We spelen een spel dit uur!

Kris
Wuyts

Weet je wat we doen?! We spelen een spel dit lesuur! Spellen spelen is een vorm van sociaal contact waar in deze tijd van ‘sociale’ netwerken meer dan ooit behoefte aan hebben. Samen een spel spelen is veel leuker dan ‘gezellig’ met je smartphone voor de televisie zitten.

“Verplicht het kind niet tegen zijn zin iets te leren, maar ontdek ieders eigen genialiteit door gebruik te maken van wat hen interesseert” (Plato)

Elk kind heeft een talent en moet dus de kans krijgen om dat talent te ontwikkelen.

Het gezelschapsspel blijkt naast zijn overduidelijke sociale waarde ook een hele grote onderwijswaarde te hebben. Een spel kan ingezet worden in veel verschillende situaties, is leuk en kan ,door eenvoudige simulaties, bepaalde moeilijke onderwerpen heel goed illustreren. Daarnaast leren leerlingen het best door het zélf te doen en te ervaren.

Ik ontwikkelde een bordspel ‘De Techniekrace’ met een duidelijke educatieve meerwaarde dat gericht is op de 1ste graad zowel voor de A als de B-stroom. Techniek duikt in het dagelijkse leven van de leerlingen overal op. Vandaar dat het een plaats hoort te hebben binnen de algemene vorming van alle leerlingen. Techniek is immers voor zowel denkers als doeners. Centraal staat het denkend handelen en al doende leren.

Het is bruikbaar in het vak techniek maar ook binnen vakoverschrijdende projecten. Voor alle opdrachten werden vraagkaartjes, die starten vanuit een concrete probleemstelling, uitgewerkt.

375 speelkaarten verspreid over de toepassingsgebieden en 25 kanskaarten zorgen ervoor dat geen enkel spel hetzelfde is. De spelregels zijn eenvoudig en snel aan te leren.

Het is een educatief bordspel waarin de spelers als racepiloten hun traject zelf bepalen. Onderweg los je vragen op die je punten opleveren. Dompel je onder in de wereld van de techniekgebruiker en win de race!

Materiaal tot 24 spelers is aanwezig in de speldoos waardoor gedifferentieerd kan gespeeld worden.

Dit is een verhaal over techniek. Over de gereedschappen en materialen die je gebruikt, de beroepen in de verschillende gebieden, de veiligheid die je steeds in acht dient te nemen en de kennis om een project te realiseren.

Het educatief gezelschapsspel ‘De Techniekrace’ neemt je mee in de wereld van de techniekgebruiker.

 

Bibliografie

Literatuur

LEERPLAN TECHNIEK

§   Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, (2010). Techniek eerste graad A-stroom, leerplan secundair onderwijs. Brussel: dienst leerplannen VVKSO.

§   Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs, (2010). Techniek eerste graad B-stroom, leerplan secundair onderwijs. Brussel: dienst leerplannen VVKSO.

§   Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, (2015). Techniek eerste graad A-stroom, leerplan secundair onderwijs. Brussel: huis van het GO!, pedagogische begeleidingsdienst.

§   Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, (2015). Techniek eerste graad B-stroom, leerplan secundair onderwijs. Brussel: huis van het GO!, pedagogische begeleidingsdienst.

geschreven bronnen (INCL. HAND – EN WERKBOEKEN)

§   Broos, W., Cobbaert, S., Cremers, S., Dehond, S. & Dhaese, H. (2015). Techniek Explora opzoekboek. Mechelen: Plantyn.

§   Broos, W., Cobbaert, S. & Cremers, S. (2013). Technologie, technische activiteiten. Mechelen: Plantyn.

§   Clement, M. & Laga, E. (2014). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen: Maklu.

§   Csikszentmihalyi, M. (1999) Flow, psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam: Boom.

§   Creemers, L., Desloovere, K., Maes, B., Sleurs, W., Standaert, R., Vanheeswijck, H. & Van Woensel, C. (2009). VOET@2010: Nieuwe vakoverschrijdende eindtermen voor het secundair onderwijs. D/2009/3241/481 Brussel: Ministerie van Onderwijs en Vorming.

§   De Greef, E. (2006). Spelen in het onderwijs. Gezelschapsspelen en leren. [niet gepubliceerd eindwerk]. S.l. : EHSAL Campus Nieuwland, studiegebied onderwijs.

§   Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development. New York: Prentice-Hall.

§   Laevers, F.(1998). Handleiding Procesgericht kindvolgsysteem voor leerlingen. Leuven: Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs.

§   Piaget, J. (1972). The psychology of the child. New York, Verenigde Staten, The Persues Group.

§   Van der Aalsvoort, G. M. (2011). Van Spelen tot Serious Gaming: Spel en Spelen in de pedagogische beroepspraktijk. Leuven: Acco.

§   Van de Velde, D. (z.j.). Visietekst taal en techniek. Gent: Arteveldehogeschool.

§   Van Hevel, J. (z.j.). Gefixt, techniek voor de eerste graad B-stroom. Averbode: uitgeverij Averbode.

§   Van Thienen, J., (2014). Het Nieuwe Leren: hoepakgedadaan?. Leuven: de Aanstokerij.

§   Verhofstadt-Deneve, L., van Geert, P. & Vyt, A. (2003). Handboek ontwikkelingspsychologie: Grondslagen en theorieën. Antwerpen: Bohn Stafleu Van Loghum.

§   Winkels, J. & Hoogeveen, P. (2014). Het didactische werkvormenboek, variatie en differentiatie in de praktijk. Assen, Nederland: Koninklijke Van Gorcum BV.

 

 

SYLLABUSSEN

§   Lefebre, M. (2014). PAV – 1 vakvisie. Syllabus omtrent het onderwijzen en evalueren van PAV in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Torhout: Katholieke Hogeschool Vives.

§   Strobbe, C. & Verbeke, T. (2014). Vakdidactiek 1 Techniek. Syllabus omtrent het onderwijzen en evalueren van wetenschap en techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs. Torhout: Katholieke Hogeschool VIVES.

BACHELORPROEVEN

§   De Ceulear, J. (2010). Spelenderwijs op weg met wiskunde (Bachelorproef). Katholieke Hogeschool Kempen, Vorselaar.

§   Verbelen, G. (2013). Moderne gezelschapsspellen in het secundair onderwijs, didactisch kader en nascholing voor leerkrachten (Bachelorproef). THOMAS MORE, Mechelen.

KRANTENARTIKELS

§   Belga. (17 januari 2016 ). Meer geld om jongeren warm te maken voor wetenschap. Het Nieuwsblad.

§   Cornelis, M. (9 januari 2012). Bordspellen zijn beter voor de ontwikkeling dan computergames. Gazet van Antwerpen.

§   Van Dijkce, D. (26 januari 2015). Gezelschapsspelletjes zijn terug van nooit weggeweest. De Standaard.

§   Door gezelschapsspelen leren ze te verliezen. (januari 2006). Klasse voor leerkrachten, (161), 7.

§   Met Dracula in de klas. (december 2002). Klasse voor leerkrachten, (130), 38-39.

FILMMATERIAAL

§   Clark, D. (29 maart 2012). Driemaal woordwaarde, de pedagogische revolutie van Google, Facebook en Youtube. Beschikbaar via https://www.youtube.com/watch?v=NQ3iMXY-Otg.

§   Dennis, D. & Pritchard, G. (19 augustus 2012). Games in Schools and Libraries: Episode 3 – Whatmakes a good game? [Audio Podcast] Beschikbaar via http://www.g4ed.com/audio/GamesInSchoolsAndLibraries/GSL3_WhatMakesAGoo….

§   Pritchard, G. & Vasel, T. (30 juli 2009). Teaching strategies: episode 1. [Audio podcast] Beschikbaar via http://www.gamesforeducators.com/index.php/multimedia/teaching-strategi….

 

 

ELEKTRONISCHE BRONNEN

§   Aanstokerij. (2012). Een leer-lekker spel: de basis voor speloloog en spelagoog. Leuven: Centrum voor Informatieve Spellen. Beschikbaar op https://www.aanstokerij.be/nl/download-onze-publicaties.

§   Aanstokerij. (2012). Het Nieuwe Leren – hoepaktgedadaan?. Leuven: Centrum voor Informatieve Spellen. Beschikbaar op https://www.aanstokerij.be/nl/download-onze-publicaties.

§   Blok, H., Oostdam, R. & Peetsma, T. (2006). Het nieuwe leven in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs, een begripsanalyse en een verkenning van de schoolpraktijk. Beschikbaar op https://www.researchgate.net/profile/Henk_Blok/publication/254921240_He….

§   C.I.S. (2012). Roadbook voor (doe-het-zelf) spelitecten. Leuven: Centrum voor Informatieve Spellen. Beschikbaar op https://www.aanstokerij.be/nl/download-onze-publicaties.

§   Huizinga, J. (1938). Homo ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur. Geraadpleegd op 8 december 2016, via http://www.dbnl.org/tekst/huiz003homo01_01/huiz003homo01_01.pdf.

§   Prensky, M. (2001). Digital Game-Based Learning: Chapter 5 Fun,Play and Games: What Makes Games Engaging. Geraadpleegd in november 2012, via http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Game-Based%2….

§   Siemens, G. (2005). A learning theory for the digital ages. Geraadpleegd via http://er.dut.ac.za/bitstream/handle/123456789/69/Siemens_2005_Connecti….

§   Steunpunt Diversiteit en Leren. (z.j.). Techniekleerlijnen. Gedownload via http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/~wwwsteu/sites/default/files/…

§   Sturm, R. (2008). How To Teach games: A General Primer. Beschikbaar op http://howtoplaypodcast.com/about/the-htp-method-for-teaching-games/

§   Vlaams minister van Onderwijs Crevits, H. (z.j.). STEM – kader voor het Vlaamse Onderwijs. Gedownload via https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-17282632-dt-content-rid-….

§   Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2013). Breed evalueren. Gedownload via http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/toolkit_breed_evalueren….

§   Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (z.j.). Techniek op school voor de 21ste eeuw. Geraadpleegd via http://www.ond.vlaanderen.be/tos21/.

Download scriptie (5.36 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Joke Lippens