Veiligheid en sociale media: het gebruik van twitter voor het melden van onveiligheid op het spoorwegdomein

Marinka D'Hont
Persbericht

Sociale media en Veiligheid: zou u een diefstal in de trein melden via Twitter?

Als afstudeerwerk voor de nieuwbakken master veiligheidswetenschappen aan de universiteit van Antwerpen werd de voorbije maanden onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media in functie van veiligheid.

Veiligheid is een ‘many possibilities word’, en dat gaat van hondenpoep tot terrorisme en al het onheil dat daar tussen zit.  ADDIN EN.CITE
<EndNote><Cite><Author>Boutellier</Author><Year>2007</Year><RecNum>7059</RecNum><DisplayText>(Boutellier,
2007)</DisplayText><record><rec-number>7059</rec-number><foreign-keys><key
app="EN"
db-id="9wzftvpa8z9x2je2e5dvfwvhad5zvr0w9zxd">7059</key></foreign-keys><ref-type
name="Conference
Proceedings">10</ref-type><contributors><authors><author>Hans
Boutellier</author></authors></contributors><titles><title>Veiligheid
en burgerschap in een
netwerksamenleving</title><secondary-title>Inaugurale rede bij de
aanvaarding van de Frans Denkers’ leerstoel</secondary-title></titles><dates><year>2007</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Boutellier, 2007)*

Veiligheid, what’s in a name?

Dat de communicatie van (overheids)bedrijven naar de modale burger niet altijd van een leien dakje loopt bleek ook uit het theoretisch deel van dit onderzoek. Specifiek voor sociale media is dit eigenlijk niet anders. Het maakt de burger niet uit of het afdeling x of dienst y is die communiceert, als de bron, bijvoorbeeld een bedrijf, maar duidelijk en betrouwbaar is.              
Dit geldt ook voor veiligheid. De burger hoeft niet noodzakelijk te communiceren met een veiligheidsdienst binnen een instelling, zo bleek uit een bevraging bij 950 respondenten.

Het maakt de organisatie binnen bedrijven des te moeilijker. In veel gevallen is het sociale media team namelijk onafhankelijk van bijvoorbeeld de veiligheidsdienst. Een overleg tussen beide diensten is dus van groot belang.

De burger daarentegen is zelf niet zo happig op het delen van informatie met de overheid zo bleek uit cijfers van Eurostat (2015). Eén van de redenen die de burger hiervoor heeft is … juist ja, de bezorgdheid om zijn veiligheid.

Sociale media inzetten voor veiligheid

Is het voor bedrijven dan nodig om aanwezig te zijn op sociale media? Ja, zo bleek uit de literatuurstudie. Want zelfs ongewild kan afwezigheid ervoor zorgen dat er een gevaar is voor bijvoorbeeld het al dan niet doelbewust verspreiden van foutieve informatie over een bedrijf of een evenement door gebruikers van sociale media en voor reputatieschade door ditzelfde fenomeen.

Op sociale media en meer zichtbaar op Twitter zijn er personen die er bijna een kunst van maken om bedrijven aan te vallen. Deze ‘trollen’ trachten bijvoorbeeld door middel van valse berichten een product in diskrediet te brengen of storen de verslaggeving van een gebeurtenis. Zo werden er recent, tijdens de aanslagen in Brussel en München, beelden gedeeld van respectievelijk een aanslag in Moskou (2013) en een politie oefening als waren het beelden van bovengenoemde gebeurtenissen.

Sociale media zijn echter zelfcorrigerend. Zo zijn er bijvoorbeeld op Twitter accounts die zich tot doel gesteld hebben om verkeerde informatie te corrigeren. Uit crisissituaties bleek in het verleden al het nut van sociale media, zo leerde ons wetenschappelijk onderzoek. Observaties op Twitter, bijvoorbeeld #BostonMarathon en #ikwilhelpen, toonden ons dat burgers elkaar snel en efficiënt uit de nood helpen. Het is dan ook niet verkeerd te denken aan het gebruik van sociale media bij het melden van dagdagelijkse onveilige situaties.

Wat met jouw privacy of die van de “dader” van een misdrijf?

Hoewel deelnemers aan de vragenlijst in het verleden niet echt gebruik maakten van sociale media voor het melden van onveiligheid, al dan niet op spoorwegdomein, belden zij ook niet naar het gratis nummer van Securail. Als zij al communiceren met de Twitteraccount van de NMBS dan is dit vooral voor informatie over vertraging van hun trein of voor informatie over hun reis/trein.

Image removed.Publiek of privé melden van onveiligheid op TwitterOpvallend in dit onderzoek was echter dat zowat 38% van de respondenten een dader, van bijvoorbeeld een laptopdiefstal, herkenbaar zou fotograferen en deze informatie zou verspreiden via Twitter. Aan de andere kant verkiest meer dan de helft van diezelfde respondenten een private melding, bijvoorbeeld via een privébericht op Twitter (DM), boven een publieke melding.

Maar ook online zijn er bepaalde wetten en regels waaraan burgers zich dienen te houden. Zo is er de wet op de privacy en het recht op afbeelding. Waarbij het niet alleen verplicht is om iemand toestemming te vragen vooraleer deze persoon te fotograferen maar het ook nodig is diezelfde persoon om toestemming te vragen als u de foto wilt publiceren. En ja, posten op sociale media telt als publicatie. En voor u foto’s neemt in treinen of stations denkt u er best ook even over na vooraleer deze te publiceren op sociale media. Algemeen telt de regel namelijk dat er geen enkele foto mag genomen worden zonder voorafgaande toestemming van de NMBS en al zeker niet als deze foto dient voor publicatie.

Twitter als favoriet, maar op een link klikken is net een stap te ver

Image removed.Voorkeur voor Twitter voor meldingen over onveiligheidIn de online bevraging werd onder andere onderzocht wat de meldingsbereidheid is van in België wonende, Nederlandstalige personen die actief zijn op sociale media en al eens met de trein reizen. Het micro-platform Twitter was de grote favoriet. Zo gaan 81% van de respondenten akkoord met het feit dat Twitter een gepast medium is voor het melden van onveilige situaties op spoorwegdomein.

Image removed.

Bereik van 1 van de hoofdtweets voor verspreiding van de enquête

Naast de antwoorden op de onderzoeksvragen kwamen er ook andere bijzonderheden aan de oppervlakte. Zo leert het onderzoek dat hoewel enquêtes zich snel kunnen verspreiden via Twitter, de responsgraad in vergelijking met het bereik slechts miniem is. Zo had één van de hoofdtweets om de enquête te verspreiden een bereik van 26.348 weergaves. Maar slechts 399 van deze views leidde tot het doorklikken op de link naar de vragenlijst.

Onderzoek in de toekomst

De informatie verkregen uit dit onderzoek biedt een basis en is een springplank voor verder onderzoek op het domein van de sociale media in functie van veiligheid. Er bestaat hier, vooral in België, weinig wetenschappelijk onderzoek over. De ongereptheid van dit onderzoeksdomein maakt het moeilijk om af te bakenen maar zorgt er eveneens voor dat er dagelijks nieuwe informatie vrijkomt. We zijn dus overtuigd dat er nog heel wat staat te gebeuren op het vlak van sociale media en het gebruik ervan in functie van veiligheid.

* Boutellier, H. (2007). Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Paper gepresenteerd bij de inaugurale rede bij de aanvaarding van de Frans Denkers’ leerstoel.

Bibliografie

Andrews, C., Fichet, E., Ding, Y., Spiro, E. S., & Starbird, K. (2016). Keeping Up with the Tweet-dashians: The Impact of ‘Official’ Accounts on Online Rumoring: University of washington.

Antwerpen, P. (2015). Antwerpse politie trekt volop de kaart van sociale media.   Verkregen op 5 juli, 2016, via https://www.politieantwerpen.be/jaarboek/socialemedia

Apestaartjaren. (2016). Onderzoeksrapport apestaartjaren 6.

Arnoudt, R. (2015, 07 januari 2015). Twaalf doden bij aanslag tegen Charlie Hebdo in Parijs.   Verkregen op 22 juli, 2016, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2201599

Belgium.be. (2016a). De federale en programmatorische overheidsdiensten.   Verkregen op 20 juni, 2016, via http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federal…

Belgium.be. (2016b). De structuur van de federale staat en de bestuursniveaus.   Verkregen op 20 juni, 2016, via http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_staat/structuur

BeSafe. (2016). Veiligheid en Preventie.   Verkregen op 20 juni, 2016, via https://www.besafe.be/tips

Boutellier, H. (2007). Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving. Paper gepresenteerd bij de inaugurale rede bij de aanvaarding van de Frans Denkers’ leerstoel.

Bruelemans, B., Addiers, C., van Mourik, N., Berx, C., Brugghemans, B., & Van Mechelen, I. (2015). Help! Een crisis. een praktisch model voor een professioneel crisisbeheersingsproces: Brugge, die Keure.

Brussels Airport. (2016). Vrijwillig veiligheidsrapport.   Verkregen op 15 maart, 2016, via http://www.brusselsairport.be/nl/corporate/safety/vsr/

Bryman, A. (2012). Social Research Methods: OUP Oxford.

Carpentier, N., & Goffard, M. (2014). Sociaal engagement, maatschappelijk middenveld en online media. hoe kunnen middenveldorganisaties online media gebruiken om het sociaal engagement van burgers te versterken: Brussel, Koning Boudewijnstichting 2014.

Cartelpress. (2016, 18 juli 2016). Pokemon Go: Major Highway Accident After Man Stops In Middle Of Highway To Catch Pikachu!   Verkregen op 18 juli, 2016, via http://www.cartelpress.com/pokemon-go-major-highway-accident-man-stops-…

Choi, S., & Park, H. W. (2014). Flow of Online Content via Production to Consumption in the Context of Globalization Theory. Globalizations, 11(2), 171-187. doi: 10.1080/14747731.2014.904172

Clément, J., van Daele, M., & Goubin, E. (2014). De converserende overheid. de overheid is van iedereen : het begin van een nieuwe overheidscommunicatie: Tielt, LannooCampus.

D'Hont, M. (2015). Stage Social Media Cell NMBS. Stageverslag. Faculteit Rechten. Universiteit Antwerpen. 

De Cock, R., Vangeel, J., Klein, A., Minotte, P., Rosas, O., & Meerkerk, G.-J. (2014). Compulsive use of social networking sites in Belgium: prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(3), 166-171.

De Morgen. (2011, 17 oktober 2011). Verkeersovertreding fotograferen voor Twitter is strafbaar.   Verkregen op 15 januari, 2016, via http://www.demorgen.be/technologie/verkeersovertreding-fotograferen-voo…

De morgen. (2015, 6 oktober 2015). WhatsApp-buurtwacht schrikt inbrekers af: tot 50 procent minder inbraken.   Verkregen op 26 oktober, 2015, via http://www.demorgen.be/buitenland/whatsapp-buurtwacht-schrikt-inbrekers…

De Pauw, K., & Dormaels, A. (Eds.). (2012). Communiceren over veiligheid. Mechelen: Wolters Kluwer Belgium NV.

De Smet, S. (2012). De nieuwe politie: Leuven, Lannoo.

de Vries, A. (2014, 7 januari 2014). WhatsApp buurtwacht maakt de buurt veilig.   Verkregen op 22 juli, 2016, via http://socialmediadna.nl/whatsapp-buurtwacht/

de Vries, A., & Smilda, F. (2014). Social media: het nieuwe DNA. Amsterdam: Reed Business.

deredactie.be. (2011). 3 doden en 11 zwaargewonden op Pukkelpop na hevig onweer.   Verkregen op 10 december, 2015, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/2.17106/1.1090190

deredactie.be. (2015a). Een "hasjtag" snuiven op Pukkelpop?   Verkregen op 10 december, 2015, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/muziek/1.2418338

deredactie.be. (2015b). Politie bedankt hulpvaardige katten op Twitter.   Verkregen op 20 juli, 2016, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.41843?eid=1.2504148

deredactie.be. (2016). Politieactie aan Muntplein? Tijd om weer katten te tweeten! , 2016(20 juli).

Dolnicar, S., & Grun, B. (2013). "Translating" between survey answer formats. Journal of Business Research, 66(9), 1298-1306.

Dorsey, J. (2006, 24 maart 2006). Twttr sketch.   Verkregen op 17 april, 2016, via https://www.flickr.com/photos/jackdorsey/182613360/

Dubois, E., & Gaffney, D. (2014). The Multiple Facets of Influence: Identifying Political Influentials and Opinion Leaders on Twitter. American Behavioral Scientist, 58(10), 1260-1277.

Europese Raad. (2015, 20 november 2015). Conclusies van de Raad van de Europese Unie en van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over een krachtiger strafrechtelijke reactie op radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme.   Verkregen op 10 april, 2016, via http://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2015/11/20-concl…

Europese Unie. (2016, 29 juli 2016). Sociale netwerken en de EU.   Verkregen op 14 juli, 2016, via https://europa.eu/european-union/contact/social-networks_nl

Facebook. (2015, 30 januari 2015). Statement of Rights and Responsibilities.   Verkregen op 25 mei, 2016, via https://www.facebook.com/legal/terms

Federale Politie. (2006). Veiligheidsmonitor 2006.   Verkregen op 1 juli, 2016, via http://www.moniteurdesecurite.policefederale.be/veiligheidsmonitor/2006/

Federale Politie. (2016). Directie van de spoorwegpolitie.   Verkregen op 10 december, 2015, via http://www.politie.be/fed/nl/over-ons/bestuurlijke-politie/directie-van…

Fenn, K. M., Griffin, N. R., Uitvlugt, M. G., & Ravizza, S. M. (2014). The effect of Twitter exposure on false memory formation. Psychonomic Bulletin & Review, 21(6), 1551-1556.

Focus WTV. (2015, 18 juni 2015). Politie gebruikt whatsapp tegen bedrijfsdiefstallen.   Verkregen op 22 juli, 2016, via http://www.focus-wtv.be/nieuws/politie-gebruikt-whatsapp-tegen-bedrijfs…

FOD Binnenlandse Zaken. (2016a). Over civiele veiligheid.   Verkregen op 5 januari, 2016, via http://www.civieleveiligheid.be/nl

FOD Binnenlandse Zaken. (2016b). Over Crisiscentrum.   Verkregen op 5 januari, 2016, via http://centredecrise.be/nl/inhoud/over-crisiscentrum

Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. Public Relations Review, 37(1), 90-92.

Fung, I. C. H., Fu, K. W., Chan, C. H., Chan, B. S. B., Cheung, C. N., Abraham, T., & Tse, Z. T. H. (2016). Social Media's Initial Reaction to Information and Misinformation on Ebola, August 2014: Facts and Rumors. Public Health Reports, 131(3), 461-473.

Gabielkov, M., Ramachandran, A., Chaintreau, A., & Legout, A. (2016). Social Clicks: What and Who Gets Read on Twitter? Paper presented at the ACM SIGMETRICS / IFIP Performance 2016, Antibes Juan-les-Pins, France. https://hal.inria.fr/hal-01281190

GameRant. (2016, 01 juli 2016). When Will Pokemon GO Release?   Verkregen op 23 juli, 2016, via http://gamerant.com/pokemon-go-release-date-141/

Grommen, S. (2014, 13 oktober 2014). Hoe de trol het internet kapot maakt.   Verkregen op 15 oktober, 2015, via http://www.demorgen.be/technologie/hoe-de-trol-het-internet-kapot-maakt…

Guy, R. F., & Norvell, M. (1977). Neutral Point on a Likert Scale. Journal of Psychology, 95(2), 199-204.

Gva.be. (2015). Grap over aanslag leidt tot ontruiming van ING-gebouw.   Verkregen op 10 december, 2016, via http://www.gva.be/cnt/dmf20150930_01896482/snelle-respons-team-arrestee…

Hebberecht, P. (2004). Het Belgische preventie-en veiligheidsbeleid. Justitiële verkenningen, 30(7), 81-94.

Helsloot, I., & Groenendaal, J. (2013). Twitter: An Underutilized Potential during Sudden Crises? (vol 21, pg 178, 2013). Journal of Contingencies and Crisis Management, 21(4), 185-185.

Hulselmans, B. (2012). Crisis-emoties via sociale media. Case Pukkelpop 2011: Antwerpen.

Infrabel. (2016a). Ongevallen aan overwegen voorkomen.   Verkregen op 1 juni, 2016, via http://www.infrabel.be/nl/ongevallenaanoverwegen

Infrabel. (2016b). Onze klanten.   Verkregen op 6 januari, 2016, via http://www.infrabel.be/nl/over-ons/onze-onderneming/onze-klanten

Infrabel. (2016c). Spoorlopen voorkomen.   Verkregen op 1 juni, 2016, via http://www.infrabel.be/nl/over-ons/veiligheid/spoorlopen-voorkomen

Infrabel. (2016d). Veiligheid.   Verkregen op 20 juni, 2016, via http://www.infrabel.be/nl/over-ons/veiligheid

Johannink, R. (2016, 24 maart 2016). Alle informatie op sociale media is niet waar!   Verkregen op 22 juli, 2016, via https://www.linkedin.com/pulse/alle-informatie-op-sociale-media-niet-wa…

Jong, W., & Duckers, M. L. A. (2016). Self-correcting mechanisms and echo-effects in social media: An analysis of the "gunman in the newsroom" crisis. Computers in Human Behavior, 59, 334-341.

Kolthoff, E. (2011). Basisboek criminologie: Boom-Lemma.

Koning Boudewijnstichting, & Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België. (2016). Het vademecum ‘Pers en Gerecht'.   Verkregen op 17 Juli, 2016, via http://www.pers-gerecht.be/document.php?document_id=134

Kortom. (2014, 26 mei 2014). Vrijwilligers sturen 3.000 twitterberichten tijdens rampoefening.   Verkregen op 20 januari, 2016, via https://www.kortom.be/nieuws/6308/vrijwilligers-sturen-3000-twitterberi…

Kortom. (2016, 27 mei 2013). Politie en sociale media: federale politie lanceert kadernota & videoclip.   Verkregen op 5 januari, 2016, via https://www.kortom.be/nieuws/3182/politie-en-sociale-media-federale-pol…

Kunegis, J., Lommatzsch, A., & Bauckhage, C. (2009). The slashdot zoo: mining a social network with negative edges. Paper presented at the Proceedings of the 18th international conference on World wide web.

Kuss, D. J., van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D., & van de Mheen, D. (2013). Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors. Computers in Human Behavior, 29(5), 1987-1996.

La Dernière Heure. (2016, 16 februari 20156). Des photos issues de Facebook peuvent être utilisées en justice.   Verkregen op 16 februari, 2016, via http://www.dhnet.be/actu/faits/des-photos-issues-de-facebook-peuvent-et…

Langston, J. (2016, 04 april 2016). The Twittersphere does listen to the voice of reason — sometimes.   Verkregen op 22 juli, 2016, via http://www.washington.edu/news/2016/04/04/the-twittersphere-does-listen…

Lievens, E., Valgaeren, P. J., & Valcke, P. (2013). Sociale media. actuele juridische aspecten: Antwerpen, Intersentia 2013.

Meijer, A. J. (2014). New Media and the Coproduction of Safety: An Empirical Analysis of Dutch Practices. American Review of Public Administration, 44(1), 17.

Meijer, A. J., & Torenvlied, R. (2016). Social Media and the New Organization of Government Communications: An Empirical Analysis of Twitter Usage by the Dutch Police. American Review of Public Administration, 46(2), 143-161.

Meza, X. V., & Park, H. W. (2015). Globalization of cultural products: a webometric analysis of Kpop in Spanish-speaking countries. Quality & Quantity, 49(4), 1345-1360.

NMBS. (2013). NMBS lanceert Twitter-account.   Verkregen op 20 mei, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/tv/Voyageurs/Services/61_social_media.aspx

NMBS. (2015). Agressie tegen personeel NMBS blijft dalen in 2014. http://www.belgianrail.be/nl/corporate/Presse/Presse-releases/Archives_…

NMBS. (2016a). De directie Marketing & Sales.   Verkregen op 6 januari, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/corporate/onderneming/activiteiten/Marketi…

NMBS. (2016b). Materieel.   Verkregen op 20 juni, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/tv/SNCB/Materieel.aspx

NMBS. (2016c). Securail.   Verkregen op 20 mei, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/corporate/onderneming/activiteiten/Transpo…

NMBS. (2016d). Veiligheid in het station en op de trein.   Verkregen op 6 januari, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/stations-en-trein/veiligheid.aspx

NMBS. (2016e). Welkom aan boord.   Verkregen op 1 juni, 2016, via http://www.belgianrail.be/nl/corporate/publicaties/jaarverslag.aspx

Noodweer Benelux. (2015). LIVE: onweer 13 augustus 2015.   Verkregen op 13 augustus, 2015, via http://www.noodweer.be/liveblog-onweer-13-augustus-2015/

Oh, O., Agrawal, M., & Rao, H. R. (2013). Community Intelligence and Social Media Services: A Rumor Theoretic Analysis of Tweets during Social Crises. Mis Quarterly, 37(2), 407-U120.

Ortega, F. J., Troyano, J. A., Cruz, F. L., Vallejo, C. G., & Enríquez, F. (2012). Propagation of trust and distrust for the detection of trolls in a social network. Computer Networks, 56(12), 2884-2895. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2012.05.002

Park, J., Baek, Y. M., & Cha, M. (2014). Cross-Cultural Comparison of Nonverbal Cues in Emoticons on Twitter: Evidence from Big Data Analysis. Journal of Communication, 64(2), 333-354.

Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117-2127.

Pender, B., Currie, G., Delbosc, A., & Shiwakoti, N. (2013). Addressing passenger needs during unexpected rail disruptions–an international survey. Paper presented at the World conference on transport research, Rio de Janeiro.

Pender, B., Currie, G., Delbosc, A., & Shiwakoti, N. (2014). Social Media Use during Unplanned Transit Network Disruptions: A Review of Literature. Transport Reviews, 34(4), 501-521. doi: 10.1080/01441647.2014.915442

Politie Nederland. (2016, 18 juli 2016). PokémonGO spelers ook op jacht naar inbrekers.   Verkregen op 19 juli 2016, 2016, via https://www.politie.nl/mijn-buurt/nieuws/2016/juli/18/08-pokemongo-spel…

Stib-Mivb. (2016). Waarom is de MIVB aanwezig op sociale media?   Verkregen op 5 juli, 2016, via https://www.stib-mivb.be/socialmedia.html?l=nl

Stol, W. (2011). Begrippenkader integrale veiligheid. W. Stol, C. Tielenburg, W. Rodenhuis, S. Pleysier & J. Timmer (red.), Basisboek integrale veiligheid. Den Haag: Boom Lemma, 43-56.

Studiecentrum voor bedrijf en overheid. (2016). Cursus sociale media in het veiligheidsdomein.   Verkregen op 31 juli, 2016, via http://www.sbo.nl/veiligheid/sociale-media-veiligheidsdomein/

Sun, L., Liu, Y., Zeng, Q. A., & Xiong, F. (2015). A novel rumor diffusion model considering the effect of truth in online social media. International Journal of Modern Physics C, 26(7).

Terpstra, T., Vries, A. d., & Paradies, G. (2012). Op weg naar een realtime twitter anlyse tijdens crisis voor operationeel crisismanagement. Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid, Jrg. 3(nr. 6/7 – februari 2012), 57-65.

The Guardian. (2016, 28 juni 2016). US border control could start asking for your social media accounts.   Verkregen op 30 juni, 2016, via https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/us-customs-border-pr…

Transport for London. (2016, 09 juni 2016). TfL & Twitter launch world’s first travel tweet alerts.   Verkregen op 10 juni, 2016, via https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2016/june/tfl-and-twit…

Twitter. (2016a, 14 juni 2016). Now you can easily Retweet or Quote Tweet yourself with just a few taps.   Verkregen op 14 juni, 2016, via https://twitter.com/twitter/status/742749353689780224

Twitter. (2016b, 27 januari 2016). Twitter Privacy Policy.   Verkregen op 25 mei, 2016, via https://twitter.com/privacy

van den Broek, H., Huis in ‘t Veld, M., de Vries, A., & van Son, R. (2012). Sociale Media, Burgerparticipatie en Sociale veiligheid. Het grote plaatje: TNO.

van Doorn, E. (2016, 12 juli 2016). Pokémon zorgen voor vertragingen op het spoor.   Verkregen op 22 juli, 2016, via http://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/07/pokemons-zorgen-voo…

Van Leuven, S., Deprez, A. L., & Raeymaeckers, K. (2015). Journalistic sourcing practices in times of churnalism and Twitter: a survey of Flemish professional journalists (2008-2013). Tijdschrift Voor Communicatiewetenschap, 43(1), 64-+.

van Outersterp, R., Kamoen, N., & Holleman, B. (2016). Inwisselbaar of niet? De middelste antwoordoptie en de non-responsoptie in stemhulpen. (Dutch/Flemish). Interchangeable or not? The middle response option and the non-response option in Voting Advice Applications. (English), 38(1), 27.

Vanhaelewyn, B., Pauwels, G., De Wolf, P., Accou, T., & De Marez, L. (2015). Digimeter (iMinds): measuring digital media trends in flanders.

Verhalle, S. (2016, 28 juli 2016). Sociale media zijn niet de boeman.   Verkregen op 28 juli, 2016, via https://www.linkedin.com/pulse/sociale-media-zijn-niet-de-boeman-sofie-…

Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., & Palen, L. (2010). Microblogging During Two Natural Hazards Events: What Twitter May Contribute to Situational Awareness Crisis Informatics, CHI 2010(April 10-15), 1079 - 1088.

Wastyn, W. (2016). De leidende leider, doeltreffend leiderschap in kleur: Antwerpen, Samurai@Work NV 2016.

Workman, M. (2010). A behaviorist perspective on corporate harassment online: Validation of a theoretical model of psychological motives. Computers & Security, 29(8), 831-839.

Yates, D., & Paquette, S. (2011). Emergency knowledge management and social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake. International Journal of Information Management, 31(1), 6-13.

Yin, J., Lampert, A., Cameron, M., Robinson, B., & Power, R. (2012). Using Social Media to Enhance Emergency Situation Awareness. Ieee Intelligent Systems, 27(6), 52-59.

Universiteit of Hogeschool
Veiligheidswetenschappen
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Prof. Dr. W. Hardyns
Kernwoorden
Share this on: