Snellere evaluatie van patiënten met kortdurende beroerte levert goede resultaten op

Nicolas
Vandenbussche

Snellere evaluatie van patiënten met kortdurende beroerte levert goede resultaten op

 

Patiënten met een kortdurende en volledige opklarende beroerte, ook wel TIA patiënten genoemd, hebben voordelen bij een snellere en efficiëntere evaluatie en behandeling. Dat is gebleken na evaluatie van de resultaten van de “TIA kliniek” van het UZ Leuven door masterstudent en arts Nicolas Vandenbussche van de dienst Neurologie van het UZ Leuven.

 

TIA is een Engelstalig acronym en staat voor transient ischaemic attack, wat kortdurende en volledig opklarende beroerte betekent. Mensen met deze aandoening ervaren kortdurende maar volledig omkeerbare uitval van bepaalde neurologische functies, zoals krachtsverlies in een arm of een been, het verlies van een deel van het zicht of het verlies van taalfuncties. Uit de medische literatuur blijkt dat mensen die TIA doormaken een verhoogd risico op een nieuwe beroerte hebben. Sommige verslagen spreken zelfs over een risico van 10,5% op een nieuwe beroerte tot 90 dagen na de eerste beroerte. De patiënt heeft dus nood aan dringende medische evaluatie en het instellen van de juiste behandeling.

 

Vroeger werden patiënten met deze aandoening vrijwel altijd opgenomen in het ziekenhuis. Wereldwijd hebben enkele centra modellen opgesteld om de evaluatie en de behandeling van deze patiënten zo kort mogelijk te houden en met succes. Op deze manier kunnen onnodige ziekenhuisopnames vermeden worden waardoor tijd en kosten voor de patiënt en de gezondheidszorg kunnen bespaard worden.  

 

De “TIA Kliniek” werd begin 2015 opgericht door de dienst Neurologie van het UZ Leuven en wordt geleid door Prof. Dr. Robin Lemmens. Het doel is om patiënten met een TIA in een gestandaardiseerd en gestroomlijnd zorgprogramma te evalueren volgens de huidige internationale medische richtlijnen. Door middel van een stroomschema en met behulp van bewezen criteria uit de medische literatuur, worden patiënten met een TIA onderverdeeld in een laagrisicogroep en een hoogrisicogroep. Hoogrisicopatiënten worden steeds opgenomen op de beroertezorgafdeling zodat bij een nieuwe beroerte snel kan ingegrepen worden. Indien er bij een laagrisicopatiënt een afwijkende bevinding is, wordt ook deze patiënt opgenomen. Wanneer na evaluatie bij een laagrisicopatiënt geen verontrustende feiten gevonden worden, kan de patiënt met de juiste therapie en opvolging de dag zelf ontslagen worden uit het ziekenhuis.

 

In zijn masterthesis aan de KU Leuven onderzocht dokter Nicolas Vandenbussche van de dienst Neurologie UZ Leuven de resultaten van twee jaar TIA Kliniek. Het onderzoek spitst zich toe op de medische uitkomsten en de kwaliteit van het zorgprogramma. Tijdens de jaren 2015 en 2016 werden in totaal 56 patiënten met een TIA opgenomen in de TIA Kliniek. Geen enkele van de patiënten met een laag risicoprofiel kreeg een nieuwe beroerte binnen de 90 dagen na de eerste beroerte. Het model blijkt dus doelgericht en efficiënt voor deze patiënten en verhindert een overbodige ziekenhuisopname.

 

Een verdere, uitvoerige analyse van de werking van de TIA Kliniek ten opzichte van het voorgaande werkingsmodel bracht enkele interessante bevindingen naar voren. Zo werden patiënten in de TIA Kliniek minder blootgesteld aan CT scans en meer aan MRI scans, wat een drastische vermindering van de blootstelling aan radiografische straling betekent. Patiënten werden daarnaast ook veel vaker teruggezien op opvolgingsraadplegingen en namen vaker de geschikte medicatie ter preventie van nieuwe beroertes.

 

De bevindingen van dit onderzoek liggen in lijn met de resultaten uit voorgaande studies die gelijkaardige modellen en onderwerpen onderzochten. De resultaten zijn hoopgevend voor gerichte en efficiënte behandeling van patiënten met TIA. Want men mag zich niet blindstaren op het feit dat een TIA een kortdurend en volledig omkeerbaar fenomeen is. Het kan leiden tot ernstige gevolgen wanneer de patiënt een nieuwe, grotere beroerte ontwikkelt enkele dagen of weken na een TIA. De dienst Neurologie UZ Leuven vindt het daarom belangrijk om te blijven investeren in de ontwikkeling van klinische modellen die zoveel mogelijk mensen trachten te vrijwaren van deze ernstige aandoening. De resultaten zullen daarom op lange termijn opgevolgd worden om de zorgtrajecten omtrent beroertezorg te optimaliseren.

 

 

Bibliografie

 1. Johnston SC, Gress DR, Browner WS, Sidney S. Emergency Department Diagnosis of TIA. Jama. 2000;284(22):2901- 2906. doi:10.1001/jama.284.22.2901.

 2. Sehatzadeh S. Is Transient Ischemic Attack a Medical Emergency ? An Evidence-Based Analysis. Ont Health Technol Assess Ser. 2015;15(3):1-45.

 3. Giles MF, Rothwell PM. Risk of stroke early after transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2007;6(12):1063-1072. doi:10.1016/S1474-4422(07)70274-0.

 4. Rothwell PM, Giles MF, Chandratheva A, et al. Effect of urgent treatment of transient ischaemic attack and minor stroke on early recurrent stroke (EXPRESS study): a prospective population-based sequential comparison. Lancet. 2007;370(9596):1432-1442. doi:10.1016/S0140- 6736(07)61448-2.

 5. Martínez-Martínez MM, Martínez-Sánchez P, Fuentes B, et al. Transient ischaemic attacks clinics provide equivalent and more efficient care than early in-hospital assessment. Eur J Neurol. 2013;20(2):338-343. doi:10.1111/j.1468-1331.2012.03858.x.

 6. Wasserman J, Perry J, Dowlatshahi D, et al. Stratified, urgent care for transient ischemic attack results in low stroke rates. Stroke. 2010;41(11):2601-2605. doi:10.1161/STROKEAHA.110.586842.

 7. Sanders LM, Srikanth VK, Jolley DJ, et al. Monash transient ischemic attack triaging treatment: Safety of a transient ischemic attack mechanism-based outpatient model of care. Stroke. 2012;43(11):2936-2941. doi:10.1161/STROKEAHA.112.664060.

 8. Olivot J, Wolford C, Castle J, et al. Transient Ischemic Attack Work-Up as Outpatient Assessment of Clinical Evaluation and Safety. Neurol Sci. 2011. doi:10.1161/STROKEAHA.110.608380.

 9. Mijalski C, Silver B. TIA Management: Should TIA Patients be Admitted? Should TIA Patients Get Combination Antiplatelet Therapy? The Neurohospitalist. 2015;5(3):151-160. doi:10.1177/1941874415580598.

 10. Johnston SC, Rothwell PM, Nguyen-huynh MN, et al. Validation and refi nement of scores to predict very early stroke risk after transient ischaemic attack. Lancet. 2007;369(9558):283-292. doi:10.1016/S0140- 6736(07)60150-0.

 11. Josephson SA, Sidney S, Pham TN, Bernstein AL, Johnston SC. Higher ABCD 2 score predicts patients most likely to have true transient ischemic attack. Stroke. 2008;39(11):3096-3098. doi:10.1161/STROKEAHA.108.514562.

 12. Duca A, Jagoda A. Transient Ischemic Attacks in the Emergency Department. Emerg Med Clin N Am. 2016;34:811-835.

 13. Valls J, Peiro-Chamarro M, Cambray S, Molina-Seguin J, Benabdelhak I, Purroy F. A Current Estimation of the Early Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack: A Systematic Review and Meta-Analysis of Recent Intervention Studies. Cerebrovasc Dis. 2017:90-98. doi:10.1159/000452978.

 14. Ranta A, Barber PA. Transient ischemic attack service provision: A review of available service models. Neurology. 2016;86(10):947-953. doi:10.1212/WNL.0000000000002339.

 15. Lavallée PC, Meseguer E, Abboud H, et al. A transient ischaemic attack clinic with round-the-clock access (SOS- TIA): feasibility and effects. Lancet Neurol. 2007;6(11):953-960. doi:10.1016/S1474-4422(07)70248- X.

 16. Wardlaw JM, Brazzelli M, Chappell FM, Miranda H, Shuler K, Sandercock P DM. ABCD2 score and secondary stroke prevention. Neurology. 2015;85:1-8. doi:10.1212/WNL.0000000000001780.

 17. Dutta D, Bailey S-J. Validation of ABCD2 scores

ascertained by referring clinicians: a retrospective transient ischaemic attack clinic cohort study. Emerg Med J EMJ. 2016;33(8):543-547. doi:10.1136/emermed-2015- 205519.

18. Lemmens R, Smet S, Thijs VN. Clinical scores for predicting recurrence after transient ischemic attack or stroke: How good are they? Stroke. 2013;44(4):1198- 1203. doi:10.1161/STROKEAHA.111.000141.

19. Ois A, Cuadrado-Godia E, Rodríguez-Campello A, Jimenez- Conde J, Roquer J. High risk of early neurological recurrence in symptomatic carotid stenosis. Stroke. 2009;40(8):2727-2731. doi:10.1161/STROKEAHA.109.548032.

20. Ovbiagele B, Cruz-Flores S, Lynn MJ, Chimowitz MI, Group W-ASID (WASID) S. Early stroke risk after transient ischemic attack among individuals with symptomatic intracranial artery stenosis. Arch Neurol. 2008;65(6):733- 737. doi:10.1001/archneur.65.6.733.

21. Giles MF, Albers GW, Amarenco P, et al. Early stroke risk and ABCD2 score performance in tissue- Vs time-defined TIA: A multicenter study. Neurology. 2011;77(13):1222- 1228. doi:10.1212/WNL.0b013e3182309f91.

22. Redgrave JNE, Coutts SB, Schulz UG, Briley D, Rothwell PM. Systematic review of associations between the presence of acute ischemic lesions on diffusion-weighted imaging and clinical predictors of early stroke risk after transient ischemic attack. Stroke. 2007;38(5):1482-1488. doi:10.1161/STROKEAHA.106.477380.

23. Kiyohara T, Kamouchi M, Kumai Y, et al. ABCD3 and ABCD3-I scores are superior to ABCD2 score in the prediction of short- and long-term risks of stroke after transient ischemic attack. Stroke. 2014;45(2):418-425. doi:10.1161/STROKEAHA.113.003077.

24. Kapral MK, Hall R, Fang J, et al. Association between hospitalization and care after transient ischemic attack or minor stroke. Neurology. 2016;86(17):1582-1589. doi:10.1212/WNL.0000000000002614.

25. Prabhakaran S, Silver AJ, Warrior L, McClenathan B, Lee VH. Misdiagnosis of transient ischemic attacks in the emergency room. Cerebrovasc Dis. 2008;26(6):630-635. doi:10.1159/000166839.

26. Brazzelli M, Pag S, Fm C, et al. Magnetic resonance imaging versus computed tomography for detection of acute vascular lesions in patients presenting with stroke symptoms (Review). Cochrane Database Syst Rev. 2009;(4). doi:10.1002/14651858.CD007424.pub2.www.cochranelib rary.com.

27. Wardlaw J, Brazzelli M, Miranda H, et al. An assessment of the cost-effectiveness of magnetic resonance, including diffusion-weighted imaging, in patients with transient Ischaemic attack and minor stroke: A systematic review, meta-analysis and economic evaluation. Health Technol Assess (Rockv). 2014;18(27):1-368. doi:10.3310/hta18270.

28. Josephson S a, Bryant SO, Mak HK, Johnston SC, Dillon WP, Smith WS. Evaluation of carotid stenosis using CT angiography in the initial evaluation of stroke and TIA. Neurology. 2004;63(3):457-460. doi:10.1212/01.WNL.0000135154.53953.2C.

29. Menon BK, Demchuk AM. Computed Tomography Angiography in the Assessment of Patients With Stroke/TIA. The Neurohospitalist. 2011;1(4):187-199. doi:10.1177/1941874411418523.

30. Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR, et al. Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients with Stroke and Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals from the American Heart Association/American Stroke Association.; 2014. doi:10.1161/STR.0000000000000024. 

Download scriptie (494.49 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Robin Lemmens
Thema('s)
Kernwoorden