Hoe ga je adequaat omgaan met de etnisch-culturele diversiteit in je klas en school?

Ibtissam Machkour
Persbericht

Be the change you want to see..

Mahatma Gandhi zei ooit “Wees de verandering die je in de wereld wil zien.”

Ik wil de verandering zijn voor de toekomst van ons onderwijs.

In onze huidige samenleving is het onmogelijk om de prominente diversiteit te ontkennen. Sinds de migrantenstromen van 1920 tot 1960 werd het lot van België als multiculturele maatschappij bezegeld. Het is vreemd om dan te beseffen dat na 50 jaar migratie er nog zo veel is dat kan en moet verbeteren op het vlak van acceptatie en vertrouwen naar de ‘andere groep’ toe. Er is nog steeds een aanwezige terughoudendheid en acceptatie loopt verdwaald rond in de realiteit. Ik zie dit wanneer ik de berichtgevingen in de media lees, wanneer ik me vragen stel bij het hoofddoekenverbod en wanneer ik de acties van terreurdreigingen afkeur. Toch blijven deze ‘kleine’ gebeurtenissen in mijn achterhoofd hangen en vraag ik me af: Welke signalen geven wij als maatschappij aan de jongeren met een allochtone achtergrond?

Aangezien ik een allochtone achtergrond heb en voeling heb met de situatie, durf ik te stellen dat mijn eigen ervaringen zeer nuttig zullen zijn in het uitwerken van deze bachelorproef. Ik heb op de schoolbanken van de allochtone jongeren gezeten en nu sta ik als leerkracht vooraan in de klas. Ik begrijp de misvattingen, herken waar het mogelijk mis gaat en zie de noodzakelijke verbeterpunten. Vandaar dat ik geloof dat ik een geschikt tussenpersoon ben om me te verdiepen in de uitwerking van het platform dat het vergemakkelijkt voor de allochtone jongeren om hun plek in het onderwijs te vinden, dat leerkrachten een basiskennis en begrip biedt omtrent jongerencultuur, hun religie en percepties en daarnaast mogelijk het beeld van autochtone jongeren op allochtone jongeren bijstellen..

Allereerst vergaar ik kennis over het onderwerp op basis van literatuur. Wat is er al onderzocht over de plek die allochtone jongeren hebben in het huidig onderwijs? Welke rol spelen leerkrachten? Bestaan er reeds leidraden die leerkrachten een fundament bieden in de omgang met diversiteit in de klas?

Ten tweede ga ik uitzoeken hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Uitzoeken hoe allochtone jongeren zich momenteel in het onderwijs voelen, schetst een eerste beeld van de huidige situatie en biedt ons de mogelijkheid te zoeken naar verbetering. Contact maken met de concentratiescholen gelegen in Limburg en vragen naar de ervaringen van leerkrachten die daar onderwijzen, verbreedt onze kijk op de gehele context. Klopt dit met de bevindingen en suggesties in de onderzochte literatuur? Is er een probleem met het vertalen van theoretische ideeën naar de praktijk of is de uitwerking van de ideeën niet optimaal?

Na de vergelijking van de literatuur met de praktijk, ben ik in staat een overzicht van werkpunten op te stellen en de beste strategie te bedenken om op het werkveld te verwezenlijken. Deze strategie kan vervolgens geïmplementeerd worden in samenwerking met de gecontacteerde concentratiescholen en instituten. Hierna kan ik een analyse maken over de implementeerbaarheid en de strategie in samenspraak met de scholen verbeteren indien nodig.

Ten slotte heb ik zelf een paar suggesties die in mijn opinie het verschil kunnen maken.

Aantonen dat de allochtone jongeren een plaats hebben in het onderwijs begint met hen dat te tonen. Het gebruik van typische namen en situaties in teksten, toetsen en voorbeelden geeft een beeld dat zij ook ‘welkom’ zijn en er bij horen. (Wordt dit misschien al gedaan? Zo ja, wordt dit voldoende gedaan?)

Discussies openen over actuele onderwerpen en de huidige problematiek omtrent cultuur en religie van de allochtone leerlingen moeten mogelijk zijn in de klas. Bij dit alles doen bepaalde media ook meer dan hun duit in het spreekwoordelijke zakje. Alle ‘migranten’ en ‘allochtonen’ lijken wel gevaarlijke individuen. Media zou nochtans veel kunnen bijdragen tot het ontkrachten van de vele vooroordelen. De allochtone leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om hun eerlijke mening hierover te uiten zonder zich belemmerd te voelen door de mening van de leerkracht. Op basis van ervaringen (interviews, gesprekken,..) te weten komen of discussie mogelijk is in de klas, hoe de leerlingen als de leerkrachten zich hierbij voelen en op welke manier dat zij denken dat discussies in de klas op een betere manier kunnen worden gehouden.

Als u dit leest, hoop ik dat u inziet hoe diep mijn interesse voor dit onderwerp geworteld is. Deze bachelorproef is actueel voor onze multiculturele maatschappij en nodig voor de verbetering van het onderwijs. Als individu en leerkracht ligt mij dit zeer nauw aan het hart. Ik ben er ook sterk van overtuigd dat deze bachelorproef zeer positieve resultaten zal opleveren en ik zou het ongelooflijk vinden mocht ik een rol hebben in de uitdagende realisatie hiervan.

Ik weet dat dit een boeiend leerproces zal worden met vallen en opstaan. Toch, geloof ik dat ik uit het juiste hout gesneden ben. Ik hoop dat ik in deze bachelorproef zal kunnen ‘illustreren’ dat wij allen het onderwijs van de toekomst zijn. Diversiteit moet met open armen worden ontvangen want uiteindelijk zal diversiteit het onderwijs maken.

Als u dit leest hoop ik dat u inziet hoe diep mijn interesse voor dit onderwerp geworteld is. Deze bachelorproef is actueel voor onze multiculturele samenleving

Bibliografie

Bibliografie

 

Agirdag, V. A. (2011). Why does the ethnic and socioeconomic compostion of schools influence math achievement? The role of sense of futility and futility culture. European Sociological Review. Advance online publication.

Christiane Timmermans, N. C. (2012). Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. Gent: Academia Press.

Colpaert, M. (2007). Tot waar de beide zeeën samenkomen: verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden. Leuven: Uitgeverij LannooCampus.

d’HAENENS (L.), V. S. (2004). Integratie of identiteit? Mediamenu’s van Turkse en Marokkaanse jongeren. Amsterdam: Boom.

Driessen, G. (2013). De bestrijding van onderwijsachterstanden: Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken. Nijmegen: ITS.

Entman. (1990). Modern racism and the images of blacks in local televisionnews. . Critical studies in mass communication .

G Driessens, S. (2013). De bestrijding van onderwijsacherstanden: Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken. Nijmegen: ITS.

Heijde, H. v. (2016). Culturele diversiteit in de klas. Bussum: Coutinho.

Hidalgo, N. (1993). Multicultural teacher introspection. New York : Rotledge.

Hilde Van Den Bulck, A. D. (2008). Media, cultuur en identiteit: actueel onderzoek naar media en maatschappij. Gent: Academia Press.

Mark Elchardus, J. S. (2009). Vreemden. Tielt: Uitgeverij LannooCampus.

Meijnen, W. (2001). Succesvole allochtone leerlingen. Leuven - Appeldoorn: Uitgeverij Garant.

Milica Petrovic, F. R. (2014). De migratiemaatschappij: 20 stemmen over samenleven in diversiteit . Leuven: Acco.

Nanhoe, A. (2012). Mijn ouders migreerden om erop vooruit te gaan: onderwijs en de dynamische habitus. Antwerpen / Appeldoorn: Garant-Uitgevers.

Nils Duquet, I. G. (2006). Wit krijt schrijft beter: schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen / Appeldoorn: Garant-Uitgevers n.v & de respectieve auters.

Nusche, D. (2015). Flemisch Communicty of Belgium. Parijs: OECD.

Overbeeke, A. (2009). Culturele diversiteit in het onderwijs: een werkboek. Leuven: Uitgeverij Acco.

Roebben, B. (2000). Religieus opvoeden in een multiculturele samenleving. Leuven: Uitgeverij Davidsfonds.

Salmi, A. (1996). Lesgeven aan Fatima en Ahmed. Leuven / Amersfoort: Uitgeverij Acco.

Sercu, L. (2007). Omgaan met multiculturaliteit en religieus pluralisme in het onderwijs. Leuven: Uitgeverij Acco.

Sierens, S. (2007, april). Retrieved from Leren voor en in diversiteit: http://staging.steunpuntdiversiteitenleren.be/content/6-publicaties/0-s…-

Verstraeten. (1998). Media, publieke sfeer en interculturele communicatie: enkele onderzoeksperspectieven. Brussel: VUBpress.

Vleurick, A. (n.d.). De kracht van de leerkracht: leren werken met CLIM. Antwerpen: uitgeverij De Boeck.

Yuksel, V. (2014). Nergens beter dan thuis: vijftig jaar migratie in Belgie . Gent: Uitgeverij Borgerhoff en Lamberigts.

Universiteit of Hogeschool
Lerarenopleiding: secundair onderwijs
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Ruben Kelchtermans
Kernwoorden
@apsharasa
Share this on: