Blast Injuries: prehospitale benadering

Wendy
Leyten
  • Gwen
    Van Genechten
  • Linda
    LeyssensTerreuraanslagen komen vaak voor in de vorm van bomaanslagen en gebeuren meestal op populaire, openbare plaatsen. Denk maar aan de aanslagen in Brussel op 22 maart

2016. Door de snelle toename van terrorisme in de Westerse landen en het stijgende gebruik van explosieven, is het van belang dat zorgverleners vertrouwd raken met het management van de verwondingen die het gevolg zijn van een explosie. Deze bachelorproef zal trachten een antwoord te bieden op de vraag ‘Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij blast injuries na een explosie?’ Het doel van deze bachelorproef is dan ook om de zorg voor slachtoffers met blast injuries te kunnen

optimaliseren.Om dit project tot stand te brengen werd er een literatuurstudie uitgevoerd over een periode van oktober 2016 tot mei 2017. Verder werden er nog enkele bijscholingen en

congressen bijgewoond die relevant zijn aan dit onderwerp. Voor het bepalen van de inhoud van deze bachelorproef zijn er ook medische experten geraadpleegd. In het algemeen gedeelte van deze bachelorproef wordt er dieper ingegaan op het ontstaansmechanisme van een explosie, de specifieke verwondingen die deze impact met zich meebrengt en de veiligheid die hulpverleners in acht moeten nemen. In het specifiek gedeelte ligt de focus op drie verschillende onderwerpen: damage c ontrol, triage en blast

injuries bij het kind.Blast injuries zijn gecompliceerde verwondingen die ontstaan door de verschillende mechanismen die plaatsvinden bij een explosie. De verwondingen worden ingedeeld in

verschillende categorieën: primaire, secundaire, tertiaire, quaternaire en quinaire verwondingen. Het mechanisme dat aan de oorzaak ligt van de blast injuries en het

letseltype bepaald in welke categorie de wonde wordt ingedeeld.Door de vernietigende kracht van een explosie kan de omgeving heel onoverzichtelijk zijn, waardoor het moeilijk is om de veiligheid van hulpverleners te garanderen. Er zijn

steeds verschillende risico’s (instortingsgevaar, secundaire explosieven, toxische stoffen, …) die niet op voorhand kunnen uitgesloten worden. Hierdoor kan de veiligheid van de

hulpverleners nooit volledig gegarandeerd worden. De nodige aandacht voor veiligheidsmaatregelen en een multidiscpiplinaire samenwerking met andere disciplines

kan de risico’s aanzienlijk verminderen.Het specifieke karakter van blast injuries maakt dat de opvang van de slachtoffers anders zal gebeuren dan in een klassieke benadering. Het concept ‘Damage Control’ toont het

belang van een snelle eerste hulpverlening. De prehospitale triage bij een explosie verloopt niet zoals een standaard triage omwille van het grote aantal slachtoffers en de

onoverzichtelijke situatie. Kinderen kunnen eveneens het slachtoffer worden van een explosie. Op meerdere

domeinen kunnen verschillen ten opzichte van volwassenen vastgesteld worden. Het onderscheid uit zich zowel op anatomisch, fysiologisch, immunologisch, ontwikkelings-,

en psychologisch vlak. Deze verschillen beïnvloeden de kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van letsels en de manier van reageren op een ramp. Wanneer er bij de

triage, de diagnose en de behandeling geen rekening gehouden wordt met deze verschillen kan dit het risico op ernstige restletsels of overlijden verhogen.Uit de gevonden literatuur blijkt dat er nog onvoldoende en/of tegenstrijdige informatie beschikbaar is over bepaalde onderwerpen. Deze zijn onder andere het gebruik van

hemostatisch verband, prehospitale triage en de specifieke behandeling van blast injuries bij kinderen.

 

Bibliografie

Aacharya, R. P., Gastmans, C., Denier, Y., Moskop, J., Sklar, D., Geiderman, J. et al.

(2011). Emergency department triage: an ethical analysis. BMC Emergency Medicine,

11(1), 16.

Abcdefg-algorithm_health-education-and-training-institute.pdf (s.a.). Geraadpleegd op

donderdag 04/05/2017 via google met zoektermen: abcdefg algorithm.

https://haryatsa.files.wordpress.com/2014/09/abcdefg-algorithm_health-e…

Agency for Healthcare Research and Quality. (2006). Pediatric Terrorism and Disaster

Preparedness: A Resource for Pediatricians. October, 6(7).

Anwar, M., Akhtar, J., Khatoon, R., & Ali, R. (2015). Blast Injuries in Children and

Adolescents. Journal of Surgery Pakistan (International), 20(March), 15–18.

ARS gericare (2010) ZAKKAARTJES VITALE FUNCTIES (AKA ‘HET ACRONIEMENCIRCUS’)

ORCA, SBAR, ABCDE, IPASSTHEBATON. Geraadpleegd op donderdag 04/05/2017 via:

https://geriatricare.wordpress.com/2010/09/16/zakkaartjes-vitale-functi…

Bala, M., Willner, D., Keidar, A., Rivkind, A. I., Bdolah-Abram, T., & Almogy, G. (2012).

Indicators of the need for ICU admission following suicide bombing attacks. Scandinavian

Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20(1), 19.

Balazs, G. C., Blais, M. B., Bluman, E. M., Andersen, R. C., & Potter, B. K. (2015).

Blurred front lines: Triage and initial management of blast injuries. Current Reviews in

Musculoskeletal Medicine, 8(3), 304–311.

Belga, Le Figaro, & ANP. (2016). IS eist aanslag op: man vermoordt politieagent en zijn

echtgenote in Frankrijk. Retrieved from

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2738174/2016/06/…

Browne, L. R., Keeney, G. E., Spahr, C. D., Lerner, E. B., Atabaki, S. M., Drayna, P. et al.

(2014). Trauma Care for Children in the Field. Clinical Pediatric Emergency Medicine,

15(1), 38–48.

Bruyelle, J. L., O’Neill, C., El-Koursi, E. M., Hamelin, F., Sartori, N., & Khoudour, L.

(2014). Improving the resilience of metro vehicle and passengers for an effective

emergency response to terrorist attacks. Safety Science, 62, 37–45.

Bulger, E. M., Snyder, D., Schoelles, K., Scd, C. G., Ba, D. D., Lang, E., et al. (2014). An

Evidence-based Prehospital Guideline for External Hemorrhage Control: American College

of Surgeons Commitee on Trauma. Prehospital Emergency Care, 3127 (November 2015).

Campus Vesta. (2016a). Erkenningsdossier TECC dag 1 mar.

Campus Vesta. (2016b). MARCHON.

Center for Army Lessons Learned. (2012). Handbook Tactical Combat Casualty Care,

march.

Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Explosions and Blast Injuries : A

Primer for Clinicians. Mass Casualties, 1–7.

Cicero, M. X., Riera, A., Northrup, V., Auerbach, M., Pearson, K., & Baum, C. R. (2013).

Design, validity, and reliability of a pediatric resident jumpSTART disaster triage scoring

68

instrument. Academic Pediatrics, 13(1), 48–54.

Covey, D. C., & Born, C. T. (2010). Blast injuries: mechanics and wounding patterns.

Journal of surgical orthopaedic advances, 19(1), 8–12.

Davis, T. E. (s.a.). An Introduction to Asymmetric War (Terrorism) and the Epidemiology

of Blast Trauma.

de Kock-van Beerendonk, I., den Ridder, K., in't Veld-Rentier, I., van Achterberg, G.,

Blok, E., Broekhof, W. et al. (2006). Leerboek Specialistische kinderverpleegkunde: zorg

voor het zieke kind. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.

DuBose, J., Plurad, D. S., & Rhee, P. M. (2012). Blast Injuries. Penetrating Trauma: A

Practical Guide on Operative Technique and Peri-Operative Management, 503–510.

EMT-shop. (2017a). Nasopharyngale luchtweg (Tac-Med solutions). Retrieved from

http://www.emtshop.be/nl/tac-med-solutions-nasopharyngale-luchtweg-npa…

EMT-shop. (2017b). SOF Tourniquet Wide SOFTT-W (Tac-Med solutions). Retrieved from

http://www.emtshop.be/nl/tac-med-solutions-sof-tourniquet-wide-softt-w…

EMT-shop. (2017c). Tourniquet (North American rescue). Retrieved May 3, 2017, from

http://www.emtshop.be/nl/north-american-rescue-cat-gen7-tourniquet.html

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

(2017). Medisch interventieplan (MIP), 1–33.

Feagin, J. R., & Daniels, J. (s.a.). Teaching with documentaries. Retrieved gevonden op

23 april 2016, from http://www.racismreview.com/blog/teaching-documentaries/

Gaúcha, R. (2016). Educational video as a healthcare education resource for people with

colostomy and their families, 37.

Gegel, B. T., Austin, P. N., & Don Johnson, A. (2013). An evidence-based review of the

use of a combat gauze (QuikClot) for hemorrhage control. AANA Journal, 81(6), 453–

458.

Gerhardt, R. T., Mabry, R. L., De Lorenzo, R. A., & Butter, F. K. (s.a.). Fundamentals of

combat casualty care.

Goeman, T. (2017). Overheid wil via sms waarschuwen voor aanslag of brand in uw

buurt maar heeft uw nummer nog niet. Retrieved from

http://www.gva.be/cnt/dmf20170508_02872496/overheid-wil-via-sms-waarsch…

Haenen, W. (2012). Gebruik sociale media.

Haenen, W. (2015). Triage België - personal communication

Hamele, M., Poss, W. B., & Sweney, J. (2014). Disaster preparedness, pediatric

considerations in primary blast injury, chemical, and biological terrorism. World Journal

of Critical Care Medicine, 3(1), 15–23.

Hodgetts, T., Porter, K., Mahoney, P., & Thurgood, A. (s.a.). CitizenAid. Retrieved from

http://citizenaid.org

Hossfeld, B., Holsträter, T., Holsträter, S., Rein, D., Josse, F., Lampl, L. et al. (2014).

Primärversorgung penetrierender verletzungen. Teil 1: Explosionstrauma. Anaesthesist,

63(5), 439–450.

69

Houston, I., Phillips, J., & Strickler, J. (2013). Four Popular Tourniquets. Retrieved May 3,

2017, from http://thehossusmc.com/four-popular-tourniquets

Howard, D. (s.a.). United States Marine Corps. American Speech, 31(3), 188.

Kennisbank ATEX (2016) Geraadpleegd op 25 november 2016

http://atex.cobouw.nl/naslag/explosies/soorten-explosies

Kinder Ross, A. (2001). Pediatric Trauma. Anesthesiology Clinics of North America, 19(2),

309–337.

Khan, M. S., Waheed, S., Ali, A., Mumtaz, N., Feroze, A., & Noordin, S. (2015). Terrorist

attacks in the largest metropolitan city of Pakistan: Profi le of soft tissue and skeletal

injuries from a single trauma center. World J Emerg Med, 66(33), 217–220.

Kirkman, E., & Watts, S. (2011). Characterization of the response to primary blast injury.

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sc iences,

366(1562), 286–90.

Kobeissy, F.H. (2015) Brain Neurotrauma: Molecular, Neuropsychological, and

Rehabilitation Aspects. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis.

Kumar, SV. (2014). Blast Injuries. Journal of Mahatma Gandhi Institute of Medical

Sciences, Vol. 19,(2) 85-88.

Lax, P., & Prior, K. (2015). Major incident pre-hospital care. Surgery (United Kingdom),

33(9), 419–423.

Leibner, E. D., Weil, Y., Gross, E., Liebergall, M., Mosheiff, R., Braverman, I. et al.

(2002). A Broken Bone without a Fracture: Traumatic Foreign Bone Implantation

Resulting from a Mass Casualty Bombing. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and

Critical Care, 4(7), 388–390.

Lewis, P. C. (2013). Tourniquets: Translating military knowledge into civilian care.

Journal of Emergency Nursing, 39(6), 595–601.

Leyten, W. (2017) TFAK ziekenwagen [Foto]

Lycaeus B.V. Juridisch woordenboek, (2015) Geraadpleegd op 21 januari 2017

http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekonm.html#16629

Lyle, K., Thompson, T., & Graham, J. (2009). Pediatric Mass Casualty: Triage and

Planning for the Prehospital Provider. Clinical Pediatric Emergency Medicine, 10(3), 173–

185.

Mathews, Z. R., & Koyfman, A. (2015). Blast Injuries. Journal of Emergency Medicine,

49(4), 573–587. https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2015.03.013

Marácz, L. K. (2017). Aanslag met â€TM dirty-bom â€TM na Brussel ineens niet meer

denkbeeldig. Armex, 1–5.

Martí, M., Parrón, M., Baudraxler, F., Royo, A., Gómez León, N., & Álvarez-Sala, R.

(2006). Blast injuries from Madrid terrorist bombing attacks on March 11, 2004.

Emergency Radiology, 13(3), 113–122.

Medtree. (2017). Broselow Tape. Retrieved from https://medtree.co.uk/broselow-tapembu003

70

Meizoso, J. P., Valle, E. J., Allen, C. J., Ray, J. J., Jouria, J. M., Teisch, L. F. et al. (2015).

Decreased mortality after prehospital interventions in severely injured trauma patients,

79(2), 227–231.

Musch, S. (2016). Een overzicht van de aanslagen in Europa sinds 9/11. Retrieved

October 1, 2016, from http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/07/eenoverzicht-van-de…

Newgard, C. D., Staudenmayer, K., Hsia, R. Y., Mann, N. C., Bulger, E. M., Holmes, J. F.

et al. (2013). The cost of overtriage: More than one-third of low-risk injured patients

were taken to major trauma centers. Health Affairs, 32(9), 1591–1599.

Newman, A. J., Hayes, S. H., Rao, A. S., Allman, B. L., Manohar, S., Ding, D. et al.

(2015). Low-cost blast wave generator for studies of hearing loss and brain injury: Blast

wave effects in closed spaces. Journal of Neuroscience Methods, 242, 82–92.

Patel, J. N., Tan, A., & Dziewulski, P. (March 2016). Civilian Blast-related burn injuries

par explosion en pratique civile. Annals of burns and fire disasters,XXIX(1), 43-46

Ramasamy A., Hughes A., Carter N., & Kendrew, J. (2013). The effects of explosion on

the musculoskeletal system. Trauma, 15(2), 128–139.

Ramly, E., Runyan, G., & King, D. R. (2016). The state of the union : Nationwide absence

of uniform guidelines for the prehospital use of tourniquets to control extremity

exsanguination, 80(5), 787–791.

Rogue Medic (2008) How to use the Broselow Pediatric Emergency Tape. Gevonden op

het internet: http://roguemedic.com/2008/04/more-bad-airway-instruction

Romig MD, L. E., (2008). The JumpSTART Pediatric MCI Triage Tool and other pediatric

disaster and emergency medicine resources. Gevonden via de website

www.jumpstarttriage.com:

http://www.jumpstarttriage.com /JumpSTART_and_MCI_Triage.php

Sanjay, J., Ankur, V., & Tamorish, K. (2015). Bombings specific triage (Bost Tool) tool

and its application by healthcare professionals. World Journal of Emergency Medicine,

6(4), 289–292.

Shina, A., Lipsky, A. M., Nadler, R., Levi, M., Benov, A., Ran, Y. et al. (2015). Prehospital

use of hemostatic dressings by the Israel Defense Forces Medical Corps: A case series of

122 patients. The Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 79(4 Suppl 2), S204-9.

Savage, E., Pannell, D., Payne, E., O’Leary, T., & Tien, H. (2013). Re-Evaluating the Field

Tourniquet for the Canadian Forces. Military Medicine, 178(June 2013), 669–675.

Simon, T., Goldberg, A., & Adini, B. (2016). Are ethical norms and current policies still

relevant in face of the recent mass terror events? Scandinavian Journal of Trauma,

Resuscitation and Emergency Medicine, 24(118), 1–4.

Singh, S. K., Kumar, A., & Katyal, S. (2014). A terrorist bomb blast, a real challenge for

any tertiary care health provider. Anesthesia, essays and researches, 8(2), 229–232.

Smith, R. E., & Callaway, D. W. (2014). Tactical Emergency Casualty Care, (October).

Smith, J. E. (2011). The epidemiology of blast lung injury during recent military conflicts:

a retrospective database review of cases presenting to deployed military hospitals, 2003-

2009. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological

Sciences, 366(1562), 291–4.

71

Sollid, S. J. M., Rimstad, R., Rehn, M., Nakstad, A. R., Tomlinson, A.-E., Strand, T. et al.

(2012). Oslo government district bombing and Utøya island shooting July 22, 2011: The

immediate prehospital emergency medical service response. Scandinavian Journal of

Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20(1), 3.

Stephenson, J. (2016). Caring for the injured child in settings of limited resource.

Seminars in Pediatric Surgery, 25(1), 19–22.

Surani, A. A., Ali, S., Surani, A., Zahid, S., Shoukat, A., Varon, J. et al. (2015). Pattern

of external injuries sustained during bomb blast attacks in Karachi, Pakistan from 2000 to

2007. Journal of the Pakistan Medical Association, 65(7), 715–720.

Tactical Medical Solutions. (2017). SOF® TACTICAL TOURNIQUET. Retrieved May 3,

2017, from https://www.tacmedsolutions.com/product/sof-tactical-tourniquet/

Taillac, P. (2012). Top 10 tips to Avoid Trouble with Tourniquets.

Taillac, P. (2015). Evidence-Based Hemorrhage Control Top 10 Tips for Safe Tourniquet

Use.

Thompson, J., Rehn, M., Lossius, H. M., & Lockey, D. (2014). Risks to emergency

medical responders at terrorist incidents: a narrative review of the medical literature.

Critical Care (London, England), 18(5), 521.

Tourtier, J. P., Palmier, B., Tazarourte, K., Raux, M., Meaudre, E., Ausset, S. et al.

(2013). The concept of damage control: Extending the paradigm in the prehospital

setting. Annales Francaises d’Anesthesie et de Reanimation, 32(7–8), 520–526.

Van Dale J. H. (2017) Van Dale woordenboek. Utrecht/Antwerpen: Van Dale uitgevers.

Van De Sype, K. (2017). Deze app kan je leven redden bij een terreuraanslag. Download

hem meteen. Retrieved from

http://www.hln.be/hln/nl/4124/Multimedia/article/detail/3047291/2017/01…

Vaes, J. (2016). Zaventem - 22 Mar Dreiging en terrorismegevolgbestrijding.

Viswasom, A. A. (2017). Effectiveness of Video Demonstration over Conventional

Methods in Teaching Osteology in Anatomy. Journal of Clinical and Diagnostic Research,

9–11.

Wang, C., Pahk, J. B., Balaban, C. D., Miller, M. C., Wood, A. R., & Vipperman, J. S.

(2014). Computational study of human head response to primary blast waves of five

levels from three directions. PLoS ONE, 9(11), 1–24.

Wilkerson, G. R., Lemon, C., & Falcone, R. E. (2016). Blast Injuries. AHC Media.

Williams, G., & Gordon, V. (s.a.). Damage control Resuscitation. Community Care,

(1632), 36–37.

Zannoni, M., & Kuipers, F. (2017). De ambulancezorg en (dreigend) terrorisme: zeven

uitdagingen (en zorgen). Retrieved February 2, 2017.

Z-Medica. (s.a.). What is QuikClot®? Retrieved April 11, 2017, from

http://www.quikclot.com/About-QuikClo

 

Download scriptie (3.19 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Tom Thoelen
Thema('s)