Dropping-in or dropping-out?

Jill
Mertens
  • Lise
    Darthet
  • Caroline
    Van den Bossche

Kansarmoede geen kansen geven.

Het is de harde realiteit dat in België één op vier kinderen in de grootsteden in armoede leeft. (Ast, 2016)

Dit fenomeen zien we niet enkel in ons eigen land maar ook in andere landen en grootsteden kunnen we dit waarnemen. Zo leggen we ons in deze bachelorproef ook toe op de situatie in Spanje en New York, naast die van België.                                                                                                

Wij onderzochten de oorzaken van armoede en dropouts, de gevolgen in het onderwijs en welke concrete stappen er worden ondernomen om deze problematiek op te lossen.

Oplossingen en problemen.

 CITATION Row15 \l 2067 (Rowell, 2015)

 

 

In elk land zijn er tal van projecten die kansarmoede en diverse ongelijkheden in het onderwijs willen aanpakken. Het overkoepelende probleem is dat deze projecten er niet in slagen om hier een effectieve verandering te creëren. Veel jongeren vallen door de mazen van het net.

De initiatieven die wij in onze bachelorproef bespreken, worden uitvoerig besproken. We hebben het over hun doelen, hun sterke en zwakke punten.

Onze bachelorproef zegt meer dan duizend woorden, dus halen we hier slechts kort onze casussen aan:

  1. LOMCE: Wat Spanje zegt is wet! Of niet?

Tranquillo! Alles in Spanje gebeurt op het gemak. Ook wanneer het op veranderingen in het onderwijs aankomt, zitten ze niet op een sneltrein. Bij het invoeren van een amendement op de onderwijswet was er veel protest en onenigheid over verschillende punten op de agenda. Bij deze casus bespreken we ook enkele algemene maatregelen die werken om schoolverlaters tegen te gaan.

  1. Harlem Children’s Zone: New York state of mind, mogelijk voor iedereen?

The American dream blijkt voor veel jongeren nog geen realiteit te zijn. Harlem Children’s Zone probeert de problemen in het onderwijs aan te kaarten en te verhelpen in Amerika, maar veel effect blijft uit en al te vaak vallen er jongeren uit de boot. Dit is wel een project waar veel andere organisaties zich op baseren. In de ideale wereld is dit project een schitterend succes, nu is er nog ruimte voor verbetering en meer inclusie van alle jongeren.

  1. Teach For All: Teach for all or teach for the happy few?

Deze organisatie pakt kansarmoede in het onderwijs over heel de wereld aan. Zo hebben wij in België ook een afdeling van deze organisatie, Teach For Belgium. Maar wat verwezenlijkt deze organisatie nu eigenlijk? 

De grote conclusies van onze bachelorproef zijn de volgende:

Context speelt een zeer belangrijke rol. Ieder initiatief dat we bespreken in onze bachelorproef, heeft zijn voor-en nadelen. Er is geen zwart-wit model dat een garantie biedt voor succes. Opdat een project of een maatregel zou slagen, moet de context eerst voldoende geanalyseerd worden. Zie: ‘Rotterdam Children’s Zone’.

Vervolgens zien we ook in een onderzoek dat het effect van maatregelen en interventies sterk kan verschillen naargelang de socio-economische status van dat land. (Nores & Barnett, 2010) (De Bruyckere, 2015)

We kunnen dus vaststellen dat het integraal overnemen van succesvolle initiatieven van andere landen, geen garantie is op succes en dat maatwerk dus essentieel is.

Het financiële luik speelt ook een belangrijke rol. Lokale projecten en ngo’s zijn afhankelijk zijn van financiële ondersteuning. Dit is is duidelijk te zien bij HCZ. Zonder sponsors overleeft dit project niet.

Vervolgens kunnen we zeggen dat projecten en maatregelen niet enkel puur over onderwijs gaan, maar ze vaak meer dan onderwijs alleen proberen te beïnvloeden en dus lesoverstijgend werken. In een onderzoek door Unesco, staan een aantal maatregelen die effectief bijdragen tot het verminderen van gevolgen van onderwijsachterstand bij jongeren, maar die ook impact hebben op het leven buiten de school.

Eén van de gevolgen van sociaal-economische achterstand bij jongeren is dat ze de school vroegtijdig verlaten zonder diploma. Zowel de studie van Unesco als de OECD stelt vast dat het belangrijk is om informatie te verzamelen over de studievoortgang van leerlingen (monitoring, verantwoording, incentives en hoge normen stellen voor alle leerlingen) om er op die manier voor te zorgen dat leerlingen gepaste begeleiding krijgen.

Ook al lijken we sceptisch over de initiatieven die momenteel worden genomen in ons artikel, toch zijn we blij dat we dit onderwerp gekozen hebben. We mogen het niet als een zwart-wit gegeven bekijken, maar als projecten en oplossingen met vele schakeringen. Deze bachelorproef verruimde ons inzicht omtrent waar we staan met verschillende projecten en hoe men verbetering kan aanbrengen.

Literatuurlijst

Ast. (2016, juni 30). Kansarmoede bij kinderen blijft toenemen. Opgehaald van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160630_02364027  CITATION Row15 \l 2067 (Rowell, 2015)

De Bruyckere, P. (2015, november 5). Waarom vroegschoolse begeleiding niet genoeg is om                                    ongelijkheid weg te werken. Opgehaald van Itinera institute: http://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/pdfs/heckman_- _pedro_debruyckere.pdf

Nores, M., & Barnett, W. S. (2010). Benefits of early childhood interventions across the world:

            (Under) Investing in the very young (Vol. 29). Economics of Education Review.

BIBLIOGRAPHYRowell, L. C. (2015, april 22). How to raise a child who cares for the environment. Opgehaald van kindermusik.com: https://www.kindermusik.com/mindsonmusic/kindermusik/how-to-raise-a-chi…

 

 

Bibliografie

Amkreutz, R. (2017, mei 29). Vlaanderen telt steeds meer kansarme leerlingen . Opgehaald van De Morgen: http://www.demorgen.be/binnenland/vlaanderen-telt-steeds-meer-kansarme- leerlingen-b181c99c/

ast. (2016, juni 30). Kansarmoede bij kinderen blijft toenemen. Opgehaald van De Standaard: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160630_02364027

Barta, K. (2017, april ). Prospect park school no. 1. (L. Darthet, Interviewer)

Beak, M. (2015, oktober 20). Teach For America's biggest problem isn't green teachers or failing schools. It's that it can't take criticism. Opgeroepen op juni 3, 2017, van The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/10/20/teach-for- americas-biggest-problem-isnt-green-teachers-or-failing-schools-its-that-it-cant-take- criticism/?utm_term=.cf8517785b8d

Bokhove, C. (2017, januari 12). Interview Teach First. (C. Van den Bossche , J. Mertens, & L. Darthet, Interviewers)

Brede School. (sd). Wat is een Brede School . Opgeroepen op 2017, van Brede School: http://www.bredeschool.org/themas/wat-een-brede-school

Brenning, K. S. (2014, februari). Hechtingsangst en -vermijding bij kinderen en adolescenten. Opgehaald van https://link.springer.com/article/10.1007/s13170-014-0009-3

Buitelaar, R. (2017, januari 12). Interview Harlem Children's Zone. (J. Mertens, L. Darthet, & C. Van den Bossche , Interviewers)

Bump, B. (2016, oktober 21). Course sought to attract teachers. Opgehaald van timesunion.com: http://www.timesunion.com/local/article/Course-sought-to-attract-teache…

Carra, A. (2016, april 6). Los diez puntos más conflictivos de la Lomce. Opgehaald van ABC: http://www.abc.es/sociedad/abci-diez-puntos-mas-conflictivos-lomce- 201604060338_noticia.html

Castilla, V. A., & Muñoz, M. L. (2014, april 11). HIDDEN INEQUALITY IN LOMCE. Opgehaald van digibug: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/31298/6/ReiDoCrea_3_10.pdf

CDC’s National Asthma Control Program. (2008). Asthma in New York State. Opgehaald van cdc.gov: https://www.cdc.gov/asthma/stateprofiles/asthma_in_nys.pdf

Child poverty. (2016, augustus 25). Opgehaald van OECD: http://www.oecd.org/els/soc/CO_2_2_Child_Poverty.pdf

communicatie KC. (sd). Triangulatie. Opgehaald van communicatiekc.com: https://communicatiekc.com/triangulatie/

Compulsory education. (2017, mei 8). Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_education

Crime and Safety Report. (2010). Crime and Safety Analysis Delivers Surprises Across the Five Boroughs. Opgehaald van Crime and Safety Report: https://www.dnainfo.com/new- york/crime-safety-report

De Bruyckere, P. (2015, november 5). Waarom vroegschoolse begeleiding niet genoeg is om ongelijkheid weg te werken. Opgehaald van Itinera institute: http://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/pdfs/heckman…

De Bruyckere, P. (2017, maart 31). Het leereffect van het pedagogische (en vice versa). Opgehaald van Blogcollectief Onderzoek Onderwijs: https://onderzoekonderwijs.net/2017/03/31/het- leereffect-van-het-pedagogische-en-vice-versa/

decenniumdoelen. (2016, oktober). armoedebarometer 2016 rapport. Opgehaald van decenniumdoelen: http://www.decenniumdoelen.be/documenten/20161004_Armoedebarometer2016-… 57

Dobbie, W., Fryer, R. G., & Fryer Jr, G. (2011). Are High-Quality Schools Enough to Increase Achievement among the Poor? Evidence from the Harlem Children's Zone. In AMERICAN ECONOMIC JOURNAL: APPLIED ECONOMICS (pp. 158-187).

Dr Allen, R., Parameshwaran, M., & Nye, P. (2016, juli). The careers of Teach First Ambassoadors who remain in teaching: job choices, promotion and school quality. Opgeroepen op mei 23, 2017, van Education Datalab: http://educationdatalab.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/The- careers-of-Teach-First-Ambassadors-who-remain-in-teaching-FINAL.pdf

Dunne, D., & Brooks, K. (2004). Using Case Studies to Teach. Opgehaald van bu.edu: http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/using-case-studies-to-teach/

Education in Belgium. (2017, februari 13). Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Belgium

Elortegui, R. (2017, april 13). Questions about 'LOMCE' and it's effects. (L. D. Jill Mertens, Interviewer)

Euractiv. (2017, april 14). España es el tercer país de la UE en pobreza infantil, según Unicef. Opgehaald van Euractiv: http://euroefe.euractiv.es/1311_actualidad/4467663_espana-es-el- tercer-pais-de-la-ue-en-pobreza-infantil-segun-unicef.html

Europese Commissie. (2015, juni 22). Doelstellingen Europa 2020. Opgehaald van Europese Commissie: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a- nutshell/targets/index_nl.htm

Eurostat. (2016, juni 28). Statistieken inzake inkomensverdeling. Opgehaald van Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Income_distribution_statistics/nl

Expatica. (2015, juli). A guide to education in Spain. Opgehaald van Expatica: http://www.expatica.com/es/education/Education-in-Spain_103110.html

Fernández Enguita, M., Mena Martínez, L., & Riviere Gómez, J. (2010). School Failure and Dropouts in Spain. Social Studies Collection . Barcelona: The ”la Caixa” Foundation .

Fourny, L. (2014, september 3). Wat kan België van het Finse onderwijsstelsel leren? Opgehaald van Itinera: http://www.itinerainstitute.org/nl/artikel/wat-kan-belgie-van-het-finse- onderwijsstelsel-leren/

Guerin, B. (2014). Breaking the cycle of disadvantage: Early childhood interventions and progression to higher education in Europe. Opgehaald van RAND Europe: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR500/RR553/… 3.pdf

Hair, N. L., Hanson, J. L., Wolfe, B. L., & Pollak, S. D. (2015). Association of Child Poverty, Brain Development, and Academic Achievement. JAMA Pediatrics.

Hanson, D. (2013). Assesing the Harlem children’s zone. Opgeroepen op oktober 1, 2016, van www.heritage.org: http://www.heritage.org/research/reports/2013/03/assessing-the- harlem-childrens-zone

Harlem Children's Zone. (2016). Health. Opgehaald van Harlem Children's Zone: http://hcz.org/our- programs/#health

Harlem Children's Zone. (2017). HCZ Food Services. Opgehaald van Harlem Children's Zone: http://hcz.org/our-programs/hcz-food-services/

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. (2016). Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs. Opgehaald van Onderwijs Vlaanderen: http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/VSV_2014…

Hume, S. E. (sd). The American Education System. Opgeroepen op mei 18, 2017, van International student guide to the USA: http://www.internationalstudentguidetotheusa.com/articles/american_educ…

Jameson Brewer, T. (2015, oktober 7). Calling Out Teach For America's Myths. Opgeroepen op juni 4, 2017, van The Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/t-jameson- brewer/challenging-teach-for-ame_1_b_7766472.html

KATHO. (2010, oktober 20). Brede school Vlaanderen. Opgehaald van katho.be: http://www.katho.be/page.aspx?smid=767

Kind en Gezin. (2017, mei 18). Kansarmoede. Opgehaald van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kansarmoede/

KIPP Foundation. (sd). Schools. Opgeroepen op oktober 2016, van KIPP: http://www.kipp.org/schools/

Koninkrijk België, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. (2016). Erkende ngo's. Opgeroepen op juni 3, 2017, van Diplomatie België: https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wie_z… artnerschappen/Actoren_niet- gouvernementele_ontwikkelingssamenwerking/Erkende_ngos

Leven in Spanje. (2017, juni 7). Het onderwijssysteem. Opgehaald van Leven in Spanje: https://www.leveninspanje.es/onderwijs/het-onderwijssysteem/

Levensstandaard. (2013, maart 15). Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensstandaard

Luce, K. (2016, juni 11). Helping children thrive. Opgeroepen op oktober 2, 2016, van www.nytimes.com: http://www.nytimes.com/2016/06/12/opinion/sunday/helping- children-thrive.html

macmillan. (2014, april 16). Ask Macmillan about the LOMCE. Opgehaald van issuu: https://issuu.com/macmillaniberia/docs/key_questions_about_the_lomce

Martens, P. (2017, april 29). Interview Teach For Belgium. (C. Van den Bossche, J. Mertens, & L. Darthet, Interviewers)

Matzat, A. L. (sd). Massachusetts education laws of 1642 and 1647 . Opgeroepen op mei 2017, van nd: https://www3.nd.edu/~rbarger/www7/masslaws.html

McFarland, J., Hussar, B., de Brey, C., Snyder, T., Wang, X., Wilkinson-Flicker, S., . . . Hinz, S. (2017, mei). The Condition of Education 2017. (T. Nachazel, W. Smith, & M. Ossolinski, Red.) Opgehaald van U.S. Department of Education: https://nces.ed.gov/pubs2017/2017144.pdf

Menchaca, D. (2017, april 28). Interview on 'LOMCE' and it's effects. (L. D. Jill Mertens, Interviewer) Opgehaald van NCES: https://nces.ed.gov/pubs2017/2017144.pdf

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (sd). LOMCE. Opgehaald van www.mecd.gob.es: http://www.mecd.gob.es/educacion- mecd/mc/lomce/inicio.html;jsessionid=AD64A734626F63CA8E7D4F3A11DD8802

Nationaal programma Rotterdam Zuid. (2014). Rotterdam children's zone. Opgeroepen op oktober 2, 2016, van www.rotterdam.nl: http://www.rotterdam.nl/Clusters/Maatschappelijke%20ontwikkeling/Docume…

National Alliance for Public charter schools. (2017). About Charter Schools. Opgehaald van National Alliance for Public charter schools: http://www.publiccharters.org/get-the-facts/public-charter-schools/

National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education. (2017). Fast facts: Charter schools. Opgehaald van National Center for Education Statistics: https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=30

New York City Crime Map. (2016). New York City Crime Map. Opgehaald van New York City Crime Map: https://maps.nyc.gov/crime/

Nores, M., & Barnett, W. S. (2010). Benefits of early childhood interventions across the world: (Under) Investing in the very young (Vol. 29). Economics of Education Review.

Northington-Purdie, C. (2017, Maart). Education in the United States. (L. Darthet, Interviewer)

OECD. (2012). Programme for international student assessment (PISA) results from PISA 2012. Opgehaald van oecd.org: https://www.oecd.org/unitedstates/PISA-2012-results-US.pdf

OECD. (2015). Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen. Opgehaald van OECD Publishing: http://www.keepeek.com/Digital-Asset- Management/oecd/education/education-policy-outlook-2015_9789264225442- en#.WT1ph8Z7GCQ#page5

Otterman, S. (2010). Lauded Harlem schools have their own problems. Opgeroepen op oktober 2, 2016, van www.nytimes.com: http://www.nytimes.com/2010/10/13/education/13harlem.html?_r=0 Palmisano, J. (2014, december 3).

No Child Left Behind: Where is it Now? Opgehaald van lawstreetmedia.com:https://lawstreetmedia.com/issues/education/is-no-child-left-behind-an-…

PolicyLink. (2014). About us. Opgehaald van Promise Neighborhood Institute at PolicyLink: http://www.promiseneighborhoodsinstitute.org

PolicyLink. (2014). Promise neighborhood: Our movement. Opgeroepen op oktober 28, 2016, van Promise Neighborhood Institute at PolicyLink: http://www.promiseneighborhoodsinstitute.org/about-our-movement/pni-net…

Riannevdmeer. (2015, maart 19). Het Finse onderwijssysteem. Opgehaald van InfoNu: http://educatie-en-school.infonu.nl/buitenlands/145498-het-finse-onderw…

Rodriguez, A. (2017, april 15). Questions about 'LOMCE' and it's effects. (L. D. Jill Mertens, Interviewer)

Sabates, R., Akyeampong, K., Westbrook, J., & Hunt, F. (2010). UNESCO. Opgeroepen op november 19, 2016, van http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001907/190771e.pdf

Schorn, D. (2009). The Harlem Children's Zone How One Man's Vision To Revitalize Harlem Starts With Children. Opgeroepen op oktober 14, 2016, van www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=Di0-xN6xc_w

Soy, S. K. (1997, december 2). The Case Study as a Research Method. Opgehaald van ischool.utexas.edu: https://www.ischool.utexas.edu/~ssoy/usesusers/l391d1b.htm

SPLC. (2017). Hate groups . Opgehaald van splcenter.org: https://www.splcenter.org/hate-map

Teach First . (2017). Teach First . Opgeroepen op januari 4, 2017, van Teach First : https://www.teachfirst.org.uk/brett-wigdortz-obe

Teach for All. (2016). Teach for All: global problem. Opgeroepen op november 13, 2016, van www.teachforall.org: http://teachforall.org/en/global-problem

Teach for All. (2016). Teach for All: Teach for Belgium. Opgeroepen op november 10, 2016, van www.teachforall.org: http://teachforall.org/en/spotlight/about-teach-belgium

Teach for Belgium. (2016). Opgeroepen op november 5, 2016, van http://teachforbelgium.org: http://teachforbelgium.org

Teach For Belgium. (s.d.). Waarom Teach For Belgium? Opgeroepen op november 17, 2016, van teachforbelgium.org.: http://teachforbelgium.org/nl/les-defis-copy_nl/#visie

The Case Study as a Research Method. (sd). Opgeroepen op november 19, 2016, van www.ischool.utexas.edu: https://www.ischool.utexas.edu/~ssoy/usesusers/l391d1b.htm

The financial gazette. (2015, maart 12). Over 13 000 pupils drop out of school. Opgehaald van The financial gazette: http://www.financialgazette.co.zw/over-13-000-pupils-drop-out-of-school/

The International Commission on Financing Global Education Opportunity. (2016). THE UNITED NATIONS RECOGNIZES TEACH FOR ALL’S MODEL AS A GOOD PRACTICE IN THE DEVELOPMENT OF SUCCESSFUL TEACHERS. Opgeroepen op mei 23, 2017, van Teach For Bulgaria: https://zaednovchas.bg/en/the-united-nations-recognizes-teach-for-alls-…- a-good-practice-in-the-development-of-successful-teachers/

Tips for casestudies. (sd). Opgeroepen op november 19, 2016, van www.tlt.psu.edu: http://tlt.psu.edu/suggestions/cases/

Tough, P. (2004, juni 20). The Harlem Project. Opgehaald van The New York Times Magazine: http://www.nytimes.com/2004/06/20/magazine/the-harlem-project.html

Tough, P. (2008). Whatever it takes. Boston, New York: Mariner Books.

U.S. Department of Education. (2016, december 19). Programs: promise neighborhood . Opgehaald van ed.gov: https://ed.gov/programs/promiseneighborhoods/index.html

U.S. Department of Education. (2017). No Child Left Behind. Opgehaald van ed.gov: https://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml

Using Case Studies to Teach . (sd). Opgeroepen op november 19, 2016, van www.bu.edu: http://www.bu.edu/ctl/teaching-resources/using-case-studies-to-teach/

Van Dale. (sd). betekenis 'regelgeving'. Opgeroepen op mei 18, 2017, van Van Dale:http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=regelgeving&lang=nn

Van Dale. (sd). betekenis 'wet'. Opgeroepen op mei 18, 2017, van Van Dale: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=wet&lang=nn

Vink, R. (2015, juli 22). Armoede leidt tot kleiner brein en leerachterstand. Opgehaald van Klik: http://www.klik.org/Nieuws/Armoede_leidt_tot_kleiner_brein_en_leerachte…Vlaanderen. (sd). leerplicht en schoolplicht. Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsbeleid/le…-

schoolplicht

VRT Taalnet. (sd). leerplicht/schoolplicht. Opgehaald van VRT Taalnet: https://taal.vrt.be/leerplicht-schoolplichtWashington, U. (2015, oktober 8). Most urban schools in U.S. get a failing grade. Opgehaald van futurity.org: http://www.futurity.org/urban-schools-1021062/

Whitehurst, G. J., & Croft, M. (2010, juli 20). The Harlem Children’s Zone, Promise Neighborhoods,

and the Broader, Bolder Approach to Education. Opgehaald van Brookings: https://www.brookings.edu/research/the-harlem-childrens-zone-promise-ne…- and-the-broader-bolder-approach-to-education/

Whitehurst, G. J., & Michelle, C. (2010). The harlem children’s zone, promise neighborhoods and the broader bolder approach to education. Opgeroepen op oktober 1, 2016, van www.brookings.edu: https://www.brookings.edu/research/the-harlem-childrens-zone- promise-neighborhoods-and-the-broader-bolder-approach-to-education/

Wikipedia. (2016). Educational policies and initiatives of the European Union. Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Educational_policies_and_initiatives_of_t…

wikipedia. (2017, April 20). Charter schools in the United States. Opgehaald van wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_schools_in_the_United_States 

Download scriptie (927.47 KB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Pedro De Bruyckere
Thema('s)
Kernwoorden