Poésie, quand tu nous tiens...

Astrid
Blomme
  • Rebecca
    Van Vlierberghe
  • Melissa
    Callebaut
  • Lynn
    Calcoen

« La poésie, c’est un des plus vrais, un des plus utiles surnoms de la vie. » Jacques Prévert

Prévert, Hugo, Apollinaire, La Fontaine, Carême … Kent u ze nog? Rinkelt er een belletje bij ‘La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf’ of ‘Il pleure dans mon cœur’? Zit de Franstalige poëzie nog fris in uw geheugen of is ze bedolven onder een laagje stof?

Hopelijk kent u de grote Franstalige dichters, maar worden ze nog besproken in het secundair onderwijs de dag van vandaag? Wij zochten het voor u uit. We bestudeerden de leerplannen en handboeken van de eerste en de tweede graad en kwamen tot enkele vaststellingen.

Ten eerste wordt de term ‘poëzie’ in de leerplannen bijna niet gebruikt. ‘Poëzie’ maakt deel uit van artistiek-literaire teksten, maar ook daarvoor zijn de doelen niet erg duidelijk geformuleerd. Dit heeft ook een weerslag in de handboeken. We vinden er nauwelijks of geen poëzie terug. De poëzie die we wel terugvonden, werd vooral gebruikt in functie van grammatica of woordenschat en zelden of nooit om het leesplezier van de leerlingen te bevorderen.

We vinden het jammer dat poëzie bijna niet meer wordt ingezet. Onderzoek heeft nochtans uitgewezen dat poëzie in de les Frans heel wat voordelen biedt. Poëzie kan worden gebruikt om leerlingen te motiveren voor het vak Frans. Daarnaast zijn gedichten ook een authentieke taalcontext die het leren van een vreemde taal bevorderen. Poëzie stimuleert ook de taalvaardigheid van de leerlingen. Tenslotte geeft poëzie een mooie aanzet om in de les rond cultuur en interculturaliteit te werken.

Verder gingen we ook na wat er al aan materiaal bestond rond poëzie in de Franse les, maar dit bleek beperkt en niet altijd direct inzetbaar. Wij besloten daarom om de grote Franstalige klassiekers terug onder de aandacht te brengen aan de hand van toegankelijke, interactieve lessen waarbij we multimedia integreerden. Aangezien we een opleiding volgden tot Bachelor in het secundair onderwijs, kozen we als doelpubliek de volledige tweede graad.

Ons eindproduct is een kant-en-klare poëziebox waarin uitgeschreven lessen en het bijhorende materiaal te vinden zijn. Hiermee streven we ernaar om Franstalige poëzie weer toegankelijk te maken voor zowel leerkrachten als leerlingen en hen deze te laten (her)ontdekken.

In de titel ‘Poésie, quand tu nous tiens…’ komt het doel van onze box tot uiting. We willen dat leerlingen en leerkrachten betoverd worden door de Franstalige poëzie. Eens je erdoor gegrepen bent, laat het je niet meer los. We leggen vooral de nadruk op het leesplezier, want het lezen van poëzie voegt plezier toe aan het leren van de Franse taal. We gebruiken de gedichten dus niet als middel om grammatica of woordenschat aan te leren, maar als doel op zich.

Voor de uitwerking van onze poëziebox hebben wij onze keuze beperkt tot vijftien grote Franstalige dichters, maar deze lijst kan uiteraard nog vervolledigd worden. Deze gedichten groepeerden we in vijf verschillende thema’s die naadloos aansluiten bij ons doelpubliek. Voor de keuze van de titels baseerden we ons op verzen uit gedichten van dichters die we gebruikten of op bekende stijlfiguren. Op deze manier is de knipoog naar het mooie poëtische taalgebruik nooit ver weg.

Zoals de titel van onze bachelorproef ‘Poésie, quand tu nous tiens…’ duidelijk maakt, willen we iedereen raken met poëzie. Één van de belangrijkste uitganspunten van onze bachelorproef is differentiatie. Heel concreet betekent dit dat wij voor elk gedicht een les hebben uitgewerkt op drie verschillende niveaus, gebaseerd op de niveaus van het Europees referentiekader (A1, A2, B1).  Door te differentiëren kan iedereen kennismaken met poëzie op zijn niveau.

Onze uiteindelijke uitwerking is een gebruiksvriendelijke poëziekoffer geworden. De koffer bevat  vijf mappen in een andere kleur. Elk  poëtisch thema correspondeert met een specifieke kleur. In elke map vind je één thema met meerdere uitgewerkte lessen op de verschillende niveaus van het ERK die hierboven reeds vermeld werden. Verder is er ook een aparte map met de uitleg van de kofferinhoud. Aan de hand van deze 'didactische wenken' wordt de leerkracht begeleid tijdens het ontdekken van en het werken met onze box.

Daarnaast creëerden we ook voor elke schrijver een kleurrijke affiche met de belangrijkste impressies van zijn werk en leven. Aan de hand van deze affiches willen we de schrijvers op een aantrekkelijke en ludieke manier aanbrengen bij ons doelpubliek. Aangezien multimedia ook een belangrijk onderdeel uitmaken van ons eindproduct, hebben we er ook voor gezorgd dat elke tool of applicatie voorzien is van een bijhorende gebruiksaanwijzing. Hierdoor kan elke leerkracht meteen aan de slag met onze geselecteerde applicaties en sites.

Onze bachelorproef is dus gericht op zijn doelpubliek en praktisch inzetbaar. Dankzij de differentiatie kan onze box in de verschillende graden gebruikt worden. Ook bestaat de mogelijkheid voor elke gebruiker om elementen uit de verschillende niveaus te combineren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het beoogde publiek. Wij geloven dat ons werk een eerste aanzet kan vormen om de grote Franse schrijvers te (her)ontdekken en om leerlingen en leerkrachten opnieuw plezier te doen krijgen in het lezen van Franse poëzie.

Bibliografie

1 Poème. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.webnet.android.poeme

Apollinaire: Oeuvre majeures . (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arvensa.apollinaire&h…

Citations de Victor Hugo. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=radiance.app.victorhugopr…

Fables de La Fontaine. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soreha.fables&hl=nl_BE

Poèmes et poètes. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.nekoko.android.poemese…

Poésie française. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.fr.webnet.PoesieMobile

Poésie française. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.crocodilu.poetry.fre…

Un poème, un jour. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itssauquet.unpoemeunj…

Verlaine: Oeuvres complètes. (s.d.). Consulté le 11 23, 2015, sur Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arvensa.verlaine

Aydin, E. (2015, oktober 28). la poésie dans l'enseignement de FLE aux enfants. Opgehaald van http://www.turkishstudies.net/Makaleler/586693254_Ayd%C4%B1n%20Esra-atm…

Kahnamouipour, J. (2015, oktober 28). l'enseignement de la poésie: l'espace d'un échange interculturel. Opgehaald van http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/kahnamouipo…

 Maga, H. (2008, april 22). Pourquoi et comment introduire la poésie en classe de FLE. Opgehaald van http://www.francparler-oif.org/francparler/

savoirs cdi. (2013). Poésie numérique. Opgehaald van www.reseau-canope.fr: https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-mond…

Simons, M., & Mommaerts, M. (2015). Mais ils n'aiment pas lire, Madame... ProFFF, 5-7.

7 Beaufort Differentiatiebox. (2015).Brugge: dieKeure. 

Briet, G., Jonckheere, N., & Masui, F. (2003). Brel entre les lignes: apprendre ou pratiquer le français entre les lignes. Bruxelles.

Barrière, I., Emile, H., & Gella, F. (2011). Les TIC, des outils pour la classe. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Barrière, I., Emile, H., & Gella, F. (2011). Les TIC, des outils pour la classe. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Blondeau, N., Allouache, F., & Né, M.-F. (2004). Littérature progressive du français. Paris: CLE International.

Boiron, M., Thapliyal, B., & Zimmert, E. (2014). Guide des applications pour tablettes en cours de français. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble.

Defays, J.-M., Delbart, A.-R., Hammami, S., & Saenen, F. (2014). La littérature en FLE état des lieux et nouvelles perspectives. Paris: Hachette livre.

Gadenne, J.-E., & Sotirakis, B. (2003). J'enseigne avec l'internet en français-lettres. Rennes: CRDP de Bretagne.

Barat, R. (2011). Lecture en vie, Envie de lecture: Guide pour que lire rime avec plaisir. Lyon: Chronique Sociale.

Bourrel, J.-R., Sylla, M., Boiron, M., & Darrigrand, F. (2009). Slamophonie. Saint-Maur-des-Fossés: Éditions Sépia.

Baert, D., Colpaert, E., De Schrijver, A., De Vos, K., & Viaene, L. (2007). ça marche! 2. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

Bouttery, J., De Schrijver, A., De Vos, K., & Viaene, L. (2006). ça marche 1. Kapellen: Pelckmans.

Callewaert, M., De Coensel, F., De Groote, A.-S., De Waele, J., Mestdagh, I., Odberg, D., . . . Windels, F. (2015). Quartier français 1 livre de l'élève. Kalmthout: Pelckmans.

Callewaert, M., De Coensel, F., De Groote, A.-S., De Waele, J., Mestdagh, I., Ödberg, D., . . . Windels, F. (2015). Quartier Français 1. Kalmthout: Pelckmans.

Colpaert, E., De Waele, J., Geeroms, A., & Vercruyssen, S. (2009). Mistral Leerwerkboek 2. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

David, P., Kerckhof, S., Leroy, D., & E.a. (2008). Ça marche!

4. Kapellen: Pelckmans.

David, P., Leijman, J., Leroy, D., & E.a. (2011). Mistral T 4:

leerwerkboek . Kapellen: Pelckmans.

De Bock, E., De Cloedt, M., De Pessemier, J., & E.a. (2010).

Quartier Latin 4: livre de documents. Kapellen: Pelckmans.

De Bock, E., De Cloedt, M., Eeckhout, C., Haentjens, I., & Scheiris, A. (2009). Quartier Latin 3 Cahier d'activités. Kapellen: Pelckmans.

De Cloedt, M., De Pessemier, J., Raskin, I., Scheiris, I., Verswijvel, F., & Willemse, J. (2012). Mistral T3 Plus Leerwerkboek. Kalmthout: Pelckmans.

De Pessemier, J., Laisnez, S., Raskin, I., Verbeke, A.-M., Verswijvel, F., & Willemse, J. (2015). Quartier français 3 Livre de l'élève. Kalmthout: Pelckmans.

De Schrijver, A., De Vos, K., Gevaert Ellen, Kerckhof, S., & Van Hamme, I. (2015). Quartier couleurs 2. Kalmthout: Uitgeverij Pelckmans.

De Schrijver, A., De Waele, J., d'Hooghe, M., Geeroms, A., Heuleu, A., & Wirtgen, A. (2010). Quartier Latin 2 Cahier d'activités. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

De Schrijver, A., De Waele, J., d'Hooghe, M., Geeroms, A., Heuleu, A., & Wirtgen, A. (2010). Quartier Latin 2 Livre de documents. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans.

Dhondt, K., Kerckhof, S., Leijman, J., Van Hamme, I., & Vanmaele, J.-A. (2010). Mistral T3 Leerwerkboek. Kapellen: Pelckmans.

Heuleu, A., Lippens, G., Merken, B., & E.a. (2009). Quartier Latin 1: livre de documents. Kapellen: Pelckmans.

Heuleu, A., Lippens, G., Merken, B., & E.a. (2099). Quartier Latin 1: cahier d'activités. Kapellen: Pelckmans.

Kerckhof, S., Van Hamme, I., Vercruyssen, S., & Windels, F. (2007). ça marche! 3. Kapellen: Pelckmans.

Lavrijsen, L., & Peeters, M. (2015). Coup de pouce 3. Mechelen: Plantyn.

Lavrijsen, L., Peeters, M., & van der Heijden, L. (2015). Coup de pouce 4. Mechelen: Plantyn.

Le Maire, H., Vandevelde, E., & Vandezande, I. (2015). Coup de pouce 1. Mechelen: Plantyn.

Le Maire, H., Vandevelde, E., & Vandezande, I. (2015). Coup de pouce 2. Mechelen: Plantyn.

Nathalie, B., De Schrijver, A., De Vos, K., Gevaert, E., & Hofkes, V. (2014). Quartier couleurs 1. Kalmthout: Pelckmans.

Van haesendonck, J., De Smedt, W., Dethoor, B., & E.a.

(2013). Branché 4: ateliers aso édition révisée.

Wommelgem: Van In.

Van haesendonck, J., Grâces, A., Janssen, H., & E.a. (2010). Branché 1: ateliers édition révisée. Wommelgem: Van In.

Van haesendonck, J., Grâces, A., Janssens, H., & E.a. (2010). Branché 1: info édition révisée. Wommelgem: Van In.

Van haesendonck, J., Grâces, A., Janssens, H., Meul, C., Van Cauwelaert, J., Bossu, S., . . . Ghisla, F. (2011). Branché ateliers 2 édition révisée. Wommelgem: Uitgeverij Van In.

Van haesendonck, J., Grâces, A., Janssens, H., Meul, C., Van Cauwelaert, J., Bossu, S., . . . Ghisla, F. (2011). Branché info 2 édition révisée. wommelgem: Uitgeverij Van In.

Van haesendonck, J., Knuysen, M., & Tibax, N. (2012). Branché 3 ateliers tso édition révisée. Wommelgem: Van In.

Van haesendonck, J., Knuysen, M., & Tibax, N. (2012). Branché 3 ateliers tso x-tra édition révisée. Wommelgem: Van In.

Van haesendonck, J., Knuysen, M., & Tibax, N. (2013).

Branché 4: ateliers tso édition révisée. Wommelgem: Van          

Waele, J. D., & Geeroms, A. (2007). Mistral 1 leerwerkboek. Kapellen: Pelckmans.

Roux, P.-Y. (sd). Poésie et français lange étrangère. Sèvres, France: Centre international d'études pédagogiques.

Onderwijs, V. V. (2010, septembre). Leerplan Frans eerste graad b-stroom. Consulté le octobre 25, 2015, sur VVKSO: http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Frans-2010-018.pdf

Onderwijs, V. V. (2010, septembre). Leerplan Frans tweede graad aso. Consulté le octobre 25, 2015, sur VVKSO: http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Frans-2012-007.pdf

Onderwijs, V. V. (2010, septembre). Leerplan Frans tweede graad tso/kso. Consulté le octobre 25, 2015, sur VVKSO: http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Frans-2012-057.pdf

Onderwijs, V. V. (2010, septembre). Leerplan Moderne Vreemde Talen tweede graad bso. Consulté le octobre 25, 2015, sur VVKSO: http://ond.vvkso-ict.com/leerplannen/doc/Moderne%20Vreemde%20Talen-2010…

VVKSO. (2010, september 1). Leerplan Frans eerste graad a-stroom. Récupéré sur ond.vvkso-ict.com: http://ond.vvkso-ict.com/vvksomainnieuw/leerplanpubliek.asp?NR=2010/014

Beaudelaire, C. (2006). Charles Beaudelaire: Les poèmes en BD. Luçon: Petit à petit.                     

Carême, M. (2003). Maurice Carême: L'oiseleur et autres poèmes. Paris: Gallimard Jeunesse.

Carême, M., & Gérard, I. (2002). Maurcie Carême. Tournai: La Renaissance du Livre.

Carême, M., & Thibault, D. (2014). Maurice Carême : L’oiseleur et autres poèmes. Paris: Gallimard Jeunesse                    

Charpentreau, J. (2000). La ville en poésie. Paris: Gallimard Jeunesse.

de La Fontaine, J., & Gérard, I. (2001). Les Fables de La Fontaine. Tournai: La Renaissance du Livre.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1979). La fête en poésie. Paris: Gallimard.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1979). La liberté en poésie. Paris: Gallimard.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1979). L'eau en poésie. Paris: Gallimard.               

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1980). Le fantastique en poésie. Paris: Gallimard.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1980). Le temps et les saisons en poésie. Paris: Gallimard.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1981). La musique en poésie. Paris: Gallimard.

Héron, J.-O., & Marchand, P. (1981). Paris en poésie. Paris: Gallimard.

Hugo, V. (2003). Poèmes de Victor Hugo en bandes dessinées. Luçon: Petit à petit.

Novarino-Pothier, A., & Mandopoulos, B. (2012). Récitations de notre enfance. Paris: Omnibus.

Prévert, J., & Gérard, I. (2002). Jacques Prévert. Tournai: La Renaissance du Livre.

Queneau, R., & Corbasson, D. (2013). Raymond Queneau: Paris-ci, Paris-là et autres poèmes. Paris: Gallimard Jeunesse.

Verlaine, P. (2003). Poèmes de Verlaine en bandes dessinées. Luçon: Petit à petit.

(2015, novembre 23). Récupéré sur Actionbound: https://en.actionbound.com/

(2015, novembre 23). Récupéré sur Kahoot: https://kahoot.it/#/

Érard, S. (2011, janvier). Pourquoi et comment introduire la poésie à l’école? Opgehaald van Stéphane Bataillon: http://www.stephanebataillon.com/wp-content/uploads/2011/01/erard.pdf

Littérature audio.com. (2015). Litterature audio.com. Opgehaald van www.litterature.com: http://www.litteratureaudio.com/

Poésie française. (2009). Poésie française. Opgehaald van poesie.webnet.fr: http://poesie.webnet.fr/home/index.htm

Tchesnovitskaya, G. (2010, novembre 9). Pourquoi et comment introduire la poésie en classe de FLE. Opgehaald van Mon amie la langue française: http://fra.1september.ru/view_article.php?ID=201001109

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français littérature anthologie chronologique classes des lycées . Paris : Nathan .

Apollinaire. (2015, février 15). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=liNGoDzJWXY

Apolliner. (2005, juillet 21). Récupéré sur http://fr.apolliner.com/2005/07/coeur-apollinaire/

calligramme. (2010, septembre 19). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t9KV7EpRwuY

chat renverse vase. (2008, avril 16). Récupéré sur mescoupsdecoeur: http://mescoupsdecoeur.centerblog.net/4638093-CHAT-RENVERSE-VASE

coeur. (2016, mai 24). Récupéré sur pixabay: https://pixabay.com/nl/hart-red-emotionele-cartoon-29328/

File Guillaume Appolinaire. (2013, octobre 4). Récupéré sur Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Apollinaire_-_Calligr…

flamme. (2016, mai 24). Récupéré sur atoute.org: http://www.atoute.org/n/forum/showthread.php?t=167886

Guillaume Apollinaire. (2016, mai 24). Récupéré sur Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Apollinaire

Guillaume Apollinaire. (2016, mai 30). Récupéré sur http://www.wiu.edu/Apollinaire/

Moore, C. (2016, mai 24). Guillaume Apollinaire. Récupéré sur Guillaume Apollinaire: http://www.wiu.edu/Apollinaire/

Paperman. (2014, mars 20). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eRl2OlyNMuc

Righetti, G. (2016, mai 24). créer un calligramme Open Office V.2. Récupéré sur http://www.ac-nice.fr/iengrasse/administration/bibliotheque/File/TICE/C…

Audoin, L. (s.d.). Le mot.

(2016, février 22). Récupéré sur Pixabay: https://pixabay.com/nl/meisjes-vrienden-hart-aanbiddelijk-344334/

(2016, février 26). Récupéré sur Madame-pipouette: http://www.madame-pipouette.com/album_crea1/slides/01-amour.html

(2016, février 27). Récupéré sur Stickers Décoratifs Art & Stick: https://www.artandstick.be/custom.php5?ref=313132372c20393830303539&n=%…

(2016, février 27). Récupéré sur Stickers Décoratifs Art & Stick: https://www.artandstick.be/custom.php5?ref=313132372c20393830303539&n=%…

1D Picture Préférences #36 ~ He Tweets A Picture Of You And Your Best Friend. (2016, février 22). Récupéré sur Mzerry: http://mzerry1d.tumblr.com/post/62570930600/1d-picture-préférences-36-h…

Aile. (2015, mai 17). Récupéré sur Passion Images: http://passionimages.easy4blog.com/categorie-aile-3480-2.html

arrêter arrêter signe route rue Photo gratuit. (2016, février 22). Récupéré sur Freepik: http://fr.freepik.com/photos-libre/arreter-arreter-signe-route-rue_6812…

Banque d'Illustrations - meilleurs amis, ou, plus mauvais, ennemi. (2016, février 22). Récupéré sur Fotosearch: http://www.fotosearch.fr/CSP080/k29227640/

bateau . (2014, janvier 30). Récupéré sur l'univers de Claude: http://luniversdeclaude.eklablog.com/fond-d-ecran-moto-voiture-et-batea…;

Bois bâton dans la main vector clipart. (2016, février 22). Récupéré sur Public domain vectors: http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Bois-b%C3%A…

Braun, C. (2016, février 22). oreille. Récupéré sur Le petit coach: http://lepetitcoach.com/que-du-bonheur-grace-a-vos-cinq-sens-1-louie/or…

Broome, J. (2015, octobre 6). Closed Door –> Open Door. Récupéré sur Jessica Broome research: http://jessicabroomeresearch.com/closed-door-open-door/

De beste wandelschoenen kopen voor jouw voeten. (2013, juillet 30). Récupéré sur Intersport: http://www.intersport.be/nl/intersport/sportinfo/de-beste-wandelschoene…

Eagles. (2014). Récupéré sur Animalia life: http://animaliaz-life.com/eagles.html

Eigth Ways To Make A (Black) Man Run. (2011, mars 24). Récupéré sur Bossip: http://bossip.com/361043/eigth-ways-to-make-a-black-man-run/

Freg. (2008, octobre 1). Casatypik. Récupéré sur Escalier tiroir: http://www.casatypik.com/blog/15-escalier-tirroir/         

Gribouiller sur les vitres c’est permis. (2016, février 27). Récupéré sur Le blog de fantasy kids: http://blog.fantasykids.fr/2016/01/feutre-pour-vitre/

Hoe zich beter wapenen tegen overstromingen? (2010, novembre 16). Récupéré sur Argus actueel: http://www.argusactueel.be/binnenlands-nieuws/hoe-zich-beter-wapenen-te…

Julien. (2016, février 22). La nuit où je me suis fait dévaliser. Récupéré sur Leader-blongueur: http://www.leader-blogueur.com/comment-rester-stable     

Le Dédale. (2016, février 22). Récupéré sur Dreamland Reborn: http://dreamland-reborn.net/viewtopic.php?f=16&t=1721

Marcher pointe pieds photos et images. (2016, février 22). Récupéré sur Fotosearch: http://www.fotosearch.fr/photos-images/marcher-pointe-pieds.html

N., C. (2015, mars 4). Stromae accusé d’être très « désagréable » avec ses fans. Récupéré sur MCE: http://mcetv.fr/mon-mag-culture/mon-mag-musique/stromae-accuse-detre-tr…

Pour nous rejoindre . (2016, février 22). Récupéré sur La Pallande: http://www.lapallande.be/parlaroute.html

Promotions et offres, faites vos choix . (2013). Récupéré sur Le Clos Domange: http://www.leclosdomange.com/fr/reservatie/aanbiedingen

Regarder l'homme dessin animé– Illustration. (2016, février 22). Récupéré sur Depositphotos: http://fr.depositphotos.com/13949471/stock-illustration-cartoon-man-sta…

Réouven , Z. (2014, décembre 13). La pantoufle à pépère - le retour (stylé) de la charentaise . Récupéré sur The Dandychic Magazine: http://dandychicmagazine.com/2014/12/13/la-pantoufle-a-pepere-le-retour…

rêver de bouche. (2014, juin 23). Récupéré sur Divanatix: http://www.divinatix.com/interpretation-reves/930/

Sleutels bijbestellen. (2016, février 22). Récupéré sur Rent-a-skibox: http://www.rent-a-skibox.nl/sleutels-bijbestellen.html

tatakiki. (2013, mai 29). Livres ouverts. Récupéré sur Centerblog: http://tatakiki.centerblog.net/rub-livres-ouverts-.html

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français littérature anthologie chronologique classes des lycées . Paris : Nathan .

Hugo, V. (2003). Poèmes de Victor Hugo en bandes dessinées. Luçon: Petit à petit.

(2016, février 22). Récupéré sur Actionbound: https://en.actionbound.com/

Commentaire composé : toute la lyre de victor hugo. (2012, novembre 11). Récupéré sur Etudier: http://www.etudier.com/dissertations/Commentaire-Compos%C3%A9-Toute-La-…

virelangues. (2016, février 22). Récupéré sur http://bdemauge.free.fr/virelangues.pdf

Android: Rock, Paper, Scissors. (2016, février 28). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UYxpX3N20qU&feature=youu.be

Keen'v - Petite Emilie ( clip officiel ). (2013, décembre 19). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9JaVW9u-zrE

yannicknoahVEVO. (2014, septembre 29). Yannick Noah - Le même sang . Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=wR0dlt8JRjk

LeFigaro.fr. (s.d.). LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR A DIT... Récupéré sur evene.lefigaro.fr: http://evene.lefigaro.fr/citations/leopold-sedar-senghor

Mouity, P. M. (2008). Charles Baudelaire info. Récupéré sur www.charlesbaudelaire.org: http://www.charlesbaudelaire.org/article_70.html

Mouity, P. M. (2008). Charles Baudelaire info. Récupéré sur www.charlesbaudelaire.org: http://www.charlesbaudelaire.org/article_70.html

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Wald Lasowski, P. (2011). Français Littérature Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Un Jour Un Poème. (2016). Poème à mon frère blanc. Récupéré sur www.unjourunpoeme.fr: http://www.unjourunpoeme.fr/poeme/poeme-a-mon-frere-blanc

Académie française . (s.d.). Léopold Sédar SENGHOR. Récupéré sur www.academie-francaise.fr: http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/leopold-sedar-senghor

etudes-litteraires.com. (s.d.). Biographie de Léopold Sédar Senghor (1906-2001). Récupéré sur www.etudes-litteraires.com: http://www.etudes-litteraires.com/senghor-biographie.php

Larousse. (s.d.). Léopold Sédar Senghor. Récupéré sur www.larousse.fr: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Léopold_Sédar_Senghor/14…

Latin, D. (s.d.). Léopold Sédar Senghor (1906-2001). Récupéré sur culture.ulg.ac.be: http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_609128/fr/leopold-sedar-senghor-1906…

Enideo. (2016). Word it out. Récupéré sur worditout.com: http://worditout.com/word-cloud/make-a-new-one

(s.d.). Récupéré sur www.jasondavies.com: https://www.jasondavies.com/wordcloud/

Aimnshoot Films . (2015, mars 22). Tous contre le Racisme. Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=1aBFWiFKFMc

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

detection incendie. (2016). Récupéré sur zis-security: http://www.zis-security.be/detection-incendie/

du côté de chez grillon du foyer. (2005, octobre). Récupéré sur doudou: http://doudou.gheerbrant.com/?p=6597

Elsa au miroir de Louis Aragon. (2013, janvier 22). Récupéré sur Center Blog: http://arcus.centerblog.net/14259-elsa-au-miroir-de-louis-aragon

élysée. (2016, mai 24). Récupéré sur les harpes de Camac: http://doudou.gheerbrant.com/?p=6597

les plus belles citations d'Aragon. (2016, janvier 21). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=y9MRhBp94Dw

Louis Aragon bibliographie. (2016, mei 24). Récupéré sur poetica: http://www.poetica.fr/biographie-louis-aragon/

Louis Aragon. (2016, avril 28). Récupéré sur Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aragon

Louis Aragon. (2016, mai 30). Récupéré sur poetice: http://www.poetica.fr/biographie-louis-aragon/

miroir. (2016, mai 24). Récupéré sur coeur grenadine: http://coeur-grenadine.com/tag-un-mirroir.html?s=new_vevkb.be

Philip Roy, Elsa au miroir. (2012, septembre 13). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=shr1kRJS7pE

Pistoletto. (2016, mai 24). Récupéré sur Pistoletto: http://www.pistoletto.it/eng/home.htm

Prezi. (2016, mai 24). Récupéré sur Prezi: https://prezi.com/

19HarvesteR84. (2010, juillet 1). braveheart theme - piano instrumental. Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=pRibbVevmxo

J, S. (2013, septembre 24). Yiruma - River Flows In You. Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=kG9KSWYg-Jc

Rozan, D. (2015, novembre 18). Le lac - Alphonse de Lamartine. Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=px5xdE_gVB8

LeFigaro.fr. (s.d.). Alphonse de Lamartine. Récupéré sur evene.lefigaro.fr: http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/alphonse-de-lamartine-472.p…

Platform rond mediawijsheid. (2012). Leestool 4: Voelen aan gedichten. Récupéré sur www.ingebeeld.be: http://www.ingebeeld.be/video/leestool-4-voelen-aan-gedichten

Thériault, G.-C. (2010, décembre 2). LAMARTINE, Alphonse de - Le Lac (version piano). Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=xxEz9FzIXB8

alittleMarket. (s.d.). Tableau peinture : LE LAC (d'Alphonse de Lamartine) à la manière du peintre Claude Monet. Récupéré sur www.alittlemarket.com: https://www.alittlemarket.com/peintures/fr_tableau_peinture_le_lac_d_al…

Laurence, R. (2007). Classe de Seconde 1 Période de formation 1. Récupéré sur brunorogolt.blog: http://brunorigolt.blog.lemonde.fr/classe-de-seconde-1-periode-de-forma…

GUYARD, T. (2013, octobre 7). Séance 03 Alphonse de Lamartine - Le Lac - 1820. Récupéré sur www.vinci-melun.org: http://www.vinci-melun.org/site/cyberseconde/spip.php?article466

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Académie française. (s.d.). Alphonse de LAMARTINE . Récupéré sur www.academie-francaise.fr: http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/alphonse-de-lamartine

etudes-litteraires.com. (s.d.). Alphonse de Lamartine (1790-1869) . Récupéré sur www.études-litteraires.com: http://www.etudes-litteraires.com/lamartine-biographie.php

Guironnet, M. (s.d.). Lamartine et Saint Point. Récupéré sur www.stieger.info: http://www.stleger.info/les72StLeger/region6/71d.lamartine/71d.lamartin…

VOYAGE EN ORIENT DE LAMARTINE. (2011). Récupéré sur www.aleppoart.com: http://www.aleppoart.com/Lamartine.html

s.n. (2016, janvier 18). MÉDITATIONS POÉTIQUES : Le lac de Lamartine expliqué (1820) . Récupéré sur romantis.free.fr: http://romantis.free.fr/Lamartine/html/lelacexplique.html

Stop Motion Studio. (s.d.). Récupéré sur GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionst…

Stop Motion Studio. (2016, janvier 1). Récupéré sur iTunes Preview: https://itunes.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Il pleure dans mon cœur - Verlaine. (s.d.). Récupéré sur Bac de français: http://bacdefrancais.net/il-pleure-dans-mon-coeur-verlaine.php

Lévert, I. (s.d.). Une palette infinie de sentiments. Récupéré sur La psychologie: http://www.la-psychologie.com/sentiments.htm

Perpetuum Jazzile. (s.d.). Récupéré sur Perpetuum Jazzile: http://www.perpetuumjazzile.si/en/

Tagul - Word cloud art. (s.d.). Récupéré sur Tagul: https://tagul.com/

Il pleure dans mon coeur, Verlaine - Analyse. (2015, mars 29). Récupéré sur Commentaire composé: http://commentairecompose.fr/il-pleure-dans-mon-coeur/

Paul Verlaine. (2016, mai 30). Récupéré sur bacdefrançais: http://www.bacdefrancais.net/bioverlaine.htm

African rain. (2011, septembre 30). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KDjDKwgoyUc

Stop motion - Birthday Love. (2016, mai 31). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8x_46sUzvGI

Petits poèmes en bandes dessinées. (2010, septembre 12). Récupéré sur BD poème : http://bdpoemefromars.canalblog.com/archives/2010/09/12/19045803.html

Cned. (2016, mars 22). Sommaire séquence 6 Découvrir la poésie et les jeux de langage. Récupéré sur Académie en ligne: http://www.academie-en-ligne.fr/ressources/4/fr51/al4fr51tewb0112-seque…

Cned. (2016, mai 30). Séquence 6 L'expression poétique de la révolte contre la guerre. Récupéré sur Academie en ligne: http://www.academie-en-ligne.fr/ressources/7/fr10/al7fr10tepa0211-seque…

O., D., Soph', Clavel, P., Greuillet, F., & Aymard, N. (2016, avril 5). Français textes et images. Récupéré sur Lelivrescolaire.fr: http://xleu.info/ordicollege/lelivrescolaire/5eme/FR_5e.pdf

154 images for Jacket Clipart. (2016, avril 5). Récupéré sur Clipart panda: http://www.clipartpanda.com/categories/jacket-clipart

Bernard, M. (2016, avril 5). Installer une fontaine de jardin. Récupéré sur Pratique: http://www.pratique.fr/installer-fontaine-jardin.html

Dessins - Images - Cliparts - Gravures - Illustrations. (2015, août 27). Récupéré sur Dessins: http://raf.dessins.free.fr/2bgal/img.php?id_img=5588

Evelyn. (2012, juin 12). avoir. Récupéré sur Café français: http://thecafefrancais.blogspot.be/2012/06/avoir.html

Jeff. (2015, avril 17). 21 jours pour arrêter de râler sur mes enfants (et mon conjoint). Récupéré sur Anti deprime: http://anti-deprime.com/2015/04/17/21-jours-pour-arreter-de-raler-sur-m…

Juf Annelies in Schotland. (2016, avril 5). Récupéré sur Juf Annelies in Schotland: http://jufanneliesinschotland.com/juf-annelies/

La Cool, F. (2012, décembre 5). avoir froid. Récupéré sur club ados: http://club.ados.fr/flavie-la-cool/images-blog-190851/photo/froid-42613…

Leraar met schoolbord in klasse. (2016, avril 5). Récupéré sur 365psd: http://nl.365psd.com/vector/teacher-with-blackboard-in-class-34835

Lifting Cushion Seat Assist Chair Seat Lift - Weight Limit 195-350lb (88-159kg). (2016, avril 5). Récupéré sur Heliohealth: http://healiohealth.com/products/index/4849

Nico. (2016, avril 5). Commencer avec Yii Framework. Récupéré sur Memorandom: http://www.memorandom.fr/php/commencer-avec-yii-framework/

Rivière Montmorency. (2016, avril 5). Récupéré sur Grand Quebec: http://grandquebec.com/eaux-du-quebec/riviere-montmorency/

Un si joli petit ruisseau... (2016, avril 5). Récupéré sur Adhca: http://www.adhca.com/Faits_divers/Faits_divers-Index.htm

Wendy Steenbeke on . (2016, mars 22). Récupéré sur Pinterest: https://www.pinterest.com/pin/366269382165213949/

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

"Le temps a laissé son manteau" de Charles d'Orléans. (2016, mars 22). Récupéré sur French today: http://www.frenchtoday.com/french-poetry-reading/le-temps-a-laisse-son-…

Hiver, vous n'êtes qu'un vilain de Charles d'Orléans. (2016, mars 22). Récupéré sur à la lettre: http://www.alalettre.com/poemes-orleans-hiver.php

Que me conseillez-vous, mon coeur ? (2016, mars 22). Récupéré sur Poésie française: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_d_orleans/qu…

Poésies de Charles d'Orléans . (2016, mai 24). Récupéré sur Poésies 123: http://www.poesies123.com/auteur/charles-d-orleans/

(2016, mars 22). Récupéré sur Kahoot!: https://kahoot.it/

LeFigaro.fr. (s.d.). Arthur Rimbaud a dit... Récupéré sur evene.lefigaro.fr: http://evene.lefigaro.fr/citations/arthur-rimbaud

Mag4.net. (1998-2016). Le Départ de Londres. Récupéré sur www.mag4.net: http://www.mag4.net/Rimbaud/Documents2.html

Bodard. (2012, juin 16). Arthur Rimbaud . Récupéré sur bodard-caricatures.blogspot.fr: http://bodard-caricatures.blogspot.fr/2012/06/les-monstres-de-la-litter…

Boucher, L. (1953). Arthur Rimbaud, le Dormeur du val. Récupéré sur www.larousse.fr: http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Arthur_Rimbaud_le_Dormeur_du…

Chaumard, S. (sd). Le Dormeur du val

Rubriek.nl. (2015). WATERKERS SUPERFOOD. Récupéré sur rubriek.nl: http://rubriek.nl/gezondheid/waterkers-superfood

Wikipédia. (2016, mai 16). Arthur Rimbaud. Récupéré sur fr.wikipedia.org: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Wald Lasowski, P. (2011). Français Littérature Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Comic Life. (2013). Comic Life. Récupéré sur www.comiclife.fr: http://www.comiclife.fr/Comic-Life.htm

Deramecourt, D. (1999-2016). Biographie de Rimbaud (1854-1891). Récupéré sur www.alalettre.com: http://www.alalettre.com/rimbaud-bio.php

Larousse. (s.d.). Arthur Rimbaud. Récupéré sur www.larousse.fr: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Arthur_Rimbaud/141035

Poetica. (2008-2016). Le dormeur du val. Récupéré sur www.poetica.fr: http://www.poetica.fr/poeme-57/arthur-rimbaud-dormeur-du-val/

Un Jour Un Poème. (2016). Arthur RIMBAUD (1854-1891). Récupéré sur www.unjourunpoeme.fr: http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/rimbaud-arthur

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français littérature anthologie chronologique classes des lycées . Paris : Nathan .

brouillard. (2016, mai 24). Récupéré sur gentside: http://www.maxisciences.com/brouillard/wallpaper

créer un poème en images. (2016, mai 24). Récupéré sur Mes Montages: http://www.mesmontages.fr/creer-montage-photo/creer-un-poeme-pour-blog…

De Decker, J. (2016, mai 24). Maurice Carême. Récupéré sur Maurice Carême: http://www.mauricecareme.be/biographie.php

fondation Maurice Carême. (2016, mai 30). Récupéré sur Maurice Carême: http://www.mauricecareme.be/fondation.php

Le brouillard. (2016, mai 24). Récupéré sur gommeet: http://www.gommeetgribouillages.fr/CP/LebrouillardCareme.pdf

Maurice Carême. (2016, mai 30). Récupéré sur Maurice Carême: http://www.mauricecareme.be/biographie.php

(2016, janvier 25). Récupéré sur Dico – Citations: http://www.dicocitations.com/citations/citation-10266.php

Reding , A. (1998). Je suis comme je suis. Récupéré sur Restena: http://w3.restena.lu/primaire/frisange/Reding/1996-1998/Textes/je%20sui…

Changement. (2012). Récupéré sur Live galerie: http://www.livegalerie.com/Peinture,Changement,fu_u-exil-art,127181.html

Mauricette Toussaint. (2014). Récupéré sur Gallery Breheret: http://www.gallery-breheret.com/mauricette-toussaint.html

Pioch, N. (2002, juillet 27). Rubens, Peter Paul. Récupéré sur Ibiblio: https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/rubens/

Chantalou. (2010, septembre 10). Où s'en vont nos ados... . Récupéré sur Naissance de coeur: http://naissancedecoeur.blogspot.be/2010/09/ou-sen-vont-nos-ados.html

Auvin, M. (2013, août 8). Je suis comme je suis - Marion Auvin. Récupéré sur En sortant de l'école: http://ensortantdelecole-leblog.blogspot.be/2013/08/je-suis-comme-je-su…

XVIIE-XVIIIE S./Suzanne et vieillards - artist artist. (2016, mars 22). Récupéré sur Repro-tableaux: http://www.repro-tableaux.com/a/artist-artist-1/xviie_xviiie_s_suzanne_…

Modèle trop mince d anorexie de femme. (2016, mars 22). Récupéré sur Dreamstime: http://fr.dreamstime.com/photographie-stock-mod%C3%A8le-trop-mince-d-an…

Parijs. (2016, mars 22). Récupéré sur Art & Tourism vzw: http://www.artandtourism.be/citytrips/parijs/

Reboulleau, L. (2016, mars 22). Rire aux éclats permet de mieux supporter la douleur. Récupéré sur Marie Claire: http://www.marieclaire.fr/,fou-rire-reduit-douleur,20121,425137.asp

Rodin ed. (2016, mars 22). Récupéré sur Strabrecht: http://intern.strabrecht.nl/sectie/ckv/08/Rodin/CKV-f0009.htm

(2011). Dans C. Desaintghislain, C. Morisset, P. Rosenberg, F. Toulze, & P. Lasowski, Français Littérature anthologie chronologique classes des lycées (pp. 162-167). Paris: Nathan.

Mentimeter. (2016, mars 22). Récupéré sur Govote: https://www.govote.at/

Je suis comme je suis - Jacques Prévert ( Mlle N. ). (2009, mai 1). Récupéré sur Le blog poétique des élèves de 1ère S2 et S3: http://1poeme1image.over-blog.com/article-30911774.html

Jacques Prévert. (2016, janvier 25). Récupéré sur Larousse: http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jacques_Pr%C3%A9vert/139…

Qui était Jacques Prévert? (2016, janvier 25). Récupéré sur Collège Jacques Prévert: http://www.prevertcaudry.fr/index.php/jacques-prevert.html

Dove Choose Beautiful | Women all over the world make a choice. (2015, avril 7). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=7DdM-4siaQw

Jeff High School Lip Dub 2015 - I Don't Like It, I Love It. (2015, septembre 29). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M7R3aCBK6nc

Gerald, T. (2012, avril 21). je suis comme je suis ( jacques Prévert ). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XpSFOcAWO6Q

Netal, B. (2013, juillet 8). Flamatias - Barbara de Jacques Prévert (version Rap). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=awqcifbl3jo

(Auvin, M. (2015, avril 10). Je suis comme je suis. Récupéré sur Education France: http://education.francetv.fr/matiere/litterature/cinquieme/video/je-sui…

Colson, J., & Blond, O. (2015, juin 4). Je suis comme je suis ! - Le respect des différences. Récupéré sur Education France: http://education.francetv.fr/matiere/education-civique/maternelle/video…

red rose bud. (s.d.). Récupéré sur mzephotos: http://www.mzephotos.com/gallery/roses/red-rose-bud.html

Un origami facile: fleur lotus. (2014, augustus 22). Opgehaald van Archzine: http://archzine.fr/decoration/un-origami-facile-fleur-offrir-ou-pour-vo…

La Rose. (2010, juillet 9). Récupéré sur Lueur: http://magnetiseur-grenoble.com/2010/07/la-rose/

Compliments. (2014, mars 3). Récupéré sur mariages.net: https://www.mariages.net/forum/les-12-photos-les-plus-likees-de-cette-s…

De roos. (2016, mai 28). Récupéré sur Shivatje: https://shivatje.wordpress.com/2015/12/20/de-roos-3/

(2011). Dans C. Desaintghislain, C. Morisset, P. Rosenberg, F. Toulze, & P. Lasowski, Français Littérature anthologie chronologique classes des lycées (pp. 162-167). Paris: Nathan.

Ronsard, P. (s.d.). Mignonne, allons voir si la rose. Récupéré sur Les grands classiques: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/pierre_de_ronsard/mi…

Biographie de Pierre de Ronsard. (2016, mai 30). Récupéré sur bacdefrançais: http://www.bacdefrancais.net/bioronsard.htm

Pinterest. (2016, mai 31). Récupéré sur Pinterest: https://fr.pinterest.com/pinterestfr/

Bromhall, N. (2010, juillet 26). red rose fower opening time-lapse. Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YiDH1o5VBUY

EtiMemo. (2016, avril 27). Récupéré sur Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.adsoft.etimemo.open&hl…

QR Code Reader. (2016, mai 28). Récupéré sur Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Wald Lasowski, P. (2011). Français Littérature Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Fable. (s.d.). Récupéré sur Études littéraires: http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/fable.php

La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Boeuf. (2015, janvier 28). Récupéré sur Larousse: http://www.editions-larousse.fr/la-grenouille-qui-se-veut-faire-aussi-g…

La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf. (s.d.). Récupéré sur tv5monde: http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-…            

Wallonia, d. (s.d.). Des applications mobiles pour aider vos élèves à apprendre. Récupéré sur Eti-éducation: http://www.eti-education.net/

Wallonia, d. (s.d.). EtiMemo, faciliter la mémorisation et le contrôle des connaissances. Récupéré sur Eti-éducation: http://www.eti-education.net/pages/doc_etimemo.php

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf. (2016, mai 28). Récupéré sur Bac de français: http://www.bacdefrancais.net/la-grenouille-qui-veut-se-faire-aussi-gros…

de La Fontaine, J. (2016, mai 28). La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf. Récupéré sur Poésie française: http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/jean_de_la_fontaine/…

Vidaud. (2016, mai 30). Jean de la Fontaine. Récupéré sur jdlf: http://www.jdlf.com/jeandelafontaine

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf - les Fables de La Fontaine. (2013, janvier 2013). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Si1u3SDx9nQ

Histoire des arts - analyse du poème "Liberté" de Paul Eluard. (2016, mai 12).

International, A. (2016, mai 15). Cahier d'exercices du dossier pédagogique . Récupéré sur http://www.amnestyinternational.be/IMG/pdf/dossier_peda_2011_exer.pdf

3CI 1 Appropriation du cahier des charges. (2016, mai 15). Récupéré sur Un33d's web: https://sites.google.com/site/technoisp3abgroupe1/home/3ci-1-appropriat…

Bonjour la page blanche ! (2010, janvier 25). Récupéré sur Dire bonjour: http://direbonjour.canalblog.com/archives/2010/01/25/21591258.html

Brem (Cytisus scoparius). (2016, mai 15). Récupéré sur Natuurpunt Limburg: http://www.natuurpuntlimburg.be/Brem

De jolis dés en CSS3 et HTML. (2012, avril 5). Récupéré sur Tonio Blog: http://avianey.blogspot.be/2012/04/css3-html5-dice.html

Driv3r : Les armes. (2016, mei 15). Récupéré sur Driver dimension: http://www.driver-dimension.com/armes.php

Elwina. (2010, janvier 11). Offrez une deuxième vie aux cendres ! Récupéré sur Consoglobe: http://www.consoglobe.com/offrez-vie-cendres-3874-cg

La cendre de cheminée se transforme en produit vaisselle et engrais ? (2016, mai 15). Récupéré sur Santé naturelle: http://www.santenaturellemag.com/maison-et-jardin/bien-equiper-ma-maiso…

Mount, A. (2016, janvier 25). 5 Thoughts Everyone Has When Expecting Snow. Récupéré sur Odyssey: https://www.theodysseyonline.com/5-thoughts-everyone-has-when-expecting…

Nid Banque D'Images. (2016, mai 15). Récupéré sur 123RF: http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/nid.html

Pierre Dakar - BigBag 800Kg. (2016, mai 15). Récupéré sur Jardins animés: http://fr.jardins-animes.com/pierre-dakar-bigbag-800kg-p-1186.html

Pupitres. (2016, mai 15). Récupéré sur Pingo's: http://pingosmuebles.com/essential_grid/pupitres/

Remboursement d'un arbre. (2016, mai 15). Récupéré sur Municipalité Saint-Gervais: http://saint-gervais.ca/services-municipaux/remboursement-dun-arbre

Rêver de Sang. (2015, mai 15). Récupéré sur Interpretation des rêves: http://www.interpretationdesreves.com/signification-des-reves/rever-de-…

sneeuwvlok. (2016, mai 15). Récupéré sur Dreamstime: http://nl.dreamstime.com/photos-images/sneeuwvlok.html

Tag Archives: le sable. (2007, octobre 12). Récupéré sur Sable mouvant: http://www.sablemouvant.com/tag/le-sable/

Youssef. (2016, mai 15). La méthode pour lire un texte plus rapidement. Récupéré sur Le journal du blogueur: http://www.lejournaldublogueur.fr/la-methode-pour-lire-un-texte-plus-ra…

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Siméon, J.-P. (2013). La poésie au quotidien de la maternelle au cycle 3. Montpellier: CNDP, CRDP de l'académie de Montpellier. Récupéré sur La poésie au quotidien

Liberté. (2016, mai 15). Récupéré sur Poetica: http://www.poetica.fr/poeme-279/liberte-paul-eluard/

Paul Eluard. (2016, mai 30). Récupéré sur Espace français: http://www.espacefrancais.com/paul-eluard/

Les Enfoirés - Liberté (Clip officiel). (2016, janvier 12). Récupéré sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=osk5BI-snio

LeFigaro.fr. (s.d.). Raymond Queneau a dit... Récupéré sur evene.lefigaro.fr: http://evene.lefigaro.fr/citations/raymond-queneau

Ixatnu siofnnut i avay. (s.d.). Récupéré sur aragon.lehoulme.free.fr: http://aragon.lehoulme.free.fr/IMG/pdf/Ixatnu_siofnnut_i_avay_-_Raymond…

francophonie, F. F.-Q. (2014, mai 16). Chadeline, gagnante de la finale de slam France-Québec . Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=0LHvyX1kSk4

Story, T. (2014, novembre 13). New York taxi - bande annonce - VF - (2004) . Récupéré sur www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=d-fcMaLm8X0

Autohistoriecheck.nl. (2014, octobre 23). NAP. Récupéré sur www.autohistoriecheck.nl: http://www.autohistoriecheck.nl/nap/

Drozhzhin, A. (2016, janvier 2). Est-il possible de pirater un train ? Récupéré sur blog.kaspersky.fr: https://blog.kaspersky.fr/hack-train/5118/

Martini, J. A. (2016). Ferry Service. Récupéré sur www.alcatrazcruises.com: https://www.alcatrazcruises.com/website/trans-ferry-service.aspx

Piaggio & C spa. (s.d.). MOTORFIETSEN. Récupéré sur www.motoguzzi.com: http://www.motoguzzi.com/nl_NL/moto/

Pinterest. (s.d.). Reizen. Récupéré sur www.pinterest.com: https://www.pinterest.com/jikkejenniskens/reizen/

Rendez-vous déco.com. (s.d.). Vélo Fixie noir et vert ÉPUISÉ. Récupéré sur www.rendezvousdeco.com: http://www.rendezvousdeco.com/be/velos-design/velo-fixie-noir-et-vert.h…

TAXI CAB SERVICE. (2016). TAXI CAB SERVICE. Récupéré sur taxicabdispatch.org: http://taxicabdispatch.org/

Wikipedia. (2016, avril 21). Raymond Queneau. Récupéré sur en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Queneau

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français Littérature - Anthologie chronologique. Paris: Nathan.

Delisle, V. (1999-2016). Raymond Queneau (1903- 1976). Récupéré sur www.alalettre.com: http://www.alalettre.com/queneau.php

IXATNU SIOFNNUT I AVAY. (s.d.). Récupéré sur www.poesiaragazzi.it: http://www.poesiaragazzi.it/Poesie/Giovani-adulti/Poesie-francesi/IXATN…

Oulipo. (2014). Raymond Queneau. Récupéré sur oulipo.net: http://oulipo.net/fr/oulipiens/r

Stefano, L. D. (2012). Raymond Queneau. Récupéré sur salon-litteraire.com: http://salon-litteraire.com/fr/raymond-queneau/content/1805823-raymond-…

Desaintghislain, C., Morisset, C., Rosenberg, P., Toulze, F., & Lasowski, P. W. (2011). Français littérature anthologie chronologique classes des lycées . Paris : Nathan .

l'étranger. (2013, juin 22). Récupéré sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rk1mO7gVHqs

Baudelaire. (2016, mai 24). Récupéré sur l'internaute: http://www.linternaute.com/biographie/charles-baudelaire/

collage. (2016, mai 24). Récupéré sur collage.nl: http://www.collage.nl/

voice-recorder. (2016, mai 24). Récupéré sur online voicerecorde: http://online-voice-recorder.com/

Lemaire, J. (2016, mai 24). Baudelaire. Récupéré sur Baudelaire: http://www.poetes.com/baud/index.php

l'étranger. (2016, mai 26). Récupéré sur Baudelaire: http://www.ba cdefrancais.net/etranger-baudelaire.php

Download scriptie (36.98 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Isabelle Cloquet
Thema('s)