Hoe onderbouwd irrigeren door gebruik van Internet of Thing

Sam
Decoster
  • Wouter
    Vandewalle

Wereldwijd ligt het waterverbruik in de landbouwsector gemiddeld rond de 70%. Dit in een tijd waarin water kostbaar wordt en we een extreme vorm van waterschaarste willen vermijden. Kan het internet en meer bepaalt het “Internet of Things” dit verbruik minimaliseren en/of optimaliseren?

Verdeling waterverbruik

Het internet nauwelijks weg te denken

In onze westerse maatschappij is het internet praktisch nauwelijks nog weg te denken. Dagelijks verspillen we uren op facebook en andere sociale media, zijn we continu geconnecteerd met elkaar en blijven we van alles en iedereen op de hoogte. Maar kan dit internet, waar we niet meer zonder kunnen, ook problemen kunnen voorkomen zoals een mogelijke waterschaarste?

Het antwoordt is heel simpel: JA!

Hoe dan? Door gebruik te maken van “Internet of Things”. In deze scriptie wordt besproken hoe we in ons stageproject gebruik maakten van bestaande technologie om gegevens te verzamelen van sensoren, weerstations en externe data zoals het weerbericht. Aan de hand van deze grote hoeveelheid aan data kan een gefundeerde beslissing genomen worden of telers al dan niet moeten extra irrigeren en in welke hoeveelheid.

Wat is Internet of Things?

Internet of Things is een term die gebruikt wordt wanneer er geen personen via het internet communiceren, maar zogenaamde “slimme objecten”. Deze slimme objecten zijn toestellen die beschikken over sensoren en connectie kunnen maken met het internet. Hierdoor kunnen deze objecten hun omgeving waarnemen met sensoren en deze data versturen over het internet. In deze scriptie geven we je het totale beeld van het capteren van data tot en met de visualisatie van de gecapteerde data.

Slimmere landbouw

Door gebruik te maken van de besproken technologie kan er aan een meer ergonomische manier van landbouw gedaan worden en zo een meer verantwoorde manier van irrigeren toegepast worden. Deze verantwoorde manier van irrigeren voorkomt onnodig waterverbruik. Wat een extreme vorm van waterschaarste kan minimaliseren en een betere toekomst stimuleert. Deze slimmere landbouw is waar we naartoe moeten groeien indien we zorg willen dragen voor het bruikbare water dat nu nog beschikbaar is.

Bibliografie

ASP.NET (z.j.). Geraadpleegd op 20 maart 2017, van https://www.asp.net/. 

Axure (z.j.). Geraadpleegd op 22 februari 2017, van https://www.axure.com. 

Billiet, Y. en Thoré, S. (2012). Gebruikshandleiding voor het sensornetwerk.       Rumbeke, België: Inagro 

Boer zkt. alternatief voor grondwater (2012, 26 maart). Geraadpleegd op 17 april 2017, van http://www.vilt.be/ Waterverbruik_van_de_Vlaamse_landbouw_Boer_zkt_alternatief_voor_grondwater 

Decoster, S. en Vandewalle, W. (2017). Voortraject stage/eindwerk. Rumbeke, België: Vives 

Definities voor verklarende woordenlijst. (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd op april 2017, van https://nl.wikipedia.org/wiki/(Begrip in woordenlijst). 

Google Maps JavaScript API (z.j.). Geraadpleegd op 25 april 2017, van https:// developers.google.com/maps/documentation/javascript/. 

Inagro (z.j.). Geraadpleegd op 20 februari 2017, van http://leden.inagro.be/. 

Inagro klima app (2017). Geraadpleegd van http://inagrocloud.cloudapp.net/. 

Korazon (z.j.). Geraadpleegd op 20 februari 2017, van https://www.korazon.be/. 

Machine Learning made in a minute (z.j.). Geraadpleegd op 9 mei 2017, van                     http://accord-framework.net/. 

Microsoft Azure (z.j.). Geraadpleegd op 6 maart 2017, van https://azure.microsoft.com/nl-nl/. 

OpenWeatherMap API (z.j.). Geraadpleegd op 25 april 2017, van https:// openweathermap.org/api. 

Peeters, B. (2013, april). MIRE Themabeschrijving Waterkwantiteit.            Geraadpleegd op 17 april 2017, van http://www.milieurapport.be/upload/main/ themabeschrijvingen/Themabeschrijving_Waterkwantiteit_april_2013_TW.pdf 

Protocol Sensornetwerk Inagro (2011). Rumbeke, België: Inagro. 

Quartz Enterprise Scheduler .NET (2017, 18 februari). Geraadpleegd op 22 maart 2017, van https://www.quartz-scheduler.net/. 

Regressie-analyse. (z.j.) In Wikipedia. Geraadpleegd op 9 mei 2017, van                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Regressie-analyse. 

Roland. (2016, april). Piecewise regression with constraints. Geraadpleegd op 9 mei 2017, van https://stats.stackexchange.com/questions/149627/piecewise-regression-w…

Rotativa 1.6.4 NuGet (2015, 24 maart). Geraadpleegd op 22 maart 2017, van https:// www.nuget.org/packages/Rotativa. 

Sensornetwerk lokale administratiemodule. (z.j.). Geraadpleegd op 14 februari 2017, van http://sensornetwerk.inagro.be/overzicht/Login.aspx. 

Teach, Learn and make with Raspberry Pi (z.j.). Geraadpleegd op 27 maart 2017, van     https://www.raspberrypi.org/. 

Thoré, S. (2011). Sensornetwerk Cleantech in de praktijk. [Presentatie] Rumbeke, België: Inagro 

Windows 10 IoT Core (z.j.). Geraadpleegd op 30 maart 2017, van                https://developer.microsoft.com/en-us/windows/iot. 

Yahoo Weather API (z.j.). Geraadpleegd op 3 april 2017, van https://developer.yahoo.com/ weather/. 

Download scriptie (2.89 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Jurgen Carlier