De parasociale contacthypothese: de rol van sociaal en parasociaal contact in het beïnvloeden van vooroordelen, stereotypes en negatieve attitudes ten aanzien van transgenders

Elise
Mangelschots

De transgenderpopulatie wordt dagelijks geconfronteerd met uiteenlopende vormen van geweld, vooroordelen, onderdrukking en minimale ontplooiingsmogelijkheden. Ondanks de recente toenemende aandacht omtrent de transgenderproblematiek blijft discriminatie een dagelijks verschijnsel voor transgenders. Een grondige screening van de bestaande literatuur toonde echter aan dat er tot op heden bijzonder weinig onderzoek is uitgevoerd naar de publieke attitudes ten aanzien deze sociale minderheidsgroep. Het doel van deze masterproef was dan ook om een beter inzicht te verwerven in de bestaande attitudes van de Vlaamse bevolking alsook om verschillende mogelijke beschermende factoren in de actuele strijd tegen transfobie en discriminatie te onderzoeken. Op basis van de contacthypothese van Allport (1954) en de parasociale contacthypothese van Schiappa, Gregg en Hewes (2006) werd in deze masterproef zowel de invloed van interpersoonlijk contact met transgenderindividuen alsook de invloed van media-contact met het transgenderpersonage ‘Kaat Bomans’ uit de serie ‘Thuis’ op de attitudes ten aanzien van transgenders onderzocht. Er werd gebruik gemaakt van een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoeksdesign. Aan de hand van een online survey werd er getracht de onderzoeksvragen te beantwoorden en de vooropgestelde hypothesen te testen. De resultaten toonden in de eerste plaats een significant hoofd-effect van direct contact op de attitudes ten aanzien van transgenders aan. In lijn met de contacthypothese werd namelijk ook in het huidig onderzoek bevestigd dat een hoge mate van direct sociaal contact met transgenders in het dagelijkse leven leidt tot een significante afname in transfobe attitudes. De parasociale contacthypothese, die stelt dat media-contact de rol van direct sociaal contact kan vervangen, werd aan de hand van de door ons verzamelde data slechts gedeeltelijk bevestigd. Er werd geen hoofd-effect van de media  weerhouden, daar er geen significant verschil werd gevonden in de attitudes ten aanzien van transgenders tussen de groep ‘Thuis-kijkers’ en de groep ‘niet Thuis-kijkers’. Het hoofdidee achter de parasociale contacthypothese, die stelt dat het ontstaan van een parasociale interactie met het personage een belangrijke rol speelt in de vorming van de attitudes, werd echter wel bevestigd.  De resultaten toonden namelijk aan dat een sterke parasociale interactie met het transgenderpersonage ‘Kaat’ leidde tot significant minder negatieve attitudes ten aanzien van transgenders. Hoewel het hoofd-effect van media niet significant bevonden werd, mag het belang van de rol van de media en de potentiële effectiviteit van parasociale interactie in het beïnvloeden van publieke attitudes dus niet genegeerd worden. Voorts toonden de resultaten aan dat er ook sprake was van een significant interactie-effect tussen direct contact en media-contact. Hierbij werd vastgesteld dat het gecombineerde effect van beide variabelen de sterkste invloed had op de transfobe attitudes.  Respondenten die zowel naar het programma ‘Thuis’ kijken alsook een hoge mate van direct sociaal contact hadden met transgenders vertoonden significant minder negatieve attitudes,  terwijl de attitudes van ‘Thuis-kijkers’ die weinig of geen direct sociaal contact hadden niet werden beïnvloed. Verdere analyses toonden aan dat de link tussen interpersoonlijk contact en media-contact gebaseerd was op het ontstaan het een parasociale interactie. Meer specifiek illustreerden onze bevindingen dat participanten die reeds een hoge mate van direct contact hadden met transgenders significant sneller een parasociale interactie ontwikkelden met het transgenderpersonage ‘Kaat’ vergeleken met respondenten die voorafgaand geen direct contact hadden met transgenders.  De verworven inzichten van deze studie tonen aan dat zowel sociaal alsook parasociaal contact met transgenders over aanzienlijk potentieel beschikken om negatieve attitudes ten aanzien van de transgenderpopulatie te reduceren alsook een meer tolerante en inclusieve samenleving te stimuleren.

Bibliografie

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books.

Barclay, J. M., & Scott, L. J. (2006). Transsexuals and workplace diversity: A case of ・change・ management. Personnel Review, 35(4), 487-502.

Bauer, G. R., Hammond, R., Travers, R., Kaay, M., Hohenadel, K. M., & Boyce, M. (2009). ・I don't think this is theoretical; this is our lives・: how erasure impacts health care for transgender people. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 20(5), 348-361.

Billard, T. J. (2016). Writing in the Margins: Mainstream News Media Representations of Transgenderism. International Journal of Communication, 10, 26.

Bird, J. D., Kuhns, L., & Garofalo, R. (2012). The impact of role models on health outcomes for lesbian, gay, bisexual, and transgender youth. Journal of Adolescent Health, 50(4), 353-357.

Blokzijl, M. R. (2015). Satisficing in online survey-tools (Doctoral dissertation).

Booth, E. T. (2011). Queering queer eye: The stability of gay identity confronts the liminality of trans embodiment. Western Journal of Communication, 75(2), 185-204.

Bosmans, J., & Motmans, J. (2016). Ontwikkeling van een beleidskader betreffende genderidentiteit en genderexpressie voor het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Retrieved from https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/personeel…

Bradford J, Reisner SL, Honnold JA, Xavier J. Experiences of transgender-related discrimination and

implications for health: Results from the Virginia Transgender Health Initiative Study. American

Journal of Public Health. 2013; 103(10):1820・1829. doi: 10.2105/AJPH.2012.300796. [PubMed:

23153142]

Bryson, J., & Bunker, D. (2015). Blurred lines: Exploring contemporary attitudes to gender portrayal in the media. In Annual Conference.

Burgess, C. (2000). Internal and external stress factors associated with the identity development of transgendered youth. Journal of Gay & Lesbian Social Services, 10(3-4), 35-47.

Busselle, R., & Crandall, H. (2002). Television viewing and perceptions about race differences in socioeconomic success. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 46(2), 265-282. 60

Calzo, J. P., & Ward, L. M. (2009). Media exposure and viewers' attitudes toward homosexuality: evidence for mainstreaming or resonance?. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 53(2), 280-299.

Capuzza, J. C. (2014). Who defines gender diversity? Sourcing routines and representation in mainstream US news stories about transgenderism. International Journal of Transgenderism, 15(3-4), 115-128.

Capuzza, J.C., & Spencer, L. G. (2016). Regressing, Progressing, or Transgressing on the Small Screen? Transgender Characters on US Scripted Television Series. Communication Quarterly, 1-17.

Clark, C. (1969). Television and social controls: Some observations on the portrayals of ethnic minorities. Television Quarterly, 8(2), 18-22.

Craig, S. L., McInroy, L., McCready, L. T., & Alaggia, R. (2015). Media: A catalyst for resilience in lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer youth. Journal of LGBT Youth, 12(3), 254-275.

Davidson, M. R. (2014). Development and validation of the transgender prejudice scale.

Davidson, S. (2016). Gender Inequality: Nonbinary Transgender People in the Workplace.

De Pelsmacker, Patrick, and Patrick Van Kenhove. Marktonderzoek, methoden en toepassingen. Amsterdam: Pearson Education, 2010.

Dierckx, M., Motmans, J., Meier, P., Dieleman, M., & Pezeril, C. (2014). Beyond the box: attitudemeting mbt seksisme, holebifobie en transfobie: onderzoeksrapport.

Dietert, M., & Dentice, D. (2009). Gender identity issues and workplace discrimination: The transgender experience. Journal of workplace rights: JWR, 14(1), 121.

ELLE. (2016). Zien: gloednieuwe serie over transgendermodellen. Retrieved from http://www.elle.be/nl/147201-zien-de-trailer-van-strut-een-reeks-over-t…

Evans, J. R., & Mathur, A. (2005). The value of online surveys. Internet research, 15(2), 195-219.

Feilitzen, C., & Linne, O. (1975). Identifying with television characters. Journal of

Communication, 25, 51・55. 61

Frans, E., Motmans, J., & Van der Steen, W. (2009). Gender in de blender ・ educatief pakket over genderdiversiteit en transgender. Retrieved from http://www.seksuelevorming.be/sites/default/files/digitaal_materiaal/ge…

Gamarel, K. E., Reisner, S. L., Laurenceau, J. P., Nemoto, T., & Operario, D. (2014). Gender minority stress, mental health, and relationship quality: A dyadic investigation of transgender women and their cisgender male partners. Journal of Family Psychology, 28(4), 437.

Gauntlett, D. (2008). Media, gender and identity: An introduction. London: Routledge.

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. (2016). GLAAD - Where we are on TV - 2016-2017.

Retrieved from http://glaad.org/files/WWAT/WWAT_GLAAD_2016-2017.pdf

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (2016). Studio Responsibility Index 2016. Retrieved

from https://www.glaad.org/files/2016_SRI.pdf

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. (2015). Understanding issues facing transgender americans. Retrieved from http://www.glaad.org/sites/default/files/understanding-issues-facing-tr…

Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. (n.d.). GLAAD Transgender media program. Retrieved from http://www.glaad.org/transgender

Gelijke Kansen Brussel. (n.d.). Geslacht & Gender. Retrieved from http://www.gelijkekansenbrussel.irisnet.be/nl/gender/2eme-genre/sexe-ge…

Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of communication, 26(2), 172-194.

Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., Signorielli, N., & Shanahan, J. (2002). Growing up with television: Cultivation processes. Media effects: Advances in theory and research, 2, 43-67.

Gomillion, S. C., & Giuliano, T. A. (2011). The influence of media role models on gay, lesbian, and bisexual identity. Journal of homosexuality, 58(3), 330-354.

Goossens, M. (2016). Kunnen modeketens genderdiversiteit nog ontwijken? Retrieved from https://manongoossens.wordpress.com/2016/03/23/kunnen-modeketens-gender… 62

Hackl, A. M., Becker, A. B., & Todd, M. E. (2016). ・I Am Chelsea Manning・: Comparison of Gendered Representation of Private Manning in US and International News Media. Journal of homosexuality, 63(4), 467-486.

Hammack, P. L. (2005). An integrative paradigm. Human Development, 48(5), 267-290.

Hill, D. B., & Willoughby, B. L. (2005). The development and validation of the genderism and transphobia scale. Sex roles, 53(7), 531-544.

Kane, M. (2013). Transgender characters that changed film and television. Retrieved from http://www.glaad.org/blog/transgender-characters-changed-film-and-telev…

King, M. E., Winter, S., & Webster, B. (2009). Contact reduces transprejudice: A study on attitudes towards transgenderism and transgender civil rights in Hong Kong. International Journal of Sexual Health, 21(1), 17-34.

Kooy, R. E. (2010). Knowledge and attitudes toward trans persons (Doctoral dissertation, Humboldt State University).

Lefever, S., Dal, M., & Matthiasdottir, A. (2007). Online data collection in academic research: advantages and limitations. British Journal of Educational Technology, 38(4), 574-582.

Lombardi, E. (2001). Enhancing transgender health care. American Journal of Public Health, 91(6), 869-872.

Lombardi, E. (2009). Varieties of transgender/transsexual lives and their relationship with transphobia. Journal of homosexuality, 56(8), 977-992.

Matthews, D. (2003). Media memories: The first cable/VCR generation recalls their childhood and adolescent media viewing. Mass Communication and Society, 6(3), 219-241.

Mathy, R. M. (2003). Transgender identity and suicidality in a nonclinical sample: Sexual orientation, psychiatric history, and compulsive behaviors. Journal of Psychology & Human Sexuality, 14(4), 47-65.

McInroy, L. B., & Craig, S. L. (2015). Transgender representation in offline and online media: LGBTQ youth perspectives. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 25(6), 606-617. 63

Motmans, J., de Boilley, I., & Debunne, S. (2009). Leven als transgender in België: de sociale en juridische situatie van transgender personen in kaart gebracht. Instituut voor de gelijkheid van vouwen en mannen.

Motmans, J., T'Sjoen, G., & Meier, P. (2011). De levenskwaliteit van transgender personen in Vlaanderen. Steunpunt Gelijkekansenbeleid.

Nagoshi, J. L., Adams, K. A., Terrell, H. K., Hill, E. D., Brzuzy, S., & Nagoshi, C. T. (2008). Gender differences in correlates of homophobia and transphobia. Sex roles, 59(7-8), 521.

Newsmonkey. (2015) Hoe film en tv ervoor kunnen zorgen dat transgenders de normaalste zaak van de wereld worden. Retrieved from http://newsmonkey.be/article/51674

Norton, A. T., & Herek, G. M. (2013). Heterosexuals・ attitudes toward transgender people: Findings from a national probability sample of US adults. Sex roles, 68(11-12), 738-753.

Paceley, M. S., & Flynn, K. (2012). Media representations of bullying toward queer youth: gender, race, and age discrepancies. Journal of LGBT Youth, 9(4), 340-356.

Persson, D. I. (2009). Unique challenges of transgender aging: Implications from the literature. Journal of Gerontological Social Work, 52(6), 633-646.

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. Journal of personality and social psychology, 90(5), 751.

Pettigrew, S. (2016). Discrimination and Hate Crimes against the Trans Community.

Rol en samenleving VZW. (2009). Lost in transgender. Retrieved from http://www.rosavzw.be/pdf/factsheets/nr60.pdf

Rol en samenleving VZW, (2016). SCV-survey meet voor het eerst de Houding tegenover transgenders. Retrieved from http://www.rosavzw.be/digidocs/dd001475_2016_Houding_tov_transgenders_S…

Rosichan, S. A. (2015). Attitudes towards Transpeople, Genderism and Transphobia as Moderated by Religious Ideologies (Doctoral dissertation, Middle Tennessee State University).

Schiappa, E., Gregg, P. B., & Hewes, D. E. (2006). Can one TV show make a difference? A Will & Grace and the parasocial contact hypothesis. Journal of Homosexuality, 51(4), 15-37. 64

Schilt, K., & Wiswall, M. (2008). Before and after: Gender transitions, human capital, and workplace experiences. The BE Journal of Economic Analysis & Policy, 8(1).

Stokking, K. (2015). Bouwstenen voor onderzoek in onderwijs en opleiding. Antwerpen: Maklu

Thanem, T., & Wallenberg, L. (2014). Just doing gender? Transvestism and the power of underdoing gender in everyday life and work. Organization, 1350508414547559.

Tsai, W. H. (2004). Gay Advertising as Negotiations: Representation of Homosexual, Bisexual, and Transgender People in Mainstream Commercials. In Proceedings of the Association for Consumer Research Gender, Marketing and Consumer Behavior Conference.

UZ Leuven ・ Universitair Ziekenhuis. (2016). Ziekte en aandoeningen: transgenderisme. Retrieved from https://www.uzleuven.be/transgenderisme

Walch, S. E., Ngamake, S. T., Francisco, J., Stitt, R. L., & Shingler, K. A. (2012). The attitudes toward transgendered individuals scale: psychometric properties. Archives of Sexual Behavior, 41(5), 1283-1291.

Wellborn, C. (2015). Reactions of the Transgender Community Regarding Media Representation (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON).

Westerik, H., Douma, L., & Konig, R. (2007). Tv-kijken, stereotypering, attitudevorming en discriminatie van Duitsers/Watching television, stereotyping, attitude formation and discrimination of Germans. Tijdschrift voor communicatiewetenschap, 35(1), 37.

Wispelaere, L. De, Borghs, J., & Vandenhoudt, J. (2016). Transgender in de sport: een informerende en richtinggevende brochure voor sportaanbieders en transgender sporters. Retrieved from http://www.bloso-kics.be/doelgroepen/Gedeelde%20%20documenten/Gender/16…

Whittle, S., Turner, L., Al-Alami, M., Rundall, E., & Thom, B. (2007). Engendered penalties: Transgender and transsexual people's experiences of inequality and discrimination. Wetherby: Communities and Local Government Publications.

Wohlford, K. E., Lochman, J. E., & Barry, T. D. (2004). The relation between chosen role models and th e self-esteem of men and women. Sex Roles, 50(7-8), 575-582.

Wright, K. B. (2005). Researching Internet‐based populations: Advantages and disadvantages of online survey research, online questionnaire authoring software packages, and web survey services. Journal of Computer‐Mediated Communication, 10(3), 00-00.

Download scriptie (1.12 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Willem Joris