Investeren en uitsparen? Dé win-winsituatie.

Sophie
Geers
  • Elisa
    Catry

De Belgen zijn steevaste spaarders, de omvang van de spaardeposito’s in België zijn dan ook ongezien hoog. De rente van de spaarboekjes ligt tegenwoordig ver onder het inflatiecijfer, gezien het rendement is het spaarboekje dus geen uitvlucht meer. Toch blijft men twijfelachtig tegenover investeren in startende ondernemingen. Niet alleen de extra centjes maken het een goede beslissing, ook een mooi belastingvoordeel is aan de investering verbonden. Bent u zo’n twijfelaar? Tijd om de knoop door te hakken.

Ondernemen zit in de lift, maar startende ondernemers hebben het vaak niet zo gemakkelijk. De zoektocht naar financiering kan eindeloos zijn. De banken bieden weinig tot geen ondersteuning omwille van het lage kapitaal waarover de starters vaak beschikken.

De regering wou dit dan ook niet zomaar laten gebeuren. In april 2015 kwam de Tax shelter tot leven als deel van het actieplan ‘Digital Belgium’. De regering wil België op de kaart zetten, dit door de economie te laten bloeien. Echter hebben ze het spaargedrag van de Belgen niet met zich mee, daarom hopen ze door middel van de Tax shelter, de mensen te motiveren om in de Belgische economie te investeren.

De Tax shelter is een belastingvermindering voor natuurlijke personen die investeren in startende ondernemingen. Naargelang het een kleine of micro-vennootschap betreft, bedraagt de belastingvermindering respectievelijk 30% en 45%.

Het is vanzelfsprekend dat de belastingvermindering aan enkele voorwaarden verbonden is. Een bondige opsomming:

  • De verkregen aandelen moeten minimum vier jaar in het bezit blijven van de investeerder;
  • Indien u bedrijfsleider bent, komen de aandelen uit uw eigen onderneming niet in aanmerking;
  • De vennootschap waarin geïnvesteerd wordt moet Belgisch zijn, of over een Belgische vaste inrichting beschikken;
  • Het moet gaan om een kleine of micro-vennootschap;
  • De investering moet gebeuren naar aanleiding van oprichting of kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting;

Is de Tax shelter nu de ultieme keuze? De regering voorziet namelijk in nog enkele andere fiscale voordelen. Uit een vergelijkende studie blijkt wel degelijk dat het grootste voordeel behaald wordt door middel van het gebruik van de Tax shelter. Wie echter nog net iets meer op safe wil spelen, kan ook gebruik maken van de winwinlening. De winwinlening geeft eveneens een belastingvoordeel, maar dit op jaarbasis. Bovendien heeft de kredietgever recht om een deel van zijn geld te recupereren bij faling van de startende vennootschap.

De winwinlening is een oudere maatregel ingevoerd door de Belgische regering. In dit geval is de kredietnemer een zelfstandig ondernemer of een onderneming met de maatschappelijke zetel in het Vlaamse gewest. Het grote verschil met de Tax shelter bestaat er in dat bij de winwinlening een krediet wordt gegeven, wat een terugbetaling inhoudt. De duur van de lening bedraagt acht jaar met een rendement tussen 1% en 2%.

Ook het teleurstellende rendement van uw spaarboekje beu? Hou in gedachten dat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn om meer uit uw geld te halen. Helpt u graag andere mensen? Talloze startende ondernemers staan klaar om u te overtuigen van hun concept en met u in zee te gaan.

Indien u deze stap niet graag alleen zet, is er de onderneming WinWinner die u graag verderhelpt. WinWinner is een vennootschap die klaarstaat om de perfecte match te verkrijgen tussen investeerder en startende ondernemingen op zoek naar financiering. Hun doel is een win-win situatie creëren door het samenbrengen van investeerders en startende ondernemingen. Dit gebeurt op een efficiënte manier aan de hand van een online matchmakingplatform. Op dit platform kunnen bedrijven zich registreren en potentiële investeerders kunnen een kijkje nemen en zo de nodige informatie inzamelen.

Voldoende redenen om eindelijke de stap te zetten. Indien u deze weg niet graag alleen wil betreden, zijn er de juiste mensen om u verder te helpen de perfecte onderneming te vinden die binnen jouw investeringsplan past. Kortom, stop uw spaargeld in de economie en haal er zelf de voordelen uit!

Bibliografie

Referentielijst

(sd). Opgehaald van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/kapitaal-en…

(sd). Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding

(2015). Opgehaald van Digital Belgium: http://www.digitalbelgium.be/nl

(2017, 03 25). Opgeroepen op 05 9, 2017, van Practicali: http://www.practicali.be/blog/tax-shelter-startende-ondernemingen/

Agentschap Innoveren & Ondernemen. (2016). Opgehaald van Stap 3: richt een vennootschap op: http://www.vlaio.be/artikel/stap-3-richt-een-vennootschap-op

B&A Advies. (2013). Wakker liggen van de oprichtersaansprakelijkheid. Opgehaald van B&A Advies: http://www.boekhouder.be/faq/161-wakker-liggen-van-de-oprichtersaanspra…

Bailleul, & Pieter. (2010, Oktober 01). Aandelen 2.4 - Hoe gebruik ik het DCF model? Opgehaald van Morningstar: http://www.morningstar.be/be/news/35199/aandelen-24---hoe-gebruik-ik-he…

Barnay, A., & Calba, G. (1968). Combien vaut notre entreprise? Paris.

Barton, D. (2000). What is a cooperative. [niet gepubliceerde paper]. Verenigde Staten: Kansas State University.

Bedrijventekoop.nl. (2015). Onderzoek naar ondernemingsspecifieke risicofactoren in het MKB in Nederland. Opgehaald van Bedrijventekoop.nl: http://www.bedrijventekoop.nl/blog/onderzoek-naar-ondernemingsspecifiek…

Besluit van 20.07.2006 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19.05.2006 betreffende de Winwinlening (BS 17.08.2006)

Bloemers, P. (2017). Gemiddelde. Opgehaald van Economielokaal: https://www.economielokaal.nl/gemiddelde/

Bradbury, M., Ferguson, J., & Berkman, H. (2000). The accuracy of Price-Earnings and discounted Cash Flow Methods of IPO Equity Valuation. Journal of International Financial Management & Accounting.

Brockhoff, G. (2017). Startup: hoe waarde bepalen? Opgehaald van Adstrat: https://www.adstrat.com/blog-hoe-startup-waarderen/

Cooperatiefvlaanderen. (2017). De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Opgehaald van Coöperatiefvlaanderen.be: http://www.cooperatiefvlaanderen.be/CVBA

Coventis Business Center. (2017, April 15). Opgehaald van De meest gebruikte vennootschapsvormen: http://www.coventis.be/bvba/de-meest-gebruikte-vennootschapsvormen.html

Commentaar van art. 145/7, WIB 92 d.d. 01 maart 2017

Damodaran, A. (2017, januari). Cost of capital by sector. Opgehaald van Stern NYU: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/wacc.htm

de Goudse verzekeringen. (sd). Wat is het rendement? Opgehaald van De Goudse Verzekeringen: https://www.goudse.nl/wat-is-het-rendement.html

Decreet 12 juli 2013, BS 4 september 2013

De Kezel, J. (2015). Waardering van een onderneming. Gent.

De Lembre, E., Everaert, P., & Verhoeye, J. (2014). Handboek boekhouden. Intersentia.

De Muynck, H. (2012). Financieel management. Academia Press.

Devloo, W. (z.d.). Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cv/cvba). Erembodegem.

Economic Value Added. (2017). Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/e/eva.asp

Een onderneming waarderen, hoe doen we dat? (2013, september 10). Opgehaald van TaxWorld: www.taxworld.com

Enterprise-Value-To-Sales- EV/Sales. (2017). Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/e/enterprisevaluesales.asp

Etisch beleggen, geef je geld meer waarde . (2012, december 12). Minder belastingen betalen? Investeer in armoede! Opgehaald van Etisch beleggen: www.ethischbeleggen.com/minder-belasting-betalen-investeer-in-armoede

Fernandez, P. (2002). Valuation using multiples. How do analysts reach their conclusions? In P. Fernandez. University of Nevarra, Spain.

Fiscale stimulans voor startersfondsen. (2015, 4 24). De Tijd.

FOD Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. (2013). Opgehaald van Vennootschapsvormen: Vennootschapsvormen

FOD Financiën. (2017). Tax Shelter – Investeren in een startende onderneming. Opgeroepen op 2017, van FOD Financiën: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/tax-sh…-–-investeren-een-startende-onderneming

Frix, S. (2017, april 28). Persoonlijke communicatie. België.

G., G., & J., R. (2015). Praktisch Handel- en Economisch Recht. Berchem: De Boeck.

Ghysels, G., & Roodhooft, J. (2015). Praktisch Handels- en Economisch Recht. Berchem: De Boeck.

Graydon. (2017). Opgehaald van Startersatlas 2015: https://graydon.be/downloads/startersatlas-2015

Gubbels, B. (sd). Hoofdelijk aansprakelijk. Opgehaald van Van Dinter Advocaten: http://www.wetrecht.nl/hoofdelijk-aansprakelijk/

Hollebecq, H. (2017, mei 19). Coöperaties : wat kunnen lokale besturen ermee? Opgehaald van http://cdn.nimbu.io/s/hcjwsxq/channelentries/vgc5w18/files/2015_TerZake…

Hollebecq, H. (2017, april 24). workshop Coopburo : starten met een coöperatie.

IBR-IRE. (sd). Waarderingsmethoden. Opgehaald van IBR-IRE: https://www.ibr-ire.be/nl/platform-waardering-onderneming/Pages/Waarder…

Inberg, & Nico. (2014, december 08). Bereken uw bedrijfswaarde met de Discounted Cashflow methode. Opgehaald van Graydon: https://www.graydon.nl/blog/bereken-uw-bedrijfswaarde-met-de-discounted…

Jacobs, L., & Van Opstal, W. (2013). Wat is coöperatief ondernemen. Gent: Samenleving & Politiek.

Kuipers, F. (2015, augustus 27). Hoe waardeer je een startup? Opgehaald van Brookz: https://www.brookz.nl/kennisbank/waardebepaling/hoe-waardeer-je-een-sta…

Lavallo, D., & Kahneman, D. (2003). Delusions of Success - How optimism undermines executives decisions.

Laveren, E., & Bortier, J. (2014). Voorstelling van het onderzoeksrapport "KMO-financiering 2014". Unizo, Universiteit Antwerpen, FOD Economie.

Lecluyse, W. (2015, 05 03). Alweer nieuw recordbedrag op Belgische spaarboekjes. DeStandaard.

Lijnen, N. D. (2017, 03 03). Opgehaald van De Kamer: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=q…

Luehrman, T. (1997, mei-juni). Using APV: A better Tool for Valuing Operations. Opgehaald van Harvard Business Review: https://hbr.org/1997/05/using-apv-a-better-tool-for-valuing-operations

Manigart, S., Ooghe, H., & Van Hulle, C. (2012). Handboek bedrijfsfinanciering. Antwerpen: Intersentia.

Milcobel. (2017, mei 2). Coöperatie. Opgehaald van http://www.milcobel.be/nl/over-ons/coAperatie

Moore Stephens. (2013, mei 7). De uittreding uit een coöperatieve vennootschap is aan bepaalde regels onderworpen. Opgehaald van Moore Stephens: http://www.moorestephens.be/nl/diensten/tax-legal-services/132-de-uittr…

Muller, P., Devnani , S., Julius, J., Gagliadri, D., & Marzocchi, C. (2016). Annuel Report On European SMEs 2015/2016. European Commission.

Ontwerp van decreet betreffende winwinlening, 7 maart 2006

Pelckmans. (2016). Belastinggids 2016. In Belastinggids 2016 (p. 772). Kalmthout: Pelckmans.

PMV/Z. (2017). KMO-cofinanciering. Opgeroepen op april 2017, van www.pmvz.eu/kmo-cofinanciering

Pouseele, B. (2013). Hoeveel is mijn bedrijf waard? Wevelgem: Fiscaal informatief.

Praktisch personenbelasting. (2016). In S. Hugelier, Praktisch personenbelasting (15de druk ed., p. 708). Berchem: De Boeck .

Price-To-Sales Ratio - PSR. (2017). Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/p/price-to-salesratio.asp

Racquet, E. (2017, 01 31). Crowdfunding nu met fiscaal voordeel. De Tijd.

Rasking, J. (2016, 12 29). Opnieuw recordaantal starters. De Standaard.

Return On Invested Capital - ROIC. (2017). Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/r/returnoninvestmentcapital.asp

Ronse, C. (1984, Januari 25). De uitsluiting van vennoten uit de cooperatieve. Opgehaald van KU: https://www.law.kuleuven.be/jura/art/23n1/ronse.pdf

Ross, S., Westerfield, R., & Jordan, B. (2000). Fundamental of Corporate Finance. McGraw-Hill.

Taxworld.be. (2016, januari 22). Ontdek drie alternatieve beleggingen die u vanaf 2016 een mooi rendement kunnen opleveren. (B. Vermoesen, Redacteur) Opgehaald van Taxworld.be: http://www.taxworld.be/taxworld/alternatieve-beleggingen-vanaf-2016

Tobin's q. (2016, december 22). Opgehaald van Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tobin%27s_q

Unizo. (2016, april 25). Startersatlas 2016: aantal West-Vlaamse starters op hoogste niveau in 10 jaar. Opgehaald van Unizo: http://www.unizo.be/west-vlaanderen/nieuws-pers/startersatlas-2016-aant…

Van Damme, A. (2017, maart 6). Persoonlijke communicatie. Gent, België.

Van Der Elst, J., & Van Loocke, T. (2009). Waarderingsmodellen voor de onderneming: praktijkgeoriënteerde aanpak. Antwerpen: De boeck.

Van Dyck, J. (2015, 06 10). Startende ondernemingen: tax shelter voor investeringen in aandelen. Fiscoloog(1434).

Van Impe, H. (2005). Waardering van uw onderneming.

Van Loocke, T. (2009). Using multiples for valuation. Vlerick Leuven Gent Management School.

Van Opstal, W., Coates, A., & Uddin, I. (2014). Bouwstenen voor coöperatief ondernemen in Vlaanderen. Brussel: ESF Agentschap Vlaanderen.

Vander stuyft , L. (2017, 05 5). Opgehaald van WinWinner: https://www.winwinner.be/blog/wetswijziging-bewijsregeling-tax-shelter-…

Verkoop Bedrijf. (2017). Liquiditeitswaarde. Opgehaald van Verkoopbedrijf: http://www.verkoop-bedrijf.nl/liquiditeitswaarde/

Verschroeven, E. (2015, 04 17). Opgehaald van Xerius: http://www.xerius.be/blog/crowdfunding-platformen/

Verstraete, A. (2016, 12 10). Opgehaald van DeRedactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2791229

Verstraete, A. (2016, oktober 12). Wat is de wet Cooreman-De Clercq. Opgehaald van De redactie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2791229

Vervenne, W. (2016, 10 05). Recordbedrag op spaarboekjes. De Tijd.

Vlaamse overheid. (2017, april). KMO-cofinanciering. Opgeroepen op april 20, 2017, van Ondernemen / Kapitaal en krediet: www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/kmo-cofinanciering

Vlaamse Overheid. (2017). Vlaanderen, agentschap innoveren en ondernemen . Opgeroepen op april 2017, van Agentschap innoveren en ondernemen: www.vlaio.be/maatregel/startlening

Vlaams decreet van 5 juli 2013

Vlaams decreet van 19 december 2014, BS 3 februari 2015

Weighted Average Cost Of Capital WACC. (2017). Opgehaald van Investopedia: http://www.investopedia.com/terms/c/costofdebt.asp

Wet van 1 juni 2008 houdende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden

Wie? (2017). Opgehaald van Contractant.be: http://www.contractant.be/about/

Wintermans, J. (sd). Woordenlijst. Opgehaald van Index Beleggen: http://www.betekenis-definitie.nl/Risicovrije%20rente

WinWinner. (2017). WinWinner. Opgehaald van WinWinner: https://www.winwinner.be/winwinner

Zes gangbare waardebepalingsmethodes. (2015). Opgehaald van Bedrijventekoop.nl: http://www.bedrijventekoop.nl/blog/zes-gangbare-waardebepaling-methodes/

 

 

 

Download scriptie (2.38 MB)
Universiteit of Hogeschool
Arteveldehogeschool Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Sophie Geers