Determinanten van inflatieverschillen in de Europese Unie

Sofie Van Peteghem
Persbericht

Bazooka van Europese Centrale Bank werkt zowel buiten als binnen Europese Monetaire Unie

De bazooka, de recente maatregel van de ECB in een poging om de inflatie op te krikken, blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven,  een positieve invloed te hebben op zowel de leden van de Europese Monetaire Unie, als op de landen die niet de euro als munt hanteren in de Europese Unie.

De Europese Centrale Bank, het orgaan met als voornaamste taak de prijsstabiliteit te behouden in de Eurozone, tracht al enkele jaren de economische groei en de inflatie van de landen in de Eurozone op te krikken. De maatregel waarmee de ECB massaal staatsobligaties opkoopt om zo meer geld in de economie te pompen, door velen naar gerefereerd als de bazooka, is uit onderzoek van de KU Leuven gebleken een positieve invloed op de inflatie in de EU te hebben. De bazooka werd aangekondigd in oktober 2011. Dit positief effect uit zich echter niet enkel in de Eurozone. De landen in de Europese Unie die niet de euro als munt hanteren ondervinden dezelfde positieve invloed van de bazooka.

Verklaringen

De impact van de bazooka op de gehele Europese Unie kan verklaard worden door twee zaken. Ten eerste voeren de landen in de Europese Unie veel handel met elkaar. Hierdoor zullen de niet-eurolanden, wanneer zij goederen aankopen in de eurolanden, de inflatie van deze laatste importeren. Dit wil zeggen dat de niet-eurolanden de goederen van de eurolanden duurder betalen en dus ook duurder zullen moeten verkopen. Bijgevolg zal door deze importhandel de inflatie in de eurolanden leiden tot inflatie in de niet-eurolanden. Ten tweede stemmen de centrale banken van de niet-eurolanden in de EU hun beleid sterk af op dat van de ECB.

Negatieve inflatie, toch positieve invloed

Hoewel de bazooka bewezen heeft een positieve invloed te hebben op de inflatie van de Europese Unie wordt er toch een periode van deflatie bevonden na de aankondiging van deze maatregel. Dit wil zeggen dat er zich een dalende inflatie voordoet binnen de Europese Unie. Dit wil echter niet zeggen dat de bazooka niet werkt. De dalende inflatie is te wijten aan andere oorzaken en had wellicht nog lager gelegen als de ECB de bazooka niet had ingevoerd.

Bibliografie

Alesina, A., & Wacziarg, R. (1998). Openness, country size and government. Journal of Public Economics, 305-321.

Angeloni, I., & Ehrmann, M. (2004). Euro Area Inflation Differentials. Frankfurt am Main: Ifo Institute for Economic Research.

Das, P., & Das, A. (2014). Investigating the Existence of Chaos in Inflation Data in relation to Chaotic Foreign Exchange Rate. Economics Research International, 8.

Dastgir, S. (2016). Explainer: what is the ECB 'bazooka' and will it spur a eurozone recovery? Huddersfield: University of Huddersfield Repository.

De Ceuster, M. J. (2014). Inleiding Financiële Economie: Markten en Intermediairs. Kapellen: Intrac.

De Morgen. (2016, oktober 8). Mario Draghi: "Inflatie begin 2019 op beoogde peil". De Morgen.

Duarte, M., & Wolman, A. (2002). Regional inflation in a currency union: Fiscal Policy vs. Fundamentals. Richmond: Board of Governors of the Federal Reserve System.

Égert, B. (2007). Real convergence, price level convergence and inflation differentials in Europe. Brussels: CESifo.

European Central Bank. (2003). Inflation differentials in the Euro Area: potential causes and policy implications. Frankfurt: European Central Bank.

Europese Centrale Bank. (2016, november 1). Wat is inflatie? Opgehaald van Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

Europese Commissie. (2015, juli 31). De euro. Opgehaald van Europese Commissie: www.ec.europa.eu

Gerdesmeier, D. (2009). Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? Frankfurt: Europese Centrale Bank.

Gerlach, S., & Schnabel, G. (1999). The Taylor Rule and Interest Rates in the EMU Area: A note. Basel: Bank for International Settlements.

Gillman, M., Harris, M., & Mátyás, L. (2004). Inflation and Growth: Explaining a Negative Effect. Empirical Economics, 149-167.

Honohan, P., & Lane, P. (2003). Divergent inflation rates in EMU. Athene: Economic Policy.

Joyce, M., Miles, D., Scott, A., & Vayanos, D. (2012). Quantitive easing and unconventional monetary policy - an introduction. The Economic Journal, 271-288.

Karanasos, M., Koutroumpis, P., Karavias, Y., Kartsaklas, A., & Arakelian , V. (2016). Inflation convergence in the EMU. Journal of Empirical Finance, 241-253.

Mun, K.-C. (2012). The joint response of stock and foreign exchange markets to macroeconomic surprises: Using US and Japanese data. Journal of Banking & Finance, 383-394.

Neely, C. J. (2014). Unconventional Monetary Policy had large international effects. St. Louis: Federal Reserve Bank of St. Louis.

Paternoster, D., & Verbeken, D. (2016, mei). Europees monetair beleid. Opgehaald van Europees Parlement: www.europarl.europa.eu

Plümper, T., & Troeger, V. (2007). Monetary Policy Autonomy in European Non-Euro Countries, 1980-2005. European Union Politics , 213-234.

Praet, P. (2016, januari 6). Interview met Knack. (E. Pironet, Interviewer) Opgehaald van Europese Centrale Bank: www.ecb.europa.eu

Salido, D. L., Restoy, F., & Valles, J. (2005). Inflation differentials in EMU: the Spanish case. Moneda y Crédito, 55-104.

Trends. (2015, maart 9). Bazooka ECB lost eerste schot. Trends.

Vervenne, W. (2016, november 2). Inflatie eurozone op hoogste peil in twee jaar. De Tijd.

Woodford, M. (2001). Fiscal requirements for price stability. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

 

Universiteit of Hogeschool
Master in het Financieel Management
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
dr. Marjan Wauters
Kernwoorden
Share this on: