Zo zorg je ervoor dat al jouw kinderen graag en spontaan gaan lezen

Jonas
Deroye

Het invoeren van een schoolbibliotheek had enkele positieve effecten. Zo bleken leerlingen vaker uit zichzelf in een boek te lezen en gaven ze aan lezen leuker te vinden dan voor het invoeren van de schoolbibliotheek. Bovendien trainden ze literaire competenties door met elkaar over boeken te praten, zelfstandig boeken te zoeken en door nieuwe soorten boeken te leren kennen.

Tip:

- Zorg voor meer dan enkel leesboeken. Strips, quizboeken, informatieve boeken en tijdschriften trekken vaak kinderen die niet graag lezen aan.

- Zorg voor een ruim en hedendaags aanbod. Oude boeken zijn nefast voor het leesplezier.

- Zorg voor boeken die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Wanneer kinderen een boek vinden over iets dat hen echt interesseert, lezen ze vaak pas spontaan.

- Zorg voor boeken die aangepast zijn aan het niveau van de leerlingen. Niet te eenvoudig, niet te moeilijk.

- Zorg voor een vast vrij leesmoment en een rustige en gezellige plaats. 

- Tot slot: laat de kinderen zelf kiezen wat ze lezen! Zeker wanneer leerlingen al niet graag lezen. Wij lezen toch ook niets wat ons niets interesseert?

Bibliografie

 • Bellekens C., Claes E. (2015). Onderzoeksproject Leesbevordering in Windekind. Ongepubliceerd eindwerk, Thomas More, Vorselaar.
 • Brasseur, P. (2003). Actief met boeken: vertellen, ontdekken, spelen, creëren. Brussel: Casterman.
 • Dorssemont, R., Manderveld, M. (2008). Naar meer leesplezier. Wielsbeke: De eenhoorn.
 • Fiori, L., Hardeveld, J. (2013) Leeskilometers maken op school: Aanpak Vrij lezen. Amersfoort: CPS.
 • Gerritsen, E., (2015). Leesbevordering in de praktijk. Geraadpleegd via http://www.lezen.nl/leesbevordering-in-de-praktijk
 • Stichting Lezen. (2009). Leesbevordering in het basisonderwijs. Een onderzoek naar actualiteit en toekomstperspectief. Amsterdam: Oberon.
 • Van Dale Online. (2016). Bibliotheek. Geraadpleegd op 1 april 2016, van http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek#.Vv7J66SLSM9
 • Van Den Steen, L. (z.j.) Van boekenhoek tot harmonicaboeken. In Colpin, M., Ramaut, G., Timmermans, S., e.a. (2002). Leesrijk school- en klasklimaat: Een schat aan le(e)sideeën voor het basisonderwijs (27-40). Antwerpen: Garant.
 • Vistaprint. (2016). Yes, alweer 10 boeken uit [Foto]. Geraadpleegd op 28 maart 2016, van https://secure.vistaprint.nl/vp/ns/sign_in.aspx
 • Vriens, J. (2015). Tips voor leesbevordering op school. Geraadpleegd op 29 maart 2016 van http://www.jacquesvriens.nl/tips%20leerkrachten.htm
 • Weterings, A. (2010). Competent in leesbevordering: Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent. Amsterdam: SWP.
 • Woordenboek.nu. (2016). Invloed. Geraadpleegd op 1 april 2016, van http://www.woordenboeken.nu/betekenis/nl/invloed 

 

 • Directie, leerkrachten en leerlingen van PSBO De Sterretjes
 • Kristof Dierickx (BLIO-leerkracht Nederlands PSBO De Sterretjes)
 • Saar Desteghe (Vrije Basisschool De Ark) en Joke Pollet (VBS De Bever)