Chemical Leasing." CHEMAWARE™ Sharing Knowledge. The Dow Chemical Company, 2016. Web. 29 May 2016. <http://www.dow.com/safechem/eu/en/chemaware/sustain/chemleasing.htm&gt;.

Ducker Research. EAA Aluminium Penetration in Cars Final Report. Michigan: Ducker Worldwide LLC, 2012.

Duflou, Joost R., A. Erman Tekkaya, Matthias Haase, Torgeir Welo, Kim Vanmeensel, Karel Kellens, Wim Dewulf, and Dimos Paraskevas. "Environmental Assessment of Solid State Recycling Routes for Aluminium Alloys: Can Solid State Processes Significantly Reduce the Environmental Impact of Aluminium Recycling?" CIRP Annals - Manufacturing Technology 64.1 (2015): 37-40. Web.

EAA. "Duurzaamheid Van Aluminium in Gebouwen." European Aluminium Association, n.d. Web. 5 Apr. 2016. <http://www.european-aluminium.eu/publications-building/&gt;.

EAA. Aluminium in commercial vehicles. European Aluminium Association, 2011. Web. 9 March 2016. < http://www.european-aluminium.eu/wp-content/uploads/2011/10/Aluminium-i…;.

EAA. Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. European Aluminium  Association, 2008.

EAA. Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. European Aluminium  Association, 2008.

EAA. Environmental Profile Report for the European Aluminium Industry. European Aluminium  Association, 2013.

EAA. Sustainability of The European Aluminium Industry 2010 (2010): European Aluminium Association. Web. 30 Mar. 2016. <http://european-aluminium.eu/pdf/2010_Sustainability_of_the_European_al…;.

Ecoinvent (2013) Ecoinvent Database v3, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, Switzerland. Available at: http://www.ecoinvent.ch/.

Edalati, Kaveh, Yoshihiko Yokoyama, and Zenji Horita. "High-Pressure Torsion of Machining Chips and Bulk Discs of Amorphous Zr50Cu30Al10Ni10."Materials Transactions 51.1 (2010): 23-26. Web.

El Aal, Mohamed Ibrahim Abd, Eun Yoo Yoon, and Hyoung Seop Kim. "Recycling of AlSi8Cu3 Alloy Chips via High Pressure Torsion." Materials Science and Engineering: A 560 (2013): 121-28. Web.

European Commission. "Reducing CO2 Emissions from Passenger Cars."Climate Action. 13 May 2016. Web. 16 May 2016. <http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/index_en.htm…;.

Eurostat. "Estimated Hourly Labour Costs, 2014." Statistics Explained. 15 Apr. 2015. Web. 14 Apr. 2016. <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Estima…;.

Fogagnolo, J.b, E.m Ruiz-Navas, M.a Simón, and M.a Martinez. "Recycling of Aluminium Alloy and Aluminium Matrix Composite Chips by Pressing and Hot Extrusion." Journal of Materials Processing Technology 143-144 (2003): 792-95. Web.

Frees, Niels. "Crediting Aluminium Recycling in LCA by Demand or by Disposal."Int J Life Cycle Assess The International Journal of Life Cycle Assessment13.3 (2007): 212-18. Web.

Goedkoop M.J., Heijungs R, Huijbregts M., De Schryver A.;Struijs J., Van Zelm R, “ReCiPe 2008, A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level”; First edition Report I: Characterisation; 6 January 2009. Web. 2 Apr. 2016 <http://www.lcia-recipe.net&gt;.

Google. Google Maps. N.p., 2016. Web. 30 Apr. 2016. <https://www.google.be/maps&gt;.

Graff, LLoyd. "Shop Doc - Chips." Today's Machining World. N.p., Oct. 2005. Web. 24 May 2016. <http://todaysmachiningworld.com/magazine/shop-doc-chips/&gt;.

Graham, Don, Dave Huddle, and Dennis McNamara. "Machining Dry Is Worth A Try." Modern Machine Shop. N.p., 10 Jan. 2003. Web. 5 May 2016. <http://www.mmsonline.com/articles/machining-dry-is-worth-a-try&gt;.

Gronostajski, J., and A. Matuszak. "The Recycling of Metals by Plastic Deformation: An Example of Recycling of Aluminium and Its Alloys Chips." Journal of Materials Processing Technology 92-93 (1999): 35-41. Web.

Gronostajski, J., H. Marciniak, and A. Matuszak. "New Methods of Aluminium and Aluminium-alloy Chips Recycling." Journal of Materials Processing Technology 106.1-3 (2000): 34-39. Web.

Gronostajski, J., W. Chmura, and Z. Gronostajski. "Bearing Materials Obtained by Recycling of Aluminium and Aluminium Bronze Chips."Journal of Materials Processing Technology 125-126 (2002): 483-90. Web.

Gronostajski, J.z., H. Marciniak, A. Matuszak, and M. Samuel. "Aluminium–ferro-chromium Composites Produced by Recycling of Chips." Journal of Materials Processing Technology 119.1-3 (2001): 251-56. Web.

Gronostajski, J.z., H. Marciniak, and A. Matuszak. "Production of Composites on the Base of AlCu4 Alloy Chips." Journal of Materials Processing Technology 60.1-4 (1996): 719-22. Web.

Gronostajski, J.z., J.w. Kaczmar, H. Marciniak, and A. Matuszak. "Direct Recycling of Aluminium Chips into Extruded Products." Journal of Materials Processing Technology 64.1-3 (1997): 149-56. Web.

Güley, V. Recycling of Aluminium by Hot Extrusion. Thesis. TU Dortmund, 2014. Aachen: Shaker Verlag, 2014. Print.

Güley, V., A. Güzel, A. Jäger, N. Ben Khalifa, A.e. Tekkaya, and W.z. Misiolek. "Effect of Die Design on the Welding Quality during Solid State Recycling of AA6060 Chips by Hot Extrusion." Materials Science and Engineering: A 574 (2013): 163-75. Web.

Güley, V., N. Ben Khalifa, and A. E. Tekkaya. "Direct Recycling of 1050 Aluminum Alloy Scrap Material Mixed with 6060 Aluminum Alloy Chips by Hot Extrusion." International Journal of Material Forming Int J Mater Form 3.S1 (2010): 853-56. Web.

Haase, M., N. Ben Khalifa, A.e. Tekkaya, and W.z. Misiolek. "Improving Mechanical Properties of Chip-based Aluminum Extrudates by Integrated Extrusion and Equal Channel Angular Pressing (iECAP)."Materials Science and Engineering: A 539 (2012): 194-204. Web.

Haase, Matthias, and A. Erman Tekkaya. "Cold Extrusion of Hot Extruded Aluminum Chips." Journal of Materials Processing Technology 217 (2015): 356-67. Web.

Haase, Matthias, and Nooman Ben Khalifa. "Chip Extrusion with Integrated Equal Channel Angular Pressing." 60 Excellent Inventions in Metal Forming(2015): 261-66. Web.

Hatayama, Hiroki, Ichiro Daigo, Yasunari Matsuno, and Yoshihiro Adachi. "Evolution of Aluminum Recycling Initiated by the Introduction of Next-generation Vehicles and Scrap Sorting Technology." Resources, Conservation and Recycling 66 (2012): 8-14. Web.

Henly, Anna. "Conform - Continuous Extrusion of Powder Products." Metal Powder Report 46.4 (1991): 44-47. Web.

Hosseini, A., E. Azarsa, B. Davoodi, and Y. Ardahani. "Effect of Process Parameters on the Physical Properties of Wires Produced by Friction Extrusion Method." International Journal of Advances in Engineering & Technology 3.1 (2012): 592-97. Web.

Hu, Mao-Liang, Ze-Sheng Ji, and Xiao-Yu Chen. "Effect of Extrusion Ratio on Microstructure and Mechanical Properties of AZ91D Magnesium Alloy Recycled from Scraps by Hot Extrusion." Transactions of Nonferrous Metals Society of China 20.6 (2010): 987-91. Web.

Hu, Maoliang, Zesheng Ji, Xiaoyu Chen, and Zhenkao Zhang. "Effect of Chip Size on Mechanical Property and Microstructure of AZ91D Magnesium Alloy Prepared by Solid State Recycling." Materials Characterization 59.4 (2008): 385-89. Web.

Impens, Yves. "Berekening Kostprijs Wegverkeer." Studiedienst Van De Vlaamse Regering, 25 Sept. 2004. Web. 26 Apr. 2016. <http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2004-09-25-kostprijswegver…;.

Index Mundi. "Aluminum Monthly Price - Euro per Metric Ton." 12 Apr. 2016. Web. 12 Apr. 2015. <http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=aluminum&months=60¤cy=eur>.

ISO 14040: 2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework 17 Dec. 2015. Web. 2 Apr. 2016 <http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csn…;.

ISO 14044: 2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework 17 Dec. 2015. Web. 2 Apr. 2016 < http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csn…;.

Ji, Z.s., L.h. Wen, and X.l. Li. "Mechanical Properties and Fracture Behavior of Mg–2.4Nd–0.6Zn–0.6Zr Alloys Fabricated by Solid Recycling Process." Journal of Materials Processing Technology 209.4 (2009): 2128-134. Web.

Kačmarčik, Igor, Tomaž Pepelnjak, and Miroslav Plančak. "Solid state recycling by cold compression of Al-alloy chips." Journal for Technology of Plasticity 37.1 (2012).

Kanegsberg, Barbara. "Washing, Rinsing, and Drying." Metal Finishing 103.9 (2005): 8-14. Web.

Katsas, Stavros, Richard Dashwood, Graham Todd, Martin Jackson, and Roger Grimes. "Characterisation of Conform™ and Conventionally Extruded Al–4Mg–1Zr. Effect of Extrusion Route on Superplasticity." J Mater Sci Journal of Materials Science 45.15 (2010): 4188-195. Web.

Kočiško, Róbert, Róbert Bidulský, Lukáš Dragošek, and Milan Škrobian. "Various Possibilities Of The Hot Extrusion In Aluminum Chips Processing." Acta Metallurgica Slovaca Acta Metall. Slovaca 20.3 (2014): n. pag. Web.

Koffler, Christoph, and Julia Florin. "Tackling the Downcycling Issue—A Revised Approach to Value-Corrected Substitution in Life Cycle Assessment of Aluminum (VCS 2.0)." Sustainability 5.11 (2013): 4546-560. Web.

Kouam, J., V. Songmene, M. Balazinski and P. Hendrick. Dry, Semi-Dry and Wet Machining of 6061-T6 Aluminium Alloy, Aluminium Alloys - New Trends in Fabrication and Applications, Prof. Zaki Ahmad (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/51351 (2012). <http://www.intechopen.com/books/aluminium-alloys-new-trends-in-fabricat…;

Kuhn, Anselm T. "Is It Clean? Testing for Cleanliness of Metal Surfaces." Metal Finishing 91.9 (1993): 25-31. Web.

Kuhn, Anselm. "Determining Whether a Metal Surface Is Really Clean." Metal Finishing 103.9 (2005): 16-21. Web.

Lee, J. S., Y. Chino, H. Hosokawa, K. Shimojima, Y. Yamada, and M. Mabuchi. "Deformation Characteristics at Elevated Temperature in Recycled 5083 Aluminum Alloy by Solid State Recycling." Materials Transactions 46.12 (2005): 2637-640. Web.

Letsrecycle. "Non-ferrous metal prices 2016." Environment Media Group, 2016. Web. 12 Apr. 2016. < http://www.letsrecycle.com/prices/metals/non-ferrous-metal-prices/non-f…;.

Li, Dong-Hua, Mao-Liang Hu, Hai-Bo Wang, and Wang-An Zhao. "Low Temperature Mechanical Property of AZ91D Magnesium Alloy Fabricated by Solid Recycling Process from Recycled Scraps."Transactions of Nonferrous Metals Society of China 21.6 (2011): 1234-240. Web.

Li, X., W. Tang, A.p. Reynolds, W.a. Tayon, and C.a. Brice. "Strain and Texture in Friction Extrusion of Aluminum Wire." Journal of Materials Processing Technology 229 (2016): 191-98. Web.

Limère, Veronique. "Work Measurement." Master of Science in Engineering. Ghent University, Ghent. 2013. Lecture.

Luangvaranunt, Tachai, Katsuyoshi Kondoh, and Tatsuhiko Aizawa. "A Novel Process to Form Al-12 Mass%Si Bulk Material from Machined Chips Using Bulk Mechanical Alloying." Materials Transactions 43.5 (2002): 1178-182. Web.

Lubriserv. "Briquetting Presses." N.p., 2016. Web. 13 May 2016. <http://www.lubriserv.com/swarf-processing/briquetting-presses/&gt;.

Luo, P., D.t. Mcdonald, S. Palanisamy, M.s. Dargusch, and K. Xia. "Ultrafine-grained Pure Ti Recycled by Equal Channel Angular Pressing with High Strength and Good Ductility." Journal of Materials Processing Technology 213.3 (2013): 469-76. Web.

Luo, P., D.t. Mcdonald, S.m. Zhu, S. Palanisamy, M.s. Dargusch, and K. Xia. "Analysis of Microstructure and Strengthening in Pure Titanium Recycled from Machining Chips by Equal Channel Angular Pressing Using Electron Backscatter Diffraction." Materials Science and Engineering: A 538 (2012): 252-58. Web.

Luo, P., D.t. Mcdonald, W. Xu, S. Palanisamy, M.s. Dargusch, and K. Xia. "A Modified Hall–Petch Relationship in Ultrafine-grained Titanium Recycled from Chips by Equal Channel Angular Pressing." Scripta Materialia 66.10 (2012): 785-88. Web.

Luo, P., H. Xie, M. Paladugu, S. Palanisamy, M. S. Dargusch, and K. Xia. "Recycling of Titanium Machining Chips by Severe Plastic Deformation Consolidation." J Mater Sci Journal of Materials Science 45.17 (2010): 4606-612. Web.

Mabuchi, Mamoru, Kohei Kubota, and Kenji Higashi. "New Recycling Process by Extrusion for Machined Chips of AZ91 Magnesium and Mechanical Properties of Extruded Bars." Materials Transactions, JIM36.10 (1995): 1249-254. Web.

Madanchi, Nadine, Denis Kurle, Marius Winter, Sebastian Thiede, and Christoph Herrmann. "Energy Efficient Process Chain: The Impact of Cutting Fluid Strategies." Procedia CIRP 29 (2015): 360-65. Web.

Mcdonald, D. T., E. W. Lui, S. Palanisamy, M. S. Dargusch, and K. Xia. "Achieving Superior Strength and Ductility in Ti-6Al-4V Recycled from Machining Chips by Equal Channel Angular Pressing." Metall and Mat Trans A Metallurgical and Materials Transactions A 45.9 (2014): 4089-102. Web.

Mcdonald, D.t., Peng Luo, Suresh Palanisamy, Matthew S. Dargusch, and K. Xia. "Ti-6Al-4V Recycled from Machining Chips by Equal Channel Angular Pressing." KEM Key Engineering Materials 520 (2012): 295-300. Web.

McMillan, Colin Alexander. "Modeling Temporal Aluminium Material Flows and Greenhouse Gas Emissions to Evaluate Metals Recycling Allocation in Life Cycle Assessment." Diss. U of Michigan, 2011. Print.

MCRMA. "Metal Wall Systems Design Guide." MCRMA Technical Paper No. 5 (2004): The Metal Cladding & Roofing Manufacturers Association Ltd. Web. 17 Mar. 2016. <http://mcrma.co.uk/wp-content/uploads/2015/08/MCRMA-TP5.pdf&gt;.

MetalBulletin. "MB non-ferrous scrap and foundry ingot price changes." 2016. Web. 12 Apr. 2016. <http://www.metalbulletin.com/Article/3501379/Non-Ferrous/MB-NON-FERROUS…;.

Miao, Jiao, Bing Ye, Qudong Wang, and Tao Peng. "Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Mg–10Gd–2Y–0.5Zr Alloy by Hot Extrusion Solid-state Recycling." Journal of Alloys and Compounds 561 (2013): 184-92. Web.

Milford, Rachel L., Julian M. Allwood, and Jonathan M. Cullen. "Assessing the Potential of Yield Improvements, through Process Scrap Reduction, for Energy and CO2 Abatement in the Steel and Aluminium Sectors."Resources, Conservation and Recycling 55.12 (2011): 1185-195. Web.

Misiolek, Wojciech Z., Matthias Haase, Nooman Ben Khalifa, A. Erman Tekkaya, and Matthias Kleiner. "High Quality Extrudates from Aluminum Chips by New Billet Compaction and Deformation Routes." CIRP Annals - Manufacturing Technology 61.1 (2012): 239-42. Web.

Modaresi, Roja, and Daniel B. Müller. "The Role of Automobiles for the Future of Aluminum Recycling." Environmental Science & Technology Environ. Sci. Technol. 46.16 (2012): 8587-594. Web.

Murugappan, Shanmugam, Sanjivi Arul, and Surendran K. Narayanan. "An Experimental Study on Turning of AL6063 under Cryogenic Pre Cooled Condition." Procedia CIRP 35 (2015): 61-66. Web.

Nakanishi, M., et al. "Tensile properties of the ZK60 magnesium alloy produced by hot extrusion of machined chip." Journal of materials science letters 17.23 (1998): 2003-2005.

National Conveyors Company. "Briquetting of metal chips" N.p., 2015. Web. 13 May 2016. <http://www.nationalconveyors.com/Metal-Chip-Briquetters&gt;.

National Conveyors Company. "National Conveyors Vari Screen® Adjustable Bowl Metal Chip Wringer/Centrifuge." N.p., 2015. Web. 13 May 2016. <http://www.nationalconveyors.com/Vari-Screen-Adjustable-Bowl&gt;.

Nederman. Horizontal Swarf Centrifuges Type HD. Tech. no. 15000 4. N.p., 16 Feb. 2012. Web. 13 May 2016. <http://www.nederman.com/products/material-handling-and-separation/chip-…;.

Oudijzer Prijs. "Prijs Oud Ijzer En Dagprijzen Oude Metalen | Oudijzer-prijs.com."12 Apr. 2016. Web. 12 Apr. 2016. <http://oudijzer-prijs.com/dag-prijs/&gt;.

OVAM. "Materialenscan." Vlaams Materialenprogramma. Agentschap Ondernemen En Innoveren, 2015. Web. 29 May 2016. <http://www.materialenscan.be/&gt;.

Pantke, K., V. Güley, D. Biermann, and A. E. Tekkaya. "Aluminum Scrap Recycling Without Melting." Future Trends in Production Engineering(2012): 373-77. Web.

Paraskevas, Dimos, Karel Kellens, Renaldi, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou. "Sustainable Metal Management and Recycling Loops: Life Cycle Assessment for Aluminium Recycling Strategies." Re-engineering Manufacturing for Sustainability (2013): 403-08. Web.

Paraskevas, Dimos, Karel Kellens, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou. "Environmental Modelling of Aluminium Recycling: A Life Cycle Assessment Tool for Sustainable Metal Management." Journal of Cleaner Production105 (2015): 357-70. Web.

Paraskevas, Dimos, Karel Kellens, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou. "Environmental Modelling of Aluminium Recycling: A Life Cycle Assessment Tool for Sustainable Metal Management." Journal of Cleaner Production105 (2015): 357-70. Web.

Paraskevas, Dimos, Kim Vanmeensel, Jef Vleugels, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou. "Solid State Recycling of Aluminium Sheet Scrap by Means of Spark Plasma Sintering." KEM Key Engineering Materials 639 (2015): 493-98. Web.

Paraskevas, Dimos, Kim Vanmeensel, Jef Vleugels, Wim Dewulf, and Joost R. Duflou. "The Use of Spark Plasma Sintering to Fabricate a Two-phase Material from Blended Aluminium Alloy Scrap and Gas Atomized Powder." Procedia CIRP 26 (2015): 455-60. Web.

Paraskevas, Dimos, Kim Vanmeensel, Jef Vleugels, Wim Dewulf, Yelin Deng, and Joost Duflou. "Spark Plasma Sintering As a Solid-State Recycling Technique: The Case of Aluminum Alloy Scrap Consolidation." Materials 7.8 (2014): 5664-687. Web.

Peng, T., Q.d. Wang, and J.b. Lin. "Microstructure and Mechanical Properties of Mg–10Gd–2Y–0.5Zr Alloy Recycled by Cyclic Extrusion Compression." Materials Science and Engineering: A 516.1-2 (2009): 23-30. Web.

Peng, T., Q.d. Wang, M.p. Liu, J. Zheng, and J.b. Lin. "An Optimization Approach for Hot Compaction Technology of Mg–10Gd–2Y–0.5Zr Alloy during Solid-state Recycling." Powder Technology 194.1-2 (2009): 142-48. Web.

Peng, Tao, Qudong Wang, Jinbao Lin, Manping Liu, and Hans J. Roven. "Microstructure and Enhanced Mechanical Properties of an Mg–10Gd–2Y–0.5Zr Alloy Processed by Cyclic Extrusion and Compression." Materials Science and Engineering: A 528.3 (2011): 1143-148. Web.

Peng, Tao, Qudong Wang, York Han, Jiang Zheng, and Wei Guo. "Microstructure and High Tensile Strength of Mg–10Gd–2Y–0.5Zr Alloy by Solid-state Recycling." Materials Science and Engineering: A 528.2 (2010): 715-20. Web.

Plan C. "Take Back Chemicals." Plan C Cases in België. 13 Jan. 2016. Web. 29 May 2016. <http://www.plan-c.eu/nl/cases-in-belgie/case-detail/take-back-chemicals…;.

Plessers, Frank. "Economic & Environmental Assessment and Optimization of Recycling Scenarios for IT Equipment in Developing Countries." Thesis. KU Leuven, 2013. Print.

Raman, Vincent. Telefoongesprek. +32 (0)475 232854. 13 mei 2016.

RUF. Briquetting. Melting. Adding Value. Publication. RUF Briquetting Systems, n.d. Web. 13 May 2016. <http://www.brikettieren.de/fileadmin/Downloads/Produktflyer/Giesserei/R…;.

Samuel, M. "A New Technique for Recycling Aluminium Scrap." Journal of Materials Processing Technology 135.1 (2003): 117-24. Web.

Scrap Monster. "Europe Scrap Metal Prices." 12 Apr. 2016. Web. 12 Apr. 2016. <http://www.scrapmonster.com/european-scrap-prices&gt;.

Shahrom, Mohamad Syahmi, Ahmad Razlan Yusoff, and Mohd Amri Lajis. "Taguchi Method Approach for Recyling Chip Waste from Machining Aluminum (AA6061) Using Hot Press Forging Process." AMR Advanced Materials Research 845 (2013): 637-41. Web.

Sharifzadeh, Mohammad, Mohammad Ali Ansari, Morteza Narvan, Reza Abdi Behnagh, Alireza Araee, and Mohammad Kazem Besharati Givi. "Evaluation of Wear and Corrosion Resistance of Pure Mg Wire Produced by Friction Stir Extrusion." Transactions of Nonferrous Metals Society of China 25.6 (2015): 1847-855. Web.

Sherafat, Z., M.h. Paydar, and R. Ebrahimi. "Fabrication of Al7075/Al, Two Phase Material, by Recycling Al7075 Alloy Chips Using Powder Metallurgy Route." Journal of Alloys and Compounds 487.1-2 (2009): 395-99. Web.

Sherafat, Z., M.h. Paydar, R. Ebrahimi, and S. Sohrabi. "Mechanical Properties and Deformation Behavior of Al/Al7075, Two-phase Material." Journal of Alloys and Compounds 502.1 (2010): 123-26. Web.

Shigematsu, Ichinori, Kazutaka Suzuki, Tsunemichi Imai, Yong-Jai Kwon, and Naobumi Saito. "Friction Stir Welding of Recycled A6061 Aluminum Plates Fabricated by Hot-extrusion of Machined Chips." J Mater Sci Journal of Materials Science 40.11 (2005): 2971-974. Web.

Sijpersma, Wietse. Telefoongesprek. +31 (0) 512  820 026. 23 mei 2016.

Skillingberg, Michael. "Aluminum Applications in the Rail Industry." Light Metal Age (2007): The Aluminium Association. Web. 15 Mar. 2016.

Sreejith, P.s. "Machining of 6061 Aluminium Alloy with MQL, Dry and Flooded Lubricant Conditions." Materials Letters 62.2 (2008): 276-78. Web.

Stadelmann, Claudia. "Extrusion von Metallpulven durch kontinuierliches Pulverstrangpressen." Ph.d. thesis. Der Technischen Fakultat der Universitat Erlangen - Nurnberg, 2009. Web.

Stansz BV. "Briketteerpersen." Stansz Environment Systems, 2015. Web. 26 Apr. 2016. <http://www.stansz.nl/nl/producten/briketteerpersen&gt;.

Starke, E.a., and J.t. Staley. "Application of Modern Aluminum Alloys to Aircraft."Progress in Aerospace Sciences 32.2-3 (1996): 131-72. Web.

Stern, M., 1945. U.S. Patent 2,391,752.

Suzuki, Kazutaka, Xin Sheng Huang, Akira Watazu, Ichinori Shigematsu, and Naobumi Saito. "Recycling of 6061 Aluminum Alloy Cutting Chips Using Hot Extrusion and Hot Rolling." Materials Science Forum Eco-Materials Processing and Design VIII (2007): 443-46. Web.

Takahashi, Toshiro, Toshihiro Nagano, Katsuhiko Nagamura, and Masaru Kikuchi. Method of Manufacturing Extruded Structural Profiles from Aluminium Based Metal Scraps. Riken Keikinzoku Kogyo Kabushiki Kaishi, assignee. Patent 4028795. 14 June 1977. Print.

Tang, W., and A.p. Reynolds. "Production of Wire via Friction Extrusion of Aluminum Alloy Machining Chips." Journal of Materials Processing Technology 210.15 (2010): 2231-237. Web.

Tekkaya, A.e., M. Schikorra, D. Becker, D. Biermann, N. Hammer, and K. Pantke. "Hot Profile Extrusion of AA-6060 Aluminum Chips." Journal of Materials Processing Technology 209.7 (2009): 3343-350. Web.

Thamban, Issac, Biju Cherian Abraham, and Sabu Kurian. "Machining Characteristics Analysis of 6061-T6 Aluminium Alloy with Diamond Coated and Uncoated Tungsten Carbide Tool." International Journal of Latest Research in Science and Technology 2.1 (2013): 553-57. Web.

Thomas, Ben, Fatos Derguti, and Martin Jackson. "Continuous Extrusion of Titanium Particulates." Proceedings of the 13th World Conference on Titanium TMS/Proceedings (2016): 107-15. Web.

Thomas, Ben. E-mail. B.thomas@sheffield.ac.uk. 23 mei 2016.

Trends Knack. "België Telt Op één Na Hoogste Loonkosten Van Europa." 17 Nov. 2014. Web. 14 Apr. 2016. <http://trends.knack.be/economie/finance/belgie-telt-op-een-na-hoogste-l…;.

Tsangaraki-Kaplanoglou, I., S. Theohari, Th. Dimogerontakis, Yar-Ming Wang, Hong-Hsiang (Harry) Kuo, and Sheila Kia. "Effect of Alloy Types on the Anodizing Process of Aluminum." Surface and Coatings Technology 200.8 (2006): 2634-641. Web.

Unist. "What Is Minimum Quantity Lubrication? (The Basics)." Minimum Quantity Lubrication. N.p., 25 Feb. 2013. Web. 22 May 2016. <http://minimumquantitylubrication.com/?page_id=2&gt;.

Valey, Xavier. "Analysis of the Conform process: a specific form of aluminium extrusion." Ph.D. thesis. Bournemouth University, 2004. Web.

Van De Voorde, Alexander. "Environmental Impact Assessment of the Global Primary Aluminium Industry on a Regional and Country Level: The Situation in 2012 and in the Future." Diss. KU Leuven, 2015. Print.

Vatansever, Recep, Harun Mindivan, and Eyup Sabri Kayali. "Fly Ash Particle Reinforced AA6061 Composites Produced by Recycling of Aluminum Chips and Fly Ash Particles." AMR Advanced Materials Research 324 (2011): 38-41. Web.

Vernooij, Dolf. E-mail. oplossing@adbulco.com. 18 april 2016.

VITO. "Ontvetten in Organisch Milieu." EMIS IBBT. Vlaams Gewest, 2012. Web. 19 May 2016. <https://ibbt.emis.vito.be/content/ontvetten-organisch-milieu-1&gt;.

Vlaamse Milieumaatschappij "Gemiddelde Waterprijs 2016." 2016. Web. 14 Apr. 2016. <https://www.vmm.be/data/gemiddelde-waterprijs/gemiddelde-waterprijs&gt;.

VOM. Kwaliteit Is Geen Toeval. Praktische Gids Voor Een Kwalitatieve Poedercoating Op Aluminium. Leuven: VOM, 2013. Print.

VREG. "Evolutie Van De Energieprijzen Van Gezinnen En Bedrijven." Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en gasmarkt, 2016. Web. 14 Apr. 2016. <http://www.vreg.be/nl/evolutie-van-de-energieprijzen-van-gezinnen-en-be…;.

Wang, Jian-Yih, Ying-Nan Lin, Tien-Chan Chang, and Shyong Lee. "Recycling the Magnesium Alloy AZ91D in Solid State." Materials Transactions47.4 (2006): 1047-051. Web.

Watanabe, Hiroyuki, et al. "Consolidation of machined magnesium alloy chips by hot extrusion utilizing superplastic flow." Journal of materials science 36.20 (2001): 5007-5011.

Wen, Lihua, Zesheng Ji, and Xiaoliang Li. "Effect of Extrusion Ratio on Microstructure and Mechanical Properties of Mg–Nd–Zn–Zr Alloys Prepared by a Solid Recycling Process." Materials Characterization59.11 (2008): 1655-660. Web.

Widerøe, F., and T. Welo. "Using Contrast Material Techniques to Determine Metal Flow in Screw Extrusion of Aluminium." Journal of Materials Processing Technology 213.7 (2013): 1007-018. Web.

Widerøe, Fredrik, and Torgeir Welo. "An Investigation of the Material Flow in a Screw Extruder of Aluminium Using Contrast Material." KEM Key Engineering Materials 504-506 (2012): 475-80. Web.

Widerøe, Fredrik, Torgeir Welo, and Harald Vestøl. "A New Testing Machine to Determine the Behaviour of Aluminium Granulate under Combined Pressure and Shear." International Journal of Material Forming Int J Mater Form 6.1 (2011): 199-208. Web.

Wigol. Product Properties - Technical Sheet Degreaser VR X 74 S. Tech. no. 001307. Wigol W. Stache Gmbh, 28 Feb. 2012. Web. 13 Apr. 2016. <http://www.wigol.de/sites/default/files/download/datasheets/en/001307.P…;.

Wu, Shuyan, Zesheng Ji, and Tielei Zhang. "Microstructure and Mechanical Properties of AZ31B Magnesium Alloy Recycled by Solid-state Process from Different Size Chips." Journal of Materials Processing Technology209.12-13 (2009): 5319-324. Web.

Xiao, Y., and M.a Reuter. "Recycling of Distributed Aluminium Turning Scrap."Minerals Engineering 15.11 (2002): 963-70. Web.

Yusuf, N.k., Mohd Amri Lajis, M.i. Daud, and M.z. Noh. "Effect of Operating Temperature on Direct Recycling Aluminium Chips (AA6061) in Hot Press Forging Process." AMM Applied Mechanics and Materials 315 (2013): 728-32. Web.

Zhang, Tielei, Zesheng Ji, and Shuyan Wu. "Effect of Extrusion Ratio on Mechanical and Corrosion Properties of AZ31B Alloys Prepared by a Solid Recycling Process." Materials & Design 32.5 (2011): 2742-748. Web.

Zhilyaev, A.p., A.a. Gimazov, G.i. Raab, and T.g. Langdon. "Using High-pressure Torsion for the Cold-consolidation of Copper Chips Produced by Machining." Materials Science and Engineering: A 486.1-2 (2008): 123-26. Web.

Download scriptie (2.91 MB)
Winnaar mtech+prijs
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. dr. ir. Joost Duflou
Thema('s)