Bestond de Ideale Soldaat in de Eerste Wereldoorlog?

Lien
Van Autreve

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden er nieuwe mannelijke idealen. In Groot-Brittannië kwam de Britse heroïsche soldaat op de voorgrond. De soldaten uit India, een toenmalige kolonie van Groot-Brittannië, werden beschouwd als krijgers die voorbestemd waren om te vechten. Deze twee verschillende visies op de ideale soldaat zijn het onderwerp van deze thesis.

Dit onderzoek analyseert de mannelijke idealen die aanbod komen in twee literaire werken, namelijk in Richard Aldington’s Death of a Hero en Mulk Raj Anand’s Across the Black Waters. Aldington is een Britse schrijver die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor de geallieerden gevochten heeft. Zijn boek Death of a Hero werd in 1929 gepubliceerd en bevat biografische elementen. In het verhaal staan de futiliteiten van de oorlog centraal. Mulk Raj Anand, geboren in India, wil de aandacht vestigen op de participatie van India in de Eerste Wereldoorlog. India leverde het grootste aantal soldaten in vergelijking met alle andere Britse kolonies. Desondanks wordt de deelname van India aan de Eerste Wereldoorlog vaak vergeten.

De visies op de mannelijke idealen van deze twee boeken zijn heel verschillend. Het Britse ideaal van de heroïsche soldaat wordt in Death of a Hero behandeld. Volgens dit ideaal moeten soldaten de volgende kwaliteiten bezitten: aanpassingsvermogen, uithoudingsvermogen, moed, plicht, eer, patriottisme, zelfbeheersing en opoffering. Het Britse publiek beschouwde de soldaten uit de Punjab, een regio in het noorden van India, als genetisch en cultureel voorbestemd om te vechten. De meest gewaardeerde attributen van deze soldaten zijn discipline, loyaliteit, eer, toewijding, sterkte, gewilligheid om te vechten, raciale hardheid en roekeloze moed. Dit mannelijk ideaal wordt beschreven in Across the Black Waters.

Hoe gaan beide schrijvers om met deze ideaalbeelden? Worden deze eerder bevestigd of ontkend? In Death of Hero wil het hoofdpersonage, George Winterbourne, het mannelijke ideaal van de heroïsche soldaat ook behalen. De titel van Aldington’s boek wijst op een heroïsche dood van het personage. De titel is een duidelijk voorbeeld van hoe Aldington op ironische wijze het mannelijk ideaal aanklaagt. Winterbourne’s dood is vermoedelijk zelfmoord en dus helemaal niet heroïsch. In Across the Black Waters is het hoofdpersonage, Lalu, een soldaat in de infanterie van India. Hij is omringd door meer ervaren soldaten en wil zichzelf als soldaat bewijzen ten opzichte van de anderen. Desondanks kan Lalu zijn angsten niet altijd bedwingen.

Het beste voorbeeld in beide verhalen zijn de symptomen van shellshock waarmee beide hoofdpersonages geconfronteerd worden. De symptomen van shellshock of ‘neurasthenie’ waren angsten, verlamming, geheugenverlies, nachtmerries, spasmen en waanbeelden. Iedereen kon shellshock krijgen door angst en onzekerheid. Aldington verwijst expliciet naar shellshock terwijl Anand enkel de symptomen beschrijft. Dit kan worden verklaard door het feit dat shellshock bij geen enkele soldaat uit India werd vastgesteld omdat dit het ideaal van de genetisch voorbestemde krijger zou ontkrachten. In beide boeken worden de respectievelijke mannelijke idealen ontkend door de symptomen van shellshock. Op deze manier ontkend Anand het ideaal van de genetische voorbestemde soldaat omdat shellshock aantoont dat Lalu niet genetisch voorbestemd is om te vechten.

Als besluit kunnen we stellen dat de mannelijke idealen tijdens de Eerste Wereldoorlog worden uitgedaagd en ontkracht door de symptomen van shellshock. Zowel in Death of a Hero als Across the Black Waters wordt het ideaal beschreven en beide hoofdpersonages streven om deze idealen te verwerven. Overmand door shellshock slagen beide soldaten er niet in om de ideale strijder te worden onder meer door de symptomen van shellshock. Dit impliceert dat de Eerste Wereldoorlog een vergelijkbare invloed had op de soldaten uit Groot-Brittannië en India ondanks de culturele en historische verschillen en zogezegde genetische voorbestemming om te strijden.

Bibliografie

Works Cited

Aldington, Richard, and James H Meredith. Death of a Hero. New York: Penguin Books, 2013.

Anand, Mulk Raj. Across the Black Waters. New Delhi: Orient Paperbacks, 2008.

Bourke, Joanna. Dismembering the Male: Men's Bodies, Britain and the Great War. London: Reaktion books, 1999.

Bourke, Joanna. “Shell Shock during World War One.” BBC, 10 March 2011. http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/shellshock_01.shtml. Accessed 28 July 2017.

Cole, Sarah. Modernism, Male Friendship, and the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Connell, Robert W. Masculinities. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 2005.

Crouthamel, Jason. “Love in the Trenches: German Soldiers’ Conceptions of Sexual Deviance and Hegemonic Masculinity in the First World War.” Gender and the First World War, edited by Christa Hämmerle, Oswald Überegger, and Birgitta Zaar, New York (N.Y.): Palgrave, 2014.

Das, Santanu. “Experiences of Colonial Troops.” The British Library. The British Library, 29 Jan. 2014. Web. 5 June 2017.

Das, Santanu. “Indian Sepoy Experience in Europe, 1914-18: Archive, Language, and Feeling.” Twentieth Century British History 25.3 (2014): 391-417.

Das, Santanu. “Introduction”. In: Race, Empire and First World War Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 1-31.

Das, Santanu. “The Indian sepoy in the First World War.” The British Library. The British Library, 6 Feb. 2014. Web. 5 June 2017.

Dodman, Trevor. Shell Shock, Memory, and the Novel In the Wake of World War I. New York: Cambridge University Press, 2015.

Jay Winter, “Introduction”. In: Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, pp. 1-11.

Köhne, Julia Barbara. “Visualizing ‘War Hysterics’: Strategies of Feminization and Re-Masculinization in Scientific Cinematography, 1916-1918.” Gender and the First World War, edited by Christa Hämmerle, Oswald Überegger, and Birgitta Zaar, New York (N.Y.): Palgrave, 2014.

Leese, Peter. Shell Shock: Traumatic Neurosis and the British Soldiers of the First World War. New York (N.Y.): Palgrave, 2002.

Meyer, Jessica. Men of War: Masculinity and the First World War in Britain. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.

Omissi, David. Indian Voices of the Great War: Soldiers’ Letters, 1914-18. Houndmills, Basingstoke: Macmillan Press Ltd, 1999.

Paul Fussell, “A Satire of Circumstance”. In: The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, (1975) 1981, pp. 3-35.

Roper, Michael. The Secret Battle. Manchester: Manchester University Press, 2010.

Showalter, Elaine. “Male Hysteria: W. H. R. Rivers and the Lessons of Shell Shock”. In: The Female Malady: Women, Madness and English Culture, 1830-1980. London: Penguin, 1987, pp. 167-194.

Streets, Heather. Martial Races: The Military, Race and Masculinity in British Imperial Culture, 1857-1914. Manchester: Manchester University Press, 2004.

 

 

Download scriptie (646.71 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Birgit Van Puymbroeck