Pijnlijke gevolgen: het eiwit waar men overkeek

An
Buckinx

Wereldwijd lijden ongeveer een miljard mensen aan chronische pijn. Deze last weegt zwaar door op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Ondanks het grote beschikbare aanbod aan pijntherapieën kunnen ruim driehonderd miljoen mensen nog steeds niet geholpen worden. De nood is dus erg hoog aan de ontwikkeling van nieuwe pijnmedicatie. Recent groeide de interesse naar proNGF, een eiwit dat lang verwaarloosd werd in de context van pijn. Onderzoek wees uit dat dit eiwit misschien wel een nieuw aangrijpingspunt kan worden voor de behandeling van chronische pijn.

Chronische pijn

Wellicht kan niemand ontkennen dat pijn een van de meest onbehaaglijke sensaties vormt die ons lichaam kan ervaren. Onbehaaglijk maar wel noodzakelijk; het vermogen om pijn te voelen bevordert de overlevingskansen door ons op afstand te houden van schadelijke prikkels. In sommige gevallen kan pijn echter spontaan ontstaan in afwezigheid van een schadelijke stimulus. Wanneer dit gebeurt, dient pijn niet meer als een waarschuwingsmechanisme voor het lichaam, en gebruikt men de term ‘chronische pijn’.

Laten we ons even inbeelden dat we ononderbroken pijn ervaren die niet verholpen kan worden. Beeld je bijvoorbeeld in dat je een te diep afgescheurd, pietluttig velletje aan de rand van je vingernagel continu zou voelen. Dag in, dag uit. Je concentreren wordt lastiger, en elk leuk moment wordt verduisterd door het achterliggende pijngevoel. Een afgescheurd velletje is dan nog maar de meest minimale impact die we ons kunnen inbeelden. Het is dus niet verwonderlijk dat chronische pijnpatiënten die meestal continu veel hevigere pijn voelen, een daling van hun levenskwaliteit ondervinden en tevens een verhoogd risico op depressie hebben.

Buiten de last op persoonlijk vlak, is onbehandelbare chronische pijn ook een last voor de economie. De jaarlijkse kosten aan de gezondheidszorg en het verlies van werkproductiviteit lopen op tot 300 miljard euro in de Europese Unie alleen al. Aangezien oudere mensen vaker te kampen krijgen met chronische pijn, zullen door de vergrijzing deze kosten ongetwijfeld verder toenemen. De grote groep mensen die behoefte heeft aan verademing, samen met een poging de daarbij horende kosten te drukken, tonen aan dat de nood voor de ontwikkeling van nieuwe, doeltreffende medicatie zeer hoog is.

NGF, een tweesnijdend zwaard

Nerve Growth Factor (NGF) is een eiwit dat instaat voor de ontwikkeling, het onderhoud en het overleven van zenuwcellen. Naast deze belangrijke effecten heeft NGF ook nog een andere functie: het zorgt enerzijds voor het pijngevoel bij een kwetsuur en verlaagt anderzijds de pijndrempel. Op de plaats van een letsel brengt NGF veranderingen teweeg in de nabijgelegen zenuw waardoor deze gevoeliger wordt. Dit vernuftige mechanisme zorgt ervoor dat het verwonde lichaamsdeel minder gebruikt zal worden, zodat genezing bevorderd wordt. Omdat pijnzenuwen rechtstreeks verbonden zijn met het ruggenmerg, gebeuren op deze laatste locatie ook wijzigingen. Na herstel nemen deze veranderingen af, waardoor de verhoogde gevoeligheid weer verdwijnt. Nu komt echter de andere kant van de medaille. De impact van NGF is zo groot, dat in sommige gevallen de veranderingen in zenuwen en ruggenmerg kunnen aanhouden en uiteindelijk leiden tot het ontstaan van spontane chronische pijn.

Zoals veel eiwitten in het menselijk lichaam, wordt NGF als een groter ‘voorlopereiwit’ geproduceerd. Dit eiwit, ook wel proNGF genoemd, wordt ‘gesnoeid’, waardoor de kortere en definitieve vorm, NGF ontstaat. Aanvankelijk dacht men dat dit voorlopereiwit enkel de functie had te worden omgezet in NGF, maar niets blijkt minder waar te zijn. De verbazing was dan ook groot toen men ontdekte dat deze voorloper net als NGF ook kan inwerken op zenuwcellen, en er bovendien andere en vaak negatieve effecten op uitoefent. Wanneer bleek dat proNGF in hogere hoeveelheden aanwezig was in het centrale zenuwstelsel dan zijn volwassen vorm, NGF, ging er een belletje rinkelen.

Gezien de belangrijke rol van NGF in chronische pijn, begint onderzoek naar proNGF in pijn ook langzaam maar zeker op te komen. Het PAINCAGE project, gefinancierd door de Europese Commissie met als doel meer inzicht te vergaren in pijnmechanismen, heeft proNGF dan ook mee opgenomen als één van de onderzoeksonderwerpen met het oog op de ontwikkeling van nieuwe pijnmedicatie.

De invloed van proNGF

De eerste opmerkelijke bevindingen aangaande de rol van proNGF in pijn stromen ondertussen binnen. In een recente studie werden genetisch gemanipuleerde muizen, die meer proNGF bezitten dan in normale omstandigheden, onderzocht. Zo konden veranderingen gerelateerd aan pijn toegeschreven worden aan de invloed van een verhoging van proNGF.

Op genetisch vlak bleek dat proNGF genen kan aanschakelen die een rol spelen in het onderhouden van een pijngevoel. Verder bleek dat de cellen die instaan voor ontstekingsreacties en steun in het ruggenmerg van deze muizen, er helemaal anders uitzagen in vergelijking met normale muizen. Aangezien het ruggenmerg een erg belangrijke rol speelt in het onderhouden van pijn, zou het kunnen dat proNGF dit beïnvloedt via deze cellen.

Verschillen werden niet enkel waargenomen op moleculair niveau, maar ook op gedragsmatig vlak. Testen wezen uit dat muizen die te veel proNGF bezaten, gevoeliger werden aan pijnlijke stimuli bij veroudering, terwijl normale muizen hier minder gevoelig aan werden. Uit de combinatie van deze bevindingen werd besloten dat proNGF op eigen houtje wel degelijk een invloed kan uitoefenen op de gevoeligheid voor pijn.

De resultaten van deze studie zijn erg voorbarig, maar sporen bijkomend en diepgaand onderzoek aan. ProNGF, zo prominent aanwezig in ieder van ons, kwijnde jarenlang weg in vergetelheid, maar zou mogelijk een sleutel kunnen zijn in een nieuwe doorbraak bij de behandeling van chronische pijn. Het is een welkome en frisse wind die binnenwaait in de huidige, vastgeroeste en vaak ineffectieve pijntherapieën.

Investeren in verder onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten in chronische pijn is een must. De nood wordt bovendien versneld door de vergrijzing en de economische toenemende kosten. Misschien hoort u wel bij de zeven procent die ooit last zal krijgen van onbehandelbare chronische pijn. Op dat moment zal een behandeling die werkt, mogelijk ingrijpend op proNGF, even welkom zijn als een oase in een woestijn. Want het lijdt geen twijfel, niemand wil continu een gescheurd nagelvelletje voelen.

Bibliografie

Allen, S.J., Watson, J.J. and Dawbarn, D. (2011). The Neurotrophins and Their Role in Alzheimer’s Disease. Curr. Neuropharmacol. 9, 559-573.

Amaya, F., Wang, H., Costigan, M., Allchorne, A.J., Hatcher, J.P., Egerton, J., Stean, T., Morisset, V., Grose, D., Gunthorpe, M.J., et al. (2006). The voltage-gated sodium channel Na(v)1.9 is an effector of peripheral inflammatory pain hypersensitivity. J. Neurosci. 26, 12852-12860.

Apfel, S.C., Wrigt, D.E., Wiideman, A.M., Dormia, C., Snider, W.D., and Kessler, J.A. (1996). Nerve growth factor regulates the expression of brain-derived neurotrophic factor mRNA in the peripheral nervous system. Mol. Cell. Neurosci. 7, 134-142.

Arslan, O.E. (2014). Neuroanatomical basis of clinical neurology. (India:CRC Press).

Balkowiec, A., and Katz, D.M. (2000). Activity-dependent release of endogenous brain-derived neurotrophic factor from primary sensory neurons detected by ELISA in situ. J. Neurosci. 20, 7417-7423.

Bartel, D.P. (2009). MicroRNA target recognition and regulatory functions. Cell 136, 215-233.

Basbaum, A.I., Bautista, D.M., Scherrer, G., and Julius, D. (2009). Cellular and molecular mechanisms of pain. Cell 139, 267-284.

Beattie, M.S., Harrington, A.W., Lee, R., Kim, J.Y., Boyce, S.L., Longo, F.M., Bresnahan, J.C., Hempstead, B.L., and Yoon, S.O. (2002). ProNGF induces p75-mediated death of oligodendrocytes following spinal cord injury. Neuron 36, 375-386.

Bjugn, R. (1993). The use of the optical dissector to estimate the number of neurons, glial and endothelial cells in the spinal cord of the mouse-with a comparative note on the rat spinal cord. Brain Res. 627, 25-33.

Breivik, H., Eisenberg, E., and O’Brien, T. (2013). The individual and societal burden of chronic pain in Europe: the case for strategic prioritization and action to improve knowledge and availability of appropriate care. BMC Public Health 13, 1229.

Cattaneo, A., Capsoni, S., Margotti, E., Righi, M., Kontsekova, E., Pavlik, P., Filipcik, P., and Novak, M. (1999). Functional blockade of tyrosine kinase A in the rat basal forebrain by a novel antagonistic anti-receptor monoclonal antibody. J. Neurosci. 19, 9687-9697.

Cattaneo, A., Rapposelli, B. a,d Calissano, P. (1988). Three distinct types of monoclonal antibodies after long-term immunization of rats with mouse nerve growth factor. J. Neurochem. 50, 1003-1010.

Chan, J.R., Watkins, T.A., Cosgaya, J.M., Zhang, C., Reichardt, L.F., Shooter, E.M., and Barres, B.A. (2004). NGF controls axonal receptivity to myelination by Schwann cells or oligodendrocytes. Neuron 43, 183-191.

Chao, M.V. (2003). Neurotrophins and their receptors: a convergence point for many signaling pathways. Nat. Rev. Neurosci. 4, 299-309.

Chen, Z-Y. Ieraci, A., Teng, H., Dall, H., Meng, C-X., Herrera, D.G., Nykjaer, A., Hempstead, B.L., and Lee, F.S. (2005). Sortilin controls intracellular sorting of brain-derived neurotrophic factor to the regulated secretory pathway. J. Neurosci. 25, 6156-6166.

Cheng, B.C., Tao, P.L., Cheng, Y.Y., and Huang, E.Y. (2012). LVV-hemorphin 7 and angiotensin IV in correlation with antinociception and anti-thermal hyperalgesia in rats. Peptides 36, 9-16.

Chiang, C.Y., Sessle, B.J., and Dostrovsky, J.O. (2012). Role of astrocytes in pain. Neurochem. Res. 37, 2419-2431.

Chung, H.J., Kim, J.D., Kim, K.H., and Jeong, N.Y. (2014). G protein-coupled receptor, family C, group 5 (GPRC5B) down-regulation in spinal cord neurons is involved in neuropathic pain. Korean J. Anesthesiol. 66, 230-236.

Cohen-Adad, J., and Wheeler-Kingshott, C. (2014). Quantitative MRI of the Spinal Cord. (China:Academic Press).

Cragnolini, A.B., Huang, Y., Gokina, P., and Friedman, W.J. (2009). Nerve growth factor attenuates proliferation of astrocytes via the p75 Neurotrophin Receptor. Glia. 57, 1386-1392.

D’Onofrio, M., Paoletti, F., Arisi, I., Brandi, R., Malerba, F., Fasulo, L., and Cattaneo, A. (2011). NGF and proNGF Regulate Functionally Distinct mRNAs in PC12 Cells: An Early Gene Expression Profiling. PLoS One 6, e20839.

DataMonitor. (2010). Report. (on www.paincage.eu).

Davidson, S., Truong, H., and Giesler, G.J. Jr. (2010). A quantitative analysis of spinothalamic tract neurons in adult and developing mouse. J. Comp. Neurol. 518, 3193-3204.

Domeniconi, M., Hempstead, B.L., and Chao, M.V. (2007). Pro-NGF secreted by astrocytes promotes motor neuron cell death. Mol. Cell. Neurosci. 34, 271-279.

Dubin, A.E., and Patapoutian, A. (2010). Nociceptors: the sensors of the pain pathway. J. Clin. Invest. 120, 3760-3772.

Dubuc, B. (2002). "Avoiding Pain." The Brain From Top to Bottom. The Canadian Institute of Health Research. Web. 17 Feb. 2016.

Dugas, J.C., Cuellar, T.L., Scholze, A., Ason, B., Ibrahim, A., Emery, B., Zamanian, J.L., Foo, L.C., McManus, M.T., and Barres, B.A. (2010). Dicer1 and miR-219 Are Required for Normal Oligodendrocyte Differentiation and Myelination. Neuron 65, 597-611.

Fahnestock, M., Michalski, B., Xu, B., and Coughlin, M.D. (2001). The precursor pro-nerve growth factor is the predominant form of nerve growth factor in brain and is increased in Alzheimer’s disease. Mol. Cell. Neurosci. 18, 210-220.

Fox, J.G., Barthold, S., Davisson, M., Newcomer, C.E., Quimby, F.W., and Smith, A. (2006). The Mouse in Biomedical Research: Normative Biology, Husbandry, and Models. 2nd edition. (California:Academic Press).

Friedman, W.J., and Greene, L.A. (1999). Neurotrophin signaling via Trks and p75. Exp. Cell. Res. 253, 131-142.

Garcia, K.L., Yu, G., Nicolini, C., Michalski, B., Garzon, D.J., Chiu, V.S., Tongiorgi, E., Szatmari, P., and Fahnestock, M. (2012). Altered balance of proteolytic isoforms of pro-brain-derived neurotrophic factor in autism. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 71, 289-297.

Gillespie, C.S., Sherman, D.L., Blair, G.E., and Brophy, P.J. (1994). Periaxin, a novel protein of myelinating Schwann cells with a possible role in axonal ensheathment. Neuron 12, 497–508.

Gillespie, C.S., Sherman, D.L., Fleetwood-Walker, S.M., Cottrell, D.F., Tait, S., Garry, E.M., Wallace, V.C., Ure, J., Griffiths, I.R., Smith, A., et al. (2000). Peripheral demyelination and neuropathic pain behavior in periaxin-deficient mice. Neuron 26, 523-531.

Goldberg, D.S., and McGee, S.J. (2011). Pain as a global public health priority. BMC Public Health 11, 770.

Hempstead, B.L. (2015). Brain-derived neurotrophic factor: three ligands, many actions. Trans. Am. Clin. Climatol. Assoc. 126, 9-19.

Herculano-Houzel, S. (2009). The human brain in numbers: a linearly scaled-up primate brain. Front. Hum. Neurosci. 3, 31.

Hodge, C.J. Jr., and Apkarian, A.V. (1990). The spinothalamic tract. Crit. Rev. Neurobiol. 5, 363-397.

Huang, da W., Sherman, B.T., and Lempicki, R.A. (2009). Systematic and integrative analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources. Nat. Protoc. 4, 44-57.

Ji, R.-R., Berta, T., and Nedergaard, M. (2013). Glia and pain: Is chronic pain a gliopathy? Pain 154, s10-s28.

Jongsma, M.L.A., Postma, S.A.E., Souren, P., Arns, M., Gordon, E., Vissers, K., Wilder-Smith, O., van Rijn, C.M., and van Goor, H. (2011). Neurodegenerative properties of chronic pain: cognitive decline in patients with chronic pancreatitis. PLoS One 6, e23363.

Jung, J., Frump, D., Su, J., Wang, W., Mozaffar, T., and Gupta, R. (2015). Desert hedgehog is a mediator of demyelination in compression neuropathies. Exp Neurol. 271, 84-94.

Kaplan, D.R., and Miller, F.D. (2004). Neurobiology: A move to sort life from death. Nature 427, 798-799.

Kaplan, D.R., Martin-Zanca, D., and Parada, L.F. (1991). Tyrosine phosphorylation and tyrosine kinase activity of the trk proto-oncogene product induced by NGF. Nature 350, 158-160.

Khodorova, A., Nicol, G.D., and Strichartz, G. (2013). The p75NTR signaling cascade mediates mechanical hyperalgesia induced by nerve growth factor injected into the rat hind paw. Neuroscience 254, 10.1016

Kichev, A., Ilieva, E.V., Piñol-Ripoll, G., Podlesniy, P., Ferrer, I., Portero-Otín, M., Pamplona, R., and Espinet, C. (2009). Cell death and learning impairment in mice caused by in vitro modified pro-NGF can be related to its increased oxidative modifications in Alzheimer disease. Am. J. Pathol. 175, 2574-2585.

Kıray, H., Lindsay, S.L., Hosseinzadeh, S., and Barnett, S.C. (2016). The multifaceted role of astrocytes in regulating myelination. Exp. Neurol. S0014-4886(16)30052-8. [Epub ahead of print]

Kolb, L., Lang, C., Seifert, F., and Maihöfner, C. (2012). Cognitive correlates of “neglect-like syndrome” in patients with complex regional pain syndrome. Pain 153, 1063-1073.

Ladiwala, U., Lachance, C., Simoneau, S.J.J., Bhakar, A., Barker, P.A., and Antel, J.P. (1998). p75 neurotrophin receptor expression on adult human oligodendrocytes: signaling without cell death in response to NGF. J. Neurosci. 18, 1297-1304.

Latremoliere, A., and Woolf, C.J. (2009). Central sensitization: a generator of pain hypersensitivity by central neural plasticity. J. Pain 10, 895-926.

Lee, R., Kermani, P., Teng, K.K., and Hempstead, B.L. (2001). Regulation of cell survival by secreted proneurotrophins. Science 294, 1945-1948.

Lewin, G.R., and Mendell, L.M. Nerve growth factor and nociception. (1993). Trends Neurosci. 16, 353-359.

Lewin, G.R., and Nykjaer, A. (2014). Pro-neurotrophins, sortilin, and nociception. Eur. J. Neurosci. 39, 363-374.

Liu, N., Wang, Y., and Ashton-Rickhardt, P.G. (2004). Serine protease inhibitor 2A inhibits caspase-independent cell death. FEBS Lett. 569, 49-53.

Lu, B., Nagappan, G., Guan, X., Nathan, P.J., and Wren, P. (2013). BDNF-based synaptic repair as a disease-modifying strategy for neurodegenerative diseases. Nat. Rev. Neurosci. 14, 401-416.

Luiz, A.P., and Wood, J.N. (2016). Sodium channels in pain and cancer: new therapeutic opportunities. Adv. Pharmacol. 75, 153-178.

Luo, Z.D. (2004). Pain research: methods and protocols. (Humana Press: New Jersey).

Lv, S., Yang, Y.J., Hong, S., Wang, N., Qin, Y., Li, W., and Chen, Q. (2013). Intrathecal apelin-13 produced different actions in formalin test and tail-flick test in mice. Protein Pept. Lett. 20, 926-931.

Masoudi, R., Ioannou, M.S., Coughlin, M.D., Pagadala, P., Neet, K.E., Clewes, O., Allen, S.J., Dawbarn, D., and Fahnestock, M. (2009). Biological activity of nerve growth factor precursor is dependent upon relative levels of its receptors. J. Biol. Chem. 284, 18424-18433.

Michalski, B., Fahnestock, M. (2003). Pro-brain-derived neurotrophic factor is decreased in parietal cortex in Alzheimer's disease. Brain. Res. Mol. Brain. Res. 111, 148-154.

Mufson, E.J., Wuu, J., Counts, S.E., and Nykjaer, A. (2010). Preservation of cortical sortilin protein levels in MCI and Alzheimer's disease. Neurosci. Lett. 471, 129-133.

Nash, B., Ioannidou, K., and Barnett, S.C. (2011). Astrocyte phenotypes and their relationship to myelination. J. Anat. 219, 44-52.

Orozco, O.E., Walus, L., Sah, D.W., Pepinsky, R.B., and Sanicola, M. (2001). GFRalpha3 is expressed predominantly in nociceptive sensory neurons. Eur. J. Neurosci. 13, 2177-2182.

Osterweis, M., Kleinman, A., and Mechanic, D. (1987). Pain and disability: Clinical, behavioral, and public policy perspectives. (Washington (DC):National Academy Press)

Pan, Z., Zhu, L.J., Hao, L.Y., Yin, C., Yang, J.X., Guo, Y., Zhang, S., Hua, L., Xue, Z.Y., et al. (2014). Epigenetic modification of spinal miR-219 expression regulates chronic inflammation pain by targeting CaMKIIγ. J. Neurosci. 34, 9476-9483.

Parkhurst, C.N., Zampieri, N., and Chao, M.V. (2010). Nuclear Localization of the p75 Neurotrophin Receptor Intracellular Domain. J. Biol. Chem. 285, 5361-5368.

Peltier, H.J., and Latham, G.J. (2008). Normalization of microRNA expression levels in quantitative RT-PCR assays: identification of suitable reference RNA targets in normal and cancerous human solid tissues. RNA, 14, 844-852.

Peng, S., Wuu, J., Mufson, E.J., and Fahnestock, M. (2004). Increased proNGF levels in subjects with mild cognitive impairment and mild Alzheimer disease. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 63, 641-649.

Peterziel, H., Sackmann, T., Strelau, J., Kuhn, P.H., Lichtenthaler, S.F., Marom, K., Klar, A., and Unsicker, K. (2011). F-spondin regulates neuronal survival through activation of disabled-1 in the chicken ciliary ganglion. Mol. Cell. Neurosci. 46, 483-497.

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., et al., editors. (2001). Neuroscience. 2nd edition. (Sunderland, Massachusetts:Sinauer Associates).

Purves, D., Augustine, G.J., Fitzpatrick, D., et al., editors. (2003). Neuroscience. 3rd edition. (Sunderland, Massachusetts:Sinauer Associates).

Radrizzani, M., Carminatti, H., Pivetta, O.H., and Idoyaga Vargas V.P. (1995). Developmental regulation of Thy 1.2 rate of synthesis in the mouse cerebellum. J. Neurosci. Res. 42, 220-227.

Richter, F., Meurers, B.H., Zhu, C., Medvedeva, V.P., and Chesseleti, M-F. (2009). Neurons Express Hemoglobin α- and β-Chains in Rat and Human Brains. J. Comp. Neurol, 515, 538-547.

Ritchie, M.E., Phipson, B., Wu, D., Hu, Y., Law, C.W., Shi, W., and Smyth, G.K. (2015). Limma powers differential gene expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies. Nucleic Acids Res. 43:e47.

Russo, C.M., and Brose, W.G. (1998). Chronic pain. Annu. Rev. Med. 49, 123-133.

Samad, T.A., Moore, K.A., Sapirstein, A., Billet, S., Allchorne, A., Poole, S., Bonventre, J.V., and Woolf, C.J. (2001). Interleukin-1beta-mediated induction of Cox-2 in the CNS contributes to inflammatory pain hypersensitivity. Nature 410, 471-475.

Schaible, H.-G. (2006). Peripheral and central mechanisms of pain generation. (Berlin Heidelberg:Springer-Verlag).

Scholz, J., and Woolf, C.J. (2002). Can we conquer pain? Nat Neurosci. 5, 1062-1067.

Seybold, V.S. (2009). The role of peptides in central sensitization. Hand. Exp. Pharmacol. 194, 451-491.

Shaw, P.E. (2002). Peptidyl-prolyl isomerases: a new twist to transcription. EMBO Rep. 3, 521-526.

Sherman, D.L., and Brophy, P.J. (2000). A tripartite nuclear localization signal in the PDZ-domain protein L-periaxin. J. Biol. Chem. 275, 4537-4540.

Shin, J., McFarland, D.C., Strasburg, G.M., and Velleman, S.G. (2013). Function of death-associated protein 1 in proliferation, differentiation, and apoptosis of chicken satellite cells. Muscle Nerve. 48, 777-790.

Simons, L.E., Elman, I., and Borsook, D. (2014). Psychological processing in chronic pain: a neural systems approach. Neurosci. Biobehav. Rev. 39, 61-78.

Tajerian, M., Alvarado, S., Millecamps, M., Vachon, P., Crosby, C., Bushnell, M.C., and Stone, L.S. (2013). PLoS One. 8, e55259.

Thornton, P. Hatcher, J.P., Robinson, I., Sargent, B., Franzén, B., Martino, G., Glover, C.P., Anderson, D., Forsmo-Bruce, H., et al. (2013). Artemin-GFRalpha3 interactions partially contribute to acute inflammatory hypersensitivity. Neurosci. Lett. 545, 23-28.

Tjølsen, A., Berge, O.G., Hunskaar, S., Rosland, J.H. and Hole, K. (1992). The formalin test: an evaluation of the method. Pain 51, 5-17.

Todd, A.J. (2010). Neuronal circuitry for pain processing in the dorsal horn. Nat. Rev. Neurosci. 11, 823-836.

Tortora, G.J., and Grabowski, S.R. (1993). Principles of anatomy and physiology, 7th ed. (U.S.A.:Harper Collins).

Trang, T., Beggs, S., and Salter, M.W. (2011). Brain-derived neurotrophic factor from microglia: a molecular substrate for neuropathic pain. Neuron. Glia. Biol. 7, 99-108.

Tsuda, M., Shigemoto-Mogami, Y., Koizumi, S., Mizokoshi, A., Kohsaka, S., Salter, M.W., and Inoue, K. (2003). P2X4 receptors induced in spinal microglia gate tactile allodynia after nerve injury. Nature 424, 778-783.

Vacca, V., Marinelli, S., Pieroni, L., Urbani, A., Luvisetto, S., and Pavone, F. (2016). 17beta-estradiol counteracts neuropathic pain: a behavioural, immunohistochemical, and proteomic investigation on sex-related differences in mice. Sci. Rep. 6:18980.

Vacca, V., Marinelli, S., Pieroni, L., Urbano, A., Luvisetto, S., and Pavone, F. (2014). Higher pain perception and lack of recovery from neuropathic pain in females: a behavioural, immunohistochemical, and proteomic investigation on sex-related differences in mice. Pain 155, 388-402.

Vaegter, C.B., Jansen, P., Fjorback, A.W., Glerup, S., Skeldal, S., Richner, M., Erdmann, B., Nyengaard, J.R., Tessarollo, L., Lewin, G.R., et al. (2010). Sortilin associates with Trk receptors to enhance anterograde transport and signaling by neurotrophins. Nat. Neurosci. 14, 10.1038/nn.2689.

Volosin, M., Song, W., Almeida, R.D., Hempstead, B.L., and Friedman W.J. (2006). Interaction of survival and death signaling in basal forebrain neurons: roles of Neurotrophins and proneurotrophins. J. Neurosci. 26, 7756-7766.

Wang, F., Cai, B., Li, K.C., Hu, X.Y., Lu, Y.J., Wang, Q., Bao, L., and Zhang, X. (2015). FXYD2, a γ subunit of Na+, K+-ATPase, maintains persistent mechanical allodynia induced by inflammation. Cell. Res. 25, 318-334.

Wang, F., Stefano, G.B., and Kream, R.M. (2014). Epigenetic modification of DRG neuronal gene expression subsequent to nerve injury: Etiological contribution to complex regional pain syndromes (Part I). Med. Sci. Monit. 20, 1067-1077.

Wang, H., Wu, L.L., Song, X.Y., Luo, X.G., Zhong, J.H., Rush, R.A., and Zhou, X.F. (2006). Axonal transport of BDNF precursor in primary sensory neurons. Eur. J. Neurosci. 24, 2444-2452.

Wang, Y. Hagel, C., Hamel, W., Müller, S., Kluwe, L., and Westphal, M. (1998). Trk A, B, and C are commonly expressed in human astrocytes and astrocytic gliomas but not by human oligdendrocytes and oligodendroglioma. Acta. Neuropathol. 96, 357-364.

Wei, F., Guo, W., Zou, S., Ren, K., and Dubner, R. (2008). Supraspinal glial-neuronal interactions contribute to descending pain facilitation. J. Neurosci. 28, 10482-10495.

Wilson-Gerwing, T.D., Stucky, C.L., McComb, G.W., and Verge, V.M. (2008). Neurotrophin-3 significantly reduces sodium channel expression linked to neuropathic pain states. Exp. Neurol. 2013, 303-314.

Woolf, C.J. (1983). Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity. Nature 306, 686-688.

Woolf, C.J. (2011). Central sensitization: implications for the diagnosis and treatment of pain. Pain 152, . doi: 10.1016/j.pain.2010.09.030. Epub 2010 Oct 18.

World Health Organization. (2014). Preventing suicide: A global imperative. (Luxemburg:WHO Press).

Yezierski, R.P. (2012). The effects of age on pain sensitivity: preclinical studies. Pain Med. 13, Suppl 2:S27-36.

Zawadzka, M., Rivers, L.E., Fancy, S.P.J., Zhao, C., Tripathi, R., Jamen, F., Young, K., Goncharevich, A., Pohl, H., Rizzi, M., et al. (2010). CNS-Resident Glial Progenitor/Stem Cells Produce Schwann Cells as well as Oligodendrocytes during Repair of CNS Demyelination. Cell. Stem. Cell 6: 10.1016.

Zhao, X., He, X., Han, X., Yu, Y., Ye, F., Chen, Y., Hoang, T., Xu, X., Mi, Q.S., Xin, M. et al. (2010). MicroRNA-mediated control of oligodendrocyte differentiation. Neuron 65, 612-626.

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Dr. Debby Van Dam