Vluchtelingen, een vloek of een zegen?

Simon
Deboutte

Vandaag de dag is er niemand die de vluchtelingencrisis nog kan ontkennen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht omwille van oorlogen, politieke instabiliteit, vrees voor de integriteit, ...

De vluchtelingencrisis van vandaag is de grootste sinds de twee Wereldoorlogen, grotendeels veroorzaakt door instabiliteit in Afrika enerzijds en anderzijds door de Arabische lente gevolgd door het gruwelijk machtsvertoon van IS.

Mensen die hun land ontvluchten om elders een beter leven te leiden en een rooskleurige toekomst op te bouwen voor hun gezin, gaan door vuur om toch maar weg te geraken uit de vuurlinie. Voor velen is het hun laatste reis, want er zijn heel wat individuen die de reis niet overleven.

Individuen die de reis wel overleven, hebben dringende en primaire hulp nodig. Primaire hulp in de zin van eten, onderdak voorzien, medische hulp, ... Naast deze basisbehoeften, moet er ook ondersteuning zijn op juridisch vlak, op professioneel vlak bij het zoeken naar een job, ...

Deze hulp betaalt zichzelf natuurlijk niet. Veel landen draaien hun rug wanneer er nog maar gesproken wordt over vluchtelingen of over opvang. Landen zijn bang voor hun staatsveiligheid en de integriteit van de eigen inwoners. Daarnaast, zoals reeds gezegd, heeft dit een niet te onderschatten kostenplaatje. Hoewel Europa en de internationale gemeenschap zijn steentje bijdraagt, moet er toch ook een zeker initiatief komen van de individuele landen en dat is voor velen een brug te ver omdat ze al genoeg budgettaire problemen hebben.

Hoewel, er zijn ook landen die vluchtelingen met open armen verwelkomen. Duitsland en Zweden bijvoorbeeld zien vluchtelingen als een opportuniteit. Een opportuniteit om vergrijzing tegen te gaan bijvoorbeeld of een kans om sociale integratie en interactie te bevorderen in eigen land. Veel landen zouden naar dit voorbeeld moeten handelen want het is een win-winsituatie.

Bibliografie

 

 1. Universal Declaration of Human Rights, BS March 31, 1949.
 2. 1951 Convention relating to the Status of Refugees, BS July 28, 1951.
 3. The European Convention of Human Rights, BS August 19, 1955.
 4. Treaty on the functioning of the European Union, BS December 25, 1957.
 5. International Covenant on Economic, Social and Cultural rights, BS July 6, 1983.
 6. Convention on the Rights of the Child, BS January 17, 1992.
 7. Schengen area and cooperation Treaty, BS March 26, 1995.
 8. EU Charter of Fundamental Rights, BS December 18, 2000.
 9. Coordinated Constitution of Belgium, BS February 17, 1994.
 10. Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS December 31, 1980.
 11. Wet betreffende de leerplicht, BS July 06, 1983.
 12. Wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van andere categorieën van vreemdelingen, BS May 7, 2007.
 13. Wet van 4 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, BS June 27, 2016.
 14. Wet van 24 november 2016 tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. January 16, 2017.
 15. Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, BS December 15, 2000.
 16. Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national, BS February 17, 2003.
 17. Council Directive 2003/9/EG of January 27, 2007 laying down minimum standards for the reception of asylum seekers, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33150.
 18. Council Decision of May 14, 2008 establishing a European Migration Network, 2008/381/EC, BS May 21, 2008.
 19. Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person, BS July 19, 2013.
 20. Royal Decree regarding employment of foreign employees, BS June 26, 1999.
 21. Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS August 5, 1976.
 22. Tampere European Council, 15 & 16 October 1990, presidency conclusions, SN 200/99.
 23. 16a Basic Law for the Federal Republic of Germany, FLG 23 May 1949.
 24. Social Code, FLG December 27, 2003.
 25. Asylum Act, FLG September 2, 2008.
 26. Residence Act, FLG February 25, 2008.

   

   

   

 

11.2 Books

 

 1. BAEYENS, P., BOUCKAERT, S. en VANDERSCHEUREN, N., Handboek Verblijfsrecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 706 p.
 2. CHISWICK, B., “Are migrants favorably selected? An economic analysis” in C. BRETTELL and J. HOLLIFIELD (eds.), Migration Theory. Talking across the disciplines, New York, Routledge, 1999, 25 p.
 3. CRAUWELS, F., OCMW en vreemdelingen. Verzamelmap instructies en richtlijnen, Brussel, Politeia, 2013, 88 p.
 4. DENYS, L., Overzicht van het vreemdelingenrecht, Heule, INNI Publishers, 2015, 694 p.
 5. DETRICK, S., A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, 801 p.
 6. GOODWIN-GILL, G. and MCADAM, J.,The refugee in international law, Oxford, Oxford University Press, 2007, 788 p.
 7. JACOBS, S., Het opvangrecht en andere sociale rechten voor meerderjarige asielzoekers tijdens de asielprocedure, onuitg. Masterproef, KULeuven, 2013, 70 p.
 8. PESTIEAU, P. and STIJNS, J., “Social security and retirement in Belgium” in J., GRUBER & D., WISE, Social security around the world, Chicago, University of Chicago Press, 1999, 35 p.
 9. VANDENHOLE, W., A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, article 26: The Right to Benefit from Social security, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, 48 p.
 10. VEREECKE, V., Vreemdelingenrecht in de praktijk, Turnhout, Story Publishers, 2016, 556 p.
 11. X, OCMW en vreemdelingen. Verzamelmap instructies en richtlijnen, Brussel, Politeia, 2013, 215 p.
 12. X, The European Social Fund at work. More jobs, less marginalization, EU Publications Office, 2013, 4 p.
 13. X, Global Immigration Study. Moving together. Making tomorrow. Deloitte London, The Creative Studio, 2016, 56 p.
 14. X, Gids van de asielprocedure in België (Nederlands), Brochure CIRE Brussel, 2008, 45 p.

 

11.3 Magazines1) BAEYENS, P. en OKLADNICOFF, L., “De opvang van asielzoekers en vluchtelingen: wat houdt het recht op opvang in en welke rol hebben de lokale besturen daarin?”, T. Gem. 2016, 181-185.

2) GIL-BAZO, M.-T., “Refugee Protection under International Human Rights Law: From Non-Refoulement to Residence and Citizenship”, Refugee Survey Quarterly 2015, 11-42.

3) KAPFERER, S., “Art 14(2) of the Universal Declaration of Human Rights and Exclusion from International Refugee Protection”, in X, Refugee Survey Quarterly, Oxford, Oxford University Press, 2008, 23 p.

4) KREVER, T., “Mopping-up: UNHCR, Neutrality and Non-Refoulement since the Cold War”, Chinese Journal of International Law 2011, 587-608.

5) MAES, M., “De terugkeerrichtlijn en onverwijderbare vreemdelingen”, T. Vreemd. 2011, nr. 3, 253-267.

6) PIROTTE, A., “Europa verstrengt toegang tot grondgebied”, De Juristenkrant 2016, nr. 339, 2.

7) POPTCHEVA, E.-M & STUCHLIK, A., “Work & social welfare for asylum-seekers and refugees’, European Parliamentary Research Service 2015, 39 p.

8) TORFS, D., “De vreemdeling en het recht op maatschappelijke dienstverlening”, Soc. Kron. 2015, nr. 2, 49-62.

9) X, “I’m in the Dublin procedure – what does this mean?”, Leaflet EU, 2014, 16 p.

10) Communication of the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic & Social committee of the regions regarding immigration, integration and employment, Brussels, June 3, 2003, 60 p.

11) General Comment No. 18: The Right to Work (Art. 6 of the Covenant), UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), February 6, 2006.

12) General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), February 4, 2008.

 

11.4 Jurisprudence

 

 1. HvJ February 5, 1963, Van Gend en Loos.
 2. Arbitragehof June 30, 1999, nr. 80/99, BS November 24, 1999.
 3. EHRM January 21, 2011, M.S.S. v. Belgium and Greece.
 4. Arbh. Antwerpen 3 februari 2014, T. Vreemd. 2014, 339.

 

11.5 Online sources

 

 1. http://fedasil.be/nl/inhoud/wettelijk-kader-0.
 2. https://www.emnbelgium.be.
 3. “Subsidiary protection”, 2012, http://www.cgvs.be/nl/asiel/subsidiair-beschermden.
 4. CGVS asielstatistieken overzicht 2016, http://www.cgvs.be/sites/default/files/asielstatistieken_2017_feb_nl.pdf.
 5. DE PRETER, J., “Factcheck: bracht Merkel met ‘wir schaffen das’ de vluchtelingenstroom op gang?, January 12, 2017, http://www.knack.be/nieuws/wereld/factcheck-bracht-merkel-met-wir-schaf….
 6. MOENS, D., MINGIEDI, M. en NUYENS, C.,“Sociale bescherming in België ESSOBS data 2014”, 2016, http://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/essobs-2014-nl.pdf.
 7. T., T. “Francken past nieuwkomersverklaring aan na kritiek Raad van State”, De Morgen, June 9, 2016, http://www.demorgen.be/binnenland/francken-past-nieuwkomersverklaring-a….
 8. VIDAL, K., “Schengen in het vriesvak. Europese migratieministers hebben principeakkoord over verlenging nationale grenscontroles”, 2016, http://www.demorgen.be/dmselect/schengen-in-het-vriesvak-b6ce850a/ ; X, “Groen licht voor verlenging grenscontroles in Schengenzone”, 2017, http://www.standaard.be/cnt/dmf20170207_02717337.
 9. GOREVAN, D., et al., “Right to a future. Empowering refugees from Syria and host governments to face a long-term crisis”, 2015, 20 p. https://www.savethechildren.net/sites/default/files/Report%20final-%20S….
 10. NIE, Z., “The effects of refugees on host countries”, 2015, https://globaledge.msu.edu/blog/post/30996/the-effects-of-refugees-on-h….
 11. BEERNAERT L., “Zeg niet migrant tegen een vluchteling. En ja, het onderscheid is belangrijk”, September 2, 2015, http://www.demorgen.be/buitenland/zeg-niet-migrant-tegen-een-vluchtelin….
 12. VAN ERP, A., “Migrant of vluchteling? De uitdaging van gemengde migratie”, June 20, 2015, http://www.knack.be/nieuws/wereld/migrant-of-vluchteling-de-uitdaging-v….
 13. V. CORLUY, I. MARX & N. MUSSCHE, “Toegang van migranten tot de sociale zekerheid. Beleid en praktijk in België. Studie voor het Belgische Nationaal Contactpunt van het Europese Migratienetwerk, 115 p., https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/toegang_van_migr….
 14. X, Resettlement and humanitarian admission in Belgium. Study of the Belgian contact points of the European Migration Network (EMN), December 2016, 76 p.
 15. X, “You are eligible for subsidiary protection in Belgium. Your rights and obligations”, Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons, 2015, 32 p.
 16. X, “UNHCR’s standpunt: vluchteling of migrant. Wat is juist?”, 2015, http://www.unhcr.be/nl/home/artikel/3829f2dc9fc715b0b695d52f59873b78/un….
 17. X, “Hotspot Italy: How EU’s flagship approach leads to violations of refugee and migrant rights”, 2016, https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/5004/2016/en/.
 18. X, “Missing out. Refugee Education in Crisis”, 2016, http://www.unhcr.org/57d9d01d0.
 19. X, “Global Trends 2015”, 2015, http://www.unhcr.be/nl/home/artikel/3a76c8183e32015ed69bdc7b14ff408d/gl…
 20. X, Behoud verblijf wordt afhankelijke van integratie-inspanningen, Agentschap integratie en inburgering, January 18, 2017, http://www.kruispuntmi.be/nieuws/behoud-verblijf-wordt-afhankelijk-van-….
 21. X, “Global refugee crisis in numbers, 2015, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/global-refugee-crisis-in….
 22. X, “Europees Sociaal Fonds. Iedereen een kans”, 2013, http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=nl.
 23. X, “Asylum applicants and first instance decisions on asylum applicants: 2014”, 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/4168041/6742650/KS-QA-15-003-EN-….
 24. X, “Wat is Dublin? Vluchtelingenwerk Vlaanderen”, 2016, https://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/wat-is-dublin_v04-….
 25. X, “The future of the EU migration policy”, 2016, http://ec.europa.eu/immigration/who-does-what/more-information/the-futu….
 26. X, “The Stockholm Programme. An open and secure Europe serving and protection the citizens”, 2009, https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/the_s….
 27. X, “A common immigration policy for Europe”, 2011, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0001.
 28. X, Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde? 14 juli 2016, Agentschap integratie & inburgering, 11 p.
 29. X, Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten … Agentschap integratie & inburgering. 22 p., http://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/PP….
 30. X, Sociale (grond)rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Kapstokken voor een integrale begeleiding, March 16, 2017, Agentschap integratie & inburgering, 69 p.
 31. X, Welk traject legt een asielzoeker af? Welke rechten heeft een vluchteling of subsidiair beschermde? 14 juli 2016, Agentschap integratie & inburgering, 11 p.
 32. http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-priva….
 33. BELGA, “Asielcrisis kost België 1,3 miljard”, October 22, 2016, http://www.demorgen.be/buitenland/asielcrisis-kost-belgie-1-3-miljard-b….
 34. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/11/hotspot-italy/.
 35. https://www.equalityhumanrights.com/en/our-human-rights-work/monitoring….
 36. https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/huren-en-verhuren/….
 37. X, Verblijfsstatuten & gezondheidszorg voor vreemdelingen. Procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut. Kruispunt migratie & integratie, 2013, 73 p., http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/documenten/over….
 38. http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplicht-voor-kinderen-met-een-ande….
 39. http://www.naricvlaanderen.be/.
 40. http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-priva….
 41. http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-priva….
 42. Note on Non-Refoulement (Submitted by the High Commissioner) EC/SCP/2, 23 August 1977, http://www.unhcr.org/afr/excom/scip/3ae68ccd10/note-non-refoulement-sub….
 43. UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, November 4, 1997, http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html.
 44. The Stages of the German asylum procedure. An overview of the individual procedural steps and the legal basis, Federal Office for Migration and Refugees, 25 p.
Download scriptie (937.86 KB)
Universiteit of Hogeschool
UC Leuven-Limburg
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Tom Claeys
Kernwoorden