Schets en analyse van pestgedrag bij werknemers op het werk

Thijs
Orbie

Deze bachelorproef is tot stand gekomen naar aanleiding van het bekomen van het diploma, professionele bachelor in het Bedrijfsmanagement, afstudeerrichting Rechtspraktijk aan de Hogeschool Gent.

De scriptie belicht de algemenere term van psychosociale risico's en focust zich op een analyse van pestgedrag op het werk. In een logisch gestructureerde en in chronologische volgorde komen enkele elementen naar voor.

Allereerst dient een begripsomschrijving ons te leiden naar een wetgevend kader. Vervolgens blikken we vooruit op de wijzigingen sinds 2014 en lichten enkele innovaties toe en hun gevolgen.

In een derde hoofdstuk wordt ingegaan op de preventie van psychosociale risico's en pestgedrag door procedures en mechanismen aan de lezer voor te schotelen, met het benadrukken van enkele actoren in het welzijnsbeleid.

Aan het eind van dit schrijven, overlopen we de gerechtelijke procedure voor de arbeidsgerechten, door de bevoegdheid en verschillende procedures te belichten.

Bibliografie

Bibliografie

Wetgeving

- Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996.

- Wet 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 22 juni 2002.

- Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014.

- Wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 wat de gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april 2014.

- Wet 25 maart 2016 tot wijziging van artikel 442 bis van het Strafwetboek, BS 5 april 2016.

- K.B. 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 31 maart 1998.

- Advies Nationale Arbeidsraad, Parl. St.

- MvT, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53 3101/001.

Rechtspraak

- GwH 14 juli 2011, nr. 132/2011, www.jura.be.

- Cass. 8 juni 2009, AR s.08.0142.N., www.jura.be.

- Cass. 8 september 2010, RW 2011-12, 390.

- Cass. 3 maart 2014, RW 2015-16, 1386, noot W.R.

- Arbh. Antwerpen, 26 maart 2012, www.juridat.be.

- Arbh. Brussel, 24 oktober 2012, www.juridat.be.

- Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge), 26 mei 2015, onuitg.

- Arbrb. Brussel (4e k.) 4 maart 2010, onuitg.

- Arbrb. Gent (afd. Gent), 7 september 2015, onuitg.

- Arbrb. Gent (afd. Ieper), 20 november 2015, onuitg.

- Arbrb. Gent (afd. Brugge), 4 januari 2016, onuitg.

- Arbrb. Gent (afd. Ieper), 15 januari 2016, onuitg.

- Voorz. Arbrb. Gent, 14 oktober 2011, onuitg.

46

Rechtsleer

Handboeken

- LAIGLE, F., CARTON, C., Preventie van psychosociale risico’s: het nieuwe rechtskader in de praktijk, Mechelen, Kluwer, 2014, 101 p.

- VAN EECKHOUTTE, W., Sociaal Compendium ’15-’16: Arbeidsrecht met fiscale notities (band 2), Kluwer, 2015, 3011 p.

- VAN REGENMORTEL, A., Handboek Welzijn op het Werk (Juridische aspecten), die Keure, 2015, 456 p.

- VAN HAMME, L., Conformiteit met de welzijnswetgeving in de praktijk (Editie 2015-2016), Mechelen, Kluwer, 2015, 218 p.

- DECONYNCK, M. Diensten voor preventie en bescherming op het werk (Tweede herziene editie), Gent, Larcier, 360 p.

Tijdschriften

- VERHELST, I., “Nieuwe wetgeving betreffende psychosociale risico’s op het werk: interne en externe actiemiddelen”, RW 2014/7, 190-206.

- VAN TEMSCHE S. en SCHATTEMAN S., “De wetgeving ‘preventie van psychosociale risico’s op het werk’: enkele krachtlijnen”, TORB 2014, 53-57.

- “Belaging”, NJW 2016, 281.

- DE WIT, J., “Nieuwe antipestwet van kracht”, Juristenkrant 2007.

- DREESEN A. en PLETS I., “Pestwetgeving – Kritische analyse van de belangrijkste wijzigingen”, NJW 2008, 98-114.

Masterproef

- ROBBERECHT, M., Pesten op het werk: een uitzichtloze situatie?, onuitg. Masterproef Criminologische Wetenschappen UGent, 2013.

Onlinebronnen

- “Van thuiswerken tot feedbacksessies: hoe burn-out tegengaan?”, http://www.standaard.be/cnt/dmf20160428_02262701 (consultatie 17 april 2016). - PowerPoint presentatie: “Voorstelling van de nieuwe regelgeving, door Lieve Ponnet en Evy Hilderson, juristen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: De preventie van psychosociale risico’s op het werk “, http://www.werk.belgie.be/ > Nieuws > Nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s op het werk vanaf 1 september 2014 (consultatie 14 maart 2016)

- J. DE WINNE, “OPINIE: ‘Waarom niet alleen stress, maar ook de baas mee verantwoordelijk is voor burn-out’ “,

http://www.hln.be/hln/nl/926/Geld/article/detail/2679639/2016/04/19/OPI… (consultatie 18 april 2016)

47

- Persbericht, “Pesten op het werk kost werkgever geld”, http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl… (consultatie 18 maart 2016)

- Model van arbeidsreglement: http://www.werk.belgie.be > Thema’s > Arbeidsreglementering > Arbeidsreglement > Procedures en formulieren > Model van arbeidsreglement

- “Onderzoek over burn-out in België (samenvatting)” , www.werk.belgie.be > Onderzoeksprojecten > 2014 – Onderzoek over burn-out in België (consultatie 14 mei 2016)

- www.prevent.be > Academy > “Welke opleiding tot preventieadviseur moet ik volgen?”, (consultatie 18 mei 2016).

Download scriptie (17.39 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Myriam Desterbeck