Mijn gezin, doodgewoon anders

Rani
Permentier

Een ouder stapt de school binnen van haar vierjarige kleuter en vraagt aan de juf hoe het vandaag is verlopen. Dit is een scène uit het dagdagelijkse leven, dat men als vanzelfsprekend beschouwt. Contact tussen de ouders en de juf of meester, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. In onze Westerse cultuur hoort het er gewoon bij. Het maakt deel uit van ons leven en we investeren steeds meer en meer in de relatie tussen school en ouders. De ouders hebben een stem, ze worden gehoord, er wordt naar hen geluisterd en we houden rekening met hen. Uiteraard gaat het er niet overal zo aan toe. Er zijn heel wat landen waar het onderwijs nog niet zo ver gevorderd is. Wij -landen met een goed onderwijssysteem- behoren zelfs tot de minderheid. Toen ik gedurende drie maanden stage ging lopen in Boa Vista, waren de verschillen meer dan duidelijk. Laat ik eerlijk zijn, het onderwijs in de stad is daar zeker niet slecht! Ze doen echt hun best, maar van ouderbetrokkenheid is er absoluut geen sprake. Vele ouders hebben geen idee wat hun kleine spruit allemaal uitvoert gedurende de dag, vele ouders zette nooit een stap binnen in het gebouw. Dat is triest. Heel triest. Naast het gezin, is de school een plek waar kinderen hun meeste tijd spenderen. De ouders zouden dan ook op de hoogte MOETEN zijn van het schoolgebeuren van hun kind. Op drie maanden tijd kan je geen wonderen verrichten, wel kon ik kleine stapjes zetten om de situatie nét iets beter te maken. Het lijkt misschien wel een zandkorrel in een hele woestijn: minuscuul klein, amper zichtbaar. Maar voor hen is het iets zeer groot, voor hen heb ik er wel een wonder verricht. 

Bibliografie

COB. (sd). Ouderbetrokkenheid als basis. Opgeroepen op 03 03, 2017, van Ouderbetrokkenheid: http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/Participatiehu… etrokkenheid%20als%20basis.pdf

D Prins, D. W. (2013, 03). Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Opgeroepen op 02 21, 2017, van NJI: http://www.nji.nl/nl10/Download-NJi/Ouderbetrokkenheid-in-het- onderwijs.pdf

Eerkens, M. (2012). De langetermijneffecten van een onveilige hechting. In M. Eerkens, Wat doen we met de baby? (pp. 30 - 31). Nederland: Bertram + de Leeuw uitgevers.

Eerkens, M. (2012). Waarom hechting zo belangrijk is. In M. Eerkens, Wat doen we met de baby? (pp. 16 - 23). Nederland: Bertram + de Leeuw Uitgevers.

Gieles, J. (2008, 04 18). Verlangen naar erkenning. Opgeroepen op 02 21, 2017, van Psychologiemagazine: https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/verlangen-naar- erkenning/

Ginkel, G. V. (sd). Verbindend communiceren. Opgeroepen op 01 08, 2017, van CVCN: http://www.cvcn.nl/verbindend-communiceren/

Heyndrickx, P. (2016). Het geven van erkenning. In P. Heyndrickx, Contextuele counseling in de praktijk (p. 46). Antwerpen - Apeldoorn: Garant.

J. Lemal, A. T. Allochtone leerlingen en secundair onderwijs: sociale cohesie en gelijke kansen. Voordracht op Vliebergh-Senciecentrum KU Leuvel op 15 november 2006.

Kaapverdië Vakantie. (sd). Boa Vista - Bezienswaardigheden Boa Vista. Opgehaald van http://Kaapverdievakantie.net: http://www.kaapverdievakantie.net/boavista/

Klasse. (2010). Gezinsvormen. Klasse (205), 57 - 73.

Kreeft, P. V. (2010). Opvoedingsondersteuning en empowerment. Opgeroepen op 01 08, 2017, van De Sleutel: http://www.desleutel.be/overdesleutel/nieuws/nieuwsarchief/item/1865- opvoedingsondersteuning-en-empowerment

L Coppens, C. V. (2015, 10 28). Participatie: School in de buurt. Bespreking denkoefening ouderparticipatie .

L Coppens, C. V. (2015, 10 28). Participatie: School in de buurt. Vijf participatieniveaus . Notitie lessen Gezins en context.

NOvELLe. (sd). Visie op ouderbetrokkenheid. Opgeroepen op 01 04, 2017, van iouder: http://iouder.weebly.com/visie-op-ouderbetrokkenheid.html

Ouderbetrokkenheid.be. (sd). Ouderbetrokkenheid als basis. België.

Samaey S., V. N. Eindrapport: Ontwikkeling van een instrument betrokkenheid van ouders bij het onderwijs'. Onuitgegeven onderzoeksrapport. Universiteit Gent, faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, vakgroep sociale agogiek.

Schoofs, M. (2011). Erkenning geven. In M. Schoofs, Kind en gezin (p. 19). Clavis. Spuctrum. (sd). Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces.

Verhees, M. (1, 04 2012). #579 Samen. Opgeroepen op 03 2017, 7, van Voor positiviteit: http://www.voorpositiviteit.nl/579-samen/

48

Vos, J. D. (2016). Wat is hechting? In J. D. Vos, Alles kids (pp. 23-24). Den Haag, Nederland: Mens!

VTM Nieuws. (07, 03 2017). Helft Belgen single tegen 2060. Opgeroepen op 03 2017, 07, van VTM nieuws: http://nieuws.vtm.be/binnenland/helft-belgen-single-tegen-2060

VZW Wigman. (2010). Een positief en veilig klimaat. In V. Wigman, Kinderopvang en ontmoeting (p. 7). Hasselt - Amsterdam - New York: Clavis.

VZW Wigman. (2010). Woord vooraf. In V. W. medewerkers, Kinderopvang en ontmoeting (p. 3). Hasselt - Amsterdam - New York: Clavis.

Wikipedia. (sd). Boa Vista (Kaapverdië). Opgehaald van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/boa_vista(kaapverdië)

Wikipedia. (2016, 06 16). Hechtingstypen van kinderen. Opgeroepen op 01 05, 2017, van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hechtingstypen_van_kinderen

Wikipedia. (2016, 12 20). Kaapverdië. Opgeroepen op 01 18, 2017, van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaapverdië#Cultuur 

Download scriptie (34.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Vera Van Hove