Influencers zijn niet meer weg te denken op Instagram, maar laten wij ons echt zo gemakkelijk beïnvloeden?

Julie
Messiaen

Influencer Marketing op Instagram

Meer en meer bedrijven maken de laatste jaren gebruik van Influencer Marketing. Influencer Marketing focust op het bereiken van influencers, individuen die een grote invloed hebben op de doelgroep en de beslissingen van anderen kunnen beïnvloeden omwille van hun autoriteit, kennis of positie. Een veelgebruikte vorm van deze influencer marketing campagnes is dat bedrijven influencers gaan betalen om hun producten of diensten te promoten op Instagram. Vaak doen marketeers beroep op een influencer met een hoog aantal followers, het aantal personen die de Instagram influencer volgen, omdat ze menen dat dit zal leiden tot een groter bereik. Maar dit betekent niet dat de followers ook geëngageerd zijn om op hun boodschap in te gaan. Dus, de ratio van het aantal followers op het aantal followees, het aantal personen die de influencer zelf volgt, is een betere maatstaf om de effectiviteit van een samenwerking met een Instagram influencer na te gaan.Heeft een Instagram influencer wel degelijk invloed op consumentengedrag en zijn het aantal followers en followees hierbij een bepalende factor?

Wij vroegen ons nu echt af of zo’n Instagram influencer wel degelijk invloed heeft op de gemiddelde Belgische consument en of die veelgebruikte influencer campagnes wel hun nut hebben.Daarom ging onze studie de impact na van die ratio op de opeenvolgende stappen van consumentengedrag; namelijk op de geloofwaardigheid van de influencer, de houding tegenover de Instagram post, de houding tegenover het gepromote merk, de viral intenties en de aankoop intenties van de consumenten. Viral intenties omvatten de intenties om een Instagram post te sharen, te liken of om iemand over de post te willen vertellen.

Ten eerste konden we vaststellen dat een hoog aantal followers leidt tot hogere geloofwaardigheid, terwijl een hoog aantal followees leidt tot lagere geloofwaardigheid. Meer specifiek, een influencer met een hoog aantal followers tot een laag aantal followees (HL) wordt beschouwd als meest geloofwaardig, gevolgd door een influencer met hoog aantal followers tot hoog aantal followees (HH) en een influencer met een medium (of een gemiddeld) aantal followers tot een laag aantal followees (ML). Wij zouden geïnteresseerde managers dan ook ten stelligste afraden om beroep te doen op een influencer met een gemiddeld aantal followers tot hoog aantal followees (MH), omdat dit type beschouwd wordt als minst geloofwaardig. Dit suggereert dat consumenten zullen handelen zoals hun peers of herkenbare personen, want als ze zien dat veel personen een bepaalde influencer volgen, zullen ze die automatisch als meer ervaren en oprecht beschouwen. Bovendien zien consumenten een hoog aantal followees als een teken dat de volgersbasis bestaat uit personen die de influencer hebben gevolgd nadat die hen eerst heeft gevolgd en dus als het ware volgers ronselde.

De volgende resultaten toonden aan dat hoe geloofwaardiger de influencer, hoe leuker de consument de Instagrampost vond en hoe positiever de houding tegenover het gepromote merk. Daaropvolgend bleek dat hoe positiever deze houding, hoe hoger de viral en aankoopintenties.

Laten wij ons voor elk product beïnvloeden door een Instagram influencer?

Aangezien we op Instagram overspoeld worden door influencers die allerlei producten aanbevelen, hebben wij ook het effect op consumentengedrag nagegaan naargelang drie producten (auto, camera, smoothie). Elk product heeft een verschillende purchase decision involvement niveau. Dit betekent dat de beslissing om een auto, high involvement-product, te kopen, meer nadenken verwacht en meer risico aan verbonden is in vergelijking met een camera, wat een medium involvement product is. Beslissen welke smoothie, low involvement-product, je zal kopen, vergt uiteraard minder nadenken en het brengt ook geen risico indien er een verkeerde beslissing gemaakt werd. Er is gebleken dat een Instagram influencer die een low of medium involvement-product als geloofwaardiger wordt beschouwd in vergelijking met een influencer die een high involvement-product promoot. Dit suggereert dat consumenten zich niet rap laten ‘vangen’ door een gesponsorde Instagrampost voor een auto en al zeker geen beroep zullen doen op die influencer. Wellicht omdat de consument dit een belangrijke aankoop vindt en verkiest om online te zoeken naar verdere info of om dit aan experts te vragen. Alhoewel we dit nog vaak zien op Instagram, zal een influencer campagne voor auto’s geen goede resultaten geven.

Een trend die we ook vaak in de praktijk zien zijn Instagram influencers die gezonde drankjes promoten. Fit Tea, bijvoorbeeld, is een Amerikaans bedrijf dat heel vaak beroep doet op influencers om hun detox thee te promoten. Wij hebben dus kunnen vaststellen dat voor dit type (low-involvement) product een influencer campagne wel goed werkt.

Afbeelding verwijderd." Het effect van de ratio op consumentengedrag "

Welk type persoon heeft meer kans om beïnvloed te worden door een Instagram influencer?Ons onderzoek legde ook het verband tussen enkele demografisch kenmerken van de consument en hoe beïnvloedbaar we zijn door een Instagram influencer. Een persoon die een grote interesse heeft in de gepromote product categorie, zal logischerwijze meer beïnvloedbaar zijn door een Instagram influencer. Maar interessanter is het feit dat iemand die een Snapchat account bezit, of iemand die het vrouwelijk geslacht heeft, ook meer beïnvloedbaar is, in vergelijking tot iemand die niet aan deze eigenschappen voldoet. Dit kan verklaard worden door het feit dat Snapchat gebruikers zich aangetrokken voelen tot visuele en snelle berichten en door naar de Instagram post te kijken, ervaren ze de influencer als geloofwaardig. Bovendien hebben veel personen die influencers volgen op Snapchat het gevoel dat ze echte vrienden zijn, omdat ze een inkijk hebben in hun leefomgeving. Daardoor ervaren ze ook andere Instagram-influencers als geloofwaardiger in vergelijking tot iemand die geen Snapchat account bezit. Daarnaast, zijn vrouwen ook meer beïnvloedbaar door een Instagram-influencer in vergelijking tot mannen. Dit wellicht omdat vrouwen influencers meer gaan geloven en zich verbonden voelen met hen, omdat ze meer geven om persoonlijke relaties.

Dus ja, de gemiddelde Belgische consument is beïnvloedbaar door Instagram influencers. Hoewel dit afhangt naargelang het aantal followers en followees en naargelang het type gepromote product. En aan de vrouwelijke Snapchat gebruikers… wees gewaarschuwd en laat je niet vangen!

Bibliografie

 ADDIN ZOTERO_BIBL {"custom":[]} CSL_BIBLIOGRAPHY 10, M. S., & 2016. (n.d.). Twitter Says Users Now Trust Influencers Nearly as Much as Their Friends. Retrieved from http://www.adweek.com/digital/twitter-says-users-now-trust-influencers-…

Aaker, D. A., & Keller, K. L. (1990). Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing, 54(1), 27–41. https://doi.org/10.2307/1252171

Abdallah, M. (2015). Indirect Marketing through Influencers on Social Media : Comparing Faceebok paid advertisement services to advertisement by influencers on social media. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:825206

Abidin, C. (2014). #In$tagLam: Instagram as a Repository of Taste, a Burgeoning Marketplace, a War of Eyeballs. In M. Berry & M. Schleser (Eds.), Mobile Media Making in an Age of Smartphones (pp. 119–128). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137469816_11

Abzari, M., Ghassemi, R. A., & Vosta, L. N. (2014). Analysing the Effect of Social Media on Brand Attitude and Purchase Intention: The Case of Iran Khodro Company. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143, 822–826. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.483

Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. In P. D. J. Kuhl & D. J. Beckmann (Eds.), Action Control (pp. 11–39). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2

Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the Attitude-Behavior Relation: Reasoned and Automatic Processes. European Review of Social Psychology, 11(1), 1–33. https://doi.org/10.1080/14792779943000116

Alhabash, S., McAlister, A. R., Hagerstrom, A., Quilliam, E. T., Rifon, N. J., & Richards, J. I. (2013). Between Likes and Shares: Effects of Emotional Appeal and Virality on the Persuasiveness of Anticyberbullying Messages on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(3), 175–182. https://doi.org/10.1089/cyber.2012.0265

Alkhowaiter, W. (2016). The Power of Instagram in Building Small Businesses. In Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly (pp. 59–64). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-0_6

Amanda Spry, Ravi Pappu, & T. Bettina Cornwell. (2011). Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity. European Journal of Marketing, 45(6), 882–909. https://doi.org/10.1108/03090561111119958

An Experiment: Instagram Marketing Techniques and Their Effectiveness. (n.d.). Retrieved March 3, 2017, from https://www.researchgate.net/publication/304165166_An_Experiment_Instag…

Austin, E. W., & Dong, Q. (1994). Source v. Content Effects on Judgments of News Believability. Journalism Quarterly, 71(4), 973–983. https://doi.org/10.1177/107769909407100420

Baker, M. J., & Churchill, G. A. (1977). The Impact of Physically Attractive Models on Advertising Evaluations. Journal of Marketing Research, 14(4), 538–555. https://doi.org/10.2307/3151194

Bakshy, E., Hofman, J. M., Mason, W. A., & Watts, D. (2011). Everyone’s an influencer: quantifying influence on twitter. Microsoft Research. Retrieved from https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/everyones-an-influ…

Barczyk, C., & Duncan, D. G. (2011). Social networking media as a tool for teaching business administration courses. International Journal of Humanities and Social Science1(17), 267-276.

 

Beatty, S. E., Homer, P., & Kahle, L. R. (1988). The involvement—commitment model: Theory and implications. Journal of Business Research, 16(2), 149–167. https://doi.org/10.1016/0148-2963(88)90039-2

Belch, G. E., & Belch, M. A. (2004). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective,(6 Th. New York: NY: McGraw-Hill.

Berger, J., & Heath, C. (2007). Where Consumers Diverge from Others: Identity Signaling and Product Domains. Journal of Consumer Research, 34(2), 121–134. https://doi.org/10.1086/519142

Bickart, B., & Schindler, R. M. (2001). Internet forums as influential sources of consumer information. Journal of Interactive Marketing, 15(3), 31–40. https://doi.org/10.1002/dir.1014

Biehal, G., Stephens, D., & Curio, E. (1992). Attitude toward the Ad and Brand Choice. Journal of Advertising, 21(3), 19–36. https://doi.org/10.1080/00913367.1992.10673373

Boer, Boer, D., Humanities, F. of, (Master), M. S., Media, J. en N., & s0925608. (2016, August 31). The Construction of an Online Identity A Case Study of Fashion Blog “The Blonde Salad” and Founder Chiara Ferragni’s Activities on Instagram [Master thesis]. Retrieved December 21, 2016, from https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/42255

Boerman, S. C., van Reijmersdal, E. A., & Neijens, P. C. (2012). Sponsorship Disclosure: Effects of Duration on Persuasion Knowledge and Brand Responses. Journal of Communication, 62(6), 1047–1064. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01677.x

Brian D. Till, & Michael Busler. (1998). Matching products with endorsers: attractiveness versus expertise. Journal of Consumer Marketing, 15(6), 576–586. https://doi.org/10.1108/07363769810241445

Brown, D., & Fiorella, S. (2013). Influence Marketing: How to Create, Manage, and Measure Brand Influencers in Social Media Marketing. Que Publishing.

Buzz, viral marketing, and word-of-mouth: what’s... (n.d.). Retrieved December 21, 2016, from http://emmanuelvivier.com/post/51809549130/buzz-viral-ma-1

B.V.L.G. (n.d.). Retrieved from http://bvlg.blogspot.be/2016/03/belgian-social-media-monitor-maart-2016…

Canhoto, A. I., & Clark, M. (2013). Customer service 140 characters at a time: The users’ perspective. Journal of Marketing Management, 29(5–6), 522–544. https://doi.org/10.1080/0267257X.2013.777355

Carolyn Heller Baird, & Gautam Parasnis. (2011). From social media to social customer relationship management. Strategy & Leadership, 39(5), 30–37. https://doi.org/10.1108/10878571111161507

Celebrity endorsement in business markets (PDF Download Available). (n.d.). Retrieved April 12, 2017, from https://www.researchgate.net/publication/228473725_Celebrity_endorsemen…

Cha, M. (n.d.). Measuring user influence in Twitter: The million follower fallacy. Retrieved from http://www.academia.edu/12347657/Measuring_user_influence_in_Twitter_Th…

Cheung, M. Y., Luo, C., Sia, C. L., & Chen, H. (2009). Credibility of electronic word-of-mouth: Informational and normative determinants of on-line consumer recommendations. International Journal of Electronic Commerce13(4), 9-38.

Chiu, C.-M., Lin, H.-Y., Sun, S.-Y., & Hsu, M.-H. (2009). Understanding customers’ loyalty intentions towards online shopping: an integration of technology acceptance model and fairness theory. Behaviour & Information Technology, 28(4), 347–360. https://doi.org/10.1080/01449290801892492

Chu, S.-C., & Kamal, S. (2008). The Effect of Perceived Blogger Credibility and Argument Quality on Message Elaboration and Brand Attitudes. Journal of Interactive Advertising, 8(2), 26–37. https://doi.org/10.1080/15252019.2008.10722140

Colliander, J., & Erlandsson, S. (2015). The blog and the bountiful: Exploring the effects of disguised product placement on blogs that are revealed by a third party. Journal of Marketing Communications, 21(2), 110–124. https://doi.org/10.1080/13527266.2012.730543

Cresci, S., Di Pietro, R., Petrocchi, M., Spognardi, A., & Tesconi, M. (2015). Fame for sale: Efficient detection of fake Twitter followers. Decision Support Systems, 80, 56–71. https://doi.org/10.1016/j.dss.2015.09.003

Cruz, D., & Fill, C. (2008). Evaluating viral marketing: isolating the key criteria. Marketing Intelligence & Planning, 26(7), 743–758. https://doi.org/10.1108/02634500810916690

De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2016). Marketing through instagram influencers: impact of number of followers and product divergence on brand attitude. In 15th International Conference on Research in Advertising. Retrieved from http://hdl.handle.net/1854/LU-7223607

Deval, H., Mantel, S. P., Kardes, F. R., & Posavac, S. S. (2013). How Naive Theories Drive Opposing Inferences from the Same Information. Journal of Consumer Research, 39(6), 1185–1201. https://doi.org/10.1086/668086

Digital in 2016. (n.d.). Retrieved from http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016

Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities’ Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.009

Duggan, M., & Brenner, J. (2013, February 14). The Demographics of Social Media Users — 2012. Retrieved from http://www.pewinternet.org/2013/02/14/the-demographics-of-social-media-…

Elberse, A., & Verleun, J. (2012). The Economic Value of Celebrity Endorsements. Journal of Advertising Research, 52(2), 149–165. https://doi.org/10.2501/JAR-52-2-149-165

Electronic Word of Mouth on Instagram: Customers’ Engagements with Brands in Different Sectors (PDF Download Available). (n.d.). ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/292991785_Electronic_Word_of_M…’_Engagements_with_Brands_in_Different_Sectors

EMOTIONAL OR RATIONAL? THE DETERMINATION OF THE INFLUENCE OF ADVERTISING APPEAL ON ADVERTISING EFFECTIVENESS (PDF Download Available). (n.d.). Retrieved April 23, 2017, from https://www.researchgate.net/publication/309935235_EMOTIONAL_OR_RATIONA…

Erkan, I., & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior, 61, 47–55. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.003

Fan, Y.-W., Miao, Y.-F., Fang, Y.-H., & Lin, R.-Y. (2013). Establishing the Adoption of Electronic Word-of-Mouth through Consumers’ Perceived Credibility. International Business Research, 6(3), 58. https://doi.org/10.5539/ibr.v6n3p58

Ferguson, R. (2008). Word of mouth and viral marketing: taking the temperature of the hottest trends in marketing. Journal of Consumer Marketing, 25(3), 179–182. https://doi.org/10.1108/07363760810870671

Ferrara, E., Interdonato, R., & Tagarelli, A. (2014). Online Popularity and Topical Interests through the Lens of Instagram. arXiv:1406.7751 [Physics], 24–34. https://doi.org/10.1145/2631775.2631808

Francalanci, C., & Hussain, A. (2015). Social Influence and Influencers Analysis: A Visual Perspective. In Data Management Technologies and Applications (Vol. 178, pp. 81–98). Springer International Publishing. Retrieved from http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-25936-9_6

Friestad, M., & Wright, P. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How People Cope with Persuasion Attempts. Journal of Consumer Research, 21(1), 1–31. https://doi.org/10.1086/209380

Gilmore, K. S., & Kinsey, D. F. (2014, March). New media: Reshaping future communicators’ self-perceived role in crisis. In 16TH INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS RESEARCH CONFERENCE (p. 265).

Grange, R. (2015). Does Pinning Lead to Purchasing?: An Evaluation of the Impact Social Media Connectedness has on Online Purchase Behavior. Retrieved from http://conservancy.umn.edu/handle/11299/173997

Grigaliunaite, V., & Pileliene, L. (2016). Emotional or Rational? The Determination of the Influence of Advertising Appeal on Advertising Effectiveness. Scientific Annals of Economics and Business, 63(3), 391–414. https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0130

Gruber, A. (1970). Purchase intent and purchase probability. Journal of Advertising Research10(1), 23-27.

Guerrilla Marketing: The Nature of the Concept and Propositions for Further Research. (n.d.). Retrieved April 22, 2017, from http://www.scialert.net/fulltext/?doi=ajm.2011.39.54&org=10

Gupta, S. (2009). How Do Consumers Judge Celebrities’ Irresponsible Behavior? An Attribution Theory Perspective. The Journal of Applied Business and Economics; Thunder Bay, 10(3), 1–14.

Hajli, N., Lin, X., Featherman, M. S., & Wang, Y. (2014). Social word of mouth: How trust develops in the market.

 

Hanna, R., Rohm, A., & Crittenden, V. L. (2011). We’re all connected: The power of the social media ecosystem. Business Horizons, 54(3), 265–273. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.007

Harrison-Walker, L. J. (2001). The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment As Potential Antecedents. Journal of Service Research, 4(1), 60–75. https://doi.org/10.1177/109467050141006

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., & Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: What motivates consumers to articulate themselves on the Internet? Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38–52. https://doi.org/10.1002/dir.10073

Henshel, R. L., & Johnston, W. (1987). The Emergence of Bandwagon Effects: A Theory. The Sociological Quarterly, 28(4), 493–511. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1987.tb00308.x

Holbrook, M. B., & Batra, R. (1987). Assessing the Role of Emotions as Mediators of Consumer Responses to Advertising. Journal of Consumer Research, 14(3), 404–420. https://doi.org/10.1086/209123

How Influence Marketing Differs from Celebrity Endorsement. (n.d.). Retrieved April 22, 2017, from http://convinceandconvert.com/digital-marketing/influence-marketing-dif…

Hutchins, A., & Tindall, N. T. J. (2016). Public Relations and Participatory Culture: Fandom, Social Media and Community Engagement. Routledge.

Influencer Marketing Statistics. (n.d.). Retrieved February 4, 2017, from https://www.tapinfluence.com/influencer-marketing-statistics/

Jacks, J. Z., & Cameron, K. A. (2003). Strategies for Resisting Persuasion. Basic and Applied Social Psychology, 25(2), 145–161. https://doi.org/10.1207/S15324834BASP2502_5

Jang, J. Y. (2016). Teens In Social Media: Data-driven Comparative Analysis On Behaviors In Instagram. Retrieved from https://etda.libraries.psu.edu/catalog/28906

Jang, J. Y., Han, K., Shih, P. C., & Lee, D. (2015). Generation Like: Comparative Characteristics in Instagram. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 4039–4042). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2702123.2702555

(Jimmy) Xie, H., Miao, L., Kuo, P.-J., & Lee, B.-Y. (2011). Consumers’ responses to ambivalent online hotel reviews: The role of perceived source credibility and pre-decisional disposition. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 178–183. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.04.008

Jin, S.-A. A., & Phua, J. (2014). Following Celebrities’ Tweets About Brands: The Impact of Twitter-Based Electronic Word-of-Mouth on Consumers’ Source Credibility Perception, Buying Intention, and Social Identification With Celebrities. Journal of Advertising, 43(2), 181–195. https://doi.org/10.1080/00913367.2013.827606

Kapferer, J.-N. (2012). The New Strategic Brand Management: Advanced Insights and Strategic Thinking. Kogan Page Publishers.

Keller, K. L. 2008. Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity, , 3rd ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Kenneth E. Clow, Karen E. James, Kristine E. Kranenburg, & Christine T. Berry. (2006). The relationship of the visual element of an advertisement to service quality expectations and source credibility. Journal of Services Marketing, 20(6), 404–411. https://doi.org/10.1108/08876040610691293

Key facts: Social media in België - Q1 2016 | 4P Media. (n.d.). Retrieved March 6, 2017, from http://4pmedia.be/key-facts-social-media-belgi%C3%AB-q1-2016

Kim, E., Sung, Y., & Kang, H. (2014). Brand followers’ retweeting behavior on Twitter: How brand relationships influence brand electronic word-of-mouth. Computers in Human Behavior, 37, 18–25. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.020

Kirby, J., & Marsden, P. (2006). Connected marketing: the viral, buzz and word of mouth revolution. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Knowles, E. S., & Linn, J. A. (2004). Resistance and Persuasion. Psychology Press.

Kudeshia, C., & Mittal, A. (2016). The effect of eWOM on brand attitude and purchase intention of consumers: a cross-sectional study on consumer electronics. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 10(3), 131. https://doi.org/10.1504/IJIMA.2016.080162

Kumar, A., Bezawada, R., Rishika, R., Janakiraman, R., & Kannan, P. k. (2015). From Social to Sale: The Effects of Firm-Generated Content in Social Media on Customer Behavior. Journal of Marketing, 80(1), 7–25. https://doi.org/10.1509/jm.14.0249

Kumar, N., & Benbasat, I. (2006). Research Note: The Influence of Recommendations and Consumer Reviews on Evaluations of Websites. Information Systems Research, 17(4), 425–439. https://doi.org/10.1287/isre.1060.0107

Kutthakaphan, R., & Chokesamritpol, W. (2013). The Use of Celebrity Endorsement with the Help of Electronic Communication Channel (Instagram) : Case study of Magnum Ice Cream in Thailand. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:626251

Kwak, H., Lee, C., Park, H., & Moon, S. (2010). What is Twitter, a Social Network or a News Media? In Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web (pp. 591–600). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/1772690.1772751

Laczniak, R. N., & Carlson, L. (1989). Examining the influence of attitude-toward-the-ad on brand attitudes. Journal of Business Research, 19(4), 303–311. https://doi.org/10.1016/0148-2963(89)90012-X

Lavidge, R. J., & Steiner, G. A. (2000). A Model For Predictive Measurements of Advertising Effectiveness. Advertising & Society Review, 1(1). https://doi.org/10.1353/asr.2000.0008

Lee, S. (n.d.). Can Reviews on Social Networking Sites be a Tool for Promotion?: An Exploratory Study on Antecedents of Consumers’ Reliance Level on Online Reviews before Consumers’ Online Purchase Decisions (From Korean and International Consumers on Internet Social Networking Sites). 한국전략마케팅학회 학술대회, 416–433.

Leskovec, J., Adamic, L. A., & Huberman, B. A. (2007). The Dynamics of Viral Marketing. ACM Trans. Web, 1(1). https://doi.org/10.1145/1232722.1232727

Logan, K. (2014). Why Isn’t Everyone Doing It? A Comparison of Antecedents to Following Brands on Twitter and Facebook. Journal of Interactive Advertising, 14(2), 60–72. https://doi.org/10.1080/15252019.2014.935536

Machleit, K. A., & Eroglu, S. A. (2000). Describing and Measuring Emotional Response to Shopping Experience. Journal of Business Research, 49(2), 101–111. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00007-7

MacKenzie, S. B., & Lutz, R. J. (1989). An Empirical Examination of the Structural Antecedents of Attitude toward the Ad in an Advertising Pretesting Context. Journal of Marketing, 53(2), 48–65. https://doi.org/10.2307/1251413

MacKenzie, S. B., Lutz, R. J., & Belch, G. E. (1986). The Role of Attitude toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness: A Test of Competing Explanations. Journal of Marketing Research, 23(2), 130–143. https://doi.org/10.2307/3151660

Madden, T. J., Allen, C. T., & Twible, J. L. (1988). Attitude toward the Ad: An Assessment of Diverse Measurement Indices under Different Processing “Sets.” Journal of Marketing Research, 25(3), 242–252. https://doi.org/10.2307/3172527

Mallalieu, L., & Faure, C. (1998). Toward an Understanding of the Choice of Influence Tactics: the Impact of Power. NA - Advances in Consumer Research Volume 25. Retrieved from http://acrwebsite.org/volumes/8186/volumes/v25/NA-25

Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357–365. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002

Manikonda, L., Hu, Y., & Kambhampati, S. (2014). Analyzing User Activities, Demographics, Social Network Structure and User-Generated Content on Instagram. arXiv:1410.8099 [Physics]. Retrieved from http://arxiv.org/abs/1410.8099

Maxham III, J. G., & Netemeyer, R. G. (2002). Modeling customer perceptions of complaint handling over time: the effects of perceived justice on satisfaction and intent. Journal of Retailing, 78(4), 239–252. https://doi.org/10.1016/S0022-4359(02)00100-8

Mayzlin, D., & Yoganarasimhan, H. (2012). Link to Success: How Blogs Build an Audience by Promoting Rivals. Management Science, 58(9), 1651–1668. https://doi.org/10.1287/mnsc.1110.1510

McCracken, G. (1989). Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process. Journal of Consumer Research, 16(3), 310–321. https://doi.org/10.1086/209217

Miniard, P. W., Bhatla, S., & Rose, R. L. (1990). On the Formation and Relationship of Ad and Brand Attitudes: An Experimental and Causal Analysis. Journal of Marketing Research, 27(3), 290–303. https://doi.org/10.2307/3172587

Mitchell, A. A., & Olson, J. C. (2000). Are Product Attribute Beliefs the Only Mediator of Advertising Effects on Brand Attitude? Advertising & Society Review, 1(1). https://doi.org/10.1353/asr.2000.0010

Mittal, B., & Lee, M.-S. (1989). A causal model of consumer involvement. Journal of Economic Psychology, 10(3), 363–389. https://doi.org/10.1016/0167-4870(89)90030-5

Moore, D. L., & Hutchinson, J. W. (1983). The Effects of Ad Affect on Advertising Effectiveness. NA - Advances in Consumer Research Volume 10. Retrieved from http://acrwebsite.org/volumes/6174/volumes/v10/NA-10

Moscovici, S., & Personnaz, B. (1980). Studies in social influence: V. Minority influence and conversion behavior in a perceptual task. Journal of Experimental Social Psychology, 16(3), 270–282. https://doi.org/10.1016/0022-1031(80)90070-0

Muehling, D. D., & McCann, M. (1993). Attitude toward the Ad: A Review. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 15(2), 25–58. https://doi.org/10.1080/10641734.1993.10505002

Murphy, S. T., & B, R. (1993). Affect, cognition, and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal stimulus exposures. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5), 723–739. https://doi.org/10.1037/0022-3514.64.5.723

New Research Shows How Photo Filters Affect Online Engagement | research.yahoo.com. (n.d.). Retrieved April 11, 2017, from https://research.yahoo.com/news/new-research-shows-how-photo-filters-af…

Nicolau, J. L., & Santa-María, M. J. (2013). Celebrity endorsers’ performance on the “ground” and on the “floor.” Marketing Letters, 24(2), 143–149. https://doi.org/10.1007/s11002-012-9212-3

Nunnally, J. (1978). C.(1978). Psychometric theory. Auflage, New York ua: Mc Graw-Hill.

Ohanian, R. (1990). Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’ Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness. Journal of Advertising, 19(3), 39–52. https://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673191

Ohanian, R. (1991). The impact of celebrity spokespersons’ perceived image on consumers’ intention to purchase. Journal of Advertising Research, 31(1), 46–54.

Paul C.S. Wu, & Yun‐Chen Wang. (2011). The influences of electronic word‐of‐mouth message appeal and message source credibility on brand attitude. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 23(4), 448–472. https://doi.org/10.1108/13555851111165020

Pelsmacker, P. de, Geuens, M., & Bergh, J. van den. (2007). Marketing Communications: A European Perspective. Pearson Education.

Petrescu, M. (2012). Viral advertising: Conceptual and empirical examination of antecedents, context and its influence on purchase intentions. FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY. Retrieved from http://gradworks.umi.com/35/20/3520014.html

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances in Experimental Social Psychology, 19, 123–205. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60214-2

Ph.D, C. L. F., & Ph.D, S. M. C. (2005). The Importance of Perceived Endorser Credibility in South Korean Advertising. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 27(2), 67–81. https://doi.org/10.1080/10641734.2005.10505182

Qualman, Eric. (2009). Socialnomics: how social media transforms the way we live and do business. John Wiley & Sons, New Jersey (PDF Download Available). (n.d.). ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/49583241_Qualman_Eric_2009_Soc…

Rashtchy, F., Kessler, A. M., Bieber, P. J., Shindler, N. H., & Tzeng, J. C. (2007). The user revolution: The                                                                                                 new advertising ecosystem and the rise of the Internet as a mass medium. Minneapolis, MN: Piper Jaffray Investment Research.

 

Romero, D. M., Galuba, W., Asur, S., & Huberman, B. A. (2011). Influence and Passivity in Social Media. In Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases (pp. 18–33). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23808-6_2

Saxena, A., & Khanna, U. (2013). Advertising on Social Network Sites: A Structural Equation Modelling Approach. Vision, 17(1), 17–25. https://doi.org/10.1177/0972262912469560

Schivinski, B., & Dabrowski, D. (2014). The consumer-based brand equity inventory: scale construct and validation (GUT FME Working Paper Series A No. 22). Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/gdk/wpaper/22.html

Sean Corcoran’s Blog. (n.d.). Retrieved February 20, 2017, from http://blogs.forrester.com/interactive_marketing/2009/12/defining-earne…

See-To, E. W. K., & Ho, K. K. W. (2014). Value co-creation and purchase intention in social network sites: The role of electronic Word-of-Mouth and trust – A theoretical analysis. Computers in Human Behavior, 31, 182–189. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.10.013

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Customer behavior. Engglewood Cliffs, NJ: Prebtice Hall.

Shasha Teng, Kok Wei Khong, Wei Wei Goh, & Alain Yee Loong Chong. (2014). Examining the antecedents of persuasive eWOM messages in social media. Online Information Review, 38(6), 746–768. https://doi.org/10.1108/OIR-04-2014-0089

Sheldon, P., & Bryant, K. (2016). Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age. Computers in Human Behavior, 58, 89–97. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.059

Shimp, T. A. (1981). Attitude toward the AD as a Mediator of Consumer Brand Choice. Journal of Advertising, 10(2), 9–48. https://doi.org/10.1080/00913367.1981.10672756

Snee, H. (2008). Web 2.0 as a social science research tool. British Library4, 1-34.

 

Social Media Versus Traditional Media - Hausman Marketing Letter. (2014, October 6). Retrieved from https://www.hausmanmarketingletter.com/social-media-versus-traditional-…

Solomon, M., Russell-Bennett, R., & Previte, J. (2012). Consumer Behaviour. Pearson Higher Education AU.

Souza, A. C., & Durro, R. (2016). Digital marketing: Online advertising tricks and consumer irritation. Retrieved from http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:941020

Steinhart, Y., Kamins, M., Mazursky, D., Noy, A., Steinhart, Y., Kamins, M., … Noy, A. (2014). Effects of product type and contextual cues on eliciting naive theories of popularity and exclusivity. Journal of Consumer Psychology, 4(24), 472–483. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2014.04.004

Stockman, S. (2010). Advertising in Online Social Networks: A Comprehensive Overview. Honors Scholar Theses. Retrieved from http://digitalcommons.uconn.edu/srhonors_theses/168

Subramani, M. R., & Rajagopalan, B. (2003). Knowledge-sharing and influence in online social networks via viral marketing. ResearchGate, 46(12), 300–307. https://doi.org/10.1145/953460.953514

Susan C. Herring, Lois Ann Scheidt, Elijah Wright, & Sabrina Bonus. (2005). Weblogs as a bridging genre. Information Technology & People, 18(2), 142–171. https://doi.org/10.1108/09593840510601513

Sussman, S. W., & Siegal, W. S. (2003). Informational Influence in Organizations: An Integrated Approach to Knowledge Adoption. Information Systems Research, 14(1), 47–65. https://doi.org/10.1287/isre.14.1.47.14767

Talavera, M. (2014). 10 reasons why influencer marketing is the next big thing. Retrieved January 10, 2017

 

 from http://www.adweek.com/socialtimes/10-reasons-why-influencermarketing-is…-

 

thing/623407

 

Thompson, R. (n.d.). This is how much Instagram fashion bloggers get paid per post. Retrieved March 23, 2017, from http://mashable.com/2016/10/12/fashion-bloggers-paid/

Traditional Media vs. Social Media Advertising - Cost Comparison. (n.d.). Retrieved from https://www.lyfemarketing.com/traditional-media-versus-social-media/

Turner, J. C. (1991). Social influence. Thomson Brooks/Cole Publishing Co.

Veronica Liljander, Johanna Gummerus, & Magnus Söderlund. (2015). Young consumers’ responses to suspected covert and overt blog marketing. Internet Research, 25(4), 610–632. https://doi.org/10.1108/IntR-02-2014-0041

Vollmer, C., & Precourt, G. (2008). Always On: Advertising, Marketing, and Media in an Era of Consumer Control. McGraw Hill Professional.

What is the difference between guerilla marketing and digital marketing? - Quora. (n.d.). Retrieved April 22, 2017, from https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-guerilla-marketing…

Why Marketers Should Know the Difference Between Viral and Social. (n.d.). Retrieved December 21, 2016, from http://www.adweek.com/socialtimes/social-viral-marketing-differences/32…

Williams, D. (2006). On and Off the ’Net: Scales for Social Capital in an Online Era. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), 593–628. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2006.00029.x

Woods, S. (2016). #Sponsored: The Emergence of Influencer Marketing. University of Tennessee Honors Thesis Projects. Retrieved from http://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1976

Wyshynski, G. (2009). Inside the NHL’s social media innovations, growing pains. Retrieved October1,  2009

 

Yılmaz, H., & Enginkaya, E. (2015). Brand followers: motivations and attitudes of consumers to follow brands in social media. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 9(1), 3–20. https://doi.org/10.1504/IJIMA.2015.068356

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(2), 195–211. https://doi.org/10.1177/0092070300282002

Zhang, J. Q., Craciun, G., & Shin, D. (2010). When does electronic word-of-mouth matter? A study of consumer product reviews. Journal of Business Research, 63(12), 1336–1341. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.12.011

 

Download scriptie (1.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Steven Hoornaert