“Is dit nu hoe seks moet?” De invloed van seksueel getinte media en de vriendengroep op onze Vlaamse jongeren.

Bo
Van Lerberghe

“Porno haalt het slechtste in mensen naar boven”.In de media wordt het kijken naar porno regelmatig in een negatief daglicht gesteld. Wanneer ouders dergelijke mediaberichten horen, maken ze zich al snel zorgen over de invloed van deze seksueel getinte beelden op hun kinderen. Want door de digitalisering van onze maatschappij is ook porno slechts één muisklik verwijderd van het oog van jong en oud.Ieder van ons is ooit al eens geconfronteerd met een pop-up of banner bij het openen van het internet, waarin een borst of weinig verhullende lichamen worden getoond. Seksualiteit wordt op diverse manieren benadrukt in de media. Toch lijkt er nog steeds een heersend taboe rond seksualiteit en pornografie.Seksualiteit komt bij elke levensfase voor. Denk maar aan peuters die doktertje spelen bij elkaar. Maar in de pubertijd komt seksualiteit meer naar de voorgrond. Jongeren gaan experimenteren met het eigen lichaam en dat van een ander.Naast seksualiteit nemen ook vrienden in belangrijkheid toe in de pubertijd. In plaats van de ouders worden door jongeren tijdens deze periode sneller de vrienden om raad gevraagd. Jongeren hechten tijdens de pubertijd meer belang aan de vrienden en zijn bij gevolg meer beïnvloedbaar door die vrienden. Maar de invloed van vrienden kan zowel positief als negatief zijn.Aangezien seksualiteit én het belang van de vriendengroep allebei centraal staan in de adolescentie, kan de vraag gesteld worden of er een verband is tussen de nood om bij de vriendengroep te horen (de need to belong) en het gebruik van seksueel getinte media. En hebben deze media een invloed op het seksuele gedrag en de attitudes van onze jongeren?Maar liefst 376 jongeren waren bereid hun boekje – of beter gezegd: hun computerscherm – open te doen omtrent hun gebruik van porno, hun vrienden en hun eigen seksuele gedrag en normen. Hierover rapporteerden ze volledig anoniem, zodat we zeker waarde kunnen hechten aan de resultaten.Ik wil erbij horen!Zoals we intuïtief konden verwachten hechten veel jongeren sterk belang aan hun vrienden. Maar toch zijn ze niet allemaal snel te beïnvloeden. Volgens de ondervraagde jongeren werkt het zo: hoe meer waarde men hecht aan de vrienden, hoe meer druk men van de vrienden ervaart. Maar eigenlijk is die druk niet helemaal de schuld van de vrienden, geven de jongeren zelf aan. Het is de waarde die men er zelf voor een deel aan geeft.Opvallend was dat het gevoel om bij de groep te horen op geen enkele manier samenhing met het kijken naar porno. Dus een sterke nood om bij de groep te horen hing niet samen met het kijken naar pornografisch materiaal. Dit was tegen onze verwachtingen.

Is seks op het internet echt?

Eigenlijk zouden we aan de acteurs en actrices op het internet kunnen vragen of hun seks op het internet wel echt is. Maar het belangrijkste voor ons onderzoek is natuurlijk of de jongeren de seks waar ze online naar surfen wel als waarheidsgetrouw aanzien. Wat we vooral te weten kwamen is dat jongeren die erg vatbaar zijn voor de druk van hun leeftijdsgenoten ook sterker geloven dat de beelden die ze online te zien krijgen realistisch of ‘echt’ zijn.Help ik wil dit helemaal niet zienMeer dan vroeger wordt onze maatschappij geseksualiseerd. Op reclamepanelen langs de kant van de straat of reclame voor een frisdrankblikje. Steeds meer zien we een streepje bloot aan ons voorbij gaan. We worden er – gewild of niet gewild – toch met geconfronteerd. We vroegen aan onze jongeren wat zij hiervan vonden. We zagen dat veel jongeren meer dan ze zelf zouden willen in contact komen met seksueel getinte media. Wanneer de jongeren echter zonder de intentie hiertoe toch blootgesteld worden aan seksueel getinte media duurt hun seksuele carrière langer. Dit wil zeggen dat ze verschillende seksuele gedragingen minder snel op elkaar laten volgen (bijvoorbeeld: van kussen tot orale seks tot genitale seks).Jongeren anno 2017De seksuele attitudes en gedragingen van de jongeren worden beïnvloed door een veelheid aan factoren, anno 2017. Er is een link tussen de blootstelling aan online seks en het seksueel gedrag. Ook zien we dat de druk van vrienden een invloed heeft op de seksuele gedragingen van vrienden. Dit kan ons nog moeilijk verbazen, aangezien de jongeren dagelijks in contact komen met het internet in onze geseksualiseerde maatschappij. Maar ook dat de vrienden een belangrijke rol innemen in het leven van de jongere. Maar zijn we nu verbaasd? Jongeren komen dagelijks in contact met internet en ook vrienden nemen een belangrijke rol in. Groepsdruk en het kijken naar online seks worden vaak negatief in de media naar voren geschoven. Maar wees nou eens eerlijk: klikte u nog nooit door naar een pornosite?

Bibliografie

Referenties

Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. Van Lange, W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.). Handbook of theories of social psychology: Volume 1 (pp. 438-460). London: Sage.

Arya, D., Duncana, T., Duncana, S., & Hopsa, H. (1999). Adolescent problem behavior: The influence of parents and peers. Behaviour Research and Therapy, 37, 217-230. doi: 10.1016/S0005-7967(98)00133-8

Ascension. (2014, 18 augustus). 10 redenen waarom porno kijken slecht is. Infonu. Geraadpleegd via http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/seksualiteit/138484-10-redenen-waar…

Baams, L., van de Bongardt, D., & Doornwaard, S. (2011). Adolescenten Schalenboek. Meting 1. (Niet uitgegeven onderzoeksrapport). Universiteit Utrecht, Nederland.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. doi: 10.1037/0022-3514.51.6.1173

Baumeister, R., & Leary, M. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529. doi: 10.1037/0033-2909.117.3.497

Bauwens, J., Pauwels, C., Lobet-Maris, C., Poullet, Y., & Walrave, M. (2009). Cyberteens, cyberrisks, cybertools: Tieners en ICT, risico’s en opportuniteiten. Gent: Academia Press. Online beschikbaar op http://www.belspo.be/belspo/fedra/TA/TA08cybe_2.pdf

Begen, F.M. & Turner-Cobb, J.M. (2012). The need to belong and symptoms of acute physical health in early adolescence. Journal of Health Psychology, 17, 907-916. doi: 10.1177/13591 05311431176

Berndt, T. J. (1979). Developmental changes in conformity to peers and parents. Developmental Psychology, 15, 606–616. doi: 0012-1649/79/1506-0608$00.7S

Beyers, W. (2014). Onderzoeksrapport seksueel gedrag bij jongeren in Vlaanderen. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, Universiteit Gent.

Beyers, W., Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2013). Autonomie-ontwikkeling. In M. van Aken & W. Slot (Eds.), Psychologie van de adolescentie: Basisboek (pp. 149-170). Amersfoort: Thieme-Meullenhoff.

Biglan, A., Metzler, C., Wirt, R., Ary, D., Noell, J., Ochs, L., French, C., & Hood, D. (1990). Social and behavioral factors associates with high-risk sexual behavior among adolescents. Journal of Behavioral Medicine, 13, 245-261. doi: 10.1007/BF00846833

Brilleslijper-Kater, S., & Baartman, H. (2000). What do young children know about sex? Research on the sexual knowledge of children between the ages of 2 and 6 years. Child Abuse Review, 9, 166–182. doi: 10.1002/1099-0852(200005/06)9:3<166::AID-CAR588> 3.0.CO;2-3

Braun-Courville, D. K., & Rayas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviors. Journal of Adolescent Health, 45, 156-162. doi: 10.1016/ j.jadohealth.2008.12.004

Brown, B. B., Bakken, J. P., Ameringer, S. W., & Mahon, S. D. (2008). A comprehensive conceptualization of the peer influence process in adolescence. In M. Prinstein & K. Dodge (Eds.), Understanding peer influence in children and adolescents (pp. 17–44). New York: Guilford.

Brown, B. B, Clasen, D. R., & Eicher, S. A. (1968). Perceptions of peer pressure, peer conformity dispositions, and self-reported behavior among adolescents. Developmental Psychology, 22¸ 521-530. doi: 00063061-198607000-00015

Brown, J., & L’Engle, K. (2009). X-Rated sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents’ exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36, 129-151. doi: 10.1177/0093650208326465

Brown, J., L'Engle, K., Pardun, C., Guo, G., Kenneavy, K., & Jackson, C. (2006). Sexy media matter: exposure to sexual content in music, movies, television, and magazines predicts black and white adolescents' sexual behavior. Pediatrics, 117, 1018-1027. doi: 10.1542/peds.2005-1406

Brown, J., Steele, J., & Walsh-Childers, K. (2011). Sexual teens, sexual media: investigating media’s influence on adolescent sexuality. New York & London: Routledge.

Smith, L. K. C., & Fowler, S. A. (1984). Positive peer pressure: The effects of peer monitoring on children's disruptive behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 17, 213-227. doi: 10.1901/jaba.1984.17-213

Crockett, L., Raffaelli, M., & Shen, Y. (2006). Linking self-regulation and risk proneness to risky sexual behavior: Pathways through peer pressure and early substance use. Journal of Research on Adolescence, 16, 503-525. doi: 10.1111/j.1532-7795.2006.00505.x

Crowne, D. P., & Marlowe, D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology, 24, 349-354.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of Psychological Theory, 11, 227-268. doi: 10.1207/S15327965PLI1104_01

de Graaf, H. (2013). Psychoseksuele ontwikkeling. In W. Slot & M. van Aken. (Eds.), Psychologie van de adolescentie: Basisboek (pp. 233-252). Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

de Graaf, H., Beyers, W. & Van Acker, J. (2012). De seksuele carrière van Nederlandse en Vlaamse jongeren. Kind en Adolescent, 33, 179-187. doi: 10.1007/s12453-012-0024-2

De la Rivière, L. (2014). De rol van autonomie bij het ontwikkelen van seksueel gedrag bij jongeren. Masterproef, Universiteit Gent, België

de Meyer, S. (2008). Intimiteit, seksuele subjectiviteit en seksueel gedrag in de adolescentie: Mediërende en modererende verbanden. Masterproef, Universiteit Gent, België

Donovan, J., & Jessor, R. (1985). Structure of problem behavior in adolescence and young adulthood. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 890-904. doi: 00004730-198512000-00017

Döring, N. (2009). The internet’s impact on sexuality: A critical review of 15 years of research. Computers in Human Behavior, 25, 1089–1101. doi: 10.1016/j.chb.2009.04.003

Druk (2016). Van Dale. Van Dale uitgevers 2016. Verkregen op 10 mei 2016 van http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=druk&lang=nn#.VzIk4PmLTIU

Eckert, P. (1989). Jocks and burnouts: Social categories and identity in the high school. New York & London: Teachers College Press, Columbia University

Elliott, D. S., Huizinga, D., & Ageton, S. S. (1985). Explaining delinquency and drug use. National Youth Survey, Project Report, 21. s.p.

Erikson, E. (1968). Identity, youth and crisis. New York: Norton.

Feldman, R. (2013). Ontwikkelingspsychologie (5e editie). Amsterdam, Nederland: Pearson.

Goldstein, S. E., Davis-Kean, P. E. & Eccles, J. S. (2005). Parents, peers, and problem behavior: A longitudinal investigation of the impact of relationship perceptions and characteristics on the development of adolescent problem behavior. Developmental Psychology, 41, 401–413. doi: 00063061-200503000-00010

Harper, G. W., Gannon, C., Watson, S. E., Catania, J. A., & Dolcini, M. M. (2004). The role of close friends in African American adolescents’ dating and sexual behavior. The Journal of Sex Research, 41, 351-162. doi: 10.1080/00224490409552242

Hendrick, C., Hendrick, S. S., & Reich, D. A. (2006). The Brief Sexual Attitudes Scale. The Journal of Sex Research, 43, 76-86. doi: 10.1177/0265407506070471

Henry, D. B., Schoeny, M. E., Deptula, D. P., & Slavick, J. T. (2007). Peer selection and socialization effects on adolescent intercourse without a condom and attitudes about the costs of seks. Child Development, 78, 825-838. doi: 10.1111/j.1467-8624.2007.01035.x

Het Laatste Nieuws (2009, 12 november). Helft Vlaamse tieners bekijkt online porno en geweld. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/ 1028309/2009/11/12/Helft-Vlaamse-tieners-bekijkt-online-porno-en-geweld.dhtml

Het Laatste Nieuws (2011, 14 september). Porno heeft de kijk van jongeren op seks veranderd. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op http://www.hln.be/hln/nl/38/Familie/article/detail/ 1319055/2011/09/14/Porno-heeft-de-kijk-van-jongeren-op-seks-veranderd.dhtml

Het Laatste Nieuws (2016, 20 april). Porno is een gevaar voor de volksgezondheid. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd op http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2681379/ 2016/04/20/Porno-is-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid.dhtml

Holmbeck, G. N. (1997). Toward terminological, conceptual, and statistical clarity in the study of mediators and moderators: Examples from the child- clinical and pediatric psychology literatures. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 65, 599-610. doi: 10.1037//0022-006X.65.4.599

Hurley, R. (2009). Bareback to basics: how gay porn undermines safe sex campaigns. British Medical Journal, 338, s.p. doi: 10.1136/bmj.b910

Jessor, R., Costa, F., Jessor, L., & Donovan, J. (1983). Time of first intercourse: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 44, 608-626. doi: 0022-3514/83/4403-0608$00.75

Kotchick, B., Shaffer, A., Miller, K., & Forehand, R. (2001). Adolescent sexual risk behavior: A multi-system perspective. Clinical Psychology Review, 21, 493–519. doi: 10.1016/S0272-7358(99)00070-7

Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie III: De puberjaren. AK Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Lapierre, K. (2013). Wordt de seksuele ontwikkeling van Vlaamse jongeren beïnvloed door het internet? Mediërende en modererende processen. Masterproef, Universiteit Gent, België

Leary, M., Kelly, K., Cottrell, C., & Schreindorfer, L. (2013) Construct Validity of the Need to Belong Scale: Mapping the Nomological Network. Journal of Personality Assessment, 95, 610-624. doi: 10.1080/00223891.2013.819511

Lo, V., & Wei, R. (2005). Exposure to internet pornography and Taiwanese adolescents’ sexual attitudes and behavior. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49, 221-237. doi: 10.1207/s15506878jobem4902_5

Miller, B., McCoy, J., Olson, T., & Wallace, C. (1986). Parental discipline and control attempts in relation to adolescent sexual attitudes and behavior. Journal of Marriage and Family, 48, 503-512. doi: 10.2307/352036

Miesen, H. (s.d.). Nederlandse vertaling van de Need to Belong Scale. Universiteit Tilburg, Nederland.

Padilla-Walker, L. M., & Bean, R. A. (2009). Negative and positive peer influence: Relations to positive and negative behaviors for African American, European American, and Hispanic adolescents. Journal of Adolescence, 32, 323–337. doi: 10.1016/j.adolescence.2008.02.003

Peter, J., & Valkenburg, P. (2006). Adolescents’ exposure to sexually explicit material on the internet. Communication Research, 33, 178-204. doi: 10.1177/0093650205285369

Peter, J., & Valkenburg, P. (2008). Adolescents’ exposure to sexually explicit internet material, sexual uncertainty, and attitudes toward uncommitted sexual exploration: Is there a link? Communication Research, 35, 579-601. doi: 10.1177/0093650208321754

Peter, J., & Valkenburg, P. (2009). Adolescents' exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59, 407–433. doi: 10.1111/j.1460-2466.2009.01422.x

Petersen, A. C., Crockett, L., Richards, M., & Boxer, A. (1988). A self-report measure of pubertal status: Reliability, validity and initial norms. Journal of Youth and Adolescence, 17, 117-133. doi: 10.1007/BF01537962

Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel test: An interactive calculation tool for mediation tests. Online beschikbaar op http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm.

Ravesloot, J. (1997). Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu: ouders en jongeren aan het woord. Amsterdam, Nederland: Het Spinhuis.

Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2000). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 419-435. doi: 10.1177/0146167200266002

Reynolds, W. M. (1982). Development of reliable and valid short forms of the Marlowe-Crowne Social Desirability Scale. Journal of Clinical Psychology, 38, s.p.

Rihtarić, M. L., & Kamenov, Z. (2013). Susceptibility to peer pressure and attachment to friends. Psihologija, 46, 111-126. doi: 10.2298/PSI1302111L

Santor, D., Messervey, D., & Kusumakar, V. (2000). Measuring peer pressure, popularity, and conformity in adolescent boys and girls: Predicting school performance, sexual attitudes, and substance abuse. Journal of Youth and Adolescence, 29, 163-182. doi: 10.1023/A:1005152515264

Schneider, J. P. (2000). Effects of cybersex addiction on the family: Results of a survey. Sexual Addiction and Compulsivity, 7, 31-58. doi: 10.1080/10720160008400206

Sensoa (2005). Feiten en cijfers: Jongeren en seksualiteit. Online beschikbaar op http://www.sensoa.be.

Sensoa (2009). Feiten en cijfers: Jongeren, seksualiteit en internet. Online beschikbaar op http://www.sensoa.be

Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). (2004). National guidelines task force: Guidelines for Comprehensive Sexuality Education (3rd ed.). Washington, DC: Author.

Skinner, S. R., Smith, J., Fenwick, J., Fyfe, S., & Hendriks, J. (2008). Perceptions and experiences of first sexual intercourse in Australian adolescent females. Journal of Adolescent Health, 43, 593–599. doi: 10.1016/j.jadohealth.2008.04.017

Slot, W., & van Aken, M. (Eds.). (2005). Psychologie van de adolescentie: Basisboek. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff.

Steinberg, L. (2016). Adolescence (11de editie). Columbus, Ohio: McGraw-Hill College.

Steinberg, L., & Silverberg, S. B. (1986). The vicissitudes of autonomy in early adolescence. Child Development, 57, 841–851. doi: 10.2307/1130361

Suleiman, A. B., & Deardorff, J. (2015). Multiple dimensions of peer influence in adolescent romantic and sexual relationships: A descriptive, qualitative perspective. Archives of Sexual Behavior, 44, 775-785. doi: 10.1007/s10508-014-0394-z

Svedin, C., Akerman, I., & Priebe, G. (2011). Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents. Journal of Adolescence, 34, 779–788. doi:10.1016/j.adolescence.2010.04.010

Terpstra, K., & Prinsen, H. (2009). Pubers van Nu! AK Houten, Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.

Teunissen, T., Spijkerman, R., Prinstein, M., Cohen, G., Engels, R., & Scholte, R. (2012). Adolescents’ conformity to their peers’ pro-alcohol and anti-alcohol norms: The power of popularity. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 36, 1257–1267. doi: 10.1111/j.1530-0277.2011.01728.x

Tolman, D., & McClelland, S. (2011). Normative sexuality development in adolescence: A decade in review, 2000-2009. Journal of Research on Adolescence, 21, 242-255. doi: 10.1111/j.1532-7795.2010.00726.x

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2009). International guidelines on sexuality education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education. Paris, France: UNESCO.

Unni, J. C. (2010). Adolescent attitudes and relevance to family life education programs. Indian Pediatrics, 47, 176-179. doi: 10.1007/s13312-010-0029-y

Van Briel, J. (2013). Seksuele ontwikkeling bij jongeren: Waarom ben je vroeg of laat? Een studie van individuele en contextfactoren. Masterproef, Universiteit Gent, België

Vanden Abeele M., Campbell, S. W., Eggermont, S., & Roe, K. (2015). Sexting, mobile porn use, and peer group dynamics: Boys' and girls' self-perceived popularity, need for popularity, and perceived peer pressure. Media Psychology, 17, 6-33. doi: 10.1080/15213269.2013.801725

van de Bongardt, D., Reitz, E., & Dekovic, M. (2012). Vroeg seksueel debuut in Nederland: Een longitudinale studie naar de rol van individuele kenmerken, opvoeding en leeftijdgenoten. Kind en Adolescent, 33, 194–205. doi: 10.1007/s12453-012-0026-0

van de Bongardt, D., Reitz, E., Sandfort, T., & Dekovic, M. (2015). A meta-analysis of the relations between three types of peer norms and adolescent sexual behavior. Personal & Social Psychology Review, 19, 203-234. doi: 10.1177/1088868314544223

van de Bongardt, D., Yu, R., Dekovic, M., & Meeus, W. (2015). Romantic relationships and sexuality in adolescence and young adulthood: The role of parents, peers and partners. European Journal of Developmental Psychology, 12, 497-515. doi: 10.1080/17405629.2015.1068689

Vandenbosch, L. (2013). Self-objectification and sexual effects of the media: an exploratory study in adolescence. Doctoraatstudie, Katholieke Universiteit Leuven, België

Vogels, T., Buitendijk, S. E., Bruil, J., Dijkstra, N. S. & Paulussen, T. G. W. M. (2002). Jongeren, seksualiteit, preventie en hulpverlening. Een verkenning van de situatie in 2002. Leiden: TNO.

Ward, M., & Friedman, K. (2006). Using TV as a guide: Associations between television viewing and adolescents’ sexual attitudes and behavior. Journal of Research on Adolescence, 16, 133-156. doi: 10.1111/j.1532-7795.2006.00125.x

Ward, M., & Rivadenyra, R. (1999). Contributions of entertainment television to adolescents' sexual attitudes and expectations: The role of viewing amount versus viewer involvement. The Journal of Sex Research, 36, 237-249. doi: 10.1080/00224499909551994

Whitaker, D., & Miller, K. (2000). Parent-adolescent discussions about sex and condoms: Impact on peer influences of sexual risk behavior. Journal of Adolescent Research, 15, 251-273. doi: 10.1177/0743558400152004

Wingood, G. M., DiClemente, R. J., Harrington, K., Davies, S., Hook, E. W., & Oh, M. K. (2001). Exposure to X-rated movies and adolescents’ sexual and contraceptive-related attitudes and behaviors. Pediatrics, 107, 1116–1119. doi: 10.1542/peds.107.5.1116

Wortham, M. (2015). The affects of peer pressure on adolescents. Human Services Capstone. Opgehaald op 5 mei 2017 van http://digitalcommons.goodwin.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1003&context=hsr_stu_cap

 

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Wim Beyers