G-sport bij jongeren met autisme

Michelle Collaer
Jongeren met ASS ondervinden verschillende problemen op het gebied van de sociale ontwikkeling. Om te voorkomen dat deze jongeren niet op een eiland terecht komen kan in vele gevallen G-sport een uitweg bieden. Via G-sport komen jongeren in contact met andere leeftijdgenoten en kunnen ze  verschillende vaardigheden leren. Via verschillende bronnen werd duidelijk dat een heel aantal van deze jongeren plots stoppen met actief lid te zijn van een G-sportvereniging. Via dit kwantitatief onderzoek is er daarom nagegaan welke beschermende factoren en welke risicofactoren de jongeren ondervinden  op het sociale-, emotionele-, intellectuele- en fysieke ontwikkeling.

G-sport bij jongeren met autisme, een weergave van risico- en beschermende factoren.

 

Journalistiek artikel is het scriptiebestand.

Bibliografie
 1. Bailey RP. Youth Sport and Social Inclusion. In: Holt N, ed. Positive youth development through sport. London: Routledge; 2008.
 2. Bar-Or O. Pediatric sports medicine for the practitioner: from physiologic principles to clinical application. New York: Springer; 1983
 3. Bracke, G. (2006), Kinderen en jongeren met een handicap en hun vrijetijdsbesteding’, Onderzoek Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap: aanbod versus doelpubliek (Nietgepubliceerd onderzoek). Gent, Universiteit Gent.
 4. Conceptnota G-sport Vlaanderen. (2012-2020).
 5. Craeynest, P. (2007). Psychologie van de levensloop: inleiding in de ontwikkelingspsychologie. Leuven: Acco
 6. Dakin, S., & Frith, U. (2005). Vagaries of visual perception in autism. Neuron, 48, 497-507.doi:10.1016/j.neuron.2005.10.018
 7. Duijf, M.J.W., Vermeer, A., de Wit, J.B.F., Klugkist, I.G. (1999). En wat vind jij van sport? Een onderzoek uitgevoerd bij mensen met een verstandelijke handicap. Bewegen en hulpverlenen, 16, 245-267.
 8. Goffaux, V., & Rossion, B. (2006). Faces are “spatial”- Holistic face perception is supported by low spatial frequencies. Journal of Experimental Psychology, 32, 1023-1039. doi:10.1037/0096-1523.32.4.1023
 9. Hervet R. Vanves: son experience, ses perspectives. Revue Institut Sports. 1952;24:4–6.
 10. Kanner, L. (943). Pathologie: Autistic disturbances of affective contact.
 11. Matthews R, Pitts J, eds. Crime, disorder and community safety. London: Routledge; 2000.
 12. Participatie autisme. ( 2017). Autisme in cijfers. Geraadpleegd van http://www.participatie-autime.be/go/nl/autisme-begrijpen/wat-is-autism…
 13. Prochaska J., DiClemente, C. (1982). Transtheoretical therapy toward a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 3, 276.
 14. Smits, D., Van Puyenbroeck, J., & Janssen, R. (2010). Onderzoek naar behoeften op het gebied van vrijetijdsbesteding van de Brusselse jeugd met een handicap. Vrije tijd van de Brusselse jeugd doorgelicht, ongepubliceerde uitgave.
 15. Van der Velde, C. (2007). Pubergids autisme: een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 16. Vanlandewijck, Y. et al. (1994). Wegwijzer voor aangepast sporten in Vlaanderen – sportcounseling voor fysiek gehandicapte personen. Brochure Koning Boudewijnstichting
 17. van Lindert, C. & van Den Dool, R. (2011). Informeren, motiveren en stimuleren. Onderzoek naar de ervaren belemmeringen van niet-sportende gehandicapten. In: A. Elling & F. Kemper (red.). Het kost veel tijd en je wordt er moe van. Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters. (pp. 101-114). Nieuwegein: Arko Sports Media.
 18. Vermeulen, P.(2010). Autisme als contextblindheid. ACCO.
 19. Willems, M. (2012). Als de wereld er anders uitziet:omgaan met autisme. Acco.
Universiteit of Hogeschool
Bachelor Orthopedagogie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Stijn Callewaert
Kernwoorden
Share this on: