Vergaderen: een moordenaar op kousenvoeten

Serge
Ribas

Vergaderen: een moordenaar op kousenvoeten

 

Iedereen kent ze wel: de vergaderingen die worden gehouden in gesloten, weinig inspirerende ruimtes en regelmatig, misschien op wat frustraties of een deugddoend dutje na, geen resultaat opleveren. Vaak lijken vergaderingen hun eigenlijke doel, namelijk het samenkomen ter bespreking van gemeenschappelijke zaken, voorbij te schieten. Dit ondanks het feit dat in onze, door kennis, flexibiliteit en globalisering gekenmerkte (digitale) wereld, vergaderen net meer beschouwd zou moeten worden als het middel bij uitstek om mensen te stimuleren om van waar dan ook met elkaar te communiceren. Dit met een verhoogde betrokkenheid tot gevolg die een positief effect op de creativiteit, de efficiëntie en de tevredenheid van elke deelnemer impliceert.

Spijtig genoeg is de realiteit niet minder rooskleurig en blijken vergaderingen zowel voor organisatie als medewerker in veel gevallen totaal niet zo gezond, efficiënt of rendabel te zijn. Deze bachelorproef gaat op zoek naar oplossingen hiervoor en dit via het herbekijken of heruitvinden van de vergaderlocatie en haar fysieke eigenschappen. De vergadercultuur binnen Honda Motor Europe Logistics NV in Gent wordt hierbij gebruikt als praktijkcase.

De nieuwe sigaret

Uiteraard is de verhoogde frustratie omwille van een inefficiënte vergadercultuur niet de enige oorzaak voor deze problematiek. Ook de huidige fysieke vergadersituatie, die in onze contreien nog zeer gangbaar is, draagt hiertoe bij. Nog steeds werken we vooral gezeten en dit is evenzeer het geval voor onze vergadergewoontes. Dit doorgedreven gezeten of sedentaire gedrag, dat ook buiten de werktijd (we rijden met de wagen, zitten om te eten of televisie te kijken) verder wordt gezet, is een potentiële basis voor vele fysieke en psychische problemen. Meerdere onderzoeken en studies wezen reeds op de rechtstreekse positieve relatie tussen de mate van sedentarisme en het risicopercentage voor bijvoorbeeld hartaandoeningen, overgewicht, verschillende vormen van kanker en niet te vergeten spier- en gewrichtspijnen. Een tekort aan lichamelijke activiteit kan al snel zorgen voor 10% meer kans op borst- of maagkanker. Daarnaast vertaalt het gebrek aan bewegen zich vaak in al dan niet rechtstreekse psychische aandoeningen zoals depressie, stress, concentratiestoornissen of een negatief zelfbeeld als gevolg van bijvoorbeeld obesitas. Vergeten we als laatste ook niet de eventuele gerelateerde economische of sociale gevolgen in geval van bijvoorbeeld langdurige afwezigheid.

Meer en meer blijkt dat roken in het sedentarisme een waardige opvolger heeft gevonden. Zitten zou zelfs zonder moeite het nieuwe roken genoemd kunnen worden, iets wat menig auteur of wetenschapper al reeds doet. Net zoals bij het roken vele jaren geleden wordt er nu langdurig gezeten zonder enig besef te hebben van de mogelijke gevolgen.

Een nieuwe wind

Het is duidelijk dat het anders moet en kan. Uiteraard is er ondertussen de grote aandacht vanuit de media voor het bewegen in het algemeen maar specifiek wat betreft vergaderen zijn er eveneens mogelijkheden ter verbetering. Trends zoals staand, wandelend of buiten vergaderen, volgens verschillende bronnen en wetenschappelijke onderzoeken zonder twijfel gezonder, stimulerender, efficiënter en rendabeler dan onze traditionele manier van vergaderen, sijpelen langzamerhand binnen in onze bedrijfswereld. Ook aan de saaie vergaderruimtes kan wat gedaan worden en hier hebben eveneens verschillende opties reeds hun voordeel bewezen. Denken we hierbij aan het gebruik van leuke kleuren, ander meubilair, de introductie van groen of meer extravagante ideeën zoals een tapijt van vals gras of een ballenbad.Succes of niet?

Het uiteindelijke doel van bovenstaande oplossingen is het breken met de bestaande vergadercultuur en de vooroordelen in het algemeen die rond vergaderen bestaan. Dit door te komen tot een optimale vergaderbeleving voor de verschillende types van vergaderen. Om van een succesvolle ommezwaai te spreken is het belangrijk steeds gepland en doordacht te werk te gaan en dit zonder het bedrijf en haar medewerkers, ons zogenaamde draagvlak, uit het oog te verliezen. Het zijn namelijk de medewerkers die open moeten staan voor deze veranderingen. Wederzijdse communicatie, respect en tijd zijn dan ook absolute voorwaarden om elke mogelijke vorm van weerstand te minimaliseren en het draagvlak voor onze vernieuwingen zo groot mogelijk te maken. Enkel zo bekomen we een verbeterde vergaderbeleving die niet alleen voor de medewerkers zelf een betere en gezondere werksituatie betekent; het heeft uiteindelijk een positieve impact op het imago, de financiën en de organisatie van het bedrijf.

En in de praktijk?

De praktijkcase bevestigde het wetenschappelijke gedeelte van deze bachelorproef. Via een enquête werd duidelijk dat ook binnen de muren van HMEL of Honda Motor Europe Logistics NV een bepaalde vorm van vergaderleed bestond en er nood was aan een nieuwe wind die zich vooral zou focussen op de vergaderregels- en praktijken en het opfrissen van de eerder verouderde bestaande vergaderinfrastructuur. De ambitie om vooral vernieuwend te gaan werken door de mogelijkheden van wandelend vergaderen te bekijken, bleek echter, aan de hand van de enquête en verdere gesprekken met het management, iets te innoverend te zijn voor dit Gentse bedrijf en haar populatie. Dit betekent uiteraard niet dat hier sprake is van een mislukte onderneming, integendeel zelfs. Door een planmatige aanpak, doorgedreven communicatie en door rekening te houden met het draagvlak, slaagde men erin om de algemene vergaderkost te drukken en de vergaderbeleving drastisch ter verbeteren (een tweede enquête wees ondertussen uit dat het merendeel van de respondenten zich positief uitte over de opgefriste ruimtes waarbij vooral het groen heel veel succes oogstte).

Het spreekt voor zich dat dergelijke implementaties enkel de eerste stappen betekenen van een zoektocht naar een betere werkomgeving met de nodige aandacht voor de vergadercultuur en -beleving. Ook binnen Honda is dit het geval. Naast de nodige nazorg en het plan om de ruimtes regelmatig te actualiseren, wordt het team ondertussen betrokken bij de verdere vernieuwing van soortgelijke lokalen en zijn er ook plannen om de wandelpiste rond het sportterrein van het bedrijf open te stellen voor wandelend of buiten vergaderen Dit uiteraard met de nodige overwegingen met betrekking tot onder andere veiligheid. Als laatste is er, na de vraag naar eenzelfde aanpak voor de afdeling in Zellik, ook interesse vanuit een dochteronderneming in Aalst of zelfs Genève.Serge Ribas

Bibliografie

Referentielijst

1. Atkin, A.J., Adams, E., Bull, F.C. & Biddle, S.J. (2012). Non-occupational sitting and mental well-being in employed adults. Geraadpleegd op 18 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22065302

2. Baker, S. (1989). Managing Resistance to Change. Library Trends, 38, nr 1, pp. 53-61. Geraadpleegd op 23 november 2016 via https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/7649/librarytrend… 3. Barton, J. & Pretty, J. (2009). What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis. Geraadpleegd op 10 november 2016 via http://www.julespretty.com/wp-content/uploads/2013/09/4.-Dose-of-Nature…

4. Bauman, A.E. & Bull, F.C. (2007). Environmental Correlates of Physical Activity and Walking in Adults and Children: A Review of Reviews. Geraadpleegd op 1 november 2016 via https://www.nice.org.uk/guidance/ph8/evidence/environmental-correlates-…

5. Bedrijf. (z.j.). Geraadpleegd op 10 maart 2017 via http://www.hondamotoreuropelogistics.com/nl/bedrijfsinfo.htm

6. Bluedorn, A.C., Turban, D.B. & Love, M.S. (1997). The Effects of Stand-Up and Sit-Down Meeting Formats on Meeting Outcomes. Geraadpleegd op 11 november 2016 via https://business.missouri.edu/sites/default/files/bluedorn_turban_love_…

7. Buckner, A. (2016). Walking Meetings: So Much More Productive Than You think. Geraadpleegd op 5 november 2016 via http://www.inc.com/amy-buckner/walk-and-talks-more-productive-than-your…

8. Berman, M.G., Jonides, J. & Kaplan,S. (2008). The Cognitive Benefits of Interacting with Nature. Psychological Science,19, nr 12, pp. 1207-1212. Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://pss.sagepub.com/content/19/12/1207.abstract

9. Carmack, C.L., Boudreaux, E., Amaral-Melendez, M., Brantley, P.J. & de Moor, C. (1999). Aerobic Fitness and leisure physical activity as moderators of the stress-illness relation. Geraadpleegd op 10 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10626033

10. Cavill, N., Kahlmeier, S. & Racioppi, F. (2002). Physical activity and health in Europe: evidence for action [rapport]. Geraadpleegd op 11 november 2016 via http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf 11. Chow, L. (2016). Take a tour of Facebook’s Massive 9-Acre Rooftop Park. Geraadpleegd op 19 november 2016 via http://www.ecowatch.com/take-a-tour-of-facebooks-massive-9-acre-rooftop…

12. Clayton, R., Thomas, C. & Smothers, J. (2015). How to Do Walking Meetings Right. Geraadpleegd op 27 oktober 2016 via https://hbr.org/2015/08/how-to-do-walking-meetings-right

13. Color My Meeting Room. (z.j.). Geraadpleegd op 1 november 2016 via http://www.effectivemeetings .com/design/workplace/colorme.asp

14. De Been, I, Thoolen, F, Cox, H & Dekker, K (2015). Onderzoeksrapportage Kaderstelling Fysieke werkomgeving Rijk: Kwaliteit en kosten [rapport]. Geraadpleegd op 16 oktober 2016 via http://repository.tudelft.nl/assets/uuid:75c89b91-d3a2-44e6-a444-cf8db2…

15. de Haas, R. (2015). Ongewoon goed vergaderen. Business Contact. Geraadpleegd op 28 oktober 2016 via https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=TXgHCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&d… trends+vergaderen+wandelen&ots=38-mtFwx0T&sig=b1dWiKDfWX8BQ-gdfrTSg6rDhPw#v=onepage&q&f =false

16. De Groote, P. (2015), Waarom zitten het nieuwe roken is. Studies wijzen op risico’s van ons zittend bestaan. De Tijd. Geraadpleegd op 4 november 2016 via http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_algemeen/Waarom_zitten_het_…

17. De vergaderruimte van de toekomst: 3 veranderingen. (2016). Geraadpleegd op 23 oktober 2016 via https://www.fmm.nl/topics/het-nieuwe-werken/nieuws/de-vergaderruimte-va…

18. Degryse, A. (2015). Beter Vergaderen (of gewoon niet?). Vergaderinzichten en –technieken. Geraadpleegd op 4 november 2016 via http://www.adccom.biz/files/1505%20BETER%20VERGADEREN.pdf

19. Dell 70 Interactive Conference Room Monitor. (z.j.). Geraadpleegd op 15 februari via http://www1.la.dell.com/vc/en/corp/peripherals/dell-c7017t-monitor/pd.a…

20. Dewever, D. (2016). Hoe heilzaam is rechtstaand werken op kantoor nu eigenlijk? Trends. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://trends.knack.be/economie/ondernemen/5-technieken-voor-mindfulnes…

21. Dewever, D. (2016). Doorbreek de zitmarathon op de werklvloer. Trends. Geraadpleegd op 17 oktober 2016 via http://trends.knack.be/economie/ondernemen/doorbreek-de-zitmarathon-op-…

22. Dizik, A. (2015). Forget standing meetings, try this instead. Geraadpleegd op 23 november 2016 via http://www.bbc.com/capital/story/20150504-to-cure-meeting-mayhem-try-th…

23. Dunstan, D.W., Wiesner, G., Eakin, E.G., Neuhaus, M., Owen, N., LaMontagne, A.D., Moodie, M., Winkler, E.A.H, Fjeldoe, B.S., Lawler, S. & Healy, G.N. (2013). Reducing office workers’ sitting time: rationale and study design for the Stand Up Victoria cluster randomized trial. Geraadpleegd op 22 oktober 2016 via http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-…

24. Duurzaam Werk in HMEL [presentatie]. (2015).

25. Elias, N. (1982). The Civilizing Process. Vol 2. State Formation and Civilization. Oxford: Blackwell. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://library.mpib-berlin.mpg.de/toc/z2010_1372.pdf

26. Elliot, A.J. & Maier, M.A. (2007). Color and Psychological Functioning. Geraadpleegd op 17 februari 2017 via http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.376.5013&rep=r…

27. Essers, G. (2015). Staand vergaderen: verkort de meeting, verlengt je leven. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via https://timemanagement.nl/staand-vergaderen/

28. Exercise and Depression [brochure]. (z.j.). Londen: Mental Health Foundation. Geraadpleegd op 11 november 2016 via http://lx.iriss.org.uk/sites/default/files/resources/exercise_depressio…

29. Fleurine, F. (2016). Vergaderen in een stimulerende ruimte. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via https://facilitymanagementinfo.wordpress.com/?s=vergaderen&submit=Zoeken

30. Fuzhong, L. (2015), Physical activity and health in the presence of China’s economic growth: Meeting the public health challenges of the aging population. Geraadpleegd op 30 oktober 2016 via http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095254616300436

31. Garritsen, C. (2012). Tevreden vergaderen [eindwerk]. Universiteit Twente, Communicatiewetenschappen. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://essay.utwente.nl/61718/1/MSc_C_Garritsen.pdf

32. Geerling, J.A. (2009). De Gouden Driehoek. Succesvol managen van een organisatieverandering. Geraadpleegd op 13 november 2016 via http://jangrlng.home.xs4all.nl/Gouden3hoek/

33. Grosjean, S. (2013). Wandelvergaderingen. Trends, pp. 108-109

34. Habets, M. (2009). Gebruik de juiste kleur en geur bij vergaderingen. Graadpleegd op 1 november 2016 via http://www.mt.nl/management-team/gebruik-de-juiste-kleur-en-geur-bij-ve…

35. Hardy, A.C. (2016). Daily Stand Up: The Art of Standing Up and Talking. Geraadpleegd op 3 februari 2017 via http://www.full-stackagile.com/2016/02/05/daily-stand-up-the-art-of-sta…

36. Healy, G.N., Dunstan, D.W., Salmon, J., Cerin, E., Shaw, J.E., Zimmet, P.Z. & Owen, N. (2008). Breaks in sedentary time: beneficial associations with metabolic risk. Geraadpleegd op 18 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18252901

37. Heathfield, S.M. (2016). How to Reduce Employee Resistance to Change. Geraadpleegd op 12 november 2016 via https://www.thebalance.com/how-to-reduce-employee-resistance-to-change-…

38. Hendriksen, I.J.M, Bernaards, C.M., Commisaris, D.A.C.M, Proper, K.I.van Mechelen, W. & Hildebrandt, V.H. (2013). Langdurig zitten; een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid! Forum, 1, pp. 22-25. Geraadpleegd op 12 november 2016 via https://www.tno.nl/media/1990/ langdurig_zitten_forum_position_statement_tsg_2013_01_p_22_25.pdf

39. In Beeld: Coolblue heeft de waanzinnigste vergaderzalen van België. (2015). Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://www.jobat.be/nl/artikels/in-beeld-coolblue-heeft-de-waanzinnigst…

40. Infographic: Standing vs. sitting – more reasons to ditch the chair. (2016). Geraadpleegd op 7 februari via http://www.mysouthernhealth.com/standing-vs-sitting-more-reasons-to-dit…

41. Inspiring Office Meeting Rooms Reveal Their Playful Designs. (2016). Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://www.homedit.com/office-meeting-room-ideas/

42. Knight, A.P. & Baer, M (2014). Get Up, Stand UP. The Effects of Non-Sedentary Workspace on Information Elaboration and Group Performance. Geraadpleegd op 12 november 2016 via http://spp.sagepub.com/content/early/2014/06/12/1948550614538463.abstra…

43. Khanna, H. (2012). Google’s new futuristic London office floor – L4. Geraadpleegd op 4 november 2016 via http://www.pixelonomics.com/google-new-futuristic-london-office-floor-l…

44. Keeling, T., Clements-Croome, D., Luck, R. & Pointer, P. (2012). How the sensory experience of buildings can contribute to wellbeing and productivity. Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://nceub.org.uk/w2012/pdfs/session6/W1263%20Keeling.pdf

45. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B. & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6, nr 2, pp103-109. Geraadpleegd op 18 november 2016 via http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755296613000252

46. Kling, H.E., Yang, X., Messiah, S.E., Arheart, K.L., Brannan, D. &, Caban-Martinez, A.J. (2016). Opportunities for Increased Physical Activity in the Workplace: the Walking Meeting (WaM) Pilot Study, Miami, 2015. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://dx.doi.org/10.5888/pcd13.160111

47. Klöpping, A (2008). TNO: Staand vergaderen levert €10 miljard per jaar op. Geraadpleegd op 12 november 2016 via http://925.nl/archief/2008/11/14/tno-staand-vergaderen-levert-eur10-mil…

48. Kotter, J.P. (1995). Leading Change. Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. Geraadpleegd op 18 november 2016 via https://cb.hbsp.harvard.edu/resources/marketing/docs/95204f2.pdf

49. Lambrecht, G., Management en Organisatie 2: Project Management, academiejaar 2013-2014

50. Lawrence, P.R. (1969). How to Deal with Resistance to Change? Harvard Business Review. Geraadpleegd op 17 november 2016 via https://hbr.org/1969/01/how-to-deal-with-resistance-to-change

51. Lang stilzitten: de uitdaging van de 21ste eeuw. Factsheet Sedentair gedrag. (2015). Geraadpleegd op 17 december 2016 via http://www.vigez.be/files/voedingenbeweging/factsheetsedentairgedrag.pdf

52. Lee, K. (2014). 9 Science-Baked Methods for a Happier, More Productive Meeting. Geraadpleegd op 17 oktober 2016 via https://open.buffer.com/how-to-hold-a-better-meeting-research/

53. Lehman, S. (2014). Standing Meetings may improve group productivity. Geraadpleegd op 4 november 2016 via http://www.reuters.com/article/us-psychology-group-meetings-productivit…

54. Lewin’s Change Management Model. Understanding the Three Stages of Change. (z.j.). Geraadpleegd op 12 november 2016 via https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm

55. Mackenzie, K., Goyder, E. & Eves, F. (2015). Acceptability and feasibility of a low-cost, theory-based and co-produced intervention to reduce sitting-time in desk-based university employees. Geraadpleegd op 23 november 2016 via http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-26…

56. Matthews, C.E., George, S.M., Moore, S.C., Bowles, H.R., Blair, A., Park, Y., Troiano, R.P., Hollenbeck, A. & Schatzkin, A. (2011). Amounts of time spent in sedentary behaviors and cause-specific mortality in US adults. Geraadpleegd op 23 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3260070/

57. Meetings in America. A study of trends, costs, and attitudes toward business travel and teleconferencing, and their impact on productivity (1998) [rapport]. Geraadpleegd op 27 november 2016 via https://e-meetings.verizonbusiness.com/global/en/meetingsinamerica/uswh…

58. Merchant, N. (2013). Kill your meeting room – the future’s in walking and talking. Geraadpleegd op 4 november 2016 via https://www.wired.com/2013/03/how-technology-can-make-us-stand-up

59. Merchant, N. (2013). Sitting Is the Smoking of Our Generation. Geraadpleegd op 14 oktober 2016 via https://hbr.org/2013/01/sitting-is-the-smoking-of-our-generation

60. Metselaar, E., Cozijnsen, A. & van Delft, P. (1997). Van weerstand naar veranderingsbereidheid. Over willen, moeten en kunnen veranderen. Heemstede: Holland Business Publications. Geraadpleegd op 12 november 2016 via http://www.worldcat.org/title/van-weerstand-naar-veranderingéà&’)sbereidheid-over-willen-moeten-en-kunnen-veranderen/oclc/68073348

61. Meulenbrugge, R.L. (2012). De weg naar succesvolle integratie [eindwerk]. Universiteit Twente, Faculteit Management en Bestuur. Geraadpleegd op 17 oktober 2016 via http://essay.utwente.nl/61548/1/BSc_R_Meulenbrugge.pdf

62. Millenaar, L. (2016). De functie van vergaderen. Noodzakelijk kwaad of betekenisvolle ontmoeting? Geraadpleegd op 27 november 2016 via https://www.managementsite.nl/functie-vergaderen

63. Morin, A. (2014). How To Use Color Psychology To Give Your Business An Edge. Geraadpleegd op 17 februari 2017 via http://www.forbes.com/sites/amymorin/2014/02/04/how-to-use-color-psycho…

64. Morris, J. (1952). London Transport Workers Study. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://www.epi.umn.edu/cvdepi/study-synopsis/london-transport-workers-s…

65. NHC The Roomies, NHC Convention 2016 HMEL-PL [presentative]. (2016). 66. Nieuwenhuis, M., Knight, C., Postmes, T. & Haslam, S.A. (2014). The relative Benefits of green vs lean office space. Three field experiments. Journal of experimental psychology: Applied. 20, nr 3, pp.199-214. Geraadpleegd op 10 november 2016 via http://psycnet.apa.org/psycinfo/2014-30837-001/

67. Office workers spend too much time at their desks, experts say. (2012). Geraadpleegd op 17 november 2016 via https://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120113210203.htm

68. Oppezzo, M. & Schwartz, D.L. (2014). Give Your Ideas Some Legs: The Positive Effect of Walking on Creative Thinking. Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://www.apa.org/pubs/journals/releases/xlm-a0036577.pdf

69. Owen, N., Bauman, A. & Brown, W. (2009). Too much sitting: a novel and important predictor of chronic disease risk. British Journal of Sports Medicine, 2009, nr 43, pp.81-83. Geraadpleegd op 17 november 2016 via http://bjsm.bmj.com/content/43/2/81.full 70. Owen, N., Healy, G, Matthews, C. & Dunstan, D. (2008). Too Much Sitting: The Population-Health Science of Sedentary Behavior. Geraadpleegd op 6 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3404815/

71. Parker, B. & McCammon, L. (2015). Walking Meetings: The Research on Why We should “Walk and Talk”. Geraadpleegd op 2 november 2016 via http://flipthemeeting.com/wp-content/uploads/2015/04/WalkTalk-Research…

72. Peck, E. (2015). Why Walking Meetings Can Be Better Than Sitting Meetings. Geraadpleegd op 3 november 2016 via http://www.huffingtonpost.com/2015/04/09/walking-meetings-at-linke_n_70…

73. Peddie, M.C., Bone, J., Rehrer, N., Skeaff, C.M., Cray, A.R. & Perry, T.L. (2013). Breaking prolonged sitting reduces postprandial glycemia in healthy, normal-weight adults: a randomized crossover trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 98, nr 2, PP.358-366. Geraadpleegd op 17 november 2016 via http://ajcn.nutrition.org/content/98/2/358.abstract?_ga=1.189948331.122…

74. Perez, R. (2016). Werkgever stimuleert fietsen en buiten vergaderen te weinig. Geraadpleegd op 1 november 2016 via http://www.profacility.be/news-view.asp?L=nl&ccc=0&rrr=0&channel=NEWS&r…

75. Physical activity strategy for the WHO European region 2016-2025. (2016). Geraadpleegd op 15 november 2016 via http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-act…

76. Pine, J. & Gilmore, J. (2012). De Beleveniseconomie. (2de dr.). Den Haag: Sdu Uitgevers bv. Geraadpleegd op 17 oktober 2016 via http://www.businezz.nl/downloads/algemeen/9789052619279_20070820_de_bel…

77. Provoost, D. (2015). Welk beweegprogramma kan mesen met een sedentair beroep motiveren om langdurig zitten te onderbreken met beweegmomenten? [eindwerk]. Howest, Opleiding sport en bewegen. Geraadpleegd op 28 oktober 2016 via http://dspace.howest.be/handle/10046/1251

78. Rechtstaand vergaderen komt opzetten. (2016). Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20160916_02471457

79. Remmerie, F. (2015), Vernieuwend vergaderen bij Havenbedrijf Gent. Geraadpleegd op 3 november 2016 via http://www.kinnarps.com/nl/be/Referentieprojecten/overzicht/Havenbedrij…

80. Schaefer, S., Lövden, M., Wieckhorst, H. & Lindenberger, U. (2009). Cognitive performance is improved while walking: Differences in cognitive sensorimotor coupling between children and young adults. Geraadpleegd op 1 november 2016 via http://www.tandfonline.com/doi/abs /10.1080/17405620802535666

81. Scherder, E. (2014). Laat je hersenen niet zitten: hoe lichaamsbeweging de hersenen jong houdt (1ste dr.). Amsterdam: Athenaeum. Geraadpleegd op 29 oktober 2016 via https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=CgG4BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&d…

82. Schoenherr, N. (2014). Get up! New research shows standing meetings improve creativity and teamwork. Geraadpleegd op 7 november 2016 via https://source.wustl.edu/2014/06/get-up-new-research-shows-standing-mee…

83. Seghers, J. (2012). Gezondheidspromotie op het werk ter vermindering van sedentair gedrag. Prebes Veiligheidsnieuws, 176. P40. Geraadpleegd op 3 november 2016 via http://faber.kuleuven.be/nl/portaal/afbeeldingen/Gezondheidspromotie%20…

84. Soens, A. (2015). Vergaderen op twee benen. Professor Greet Cardon pakt ons zitgedrag aan. Geraadpleegd op 2 december 2016 via https://weliswaar.be/vergaderen_op_twee_benen

85. Stanley, T., Matthews, J. & Davidson, P. (2016). Insights from Stimulating Creative Behaviours in a Project-Based Organization Team. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://timreview.ca/article/979

86. Stipdonk, C. (2006). Vergaderen en Faciliteiten. Inspelen op een veranderende vraag [eindwerk]. Haagse Hogeschool, Afdeling Facility Management. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:319…

87. Schwartzman, H.B. (1986). The meeting as a neglected social form in organizational studies. Geraadpleegd op 21 november 2016 via

https://www.researchgate.net/publication/232489317_The_meeting_as_a_neg…

88. Stewart, N.K. (2016). Successful Meetings start with why. Geraadpleegd op 17 februari 2017 via https://www.linkedin.com/pulse/successful-meetings-start-why-mamie-kanf…

89. Tafforeau, J. (2008). Gezondheidsenquête, België 2008. Lichaamsbeweging [rapport]. Geraadpleegd op 8 november 2016 via https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/crospnl/hisnl/his08nl/r2/3.lichaa…

90. Taparia, N. (2014). Kick The Chair: How Standing Cut Our Meeting Times By 25%. Geraadpleegd op 17 november 2016 via http://www.forbes.com/sites/groupthink/2014/06/19/kick-the-chair-how-st…

91. Teychenne, M., Costigan, S.A. & Parker, K. (2015). The association between sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review. Geraadpleegd op 12 november 2016 via http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-18…

92. Thayer, R.E., Biankanja, L., O’Hanian, P., Sorrell, K.A.T., Balasanian, A., Clemens, A.S. & Fasi, J.O. (2005). Amount of Daily Walking Predicts Energy, Mood, Personality and Health. Geraadpleegd op 11 november 2016 via http://www.csulb.edu/~psych/deptinfo/faculty/thayer/APA2005WashingtonDC…

93. Top 10 vergadertrends. (2014). Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via https://www.fmm.nl/topics/het-nieuwe-werken/nieuws/de-vergaderruimte-va…

94. Twist, M-A. (2013), The Geometry of Persuasion: How Do Seating Layouts Influence Consumers. Geraadpleegd op 12 december 2016 via http://www.press.uchicago.edu/pressReleases/2013/July/716Zhu.html

95. Van der Ploeg, H.P., Chey, T., Ding, D., Chau, J.Y., Stamatakis, E. & Bauman, A.E. (2014). Standing time and all-cause mortality in large cohort of Australian adults. Preventive Medecine, 69, pp. 187-191. Geraadpleegd op 9 november 2016 via http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743514003685

96. Van Der Straeten, K., Inleiding tot de menswetenschappen, academieaar 2012-2013

97. Van Der Veen, P. (2011), Staand Vergaderen, Geraadpleegd op 17 februari 2017 via https://omdenken.nl/staand-vergaderen/

98. Van Schalk, I.H. (2014). Weerstand bij verandering. Een onderzoek naar de oorzaken van weerstand bij het implementeren van nieuw beleid binnen de afdeling Individuele Voorzieningen [eindwerk]. Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen. Geraadpleegd op 20 november 2016 https://thesis.eur.nl/pub/18139/Scriptie-IH-van-Schaik.pdf

99. Van Steenbergen, F. (2010). Het Gebouw. Facility Management Magazine, 179, pp.40-43. Geraadpleegd op 24 oktober 2016 via http://youmeet.nl/wp-content/uploads/2010/11/Facility-Management-magazi…

100. Van Vree, W. (1995). Nederland als vergaderland: Opkomst en Verbreiding van een Vergaderregime (2de dr.). Groningen: Wolters-Noordhoff. Geraadpleegd via http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=210394

101. Van Vree, W. (2011). Een nieuwe aanpak van vergaderproblemen. Geraadpleegd op 27 november 2016 via http://www.vergaderwijzer.nl/2011/02/een-nieuwe-aanpak-van-vergaderprob…

102. Vereecken, H. (2016). Langdurig zitten moet aandachtspunt zijn voor de preventiedienst. HR Square. Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via http://faber.kuleuven.be/nl/portaal/hr-square

103. Vink, P., Jacobs, K. & Bazley, C. (2016). Modelling the relationship between environment and human experiences. Geraadpleegd op 2 november 2016 via https://www.researchgate.net/profile/Peter_Vink/publication/306248422_M…

104. Vozza, S. (2015). How 12 Companies Make Meetings Memorable, Effective and Short. Geraadpleegd op 20 november 2016 via https://www.fastcompany.com/3048815/hit-the-ground-running/how-12-compa…

105. Waarom zitten het nieuwe roken is. (2013). Geraadpleegd op 28 oktober 2016 via http://www.menshealth.nl /Gezondheid/Waarom-zitten-het-nieuwe-roken-is

106. Walking Meetings 101. (z.j.). Geraadpleegd op 12 oktober 2016 via https://wellness.ucr.edu/Walking_ Meeting_ Guidelines.pdf

107. Walking Meetings. (z.j.). Geraadpleegd op 7 november 2016 via http://www.victoriawalks.org.au/walking_meeting/

108. Wen, C.P., Wai, J.P., Tsai, M.K., Yang, Y.C., Cheng, T.Y., Lee, M.C., Chan, H.T., Tsao, C.K., Tsai, S.P. & WU, X. (2011). Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. Geraadpleegd op 7 november 2016 via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21846575

109. What does color have to do with meeting productivity? Everything. (z.j.). Geraadpleegd op 1 november 2016 via http://www.meetingsimagined.com/tips-trends/what-does-color-have-do-mee…

110. Why Wellness Matters: The Real Cost to Employers of Unhealthy Employee Behaviors. (2014). Geraadpleegd op 12 november 2016 via https://www.manning-napier.com/Portals/0 /documents/insights/white-papers/why-wellness-matters.pdf

111. Zafar, A. (2009). Sitting and screen time: How they affect your health. Geraadpleegd op 12 februari 2017 via http://www.cbc.ca/news/technology/sitting-and-screen-time-how-they-affe…Referentielijst – Persoonlijke communicatie

112. Lauryssen, S. (2016, 14 december). (facility manager Johnson & Johnson). (Alternatieve vergadermethodes). Persoonlijke communicatie [interview]. Johnson & Johnson, Beerse.

113. Stevens, A., Verbesselt, T. (2016, 1 december). (HR verantwoordelijk Volvo). (Alternatieve vergadermethodes). Persoonlijke communicatie [interview]. Volvo Cars, Gent.

114. Vandeneede, E. (2016, 5 december). (Manager Vitality Securex). (Gezondhaidsaspect van wandelend en staand vergaderen en het aandeel van Securex hierin). Persoonlijke communicatie [telefoongesprek].

115. Van de Sompel, A. (2017, 4 januari). (Medewerker Dift). (Achtergrond creatieve vergaderruimte die te huur wordt aangeboden). Persoonlijke communicatie [e-mail].Referentielijst – Sociale Media

116. Carlyle, P. (2014, 7 december). Greening Brisbane. Geraadpleegd op 7 oktober 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=O7yLF4E0E0Y&feature=youtu.be

117. Death to the Meeting Room: Alternatives for Creativity, Colaboration and Conferencing. [Blog]. (2015, 21 december). Geraadpleegd op 10 november 2016 via https://www.skyscanner.net/blogs/death-meeting-room-alternatives-creati…

118. Furnham, A. (2016), 28 oktober). Resistance to Change. Change hurts, seems unnatural and gets harder as you get older. [Blog]. Geraadpleegd op 15 november 2016 via https://www.psychologytoday.com/blog /sideways-view/201610/resistance-change

119. Judson, O. (2010, 23 februari). Stand Up While You Read This! [Blog]. Geraadpleegd op 21 november 2016 via http://opinionator.blogs.nytimes.com/2010/02/23/stand-up-while-you-read…

120. Kleuren & trends in kantoorinrichting. [Blog]. (2014, 26 januari). Geraadpleegd op 4 november 2016 via http://inofecblog.nl/kleuren-trends-kantoorinrichting/

121. Memory performance boosted when walking. [Blog]. (2010, 23 juni). Geraadpleegd op 1 november 2016 via http://bps-research-digest.blogspot.be/2010/06/memory-performance-boost…

122. Merchant, N. (2013, februari). “Got a meeting? Take a walk”. [Forum]. Geraadpleegd op 28 september 2016 via https://www.ted.com/talks/nilofer_merchant_got_a_meeting_take_a_walk?la…

123. Out of the box vergaderen. [Blog]. (2016, 2 november). Geraadpleegd op 3 december 2016 via http://www.securexblog.be/talent-nl/out-of-the-box-vergaderen

124. Shriar, J. (2014). Reasons Why You Need To Have Walking Meetings. [Blog]. Geraadpleegd op 2 november 2016 via https://www.officevibe.com/blog/walking-meetings-employee-wellness?utm_ content= buffer14d26&utm_mediu

125. Torben, R. (2011, 23 mei). Top 12 reasons why people resist change. [Blog]. Geraadpleegd op 17 november 2016 via https://www.torbenrick.eu/blog/change-management/12-reasons-why-people-…

126. Wat zijn de kantoortrends van nu? (2014). [Blog]. Geraadpleegd op 1 november 2016 via http:// inofecblog.nl/wat-zijn-de-kantoortrends-van-nu/

Download scriptie (2.91 MB)
Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Annemie Van Hecke