De relatie tussen beurskoersen en wijnprijzen

Frédéric
Adriaenssens

De relatie tussen beurskoersen en wijnprijzen

 

Probleemstelling

Deze scriptie tracht een nieuwe activaklasse te ontdekken voor de diversificatie van portfoliomanagers en individuele beleggers. Door diversificatie proberen beleggers een hoger rendement te behalen voor een bepaald risico of een lager risico voor een bepaald rendement door een wijde mix van investeringen. Het grote probleem in de Belgische beleggersmarkt is de behoudsgezindheid. Van alle Belgische beleggers belegt één op vier geografisch en 72% van deze beleggers belegt uitsluitend in België. De grootste reden hiervoor is de angst om producten te kopen die de beleggers niet kennen. Deze beleggers houden dus enkel Belgische aandelen, Belgische obligaties en cash aan. Er moet dus op zoek gegaan worden naar een nieuwe activum klasse die makkelijk te begrijpen is en een diversificatievoordeel levert. Indien dit niet wordt gedaan is het zo dat als de economie in België vertraagt, zij geen andere financiële producten hebben om dit te compenseren.

Alternatieve beleggingsklasse

Er zijn zoveel verschillende alternatieve beleggingsklassen dat er geen eenduidige definitie is. Er kan enkel een negatieve definitie gebruikt worden waarin bepaald wordt wat het niet is. Een alternatieve belegginsklasse is een investering in een niet-traditionele beleggingsklasse. De traditionele beleggingsklassen bevatten drie vormen namelijk: aandelen, obligaties en cash. Een reeds veel onderzochte alternatieve beleggingsklasse is goud. Veel portfolio-managers raden aan om goud op te nemen in een portefeuille omdat het een bescherming vormt in een crisisperiode. Als zeer veel andere activaklassen dalen in waarde dan stijgt goud.  

Een relatief jonge, alternatieve beleggingsklasse bestaat uit investeringen in wijn. Men kan in wijn beleggen op drie manieren: private collectie, wijn futures en wijnfondsen. De eerste twee worden niet uitgewerkt in dit onderzoek. Er wordt gefocust op wijnfondsen. Hierbij wordt niet gekeken naar individuele flessen maar naar een fonds. In de meest toonaangevende wijnfondsen wordt enkel gekeken naar fine wine. In het algemeen wordt deze term gereserveerd voor bijzondere wijnen uit de beste wijngaarden van de wereld, de hoogste kwaliteit druiven en van de meest geprezen wijnmakers. Er wordt soms ook naar verwezen als investment-grade wine Wijn is een product dat voor beleggers makkelijk valt te begrijpen en indien het diversificatievoordelen heeft zouden we beleggers kunnen overtuigen om hierin te investeren. Om dezelfde redenen wordt ook goud toegevoegd aan dit onderzoek. Eerdere onderzoeken voor andere landen hebben ook deze toevoeging gedaan. Op die manier kan er makkelijker terug gekoppeld worden.  

Voor dit onderzoek werd een basisportfolio samengesteld waarin Belgische aandelen en Belgische obligaties werden opgenomen. Dit is de portefeuille die zoals eerder aangegeven ook wordt gehanteerd door de gemiddelde Belgische belegger. Vervolgens worden nieuwe portefeuilles gecreëerd waar er telkens gestart wordt met de twee activaklasse als de basisportefeuille maar met de toevoeging van goud en wijnfondsen.

Periode

In dit onderzoek werd de periode bekeken van januari 2007 tot en met januari 2017. De optimalisatie berekeningen worden initieel uitgevoerd op de volledige periode van 10 jaar. Vervolgens wordt de volledige periode opgedeeld in twee delen: crisisperiode en postcrisis. Voor dit onderzoek werd verondersteld dat de crisisperiode loopt van januari 2007 tot en met december 2011, de postcrisis periode verloopt van januari 2012 tot januari 2017. Op die manier ontstaan er drie periodes: de volledige periode van 10 jaar, de crisisperiode die loopt van januari 2007 tot en met december 2011 en de postcrisis periode die gaat van januari 2012 tot en met januari 2017. Deze opsplitsing werd uitgevoerd omdat de crisis van 2008 een verkeerd beeld zou kunnen scheppen.

Resultaten

De resultaten voor de verschillende perioden verschillen dan ook sterk van elkaar. De periode waarbij de toevoeging van goud en wijnfondsen geen meerwaarde bieden, is de postcrisisperiode. Er mag enkel belegd worden in aandelen en obligaties waarbij meer dan 3/4e van de risicovolle portefeuille geïnvesteerd is in obligaties. Dit is een portefeuille die je aanhoudt als je ervan overtuigd bent dat er zich geen crisissen in de nabije toekomst zullen manifesteren.

Het portfolio dat het beste scoort voor de crisisperiode is een portfolio waarbij er niet wordt belegd in aandelen maar enkel in obligaties, goud en wijnfondsen. Dit portfolio wordt aangeraden voor mensen die ervan overtuigd zijn dat ze voor een lange periode in een crisis zijn beland of voor diegene die geloven dat ze aan de rand van een crisis staan.

Ook over de totale periode worden er geen aandelen opgenomen. Ook hier wordt de invloed van de zware crisis van 2008 nog gevoeld. Het beste portfolio bestaat uit: obligaties, goud en wijnfondsen. Het is nog maar de vraag of crisissen van die proportie nog zullen terugkeren in de komende jaren. In dat geval zullen  deze resultaten vertekenend zijn en zullen aandelen een rol opnemen in het portfolio.

Conclusie

Beleggers kunnen dus wel degelijk profiteren van wijnfondsen en goud in hun portefeuille. Goud en wijn kunnen wel nooit het hoofdbestanddeel zijn van een portfolio. Het zijn aanvullingen voor een goede diversificatie.    

 

Bibliografie

Agostino, M., & Trivieri, F. (2014). Geographical indication and wine exports. An empirical investigation considering the major European producers. Food Policy, 46, 22-36. Amadeo, K. (2016, oktober 17). What Does the S&P 500 Tell You About Stocks? Opgehaald van The Balance: https://www.thebalance.com/what-is-the-sandp-500-3305888

Aytaç, B., Hoang, T.-H.-V., & Mandou, C. (2016). Wine: To drink or invest in? A study of wine as an investment asset in French portfolios. Research in International Business and Finance, 36, 591614.

Bajpai, N. (2009). Business Statistics. India: Pearson Education .

Basile, I., & Ferrari, P. (2016). Asset Management and Institutional Investors . Zwitserland: Springer International Publishing.

Baur, D. G., & Mcdermott, T. K. (2016). Why is gold a safe haven? Journal of Behavioral and Experimental Finance, 10, 63-71.

Beck, W. (2008). Best in class when adjusted for risk. Financial Times, 4.

Beursig. (2013, augustus 18). Wat zijn obligaties. Opgehaald van Beursig: http://beursig.com/2013/08/18/wat-zijn-obligaties/

Boulind, O. (2013, februari 21). Government bonds: A bubble ready to burst? Financial Adviser.

Campbell, J. Y., Lettau, M., Malkiel, B. G., & Yexiao, X. (2001). Have Individual Stocks Become More Volatile? An Empirical Exploration of Idiosyncratic Risk. The journal of finance, 56(1), 1-43.

 

Chu, P. (2014). Study on the Diversification Ability of Fine Wine Investment. Journal of Investing, 23(1), 123-139.

Connor, G., Goldberg, L. R., & Korajczyk, R. A. (2010). Portfolio risk analysis. Princeton: Princeton University Press.

Coy, P. (2016, oktober 20). news articles. Opgehaald van Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-20/where-the-next-crisi…

Cramer, J. (2016, mei 3). Cramer best insurance policy for your portfolio. Opgehaald van CNBC: http://www.cnbc.com/2016/03/03/cramer-best-insurance-policy-for-your-po…

Dimson, E., Rousseau, P. L., & Spaenjers, C. (2015). The price of wine. Journal of Financial Economics, 118(2), 431-449.

Doane, D. P., & Seward, L. E. (2011). Measuring Skewness: A Forgotten Statistic? Journal of Statistics Education, 19(2).

Elahi, Y. (2014). A Modified Mean-variance-conditional Value at Risk Model of Multi-objective Portfolio Optimization with an Application in Finance. Fakulti Sains.

Erdős, P., & Ormos, M. (2013). Components of investment grade wine prices. Journal of Wine Research, 24(3), 227-247.

Fabozzi, F. J. (1998). Bond Portfolio Management. Yale: New Hope .

Financial Times. (2017, maart 6 ). lexicon. Opgehaald van Financial Times: http://lexicon.ft.com/Term?term=fat-tails

Greenbaum, G. R. (2016). APACS: overcoming the pragmatic obstacles that have limited the inclusion of alternative asset classes in traditional investment portfolios.(Alternative Pooled Asset Class Service). Journal of Wealth Management, 9(1), 72(16).

Gregoriou, G. N., & Gueyie, J. -P. (2003). Risk-adjusted performance of funds of hedge funds using a modified Sharpe ratio. Journal of Wealth Management, 6(3), 77.

Hausken, K. (2013). Quantitative Easing and Its Impact in the US, Japan, the UK and Europe . New York: Springer.

Ignazio, B., & Pierpaolo, F. (2016). Asset Management and Institutional Investors . Zwitserland: Springer International Publishing .

Jaggi, A., Jeanneret, P., & Scholz, S. (2011). Boost your traditional portfolio: Activate traditional asset classes with alternative investments . Journal of Derivatives & Hedge Funds, 17(2), 133.

Jalbert, T. (2015). Intraday Index Volatility: Evidence From Currency Adjusted Stock Indices . Journal of Applied Business Research, 31(1).

Jureviciene, D., & Jakavonyte, A. (2015). Alternative investments: valuation of wine as a means for portfolio diversification/Alternatyvios investicijos: vyno, kaip portfelio diversifikavimo priemones, vertinimas. Business: Theory and Practice, 2015, 16(1), 84.

Kennon, J. (2016, december 28). what is a hedge fund? Opgehaald van The Balance: https://www.thebalance.com/what-is-a-hedge-fund-357524

Kolassa, D. (2016, december). infopagina's over Europese Unie. Opgehaald van Europees Parlement: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/nl/displayFtu.html?ftuId=FT…

Kourtis, A., Markellos, R. N., & Psychoyios, D. (2012). Wine price risk management: International diversification and derivative instruments. International Review of Financial Analysis, 22, 3037.

 

Larsen, J., Ainina, M., Akhbari, M., Wang, C., & Gressis, N. (2013). Investigating the Effectiveness of Alternative Investment Strategies for REIT Portfolios. Real Estate Issues, 38(3), 44-55.

Lee, C.-F., & Lee, J. C. (2015). Handbook of Financial Econometrics and Statistics . New-York: Springer.

Light, J., & Steinberg, J. (2014, februari 22). Individual Investors Pile Into Market As Stocks Rise. Wall Street Journal, p. 1.

Liu, E. (2016). Portfolio Diversification and International Corporate Bonds. Journal Of Financial And Quantitative Analysis, 51(3), 959-983.

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.

Marshall, J. (2014). The Hidden Danger in Asset Class Investing. ALM Media Properties, LLC.

Masset, P., & Henderson, C. (2010). Wine as alternative asset class. Journal of Wine Economics, 5(1), 87-118.

Miller, M. B. (2012). Mathematics and Statistics for Financial Risk Management: Assessing the Math in Risk Management . New York: Wiley.

Noparumpa, T., Kazaz, B., & Scott, W. (2015). Wine Futures and Advance Selling Under Quality Uncertainty. Manufacturing & Service Operations Management, 17(3), 411-426.

Nuttin, M. (2013, november 12). De Belg blijft beleggen. Opgehaald van Knack: http://www.knack.be/nieuws/belgie/de-belg-blijft-beleggen/article-norma…

Oliver, P. (2015, januari 1). Food and Drink. Opgehaald van The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/wine/11299838/Investing-in-wine…

Rajni, S., & Preeti, H. (2015 ). Strategic Financial management, second edition. PHI Learning.

Rasmussen, M. (2003). Quantitative portfolio optimisation, asset allocation and risk management . Basingstoke : Palgrave Macmillan.

Sargen, N. P. (2016). Global Shocks: An Investment Guide for Turbulent Markets . Washington: Springer International Publishing .

Soyuer, H., Aracioğlu, B., & Demircan, F. (2011). MEAN–VARIANCE–SKEWNESS–KURTOSIS APPROACH TO PORTFOLIO OPTIMİZATION: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE . Ege Academic Review, 11, 9-17.

Statman, M. (1987). How many stocks make a diversified portfolio. Journal of financial and quantitative analysis, 22(3), 353-363.

Stegeman, H. (2014, juli 24). publicaties . Opgehaald van Rabobank: https://economie.rabobank.com/publicaties/2014/juli/het-einde-van-de-cr…

The Economic Times. (2013, april 25). definition. Opgehaald van The Economic Times: http://economictimes.indiatimes.com/definition/venture-capital

The Economist. (2015, maart 9). Economist explains. Opgehaald van The Economist: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-exp…

The Wine Investors. (2013, februari). Investment Wines. Opgehaald van The Wine Investors: http://thewineinvestors.com/investment-wines/investment-grade-wines/

Tobin, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. Econometrica, 26(1), 24-36.

 

Treetopam. (2016, april). Belgen zijn veel te bang van aandelen . Opgehaald van Treetopam: https://www.treetopam.com/nl/followjack/de-eerste-stappen/belgen-zijn-v…

US Fed News Service. (2015, december 17). USPTO issues trademark: idealwine. Public Administration.

Vandeloise, S., & Vos de Wael, M. (1990). Gold and Portfolio Diversification. Tijdschrift voor Economie en Management, 35(1), 29-38.

Walrave, J., Maes, A., & Van Gulck, S. (2013). Statistiek voor Bedrijfseconomen II. Brussel: Hoge School Universiteit Brussel.

Weiner, I. B. (2003). Handbook of Psychology, Research Methods in Psychology. John Wiley & Sons.

Wiedemer, R. A., Spitzer, C. S., & Wiedemer, D. (2015). Aftershock: Protect Yourself and Profit in the Next Global Financial Meltdown . Hoboken: John Wiley & Sons, Incorporated .

Winespectator. (2007, maart 30). Buying Futures. Opgehaald van winespectator: http://www.winespectator.com/webfeature/show/id/Buying-Futures_3495

Zaret, B. L. (1996). Diversification of the portfolio. Journal of Nuclear Cardiology, 9(4), 455-455.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Filip Van den Bossche