Project economische basisvaardigheden

Stef Van Briel
Economie komt zeer vaak terug in de actualiteit. Economie is natuurlijk ook een zeer breed thema. Leerlingen van de eerste graad, die geen SEI, economie of handel volgen beschikken niet over enige voorkennis. Toch is het belangrijk dat ze ook enkele basisvaardigheden begrijpen die in de economie gebruikt worden. Daar knelt nu net het schoentje. Er bestaan geen projecten om deze basisvaardigheden aan te brengen bij de leerlingen van de eerste graad. Hoe kunnen zij dan rekening houden met enkele economische elementen in het dagelijkse leven? Deze bachelorproef, waarbij muziek de aanzet is voor een project economische basisvaardigheden, komt tegemoet aan de noden van alle leerlingen.

Economisch blad PXL

zie bijlage

Bibliografie

Bronnenlijst
 Geraadpleegde bronnen:

Handboeken
 VAN CAER, F.; VERHELST, K.; ‘Handelwijs 2’, Uitgeverij De Boeck, Berchem, 2015.
 VAN HOOF, J.; BRAWERS, D.; ‘StartSEIn’, uitgeverij De Boeck, Berchem, editie 2015
 GEEN AUTEURS GEGEVEN, ‘Economie Direct 3’, Uitgeverij Van In, Wommelgem, 2014
 COPPIETERS, A.; SUPPLY, N.; VAN DEN BERGHE, W.; ‘Economie Online (1e jaar 2e graad)’, Uitgeverij Plantyn, Mechelen, 2009

Internetartikels
http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/117653-smart-doelen-stelle…
https://padlet.com/stef_van_briel/2ly3av1gw836
https://kahoot.it/#/
http://www.genkonstage.be/nl
http://www.sportpaleis.be/nl/mobiliteit
http://www.flyer.be/benl/blog/promotietips-voor-jouw-evenement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
https://padlet.com/stef_van_briel/t7a2xsd14kz7
https://www.youtube.com/watch?v=cge_yxshYJU
https://www.youtube.com/watch?v=9roop9uXAKw
https://www.kbctoekomst.be/innovatie/mobilepay-betalen-met-je-smartphone
https://www.economielokaal.nl/soorten-kosten/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opbrengst_(financieel)
 

Universiteit of Hogeschool
Professionele Bachelor Lerarenopleiding Secundair Onderwijs: aardrijkskunde en economie
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Ellen Rusch
Kernwoorden
Stef Van Briel
Share this on: