Zwarte hond bijt waakhond, of net andersom? Kwalitatieve studie naar de beeldvorming van 'depressie' in De Standaard en Het Laatste Nieuws

Lauranne Harnie
Persbericht

‘Depressie’ in de krant: de clichés voorbij - De beeldvorming van depressie in de Vlaamse kranten kan beter

‘Depressie’ in de krant: de clichés voorbij

De beeldvorming van depressie in de Vlaamse kranten kan beter

 

Ongeveer een op vier Belgen wordt geconfronteerd met een depressie. Toch is het taboe rond de stoornis nog niet uit de wereld geholpen. Iedereen heeft er een idee of mening over en dat heeft een invloed op het maatschappelijk (on)begrip ten aanzien van de stoornis. De media spelen hierin een belangrijke rol. Lauranne Harnie onderzoekt hoe in De Standaard en Het Laatste Nieuws over ‘depressie’ wordt bericht omdat dit onderbelichte onderwerp meer aandacht verdient.

Harnie, studente van de master journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel, analyseert in haar masterproef een selectie van krantenberichten van De Standaard en Het Laatste Nieuws uit 2015. De media zijn in staat om heersende taboes te doorbreken, maar blijkbaar maakt niet elke krant even veel gebruik van dat potentieel. De spreekwoordelijke zwarte hond bijt de waakhond.

Uit het onderzoek blijkt dat ‘depressie’ in De Standaard over het algemeen op een goede manier wordt beschreven. In de meeste berichten wordt de stoornis met de nodige diepgang gekaderd. Zo worden de oorzaken, gevolgen en behandelingsmogelijkheden of therapieën veelal op een genuanceerde manier beschreven. Het Laatste Nieuws scoort minder goed omdat het ‘depressie’ vaak op een sensationele manier in verband brengt met een misdrijf.              

Deze resultaten lijken de clichés over de zogenaamde ‘kwaliteitskranten’ en ‘populaire kranten’ te bevestigen. Toch bezondigt De Standaard zich sporadisch ook aan stereotiepe berichtgeving. Het Laatste Nieuws gebruikt de term ‘depressie’ dan weer minder vaak in berichten die niets met de stoornis zelf te maken hebben (bv. ‘de voetballers waren depressief na het verlies van de match’). Dat is positief. Een zwart-wit-verhaal is het dus zeker niet.

Harnie baseert zich voor dit onderzoek op de framing-theorie van Van Gorp die beweert dat een journalist de lezer via bepaalde elementen in zijn nieuwsbericht steeds in de richting van een specifieke interpretatie stuurt. Van Gorp is toonaangevend binnen de framing-analyse en zijn theorie ligt aan de basis van menig onderzoek. Er wordt in deze studie onder meer gekeken naar de oorzaken en gevolgen die aan ‘depressie’ worden toegeschreven en de woordkeuzes die worden gemaakt om de stoornis te beschrijven, alsook de gemaakte associaties (bv. associaties met criminaliteit). Via gedetailleerde tabellen wordt elk artikel afzonderlijk geanalyseerd.                                                           

De resultaten spreken voor zich: de waakhond weet nog niet zo goed hoe hij met de zwarte hond moet omgaan. Journalisten worden met andere woorden nog te vaak beïnvloed door vooroordelen of ze vertrekken vanuit een gebrek aan informatie. Sensibilisatie rond deze problematiek kan soelaas bieden. Het is, in het algemeen belang en in het belang van mensen met een depressie in het bijzonder, tijd voor een ommekeer!

Bibliografie

American Anthropology. (2016). What is anthropology? Geraadpleegd op 29 januari 2016, van
http://www.americananthro.org/.
Angermeyer, M.C. & Matschinger, H. (1996). ‘The effect of violent attacks by schizophrenic persons on the
attitude of the public toward the mentally ill.’ In: Social Science and Medicine, 43, 172-180.
Anthonissen, P.F. (2009). De media maken de man. Over hoe pers en beeldvorming echt werken. Leuven:
Davidsfonds.
Bengs, C., Johansson, E. Danielsson, U., Lehti, A. & Hammarström, A. (2008). ‘Gendered portraits of
depression in Swedish newspapers.’ In: Qualitative Health Research, 18, (7), 962-973.
Blok, S. (2012). Framing in de berichtgeving over Anders Breivik en Tristan van der Vlis. De casussen in twee
Nederlandse kranten vergeleken.
[Ongepubliceerde scriptie]. Gedownload op 5 februari 2016, van http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=356553.
Boffin, N., Declercq, T. & Van Casteren, V. (2012). Patiënten met een (nieuwe) episode van depressie in de
huisartsenpraktijk.
Geraadpleegd op 23 januari 2016, van http://www.vitalink.be/Cijfers/Ziekten/Depressies-en-zelfdoding/Pati%C3….
Boyd, K.M. (2000). ‘Disease, illness, sickness, health, healing and wholeness: exploring some elusive concepts.’
In: Journal of Medical Ethics, 26, 1, 9-17.
Brewer, B. (2005). ‘Depression has many faces.’ In: Doctors as Patients, Petre Jones (Red.). Oxford/Seattle:
Radcliffe Publishing.
Bruffaerts, R., Bonnewyn, A. & Demyttenaere, K. (2008). ‘Het voorkomen van depressive in België. Stand van
zaken en reflecties voor de toekomst.’ In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 10, 655-665.
Bruffaerts, R, Bonnewyn, A. & Demyttenaere, K. (2011). ‘Prevalentie van psychisch stoornissen bij de
Belgische bevolking.’

Bruyneel, B. & Maes, R. (2013). Depressie is niet een einde, maar een begin. Antwerpen: Linkeroever Uitgevers.
In: Kan geestelijke gezondheid worden gemeten? Psychische stoornissen bij de Belgische bevolking. Leuven/Den Haag: Acco.
Buffel, V., colman, E., Deruddere, R., Missinne, S., Pattyn, E., Symoens, S., et al. (2013). ‘Fit in je hoofd? De
geestelijke gezondheid van de Vlaming onderzocht.’ In: M. Callens, J. Noppe, & L. Vanderleyden, De
sociale staat van Vlaanderen 2013.
Brussel: Studiedients van de Vlaamse Regering.
Centrum voor Informatie over de Media (CIM). (2015). Echtverklaring resultaten. Geraadpleegd op 28 januari
2016, van http://www.cim.be/nl/pers/echtverklaring-resultaten.
Cochez, T. (2015). ‘Papier of Digitaal? De toekomst van de krant.’ In: Apache Online. Geraadpleegd op 18
januari 2016, van https://www.apache.be/2015/02/24/papier-of-digitaal-de-toekomst-van-de-….
De Boer, C. & Brennecke, S. (2003). Media en publiek: theorieën over media-impact. Amsterdam: Boom.
De Boer, C. & Brennecke, S. (2014). Media en publiek: theorieën over media-impact. Amsterdam: Boom.
De Lembre, K. (2014). Media onder de loep. Een inleiding tot de mediastudies. Leuven/Den Haag: Acco.
Denzin, N.K. & Y.S. Lincoln (Red.). (2000). Handbook of Qualitative Research. Second Edition. London, New
Delhi: Sage Publications, Inc.
De Persgroep. (2016). Het Laatste Nieuws. Market Leader in Flanders. Geraadpleegd op 19 januari 2016, van
http://www.persgroep.be/en/our-media/het-laatste-nieuws.
Deprez, A. (2008). Internationale conflictberichtgeving in de Vlaamse geschreven pers:
een longitudinaal framing- en representatieanalyse van de Eerste en Tweede Intifada.
Gent:
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (Vakgroep Communicatiewetenschappen). [Doctoraatsverhandeling].
De Standaard Online. (2015). De waarden van ‘De Standaard’. Geraadpleegd op 19 januari 2016, van
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150911_01862709.
De Standaard Online. (2016). Geschiedenis De Standaard. Geraadpleegd op 19 januari 2016, van
http://www.standaard.be/over.
De Wit, M. (2015). ‘Depressie is nog altijd een taboe.’ In: Jan. Geraadpleegd op 16 januari 2016, van
http://www.jan-magazine.nl/daily-life/psyche/artikel/depressie-is-nog-a….
Eckert, M. (2014). ‘Te beschaamd om hulp te zoeken.’ In: De Standaard, 04/02/2014.
Eisenberg, L. (1977). ‘Disease and illness: Distinctions between professional and popular ideas
of sickness.’ In: Culture, Medicine and Psychiatry, 1 (1), 9-23.
Encyclo. (2016). Representatief. Geraadpleegd op 29 januari 2016, van http://www.encyclo.nl/lokaal/10880.
Encyclo. (2016). Deductie. Geraadpleegd op 8 februari 2016, van http://www.encyclo.nl/begrip/deductie.
Engel, G.L. (1977). ‘The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine.’ In: Science, 196, 129-136.
Fabrega, H. & Silver, D.B. (1973). Illness and shamanistic curing in Zinacantan: An
ethnomedical analysis.
California: Stanford University Press.
Francis, C., Pirkis, J. Blood, R.W., Dunt, D., Burgess, P., Morley, B. & Stewart, A. (2005). ‘Portrayal of
Depression and other Mental Illnesses in Australian Nonfiction Media.’ In: Journal of Community
Psychology,
33, (3), pp. 283-297.
Flick, U. (1998). An introduction to qualitative research: Theory, method and applications. Londen: Sage.
GGZ Groep. (2016). Depressie. Cultuurverschillen. Geraadpleegd op 16 januari 2016, van
http://www.depressie.nl/achtergrondinformatie/cultuurverschillen.
Gopress. (2016). Gopress in twee minuten. Geraadpleegd op 29 januari 2016, van
http://www.gopress.be/info/nl.
Gorp, Van, B. (2006). Framing asiel: indringers en slachtoffers in de pers. Leuven, Voorburg: Acco.
Gorp, Van, B. (2007). ‘The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back In.’ In: Journal of
Communication,
57, 60-78.
Gorp, Van, B. & Vercruysse, T. (2011). Framing en reframing: anders communiceren over dementie. Centrum
voor Mediacultuur en Communicatietechnologie. K.U.Leuven.
Gorp, Van, B. (2013). ‘Van ‘over en oud’ tot ‘het zilveren goud’: beeldvorming en communicatie over het ouder
worden’. In: Vroeger nadenken over later: een dialoog tussen generaties over de latere levensjaren. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
Harnie, L. (2015). De Motivatie en Attitudes van Allochtone Jongeren in de Tweede Graad ASO en BSO ten
aanzien van het Nederlands en het Frans in Brusselse en Vlaamse GO! scholen.
[ongepubliceerde
thesis]. Te raadplegen via: http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/webform/scriptie/Laurann…. Helman, C.G. (1981). ‘Disease versus illness in general practice.’ In: The Journal of the Royal College of General Practitioners, 31 (230), 548-552. Henson, C., Chapman, S., McLeod, L., Johnson, N., McGeechan, K. & Hickie, I. (2009). ‘More us than them: positive depictions of mental illness on Australian television news.’ In: Australian & New Zeeland Journal of Psychiatry, (43), 6, 554-560. Herck, Van, P. & Van de Cloot, I. (2013). ‘Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België? De feiten achter de mythen.’ In: Itinera Institute Analysis. Gedownload op 13 november 2015, van http://www.itinerainstitute.org/sites/default/files/articles/pdf/201207….
Hintum, Van, M. (2015). ‘Stigma’. In: Te gek voor woorden. Stigma en media. Amersfoort: Samen Sterk Zonder
Stigma.

Hofmann, B. (2002). ‘On the Triad Disease, Illness and Sickness.’ In: Journal of Medicine and Philosophy, 27, 6,
651-673.
Hoogendam, E. (2009). Kwaliteitskrant versus populaire krant. De berichtgeving rondom de zaak Joran van der
Sloot in De Telegraaf en NRC Handelsblad.
[ongepubliceerd; thesis]. Gedownload op 17 januari 2016,
van file:///C:/Users/Buyl/Downloads/Thesis%20Ellen%20Hoogendam%20307709%20.pdf.
IJzendoorn, Van, M.H. & S. Siedema. (1986). ‘De kwaliteit van kwalitatief onderzoek’. In: Pedagogische
Studiën,
63, 498-505.
ISP-WIV. (2014). ‘Emotionele problemen’. In: Van der Heyden J, Charafeddine R. (Red.), Gezondheidsenquête
2013.
Gedownload op 20 december 2015, van https://his.wiv-isp.be/nl/Gedeelde%20%20documenten/summ_HS_NL_2013.pdf.
Jansen, C.H. (1987). Politiek en dagbladjournalistiek. Muiderberg: Coutinho.
Johnstone, M. (2007). I hate the black dog. Londen: Robinson Publishing Ltd.
Keith, S. (2011). ‘Shifting circles: Reconceptualizing Shoemaker and Reese’s theory of a hierarchy of influences
on media content for a newer media era.’ In: Web Journal of Mass Communication Research, 29.
Kitzinger, J. (2007). ‘Framing and frame analysis.’ In: E. Devereux (eds.) Media studies. Key issues & debates.
Los Angeles, Londen: Sage Publications. Kleinman, A. (1980). Patients and healers in the context of culture: An exploration of the
borderland between anthropology, medicine, and psychiatry.
Berkeley, Los Angeles,
London: University of California Press.
Kleinman, A. (1988a). The Illness Narratives. Suffering, Healing & the Human Condition. USA: Basic Books.
Kleinman, A. (1988b). Rethinking Psychiatry. From Cultural Category to Personal Experience. New York: The
Free Press.
Klooster, Van, ‘t., M. (2011a). ‘Stigma bestrijden: Wat werkt?’ In: Deviant, 11, (71), pp. 8-10.
Klooster, Van, ‘t., M. (2011b). ‘Strijd tegen stigma. Een nieuwe rol voor de media.’ In: Deviant, 71,
11, pp. 26-28.
Klooster, Van ‘t, M. & Meijer, M.-M. (2016). ‘De rol van de media bij (de)stigmatisering.’ In: Van Weeghel, J.
Pijnenborg, M., Van ’t Veer, J., Kienhorst, G. (Red.), Handboek destigmatisering bij psychische
aandoeningen.
Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. (2008). Multidisciplinaire
richtlijnontwikkeling. Prevalentie.
Geraadpleegd op 13 februari 2016, van http://www.ggzrichtlijnen.nl/index.php?pagina=/richtlijn/item/pagina.ph….
Link, B.G. & Phelan, J.C. (2006). ‘Stigma and its public health implications.’ In: The Lancet, (367).
Lodewijks, S., Daelemans, J., Vroonen, E., Walraven, J. & Cochez, T. (2015). In Vlaanderen worden jaarlijks 34
miljoen kranten gedrukt, nooit verkocht en weggegooid.
Geraadpleegd op 19 januari 2016, van
http://www.express.be/business/nl/economy/in-vlaanderen-worden-jaarlijk….
Luyten, P., Vanmechelen, W. & Hebbrecht, M. (2011). Depressie. Actuele Psychoanalytische Benaderingen.
Anwerpen/Apeldoorn: Garant.
Major, B., & O’Brien, L. T. (2005). ‘The social psychology of stigma.’ In: Annual Review of Psychology, 56, 393–
421.
Marinker, M. (1975). ‘Why make people patients?’ In: Journal of Medical Ethics, 1, 81-84.
Mediahuis. (2016). Over Mediahuis. Geraadpleegd op 19 januari 2016, van http://mediahuis.be/.
Mediargus. (2016). Over ons. Geraadpleegd op 29 januari 2016, van
http://www.mediargus.be/pg/expages/read/About/.
Mindframe. (2014). About Mindframe. Geraadpleegd op 27 januari 2016, van
http://www.mindframe-media.info/home/about-mindframe. Minnebo, J. & Van Acker, A. (2004). ‘Does television influence adolescents' perceptions of and attitudes toward people with mental illness?’ In: Journal of Community Psychology, (32), 3, pp. 257-275.
Neuman, W.R., Just, M.R., Crigler, A.A. (1992). Common knowledge. News and the construction of political
meaning.
Chicago: The University of Chicago Press.
Nguyen, D. & Xu, T. (2008). ‘The expanding role of mouse genetics for
understanding human biology and disease.’ In: Disease Models & Mechanisms, 1, 56-66.
Nordenfelt, L. (1987). On the nature of health. Dortrecht: Kluwer Academic Publishers.
Nordenfelt, L. (1994) ‘On the disease, illness and sickness distinction: A commentary on Andrew Twadle’s (sic)
system of concepts’. In: A. Twaddle & L. Nordenfelt (Eds.), Disease, Illness and Sickness: Three central
concepts in the theory of health.
Linköping: Studies on Health and Society, 18, 19-36.
Parsons, T. (1951). The Social System. Glencoe, IL: The Free Press.
Peguero, R.M. (2003). Kleinman to take Helm of Anthropology Dept. Geraadpleegd op 21 januari 2016, van
http://www.thecrimson.com/article/2003/12/10/kleinman-to-take-helm-of-a….
Philipsen, H. & Vernooij-Dassen, M. (2004). ‘Kwalitatief onderzoek: nuttig, onmisbaar en uitdagend.’ In:
Huisarts & Wetenschap, (47), 10.
Philo, G., Secker, J., Platt, S., Henderson, L., McLaughlin, G. & Burnside, J. (1994). ‘The impact of the mass
media on public images of mental illness: Media content and audience belief.’ In: Health Education
Jounal,
53, 271-281.
Prisma woordenboek Nederlands. (2006). Depressie. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Prisma woordenboek Engels-Nederlands. (2007). Illness. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Prisma woordenboek Engels-Nederlands. (2007). Sicknes. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Prisma woordenboek Engels-Nederlands. (2007). Disease. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum.
Rankin, S.H., Stallings, K.D. & London, F. (2005). ‘Integration of Cultural Systems and Beliefs.’ In: Patient
Education in Health and Illness.
Fifth Edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins
Redactie Apache. (2010). Media beïnvloeden weldegelijk onze ideeën en ons gedrag. Geraadpleegd op 20
januari 2016, van https://www.apache.be/2010/10/20/media-beinvloeden-wel-degelijk-onze-id…. Richi, G. (2000). Snatch. Culver City. CA: Columbia TriStar Home Entertainment. [DVD].
Samen Sterk Zonder Stigma (SSZS). (2016). Stigma in de hulpverlening. Geraadpleegd op 20 januari 2016, van
http://www.samensterkzonderstigma.nl/stigma-en-de-ggz/voor-professional….
Samen Sterk Zonder Stigma. (2016). Over ons. Geraadpleegd op 27 januari 2016, van
http://www.samensterkzonderstigma.nl/over-ons/.
Scheufele, D.A. (1999). ‘Framing as a Theory of Media Effects.’ In: Journal of communication, 103-122.
Schoorl, P.M., Van Den Bergh, P.M., Ruijssenaars, A.J.J.M. (2006). ‘Theorieën van verschillende domeinen.’ In:
Inleiding in de theoretische orthopedagogiek. Hulpverlenen bij opvoeden. Antwerpen-Apeldoorn:
Garant.
Sels, J., Kools, I., Leterme, J., Van Cauwenberge, A. & Soulliaert, F. (2015). ‘Concentratie op basis van
verspreiding’. In: Mediaconcentratie in Vlaanderen. Gedownload op 19 janurai 2016, van
http://www.vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/pdfversions/201….
Smaling, A. (1987). Methodologische objectiviteit en kwalitatief onderzoek. Alblasserdam: Offsetdrukkerij
Kanters. [gepubliceerd proefschrift].
Smelik, A., Buikema, R. & Meijer, M. (1999). Effectief beeldvormen. Theorie, analyse en praktijk van
beeldvormingsprocessen.
Assen: Van Gorcum.
Speybroeck, Van, J. (2010). Beeldvorming geestelijke gezondheid Vlaanderen: verdere info.
Gedownload op 1 november 2015, van http://www.vvgg.be/media/docs/Beeldvorming%20en%20destigmatisering/2012….
Steinforth, A.S. (2008). Troubled Minds. On the Cultural Construction of Mental Disorder and Normality in
Southern Malawi.
Münster: Peter Lang.
Strasburger, V.C. (1997). ‘Adolescents and the Media. Medical and Psychological Imact.’ In: Pyschology &
Psychiatry,
Vol. 33. Londen: Sage Publications.
Tanghe, A. & De Maesschalck, A. (2001). Depressie onderkennen en behandelen. Leuven-Apeldoorn: Garant.
Taspinar, F. (2008). Criminaliteitsberichtgeving over allochtonen in de media: een kwalitatieve inhoudsanalyse
van twee Vlaamse kranten.
KU Leuven. [Ongepubliceerde thesis].
The Kim Foundation. (2014). Nami Stigma Busters. Geraadpleegd op 27 januari 2016, van
http://www.thekimfoundation.org/html/fight_stigma/nami-stigmabusters.ht….
Thorton, J. & Wahl, O. (1996). ‘Impact of a newspaper article on attitudes toward mental illness.’ In: Journal of
Community Psychology,
24, 17-25.
Timbremont, B. & Braet, C. (2005). ‘Depressie bij kinderen en adolescenten. Recente inzichten.’ In: Kind en
adolescent,
24, 46-56.
Time To Change. (2008). About us. Geraadpleegd op 27 januari 2016, van
http://www.time-to-change.org.uk/about-us.
Tsai, J.L. & Chentsova-Dutton, Y. (2002). ‘Understanding depression across cultures.’ In: Handbook of
Depression,
First Edition. New York: The Guilford Press
Twaddle, A.C. (1994). ‘Disease, illness and sickness revisited.’ In: A. Twaddle & L. Nordenfelt (eds.) Disease,
Illness and Sickness: Three Central Concepts in the Theory of Health.
Linköping: Studies on Health and
Society, 18, 1-18.
Van Dale Online. (2016). Depressie. Geraadpleegd op 17 januari 2016, van
http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=depressie&lang=nn#.Vpt41frhedQ.
Vander Poorten, H. (2011). Voorbij het cliché. Over genuanceerde beeldvorming. Gedownload op 29 januari
2016, van http://jacom.vlaanderen.be/2011/sites/2011/files/Brochure_Voorbij_Het_C….
Vasterman, P., Yzermans, C.J., Dirkzwager, A.J.E. (2005). ‘The Role of the Media and Media Hypes in the
Aftermath of Disasters.’ In: Epidemologic Reviews, 27, 107-114.
Verhaeghe, M. (2008). ‘Stigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg.’ In: Alert, (34), 2.
Vivien Y.W.C. & Noor, N. A. M. (2013). An examination of sociocultural factors influencing lifestyle, health and
health-seeking behavior – a case study of Malaysian Chinese
cancer survivors. Proceeding of the
International Conference on Social Science Research, 5 juni 2013, Penang, Maleisië.
Vlaams Minderhedencentrum. (2008). ‘Wat is beeldvorming?’ In: Beeldvorming in actie. Brussel: VMC.
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG). (2015). Feiten & Cijfers. Geraadpleegd op 30
november 2015, van http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers.
Vlaamse Vereniging Voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) & Similes. (2005). Tips voor journalisten in verband
met de berichtgeving over psychisch zieke zijn,
1-18. [Brochure].
Vlaanderen.be. (2016). Media. Beeldvorming. Geraadpleegd op 23 januari 2016, van
https://cjsm.be/media/themas/mediawijsheid/beeldvorming.
Vossen, M. (2005). ‘Beeldvorming en beeldtalen. Luistertelevisie, kijkradio en filmlezen.’ In: Als beelden het
woord voeren… Over beeldcultuur, beeldtalen en beeldvorming.
Gent: Academia Press.
VZW Vereniging van de Raad voor de Journalistiek. (2015). Code van de Raad voor de Journalistiek.
Geraadpleegd op 26 januari 2016, van http://www.rvdj.be/code-raad-voor-de-journalistiek.
Watters, E. (2010). Crazy Like Us. The Globalization of the American Psyche. New York: Free Press.
Watters, E. (2010). ‘The Americanization of Mental Illness.’ In: Sunday Magazine. Geraadpleegd op 21 januari
2016, van http://www.nytimes.com/2010/01/10/magazine/10psyche-t.html?_r=0.
Westerbeek, J. (2010). ‘Mannen, vrouwen en depressie: cijfers en twijfels.’ In: De sociale vormgeving van
depressie: tussen jobstijding en erepenning.
Delft: Eburon.
Wisman, P. (2012). Doorgaan met depressie. Kan het je zomaar overvallen? Is het een ziekte? Hoe ga je er
verder mee?
Koog aan de Zaan: Poiesz uitgevers bv.                   Young, A. (1995). ‘Introduction’. In: The Harmony of Illusions. Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. New
Jersey: Princeton University Press.
Zelfmoord 1813. (2016). Mediarichtlijnen voor kwaliteitsvol en correcht berichten over zelfdoding.
Geraadpleegd op 26 januari 2016, van http://www.mediarichtlijnen.be/.
Zwieten, Van, M. & Willems, D. (2004). ‘Methodologie van kwalitatief onderzoek. Waardering van kwalitatief
onderzoek.’ In: Huisarts & Wetenschap, 47, 13, 631-635.

Universiteit of Hogeschool
Radio- en Televisie Journalistiek
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Martina Temmerman
Kernwoorden
https://twitter.com/LauranneH
Share this on: