Standaarden voor de verfbescherming van ladingtanks in ruwe aardolietankers.

Jasper
Simoens
  • Geert
    Potters

Het volledige artikel kunt u vinden in de bijlage.

 

Standaarden voor de verfbescherming van ladingtanks in ruwe aardolietankers

 

Olietankers zijn de grootste bewegende structuren die ooit door de mens zijn gemaakt. Deze gigantische schepen kunnen tot een half miljoen ton aan ruwe aardolie per trip vervoeren en vormen een onmisbare schakel in de wereldeconomie. Door dit enorme laadvermogen hebben ongevallen met dergelijke schepen catastrofale gevolgen. Zo brak de ‘Amoco Cadiz’ in 1978 in twee voor de Bretoense kust. Ongeveer 200,000 ton ruwe aardolie lekte uit het schip en 300 kilometer kust raakte ernstig vervuild. Minstens 20,000 vogels stierven en ongeveer 9,000 ton aan oesters overleefde de pollutie niet. Om de veiligheid op zee, de zuiverheid van de oceanen en het behoud van mariene ecosystemen te garanderen, moeten we dergelijke catastrofes zien te vermijden.

Bij heel wat ongevallen ligt de oorzaak bij corrosie – zeg maar, het doorroesten van de stalen beplating van een schip. Dit artikel onderzoekt of nieuwe regels rond het coaten van deze beplating, zowel in ballasttanks als in ladingstanks garant kunnen staan voor een verbeterde veiligheid op zee en een verhoogde bescherming van het mariene leven.

De sterkte, zeewaardigheid en levensduur van een schip op zee hangt in grote mate af van hoe sterk het schip gecorrodeerd is. De achilleshiel van een schip, zo weet elke maritieme officier, zijn de ballasttanks van een schip. Corrosie tiert er welig, vermits de wanden vaak nat zijn, en blootgesteld zijn aan agressief zeewater. Bovendien zijn deze tanks bijzonder krap, met een ingewikkelde structuur, die amper toegankelijk is zodat degelijk onderhoud een nachtmerrie wordt. Voorkomen is ook in ballasttanks dus beter dan genezen – een adagium dat heeft geleid tot de ontwikkeling van de PSPC-regeling (voluit de Performance Standard for Protective Coatings for Water Ballast Tanks) door de Internationale Maritieme Organisatie. Dit is de wereldwijde organisatie (opgericht onder de vlag van de Verenigde Naties) die alle vraagstukken rond een veilig, goed georganiseerd en milieuvriendelijk transport van goederen over zee ter harte neemt.  

Nieuw(er) is dat in sommige olietankers ook de ladingstanks extreem corroderen. Bovenaan hangen er agressieve gassen, zoals De binnenkant van de dek beplating corrodeert versneld onder invloed van gassen in de tank, zoals H2S. Op de bodem van de tank tiert hevige putcorrosie door de aanwezigheid van een mix van corrosieve stoffen uit de ruwe aardolie, water, slib en bacteriën. En vermits de kwaliteit van de aardolie stelselmatig daalt, komen er steeds meer agressieve componenten, zoals zwavel, in de ladingtanks terecht. Het aanbrengen van een verfsysteem (bestaande uit verschillende verflagen) is ook in ladingstanks de aangewezen bescherming tegen corrosie. De IMO breidde de bestaande PSPC-regels voor ballasttanks daarom uit naar ladingstanks.

Deze reglementering stelt verplichte minimumeisen aan het coaten van ladingtanks van olietankers met een laadvermogen groter dan 5000 ton, waarvan het bouwcontract werd ondertekend na 1 januari 2013, de kiel werd gelegd na 1 juli 2013, of de afleverdatum op of na 1 januari 2016 valt. De bedoeling is dat het verfsysteem in de ladingtanks van olietankers minstens 15 jaar in een ‘goede’ staat blijft. Dat wil zeggen dat op minder dan 5 % van het (vlakke) wandoppervlak en op minder dan 20 % van de randen of lasnaden, roest mag voorkomen. Dit vereist om te beginnen een gecertificeerde verfsoort, goedgekeurd in een lange reeks standaardtesten. De verflagen moeten daarnaast op een gestandaardiseerde manier worden aangebracht. Zo moet het staaloppervlak ruw en schoon genoeg zijn om de verf te laten hechten. Zout, vet en stof zijn nefast voor een effectieve bescherming door de verflagen. Ook de temperatuur en de vochtigheid tijdens het aanbrengen van de verflaag zijn van belang. Heeft dit allemaal zin? Wel degelijk: volgens kapitein De Baere, hoogleraar aan de Antwerpse Hogere Zeevaartschool, kan een zeer kleine verbetering van de minimale eisen voor het aanbrengen van een verfsysteem de levensduur van een schip al enorm verlengen. Dit vraagt natuurlijk enige planning en investering van de scheepswerven en de uiteindelijke eigenaars van het schip. Die meerkosten worden echter ruimschoots gecompenseerd doordat het schip langer en veiliger in de vaart kan blijven.

Helaas kent PSPC tekortkomingen. De laboratoriumtests die de verven moeten doorstaan, bootsen de omgeving van de ladingtanks bijvoorbeeld niet voldoende correct na. Zo wordt een verfstaaltje niet onderworpen aan de trek- en buigkrachten die een verflaag in een tank wel ondervindt. Bovendien wordt niet getest of de verf weerstaat aan corrosie die veroorzaakt wordt door micro-organismen. Met andere woorden, er bestaan weinig overeenkomsten tussen de resultaten van die laboratoriumtests en de realiteit in de tank.

Een ander groot probleem zijn de lasnaden tussen de verschillende delen waaruit het schip is opgebouwd. Een schip wordt immers niet zomaar uit één stuk opgetrokken, maar ontstaat uit het aan mekaar lassen van verschillende modules. Het oppervlak rond de lasnaden hoeft echter, om allerlei praktische redenen, niet zo ruw te zijn als in de andere delen van de ladingtank. Door het gebrek aan ruwheid hecht de verflaag dan weer minder goed, waardoor deze sneller zal falen.

En er zijn nog de menselijke kanten. Arbeiders, belast met het coaten van de tanks, zijn niet altijd voldoende opgeleid. De beoordeling van de finale coating is vaak subjectief en hangt af van de betrokken inspecteur. Die kan bovendien onder druk worden gezet of zelfs worden omgekocht. Niet moeilijk - scheepswerven kunnen massa’s geld besparen door het verfsysteem minder zorgvuldig aan te brengen. Bij oplevering is het verschil niet toch niet zichtbaar en amper of niet meetbaar! Bovendien hopen sommige speculatieve eigenaars, die niet de intentie hebben om levenslang de schepen in eigendom te houden, kosten te besparen door minder te investeren in een degelijk verfproces.

Nu, hoewel PSPC ongetwijfeld nog beter kan, zijn de eerste resultaten alvast hoopgevend. Olietankers die jarenlang rondvoeren met een gelijkwaardig verfsysteem, hebben ladingtanks die in uitstekende staat zijn. Hieruit blijkt een schip dat aan die regels voldoet, dankzij die PSPC-regelgeving minstens vijftien jaar in een goede staat zal blijven. Hierdoor verbetert de veiligheid van schepen, en dat is goed voor mens en natuur.

auteur: Jasper Simoens

Bibliografie

Bibliografie

Geschreven bronnen

A. Schweizer, P. (2006). Paints and Coatings: Applications and Corrosion resistance. Taylor & Francis.

Aerts, T. (2012). Corrosie in ballast tanks: een vergelijking tussen de PSPC-resolutie en de TSCF-richtlijnen. (Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Antwerpen). Geraadpleegd van http://193.190.182.100/opc/index.html?opclanguage=dutch

Affens, W. A. (1977 december). Can Pyrophoric Materials Form in Oil Tankers with Inert Gas Fire Protection Systems? Naval Research Laboratory Washington, D.C. Geraadpleegd van http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a050571.pdf

Alblas, B. (2017, 20 januari). De duurzaamheid van verfsystemen. Geraadpleegd van http://www.cot-nl.com/

American Bureau of Shipping. (n.d.). Guidance Notes on the Inspection, Maintenance and Application of Marine Coating Systems. Houston, Texas.

Amtec. (2015a). Amtec Guide to Coating Failures & Coating Breakdown. Amtec. Geraadpleegd van http://www.amteccorrosion.co.uk/coatingfailuresguide.html

Amtec. (2015b). Amtec Guide to Coatings and Corrosion. Amtec. Geraadpleegd van http://www.amteccorrosion.co.uk/coatingsguide.html

Anderson, C. (n.d.). Protection of Ships.

Atkins P., & de Paula, J. (2009). Elements of Physical Chemistry (5de druk.). USA, NY: Oxford University Press. Geraadpleegd van http://www.kinetics.nsc.ru/chichinin/books/Chem_Phys/Atkins09.pdf

Axelsen, S. B., & Rogne, T. (s.d.). Do micro-organisms “eat” metal? SINTEF Materials technology. Geraadpleegd van http://efcweb.org/efcweb_media/mechanisms.pdf

Broderick, D. (2015). A Structural design Methodoligy to reduce Structural Complexity to Improve Coating Application and Performance in Water Ballast Tanks. (Newcastle University, Newcastle). Geraadpleegd van https://theses.ncl.ac.uk/dspace/bitstream/10443/3213/1/Broderick,%20D.R…

C. G. Munger, & L. D. Vincent. (1999). Corrosion Prevention by Protective Coatings. 2. National Association of Corrosion Engineers.

Cathwell. (n.d.). Anodes for ballast and cargo tanks. Geraadpleegd van http://www.cathwell.com/ships/systems/sacrificial-anodes/anodes-for-bal…

Chevron. (2000). Corroison Protection of Cargo Tanks. Chevron.

Chuang, T.-J., & Nguyen, T. (1997). A non-osmotic blister growth model in coating systems. Geraadpleegd van http://fire.nist.gov/bfrlpubs/build98/PDF/b98084.pdf

CIG. (s.d.). CIG. Geraadpleegd van http://www.centralindustrygroup.com/maritime/shipbuilding/blockshull-fa…

CIN. (2017, februari). STANDARD ISO 8501 Corosion Protection of Steel Structures by Painting. Geraadpleegd van http://www.cin-protective.com/portal/attachs.pdf?CONTENTITEMOID=9885808…

Clegg, N. (n.d.). A short Guide to Osmosis & its Treatment. passionforpaint. Geraadpleegd van http://www.passionforpaint.co.uk/pdf/osmosis3.pdf

Contraros, P. (2015). Diagnostics of Coating Breakdown in Ballast Tanks. Amtec. Geraadpleegd van http://www.amteccorrosion.co.uk/coatingbreakdown.html

CT4X. (s. d.). Ballast Tank Protection. Center For Tankshp Excellence.

DAMEN. (s.d.). HSEQ Manager. DAMEN. Geraadpleegd van http://www.kwaliteit-in-bedrijf.nl/vacatures/Damen_HSEQmanager.pdf

De Baere, K. (2011). CORROSION IN BALLAST TANKS ON BOARD OF MERCHANT VESSELS Corrosie in ballasttanks van koopvaardijschepen. (Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Antwerpen). Geraadpleegd van file:///C:/Users/201202560/Downloads/242538.pdf.

De Baere, K. (s.d.). Corrosion in a marine environment.

De Baere, K. (2015, 15 mei). Corrosion protection of steel facilities by means of a coating system. Surface preparation and application.

De Baere, K. (2017 april). PSPC15 & PSPC-COT

De Baere, K., Potters, G., Verstraelen, H., Willemen, R., Crab, F., & Fierens, R. (2013, 9 juli). Comparatve study between in situ observation and simulation. HZS.

Devanney, J. (2006). The Tankship Tromedy: The Impending Disasters in Tankers. Sisyphus Beach Tavernier, Florida: CTX Press.

Eliasson, J. (2017, 3 april). Marine Coatings Issues and Solutions. Gepresenteerd op het AMACORT Corrosion Symposium, Antwerpen. Geraadpleegd van http://corrosion.hzs.be/Presentations/Johnny%20Eliasson.pdf

EMSA. (2005, 3 juni). Double Hull Tankers: High Level Panel of Experts REPORT. European Maritime Safety Agency.

Fagerberg, L. (2003, januari). Wrinkling in sandwich panels for marine Applications. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/publication/228891097_Wrinkling_in_sandwic…

Gold, V. (1987). Compendium of Chemical Terminology. International Union of Pure and Applied Chemistry.

Helmenstine, A. M. (2017, maart 4). Petroleum Composition. ThoughtCo. Geraadpleegd van https://www.thoughtco.com/chemical-composition-of-petroleum-607575

HEMPEL. (s.d.). Cursus grondbeginselen verftechnologie & inspectie.

Hempel A/S. (2000). Corrosion Protection - Inspectors Book of Reference. Hempel A/S.

Heylbroeck, B. (2014). Inspectie, survey en onderhoud

IACS. (2011). Classification Societies - What, Why and How. IACS. Geraadpleegd van http://www.iacs.org.uk/document/public/explained/class_whatwhy&how.pdf

IACS. (2015, 2 May). IACS Reccomendation 87.

Geraadpleegd van http://www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Resolution_changes/…

IACS. (2016, 4 juni). IACS Recommendation 87: guidlines for coating maintenance & repairs for ballast tanks and combined cargo/ballast tanks on oil tankers. Geraadpleegd van http://www.iacs.org.uk/document/public/Publications/Resolution_changes/…

ICCT. (2011, 24 oktober) AN INTRODUCTION TO PETROLEUM REFINING AND THE PRODUCTION OF ULTRA LOW SULFUR GASOLINE AND DIESEL FUEL. Geraadpleegd van http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT05_Refining…

International Marine Coatins. (s.d.). Coatings technology: What is corrosion? Geraadpleegd van http://www.international-marine.com/PaintGuides/WhatisCorrosion.pdf

INTERTANKO. (n.d.). Regulation to phase out single-hull tankers. Geraadpleegd  van https://www.intertanko.com/upload/ChangjiangBill.pdf

J.L. Jansen, E. (2012 november). NACE-ABS Initiative on Training. ABS.

J.L. Jansen, E. (2017, 24 januari). Nut en noodzaak van IMO PSPC-COT.

JBP. (2005, 8 April). Technical backgroud on Corrosion Addition. JBP.

Jeffries, D. (2010). Pyrophoric Ignition Hazards in Typical Refinery Operations. Presented at the CAER Safety Summit Meeting. Geraadpleegd van https://powerengineeringwiki.wikispaces.com/file/view/Pyrophoric+Igniti…

JFE. (2008 32/01). Corrosion Resistant Steel Plate for Shipbuilding. JFE. Geraadpleegd van http://www.jfe-steel.co.jp/en/products/plate/b03.html

Jones, J. C. (2010). Hydrocarbons: physical properties and their relevance to utilisation. Ventus Publishing ApS.

Kashima, K., Tanino, Y., Kubo, S., Inami, A., & Miyuki, H. (2007). DEVELOPMENT OF CORROSION RESISTANT STEEL FOR CARGO OIL TANKS. Schipbuilding Technology ISST. Geraadpleegd van http://www.nmri.go.jp/main/cooperation/imo_iso/ISST2007/CD/paper/02_Kas…

Katoh, K., Imai, S., Yasunaga, D. T., Miyuki, H., Yamane, Y., Ohyabu, H., Kobayashi, Y., et al. (n.d.). Study on Localized Corrosion on Cargo Oil Tank Bottom Plate of Oil Tanker. Geraadpleegd van http://www.sname.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Docum…

Kattan, R., & Brodderick, D. (s.d.). Design for coating in ships ballast tanks. Safinah. Geraadpleegd van http://www.safinah.co.uk/wp-content/uploads/2014/09/40_Design-for-Coati…

Kazahiko, S., & Masayoshi, N. (2015, maart). Coating deterioration and Corrosion Behavior of Ship Using Corrosion Resistant Steel for Ballast Tank “JFE-SIPtm-BT.” JFE. Geraadpleegd van http://www.jfe-steel.co.jp/en/research/report/020/pdf/020-08.pdf

Khawar, N. (2013, 5 november). Petroleum and Crude oil quality. Geraadpleegd van https://www.slideshare.net/KhawarNehalkhawarneh/petroleum-and-crude-oil…

Koteeswaren, M. (2010 juni). CO2 and H2S Corrosion in Oil Pipelines. (University of Stavanger, Stavanger).

Mansell, J. N. . (2009). Flag State Responsibility.

Marine coatings BV. (n.d.). Veel voorkomende problemen. Marine Coatings BV. Geraadpleegd van http://www.psmarine.nl/technische_service/veel_voorkomende_problemen/ve…

McNaught, A. D., & Wilkinson, A. (1997). Compendium of Chemical Terminology (2nd ed.). Blackwell Science.

Melchers, R. E. (2017, 3 April). Modelling, prediction and factors in the corrosion of steels in marine envionments. Antwerpen. Geraadpleegd van http://corrosion.hzs.be/Presentations/Rob%20Melchers.pdf

Munger, C. (n.d.). Causes and prevention of paint failure. Ponderosa Protective Coatings. Geraadpleegd van http://ponderosapaintco.com/techdata/8.pdf

Nguyen, T., & Martin, J. W. (n.d.). Modes and mechanisms of degradation of epoxy-coated reinforging steel in a marine environment. Geraadpleegd van http://fire.nist.gov/bfrlpubs/build96/PDF/b96041.pdf

Nippon Steel Corporation, & NYK Line. (s.d.). Anti-Corrosion Steel for Pitting corrosion on COT’s of crude oil carrier. Geraadpleegd van https://intertanko.com/upload/3.6%20-%20Anti-corrosion%20Steel-Nippon%2…

OCIMF. (1997). Factors influencing accelerated corrosion of oil cargo tanks. OCIMF.

Paik, J., Lee, J. M., Hwang, J. S., & Park, Y. I. (2003). A Time-Dependent Corrosion Wastage Model for the Structures of Single-and Duoble-Hull Tankers and FSO and FPSOs. Marine Technology. Geraadpleegd van http://www.sname.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Docum…

Paint International. (s.d.a). Material Safety Data Sheet. Geraadpleegd van http://www.international-pc.com/products/linings/devoe/documents/msds/0…

Paint International. (s.d.b). New Rules for Crude Oil Tanks. Geraadpleegd van http://www.international-marine.com/Literature/New-rules-for-crude-oil-…

Park, J. H., Lee, G. D., Ooshige, H., Nishikata, A., & Tsuru, T. (2002, 19 December). Monitoring of water uptake in organic coatings under cyclic wet-dry conditions. Geraadpleegd van http://ac.els-cdn.com/S0010938X03000246/1-s2.0-S0010938X03000246-main.p…

Potters, G. (2016, 2017). Chemie voor Bachelors Nautische Wetenschappen.

Prent, C. (2017, 3 april). Microbial Corrosion, myth or reality?  Gepresenteerd tijdens het AMACORT Corrosion Symposium, Antwerpen. Geraadpleegd van http://corrosion.hzs.be/Presentations/Corina%20Prent.pdf

Raad van de Europese Unie. (2002, 5 februari). Mededeling van de Comissie aan het Europese Parlement en de Raad inzake de vergroting van de veiligheid op zee naar aanleiding van het vergaan van de olietanker “Prestige.” Raad van de Europese Unie. Geraadpleegd van https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvik7m1c3gyxp/vj6i…

Rauta, D. (2004, 25 februari). Double hulls & Corrosion. Presented at the Royal Institute of Naval architects Conference, Londen.

Rauta, D., Gunner, T., & Eliasson, J. (s.d.). Double Hull Tankers and Corrosion Protection. Geraadpleegd van http://www.sname.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?Docum…

Saltmarsh, M. (2010, 30 maart). French Court Upholds Verdict in Oil Spill. Geraadpleegd van http://www.nytimes.com/2010/03/31/business/energy-environment/31total.h…

Schoff, C. K. (n.d.). Sagging. Coatingstech, oktober 2014. Geraadpleegd van http://www.paint.org/documents/2015/11/sagging.pdf

Schuring, E. W. S. (n.d.). Onderbouwing Schade-Onderzoek: technieken voor schade-analyse en fractografie. (p. 62). Geraadpleegd van http://www.vemet.nl/dico/UserFiles/Downloads/Rapporten/Schadeonderzoek/…

Selly, C. R. (1998). Elements of Petroleum Geology (2nd ed.). 470: Academic Press.

Soares, C. , Garbatov, Y., Zayed, A., & Wang, G. (2008). Corrosion wastage model for ship crude oil tanks. Elsevier. Geraadpleegd van file:///C:/Users/201202560/Downloads/ABS%20Study%20on%20Underdeck%20Corrsion%20(3).pdf

Soerensen, P. A., Kiil, S., Dam-Johansen, K., & Weinall, C. E. (2009). Influence of substrate topography on cathodic delamination of anticorrosive coatings. technical University of Danmark. Geraadpleegd van http://orbit.dtu.dk/files/3527531/Influence%20of%20substrate%20topograp…

Thygesen, B. (2000). Corrosion Onboard Crude Oil Tankers.

Thygesen, B. (2002a, 24 oktober). Crude Oil Cargo Tank Corrosion. Cardiff, Wales.

.INTERTANKO.

Towers, R. (2000 maart). Accelerated Corrosion in Cargo Tanks of Large, Double-Hull Ships: Causes and Countermeasures. Sigma Coatings.

Transocean Coatings. (s.d.). SURFACE PREPARATION. Geraadpleegd van file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/surfacepreparation-0%20(5).pdf

Valero Energy Corporation. (2007, augustus). Delaware City Refinery Tour.

Van der Kaaden. (n.d.). Wet blasting studied to replace dry blasting in Netherlands shipyards. Journal of Protective Coatings and Linings.

Van Dokkum, K. (2006). Ship Knowledge (3rd ed.). DOKMAR.

Vanderstockt, N., De Baere, K., Verstraelen, H., Willemen, R., & Potters, G. (2014). Studie naar de duurzaamheid van epoxyverven in ballasttanks: studie naar de verouderingsprocessen van verfsystemen - het bekomen van een betrouwbare testopstelling voor het versnellen van corrosie. (Hogere Zeevaartschool Antwerpen, Antwerpen). Geraadpleegd van http://193.190.182.100/opc/index.html?opclanguage=dutch

Wilkins, T. (2007). Single Hull Tanker Phase Out and its implications on Ship Conversion and Recycling in the Region. Gepresenteerd bij Ship Care 2007, Peking. Geraadpleegd van http://slideplayer.com/slide/10006871/

Willemen, R. (2017, 3 april). Economic benefit of a long term coating strategy.    Gepresenteerd bij het AMACORT Corrosion Symposium, Antwerpen. Verkregen van http://corrosion.hzs.be/Presentations/Remke%20Willemen.pdf

Willemen, R., Verstraelen, H., Meskens, R., Luyckx, D., Vastmans,, K., Lenaerts, S., & De Baere, K. (s.d.). THE ECONOMICS OF A LONG TERM COATING.

Willemen, R. (2016). SHIP CONSTRUCTION 2.

Yasunaga, D. T., Katho, K., Imai, S., Miyuki, H., Yamane, Y., Ohyabu, H., Saito, M., et al. (n.d.). Study on Cargo Oil Tank Upper Deck Corrosion of Oil Tanker.

Young, R. J. (n.d.). Introduction to polymers.

Zoski, C. G. (2007). Handbook of Electrochemistry (1st ed.). Elsevier. Geraadpleegd van http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/2007527182619.pdf

Internetbronnen

Amtec. (2015a). Amtec Guide to Assessment of Coating Breakdown. Geraadpleegd  20 november 2016, van http://www.amteccorrosion.co.uk/breakdownassessmentguide.html

Amtec. (2015b). Amtec Guide to Surface Preparation. Geraadpleegd  20 oktober 2016, b van http://www.amteccorrosion.co.uk/surfaceprepguide.html

Amtec. (2015c). Introduction to Corrosion. c Geraadpleegd van http://www.amteccorrosion.co.uk/m_corrosionguide.html

ASTM. (2017). ASTM INTERNATIONAL. Geraadpleegd 10 april 2017, van https://www.astm.org/

Corrosionist. (2017). Corrosionist. Geraadpleegd 10 oktober 2016, van http://www.corrosionist.net/en/

Corrosion Consulting. (2017). Pitting corrosion. Different Types of Corrosion.     Geraadpleegd 10 mei 2017, van                  http://www.corrosionclinic.com/types_of_corrosion/pitting_corrosion.htm

CT4X. (2017). Center For Tankship Excellence. Geraadpleegd 22 februari 2017, van http://www.c4tx.org/

Davis, J. R. (2000). Corrosion: understanding the basics (1st ed.). Materials Park, OH,  V.S.A.

DH Tech. (2017). The User’s Viewpoint. DH Tech. Geraadpleegd 11 mei 2017, van https://milosdjukichydrogen.wordpress.com/2014/05/06/high-temperature-h…

Djukic, M. (2014 mei). High Temperature Hydrogen Attack (HTHA) of boiler tube. High. Geraadpleegd 12 mei 2017, van https://milosdjukichydrogen.wordpress.com/2014/05/06/high-temperature-h…

Du, L. (n.d.). The Corrosion Control Technology for High H2S and CO2 Content Natural Gas Gathering and Transportation System. Verkregen van

EMSA. (2017). EMSA. Geraadpleegd 1 maart 2017, van http://www.emsa.europa.eu/visits-a-inspections/assessment-of-classifica…

e-paint. (2017). e-paint. Geraadpleegd 3 oktober 2017, van http://www.e-paint.co.uk/

            societies.html

FROSIO. (s.d.). About FROSIO. About FROSIO. Geraadpleegd  van         http://www.frosio.no/en/about

Gordon England. (s.d.). The Corrosion Process. Geraadpleegd 2 februari 2017, van http://www.gordonengland.co.uk/corrosion.htm

IMO. (s.d.). Introduction to IMO. Geraadpleegd 10 April 2017, van http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx

IMO. (2017). Construction Requirements for Oil Tankers- Double Hulls. International Maritime Oganization. Geraadpleegd 26 april 2017, van http://www.imo.org/en/ourwork/environment/pollutionprevention/oilpollut…

IPPIC. (2017). IPPIC International Paint & Printing Ink Council. Geraadpleegd 10 april 2017, van http://www.ippic.org/about

Jackson, K. (2008 november). Coating Issues. Geraadpleegd 25 april 2017, van http://slideplayer.com/user/10767685/

JSTRA. (2017). Japan Ship Technology Research Association. Geraadpleegd 10 maart 2017, van http://www.jstra.jp/english/

JFE Steel Corporation. (2008, 29 januari). Development of New Corrosion-Resistant steel for greater Safety of Crude Oil Tankers. Verkregen van http://www.jfe-steel.co.jp/en/release/2008/080129.html

Kantharia, R. (2017, 28 februari). Single Hull Vs Double Hull Tankers. Marine Insight. Geraadpleegd van http://www.marineinsight.com/naval-architecture/single-hull-vs-double-h…

Korean Register of Shipping. (s.d.). COATING STANDARD. Geraadpleegd 25 april 2017, van http://slideplayer.com/slide/10566433/

Kottonau, J. (2017). Simulation of Osmosis with Moveable Membrane. Osmotic ; Geraadpleegd 23 februari2017, van http://lsvr12.kanti-frauenfeld.ch/KOJ/Java/Osmosis.html

Lettens, J. (n.d.). MV Berge Istra. MV Berge Istra. Geraadpleegd 28 februari 2017, van http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?108559

Lovett, T., & King, J. (2005 juli) Standard estimates of loads applied by waves. Wave bending moment. Geraadpleegd 1 maart 2017, from http://worldwideflood.com/ark/hull_calcs/wave_bm1.htm#ref01

Marine Survey Practice. (2013, januari 6). Longitudinal strength. Geraadpleegd 10 februari 2017, van http://marinesurveypractice.blogspot.be/2013/01/que-mirar-donde-mirar.h…

Maritimecyprus. (n.d.). Flashback in History: the breakup of the tanker NAKHODKA - 2 januari 1997. Geraadpleegd 2 maart 2017, van https://maritimecyprus.com/2015/01/02/flashback-in-history-break-up-of-…

Meland, A. (2006, 3 January). Skipet som forsvant. Geraadpleegd  5 maart 2017, van http://www.dagbladet.no/magasinet/2006/01/02/453618.html

Mühlpfordt, H. (2009, februari 8). Galvanische Zelle. Geraadpleegd 3 maart 2017, van https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galvanische_Zelle_grau_2009-02-…

NACE. (2000). NACE international. Geraadpleegd maart 2017, van https://www.nace.org/cstm/Education/Program.aspx?id=dcf75ff6-8816-db11-…

Paul N. Gardner Company. (2017). Assessment of Surface Cleanliness. Geraadpleegd 20 september 2016, van https://www.gardco.com/pages/adhesion/surface_cleanliness.cfm

PenWell corporation. (2016). Oil&Gas Journal. Geraadpleegd van http://corrosion.hzs.be/Presentations/Johnny%20Eliasson.pdf

Petrowiki. (s.d.). Wax problems in production. Geraadpleegd 20 november 2015,van http://petrowiki.org/index.php?title=Wax_problems_in_production&printab…

Raloff, J. (2010, december 3). Heavier Crudes, heavier footprints. Geraadpleegd 21 april 2017, van https://www.sciencenews.org/blog/science-public/heavier-crudes-heavier-…

Shell. (s.d.). Prelude FLNG. Geraadpleegd 24 april 2017, van http://www.shell.com/about-us/major-projects/prelude-flng.html

Shodor. (2017). Chemical Thermodynamics. Geraadpleegd 5 mei 2017, van http://www.shodor.org/unchem/advanced/thermo/

SIS. (2017). Swedish Standards Institute. Geraadpleegd 10 maart 2017, van http://www.sis.se/en/

SSPC. (2017). SSPC. Geraadpleegd 10 maart 2017, van http://www.sspc.org/

TSCF. (2012, 28 november). TANKER STRUCTURE CO-OPERATIVE FORUM CHARTER. About TSCF. Geraadpleegd 25 maart 2017, van http://www.tscforum.org/AboutTSCF/interim.aspx

U.S. Energy Information Administration. (2012, 6 juli). Crude oils have different quality charactristic. Geraadpleegd https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=7110

WRS Marine. (2017). WRS Group. GeraadpleegdOP 12 mei 2017, van http://wrsmarine.nl/wrsmarine/sacrificial-anodes/

Zandleven groep. (2017). Constructiefase. Geraadpleegd 4 april 2016, van http://engineering.zandleven.com/nl/constructiefase

Download scriptie (4.89 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Kapt. Dr. Kris De Baere