De invloed van een leidinggevende als rolmodel op het trapgebruik van werknemers

Sanne van Driel
Persbericht

Waarom leidinggevenden ook voor de gezondheid van hun werknemers de trap moeten nemen

Maar liefst een derde van de volwassen wereldbevolking beweegt te weinig. Dit betekent een zorgwekkend gezondheidsrisico voor ongeveer 1,5 miljard mensen wereldwijd. In de huidige samenleving lijkt fysieke activiteit steeds meer naar de achtergrond verdrongen te worden. Door de vele innovaties en technologieën is men tegenwoordig niet meer genoodzaakt te bewegen. Een groot deel van de bevolking is daardoor onvoldoende fysiek actief, met vele gezondheidsrisico’s tot gevolg. Het is daarom belangrijk om interventies te ontwikkelen die ervoor zorgen dat men, al dan niet onbewust, fysieke activiteit integreert in het dagelijks leven. Een mogelijke manier om dit te bekomen is door het promoten van trapgebruik.

 

In de huidige studie ben ik daarom op zoek gegaan naar een innovatieve interventie om het trapgebruik te bevorderen. Meerbepaald heb ik getracht om trapgebruik als gedragsnorm vanuit de leidinggevende van het bedrijf neer te zetten. Gedurende drie weken werd gekeken wat het effect was van een motivationeel bord op het keuzepunt tussen de trap en de lift. Op dit bord was een groot logo van het bedrijf te zien, alsook de tekst “haal energie uit de trap: neem de trap in plaats van de lift”. Vervolgens werd er een gezondheidsvideo verspreid onder de werknemers. In deze video is een medewerker te zien die in de richting van de lift loopt. Zodra hij op het knopje van de lift drukt, verschijnt de leidinggevende van het bedrijf in beeld. Deze leidinggevende spreekt de werknemer aan en wijst naar het motivationele bord. Onder in het beeld verschijnt de tekst: “Kom op, joh. Bij Essent nemen we de trap, duurzamer en efficiënter”. Samen lopen de werknemer en leidinggevende vervolgens de trap op en geven elkaar een high five wanneer ze bovenaan de trap zijn. Onderin beeld verschijnt ten slotte de tekst: “en vooral beter voor jezelf!”, waarna de mannen met een lach op het gezicht het beeld uitlopen.  

 

Wat bleek? Het plaatsen van het motivationele bord op het keuzepunt verhoogde het trapgebruik met 9,1% ten opzichte van de beginsituatie. Na het verspreiden van de gezondheidsvideo onder de werknemers steeg het trapgebruik nog eens verder met 4,4% ten opzichte van de situatie waarin enkel het motivationele bord werd getoond.

 

Na afloop van deze interventies werden de werknemers via een online enquête bevraagd over de subjectieve invloeden van de interventies en de mate waarin zij zich geïdentificeerd voelen met het bedrijf. Ook hier werd een interessant resultaat bevonden: werknemers die zich sterker geïdentificeerd voelen met het bedrijf gaven aan meer beïnvloed te worden door het motivationele bord dan werknemers die zich zwakker geïdentificeerd voelen.

 

De resultaten uit deze studie tonen dus aan dat een motivationeel bord en een door een leidinggevende ingesproken gezondheidsvideo een positieve invloed kunnen hebben op het trapgebruik van werknemers. Daarnaast had een motivationeel bord een groter effect op werknemers die zich sterker identificeren met het bedrijf dan op werknemers die zich zwakker geïdentificeerd met het bedrijf voelen.

 

Met andere woorden, het is voor een leidinggevende belangrijk om het goede voorbeeld te geven: als ze de trap nemen maken ze niet alleen hun eigen levensstijl gezonder, maar ook die van hun werknemers!

Bibliografie

Adams, M.A., Hovell, M.F., Irvin, V., Sallis, J.F., Coleman, K.J., & Liles, S. (2006). Promoting stair use by modeling: An experimental application of the behavioral ecological model. American Journal of Health Promotion, 21(2), 101-109.

 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.

 

Ashforth, B.E., Harrison, S.H., & Corley, K.G. (2008). Identification in organizations: An examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 325-374.

 

Ashforth, B.E., & Mael, F.A. (1989). Social identity and the organization. Academy of Management review, 14, 20-39.

 

Åstrand, P.O. (1992). Physical activity and fitness. The American Journal of Clinical Nutrition, 55, 1231S-1236S.

 

Åstrom, A.N., & Rise, J. (2001). Young adults’ intention to eat healthy food: extending the theory of planned behaviour. Psychology and Health, 16, 223-237.

 

Beighle, A., & Morrow, J.R. (2014). Promoting physical activity: addressing barriers and moving forward. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 85(7), 23-26.

 

Bellicha, A., Kieusseian, A., Fontvieille, A-M., Tataranni, A., Charreire, H., & Oppert, J-M. (2015). Stair-use interventions in worksites and public settings – A systematic review of effectiveness and external validity. Preventive Medicine, 70, 3-13.

 

Bellicha, A., Kieusseian, A., Fontvieille, A-M., Tataranni, A., Copin, N., Charreire, H., & Oppert, J-M. (2016). A multistage controlled intervention to increase stair climbing at work: effectiveness and process evaluation. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 13(47), 1-9.

 

Blair, S.N., & Powell, K.E. (2014). The evolution of the physical activity field. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 85(7), 9-12.

 

Boen, F., Maurissen, K., & Opdenacker, J. (2010). A simple health sign increases stair use in a shopping mall and two train stations in Flanders, Belgium. Health Promotion International, 25(2), 183-191.

 

Boreham, C.A.G., Kennedy, R.A., Murphy, M.H., Tully, M., Wallace, W.F.M., & Young, I. (2005). Training effects of short bouts of stair climbing on cardiorespiratory fitness, blood lipids, and homocysteine in sedentary young women. British Journal of Sports Medicine, 39(9), 590-593.

 

Boutelle, K.N., Jeffery, R.W., Murray, D.M., & Schmitz, M.K. (2001). Using signs, artwork, and music to promote stair use in a public building. American Journal of Public Health, 91(12), 2004-2006.

 

Boxstaens, K., & Maex, F. (2012). Promotie van trapgebruik door bordjes: het matchen van de identiteitsboodschap met de setting. Ongepubliceerde masterproef, KU Leuven, Leuven.

 

Chartrand, T.L., & Bargh, J.A. (1999). The cameleon effect: The perception-behaviour link and social interaction. Journal of Personality and Social Psychology, 76(6), 893-910.

 

Cole, M.S, & Bruch, H. (2006). Organizational identity strength, identification, and commitment and their relationships to turnover intention: Does organizational hierarchy matter? Journal of Organizational Behavior, 27, 585-605.

 

Demeulenaere, L., & Voeten, Y. (2015). Promotie van fysieke activiteit: verleidt de rode loper werknemers om de trap te nemen? Ongepubliceerde masterproef, KU Leuven, Leuven.

 

Duchi, S., & Nevejan, C. (2013). Promoten van trapgebruik door gedragsmodellering: het effect van leeftijd en geslacht van een afgebeelde voorganger. Ongepubliceerde masterproef, KU Leuven, Leuven.

 

Dutton, J.E., Dukerich, J.M., & Harquail, C.V. (1994). Organizational images and member identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.

 

Eaton, S.B. (2003). An evolutionary perspective on human physical activity: implications for health. Comparative Biochemistry and Physiology Part A, 136, 153-159.

 

Gallagher, P., Yancy, W.S., Denissen, J.J.A., Kühnel, A., & Voils, C.I. (2013). Correlates of daily leisure-time physical activity in a community sample: narrow personality traits and practical barriers. Health Psychology, 32(12), 1227-1235.

 

Godin, G., & Shephard, R. J. (1985). A simple method to assess exercise behavior in the community, Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10(3), 141-146.

 

Grimstvedt, M.E., Kerr, J., Oswalt, S.B., Fogt, D.J., Vargas-Tonsing, T.M., & Yin, Z. (2008). Using signage to promote stair use on a university campus in hidden and visible stairwells. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40(5), S253.

 

Hallal, P.C., Andersen, L.B., Bull, F.C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects. Lancet, 380, 247-257.

 

Haskell, W.L., Lee, I.-M., Pate, R.R., Powell, K.E., Blair, S.N., Franklin, B.A., Macera, C.A., Heath, G.W., Thompson, P.D., & Bauman, B.A. (2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American college of sports medicine and the American heart association. Medicine and Science in Sports and Exercise, 39(8), 1423-1434.

 

Haslam, S.A. (2004). Psychology in organizations: the social identity approach (2nd ed.). London: Sage Publications.

 

Hoert, J., Herd, A.M., Hambrick, M. (2016). The role of leadership support for health promotion in employee wellness program participation, perceived job stress, and health behaviors. American Journal of Health Promotion, 1-8. doi:10.1177/0890117116677798

 

Katzmarzyk, P.T. (2010). Physical activity, sedentary behavior and health: Paradigm paralysis or paradigm shift? Diabetes, 59, 2717-2725.

 

Kerr, J., Eves, F.F., & Carroll, D. (2001). The influence of poster prompts on stair use: the effects of setting, poster size and content. British Journal of Health Psychology, 6, 397-405.

 

Lee, I.M., Shiroma, E.J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S.N., & Katzmarzyk, P.T. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet, 380, 219-229

 

Lipponen, J., Helkama, K., Olkkonen, M., & Juslin, M. (2005). Predicting the different profiles of organizational identification: A case of shipyard subcontractors. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(1), 97-112.

 

Mael, F.A., & Ashforth, B.E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.

 

Meyer, P., Kayser, B., Kossovsky, M.P., Sigaud, P., Carballo, D., Keller, P.F., Martin, X.E., Farpour-Lambert, N., Pichard, C., & Mach, F. (2010). Stairs instead of elevators at workplace: cardioprotective effects of a pragmatic intervention. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 17(5), 569-575.

 

Nicoll, G. (2007). Spatial measures associated with stair use. American Journal of Health Promotion, 21, 346-352.

 

O'Donovan, G., Blazevich, A. J., Boreham, C., Cooper, A. R., Crank, H., Ekelund U., & Stamatakis,  E. (2010). The ABC of physical activity for health: a consensus statement from the British Association of Sport and Exercise Sciences. Journal of Sports Science, 28, 573–591.

 

O’Keefe, J.H., Vogel, R., Lavie, C.J., & Cordain, L. (2011). Exercise like a hunter-gatherer: A prescription for organic physical fitness. Progress in Cardiovascular Diseases, 53, 471-479.

 

Rivis, A., & Sheeran, P. (2003). Social influences and the theory of planned behavior: evidence for a direct relationship between prototypes and young people’s exercise behavior. Psychology and Health, 18(5), 567-583.

 

Smidts, A., Pruyn, A., & Van Riel, C.B.M. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of Management Journal, 44(5), 1051-1062.

 

Sparling, B.E., Owen, N., Lambert, E.V., & Haskell, W.L. (2000). Promoting physical activity: the new imperative for public health. Health Education Research, 15(3), 367-376.

 

Swenson, T., & Siegel, M. (2013). Increasing stair use in an office worksite through an interactive environmental intervention. American Journal of Health Promotion, 27(5), 323-329.

 

Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

 

Task force on community preventive services (2002). Recommendations to increase physical activity in communities. American Journal of Preventive Medicine, 22(4), 67-72.

 

Terry, D.J., & Hogg, M.A. (1996). Group norms and the attitude-behaviour relationship: a role for group identification. Personality and Social Psychology Bulletin, 22, 776-793.

 

Terry, D.J., Hogg, M.A., & White, K.M. (1999). The theory of planned behaviour: self-identity, social identity, and group norms. British Journal of Social Psychology, 38, 225-244.

 

Van Calster, L., Van Hoecke, A. –S., Octaef, A., Boen, F. (2017). Does a video displaying a stair climbing model increase stair use in a worksite setting? Public Health, 149, 11-20.

 

Van Nieuw-Amerongen, M.E., Kremers, S.P.J, De Vries, N.K., & Kok, G. (2011). The use of prompts, increased accessibility, visibility, and aesthetics of the stairwell to promote stair use in a university buidling. Environmental and Behavior, 43(1), 131-139.

 

Vanden Auweele, Y., Boen, F., Schapendonk, W., & Dornez, K. (2005). Promoting stair use among female employees: the effects of a health sign followed by an e-mail. Journal of Sport & Exercise Psychology, 27(2), 188-196.

 

Walumbwa, F., Mayer, D., Wang, P., Wang, H., Workman, K., & Christensen, A. (2011). Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader-member exchange, self-efficacy, and organizational identification. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 115(2), 204-213.

 

Warburton, D.E.R., Nicol, C.W., & Bredin, S.S.D. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. Canadian Medical Association Journal, 174(6), 801-809.

 

Webb, O.J., & Eves, F.F. (2007). Promoting stair climbing: effects of message specificity and validation. Health Education Research, 22(1), 49-57.

 

Webb, O.J., Eves, F.F., & Smith, L. (2011). Investigating behavioural mimicry in the context of stair/escalator choice. British Journal of Health Psychology, 16(2), 373-385.

 

World health organization (2004). Global strategy on diet, physical activity and health. Geneva: World health organization.

Universiteit of Hogeschool
Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. F. Boen
Share this on: