Hoe-schrijf-je met kleur?

Siham
Machkour

Amerikaanse uitgeverijen ontvangen veel kritiek op het gebrek aan etnische diversiteit, zowel in hun werknemers als hun producten. Zo getuigen lezers van een overaanbod aan blanke boekprotagonisten, stereotiepe bijrollen voor etniciteit en zelfs ‘whitewashing’ van boekkaften. Met de oprichting van We Need Diverse Books™ (WNDB™) is de sensibilisering van het grote publiek over het probleem van etnische diversiteit in de Amerikaanse uitgeverijsector gestaag op komst.

Waarom is die representatie van etnische diverse personages in literatuur zo belangrijk? Literatuur heeft de kracht om menselijke ervaringen te weerspiegelen; ervaringen waarin lezers zichzelf, hun leven en eigen ervaringen in kunnen terugvinden. Wanneer etnische diverse personages missen in zulke verhalen, dan beleven individuen uit die etnische groepen de kracht van literatuur niet zoals de rest van de samenleving dat doet. Hun afwezigheid in de cultuur van de samenleving insinueert dat hun verhalen niet relevant zijn voor onze samenleving.

Om dit fenomeen te begrijpen moeten we eerst de realiteit van onze maatschappij onder ogen zien. Racisme en zijn gevolgen maken onontkoombaar deel uit van onze multiculturele samenleving. Het past zich aan socioculturele veranderingen die voor de dominante groepen in de samenleving onzichtbaar zijn. Via ‘counter-stories’ of tegenverhalen, die door etnische minderheden worden verteld (zowel als schrijver als personage) kunnen de dominante groepen de nadelige effecten van racisme beginnen begrijpen en wordt zijn onzichtbare werking blootgelegd. Het zijn boeken zoals die van Anousha Nzume en Dalilla Hermans waardoor de relatie tussen onze samenleving en etnische minderheden in vraag wordt gesteld.

Multiculturele young adult (YA) boeken kunnen ook dienen als een tegenverhaal. Niet enkel om racisme te ontleden maar vooral een stem te verlenen aan verzwegen ervaringen en de dominante vertellingen, waar stereotypen schuilen, te ontkrachten. Het helpt niet-blanke jongeren hun etnische identiteit ontwikkelen en bestrijdt de veralgemening dat etnische jongeren maar één identiteit, één verhaal (i.e. stereotype) bezitten. Vandaar dat multiculturele YA-literatuur de samenleving kan onderwijzen door een instrument te zijn tijdens discussies rond ras, etniciteit, cultuur en racisme. Bovendien bieden etnisch diverse YA-boeken de boodschap van inclusie, het ‘deel uitmaken van’ onze culturele beleving.

Toch stuiten verhalen over etnische diversiteit op obstakels. Wie mag en kan zulke boeken schrijven? In de schrijfwereld is er de algemene regel dat fictie-schrijvers nu éénmaal ervaringen en verhalen schrijven die niet van hen zijn. Toch blijkt uit dit proefschrift dat schrijven met een boodschap van inclusie niet leidt tot een juiste representatie van etnische diversiteit. Een schrijver moet voorzichtig handelen wanneer hij andere culturen en etnische minderheden als inspiratie en personages in zijn verhaal opneemt, zelfs wanneer de schrijver de grenzen van de realiteit voorbijgaat.

Wat betekent ‘goede’ representatie van etnisch diverse personages in YA-fantasie literatuur? Het is op deze vraag dat mijn proefschrift een antwoord probeert te vormen. Aan de hand van een vergelijking tussen drie hoe-schrijf-je handboeken en één blog wordt schrijfadvies rond etnische diversiteit binnen het fantasie genre onder de loep genomen. Het is niet simpel om een éénduidig antwoord te vormen op die centrale vraag. “Hoe-schrijf-je met kleur?” probeert vooral het belang ervan te communiceren naar de lezer zonder een perfect blauwdruk te voorzien. Goede representatie ligt in de uitdaging om ondervertegenwoordiging en misrepresentatie van etnische minderheden te elimineren en overheersende stereotypen te ontkrachten. Uiteindelijk wordt goede representatie gereflecteerd in authentieke en gevarieerde etnische diverse personages dat een waarachtige versie van de diversiteit in onze wereld weerspiegelt.

Bibliografie

 ADDIN EN.REFLIST The Writer's Complete Fantasy Reference. Writer's Digest Books, 1998. Print.

Abdel-Magied, Yassmin. "As Lionel Schriver Made Light of Identity, I Had No Choice but to Walk out on Her." The Guardian 2016. Web. 6 June 2017.

Alice. ""European" Fantasy Creatures in a Poc-Centric Setting." Writing With Color 2016. Web. 31 July 2017.

---. "Fantasy Races and Avoiding Racist Portrayals." Writing With Color 2014. Web. 1 August 2017.

---. "Race-Assignment to Non-Human Characters." Writing With color 2014. Web. 1 August 2017.

---. "Writing Fictional Races Who Are 100% One Skin Color." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

Alice, and Colette. "Handeling Character Deaths with a Diverse Cast." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

---. "Worldbuilding: A Fanatasy World without Racism." Writing With Color 2014. Web. 1 August 2017.

Baxley, Traci P. (in)Visible Presence: Feminist Counter-Narratives of Young Adult Literature by Women of Color. Transgressions. Ed. SpringerLink Content, Provider. Rotterdam: Rotterdam : SensePublishers, 2014. Print.

Bean, Thomas W., and Nicole Rigoni. "Exploring the Intergenerational Dialogue Journal Discussion of a Multicultural Young Adult Novel." Reading Research Quarterly 36.3: 232-48. Print.

Bishop, Rudine Sims. Web.

Colette. "Describing Skin As "Dark"." Writing With color 2014. Web. 3 August 2017.

---. "Description Guide: Words for Skin Tone Part I." Writing With Color 2014. Web. 3  August 2017.

---. "Description Guide: Words for Skin Tone Part Ii." Writing With Color 2014. Web. 3 august 2017.

---. "Diversifying White Casts and Avoiding Tokenism." Writing With Color 2014. Web. 3 August 2017.

---. "No Title." Writing With Color 2014. Web. 31 July 2017.

---. "Writing First Major Deaths of Poc Characters Respectfully." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

Color, Writing With. "Frequently Asked Question." Writing With Color 2014. Web. 26 July 2017.

---. "Stereotypes & Tropes Navigation." Writing With Color 2017. Web. 5 August 2017.

Cowdry, Katherine. "Authors Fear Accusations of Cultural Appropriation, Forum Hears." The Bookseller 2017. Web. 6 June 2017.

Crowe, Chris. "Finding Common Ground: Multicultural Ya Literature." English Journal 88.2: 124-26. Print.

Delgado, Richard. "Storytelling for Oppositionists and Others: A Plea for Narrative." Michigan Law Review 87.8: 2411. Print.

Delgado, Richard, and Jean Stefancic. Critical Race Theory: An Introduction. NYU Press, 2012. Print.

Dolores Delgado, Bernal. "Critical Race Theory, Latino Critical Theory, and Critical Raced-Gendered Epistemologies: Recognizing Students of Color as Holders and Creators of Knowledge." Qualitative Inquiry 8.1: 105-26. Print.

Ehrlich, Hannah. "The Diversity Gap in Children's Publishing." Lee & Low Books 2015. Web. 10 August 2017.

Elaney. "Enough Diversity Per Race." Writing With Color 2014. Web. 6 August 2017.

Garcia, Antero. Critical Foundations in Young Adult Literature: Challenging Genres. Challenging Genres. Rotterdam: SensePublishers, Rotterdam, 2013. Print.

---. Critical Foundations in Young Adult Literature: Challenging Genres. Critical Literacy Teaching Series. Dordrecht: Dordrecht : Springer, 2013. Print.

Groenke, Susan L. Haddix Marcelle-Glenn Wendy J. Kirkland David E. Price-Dennis Detra-Coleman-King Chonika. "Disrupting and Dismantling the Dominant Vision of Youth of Color." English Journal 104.3: 35-40. Print.

Groenke, Susan, Joellen Maples, and Jill Henderson. "Raising " Hot Topics" through Young Adult Literature." Voices from the Middle 17.4: 29-36. Print.

Hayn, Judith A., Jeffrey S. Kaplan, and Amanda Nolen. "Young Adult Literature Research in the 21st Century." Theory Into Practice 50.3: 176-81. Print.

Hooton, Christopher. "Lionel Shriver Dissects 'Cultural Appropriation': Speech in Full." Independent 2016. Web. 6 June 2017.

Hughes-Hassell, Sandra. "Multicultural Young Adult Literature as a Form of Counter-Storytelling." The Library Quarterly 83.3 (2013): 212-28. Print.

Jess. "Representation in Avatar:The Last Airbender." Tumblr: Writing With Color, 2014. Print.

Kunzri, Hari, et al. "Whose Life Is It Anyway? Novelists Have Their Say on Cultural Appropriation." The Guardian 2016. Web. 6 June 2017.

Ladson- Billings, Gloria. "Just What Is Critical Race Theory and What'S It Doing in a Nice Field Like Education?" International Journal of Qualitative Studies in Education 11.1: 7-24. Print.

Lesya. "High Fantasy World Building with Real World Inspiration, Fantasy Poc and Fetishization." Writing With Color 2017. Web. 2 August 2017.

---. "Native American "Tribal Culture" Inspiration." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

---. ""Native American Looking" Fantasy Protagonist, No Culture." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

---. "Referring to People of Color's Features As "Markings"." Writing With Color 2017. Web. 1 August 2017.

McRae, Michael. "Race Creation." The Complete Guidetm to Writing Fantasy: Volume One. Dragon Moon Press, 2002. 63-74. Print.

Miller, Andrew P., and Daniel Clark. "Fantasy Races." The Writer's Complete Fantasy Reference. Writer's Digest Books, 1998. 155-70. Print.

Milner, H. Richard Iv. "Critical Race Theory and Interest Convergence as Analytic Tools in Teacher Education Policies and Practices." Journal of Teacher Education 59.4: 332-46. Print.

Morgan, Tina. "World Building." The Complete Guidetm to Writing Fantasy: Volume One. Dragon Moon PRess, 2002. 75-94. Print.

Morris, Michael. "Standard White: Dismantling White Normativity." California Law Review 104.4 (2016): 949-978.

Najela. "Avoiding Exoticification of Non-European Lands." Writing With Color 2014. Web. 3 August 2017.

---. "Black Women and Tokenism." Writing With Color 2014. Web. 2 August 2017.

---. "Fantasy Cultures: Mass Answer " Writing With Color 2016. Web. 27 July 2017.

---. "Representing Real Cultures in Fantasy." Writing With Color 2014. Web. 2 August 2017.

Najela, and Alice. "Magical Creatures, Race and Intersectionality " Writing With Color 2014. Web. 1 August 2017.

Najela, and Lesya. "Can I Mix Cultural Elements from 4 "World Nations" And Make a New Culture?" Writing With Color 2016. Web. 29 July 2017.

Nigatu, Heben. "If White Characters Were Described Like People of Color in Literature." BuzzFeed 2014. Web2017.

Nikhil. "A Kingdom Based on Indian Culture." Writing With Color 2017. Web. 2 August 2017.

---. "South Asian-Coded Fantasy Caste System." Writing With Color 2015. Web. 7 August 2017.

Panlay, Suriyan. Racism in Contemporary African American Children's and Young Adult Literature. Palgrave Macmillian, 2016. Print.

---. Racism in Contemporary African American Children’s and Young Adult Literature. Cham: Springer International Publishing, Cham, 2016. Print.

Park, Darin, and Tom Dullemond. The Complete Guidtm to Writing Fantasy: Volume One. Dragon Moon Press, 2002. Print.

Satvika. "Cultural Apropriation and Hindu Mythology " Writing With Color 2014. Web. 2 August 2017.

Shira. "Writing a Castwith a Lot Of "One-Offs" Without Veering into Tokens." Writing With Color 2015. Web. 31 July 2017.

Shira, and Jess. "Important Issue on Creating Characters." Writing With Color 2015. Web. 1 August 2017.

Solorzano, Daniel G., and Tara J. Yosso. "From Racial Stereotyping and Deficit Discourse toward a Critical Race Theory in Teacher Education." Multicultural Education 9.1: 2-8. Print.

Solórzano, Daniel G., and Tara J. Yosso. "Critical Race Methodology: Counter-Storytelling as an Analytical Framework for Education Research." Qualitative Inquiry 8.1 (2002): 23-44. Print.

Solórzano, Daniel, and Tara Yosso. "Critical Race Methodology: Counter- Storytelling as an Analytical Framework for Education Research." Qualitative inquiry 6.1: 23-44. Print.

Tatum, Beverly. "Talking About Race, Learning About Racism: The Application of Racial Identity Development Theory in the Classroom." Harvard Educational Review 62.1: 1. Print.

Varhola, Michael J. "World Cultures." The Writer's Complete Fantasy Reference. Writer's Digest Books, 1998. 31-63. Print.

WWC. "Featured Description Posts." Writing With Color 2014. Web. 3 August 2017.

---. "White Authors and Topics to Avoid/Tread Carefully." Writing With Color 2017. Web. 26 July 2017.

---. "Why Insiders Can Write Their Experience." Writing With Color 2017. Web. 26 July 2017.

Yasmin, and Shira. "Defining Coding and Islam-Coded Fantasy." Writing With Color 2016. Web. 29 July 2017.

Yosso, Tara J. "Whose Culture Has Capital? A Critical Race Theory Discussion of Community Cultural Wealth." Race Ethnicity and Education 8.1: 69-91. Print.

Zhao, Lai. "Culture Shock: Worldbuilding in Asian Cultures." The Complete Guidetm to Writing Fantasy: Volume Two. Dragon Moon Press, 2004. 37-70. Print.

Download scriptie (1.37 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. dr. Anneleen Masschelein