Wanneer woorden zichtbaar worden

Alexander
Colin

Wanneer woorden zichtbaar worden

 

Vorig academiejaar schreef ik een scriptie over een geweldig boeiend, maar nog niet zo heel erg bekend terrein: de graphic novel. Er bestaan al veel artikels over wat de graphic novel nu precies is en waar het zich bevindt in het brede spectrum van de literatuur, maar ik wilde de proef op de som nemen en een graphic novel die gebaseerd was op een roman, vergelijken met het origineel. Dit vatte ik niet als een gewone vertaalvergelijking op, maar als een specifieke zoektocht naar de bewerkstelliging van het psychologische aspect van de originele roman. De graphic novel in kwestie is De Aanslag van Milan Hulsing, gebaseerd op de gelijknamige roman van Harry Mulisch. Ik ging na op welke manier de tekenaar dezelfde thema’s en emotionele, psychologische gelaagdheid naar voren bracht in zijn beeldverhaal. Daarbij hield ik rekening met tekenstijl, kleurgebruik en kadergebruik. Ook heb ik met mijn scriptie aangetoond dat een structuralistische analysebenadering ook kan toegepast worden op het relatief nieuwe medium van de graphic novel. Het was interessant om te zien hoe bepaalde verteltechnieken op een andere manier bewerkstelligd worden, namelijk via beelden, kleuren en perspectiemogelijkheden.

 

In het algemeen is mijn scriptie, hoewel lijvig, zeer toegankelijk om te lezen.

 

Alvast bedankt voor de interesse!

Bibliografie

6       Referentielijst

6.1      Corpus

Mulisch, H., & Hulsing, M. (2015). De Aanslag. Amsterdam: Oog en Blik/De Bezige Bij.

 

6.2      Internetbronnen

Arnold, A.D. (2003). The Graphic Novel Silver Anniversary, 14.11.2003. [Geraadpleegd op: 20.01.2016, uitgever: http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,542579,00.html]

De Weyer, G. (29.04.2015). De Aanslag verstript. [Geraadpleegd op: 06/02/2016, uitgever: http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/boek-strip/1.2320247]

 

Geans, D. (01.09.2008). Uit Mijn Scriptie #2: Paratekst, een definitie. [Geraadpleegd op: 23.04.2016, uitgever: https://denieuwes.com/2008/09/01/uit-mijn-scriptie-2-paratekst-een-defi…]

 

Hesemans, E. (06.04.2008). Dick Matena, Kaas: een beeldroman door Dick Matena. [Geraadpleegd op: 27.11.2015, uitgever: http://www.cuttingedge.be/boekenstrips/kaas-een-beeldroman-door-dick-ma…]

 

Kehe, M. (2009). Art Spiegelman: Don't call comics 'graphic novels', 17.03.2009. (Geraadpleegd op: 20.01.2016, uitgever: http://www.csmonitor.com/Books/chapter-and-verse/2009/0317/art-spiegelm…)

 

Pols, H. (08.06.2015). Hulsing is geen Dick Matena. [Geraadpleegd op: 05.12.2015, uitgever: http://johpols.blogspot.be/2015/06/hulsing-is-geen-dick-matena.html)

 

Redactie (19.08.2015). Interview Milan Hulsing. [Geraadpleegd op: 27.11.2015, uitgever: http://www.barbarus.org/#!Interview%20Milan%20Hulsing/cu6k/55d3b1770cf2…)

 

6.3      Literatuur

Adler, S. (2011). Silence in the graphic novel. Journal of Pragmatics, 43(9), pp. 2278-2285.

Baetens, J., & Frey, H. (2015). The Graphic Novel: an Introduction. New York: Cambridge University Press.

 

Bakhtin, M. M. (1996). Forms of Time and the Chronotope in the Novel. In: The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas, 1981 (1996), pp. 84-258.

 

Bal, M. (1990) De theorie van vertellen en verhalen: Inleiding in de narratologie. Bussum: Muiderberg, Coutinho.

 

Barthes, R. (1966). Introduction à l'analyse structurale des récits. Communications, 8(1), pp. 1-27.

 

Barthes, R., & Duisit, L. (1975). An introduction to the structural analysis of narrative. New Literary History, 6(2), pp. 237-272.

 

Booth, W. C. (1983). The rhetoric of fiction. Chicago: University of Chicago Press.

Dubois, A. (2010). Narratologie in stripverhalen: Klassieke kijk op een modern medium [Masterscriptie]. Gent: Universiteit Gent

Eisner, W. (1985). Comics and Sequential Art. Tamarac, FL: Poorhouse Press.

Fingeroth, D. (2008). The rough guide to graphic novels. Londen: Rough Guides Limited.

 

Geerts, S. (2009). De graphic novel. Volwassenwording van een genre [Masterscriptie]. Gent: Universiteit Gent.

 

Genette, G. (1972). Figures III. Parijs: Seuil.

 

Genette, G. (1983). Nouveau discours du récit. Parijs: Editions du Seuil.

 

Gottlieb, H. (2005). Multidimensional translation: semantics turned semiotics. Paper gepresenteerd op de MuTra-conferentie van 2-6/05/2005 in Saarbrücken, Duitsland.

Gravett, P. (2005). Graphic Novels: Everything You Need to Know. New York: Collins Design.

Greimas, A. J. (2015). Sémantique structurale: recherche de méthode. Parijs: Presses universitaires de France.

Groensteen, T. (1999). Systeme de la bande dessinée. Parijs: PUF

Groensteen, T. (2013). Comics and Narration [Vertaling door Ann Miller]. Jackson: University Press of Mississippi.

Herman, L., & Vervaeck, B. (2005). Vertelduivels. Brussel/Nijmegen: VUBPress/Vantilt.

Jakobson, R. (2010). Enkele linguïstische aspecten van het vertalen.  In T. Naaijkens, C. Koster, H. Bloemen, & C. Meijer (Red.), Denken over vertalen (pp. 287-292). Nijmegen: Uitgeverij Vanthilt.

Kaindl, K. (1999). Thump, Whizz, Poom: A framework for the study of comics under translation. Target, 11 (2), 263-288.

McCloud, S. (1993). De Onzichtbare Kunst: Understanding Comics [Vertaling door Nele Bemong]. Turnhout: Strip Turnhout.

 

Miller, A. (2007). Reading bande dessinée: critical approaches to French-language comic strip. Bristol: Intellect books.

 

Mulisch, H. (2009). De Aanslag. Amsterdam: De Bezige Bij.

 

Prince, G. (2003). A dictionary of narratology. Lincoln: University of Nebraska Press.

 

Prince, G. (2003). Surveying Narratology. In Kindt, T., & Müller, H. H. (Red.), What is narratology?: questions and answers regarding the status of a theory (Vol. 1) (pp. 1-16). Berlijn: Walter de Gruyter.

Rimmon-Kenan, S. (2003). Narrative fiction: Contemporary poetics. Londen/New York: Routledge.

Van Belle, H. (1997). Zichzelf kan hij niet zien: een lectuur van de roman Rituelen van Cees Nooteboom (Vol. 10). Leuven: Leuven University Press.

 

Wolk, D. (2007). Reading comics: How graphic novels work and what they mean. Boston: Da Capo Press.

Young, J.E. (2003). The Holocaust as Vicarious Past: Art Spiegelman’s Maus and and the Afterimages of History. In M. Bernard-Donals, R. Glejzer (Red.), Witnessing the Disaster: Essays on Representation and the Holocaust (pp. 23-45). Wisconsin: The University of Wisconsin Press

Zanettin, F. (2014b). Comics in Translation: An Overview. In F. Zanetti (Ed.), Comics in Translation (pp. 1-32). Londen: Routledge. 

Download scriptie (110.59 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Inge Lanslots