Hoe het lotingssysteem bij keuze van middelbare scholen optimaliseren

Thomas Quartier
Persbericht

Geen journalistiek artikel

Geen journalistiek artikel

Bibliografie

Cantillon, E. (2009). De schoolinschrijvingen in Brussel regelen, Brussels Studies, 32, geraadpleegd via http://brusselsstudies.www3.produweb.be/medias/publications/NL_119_BruS…

De Bruyckere, P., Goeminne, K., Vanoverberghe, V., Hanssens, W., & De Doncker, J. (2003). On line inschrijven. Ict en onderwijsvernieuwing,(3), 79-94

Hirtt, N. (2014). PISA 2012 ontsluierd: de naakte cijfers (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 13 november 2016 via Studiedienst OVDS website: http://www.skolo.org/IMG/pdf/dossier_pisa_nl.pdf Koh, W. T., Yang, Z., & Zhu, L. (2006). Lottery rather than waiting-line auction. Social Choice and Welfare, 27(2), 289-310.

KS Leuven, (2017). Kiezen en inschrijven in KS Leuven. Geraadpleegd van http://www.ksleuven.be/wp-content/uploads/2016/12/17-18-klein.pdf Maniquet, F. (2009). Inscriptions dans les écoles: quelques enjeux et quelques solutions. Regards économiques, 70, geraadpleegd via http://sites.uclouvain.be/econ/Regards/Archives/RE070.pdf

Poesen-Vandeputte, & M., Nicaise, I. (2012). Tien jaar GOK-decreet. (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 11 november, 2016 via U Gent website: https://biblio.ugent.be/publication/3235911/file/3237599

Silverman, W. A., & Chalmers, I. (2001). Casting and drawing lots: a time honoured way of dealing with uncertainty and ensuring fairness. British Medical Journal, 323(7327), 1467.

Sorgdrager, W. (2003). Decentrale selectie: mislukt experiment of de toekomst?. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, 22(4), 154-160. Geraadpleegd via http://link.springer.com/article/10.1007/BF03056605

Vlaamse regering. (16/06/2012). Inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs. (Nr. SO/2012/01). Geraadpleegd via http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14370

Wilbrink, B. (1999). Rechtvaardigheid en selectie voor numerus fixusstudies. Tijdschrift voor hoger onderwijs, 17(2), 136-152. Geraadpleegd via http://benwilbrink.nl/publicaties/75GewogenLotingCOWO.htm

Universiteit of Hogeschool
Master in Finance and Risk Management
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Jef Hendrickx
Kernwoorden
Share this on: