Grondwet geldt minder voor machthebbers

Laura
Ritter

In de jaren negentig namen Afrikaanse landen presidentiële termijnlimieten op in hun grondwet. Na (meestal) twee termijnen moeten presidenten daardoor het stokje doorgeven. Nu die deadline nadert proberen presidenten de wet te omzeilen, wat tot massaprotesten leidt. Volgens eerdere studies zouden internationale organisaties soelaas kunnen bieden. Laura Ritter (KU Leuven) ging op onderzoek uit. Zij concludeert dat presidenten met valsspelen kunnen wegkomen doordat er een gat is tussen wat internationale organisaties zeggen te doen en daadwerkelijk doen.

Gewiekste plannen

Een verplichte wissel van de macht is nuttig. In de woorden van filosoof Edmund Burke: hoe groter de macht, hoe gevaarlijker het misbruik. Termijnlimieten vergroten daarentegen de kans op levendige verkiezingen, frisse beleidsideeën en roulatie van macht. Zittende Afrikaanse presidenten geven hun privileges echter niet zomaar op.

Zo ontstonden in Burkina Faso in 2014 massaprotesten nadat president Blaise Compaoré bekend maakte de grondwet te willen wijzigen via een referendum. Zijn poging mislukte en Compaoré ontvluchtte het land. Zijn Burundese collega had meer succes. In 2015 besloot Pierre Nkurunziza een derde termijn te dienen, waarmee hij het luide protest van de bevolking negeerde. Volgens de president telt zijn eerste ambtsperiode niet mee, waardoor hij binnen het limiet valt. België beëindigde daarop zijn rechtstreekse steun aan het regime.

De masterproef focust op bovengenoemde twee landen, omdat die recente cases nog niet eerder zijn onderzocht. Bovendien kunnen de resultaten van pas komen voor buurlanden. In 2016 speelt het thema immers nog altijd. Zo stelde de Democratische Republiek Congo de verkiezingen uit, waardoor de president zijn tweede termijn kan rekken. Congo-Brazzaville en Rwanda hielden een referendum. Meer dan negentig procent van de bevolking sprak zich uit voor een derde termijn. Die uitslag strookt niet met de cijfers voor het gehele continent: in 2014 was 73 procent namelijk voorstander van een maximum van twee termijnen.

Practice what you preach

In theorie kunnen internationale organisaties helpen de gemoederen te bedaren in Burkina Faso en Burundi. Het is echter onduidelijk hoe zij dat kunnen regelen en of zij dat ook daadwerkelijk doen. Om daar achter te komen kijkt de masterproef naar twee organisaties: de Afrikaanse Unie (AU) en Verenigde Naties (VN). Die keus is logisch omdat beide landen lid zijn van de AU en VN, en dat tevens de enige organisaties zijn die zowel in Burkina Faso als Burundi maatregelen namen. Het doorgronden van de AU’s en VN’s werkwijze blijkt echter lastig, omdat er geen hapklare strategie klaarligt. Het thema goed bestuur, waar het naleven van de grondwet onder valt, wordt namelijk in vele akkoorden genoemd. Ritter bekijkt daarom per document de genoemde acties en uitvoerders, en bundelt dat tot één strategie. Dat stappenplan begint met de vaststelling dat de president het termijnlimiet aan zijn laars lapt, en eindigt bij het terugtrekken van de organisatie nadat het staatshoofd zich wel aan de grondwet houdt. Naast dit theoretische stappenplan maakt Ritter een empirisch versie aan de hand van persberichten van de AU en VN. De strategie heeft immers enkel nut als de organisaties het daadwerkelijk uitvoeren.

Dilemma’s

In Burkina Faso volgen de AU en VN hun beleid. Dat betekent dat zij de situatie in de gaten houden en nationale en regionale groepen aanmoedigen om tot een oplossing te komen. De AU schorst daarbovenop tijdelijk het Afrikaanse land. Burkina Faso hoort weer bij de AU-club nadat de termijnlimieten worden gerespecteerd. Burundi is een ingewikkelder verhaal. Naast aansporing om het conflict zelfstandig op te lossen, bekijkt de Veiligheidsraad van de VN interventievoorstellen, waaronder het sturen van een vredesmacht. Dit proces gaat langzaam, waardoor er nog weinig actie is ondernomen. De AU loopt ook tegen problemen aan. Die organisatie wil een missie opzetten, wat Burundi weigert. In plaats van het land te schorsen, dwaalt de AU af van haar theoretische strategie door een tweede diplomatieke ronde te starten. Burundi weigert opnieuw de geopperde maatregelen. De AU onderneemt geen nieuwe actie, en wijkt dus net als de VN af van de vastgelegde aanpak. Ondertussen gaan het geweld en de protesten in Burundi nog altijd door.

De masterproef noemt op basis van eerdere onderzoeken en persberichten van de organisaties mogelijke verklaringen voor die stagnatie. Zo kampt de VN met een rechtsstaatdilemma. Het Burundese constitutioneel hof is akkoord met een derde termijn voor president Nkurunziza. Door in te grijpen, ontkent de VN eigenlijk de legitimiteit van dat hof. Toch wil de organisatie niet bij de pakken neerzitten: de huidige chaos kan immers niet vijf jaar, oftewel een termijn, aanhouden. Om dit dilemma te omzeilen, focust de VN op een nationale dialoog in plaats van zelf in actie te komen. Ook de AU wijkt af van haar beleid. Die organisatie verklaart soevereiniteit te respecteren. Aangezien Burundi geen hulp wil, intervenieert de AU niet. Tegelijkertijd vrezen beide organisaties dat de Burundese onrust stabiliteit in de hele regio kan beïnvloeden. Een vervolgonderzoek naar het desondanks stoppen met toepassen van beleid is daarom op zijn plaats, meent Ritter.

Wereldwijd

Ook al focust de masterproef op Afrika, het VN-model is wereldwijd toepasbaar. Dat komt omdat de onderzochte documenten over goed bestuur door alle leden zijn ondertekend. Het stappenplan is daardoor bijvoorbeeld ook relevant voor het oplossen van huidige goed bestuur problemen in Latijns-Amerika. Uiteraard moet de VN haar strategie wel uitvoeren. Ritter hoopt dat die kans groter wordt nu zij als eerste onderzoeker alle verdragen heeft gebundeld tot één duidelijk beleidsplan.

Bibliografie

Primary sources

African Union. (2000, November 7). Constitutive act of the African Union. Retrieved from http://au.int/en/treaties/constitutive-act-african-unionAfrican Union. (2001, March 2). Protocol to the treaty establishing the African Economic Community relating to the pan-African parliament. Retrieved from http://au.int/en/treaties/protocol-treaty-establishing-african-economic…African Union. (2002, July 9). Protocol relating to the establishment of the peace and security council of the African Union. Retrieved from http://au.int/en/treaties/protocol-relating-establishment-peace-and-sec…African Union. (2005, January 1). The African Union non-aggression and common defence pact. Retrieved from http://au.int/en/treaties/african-union-non-aggression-and-common-defen…African Union. (2006, January 24). Charter for African cultural renaissance. Retrieved from http://au.int/en/treaties/charter-african-cultural-renaissanceAfrican Union. (2007, January 30). African charter on democracy, elections and governance. Retrieved from http://au.int/en/treaties/african-charter-democracy-elections-and-gover…African Union. (2011, January 31). African charter on values and principles of public service and administration. Retrieved from http://au.int/en/treaties/african-charter-values-and-principles-public-…African Union. (2014, November 1). The African Union calls for a civilian-led and consensual transition in Burkina Faso [Press release]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/the-african-union-calls-for-a-civilia…African Union. (2015, June 12). The international follow-up and support group for the transition in Burkina Faso [Conclusions meeting]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/conclusions-of-the-third-meeting-of-t…AU Peace and Security Council. (2013, July 5). The phenomenon of unconstitutional changes of government in Africa [Communiqué 384th meeting PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXIV)]. Retrieved from http://aubis.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-securit…AU Peace and Security Council. (2014, April 29). Unconstitutional changes of government and popular uprisings in Africa [Press statement 432th meeting PSC/PR/BR.(CDXXXII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/press-statement-of-the-432nd-meeting-…AU Peace and Security Council. (2014, November 3). The situation in Burkina Faso [Communiqué 465th meeting PSC/PR/COMM.(CDLXV)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-security-…

AU Peace and Security Council. (2014, November 18). The situation in Burkina Faso [Communiqué 468th meeting PSC/PR/COMM.(CDLXVIII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-468th-psc-meeting-on-th…

 

AU Peace and Security Council. (2015, January 14). Press statement of the PSC on its 480th meeting [Press statement 480th meeting PSC/PR/BR.(CDLXXX)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/press-statement-of-the-peace-and-secu…AU Peace and Security Council. (2015, March 5). Developments in Burundi [Communiqué 490th meeting PSC/PR/COMM.(CDXC)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/490th-psc-communique-on-the-developme…AU Peace and Security Council. (2015, April 28). Communiqué [Communiqué 501th meeting PSC/PR/COMM.(DI)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/uploads/psc.br.501.burundi.28-04-2015.pdfAU Peace and Security Council. (2015, April 30). The evolution of the situation in Burundi [Press statement 503th meeting PSC/PR/COMM.3(DIII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/press-statement-of-the-peace-and-secu…AU Peace and Security Council. (2015, May 14). The situation in Burundi [Communiqué 507th meeting PSC/PR/COMM(DVII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-the-peace-and-security-cou…AU Peace and Security Council. (2015, June 13). Meeting on Burundi [Communiqué 515th meeting PSC/PR/COMM.2(DXV)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-515th-meeting-of-th…

 

AU Peace and Security Council. (2015, June 14). Report of the chairperson of the commission on the situation in Burundi [Report 515th meeting PSC/AHG/3(DXV)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/report-of-the-chairperson-of-the-comm…AU Peace and Security Council. (2015, June 29). The consolidation of democracy, elections and constitutional amendments and their impact on peace, security and stability in Africa [Press statement 520th meeting PSC/PR/BR.(DXX)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-security-…AU Peace and Security Council. (2015, July 9). The situation in Burundi [Communiqué 523th meeting PSC/PR/COMM.(DXXIII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-security-…AU Peace and Security Council. (2015, August 6). The elections in Burundi [Press statement 531th meeting PSC/BR/COMM.(DXXXI)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/press-statement-of-the-531st-psc-meet…

 

AU Peace and Security Council. (2015, September 18). The situation in Burkina Faso [Communiqué 544th meeting PSC/PR/COMM/3.(DXLIV)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-544th-psc-meeting-o…

 

AU Peace and Security Council. (2015, September 26). The situation in Burkina Faso [Communiqué 547th meeting PSC/AHG/COMM.3(DXXLVII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-547th-meeting-of-th…

 

African Union (2015, October 2). United Nations-African Union joint task force on peace and security holds eleventh consultative meeting [Communiqué]. Retrieved from http://www.peaceau.org/uploads/communiquy-of-the-joint-task-force-on-pe…

 

AU Peace and Security Council. (2015, October 16). 8th annual joint consultative meeting between the African Union Peace and Security Council and the European Union Political and Security Committee [Communiqué]. Retrieved from http://www.peaceau.org/uploads/8th-joint-communique-au-psc-eu-psc-and-c…

 

AU Peace and Security Council. (2015, October 17). Communiqué [Communiqué 551th meeting PSC/PR/COMM.(DLI)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-551st-meeting-of-th…

 

AU Peace and Security Council. (2015, November 10). The situation in Burkina Faso [Press statement 556th meeting PSC/PR/BR.(DLVI)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/the-peace-and-security-council-of-the…AU Peace and Security Council. (2015, November 13). The situation in Burundi [Communiqué 557th meeting PSC/PR/COMM.(DLVII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-peace-and-security-…

 

AU Peace and Security Council. (2015, December 17). The situation in Burundi [Communiqué 565th meeting PSC/PR/COMM.(DLXV)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-565th-meeting-of-th…

 

AU Peace and Security Council. (2016, January 29). The situation in Burundi [Communiqué 571th meeting PSC/AHG/COMM.3(DLXXI)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/communique-of-the-571st-meeting-of-th…

 

AU Peace and Security Council. (2016, February 8). Elections in Africa [Press statement 573th meeting PSC/PR/BR.(DLXXIII)]. Retrieved from http://www.peaceau.org/en/article/press-statement-of-573rd-psc-meeting-…

 

Organisation of African Unity. (1999, July 1). African Union convention on preventing and combating corruption. Retrieved from http://au.int/en/treaties/oau-convention-prevention-and-combating-terro…

 

United Nations. (1945, June 26). UN Charter. Retrieved from http://www.un.org/en/charter-united-nations/

 

United Nations. (2000, September 8). UN Millennium Declaration. Retrieved from http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

 

United Nations. (2004). UN Treaty Series Volume 2173. Retrieved from https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202173/v2173.pdf

 

United Nations. (2005). UN Treaty Series Volume 2312. Retrieved from https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202312/v2312.pdf

 

United Nations. (2007). UN Treaty Series Volume 2341. Retrieved from https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%202341/v2341.pdf

 

UN Security Council. (2014, July 31). Report of the Secretary-General on the United Nations office in Burundi [Report S/2014/550]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/550

 

UN Security Council. (2014, September 25). Letter dated 23 September 2014 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council [Letter S/2014/700]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/700

 

UN Security Council. (2014, September 25). Letter dated 25 September 2014 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General [Letter S/2014/701]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/701

 

UN Security Council. (2014, November 4). Press statement on Burkina Faso [Press statement SC/11632-AFR/3006]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2014/sc11632.doc.htm

 

UN Security Council. (2014, November 6). Letter dated 6 November 2014 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council [Letter S/2014/799]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/799

 

UN Security Council. (2014, November 6). Letter dated 6 November 2014 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General [Letter S/2014/800]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/800

 

UN Security Council. (2014, November 17). Press statement on Burkina Faso [Press statement SC/11651-AFR/3020]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2014/sc11651.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, January 19). Report of the Secretary-General on the United Nations Office in Burundi [Report S/2015/36]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/36

 

UN Security Council. (2015, February 18). Statement by the President of the Security Council [Statement S/PRST/2015/6]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/6

 

UN Security Council. (2015, April 17). Press statement on situation in Burundi [Press statement SC/11864-AFR/3114]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc11864.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, May 15). Press statement on situation in Burundi [Press statement SC/11896-AFR/3136]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc11896.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, May 24). Press statement on Burundi [Press statement SC/11905-AFR/3144]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc11905.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, June 4). Press statement on Burundi [Press statement SC/11919-AFR/3152]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc11919.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, June 17). Letter dated 11 June 2015 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council [Letter S/2015/447]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/447

 

UN Security Council. (2015, June 17). Letter dated 17 June 2015 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General [Letter S/2015/448] . Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/448

 

UN Security Council. (2015, June 26). Statement by the President of the Security Council [Statement S/PRST/2015/13]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/13

 

UN Security Council. (2015, June 30). Report of the Security Council mission to the Central African Republic, Ethiopia and Burundi, including the African Union [Report S/2015/503]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/503

 

UN Security Council. (2015, July 7). Report of the Secretary-General on the United Nations Electoral Observation Mission in Burundi [Report S/2015/510]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/510

 

UN Security Council. (2015, August 4). Press statement on situation in Burundi [Press statement SC/11996-AFR/3191]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc11996.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, September 16). Press statement on Burkina Faso [Press statement SC/12048-AFR/3209]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc12048.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, September 17). Press statement on situation in Burkina Faso [Press statement SC/12051-AFR/3211]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc12051.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, September 24). Press statement on reinstatement of transitional authorities in Burkina Faso [Press statement SC/12057-AFR/3215]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc12057.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, October 28). Statement by the President of the Security Council [Statement S/PRST/2015/18]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/18

 

UN Security Council. (2015, November 12). Resolution 2248 [Resolution S/RES/2248].

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2248(2015)

 

UN Security Council. (2015, December 1). Letter dated 1 December 2015 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council [Letter S/2015/926]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/926

 

UN Security Council. (2015, December 16). Report of the Secretary-General on the United Nations Electoral Observation Mission in Burundi [Report S/2015/985]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/985

 

UN Security Council. (2015, December 19). Press statement on situation in Burundi [Press statement SC/12174-AFR/3293]. Retrieved from http://www.un.org/press/en/2015/sc12174.doc.htm

 

UN Security Council. (2015, December 29). Letter dated 24 December 2015 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council [Letter S/2015/1032]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/1032

 

UN Security Council. (2016, January 20). Letter dated 20 January 2016 from the President of the Security Council addressed to the Secretary-General [Letter S/2016/55]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/55

 

UN Security Council. (2016, January 29). 7615th meeting [Meeting S/PV.7615]. Retrieved from http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7615Secondary sources

African Union. (2015, November 26). Consultation with the Pan African parliament and regional parliaments to promote constitutionalism and rule of law in Africa [Press release]. Retrieved from http://www.african-union.africa-newsroom.com/press/consultation-with-th…Andrews, M. (2008). The good governance agenda: beyond indicators without theory. Oxford Development Studies, 36 (4), 379-407.

 

Babbie, E. (2010). The practice of social research. Belmont: Cengage Learning.

 

Baker, B. (2002). Outstaying one’s welcome: The presidential third-term debate in Africa. Contemporary Politics, 8 (4), 285-301.

 

Baturo, A. (2010). The stakes of losing office, term limits and democracy. British Journal of Political Science, 40 (3), 635-662.

 

Boehmer, C., Gartzke, E., & Nordstrom, T. (2004). Do intergovernmental organizations promote peace? World Politics, 57 (1), 1-38.

 

Bryman, A. (2012). Social research methods. Oxford: Oxford University Press.

 

Cheeseman, N. (2010). African elections as vehicles for change. Journal of Democracy, 21 (4), 139-153.

 

Choudhry, S., & Bisarya, S. (2014). Regional organizations and threats to constitutional democracy from within: self-coups and authoritarian backsliding. In: Cordenillo, R., & Sample, K. (Eds.). (2014). Rule of law and constitution building. The role of regional organizations. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

 

Chukwumerije, O. (2006). Peer review and the promotion of good governance in Africa. North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation, 32, 49-114.

Cilliers, J., & Sturman, K. (2002). The right intervention. African Security Review, 13 (3), 28-39.

 

Constitute project. (n.d.). The world’s constitutions to read, search, and compare. Retrieved from https://www.constituteproject.org/search?lang=en (Documents: ‘Burkina Faso’s Constitution of 1991 with Amendments through 2012’, ‘Burundi’s Constitution of 2005’).

 

Corell, H. (2004). A challenge to the United Nations and the world developing the rule of law. International and Comparative Law Quarterly, 18 (2), 391-402.

 

Diamond, L. (2008). The democratic rollback: the resurgence of the predatory state. Foreign Affairs, 87 (2), 36-48.

 

Donno, D. (2010). Who is punished? Regional intergovernmental organizations and the enforcement of democratic norms. International organization, 64 (4), 593-625.

 

Dulani, B. (2015). African publics strongly support term limits, resist leaders’ efforts to extend their tenure. Afrobarometer, dispatch No. 30.

 

Dulani, B. (2011). Democracy movements as bulwarks against presidential usurpation of power: lessons from the third-term bids in Malawi, Namibia, Uganda and Zambia. Wienier Zeitschrift für kritische Afrikastudien, 20 (11), 115-139.

 

Farrington, C. (2009). Putting good governance into practice I: the Ibrahim index of African governance. Progress in Development Studies, 9 (3), 249-255.

 

Fombad, C. M., & Nwauche, E. (2012). Africa’s imperial presidents : immunity, impunity and accountability. African Journal of Legal Studies, 5, 91-118.

Geeraert, A. (2015). Sport governance observer 2015. The legitimacy crisis in international sports governance. Play the Game, report October.

 

Genugten, W., van, Homan, H., Schrijver, N., & Waart, P., de, (2006). The United Nations of the future. Globalization with a human face. Amsterdam: KIT Publishers.

 

Ginsburg, T. (2011). Pitfalls of measuring the rule of law. Hague Journal on the Rule of Law, 3, 269-280.

 

Gisselquist, R. M. (2012). Good governance as a concept, and why this matters for development policy. Word Institute for Development Economics Research, working paper No. 30.

 

Grigorescu, A. (2007). Transparency of international organizations: the role of member states, international bureaucracies and nongovernmental organizations. International Studies Quarterly, 51, 625-648.

 

Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. Development Policy Review, 25 (5), 553-574.

 

Hague, R., & Harrop, M. (2010). Comparative government and politics. An introduction. Basingstoke: Palgrave.

 

Hammerstad, A. (2004). African commitments to democracy in theory and practice. A review of eight NEPAD countries. Pretoria: Institute for Security Studies Africa.

 

Heupel, M. (2011). With power comes responsibility: human rights protection in United Nations sanctions policy. European Journal of International Relations, 19 (4), 773-796.

 

Jørgensen, T. B., & Sørensen D. (2012). Codes of good governance. Public Integrity, 15 (1), 71-96.

Kingah, S. S. (2006). The African Union’s capacity in promoting good governance. International Organizations Law Review, 3, 317-340.

 

Kiwuwa, D. E. (2013). Democracy and the politics of power alternation in Africa. Contemporary Politics, 19 (3), 262-278.

 

Kwasi Prempeh, H. (2008). Presidents untamed. Journal of Democracy, 19 (2), 109-123.

 

Landman, T. (2003). Issues and methods in comparative politics. An introduction. London: Routledge.

 

Lijphart, A. (2008). Thinking about democracy. Power sharing and majority rule in theory and practice. London: Routledge.

 

Maltz, G. (2007). The case for presidential term limits. Journal of Democracy, 18 (1), 128-142.

 

Moehler, D. C., & Lindberg, S. I. (2009). Narrowing the legitimacy gap: turnovers as a cause of democratic consolidation. The Journal of Politics, 71 (4), 1448-1466.

 

Nanda, V. (2006). The “good governance” concept revisited. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 603, 269-283.

 

Ocheni, S., & Nwankwo, B. C. (2012). Re-engineering African political leadership through good governance for sustainable development and growth in Africa. Canadian Social Science, 8 (3), 64-69.

 

Omorogbe, E. Y. (2011). A club of incumbents? The African Union and coups d’état. Vanderbilt Journal of Transnational Law, 44, 123-154.

 

Opalo, K. O. (2012). African elections: two divergent trends. Journal of Democracy, 23 (3), 80-93.

Poser, D. N., & Young, D. J. (2007). The institutionalization of political power in Africa. Journal of Democracy, 18 (3), 126-140.

 

Présidence de la République du Burundi. (n.d.). Textes légaux. Retrieved from http://presidence.gov.bi/

 

Reif, L. C. (2004). The ombudsman, good governance and the international human rights system. Dordrecht: Springer Science+Business Media.Reus-Smit, C. (2007). International crises of legitimacy. International politics, 44 (2), 157–174.

 

Riedl, R. B. (2015). The advantages – and drawbacks – of presidential term limits as a tool for building democracy in Africa. Scholars Strategy Network, 1-2.

 

Saungweme, S. (2007). A critical look at the charter on democracy, elections and governance in Africa. Open Society Institute. Africa Governance Monitoring & Advocacy Project, 1-7.

 

Sejdui, B., & Önsoy, M. (2014). Unveiling the unknown face: the role of the United Nations in promoting democracy. Perceptions, 19 (2), 33-59.

 

Teffo, L. J. (2014). Nurturing democratic elections for good governance and African renaissance. International Journal of African Renaissance Studies – Multi-, Intern- and Transdisciplinarity, 9 (1), 115-129.

 

Thakur, R., & Langenhove, L., van, (2006). Enhancing global governance through regional integration. Global Governance, 12, 233-240.

 

Tolbert, D., & Solomon, A. (2006). United Nations reform and supporting the rule of law in post-conflict societies. Harvard Human Rights Journal, 19, 29-62.

Vencovsky, D. (2007). Presidential term limits in Africa. Conflict trends, 2, 15-21.

 

Vig, S. (2009). The conflictual promises of the United Nations’ rule of law agenda: challenges for post-conflict societies. Journal of International Peacekeeping, 13, 131-158.

 

Voigt, S. (2012). How to measure the rule of law. Kyklos, 65 (2), 262-284.

 

Wachira, G. M. (2014). The role of the African Union in strengthening the rule of law and constitutional order in Africa. In: Cordenillo, R., & Sample, K. (Eds.). (2014). Rule of law and constitution building. The role of regional organizations. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

 

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. Third World Quarterly, 21 (5), 795-814.

 

Williams, P. D., & Boutellis, A. (2014). Partnership peacekeeping: challenges and opportunities in the United Nations – African Union relationship. African Affairs, 113 (451), 254-278.

 

Wobig, J. (2015). Defending democracy with international law: preventing coup attempts with democracy clauses. Democratization, 22 (4), 631-654.

 

Woods, N. (1999). Good governance in international organizations. Global Governance, 5 (1), 39-61.World Justice Project. (n.d.). What is the rule of law? Retrieved from http://worldjusticeproject.org/what-rule-law

 

Zanotti, L. (2005). Governmentalizing the post-Cold War international regime: the UN debate on democratization and good governance. Alternatives: Global, Local, Political, 30 (4), 461-487.

Zounmenou, D., Assanvo, W., & Maiga, I. (2014). ECOWAS Peace and Security Report. Risks ahead of the constitutional referendum in Burkina Faso. Institute for Security Studies, 9, 1-12.

Download scriptie (4.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Edith Drieskens