‘America First’: Donald Trump de nationalist – of niet?

Yoeri
Maertens

In de nasleep van Donald Trumps onverwachte overwinning waren de pogingen tot verklaring legio. De hoofdvraag was en is nog steeds hoe Donald Trumps politiek best kan worden omschreven. Is hij, zoals velen hebben beargumenteerd, een nationalist die het belang van het land vooropzet, of kan Trump beter omschreven worden als een nativist – iemand die hoofdzakelijk opkomt voor de inheemse bevolking en immigranten en andere ‘outsiders’ als tweederangsburgers beschouwt?

Op 8 november 2016 verbaasde Trump vriend en vijand door Hillary Clinton te vloeren en zo de 45ste President van de Verenigde Staten te worden. Velen – de auteur incluis – vroegen zich af hoe dit had kunnen gebeuren, aangezien Trump tijdens de kiescampagne erin was geslaagd om bijna alle minderheden in de Amerikaanse samenleving voor het hoofd te stoten: Mexicanen waren criminelen, verkrachters en bad hombres, vrouwen kon je zomaar bij de poes nemen en Moslims konden het best de toegang tot de VS ontzegd worden. Hoe kon Trumps steile opmars verklaard worden? Misschien kon een zoektocht doorheen de Amerikaanse geschiedenis een tipje van de sluier lichten. In tegenstelling tot de gangbare verklaringen van Trump de nationalist of Trump de populist, ligt een meer fundamentele verklaring in Trumps nativisme.

Nativisme in de VS

Nativisme – een politiek gestoeld op de superioriteit van de inheemse bevolking ten aanzien van immigranten en andere zogenaamde ‘tweederangsburgers’ – is even oud als de Verenigde Staten zelf. Doorheen de Amerikaanse geschiedenis heeft deze ideologie regelmatig de kop opgestoken. Denkt men maar aan de Know Nothings in de aanloop naar de Burgeroorlog, de Ku Klux Klan in de jaren 1920 of de meer recente Tea Party.

Wat al deze bewegingen gemeenschappelijk hebben, is hun opdeling van de Amerikaanse samenleving in een groep ‘echte’ Amerikanen enerzijds en een groep outsiders anderzijds. Terwijl de outsiders regelmatig van gezicht veranderden, is de ‘echte’ Amerikaan grotendeels dezelfde gebleven: een blanke, in Amerika geboren Christen.

Als men Trumps retoriek beschouwt, merkt men al snel dat ook hij hetzelfde discours onderschrijft. Om Amerika terug groots te maken en de echte Amerikaan zijn vergane glorie terug te schenken, wil Trump immigranten buiten houden. Schoolvoorbeelden in dit opzicht zijn de moslimban, die de immigratie van een aantal hoofdzakelijk moslimlanden aan banden legt en de Mexicaanse muur, die ervoor moet zorgen dat minder Mexicanen illegaal de grens oversteken.

Dan rest natuurlijk de vraag waarom deze ideologie net nu terug de kop opsteekt?

Waarom nu?

Zoals iedereen weet, is de hedendaagse maatschappij doordrongen van globalisering. Ten gevolge van deze steeds toenemende globale verbondenheid ondergaat de Amerikaanse samenleving enkele zeer drastische veranderingen.

Eerst en vooral is er de aardverschuiving op het vlak van demografie. Terwijl Amerika 20 jaar geleden nog voor driekwart blank was, voorspellen steeds meer studies dat binnen 30 à 40 jaar blanken zelf een minderheid zullen vormen. Dit leidt nu al tot paniekreacties bij een groot deel van de blanke bevolking, aangezien ze tot nu toe de krijtlijnen van de Amerikaanse maatschappij hebben uitgezet. In de nabije toekomst zullen ze, net als alle andere bevolkingsgroepen, tot een minderheid behoren.

Een tweede reden is veeleer economisch van aard. Enkele decennia geleden verdeelden de blanke arbeiders- en middenklasse de hoofdmoot van de jobs onder elkaar. Nu moeten ze zich echter reppen om hun jobs en status te behouden. Ten gevolge van de steeds toenemende scholingsgraad hebben andere groepen zich opgewerkt in de samenleving, waardoor de blanke arbeidersklasse beetje bij beetje weggeconcurreerd wordt. Terwijl veel groepen hun status hebben zien verbeteren, voelen veel blanke arbeiders zich achtergelaten door de globalisering.

Bovendien opteren meer en meer bedrijven ervoor om hun jobs te verschepen naar landen met een lagere loonkost. Op die manier heeft de blanke arbeiders- en middenklasse veel van haar jobs verloren zien gaan. Zelfs de jobs die in de VS blijven, worden alsmaar vaker overgenomen door robots en computers. Terwijl vorige industriële revoluties erin slaagden om het aantal jobs te vergroten, vormt deze zogenaamde cognitieve industriële revolutie een existentiële bedreiging voor de mens, aangezien het ons overbodig maakt.

Alsof deze aardverschuivingen nog niet genoeg waren, is polarisatie verworden tot een van de kernwoorden van de hedendaagse Amerikaanse samenleving: Democraat of Republikein, The New York Times of Fox News, liberaal of conservatief; het zijn maar enkele van de vele breuklijnen in Amerika vandaag de dag. Velen veronderstelden dat de verkiezing van Barack Obama paal en perk kon stellen aan deze uitdijende kloof. Helaas, Obama werkte als een lap op een stier en de polarisering nam enkel verder toe. Volgens sommigen is Amerika nu zelfs meer verdeeld dan in de aanloop naar de Burgeroorlog 150 jaar geleden – het bloedigste conflict in de Amerikaanse geschiedenis met meer dan 600 000 doden.

Waarom Trump?

Met zijn boodschap om de vergane glorie van de VS te doen heropleven en het land uit het slop te halen, slaagde Donald Trump erin om de zogenaamde left behinds aan te spreken. Voor het eerst in lange tijd werden hun bezwaren bespreekbaar en kregen ze terug een stem. Door middel van zijn anti-establishment discours beschuldigde Trump de politieke elite ervan zich meer te bekommeren om de verscheidene minderheden dan om de blanke arbeiders- en middenklasse. Ook andere groepen die niet thuishoorden in de VS, zoals immigranten, werden te veel gepamperd. Fundamenteel was Trumps campagne dus gestoeld op de identiteitsproblematiek. Om de blanke arbeiders- en middenklasse te herstellen in hun oude glorie, moesten outsiders zoveel mogelijk buitengehouden worden. Met dit discours slaagde Trump erin om net genoeg stemmen van de blanke arbeiders- en middenklasse te verzamelen om Hillary Clinton af te houden in de race naar het Witte Huis.

Dus, in tegenstelling tot het meest gangbare discours over Trump de nationalist of Trump de populist, kan Trump het best gezien worden als een nativist, strijdend voor het belang van de ‘echte’ Amerikaan. Op die manier kan zijn campagneslogan ‘America First’ beter gelezen worden als ‘White America First’. Trump bleek de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment.

Bibliografie

Anbinder, Tyler. “Nativism and Prejudice against Immigrants.” A Companion to American Immigration, edited by Reed Ueda, Blackwell Publishing, 2006, pp. 177-201.

---. Nativism and Slavery: The Northern Know Nothings and the Politics of the 1850s. Oxford UP, 1992.

Bartlett, Bruce. “Donald Trump and ‘Reverse Racism’.” 1 Feb. 2016. SSRN, doi: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2726413. Accessed 27 June 2017.

Bennett, David H. The Party of Fear: From Nativist Movements to the New Right in American History. University of North Carolina Press, 1988.

Bennett, W. Lance. “Democracy Trumped.” Lilleker et al., p. 98.

Bladek, John David. America for Americans: The Southern Know Nothing Party and the Politics of Nativism, 1854-1856. Dissertation, University of Washington, 1998. UMI, 1998.

Bloom, Peter. “With Mainstream Politics Seemingly Devoid of Answers, Many Vote for the Previously Unthinkable.” Lilleker et al., p. 100.

Blow, Charles M. “Trump’s Obama Obsession.” The New York Times, 29 June 2017, https://www.nytimes.com/2017/06/29/opinion/trumps-obama-obsession.html. Accessed 30 June 2017.

Bohn, Frank. “The Ku Klux Klan Interpreted.” American Journal of Sociology, vol. 30, no. 4, 1925, pp. 385-407. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/2764271. Accessed 12 Dec. 2016.

Bouie, Jamelle. “Why Did Some White Obama Voters Go for Trump?” Slate, 11 Nov. 2016, http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2016/11/why_di…. Accessed 29 July 2017.

---. “Why Obama Voters Defected.” Slate, 20 June 2017, http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2017/06/voter_…. Accessed 30 July 2017.

Buchanan, Patrick J. “Alienated & Radicalized.” Buchanan.org, 20 Oct. 2009, http://buchanan.org/blog/alienated-radicalized-2641. Accessed 27 May 2017.

Burghart, Devin, and Leonard Zeskind. “The Tea Party Movement in 2015.” Institute for Research & Education on Human Rights, 15 Sept. 2015, http://www.irehr.org/2015/09/15/the-tea-party-movement-in-2015/. Accessed 26 May 2017.

Burnham, Walter Dean. “Breitbart, Steve Bannon and Donald Trump against the World.” USApp – American Politics and Policy Blog, 31 Oct. 2016, http://bit.ly/2eM0FnV. Accessed 13 Dec. 2016.

Cherkaoui, Mohammed. “Donald Trump: The Rise of Right-Wing Politics in America.” Al Jazeera Centre for Studies, 19 July 2016, http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/07/clone.of.donald-trump-r…. Accessed 30 Jan. 2017.

Choi, Albert. The Tea Party Movement as a Modern Incarnation of Nativism in the United States and Its Role in American Electoral Politics, 2009-2014. MA thesis, City University of New York, 2014. City University of New York, http://academicworks.cuny.edu/gc_etds/343/. Accessed 14 Dec. 2016.

Chozik, Amy. “Hillary Clinton Calls Many Trump Backers ‘Deplorables,’ and G.O.P. Pounces.” The New York Times, 10 Sept. 2016, https://www.nytimes.com/2016/09/11/us/politics/hillary-clinton-basket-o…. Accessed 9 July 2017.

Cohn, Nate. “Why the Election Is Close, and What Trump and Obama Have in Common.” The New York Times, 6 Nov. 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/07/upshot/why-the-election-is-close-and…. Accessed 29 July 2017.

Cohn, Nate, and Toni Monkovic. “How Did Donald Trump Win Over So Many Obama Voters?” The New York Times, 14 Nov. 2016, https://www.nytimes.com/2016/11/15/upshot/how-did-trump-win-over-so-man…. Accessed 29 July 2017.

Colby, Sandra L., and Jennifer M. Ortman. Projections of the Size and Composition of the U.S. Population: 2014 to 2060. United States Census Bureau, 2015. Census.gov, https://www.census.gov/library/publications/2015/demo/p25-1143.html. Accessed 25 June 2017.

Connor, Phillip, and Gustavo López. “5 Facts about the U.S. Rank in Worldwide Migration.” Pew Research Center, 18 May 2016, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/05/18/5-facts-about-the-u-s-r…. Accessed 4 July 2017.

Corsi, Jerome. Where’s the Birth Certificate? The Case that Barack Obama Is Not Eligible to Be President. WND Books, 2011.

Cosgrove, Ken. “The Emotional Brand Wins.” Lilleker et al., p. 27.

Craig, Maureen A., and Jennifer A. Richeson. “On the Precipice of a ‘Majority-Minority’ America: Perceived Status Threat from the Racial Demographic Shift Affects White Americans’ Political Ideology.” Psychological Science, vol. 25, no. 6, June 2014, pp. 1189-97. SAGE Journals, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614527113. Accessed 27 June 2017.

Danbold, Felix, and Yuen J. Huo. “No Longer ‘All-American’? Whites’ Defensive Reactions to their Numerical Decline.” Social Psychological and Personality Science, vol. 6, no. 2, March 2015, pp. 210-18. felixdanbold.com, www.felixdanbold.com/s/Danbold-Huo-2015.pdf. Accessed 27 June 2017.

Desilver, Drew. “What is the House Freedom Caucus, and Who’s in it?” Pew Research Center, 20 Oct. 2015, http://pewrsr.ch/1Ggf0SQ. Accessed 14 Dec. 2016.

Dobbins, James E., and Judith H. Skillings. “Racism as a Clinical Syndrome.” American Journal of Orthopsychiatry, vol. 70, no. 1, Jan. 2000, pp. 14-27. Wiley Online Library, doi: 10.1037/h0087702. Accessed 21 July 2017.

Dodo, Mahamat K. “My Theory on the Trump’s Phenomenon: Why Donald Trump? And Why now?” Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, vol. 7, no. 4, 2016, pp. 593-611. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, http://www.japss.org/JAPSS-April-2016.html. Accessed 29 June 2017.

Edsall, Thomas B. “The Increasing Significance of the Decline of Men.” The New York Times, 19 March 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/16/opinion/the-increasing-significance-…. Accessed 22 June 2017.

Fang, Marina, and Willa Frej. “Here’s How the Trump Administration Will Implement Its Travel Ban.” Huffington Post, 29 June 2017, http://www.huffingtonpost.com/entry/travel-ban-implementation-supreme-c…. Accessed 30 June 2017.

Friedman, Uri. “What Is a Nativist? And Is Donald Trump One?” The Atlantic, 11 April 2017, https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/what-is-nativ…. Accessed 12 July 2017.

---. “What Is a Populist? And Is Donald Trump One?” The Atlantic, 27 Feb. 2017, https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/02/what-is-popul….  Accessed 12 July 2017.

Fry, Brian N. Nativism and Immigration: Regulating the American Dream. LFB Scholarly Publishing, 2007.

Gabriel, Deborah. “Belonging, Racism and White Backlash in the 2016 US Presidential Election.” Lilleker et al., p. 62.

Gest, Justin. The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality. Oxford UP, 2016.

Goldstein, Jared A. “Unfit for the Constitution: Nativism and the Constitution, from the Founding Fathers to Donald Trump.” Rogers Williams Univ. Legal Studies, 24 Feb. 2017. SSRN, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2923343. Accessed 21 June 2017.

Grant, Madison. The Passing of the Great Race or the Racial Basis of European History. 1916. G. Bell and Sons, 1919.

Hanson, Victor Davis. “Can a Divided America Survive?” National Review, http://www.nationalreview.com/article/448643/divided-america-people-mus…. Accessed 21 June 2017.

“Here’s Donald Trump’s Presidential Announcement Speech.” Time, 16 June 2015, http://time.com/3923128/donald-trump-announcement-speech/. Accessed 7 July 2017.

Hermida, Alfred. “Trump and the Triumph of Affective News When Everyone Is the Media.” Lilleker et al., p. 76.

Higham, John. Strangers in the Land: Patterns of American Nativism 1860-1925. Rutgers UP, 1955.

Hochschild, Arlie Russell. Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right.  The New Press, 2016.

Hofstadter, Richard. The Paranoid Style in American Politics and Other Essays. Vintage Books, 1967.

Hooghe, Marc, and Sofie Marien. “How the Wall with Mexico Symbolizes the Utopia of Trump’s Supporters.” Lilleker et al., p. 44.

Horwitz, Robert B. America’s Right: Anti-Establishment Conservatism from Goldwater to the Tea Party. Polity Press, 2013.

Huntington, Samuel P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. 1997. The Free Press, 2002.

---. “The Hispanic Challenge.” Foreign Policy, no. 141, March/April 2004, pp. 30-45. JSTOR, doi: 10.2307/4147547. Accessed 3 April 2017.

---. Who Are We? The Challenges to America’s National Identity. Simon & Schuster, 2004.

Jay, John. “Federalist No. 2: Concerning Dangers from Foreign Force and Influence.” The Federalist Papers, edited by Alexander Hamilton et al., 1787-1788. Project Gutenberg, https://www.gutenberg.org/files/1404/1404-h/1404-h.htm#link2H_4_0002. Accessed 1 Aug. 2017.

Jones, Robert P. “The Collapse of American Identity.” The New York Times, 2 May 2017, https://www.nytimes.com/2017/05/02/opinion/the-collapse-of-american-ide…. Accessed 21 June 2017.

---. The End of White Christian America. Simon & Schuster, 2016.

Jung, Carl G. Synchronicity: An Acausal Connecting Principle. 1952. Translated by R. F. C. Hull, Routledge and Kegan Paul, 1972.

Kalsnes, Bente. “Fighting the Red Feed and the Blue Feed.” Lilleker et al., p. 79.

Keane, Erin. “It’s the Wealth Gap, Stupid: Inequality Drives ‘Economic Anxiety’ – Both Real and Perceived.” Salon, 14 May 2017, http://www.salon.com/2017/05/14/its-the-wealth-gap-stupid-inequality-dr…. Accessed 25 June 2017.

Kolko, Jed. “40 Years from Now, the U.S. Could Look Like Las Vegas.” FiveThirtyEight, 22 June 2017, https://fivethirtyeight.com/features/40-years-from-now-the-u-s-could-lo…. Accessed 22 June 2017.

Levendusky, Matt. “Are Fox and MSNBC Polarizing America?” The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/02/03/are-fox-a…. Accessed 25 June 2017.

Lilleker, Darren, et al., editors. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. The Centre for the Study of Journalism, Culture and Community, 2016.

Lipset, Seymour Martin, and Earl Raab. The Politics of Unreason: Right-Wing Extremism in America, 1790-1970. Harper & Row, 1970.

López, Gustavo, and Kristin Bialik. “Key Findings about U.S. Immigrants.” Pew Research Center, 3 May 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/03/key-findings-about-u-s-…. Accessed 23 June 2017.

Lopez, Mark Hugo, and Paul Taylor. “Dissecting the 2008 Electorate: Most Diverse in U.S. History.” Pew Research Center, 30 April 2009, http://www.pewhispanic.org/2009/04/30/dissecting-the-2008-electorate-mo…. Accessed 28 July 2017.

MacLean, Nancy. Behind the Mask of Chivalry: The Making of the Second Ku Klux Klan. Oxford UP, 1994.

Major, Brenda, et al. “The Threat of Increasing Diversity: Why Many White Americans Support Trump in the 2016 Presidential Election.” Group Processes & Intergroup Relations, 11 Oct. 2016, pp. 1-10. SAGE Journals, doi: 10.1177/1368430216677304. Accessed 29 June 2017.

McVeigh, Rory. The Rise of the Ku Klux Klan: Right-wing Movements and National Politics. University of Minnesota Press, 2009.

Myrdal, Gunnar. An American Dilemma. Harper, 1944.

 “Nativism.” Oxford English Dictionary. 3rd ed., June 2003, http://www.oed.com/view/Entry/125308?redirectedFrom=nativism#eid. Accessed 19 Feb. 2017.

Norton, Michael I., and Samuel R. Sommers. “Whites See Racism as a Zero-Sum Game that They Are Now Losing.” Perspectives on Psychological Science, vol. 6, no. 3, May 2011, pp. 215-18. SAGE Journals, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1745691611406922. Accessed 7 July 2017.

Ostiguy, Pierre, and Kenneth M. Roberts. “Putting Trump in Comparative Perspective: Populism and the Politicization of the Sociocultural Low.” Brown Journal of World Affairs, vol. 23, no. 1, Fall/Winter 2016, pp. 25-50. Hein Online, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/brownjwa23&div=7&g_…. Accessed 21 June 2017.

Parker, Christopher S. “Will the Tea Party Outlast Obama?” Democracy, no. 31, 2014, pp. 24-27. ProQuest, http://search.proquest.com/docview/1475322941?pq-origsite=gscholar. Accessed 14 Dec. 2016.

Parker, Christopher S., and Matt A. Barreto. Change They Can’t Believe in: The Tea Party and Reactionary Politics in America. Princeton UP, 2013.

Passel, Jeffrey S., and D’Vera Cohn. “As Mexican Share Declined, U.S. Unauthorized Immigrant Population Fell in 2015 below Recession Level.” Pew Research Center, 25 April 2017, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/25/as-mexican-share-declin…. Accessed 4 July 2017.

Pegram, Thomas R. One Hundred Percent American: The Rebirth and Decline of the Ku Klux Klan in the 1920s. Ivan R. Dee, 2011.

Perloff, Richard M. “The Blue-Collar Billionaire: Explaining the Trump Phenomenon.” Lilleker et al., p. 61.

Persaud, Randolph B. “The Rise of Donald Trump’s ‘White Wall’ Means That 2017 Will Not Be a Good Year for Politics.” USApp – American Politics and Policy Blog, 5 Jan. 2017. LSE Research Online, http://eprints.lse.ac.uk/69359/. Accessed 17 Feb. 2017.

Pew Research Center. “Changing Face of America Helps Assure Obama Victory.” Pew Research Center, 7 Nov. 2012, http://www.people-press.org/2012/11/07/changing-face-of-america-helps-a…. Accessed 28 July 2017.

---. “Modern Immigration Wave Brings 59 Million to U.S., Driving Population Growth and Change Through 2065.” Pew Research Center, 28 Sept. 2015, http://www.pewhispanic.org/2015/09/28/modern-immigration-wave-brings-59…. Accessed 23 June 2017.

---. “The American Middle Class Is Losing Ground: No Longer the Majority and Falling Behind Financially.” Pew Research Center, 9 Dec. 2015, http://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-…. Accessed 22 June 2017.

---. “The Parties on the Eve of the 2016 Election: Two Coalitions, Moving Further Apart.” Pew Research Center, 13 Sept. 2016, http://www.people-press.org/2016/09/13/the-parties-on-the-eve-of-the-20…. Accessed 23 June 2017.

Reynolds, Dean. “Palin: ‘It’s Time to Take Our Country Back.’” CBS News, 19 Sept. 2010, http://www.cbsnews.com/news/palin-its-time-to-take-our-country-back/. Accessed 25 May 2017.

Rich, Frank. “The Rage Is Not About Health Care.” The New York Times, 27 March 2010, http://www.nytimes.com/2010/03/28/opinion/28rich.html. Accessed 29 Jan. 2017.

Robert Outten, H., et al. “Feeling Threatened About the Future: Whites’ Emotional Reactions to Anticipated Ethnic Demographic Changes.” Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 38, no. 1, Jan. 2012, pp. 14-25. SAGE Journals, doi: 10.1177/0146167211418531. Accessed 4 July 2017.

Rose, Stephen. “White Working-Class Men in a Changing American Workforce.” Third Way, 19 June 2017, http://www.thirdway.org/report/white-working-class-men-in-a-changing-am…. Accessed 22 June 2017.

Samuelson, Robert J. “America Sings the Postindustrial Blues.” The Washington Post, 18 June 2017, https://www.washingtonpost.com/opinions/america-sings-the-postindustria…. Accessed 21 June 2017.

Santiago, Leyla, and Jason Kravarik. “‘Trump Effect Looms Large at Mexico’s Southern Border.” CNN, 25 July 2017, http://edition.cnn.com/2017/07/24/americas/trump-effect-mexico-southern…. Accessed 25 July 2017.

Schaefer, Richard T. “The Ku Klux Klan: Continuity and Change.” Phylon, vol. 32, no. 2, 1971, pp. 143-57. JSTOR, doi: 10.2307/273999. Accessed 12 Dec. 2016.

Schrag, Peter. Not Fit for Our Society: Nativism and Immigration. University of California Press, 2010.

Schildkraut, Deborah J. “White Attitudes about Descriptive Representation in the US: The Roles of Identity, Discrimination, and Linked Fate.” Politics, Groups, and Identities, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 84-106. Taylor & Francis Online, doi: http://dx.doi.org/10.1080/21565503.2015.1089296. Accessed 4 July 2017.

Schleifer, Theodore. “Donald Trump: ‘I Think Islam Hates Us.’” CNN, 10 March 2016, http://edition.cnn.com/2016/03/09/politics/donald-trump-islam-hates-us/. Accessed 7 July 2017.

Sides, John. “Race, Religion, and Immigration in 2016: How the Debate over American Identity Shaped the Election and What It Means for a Trump Presidency.” Voter Study Group, June 2017, https://www.voterstudygroup.org/reports/2016-elections/race-religion-im…. Accessed 29 July 2017.

Skocpol, Theda, and Vanessa Williamson. The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism. Oxford UP, 2013.

Smith, Terry. “White Backlash in a Brown Country.” Valparaiso University Law Review, vol. 50, 2015. Hein Online, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/valur50&div=7&g_sen…. Accessed 5 July 2017.

Stepler, Renee, and Anna Brown. “Statistical Portrait of Hispanics in the United States.” Pew Research Center, 19 April 2016, http://www.pewhispanic.org/2016/04/19/statistical-portrait-of-hispanics…. Accessed 23 June 2017.

Tesler, Michael. “How Racially Resentful Working-Class Whites Fled the Democratic Party – Before Donald Trump.” The Washington Post, 21 Nov. 2016, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/21/how-racia…. Accessed 30 July 2017.

---. “Views about Race Mattered More in Electing Trump than in Electing Obama.” The Washington Post, 22 Nov. 2016, https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/11/22/peoples-v…. Accessed 29 July 2017.

Theiss-Morse, Elizabeth. Who Counts as an American? The Boundaries of National Identity. Cambridge UP, 2009.

The Birth of a Nation. Directed by D.W. Griffith, Epoch Producing Co., 1915.

The Wall Street Journal. “Blue Feed, Red Feed: See Liberal Facebook and Conservative Facebook, Side by Side.” The Wall Street Journal, http://graphics.wsj.com/blue-feed-red-feed/. Accessed 7 July 2017.

Thompson, Derek. “A World without Work.” The Atlantic, July/Aug 2015, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/world-without-work…. Accessed 21 June 2017.

---. “Donald Trump and ‘Economic Anxiety’.” The Atlantic, 18 Aug. 2016, https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/08/donald-trump-and-e…. Accessed 28 June 2017.

Travis, Shannon. “Who Is the Tea Party Caucus in the House?” CNN, 29 July 2011, http://politicalticker.blogs.cnn.com/2011/07/29/who-is-the-tea-party-ca…. Accessed 28 May 2017.

Tyson, Alec, and Shiva Maniam. “Behind Trump’s Victory: Divisions by Race, Gender, Education.” Pew Research Center, 9 Nov. 2016, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/09/behind-trumps-victory-d…. Accessed 29 June 2017.

United States, Census Bureau. “Resident Population Estimates of the United States by Sex, Race, and Hispanic Origin: April 1, 1990 to July 1, 1999, with Short-Term Projection to November 1, 2000.” U.S. Census Bureau, 2 Jan. 2001, https://www2.census.gov/programs-surveys/popest/tables/1990-2000/nation…. Accessed 5 July 2017.

United States, Executive Office of the President [Donald Trump]. Executive Order 13769: Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. 27 Jan. 2017. Whitehouse.gov, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-…. Accessed 9 July 2017.

---. Executive Order 13780: Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States. 6 March 2017. Whitehouse.gov, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/06/executive-order-…. Accessed 9 July 2017.

United States, Supreme Court. Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. International Refugee Assistance Project, et al. and Donald J. Trump, President of the United States, et al. v. Hawaii, et al. 26 June 2017. Supremecourt.gov, https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-1436_l6hc.pdf. Accessed 30 June 2017.

Van Aelst, Peter. “The 2016 Election and the Success of Fact Free Politics.” Lilleker et al., p. 16.

Wasserman, David. “2016 Popular Vote Tracker.” The Cook Political Report, 2 Jan. 2017, http://cookpolitical.com/story/10174. Accessed 9 July 2017.

---. “Purple America Has All But Disappeared.” FiveThirtyEight, 8 March 2017, https://fivethirtyeight.com/features/purple-america-has-all-but-disappe…. Accessed 22 June 2017.

Weigel, Dave. “The Tea Party and the 2016 Nomination.” Democracy, no. 31, 2014, pp. 27-29. ProQuest, http://search.proquest.com/docview/1475322981?pq-origsite=gscholar. Accessed 14 Dec. 2016.

Wiepjes, Brett. The Know-Nothings and the Tea Party: A Case Study Analysis of America's Enduring Strand of Nativist Politics. MA thesis, University of Western Ontario, 2014. Western University, http://cas.uwo.ca/research/grads_2014.html. Accessed 14 Dec. 2016.

Winders, Jamie. “Picking up the Pieces: The 2016 US Presidential Election and Immigration.” Lilleker et al., p. 42.

Wilkins, Clara L., and Cheryl R. Kaiser. “Racial Progress as Threat to the Status Hierarchy: Implications for Perceptions of Anti-White Bias.” Psychological Science, vol. 25, no. 2, Feb. 2014, pp. 439-46. SAGE Journals, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797613508412. Accessed 7 July 2017.

Young, Julia G. “Making America 1920 Again? Nativism and US Immigration, Past and Present.” Journal on Migration and Human Security, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 217-35. Hein Online, http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/jmighs5&div=13&g_se…. Accessed 28 June 2017.

Zaitchik, Alexander. The Gilded Rage: A Wild Ride through Donald Trump’s America. E-book, Hot Books, 2016.

Download scriptie (656.1 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Ken Kennard