Biedt de supermarkt van morgen gratis diëtist aan? Een nieuw inkoopconcept

Jonas
Vangindertael

Alarm! De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt:

 

“Tegen 2030 kampt Europa met een ‘onafzienbare’ obesitasepidemie”

 

Obesitas, zwaarlijvigheid… U zal ongetwijfeld reeds geïnformeerd zijn met de zich meebrengende, akelige gezondheidsrisico’s. Het verhoogt de kans op hartfalen, vaatvernauwingen, diabetes type II, dikke darmkanker, borstkanker, osteoporose… om de belangrijkste op te noemen.

Niet meteen onder de indruk? ‘So what’ zou u kunnen denken ‘hetgene ik eet, hoeft niemand anders toch te storen’. Toch wel. Zo zullen de gezondheidskosten, gerelateerd aan slechte voedingsgewoonten, door u en ik netjes terugbetaald worden via het sociale zekerheidssysteem. Het maatschappelijk draagvlak van een verantwoord voedingspatroon is daarbij niet enkel gelinkt met de gezondheidsproblematiek. Bepaalde voedingspatronen zijn met name beduidend duurzamer dan andere. Vegetariërs/veganisten meiden uit ideologische overwegingen vlees- en/of zuivelproducten. Een duurzaam voedingspatroon helpt, naast een verbeterd dierenwelzijn en fair trade handel, de ecologische voetafdruk naar beneden te halen. Deze voetafdruk staat in voor het totale grondstofgebruik van menselijke activiteiten. Het zal u misschien verbazen maar de voedingsindustrie heeft indirect (transport, verpakking, afval etc.) een aandeel tussen de 19% en 29% van de globale ecologische voetafdruk. Het drukken van deze voetafdruk is van vitaal belang om de opwarming van de aarde af te wenden en zo haar gekende ecosystemen in stand te houden.

 

 

Wat houdt er u dan eigenlijk tegen duurzaam en gezond in te kopen?

 

De mens is een gewoontedier. Iedereen heeft er wel al bij stilgestaan maar de meerderheid gaat gemakshalve door met het gebruikelijk inkopen. Zodus is een loutere kennisoverdracht niet voldoende om u de winkelkar doordacht te laten vullen. Uit onderzoek blijkt dat u geen geloof of vertrouwen heeft om zelf het gewoonlijke inkopen te doorbreken. Vandaar dat men ook (wijselijk) beroep doet op een diëtist. Alleen zijn consultaties met deze voedingsspecialisten vaak vrij kostelijk en dus vooral weggelegd voor de kapitaalkrachtige en vaak hogeropgeleide bevolking.

 

 

Computer tailored advice. Say what?

 

Computer tailoring is een opkomend instrument dat tot nu toe vooral in de gezondheidswereld gekend staat. Dit omdat het op grootschalig niveau persoonlijk advies aan de man weet te brengen. Computer tailoring bekomt men door betekenisvolle variabelen op te vragen van een individu. Deze informatie wordt op zijn beurt door een algoritme verwerkt om zo finaal op maat gemaakt advies te kunnen meegeven. IBM’s ‘Watson Health’, een op computer tailoring gebaseerd programma, is nu al in staat betere diagnoses te stellen dan uw huisdokter.

U voelt het al aankomen. Waarom zou dit wonderbaarlijk instrument dan niet geëxtraheerd kunnen worden naar een commerciële sector? Zoals dat van een supermarkt. Waarbij een klant, die zich registreert en bereid is om daarbij de nodige informatie te delen, door een aangeboden e-service op maat gemaakt voedingsadvies tevoorschijn ziet getoverd worden. Zoals bij een diëtist, maar dan kosteloos, thuis voor uw computerscherm.

 

 

Een e-service als diëtist.

 

Onze gecomputeriseerde diëtist dient zodus een op maat gemaakt voedingsschema uit te bouwen. Dit rekening houdend met de klant zijn persoonlijke voedingsbenodigdheden en duurzaamheidswens. Het leek wel geschikt om onze diëtist dan ook eerst aan te leren wat een ‘gezond’ en ‘duurzaam’ dieet juist inhoud. Er zwerven heel wat pseudogeleerde (en soms erg bedenkelijke) definities hieromtrent. Daarom werd beslist om zich voor deze e-service enkel te baseren op wetenschappelijk gegronde theorieën en bewijzen.

Zo werd voor het gezondheidsaspect grotendeels de voedingsaanbevelingen van de Belgische Hoge Gezondheidsraad opgenomen. Deze aanbevelingen staan met name in voor het grootste deel van de bevolking. Hierbij (om niet teveel in detail te treden) werd ondervonden dat door de ‘leeftijd’, ‘geslacht’, ‘gewicht’, ‘lengte’, ‘de beroepsactiviteitsgraad’, ‘dagelijkse sportactiviteiten’ en ‘of men wilt afvallen al dan niet’ op te vragen, relatief gemakkelijk de persoonlijke voedingsbehoeften uitberekend kunnen worden. Dit betreft de energie-inname (kilocalorieën), juiste verdeling van de macronutriënten (vetten, koolhydraten, eiwitten) en micronutriënten (vitamines en mineralen). Dit via formules en berekeningen die alledaags door zichzelf respecterende diëtisten gebruikt worden. Daarnaast werd ook aan het praktische aspect van een voedingsschema gedacht. Een advocaat die een lange zaak aan het bepleiten is, zal hoogstwaarschijnlijk enkele maaltijden moeten skippen. Of u passeert als klant in de middag liever een broodjeszaak dan een middagmaal aan te kopen via de e-service? Dan dient u dat mee te geven. Zo berekend onze gecomputeriseerde diëtist enkel nog de benodigdheden voor de aangegeven maaltijden.

Voor het duurzaamheidsaspect werd uitberekend hoeveel broeikasgassen u mag uitstoten m.b.t. het aankopen van etenswaren om als ‘ecologisch voedingsconsument’ aanschouwd te worden. Dit staat vast op 3,93kg CO2e/capita/dag (voor elk broeikasgas bestaat een CO2 equivalent, deze staat in voor de vervuiling van het gas in verhouding met CO2). Om deze duurzaamheidsgrens niet te overschrijden dient de gemiddelde consument wel erg veel toe te geven. U moet al vegetariër (3,81kg CO2e/capita/dag) worden om de norm te halen. Vermoedelijk heeft niet iedereen deze wens. Daarom werd gekozen om u als klant zelf te laten kiezen hoe milieubewust u wilt inkopen. Zo zal gekozen dienen te worden uit de drie belangrijkste voedingspatronen die de duurzaamheid van uw dieet bepalen. Het al dan niet eten van vlees of zuivelproducten geldt als belangrijkste factor. Daarnaast kan u uw uitstoot nog naar beneden halen door te kiezen voor een dieet gebaseerd op lokaal en seizoensgebonden en/of biologische producten.

Een gewenst dieet bestaat niet uit cijfers maar uit maaltijden. Daarom gaat de e-service nog een stap verder. Uw berekende benodigdheden zullen nadien met het producten- en gerechtengamma van de supermarkt vergeleken worden. uiteindelijk zal de klant een waaier aan maaltijdkeuzes voorgeschoteld krijgen. Dit voor elke maaltijd die hij via de e–service wilt inkopen. De maaltijdkeuzes zullen bestaan uit producten en gerechten met karakteristieken passend bij de duurzaamheidswens en op maat gemaakt voor de gezondheid.

 

 

Eindafhandeling

 

Betalen voor uw eten zal ook hier gedaan dienen te worden. Enkel zal deze keer naast een betalingsbewijs ook een voedingsschema mee worden gegeven. Waarbij voor elke geselecteerde maaltijd de producten, nutritionele waarden en een bereidingswijze worden meegegeven. Met welk excuus probeert u nu nog weg te komen om uw consumptiegedrag niet te bevorderen? U kunt aan de slag!

Bibliografie

 • Ainsworth B.E., Haskell W.L., Herrmann S.D., Meckes N., Bassett D.R., Tudor-Locke C., Greer J.L., Vezina J., Whitt-Glover M.C., Leon A.S. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Medicine and science in sports and exercise. 48 (8), p1575-81.
 • Ajzen I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50 (2), p179-211.
 • Alwan A. (2011). Global status report on noncommunicable diseases 2010. Geneva: WHO. p144-52.
 • American College of Sports Medicine. (2001). Appropriate Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain for Adults. Medicine and science in sports and exercise. 33 (12), p2145-2156.
 • American college of Sports Medicine. (2007). Exercise and Fluid Replacement. Medicine and Science in sports and Exercise. 39 (2), p377-90.
 • Bartholomew L.K. (2011). Intervention Mapping Steps. In: Kok G, Parcel GS, Gottlieb NH Planning Health Promotion Programs: An Intervention Mapping Approach. New York: Jossey-Bass. p18-22.
 • Bellisle F. (2004). Impact of the daily meal pattern on energy balance1. Scandinavian Journal of Nutrition. 48 (3), p114-18.
 • Berthoud H.R. (2011). Metabolic and hedonic drives in the neural control of appetite: who is the boss?. Current Opinion in Neurobiology. 21 (6), p888-96.
 • Boggiano M.M., Dorsey J.R., Thomas J.M., Murdaugh D.L. (2009). The Pavlovian power of palatable food: lessons for weight-loss adherence from a new rodent model of cue-induced overeating. Internation Journal of Obesity. 33 (6), p693-701.
 • Boller E.F., Avilla J., Joerg E., Malavolta C., Wijnands F.G., Esbjerg P. (2004). Integrated Production Principles and Technical Guidelines. 3rd ed. Wädenswil, Switzerland: IOBC Commission on IP Guidelines and Endorsement. p1-49.
 • Branca F., Nikogosian H., Lobstein T. (2007). The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. p.17.
 • Brown L.R. (2006). More and Cleaner Water. In: Six Arguments for a Greener Diet. Washington DC: Center for Science in the Public Interest's. p.87-102.
 • Brug J. (2008). Determinants of healthy eating: motivation, abilities and environmental opportunities. Family Practice. 25, p50-55.
 • Brug J., Campbell M., van Assema P. (1999). The application and impact of computer-generated personalized nutrition education: a review of the literature. Patient Education Counseling. 36 (2), p145-56.
 • Brug J., Oenema A., Campbell M. (2003). Past, present, and future of computer-tailored nutrition education.. American Journal of Clinical Nutrition. 77 (4), p1028-34.
 • Brug J., Oenama A., Campbell M. (2004). Past, present, and future of computer-tailored nutrition education. The American Journal of Clinical Nutrition. 77 (4), p1028-1034.
 • Brug J., Oenema A., Ferreira I. (2005). Theory, evidence and Intervention Mapping to improve behavior nutrition and physical activity interventions. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2 (1), p1-2.
 • Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2014-15 Edition, Dietitians and Nutritionists, on the Internet at http://www.bls.gov/ooh/healthcare/dietitians-and-nutritionists.htm (bezocht 12 juli, 2015).
 • Butte N.F., King J.C.. (2005). Energy requirements during pregnancy and lactation. Public Health Nutrition. 8 (7A), p1010-27.
 • Carlsson-Kwanyama A. (1998). Climate change and dietary choices — how can emissions of greenhouse gases from food consumption be reduced? Food Policy. 23 (3-4), p277-93.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan {SEC(2008) 2110} {SEC(2008) 2111}
 • Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91
 • Cordain L., Eaton SB, Sebastian A., Mann N., Lindeberg S., Watkins B.A., O’Keefe J.H., Brand-Miller J. (2005). Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. The American Journal of Clinical Nutrition . 81 (2), 341-354.
 • Cordain L., Miller B., Eaton S.B., Mann H., Holt S., Speth J.D. (2000). Plant-animal subsistence ratios and macronutrient energy estimations in worldwide hunter-gatherer diets. The American Journal of Clinical Nutrition . 71 (3), 682-92.
 • Costell E., Tarrega A., Bayarri S. (2009). Food Acceptance: The Role of Consumer Perception and Attitudes. Chemosensory Perception. 3 (3), p42-50.
 • Cristobal E., Flavian C., Guinaliu M. (2007). Perceived e‐service quality (PeSQ): Measurement validation and effects on consumer satisfaction and web site loyalty. Managing Service Quality: An International Journal. 17 (3), p317-40.
 • Department for Environment Food & Rural Affairs (2014). Food Statistics Pocketbook . London: National Statistics. p10.
 • Drewnowski A. (2004). Obesity and the food environment: Dietary energy density and diet costs. American Journal of Preventive Medicine. 27 (3), 154-62
 • Drewnowski A., Popkin B.M. (1997). The Nutrition Transition: New Trends in the Global Diet. Nutrition Reviews. 55 (2), 31-43.
 • Drewnowski A., Rehm C.D., Martin A., Verger E.O., Voinnesson M., Imbert P. (2014). Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. The American Journal of Clinical Nutrition. 101, 184-91.
 • Dyson J., Lawton R., Jackson C., Cheater F. (2013). Development of a theory-based instrument to identify barriers and levers to best hand hygiene practice among healthcare practitioners. Implementation Science. 8 (1), p111.
 • Engler-Stringler R. (2010). Food, cooking skills, and health: a literature review. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research. 71 (3), 141-45.
 • Eric A. Finkelstein A., Christopher J., Ruhm T., Kosa K.M. (2005). ECONOMIC CAUSES AND CONSEQUENCES OF OBESITY. Annual Review of Public Health. 26 (1), 239-57.
 • European Commission (2007). A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues. Brussels: COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. p1-12.
 • Eyles H., Rodgers A., Mhurchu C.N. (2010). Use of electronic sales data to tailor nutrition education resources for an ethnically diverse population. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 23 (1), p38-47.
 • Eysenbach G. (2007). Poverty, human development, and the role of eHealth. Journal of Medical Internet Research. 9 (4), p34.
 • Falguera V., Aliguer N., Falguara M. (2012). An integrated approach to current trends in food consumption: Moving toward functional and organic products?. Food control. 26 (2), p274-281.
 • Food and agriculture organisations of the united nations (2006). Livestock's long shadow. Environmental issues and options. Rome: FAO. p.1-390.
 • Food and Agriculture Organization of the United Nations (2006). World agriculture: towards 2030/2050. Rome: FAO. p1-71.
 • Freibauer A., Mathijs E., Brunori G., Damianova Z., Faroult E., Girona J., O´Brien, Treyer S. (2011). Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world. Brussels: European Commission – Standing Committee on Agricultural Research (SCAR). p74-77.
 • Gerrior S., Bente L., Hiza H. (2004). Nutrient Content of the U.S. Food Supply, 1909-2000. U.S. Department of Agriculture, Center for Nutrition Policy and Promotion. Home Economics Research Report No. 56
 • Glanz K., Bader M., Lyer S. (2012). Retail Grocery Store Marketing Strategies and Obesity: An Integrative Review. American Journal of Preventive Medicine. 42 (5), p502-12.
 • Goodland R., Anhang J. (2009). "Livestock and Climate Change". Worldwatch Institude. 22 (6), p10-19.
 • Green L.W., Kreuter M.W. (1999). Health promotion planning: An educational and ecological approach. 3rd ed. Mountain View, CA: Mayfield. p1-600.
 • Grooten M., Rosemunde A., McLellan R. (2014). Living Planet Report 2014. Gland: WWF, zoological Society of London, Global Footprint Network international. p36-51.
 • Grunert K.G., Wills J.M. (2007). A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. Journal of Public Health. 15 (5), p385-99.
 • Hamilton M.T. et al. (2007). Role of low energy expenditure and sitting in obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. Diabetes. 56 (11), p2655-67.
 • Hawkins R.P., Kreuter M., Resnicow K., Fishbein M., Dijkstra A. (2008). Understanding tailoring in communicating about health. Health Education Research. 23 (3), p454-466.
 • Hew-Butler T., Verbalis J.G., Noakes T.D. (2006). Updated Fluid Recommendation: Position Statement From the International Marathon Medical Directors Association (IMMDA). Clinical Journal of Sports Medicine. 16 (.), p283-92.
 • Hoge Gezondheidsraad (2009). Voedingsaanbevelingen voor België. Brussels: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. p1-110.
 • Huang A., Barzi F., Huxley R., Denyer G., Rohrlach B., Jayne K., Neal B. (2006). The effects on saturated fat purchases of providing internet shoppers with purchase- specific dietary advice: a randomised trial. PLOS Clinical Trail. 22 (1), p22-26.
 • Jackson T. (2009). Prosperity Without Growth - The transition to a sustainable economy. United Kingdom: Sustainable Develeopment Commision. p1-34.
 • James W.P.T. et al. (2004). Overweight and Obesity (High body mass index). Comparative quantification of health risks: Global and regional burden of disease attribution to selected major risk factors. 1 (7), 497-596.
 • Johnson P.M., Kenny P.J. (2010). Dopamine D2 receptors in addiction-like reward dysfunction and compulsive eating in obese rats. Nature Neuroscience. 13 (5), p635-41.
 • Johnstone A.M., Murison S.D., Duncan J.S., Rance K.A., Speakman J.R. (2005). Factors influencing variation in basal metabolic rate include fat-free mass, fat mass, age, and circulating thyroxine but not sex, circulating leptin, or triiodothyronine. American Journal of Clinical Nutrition. 82 (5), p941-8.
 • Jones P., Hillier D., Comfort D. (2011). Shopping for tomorrow: promoting sustainable consumption within food stores. British Food Journal. 113 (7), p935-48.
 • Kok G., Bartholomew L.K., Parcel G.S., Gottlieb N.H., Fernandez M.E., (2014). Finding theory- and evidence-based alternatives to fear appeals: Intervention Mapping. Internation Journal of Psychology. 49 (2), p98-107.
 • Kok G, Lo S.H., Peters G.Y., Ruiter R.A. (2011). Changing energy-related behavior: An Intervention Mapping approach. Energy Policy. 39 (9), p5280-5286.
 • Kok G., Schaalma H., Ruiter R., Empelen P., Brug J. (2004). Intervention mapping: A protocol for applying Health Psychol theory to prevention programmes. Journal of Health Psychology. 9, p85-89.
 • Köster E.P. (2006). Diversity in the determinants of food choice: A psychological perspective. Food Quality and Preference. 20 (2), p70-82.
 • Kreuter M.W. et al., (2000). Tailoring: what's in a name?. Health Education Research. 15 (1), p1-4.
 • Kreuter M.W., Wray R.J. (2003). Tailored and targeted health communication: strategies for enhancing information relevance. American Journal of Health Behavior. 27 (3), p227-32.
 • Kroeze W., Werkman A., Brug J. (2006). A Systematic Review of Randomized Trials on the Effectiveness of Computer-Tailored Education on Physical Activity and Dietary Behavior. Annals of Behavioral Medicine. 31 (3), p205-223.
 • La Bounty P.M., Campbell B.I., Wilson J., Galvan E., Berardi J., Kleiner S.M., Kreider R.B., Stout J.R., Ziegenfuss T., Spano M., Smith A., Antonio J. (2011). International Society of Sports Nutrition position stand: meal frequency. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 8 (4), p1-12.
 • Lewis S.L., Lopez-Gonzalez G., Sonke B., Affum-Baffoe K., Baker T.R., Ojo L.O., Phillips O.L., Reitsma J.M., White L., Comiskey J.A., Djuikouo K.M., Ewango C.E.N. (2009). Increasing carbon storage in intact African tropical forests. Nature Medicine . 457 (7232), p1003-U3.
 • Lin D., Wackernagel M., Galli A., Kelly R. (2005). Ecological Footprint: Informative and evolving – A response to van den Bergh and Grazi (2014) . Ecological Indicators. p1-5.
 • Lowe P., Phillipson J., Lee R.P. (2008). Socio-technical innovation for sustainable food chains: roles for social science. Trends in Food Science & Technology. 19 (5), p226-233.
 • Lustria M.L., Cortese J., Noar S.M., Glueckauf R.L. (2009). Computer-tailored health interventions delivered over the web: Review and analysis of key components. Patient Education and Counseling. 74 (2), p156-73.
 • McAleavey E. (2015). Carbon dioxide emissions to 2040. Available: http://www.energyglobal.com/downstream/refining/06012015/Carbon-dioxide…. Bezocht op 13 oktober 2015.
 • McKibben B. (2013). Don’t imagine the future––it’s already here. Organisation. 20 (5), p745-47.
 • McKenzie J.F., Neiger B., Thackeray R. (2012). Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: A primer. 6th ed. San Francisco: Benjamin Cummings. P1-512.
 • Mhurchua C.N., Blakelya T, Walla J, Rodgersa A,Jianga Y,Wiltona J. (2007). Strategies to promote healthier food purchases: a pilot supermarket intervention study. Public Health Nutrition. 10 (6), p608-15.
 • Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being: Wetlands and water synthesis. Washington: World Resources Institute.
 • Mela D.J. (1999). Food choice and intake: the human factor. Proceedings of the Nutrition Society. 58 (3), p513-521.
 • Mela D.J. (2001). Determinants of Food Choice: Relationships with Obesity and Weight Control. Obesity. 9 (11), p249-55.
 • Myerscough S., Lowe B., Alpert F. (2006). The Role of Perceived Privacy Risk, Privacy Statements and Brand Strength. Journal of Website Promotion. 11 (1-2), p115-40.
 • Neville L.M., O'Hara B., Milat A.J. (2009). Computer-tailored dietary behaviour change interventions: a systematic review. Health Education Research. 24 (4), p699-720.
 • O’Dea K. (1991). Westernizationand non-insulin-dependent diabetes in Australian Aborigines. Ethnicity and Disease. 1 (2), 171-87.
 • Omran A.R. (2005). The Epidemiologic Transition: A Theory of the Epidemiology of Population Change. The Milbank Quarterly. 83 (4), 731-757.
 • Petersen L., Schnohr P., Sørensen T.I. (2004). Longitudinal study of the long-term relation between physical activity and obesity in adults.. Int J Obes Relat Metab Disord. 28 (1), 105-12.
 • Phelps J., Nowak G., Ferrell E. (2000). Privacy Concerns and Consumer Willingness to Provide Personal Information. Journal of Public Policy & Marketing. 19 (1), p27-41.
 • Popkin B.M., Richards M.K., Montiero C.A. (1996). Stunting is associated with overweight in children of four nations that are undergoing the nutrition transition.. The Journal of Nutrition. 126 (12), 3009-16.
 • Ravussin Y., Gutman R., Diano S., Shanabrough M., Borok E., Sarman B., Lehmann A., LeDuc C.A., Rosenbaum M., Horvath T.L., Leibel R.L. (2011). Effects of chronic weight perturbation on energy homeostasis and brain structure in mice.. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 6 (300), p1352-62.
 • Reisch L., Eberle U., Lorek S. (2013). Sustainable food consumption: an overview of contemporary issues and policies. Sustainability: Science, Practice & policy. 9 (2), p.7-25.
 • Reynolds J. (2008). Nutrition, the inside story. 2nd ed. Australia: Home Economics Institute of Australia.
 • Rolland C. (1998). A comprehensive view of process engineering. Advanced Information Systems Engineering. 1413 (1), p1-24.
 • Roza A.M., Shizgal H.M. (1984). The Harris Benedict equation reevaluated: resting energy requirements and the body cell mass..American Journal of Clinical Nutrition. 40 (1), p168-82.
 • Scarborough p., Appleby P.N., Mizdrak A., Briggs A.D., Travis R.C., Bradbury K.D., Key T.J. (2014). Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climatic Change. 125 (2), p179-92.
 • Schwartz M.W., Woods S.C., Porte D., Seeley R.J., Baskin D.G. (2000). Central nervous system control of food intake. Nature. 404 (3), p661-71.
 • Shindell D.T., Faluvegi G., Koch D.M., Schmidt G.A., Unger N., Bauer S.E. (2009). Improved Attribution of Climate Forcing to Emissions. Science. 326 (5953), p716-18.
 • Swartz W., Sala E., Tracey S., Watson R., Pauly D. (2010). The spatial expansion and ecological footprint of fisheries (1950 to present). PloS ONE. 5 (12).
 • Tanner C., Wölfing k. (2003). Promoting SustainableConsumption: Determinantsof Green Purchases by SwissConsumers. Psychology & Marketing. 20 (10), p883-902.
 • Thomas J. White. (2007). Sharing resources: The global distribution of the Ecological Footprint. Ecological Economics. 64 (2), p402-10.
 • Tilman D., Clark M. (2014). Global diets link environmental sustainability and human health. Nature Neuroscience. 515 (7528), p518-22.
 • UNEP (2012). The Emissions Gap Report 2012. Nairobi: United Nations Environment Programme. P10-11.
 • Vandelanotte C., Spathonis K.M., Eakin E.G., Owen N. (2007). Website-Delivered Physical Activity Interventions: A Review of the Literature. American Journal of Preventive Medicine. 33 (1), p54-64.
 • van den Hoven A., Spijker J., Reitsema J., Ambergen A., Weijs P. (2010). Nieuwe formule voor rustmetabolisme sporters. Voeding Nu. 6, p27-30.
 • Vermeir I., Verbeke W. (2008). Sustainable food consumption among young adults in Belgium: Theory of planned behaviour and the role of confidence and values. Ecological Economics. 64 (2), p542-553.
 • Vermeulen S.J., Campbell BM., Ingram J.S. (2012). Climate Change and Food Systems Annual Review of Environment and Resources. Environment and Resources. 37 (1), 195-222.
 • Wang Y., Lobstein T. (2006). Worldwide trends in childhood overweight and obesity. International Journal of Pediatric Obesity. 1 (1), 11-25.
 • Wansink B. (2004). Environmental Factors That Increase the Food Intake and Consumption Volume of Unknowing Consumers. Annual review of Nutrition. 24 (1), p455-79.
 • Weinstein N.D., Sandman P.M., Blalock S.J. (2008). The Precaution Adoption Process Model. Health Behavior and Health Education. 4, p123-47.
 • World Economic Forum. (2011). Global Risks 2011: An initiative of the Risk Response Network (sixth edition). Geneva: World Economic Forum.
 • World Health Organization. (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. WHO Technical Reports. 894
 • World Health Organization. (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases.. WHO Technical Report Series. 916 (I-VII), 1-149.
 • World Health Organization. (2007). 5.2 protein-energy interactions. In: Protein and amino acid requirements in human nutrition. Geneva: WHO. p79-92.
 • World Health Organization. (2014). Global status report on alcohol and health 2014. Geneva: WHO. p45-56.
 • Wrangham R. (2009). Catching Fire: How Cooking Made Us Human. New York: Basic Books. p2.
 • Yan Han. (2012). Determinants of Sustainable Food Consumption: A Meta-Analysis Using a Traditional and a Structura Equation Modelling Approach. International Journal of Psychological Studies. 4 (1), p22-45.
 • Yach D., Stuckler D., Brownell K.D. (2006). Epidemiologic and economic consequences of the global epidemics of obesity and diabetes. Nature Medicine . 12, p62-66.
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Alexandre Thys
Kernwoorden