Een noodsitautie maakt mensen dapper.

Riet
Philips

Het is voor niemand gemakkelijk om in een noodsituatie te zitten. Hoe handelen in een noodsituatie is niet vanzelfsprekend. Het is heel belangrijk dat hierover wordt nagedacht, want hiermee kunnen levens gered worden!

Afbeelding verwijderd.Ik heb een project opgestart om te leren hoe correct te handelen in een noodsituatie. Om dit te realiseren heb ik een stappenplan uitgewerkt en verschillende activiteiten uitgevoerd om personen met een verstandelijke beperking acties te leren ondernemen in een noodsituatie. Ik heb dit uitgevoerd in een voorziening waar de bewoners dag en nacht verblijven. Eén begeleidster heeft slapende dienst; zij staat dan alleen. In het weekend is er ook maar één begeleidster aanwezig. Als er iets met de begeleiding gebeurd zullen de personen met een verstandelijke beperking handelingen moeten stellen.

De bewoners en de begeleidster zijn afhankelijk van elkaar. Wanneer er iets gebeurt met een begeleidster ontstaat er een noodsituatie voor de bewoners. Alles ligt dan in de handen van de bewoners. Ik leer de bewoners aan welke stappen en acties ze moeten ondernemen en bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Deze acties zijn op maat van de bewoners.

Speldoos om kennis te onderhouden bij de bewoners

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding verwijderd.Er is een duidelijk proces zichtbaar bij de bewoners. Geen enkele bewoner wist voordien welke handelingen ze moesten stellen in een noodsituatie.    Aan het einde van de laatste activiteit beschikten bijna al de bewoners over  de vaardigheden die ze nodig hebben om correct te handelen.

Het kabinet van Minister Crevits was ook erg geïnteresseerd in mijn project en de uitvoering ervan. Ze hebben mijn toestemming gevraagd om enkele ideeën te mogen overnemen voor in het onderwijs en de “Federal Truck.”

Het onderwerp is momenteel erg actueel. Dit kan ik staven met het krantenartikel uit het belang van Limburg. Zie deze link

Het is voor niemand gemakkelijk om in een noodsituatie te zitten. Hoe handelen in een noodsituatie is niet vanzelfsprekend. Het is heel belangrijk dat hierover wordt nagedacht, want hiermee kunnen levens gered worden!

Afbeelding verwijderd.Ik heb een project opgestart om te leren hoe correct te handelen in een noodsituatie. Om dit te realiseren heb ik een stappenplan uitgewerkt en verschillende activiteiten uitgevoerd om personen met een verstandelijke beperking acties te leren ondernemen in een noodsituatie. Ik heb dit uitgevoerd in een voorziening waar de bewoners dag en nacht verblijven. Eén begeleidster heeft slapende dienst; zij staat dan alleen. In het weekend is er ook maar één begeleidster aanwezig. Als er iets met de begeleiding gebeurd zullen de personen met een verstandelijke beperking handelingen moeten stellen.

De bewoners en de begeleidster zijn afhankelijk van elkaar. Wanneer er iets gebeurt met een begeleidster ontstaat er een noodsituatie voor de bewoners. Alles ligt dan in de handen van de bewoners. Ik leer de bewoners aan welke stappen en acties ze moeten ondernemen en bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Deze acties zijn op maat van de bewoners.

Speldoos om kennis te onderhouden bij de bewoners

Afbeelding verwijderd.

Afbeelding verwijderd.Er is een duidelijk proces zichtbaar bij de bewoners. Geen enkele bewoner wist voordien welke handelingen ze moesten stellen in een noodsituatie.    Aan het einde van de laatste activiteit beschikten bijna al de bewoners over  de vaardigheden die ze nodig hebben om correct te handelen.

Het kabinet van Minister Crevits was ook erg geïnteresseerd in mijn project en de uitvoering ervan. Ze hebben mijn toestemming gevraagd om enkele ideeën te mogen overnemen voor in het onderwijs en de “Federal Truck.”

Het onderwerp is momenteel erg actueel. Dit kan ik staven met het krantenartikel uit het belang van Limburg. Zie deze link: http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170613_02924083/vanaf-23-juni-kan-u-chatten…

Spelbord eerste activiteit

Bibliografie

  • Website

Appletips. (2015).  Apple watch een telefoongesprek starten. Geraadpleegd op 3 november 2017 via  https://www.appletips.nl/apple-watch-een-telefoongesprek-starten/ 

Eduwiki. (2011). Bestand: basismodel communicatie. Geraadpleegd op 17 januari 2017 via https://www.leernetwerkeducatie.nl/mediawiki18/index.php?title=Bestand:… municatie_actie_2.jpg 

Encyclopedie. (z.j) noodsituatie. Geraadpleegd op 12 januari 2017 via   http://www.encyclo.nl/begrip/NOODSITUATIE

Federale Overheidsdienste Binnenlandse Zaken (z.j)  SOS 112. Geraadpleegd op 17 januari via http://www.112.be/ 

Handboek internationalisering (z.j.) Een draaiboek: Een plan van aanpak een doe instrument. Geraadpleegd op 12 april 2017 via http://www.handboekinternationalisering.be/nl/een-draaiboek-een-plan-va…

KNVK. ( 2009). Het opstellen van een draaiboek. Geraadpleegd op 1 december via  http://www.knkv.nl/knkv-corporate/kennisbank/het-opstellen-van-een-draa…;

Kvira. (2017). Afbeelding 112. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://kvira.ge/306807 

Laschon, R. (z.j.) Stockfoto - Ambulance cartoon tekening over white. Geraadpleegd op 3 november 2017 via  https://nl.123rf.com/photo_20671390_ambulance-cartoon-tekeningover-whit…;

Medicalfacts. (2016). Zelfstandig na langdurige bewusteloosheid. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://www.medicalfacts.nl/2016/09/06/zelfstandig-langdurigebewusteloos…;

Newfounders. ( 2015). Wie zijn wij. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://newfounders.nl/wie-wij-zijn/ 

Proximus (z.j.) draadloze telefoon twist 352. Geraadpleegd op 3 november 2017 via  https://www.proximus.be/nl/id_cb_twist352m/zelfstandigen-en-kleinebedri…;

Pruijssers, A. (2015). Multidimensional Diagnostics in Persons with Intellectual Disabilities: Evaluation of the Diagnostic Guideline for Anxiety and Challenging Behaviour. Geraadpleegd op 27 maart 2017 via http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Probleem… menvatting%20en%20discussie%20angst%20probleemgedrag.pdf 

Publicdomainvectors. (z.j.) Vector tekening van komische man teken profiel avatar. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://publicdomainvectors.org/nl/vrijevectoren/Vector-tekening-van-kom…;

Schoolplaten. ( z.j. ) kleurplaat kop koffie. Geraadpleegd op 3 november 2017 via https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kop-koffie-i22766.html 

Screla vzw. (2012). Sclera pictogrammen. geraadpleegd op 15 januari 2017 via http://www.sclera.be/nl/vzw/home 

Trooost (2017) Troooste helpt. Geraadpleegd op 20 november via http://www.trooost.nl/product/afscheid-nemen-is-niet-loslaten/

Van Dale.( z.j.) betekenis noodsituaties. Geraadpleegd op 12 januari 2017 via http://www.vandale.be/opzoeken?pattern=noodsituaties&lang=nn 

Voedingswaardetabel.( z.j.) voedingswaarde van koffie zwart. Geraadpleegd op 3 november 2017 via https://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/voedingsmiddel/?id=72…;

vzw Stijn. ( 2017) vzw Stijn. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://www.stijn.be/index.php?LOC=STI

Wat doe je. (z.j.) wat doe je bij bewusteloosheid?. Geraadpleegd op 3 november 2017 via http://www.watdoeje.nl/risico/bewusteloosheid 

Wikipedia. (2017). Draaiboek. Geraadpleegd op 30 januari 2017 via https://nl.wikipedia.org/wiki/Draaiboek

 Youtube. ( 2016) . 112 Kidsfilm NL. Geraadpleegd op 1 november 2017 via https://www.youtube.com/watch?v=Dhxbt5ya0qw 

  • Boeken

Anseel, F. (2010). Effectief communiceren en samenwerken. (1ste druk). Gent: Academia Press.

Antony, M.& Mccabe, R. (2005). Geen paniek! 10 manieren om paniekaanvallen aan te pakken. (1ste druk). Nederland: uitgeverij Thema. 

Baadsgaard, M., Wagner, P. (2003). Inleiding in de gedragsmodificatie. Een basisboek voor groepsleiders, hulpverleners, begeleiders, leraren, ouders en studenten. (4de druk). Baarn: uitgeverij H. Nelissen.

Boschman, M. (2005). Communiceren met mensen met een verstandelijke handicap.( 1ste druk). Amsterdam: Boom uitgevers. 

Degrieck, S.(2007). En dan...en dan…? Tijd verhelderen voor mensen met autisme. (4de druk). Leuven: LannooCampus.

De Rijdt, C. (2007). Werken met visualisaties. (1ste druk). Antwerpen-appeldoorn: Garant. 

De Rijdt, C., Serrien,B.& Van Dam, C. (2014). Praktijkboek voor oplossingsgericht werken & visualisaties bij mensen met een verstandelijke beperking.( 1ste druk). Antwerpen- Appeldoorn: Maklu.

De Smet, P. (2011). Telefonerren zonder aan het lijntje te houden. (1ste druk). Brugge: die Keure.

Claes, L., de Neve, L., Vangansbeke, T., Morisse, F., Jonckheere, B., Marrecau, J., … Ronse, E., (2011). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. ( 1ste druk), Antwerpen-appeldoorn: Garant .

Devroe, E., Duchatelet, A., Ponsaers, P., Easton, M., Moor, L.G.& Wondergem;L. (2015). Zicht op first responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België. (1ste druk). Antwerpen- Appeldoorn: Maklu

Došen, A. (2005). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen.( eerste druk).  Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Koot, N. (2008). Met wie spreek ik? Werkboek telefoneren. (1ste druk). Bussum: Coutinho.

Kröber H.TH., Van Dongen, H. J., (2011). Sociale inclusie succes- en faalfactoren.(1ste druk).  Amsterdam: Boom uitgevers.

Rode kruis Vlaanderen. (2011) . Help! Eerste hulp voor iedereen. (1ste druk). Aalst: Agora Uitgeverscentrum. 

Verboven, P. (2012). Psychosociale hulpveerlening bij noodsituaties. (1ste druk). Brussel: uitgeverij Politea. 

Verheijden, S., (2015). Ik wil een pizza die met de brommer komt! Educatieve werkvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. (1ste druk). Nederland: educatievewerkvormen. 

Zonneveld, A., van Lakerveld, J., van der haar, S., Dekker- Regelink, M.& Rozendaal, J. (2014). Oefenen als professie, handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. (2de druk). Antwerpen- Appeldoorn: Maklu. 

  • Eindwerken

Saveyn B. (2010)  Zelfredzaamheid van burgers bij noodsituaties Zowel bij de voorbereiding als tijdens noodsituaties.( Bachelorproef, Katholieke Hogeschool Zuid-WestVlaanderen, België). Gedownload op 23 januari via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE1589227

Scheel, L., (2010). PANIEK ALS ELKE SECONDE TELT Een conversatieanalytisch onderzoek naar niet-geprefereerde antwoorden bij paniek doen in 112alarmcentralegesprekken. (Master Thesis, Universititeit Utrecht, Nederland). Gedownload op 25 januari via http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/45383 

Verberg N. (2009). Alarmcentrale 112, wilt u Politie, Brandweer of Ambulance?’ Een conversatieanalytisch onderzoek naar de effectiviteit van de 1-1-2 meldtekst. (Master Thesis, Universititeit Utrecht, Nederland). Gedownload op 21 januari via http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/35312

Hembise, M. (2008). Het hulpverlenersyndroom bij de begeleiding versus de zelfbepaling bij cliënten met een verstandelijke beperking. (bachelorproef, Hogeschool Gent, Belgie). Gedownload op 8 februari via https://scriptie.hogent.be/2007-2008/613__scriptie.pdf 

  • Online tijdschrift artikel 

Bekkema, N., de Veer, A. J.E., Hertogh, C. M.P.M., Francke, A.L.,  (2011). Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar kenmerkende aspecten vanuit de perspectieven van nabestaanden, zorgverleners en leidinggevenden. Geraadpleegd op 30 januari 2017 via https://www.researchgate.net/profile/Anke_Veer/publication/241849977_Pa… oor_mensen_met_een_verstandelijke_beperking/links/00b7d53b5017974aff000000.pdf

De Widt, C., Koole, T. & van Berkum J. (2014). Emotionele 112-gesprekken: emoties, reacties en effecten. Utrecht University. 271-276.Gedownload op 24 januari 2017, van via http://dspace.library.uu.nl/?sequence=1 

  • Cursussen

De Mets, L. (2016). Persoonlijkheidspsychologie.  Vakgroep orthopedagogie Hogeschool Gent (2015-2016) 

  • Document op een website 

Bekkema, N., de Veer, A. J.E., Hertogh, C. M.P.M., Francke, A.L.,  (2011). Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek naar kenmerkende aspecten vanuit de perspectieven van nabestaanden, zorgverleners en leidinggevenden. Geraadpleegd op 30 januari 2017 via https://www.researchgate.net/profile/Anke_Veer/publication/241849977_Pa… oor_mensen_met_een_verstandelijke_beperking/links/00b7d53b5017974aff000000.pdf 

  • Interne bronnen 

​​​​​​​VZW. Nestors, (2017)  Draaiboek overlijden. Heusden – Zolder

Download scriptie (3.47 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Peter Boone
Thema('s)